Sunteți pe pagina 1din 19

Realizam lucrari de licenta/disertatie originale!

id licenteoriginale

Accesati http://www.lucraredelicenta.com/ - redactori cu experienta academica,, realizam la comanda


lucrari de licenta disertatie originale din majoritatea domeniilor de studiu. Lucrarile sunt intocmite
individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie
sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util .

Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.

Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

Lista domenii competenta: economie, ASE, contabilitate, drept, administratie publica, turism,
comunicare, psihologie, jurnalism, istorie, asistenta sociala, agronomie, stiinte politice,
geografie, politehnica, pedagogie, sociologie, ecologie, relatii internationale.

Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor


umane,

marketing bancar,managementul proiectelor,marketing in turism,finante banci,relatii publice,


politehnica,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie, snspa,
contabilitate şi informatica de gestiune (cig),administratie publica,geografie lucrare de licenta
economie, lucrare de licenta microeconomie, lucrare de licenta macroeconomie, lucrare de
licenta economie regionala, lucrare de licenta economia sectorului public, lucrare de licenta
doctrine economice, lucrare de licenta statistica si previziune economica, lucrare de licenta
informatica economica, lucrare de licenta contabilitate, lucrare de licenta CIG, lucrare de licenta
contabilitate si informatica de gestiune, lucrare de licenta jurnalism analiza economico-
financiara, lucrare de licenta audit si control de gestiune. lucrare de licenta contabilitate
internationala, lucrare de licenta informare financiara, lucrare de licenta informatica gestiunilor,
lucrare de licenta comert,lucrare de licenta merceologie,lucrare de licenta managementul
calitatii, lucrare de licenta turism servicii,lucrare de licenta bazele statisticii,lucrare de licenta
comunicare economica, lucrare de licenta econometrie, lucrare de licenta epistemologie
economica,lucrare de licenta corespondenta economica, lucrare de licenta modele
econometrice,lucrare de licenta cercetari in marketing, lucrare de licenta sociologie
economica,lucrare de licenta economie monetara, lucrare de licenta jurnalism economic,lucrare
de licenta istorie economica, lucrare de licenta analiza pietelor de capital, lucrare de licenta
analiza datelor,lucrare de licenta proiecte economice, lucrare de licenta antropologie, lucrare de
licenta finante publice,lucrare de licenta asigurari, lucrare de licenta banci, lucrare de licenta
burse de valori, lucrare de licenta moneda, lucrare de licenta institutii de credit, lucrare de licenta
servicii bancare, lucrare de licenta audit bancar, lucrare de licenta contabilitate bancara, lucrare
de licenta gestiune bancara, lucrare de licenta inginerie financiara, lucrare de licenta tranzactii
bursiere, lucrare de licenta macrofinante, lucrare de licenta asigurari si reasigurari, lucrare de
licenta investitii financiare, lucrare de licenta preturi si concurenta, lucrare de licenta fiscalitate,
lucrare de licenta evaluare si audit,

lucrare de licenta management, lucrare de licenta economie manageriala, lucrare de licenta


aprovizionare si vanzare, lucrare de licenta analiza strategica, lucrare de licenta mediu
concurential, lucrare de licenta managementul productiei, lucrare de licenta strategia firmei,
lucrare de licenta eficienta economica, lucrare de licenta administratie, lucrare de licenta
management public, lucrare de licenta marketing, lucrare de licenta business, lucrare de licenta
logistica, lucrare de licenta cercetari de marketing, lucrare de licenta strategii de marketing,
lucrare de licenta comportamentul consumatorului, lucrare de licenta cybermarketing, lucrare de
licenta tehnici promotionale, lucrare de licenta relatii economice internationale, lucrare de licenta
economie europeana, lucrare de licenta economia serviciilor, lucrare de licenta protectia
consumatorului, lucrare de licenta finante publice, lucrare de licenta cibernetica economica,
lucrare de licenta administrarea afacerilor, lucrare de licenta administratie si management public,
lucrare de licenta managementul organizatiei, lucrare de licenta management public, lucrare de
licenta drept, lucrare de licenta medicina, lucrare de licenta ase, lucrare de licenta amg, lucrare
de licenta drept gratis, pret lucrare licenta 2020, lucrare de licenta cuprins, REALIZEZ EXECUT
FAC RELIZAM LUCRARI DE DISERTATII LICENTE, REDACTAM LUCRARI LICENTA
DISERTATII, lucrari de licenta neplagiate, scriu lucrari de licenta

VA PUTEM AJUTA CU URMATOARELE TEME

DEPARTAMENT TURISM ŞI GEOGRAFIE

TEME PENTRU DISERTAŢIE

Comerţul internaţional şi globalizarea. Comerţ liber versus protecţionism

Colonialismul și neo-colonialismul economic în comerţul internaţional contemporan

Avantaje şi dezavantaje competitive ale comerțului exterior al României ca stat membru UE.
Studiu de caz

Economia UE şi competitivitatea internaţională

Relația pe termen lung dintre datoria publică și creșterea economică în economiile statelor
membre UE

Beneficiile şi costurile aderării României la UE din perspectiva fondurilor structurale

Debalanțe ale conturilor curente în EMU

Conf.univ.dr. Leonard Călin ABRUDAN


Fondarea unei afaceri de succes. Premise și etape

Pricingul ca metodă de gestionare a cotei de piață

Analiza comportamentului costurilor

Managementul financiar în cadrul corporațiilor

Optimizarea costurilor de finanțare a corporațiilor

Managementul riscurilor în cadrul corporațiilor

Guvernanța corporativă între deziderat și realitate

Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta BUGNAR

Distanţă culturală – impact şi mod de manifestare pe piaţa internaţională

Transporturi internaționale -studiu de caz

Strategii de export pe piaţa intenaţională - studiu de caz

Strategie de concentrare pe piaţa internaţională - studiu de caz

Franciza internaţională – studiu de caz

Alianţele strategice -studiu de caz

Alianţele de cercetare – dezvoltare - Studiu de caz

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER

Implicaţiile deplasării internaţionale a factorilor deproducţie asupra economiei

Oportunităţi şi constrângeri pentru firmele româneşti pe piaţa externă

Mediul de afaceri şi cooperarea transfrontalieră

Organizaţiile internaţionale şi societatea internaţională

Dezvoltarea economică, între eficienţă şi echitate

Schimburile comerciale dirijate sau orientate către rezultat

Programe de finanţare. Studiu de caz

Apa, pădurile și dezvoltarea durabilă

Educația și dezvoltarea durabilă


Uniunea Europeană și dezvoltarea durabilă

Costa Rica și exemplul său în dezvoltare durabilă

Apa, solul și dezvoltarea durabilă

Lect.univ.dr. Andreea-Florina FORA

Rolul concurenţei în asigurarea funcţionării mecanismelor specifice economiei de piaţă

Abuzul de poziţie dominantă şi modul lui de reglementare

Cartelurile - practici anticoncurenţiale nocive

Strategii de creștere a competitivității: analize comparative

Evoluţia în relaţia dintre politica în domeniul concurenţei şi politicile comerciale

Lect.univ.dr. Adrian NEGREA

Diferențe între instituțiile UE

Componentele naționale vs cele europene în aprobarea și implementarea politicii sectoriale

Cadrul juridic al relațiilor UE cu țările în curs de dezvoltare

Funcționarea organismelor comunitare. Relația dintre Comisia Europeană, Consiliul Uniunii


Europene, Consiliul European, Parlamentul European

Dezvoltarea zonelor metropolitane şi impactul acestora asupra zonelor de recreere

Cererea turistică în ţara… şi posibilităţi de atragere spre România

Dezvoltarea turismului şi crearea unor zone specifice de agrement

Perspectivele turismului (montan, de litoral, balnear, în parcuri de distracţii, în arii protejate etc.)
în regiunea/în România/pe plan mondial

Tendinţe în amenajarea zonelor de litoral/montan/balnear/vânătoare etc.

Program de dezvoltare şi diversificare a serviciilor în cazul unei staţiuni turistice

Turismul şi dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea şi promovarea unor noi forme de turism în România/ în regiunea....

Turismul în parcurile de distracţii

Tendinţe în dinamica şi structura turismului social


Studiu comparativ asupra ofertei turistice din ţările Europei Centrale și de Est (în general sau pe
forme de turism)

Globalizarea şi dezvoltarea regională în turism

Strategii de promovare a turismului romanesc pe piata turistica internationala

Amenajarea în scopuri turistice a zonei ... (se va alege o zonă situată într-un areal montan, de
litoral, balnear etc.)

Managementul destinaţiei turistice.....(staţiune, zonă, ţară)

Patrimoniul cultural UNESCO şi valorificarea turistică a acestuia

Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului pentru destinaţia "X"

Studiu comparativ privind imaginea destinatiilor turistice “X” si “Y”

Strategii de atragere a noi segmente de clientelă turistică în România

Forme noi de dezvoltare a activităţilor turistice în spaţiul montan

Managementul calităţii în sectorul serviciilor

Tendinţe în schimburile internaţionale de servicii

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor/turismului

Aspecte strategice privind dezvoltarea serviciilor de ... în România, în contextul integrării în UE

Analiza influenţei mediului extern asupra dezvoltării serviciilor (transporturi/turism/asigurări ...)


în România

Analiza diagnostic a serviciilor de ... în România şi perspective de dezvoltare

Analiza nivelului de specializare a serviciilor de ... în România şi perspective de dezvoltare

Analiza corelaţiei între specializarea serviciilor de ... şi competitivitate şi direcţii de creştere a


nivelului lor de competitivitate

Contribuţia serviciilor la dezvoltarea umană în România şi perspectivele ei de creştere

Strategii de diversificare şi personalizare a serviciilor (de turism/ financiare...)

Aspecte strategice privind promovarea serviciilor (bancare/ telecomunicaţii/turism...)

Promovarea destinaţiilor turistice româneşti

Amenajarea turistică durabilă a zonei….


Scenarii privind dezvoltarea serviciilor de ….. în România în contextul integrării în UE

Investiţiile Directe Străine – oportunităţi pentru dezvoltarea serviciilor de ……. în România

Perspective de creştere a contribuţiei serviciilor la echilibrarea balanţei de plăţi externe a


României

Impactul economic şi social al migraţiei forţei de muncă în scopul prestării de servicii

Analiza dezvoltării regionale a serviciilor de …… şi perspective de creştere a contribuţiei


serviciilor la dezvoltarea locală. (Studiu de caz pentru regiunea ….)

Analiza strategică a sectorului turistic românesc

Model de dezvoltare/amenajare/promovare a unei statiuni turistice

Globalizarea şi dezvoltarea regională în turism

Studiu comparativ asupra ofertei turistice (pe forme de turism sau pe ţări)

Modele de organizare a turismului în diverse ţări – analiză comparativă

Impactul amenajărilor turistice asupra mediului înconjurător

Impactul turismului asupra culturii şi comunităţii locale

Analizele SWOT şi PEST în evaluarea mediului extern al firmei de turism

Diagnosticul firmei de turism (baza de agrement/agenţie de turism/agenţie tour-operatoare/firmă


de transport turistic/hotel/restaurant etc.)

Evaluarea afacerii (Business Valuation) – studii de caz pentru afaceri din turism

50 Strategia corporatistă în turism

Organizarea de conferinţe şi banchete

Căi de creştere a eficienţei activităţii de prestare a serviciilor turistice

Industria ospitalităţii în România – abordare strategică

Animația în industria hotelieră (studiu de caz la alegere)

Impactul motivaţiei în muncă a angajaţilor asupra performanţelor întreprinderii din turism –


servicii

Cercetarea comparativă a satisfacţiei muncii în turism

Managementul remuneraţiei în întreprinderile din turism – servicii


Analiza, proiectarea şi evaluarea posturilor prin prisma recompenselor la SC....

Corelaţia motivaţie – performanţă – satisfacţie la SC...

Analiza relaţiilor interumane la SC….

Managementul schimbărilor culturale la ....

Modele culturale organizaţionale. Studiu de caz la SC...

Diagnosticul culturii organizaţiei la SC...

Leadership-ul participativ în organizaţii. Studiu de caz la SC...

Cercetarea culturii organizaţionale pe exemplul unui hotel

Elaborarea şi implementarea strategiei de resurse umane la ...

Planificarea resurselor umane la ...

Managementul performanţelor şi al recompenselor la ...

Strategii ale managementului conflictelor în cadrul organizaţiei

Managementul carierei în organizaţii. Studiu de caz la SC...

Strategii şi politici de recrutare

Selecţia resurselor umane la...

Dialogul social şi negocierea contractului colectiv de muncă în cadrul SC...

Rolul şi implicaţiile comunicării interne la SC...

Analiza influenţei grupurilor asupra comportamentului individual la SC...

Avantajul concurenţial – element fundamental al strategiei întreprinderilor de comerţ, turism ,


servicii

Evaluarea performanţei personalului la SC...

Politici şi sisteme de distribuţie în turism

Aspecte strategice privind politica de preţuri a firmelor de servicii (transporturi, asigurări ...)

Aspecte strategice privind politica de distribuţie a firmelor de servicii (editoriale, turism...)

Studiu de piaţă premergător înfiinţării unui hotel/restaurant


Stabilirea preţurilor şi a tarifelor la un hotel

Studiu de fezabilitate cu privire la deschiderea unui hotel/restaurant

Franciza – modalitate alternativă de a întreprinde în domeniul hotelurilor/restaurantelor

Studiu privind posibilităţile de extindere a prezenţei pe piaţa românească a lanţurilor hoteliere/de


restaurante

Protecţia turistului în calitate de consumator

Studiu cu privire la organizarea unui centru de informare şi promovare a turismului

Aplicarea sistemului uniform de contabilitate hotelieră şi a metodei de conducere prin bugete

Analiza-diagnostic a unui hotel/restaurant

Analiza comparativă a soluţiei internalizării şi externalizării serviciilor de ….

Eficienţa externalizării serviciilor de …………….. la societatea ……

Analiza performanţelor firmei de servicii ……. în funcţie de concurenţă

Analiza diagnostic şi/sau evaluarea unei societăţi comerciale (hotel, unitate de alimentaţie,
agenţie de turism)

Raţionalizarea fluxului de materiale la S.C…..

Modernizarea gestiunii stocurilor la S.C…..

Instrumente ştiinţifice de management al producţiei/desfacerii la S.C….

Posibilităţi de extindere a capacităţii de operare la SC....

Particularităţi ale managementului operaţiunilor la SC.....

Managementul calităţii la S.C…..

Diagnosticul strategic la S.C. ......

Studiu privind procesul de elaborare a strategiei organizaţionale

Leadership în întreprinderile de comerţ, turism, servicii

Analiza portofoliului de activităţi la........

Relansarea economică a comunităților rurale prin turism


Valorificarea tradițiilor și datinilor, modalitate de personalizare a ofertei turismului rural
românesc

Analiza comparativă a ofertei turistice românesti și a celei din........... (altă țară concurentă)

Necesitatea asocierii în promovarea unei destinații turistice

Comunicarea și promovarea turistică în ....( localitatea, zona, țara)

Semnalizarea și balizarea turistică

Modalități de segmentare a publicului țintă, în cazul ofertei turistice

Ruralitate, religie, tradiții

Proiectarea și conducerea schimbării la întreprinderea...

Practici pentru dezvoltarea carierei la...

Facilitarea creativității și inovării la întreprinderea...

Identificarea trăsăturilor esenţiale ale comportamentului organizaţiei X

Abordarea individuală şi organizaţională a îmbunătăţirii comunicării la SC...

Analiza procesului decizional la SC...

Managementul stresului organizaţional la SC...

Studiu privind design-ul organizaţional la SC...

Optimizarea interacţiunii organizaţiei cu mediul extern

Bazele şi structura puterii reflectate în comportamentului organizaţional

Schimbare, dezvoltare şi inovaţie – repere ale comportamentului organizaţional

Evaluarea performanţelor angajaţilor la…

IMM versus întreprinderi mari prin prisma managementului cunoştințelor

Comportamentul organizational în întreprinderile de turism

Stereotipul și impacul asupra comportamentului organizațional

Grupurile de muncă și eficiența lor în organizațiile de turism

Studiu privind leasing-ul de personal la S.C.


Discriminarea în organizațiile de turism

Burnout-ul în organizațiile de turism

Evaluarea performanței și dezvoltarea angajaților la S. C....

Opţiuni strategice de dezvoltare a întreprinderilor din turism sau servicii

Surse de avantaj concurenţial în turismul românesc

Mediul extern al întreprinderii de turism

Program de marketing intern pentru creşterea eficienţei activităţii turistice

Program de marketing pentru pătrunderea pe piaţă…a produsului turistic …

Strategii de atragere /fidelizare a pieţei …pentru forma de turism…preponderentă destinaţiei…

Strategii de promovare a destinaţiei……

Strategii de formare /consolidare / schimbare a imaginii unei destinaţii turistice

Strategii de marcare (diferenţiere/unicitate) a destinaţiei…

Strategii de pătrundere pe piaţa internaţională a turismului de nişă

Strategii de poziţionare a destinaţiei……..

Strategii de promovare a unor noi forme de turism în destinaţia (localitatea /zona /regiunea)…….

Program de marketing pentru lansarea pe piaţă a formei de turism …..în destinaţia

Strategii de marketingul destinaţiei....

Tendinţe în mediul de marketing al întreprinderii de turism

Strategii de marcare (diferenţiere /unicitate) a destinaţiei…

Tendinţe în mediul de marketing al întreprinderii de turism româneşti

Analiza mediului de marketing al organizaţiei...

Securitate și aspecte etice pe Internet

Principii și soluții de realizare a paginilor web: Studiu de caz

Marketing viral: Studiu de caz


Blog marketing: Studiu de caz

Utilizarea rețelelor sociale în cadrul strategiei

comunicaționale a organizatiei: Studiu de caz

Word-of-Mouth marketing: Studiu de caz

Marketing de gherilă: Studiu de caz

Integrarea instrumentelor online în cadrul activităților de relații publice

Participarea la târguri și expoziții: Studiu de caz

Elaborarea politicii de produs a organizaţiei...

Elaborarea politicii de marcă a organizaţiei – studiu de caz...

Elaborarea politicii de preţ a organizaţiei – studiu de caz...

Strategii de preţ ale organizaţiei – studiu de caz…

Elaborarea politicii de distribuţie a organizaţiei / produsului...

Fundamentarea strategiei de distribuţie a organizaţiei – studiu de caz…

Sisteme expert de marketing în evaluarea pieței/produsului...

Sisteme de simulare a activităților de marketing la nivelul organizației...

Proiectarea și realizarea prezenței online (site web) a organizației...

Publicitatea pe Internet

Marketing direct pe Internet

Încorporarea serviciilor online în conceperea campaniilor de promovare

Eficiența utilizării serviciilor de promovare în Internet – studiu de caz

Evaluarea comparată a prezenței pe Internet a companiilor...

Evaluarea oportunității prezenței pe Internet pentru o companie din economia reală – studiu de
caz

Proiectarea unei campanii de marketing direct prin e-mail – aspecte economice și etice

Gestiunea automată a managementului relațiilor cu clienții (CRM)


Intranet – un avantaj strategic la nivel organizational

Instrumente online pentru suportul marketingului relațional

Proiectarea sistemului informaţional de marketing al organizaţiei...

Strategia de poziţionare a mărcii (produsului)… pe piaţa…

Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele...

Cercetarea atitudinilor cumpărătorilor potenţiali faţă de ... (lansarea unui produs sau serviciu nou
/ introducerea unei noi forme de distribuţie etc.)

Percepţii ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru produsul ...

Studiul imaginii produsului/serviciului/mărcii/ întreprinderii ... în rândul consumatorilor

Cercetarea satisfacţiei clientului în cazul întreprinderii...

Cercetarea comportamentului de cumpărare pentru forma de turism ...

Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru organizaţia...

Proiectarea unei campanii de direct mail/telemarketing/vânzare prin corespondenţă pentru...

Uniunea Europeană, ca actor geopolitic. Implicaţii geoeconomice

Uniunea Europeană şi securitatea energetică

Criza Uniunii Europene

Criza refugiaţilor

Analiza geopolitică a României

România şi Marea Neagră. Riscuri şi vulnerabilităţi

Marea Neagră/Marea Caspică/ Marea Mediterană. Analiză geopolitică şi geoeconomică

Poziţia geopolitică a României. Atuuri şi vulnerabilităţi

Republica Moldova: între „Est” şi „Vest”

Conflictul din Transnistria. Analiză geopolitică şi implicaţii economice

Crimeea. Analiză geoeconomică şi geopolitică

Conflictul din Ucraina


Rusia şi „vecinătatea apropiată”

Rusia, de la geostrategia defensivă la cea ofensivă

Rusia, de la geoeconomie înapoi la geopolitică

Rusia şi „gazoductele geopolitice”

Noul „Război Rece” (Occident vs. Rusia)

Asia Centrală în jocurile de putere

Spaţiul caucazian în jocurile de putere

Emergenţa terorismului islamist

De la „primăvara arabă” la „iarna islamistă”

Balanţe de putere:

a. SUA-China-Rusia

b. SUA-UE-China

c. SUA-UE-Rusia

d. China-India-Japonia ş.a.

Statele „BRICS” – actor al lumii multipolare

Turcia – putere regională

Astropolitica

Actorii cosmici. Implicaţii economice şi geopolitice

Spaţiul arctic. Analiză geoeconomică şi geopolitică

Spaţiul antarctic. Analiză geoeconomică şi geopolitică

Geopolitica minorităţilor

a. Spaţiul balcanic

b. Spaţiul caucazian etc.

Diplomaţia culturală

Diplomaţia economică
De la geopolitică la geoeconomie

Geopolitica resurselor strategice

Teoria jocurilor – aplicabilitate in sfera geopoliticii și a R.I.

Iranul – analiza geopolitică

Noul mediu internaţional de securitate. Impactul asupra României

Mass-media, ca factor de putere în contextul globalizării

Riscul geopolitic în economia mondială

Conflictele îngheţate în spaţiul euro-asiatic

Diplomaţia puterii sau puterea diplomaţiei?

Panismul etnic la începutul mileniului III

Japonia în balanţa geopolitică regională şi globală

Rolul geostrategic al corporaţiilor transnaţionale

China – o nouă superputere a secolului XXI sau o criză emergentă?

Orientul Mijlociu – analiză geopolitică şi geoeconomică

Resursele de apă la începutul mileniului III – implicaţii geopolitice

India – actor important în lumea multipolară

Lumea multipolară a secolului XXI

Africa – un continent al resurselor strategice. Studiu de caz.....

Comerțul cu resurse strategice. Analiza geoeconomică

Competiția și tensiunile privind resursele strategice

Uraniul. Analiză geoeconomică

Perspectivele energiei. Studiu de caz: Toriul

Metalele radioactive între scop civil și militar

Aurul: mai mult decât lux. Putere geoeconomică

Analiza geoeconomică a rezervelor suverane de aur


Zonele de conflict și comertul global cu metale prețioase

Pământurile rare și competiția geoeconomică în domeniul IT

BRICS și jocurile strategice cu aur

Cărbunele, între resursa strategică a trecutului și jocurile geopolitice viitoare

Populația și geoeconomia. Studiu de caz .....

Populația și relațiile interstatale: Analiza relațiilor privilegiate

Populația și relațiile interstatale: Analiza relațiilor tensionate

Migrațiile ca sursă de tensiuni interstatale

Apa – resursă geostrategică. Studiu de caz....

Deficitul de apă și tensiunile geopolitice

Analiza geoeconomică a competitiei pentru hrană

Stocarea gazelor – măsură geopolitică preventivă

Transportul petrolului. Studiu de caz....

Transportul gazelor naturale. Studiu de caz....

Cultura plantelor între hrană și combustibil?

Geopolitica foametei /hranei

Geografia comerțului cu produse echitabile

Insecuritatea alimentară. Studiu de caz: Africa

Geografie economică critică

Geografia turismului în perspectivă critică

Perspective teritoriale și implicațiile lor în afaceri

Impactul riscurilor geopolitice asupra turismului

Conceperea/Diversificarea activităților de animație turistică (de team-building, in centrele de


vacanta, sportiva, pe navele de croaziera, in parcurile de distractii, gastronomica, pentru mega-
evenimente, urbana si periurbana)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI INTERVENŢIE PSIHOLOGICĂ

TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE

Coordonator ştiinţific: Prof.univ.dr. MATEI GEORGESCU

1. Abordarea integrativă a unui fenomen psihologic

2. Dimensiuni umaniste în abordarea vieţii cotidiene

3. Psihanaliză aplicată unui fenomen cultural

4. Rational şi irational în contexte sociale

Coordonator ştiinţific: Conf. univ.dr. ADELA-MIHAELA ŢĂRANU

1. Factorii terapeutici în grupul de psihoterapie

2. Dinamica grupului de psihoterapie

3. Conflictul în grupul de psihoterapie

4. Inconștientul de grup. Analiză de proces

5. Conducerea grupului de psihoterapie. Rolul și/sau formarea terapeutului de grup

6. Valențele terapeutice și psihoeducaționale ale grupului de psihodramă

7. Învățarea interpersonală în grupul de psihoterapie

8. Specificul intervențiilor psihoterapeutice în grupurile cu pacienți (pe tipuri de problematică)

9. Valențele terapeutice ale grupului de suport/ autoajutorare/ în mediul virtual

10. Terapia de grup pentru normali/ Grupul de întâlnire

11. Relația terapeutică în psihoterapia individuală vs psihoterapia de gru. Studiu comparativ

12. Clientul – raționamente și strategii de comunicare despre sine

13. Limbajul nonverbal în psihoterapie

14. Cuvântul în psihoterapie. Analiza comunicării terapeutice verbale în diferite tipuri


de psihoterapie

15. Cadrul terapeutic. Impactul dimensiunilor spațiu-timp în psihoterapia individuală

1 Lista temelor propuse de către coordonatorii științifici este orientativă; masterandul poate

propune și altă temă, numai cu acordul îndrumătorului.

16. Cadrul terapeutic. Impactul dimensiunilor spațiu-timp în psihoterapia de grup

17. Transfer și contratransfer în relația terapeutică

18. Comunicarea cu clienții atipici/ ”dificili”

19. Gestionarea conflictului/agresivității în cadrul psihoterapiei

20. Dinamica relației psihoterapeutice. Analiza de proces

Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. DRAGOŞ CÎRNECI

1.Percepţia stresului cotidian la persoanele cu scoruri ridicate la neuroticism

2. Relatia dintre depresie si calitatea relatiei de cuplu

3. Evaluarea functiilor executive la copiii cu ADHD

4. Functiile executive in anxietate evaluate cu teste de tip Stroop

Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. RALUCA SFETCU

1. Povara îngrijirii aparţinătorilor persoanelor cu probleme severe de sănătate mintală.

2. Dezvoltarea şi testarea unor intervenţii terapeutice pentru reducerea poverii

îngrijirilor aparţionătorilor persoanelor care suferă de probleme severe de sănătate mintală.

3. Stigma în sănătatea mintală (stigmatizarea directă, autostigmatizarea, stigma afiliată,

4. Dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală pentru vârstnicii cu probleme de sănătate mintală.

Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. SIMONA ALEXANDRA MARICA

1. Particularități ale comunicării la copiii cu TSA. Consecințe practice. Modalități de intervenție.

2. Comportamentele de stimming în TSA. Programe de intervenție.

3. Evaluarea clinică a copilului cu ADHD.

4. Programe de consiliere parentală pentru copiii cu TOS (tulburare opoziționist sfidătoare)


5. Psihoeducația în TSA (tulburările de spectru autist).

6. Evaluarea neuropsihologică în demențe.

7. Diagnosticul diferențial demență / depresie la vârstnic.

8. Reprezentări sociale ale tulburării psihice, la români.

9. Schizofrenia înțeleasă prin prima modelului diateză – stress. Ilustrări cu cazuri clinice.

10. Tulburări anxioase în sarcină.

Coordonator ştiinţific: Lector univ. dr. ELENA-CLAUDIA RUSU

1. Aspecte psihologice specifice copiilor din familiile monoparentale.

2. „Scenariile de viaţă” ale părinţilor şi implicaţiile lor în familie.

3. Efectele „jocurilor psihologice” în familie.

4. Probleme psihosociale ale copiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate pe termen lung.

5. Implicaţii ale practicii religioase în viaţa de familie.

6. Consecinţe psihospirituale ale educaţiei religioase/lipsei de educaţie religioasă la


copii/adolescenţi.

7. Abordarea transgeneraţională a depresiei şi suferinţei psihice.

8. Aplicaţii ale metodei „constelaţiilor familiale” în familiile cu diverse disfuncţii.

9. Intervenţii specifice psihoterapiei sistemice de familie în traumele psihice.

10. Fenomene psihosociale specifice familiilor ai căror membrii au boli cronice.

11. Violenţa în familie: intervenţii psihoterapeutice.

12. Influenţe ale tehnologiilor actuale/ reţelelor de socializare de pe internet în dinamica familiei.

13. Abordarea cognitiv-comportamentală a problematicilor specifice cuplurilor.

14. Schimbarea schemelor cognitive la pacientul diagonsticat cu depresie.

15. Relaţia dintre igiena mintală şi calitatea vieţii.

16. Psihoterapia cognitivă şi creştinismul. Rolul literaturii şi practicilor creştinortodoxe în


restructurarea cognitivă.

17. Rugăciune, meditaţie isihastă şi igienă mintală.


18. Feminitate şi masculinitate în societăţile contemporane la început de secol XXI.

19. Traume individuale şi traume de familie.

20. Dimensiuni psihologice şi sociale ale alegerii partenerului marital.

Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. GRAŢIELA SION

1. Rezilienţa – concept modern în psihotraumatologie.

2. Cresterea posttraumatica

3. Trauma ca proces – stadiile traumei.

4. Demers terapeutic în caz de traumă specifică: doliul

5. Traumatologia specială - pierdere, separare, abandon, abuz: emoţional, fizic, sexual

6. Stabilirea scopului terapeutic în psihoterapia traumei, Elaborarea planului therapeutic cu


persoanele traumatizate

7. Tehnici de lucru în psihoterapia traumei

S-ar putea să vă placă și