Sunteți pe pagina 1din 11

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Prof. : Victor Alistar Student: Pirnog Cristian Catalin Anul III

Scoala Nationala de Studii Politice i Ad!ini trati"e Bucure ti


1

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

CUPRINS:

#. CONSIDERATII $ENERALE %. CE REPRE&INTA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC '. INFORMATII DE INTERES PUBLIC OBLI$ATORIU DE TRANSMIS (. INFORMATII E)CEPTATE DE LA ACCESUL PUBLICULUI *. SOLICITAREA SI COMUNICAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC +. REFU&UL TRANSMITERII INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC,CAI DE ATAC -. CONTRO.ERSE /. CONCLU&II

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

#. CONSIDERATII $ENERALE O data cu introducerea Legii nr. 544/2001, dreptul cetatenilor stipulat in Constitutie in ceea ce priveste accesul la in or!atiile pu"lice a inceput sa prinda or!a nu nu!ai in teorie, ci si in realitate. Ast el, pentru ca #o!ania este inca o tara in plin proces de de!ocrati$are, accesul cetatenilor la in or!atiile de interes pu"lic ii pot a%uta in crearea unei pareri critice cu privire la societatea in care traiesc si asupra autoritatilor ce ii guvernea$a. &e ase!enea, co!unitatea este incura%ata sa participe activ la c'estiunile de interes pu"lic, ast el contri"uind la di!inuarea riscului coruptiei si cresterea increderii in institutiile si autoritatiile pu"lice. %. CE REPRE&INTA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC Prin in or!atie de interes pu"lic se intelege orice in or!atie care priveste activitatile sau re$ulta din activitatile unei autoritati pu"lice sau institutii pu"lice, indi erent de suportul ori de or!a sau de !odul de e(pri!are a in or!atiei. Prin in or!atie cu privire la datele personale se intelege orice in or!atie privind o persoana i$ica identi icata sau identi ica"ila. Prin autoritate sau institutie pu"lica se intelege orice autoritate ori institutie pu"lica ce utili$ea$a sau ad!inistrea$a resurse inanciare pu"lice, orice regie autono!a, co!panie nationala, precu! si orice societate co!erciala a lata su" autoritatea unei autoritati pu"lice centrale
3

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA ori locale si la care statul ro!an sau, dupa ca$, o unitate ad!inistrativ) teritoriala este actionar unic ori !a%oritar. '. INFORMATII DE INTERES PUBLIC OBLI$ATORIU DE TRANSMIS *iecare autoritate sau institutie pu"lica are o"ligatia sa co!unice din o iciu ur!atoarele in or!atii de interes pu"lic+ actele nor!ative care regle!entea$a organi$area si unctionarea autoritatii sau institutiei pu"lice structura organi$atorica, atri"utiile departa!entelor, progra!ul de unctionare, progra!ul de audiente al autoritatii sau institutiei pu"lice, nu!ele si prenu!ele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei pu"lice si ale unctionarului responsa"il cu di u$area in or!atiilor pu"lice, coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei pu"lice, respectiv+ denu!irea, sediul, nu!erele de tele on, a(, adresa de e)!ail si adresa paginii de Internet, sursele inanciare, "ugetul si "ilantul conta"il, progra!ele si strategiile proprii, lista cuprin$and docu!entele de interes pu"lic, lista cuprin$and categoriile de docu!ente produse si/sau gestionate, potrivit legii, !odalitatile de contestare a deci$iei autoritatii sau a institutiei pu"lice in situatia in care persoana se considera vata!ata in privinta dreptului de acces la in or!atiile de interes pu"lic solicitate. Autoritatile si institutiile pu"lice au o"ligatia sa pu"lice si sa actuali$e$e anual un "uletin in or!ativ care va cuprinde in or!atiile preva$ute !ai sus. Asigurarea de catre autoritatile si institutiile pu"lice a accesului la in or!atiile de interes pu"lic se ace din o iciu sau la cerere, prin inter!ediul co!parti!entului pentru relatii pu"lice sau al persoanei dese!nate in acest scop.
4

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA In or!atiile de interes pu"lic care se co!unica din o iciu, con or! legii, vor i pre$entate intr)o or!a accesi"ila si concisa care sa acilite$e contactul persoanei interesate cu autoritatea sau institutia pu"lica. Accesul la in or!atii se reali$ea$a prin a isare la sediul autoritatii sau al institutiei pu"lice ori prin pu"licare in -onitorul O icial al #o!aniei sau in !i%loacele de in or!are in !asa, in pu"licatii proprii, precu! si in pagina de Internet proprie si prin consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei pu"lice, in spatii special destinate acestui scop. (. INFORMATII PUBLICULUI E)CEPTATE DE LA ACCESUL

.unt e(ceptate de la accesul li"er al cetatenilor ur!atoarele in or!atii+ in or!atiile din do!eniul apararii nationale, sigurantei si ordinii pu"lice, daca ac parte din categoriile in or!atiilor clasi icate, potrivit legii, in or!atiile privind deli"erarile autoritatilor, precu! si cele care privesc interesele econo!ice si politice ale #o!aniei, daca ac parte din categoria in or!atiilor clasi icate, potrivit legii, in or!atiile privind activitatile co!erciale sau inanciare, daca pu"licitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii, in or!atiile cu privire la datele personale, potrivit legii, in or!atiile privind procedura in ti!pul anc'etei penale sau disciplinare, daca se periclitea$a re$ultatul anc'etei, se de$valuie surse con identiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in ur!a anc'etei e ectuate sau in curs de des asurare, in or!atiile privind procedurile %udiciare, daca pu"licitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces ec'ita"il ori interesului legiti! al oricareia dintre partile i!plicate in proces,
5

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

in or!atiile a caror pu"licare pre%udicia$a !asurile de protectie a tinerilor. In or!atiile care avori$ea$a sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie pu"lica nu pot i incluse in categoria in or!atiilor clasi icate si constituie in or!atii de interes pu"lic. In or!atiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni in or!atii de interes pu"lic nu!ai in !asura in care a ectea$a capacitatea de e(ercitare a unei unctii pu"lice. In or!atiile pu"lice de interes personal nu pot i trans erate intre autoritatile pu"lice decat in te!eiul unei o"ligatii legale ori cu acordul preala"il in scris al persoanei care are acces la acele in or!atii. Principalele o"iective ale protec/iei in or!a/iilor clasi icate sunt+

prote%area in or!a/iilor clasi icate 0!potriva ac/iunilor de spiona%, co!pro!itere sau acces neautori$at, alter1rii sau !odi ic1rii con/inutului acestora, precu! 2i 0!potriva sa"ota%elor ori distrugerilor neautori$ate,

reali$area securit1/ii siste!elor in or!atice 2i de trans!itere a in or!atiilor clasi icate. O iciul #egistrului 3a/ional al In or!a/iilor .ecrete de .tat 4O#3I..5 a ost 0n iin/at prin Ordonan/a de urgen/1 a 6uvernului nr. 157 din 8 noie!"rie 2002, pu"licat1 0n -onitorul O icial al #o!9niei nr. :2; din 15 noie!"rie 2002, apro"at1 prin Legea nr. 101/24.07.2007, pu"licat1 0n -onitorul O icial al #o!9niei, Partea I, nr. 208 din 71.07.2007. <n ceea ce prive2te "a$a legal1 a in or!a/iilor clasi icate,este 0n vigoare legea nu!1rul 1:2=2002.
6

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA .copul acestei legi este protec/ia in or!a/iilor clasi icate 2i a surselor con iden/iale ce asigur1 acest tip de in or!at/ii.

*. SOLICITAREA SI COMUNICAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC Orice persoana are dreptul sa solicite si sa o"tina de la autoritatile si institutiile pu"lice in or!atiile de interes pu"lic. Autoritatile si institutiile pu"lice sunt o"ligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, in or!atiile de interes pu"lic solicitate in scris sau ver"al. .olicitarea in scris a in or!atiilor de interes pu"lic cuprinde ur!atoarele ele!ente+ autoritatea sau institutia pu"lica la care se adresea$a cererea, in or!atia solicitata, ast el incat sa per!ita autoritatii sau institutiei pu"lice identi icarea in or!atiei de interes pu"lic, nu!ele, prenu!ele si se!natura solicitantului, precu! si adresa la care se solicita pri!irea raspunsului. In or!atiile de interes pu"lic pot i solicitate si co!unicate si in or!at electronic. In or!atiile de interes pu"lic solicitate in scris, in or!at electronic, pot i co!unicate prin e)!ail sau inregistrate pe disc'eta. Autoritatile si institutiile pu"lice au o"ligatia sa raspunda in scris la solicitarea in or!atiilor de interes pu"lic in ter!en de 10 $ile lucratoare sau, dupa ca$, in cel !ult 70 de $ile lucratoare de la inregistrarea solicitarii, in unctie de di icultatea, co!ple(itatea, volu!ul lucrarilor docu!entare si de urgenta solicitarii. In ca$ul in care durata necesara pentru identi icarea si di u$area in or!atiei solicitate depaseste 10 $ile lucratoare, raspunsul va i co!unicat solicitantului in !a(i!u! 70 de $ile lucratoare, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest apt in ter!en de 10 $ile.
7

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA #e u$ul co!unicarii in or!atiilor solicitate se !otivea$a si se co!unica in ter!en de 5 $ile lucratoare de la pri!irea petitiilor. .olicitarea si o"tinerea in or!atiilor de interes pu"lic se pot reali$a, daca sunt intrunite conditiile te'nice necesare, si in or!at electronic. Pentru in or!atiile solicitate ver"al unctionarii din cadrul co!parti!entelor de in or!are si relatii pu"lice au o"ligatia sa preci$e$e conditiile si or!ele in care are loc accesul la in or!atiile de interes pu"lic si pot urni$a pe loc in or!atiile solicitate. In ca$ul in care in or!atiile solicitate nu sunt disponi"ile pe loc, persoana este indru!ata sa solicite in scris in or!atia de interes pu"lic, ur!and ca cererea sa ii ie re$olvata in ter!enele preva$ute !ai sus. In or!atiile de interes pu"lic solicitate ver"al se co!unica in cadrul unui progra! !ini! sta"ilit de conducerea autoritatii sau institutiei pu"lice, care va i a isat la sediul acesteia si care se va des asura in !od o"ligatoriu in ti!pul unctionarii institutiei, inclu$and si o $i pe sapta!ana, dupa progra!ul de unctionare. &aca in ur!a in or!atiilor pri!ite petentul solicita in or!atii noi privind docu!entele a late in posesia autoritatii sau a institutiei pu"lice, aceasta solicitare va i tratata ca o noua petitie. +. REFU&UL TRANSMITERII INFORMATIILOR INTERES PUBLIC,CAI DE ATAC DE

#e u$ul e(plicit sau tacit al anga%atului al unei autoritati ori institutii pu"lice, responsa"il cu in or!area pu"lica, constituie a"atere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat. I!potriva re u$ului se poate depune recla!atie la conducatorul autoritatii sau al institutiei pu"lice respective in ter!en de 70 de $ile de la luarea la cunostinta de catre persoana le$ata. &aca dupa cercetarea ad!inistrativa recla!atia se dovedeste inte!eiata, raspunsul se trans!ite persoanei le$ate in ter!en de 15 $ile de la depunerea recla!atiei si va contine atat in or!atiile de interes pu"lic solicitate initial, cat si !entionarea sanctiunilor disciplinare luate i!potriva celui vinovat.
8

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA In ca$ul in care o persoana se considera vata!ata in dreptul sau de acces la in or!atiile de interes pu"lic, aceasta poate ace plangere la sectia de contencios ad!inistrativ a tri"unalului in a carei ra$a teritoriala do!icilia$a sau in a carei ra$a teritoriala se a la sediul autoritatii ori al institutiei pu"lice. Plangerea se ace in ter!en de 70 de $ile de la data e(pirarii ter!enului preva$ut pentru co!unicarea raspunsului. Instanta poate o"liga autoritatea sau institutia pu"lica sa urni$e$e in or!atiile de interes pu"lic solicitate si sa plateasca daune !orale si/sau patri!oniale. -. CONTRO.ERSE In ciuda oportunitatilor desc'ise de apro"area Legii nr. 544/2001, e(ista inca lacune in legislatie ce per!it interpretarea acesteia in de avoarea li"erului acces la in or!atiile de interes pu"lic. .pre e(e!plu, Legea nr. 1:2/2002 ingradeste accesul la in or!atiile ce sunt considerate a i clasi icate si, deci, inter$ise pu"licului. Ast el, aceasta per!ite ad!inistratiei, institutiilor si autoritatilor de stat, serviciilor secrete, ar!atei si industriei !ilitare sa se sustraga in totalitate de la controlul pu"lic, su" argu!entul protectiei in or!atiilor secrete de stat si de serviciu. Consecintele acestei legi sunt destul de grave su" gandindu)ne la lipsa de transparenta institutionala, a lipsei de responsa"ilitate si a !entinerii coruptiei.

/. CONCLU&II &intotdeauna in or!a/ia a repre$entat puterea. Cel care o de/inea avea posi"ilitatea control1rii celorlal/i. Odat1 cu evolu/ia statelor, dar 0n
9

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA special 0n perioada de dup1 al &oilea #1$"oi -ondial, s)au 1cut e orturi de !1rire a transparen/ei 0n autorit1/ile pu"lice. >ste de%a acceptat ca un apt, ideea c1 cet1/eanul poate solicita orice in or!a/ie 2i este nor!al s1 ne revolte c9nd acest lucru ne este re u$at. Adoptarea legii 544 pe 2001 a 0nse!nat un pas i!portant 0n /ara noastr1, aduc9ndu)ne 2i !ai aproape de un stat !odern care pro!ovea$1 valorile europene. A! putea ad1uga c1 odat1 garantarea dreptului de in or!are, s)a asigurat 2i o "a$1 legal1 0n ceea ce prive2te educa/ia tinerilor.&ar a2a cu! preci$ea$1 ecua/ia co!unic1rii este nevoie pe l9ng1 e!i/1tor, receptor 2i !esa% 2i de un canal co!un prin care s1 ie trans!is !esa%ul. &esigur, ulti!ele regle!ent1ri 0n ceea ce prive2te accesul la in or!a/iile pu"lice sunt de !are a%utor, dar acestea nu sunt su iciente pentru ca cet1/enii s1 0n/eleag1 pe deplin procesele 2i !ecanis!ele de legi erare. Aceasta se poate asigura doar prin educare 2i auto)educare.

10

ETICA SI TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

Bi0lio1rafie

1. Legea 544 pe anul 2001 privind li"erul acces la in or!a/iile de interes pu"lic 2. Legea 52 pe anul 2007 privind transparen/a deci$ional1 0n ad!inista/ia pu"lic1 7. Legea 10? pe 2008 privind reutili@area in or!a/iilor din institu/iile pu"lice 4. Constitutia #o!aniei

11