Sunteți pe pagina 1din 12

Bu]teni Monografie ilustrat`

Capitolul 6.
Muntii

1. Bu]teni Babele a]a cum ar`tau


[n 1909.

2.
Bu]teni
Omul.
97

Bu]teni Monografie ilustrat`

3. Bu]teni Jepii
Mici.

4.
Bucegi.
98

Mun\ii

Bu]teni Monografie ilustrat`

5. Bu]teni C`lug`ri de la Pe]tera


Ialomi\ei.

6. Bu]teni Turm` de oi
pe Valea Ialomi\ei.
99

Bu]teni Monografie ilustrat`

1. Satul vedere general` circulat` cu ]tampil` la


10.08.1916.

7. Bu]teni
Caraiman.

100

Crucea

din

Bu]teni Monografie ilustrat`

8.
Bu]teni
Url`toare.
101

La

Bu]teni Monografie ilustrat`

9. Bu]teni schitul din pe]tera


Ialomi\ei.
102

Bu]teni Monografie ilustrat`

10. Bu]teni
Babele.

11. Bu]teni un alt


Sfinx.
103

Bu]teni Monografie ilustrat`

12. Bu]teni Excursie pe


Jepi.
104

Bu]teni Monografie ilustrat`

13. Bu]teni Crucea Eroilor v`zut`


din sat.
105

Bu]teni Monografie ilustrat`

14. Bu]teni
Jepii.

15. Bu]teni
Jepilor.
106

Valea

Bu]teni Monografie ilustrat`

16. Bu]teni valea


Ialomi\ei.

17. Bu]teni Crucea Eroilor de pe


Caraiman.
107

Bu]teni Monografie ilustrat`

18. Bu]teni Muntele


B`tr@na.

19. Bu]teni caban` [n v@rful


muntelui.
108