Sunteți pe pagina 1din 77

Universitatea Mihail Koglniceanu Iai

Facultatea de Drept
Introducere in studiul dreptului
Suport de curs
Autori: Genoveva Vrabie; Mihaela Roxana Prisacariu
Capitolul I. Introducere. Obiectul disciplinei. Metode specifice de abordare. Raporturile dintre
disciplina Introducere in studiul dreptului si stiintele sociale inrudite
1. tiina dreptului
2. Teoria general a dreptului
1. Stiina dreptului
Stiinta reprezinta un ansamblu sistematic de cunostinte rationale referitoare la un obiect
determinat si exprimate prin concepte, categorii, principii, notiuni.
Pentru a determina obiectul stiintelor juridice trebuie sa-i delimitam sfera fenomenelor cercetate
si sa identificam metoda / metodele de cercetare.
n conformitate cu aceste criterii obiectul de cercetare i metoda tiinele se clasific astfel:
a)stiinte ale naturii, b)stiinte despre societate i c)stiinte despre gindire. Stiintele despre societate
au scopul de a cunoaste legile generale ale existentei si dezvoltarii societatii, de a studia formele
de organizare sociala si modalitatile specifice de manifestare a componentelor realitatii sociale
(politice, etice, juridice).
Dreptul se incadreaza in categoria stiintelor despre societate. Dreptul nu poate fi disociat de
ideea de regula, iar conceptul de regula face loc celui de judecat.
Apropierea de drept opereaza prin si cu ajutorul regulilor care ii servesc de suport, indiferent c e
vorba de legi sau de alte precepte ale poporului sau ale suveranului, de comportamente, uzaje,
cutume ale oamenilor sau de decizii ale judectorilor sau arbitrilor.
Aceast relaie dintre regul i drept e doar un punct de plecare. Nu e suficient s ne referim la
drept ca la un ansamblu, subansamblu de reguli, deoarece exist si reguli sociale ce nu sunt
juridice.
Pentru a defini dreptul, vom cerceta coninutul regulilor fondul, forma regulilor si rolul
dreptului de mediator ntre corect i nelept.
Criterii de fond:
Nu exist dr. lui Robinson pe insula sa, cel putin pn cnd pe insul nu apare i Vineri. Noiunea
de drept nu i ase sens dect n societate, intr-o comunitate de oameni. Sunt necesari cel putin 2
indivizi pentru a putea vorbi de o relaie sociala, relaie care, eventual, ar putea face obiectul unei
norme juridice. Unii autori difereniaz raporturile juridice de alte raporturi sociale artnd c
pentru ca un raport s devin juridic este necesar i o a treia persoana : terul imparial i

dezinteresat, care s fie n msur s soluioneze eventualele litigii dintre primii doi. Din aceast
perspectiv, pe insula lui Robinson nu putem vorbi de societate apt s dezvolte raporturi
juridice nici dup apariia lui Vineri.
In limba romana, notiunea de drept are 4 sensuri:
1. drept in sens de just, corect, echitabil sens filosofic
2. drept ansamblu de norme de conduita care guverneaza, intr-o societate organizata,
raporturile sociale si a caror respectare este asigurata, daca este necesar, de constringerea publica
drept obiectiv/pozitiv/sistemul dreptului
3. drept stiinta care are ca obiect acest ansamblul de norme stiinta dreptului
4. drept prerogativa, facultate, putere a individului de a avea o anume conduita si de a pretinde
celorlalti o anume conduita, conform cu normele sociale si putind apela la nevoie, la forta de
coercitie etatica drept subiectiv.
1. S-a pus problema daca exista, daca e posibila o stiinta a dreptului.
In acest sens, s-a argumentat ca dreptul e o arta, o tehnica. Totusi, aceasta nu impiedica dreptul
de a fi si o stiinta, si o arta, in acelasi timp. O stiinta a dreptului este posibila si chiar necesara,
deoarece dreptul, ca ansamblu structurat de norme trebuie cunoscut si transmis. De aceea el
poate si trebuie studiat. In plus, pentru a fi pus in practica (aplicat) si scopurile sale realizate,
trebuie, pe de o parte, cunoscut dreptul (in ceea ce are fundamental si particular)si pe de alta
parte, trebuie sa intervina arta si tehnica. Acestea constau in stiinta practica a celor chemati sa
elaboreze legi tehnica legislativa si a celor chemati sa le aplice tehnica aplicarii dreptului:
practica judecatoreasca si administrativa.
Cf. lui Francois Ost, stiinta dreptului este acea activitate cognitiva care urmareste sa ofere o
reprezentare a fenomenului juridic conforma cu valorile, credintele, tehnicile si metodele
comune unui anume grup stiinific.
Stiinta dreptului e un corpus teoretic, dreptul ca stiinta fundamentala, si, in acelasi timp, o
practica sociala, dreptul ca stiinta juridica aplicata.Dreptul ca stiinta fundamentala, are o functie
prospectiva si critica, care, prin efortul de explicare si justificare, are si o utilitate practica.
Totusi, studiind dreptul ca ansamblu de norme, stiintele juridice nu au doar un caracter
fundamental ci si unul aplicat.
In acest sens, dreptul nu este o parte a naturii, ci un produs al vietii sociale, al inteligentei si
vointei umane. Deci, dreptul nu este o stiinta a naturii, ci o stiinta socio-umana, precum istoria,
economia, sociologia, psihologia, politologia. Dreptul este o stiinta sociala.
Ca si celelalte stiinte socio-umane, stiinta dreptului se caracterizeaza prin concluzii cu un grad de
certitudine inferior, in comparatie cu gradul de certitudine al stiintelor sociale. Asa cum arata
Aristotel, exista trei tipuri de discursuri: discursul demonstrativ, cel argumentativ si cel retoric.
Primul porneste de la adevar si conduce la concluzii adevararte, cel argumentativ porneste de la
probabil si conduce la concluzii probabile, iar cel retoric duce la concluzii posibile, bazindu-se
pe persuasiune, pe arta oratorica, retorica.
Evolutia actuala stiintei dreptului se caracterizeaza printr-o accentuata tendinta civica, prin
imbinarea preocuparilor legate de gindire, teoretizare si speculatie, cu orientarea spre actiune.
Din aceasta perspectiva, se preconizeaza o stiinta juridica globala, care sa cuprinda, alaturi de

stiintele de ramura, si filosofia si sociologia dreptului.


Obiectul stiintelor juridice il constituie dreptul, sub aspectul sau normativ,
dupa prof.SofiaPopescu sau intreaga realitate juridica, adica fenomenul juridic, dupa
prof.Nicolae Popa.
Fenomenul juridic, sistemul juridic este format din totalitatea elementelor cu caracter juridic din
societate: norme juridice, institutii juridice, idei si conceptii legate de drept, raporturi juridice.
Sistemul juridic, astfel format difera de sistemul dreptului inteles ca ansamblul normelor
juridice in vigoare la un moment dat dreptul obiectiv.
Cercetarea stiintific a fenomenului juridic implic folosirea unor metode proprii precum:
metoda logica, metoda istorica, metoda comparativa, metoda sociologica, metoda cantitativ.
Functiile stiintei dreptului. Dreptul, ca stiinta, nu se ocupa de descoperirea realitatilor materiale,
ci de aprecieri despre caracterul drept sau nedrept al unui fapt. Normele de conduita pe care le
studiaza stiintele juridice nu sunt simple constatari ale realitatii existente, ci ceea ce ar trebui sa
fie. De aceea dreptul nu are numai o functie explicativa, informativa, ci si una normativa: nu
ofera numai explicatii, ci si solutii practice. Dreptul este o stiinta normativa sub doua aspecte: 1).
are ca obiect de studiu un ansamblu de directive de conduita, de norme si 2). cerceteaza ceea ce
trebuie sa fie, cautind si indicind solutii practice, nefiind doar o stinta descriptiva. Din acest
punct de vedere, se releva si functia prospectiva a stiintelor juridice. Dreptului i se atribuie si o
functie justificativa, in sensul ca dreptul trebuie sa se ocupe de descrierea practicilor juridice, de
argumentarea lor. Autorii postmoderni considera ca acesta este elementul cheie. Stiintele juridice
au si o functie morala, expresie a relatiei dintre stiinta si constiinta.
Stiintele juridice sunt stiinte critice; adopta o atitudine critica fata de propriul obiect de studiu,
spre deosebire de biologie, spre ex.
Stiintele juridice nu au caracter universal, sistemele juridice sunt foarte variate.
Desi putem concepe dreptul ca o unica stiinta, varietatea normelor juridice, precum si
complexitatea fenomenului juridic au determinat divizarea acesteia intr-un ansamblu de stiinte:
stiintele juridice.
Clasificarea stiintelor juridice
o disciplina de sinteza, care studiaza dreptul in ansamblu, denumita teoria generala a dreptului,
sau introducere in studiul dreptului;
discipline juridice istorice, care studiaza dreptul si conceptiile juridice in evolutia lor istorica
concreta (dreptul roman, istoria dreptului romanesc)
disciplinele juridice de ramura, care studiaza normele, institutiiile si principiile diferitelor
ramuri de drept (dreptul constitutional, dreptul administrativ, civil, penal etc.)
pentru studierea fenomenului juridic in ansamblu, se recurge la stiintele juridice auxiliare
precum dreptul comparat, sociologia juridica, logica juridica, psihologia juridica etc.
Relatia dintre stiintele juridice si alte stiinte socio-umane. Fenomenele ce formeaza obiectul de
studiu al diverselor stiinte sociale si umane sunt conexe, iar in unele cazuri, acelasi fenomen
constituie obiect de studiu al mai multor stiinte. Astfel se explica conexiunile dintre stiinte si
necesitatea unor studii pluri- si interdisciplinare.

Se poate argumenta legatura dintre drept cu stiinte precum: istoria, sociologia, economia,
psihologia, medicina, politologia, informatica, logica etc.
2. Teoria generala a dreptului
Denumirea stiintei. Stiinta de sinteza pe care o studiem sub denumirea de Introducere in studiul
dreptului a cunoscut, in timp, si alte titulaturi: se foloseste si astazi denumirea de Teoria generala
a dreptului; in trecut, se vorbea despre enciclopedia juridica sau enciclopedia dreptului,
introducere in drept, drept general sau elemente de drept.
Scurt istoric al disciplinei. In 1275, Wilhem Durantis publica lucrarea Speculum Iuris,
considerata ca prima incercare de analiza enciclopedica a dreptului.
Enciclopedia juridica apare in secolul al XVII-lea, insa preocupari despre definirea dreptului si a
relatiei dintre drept-stat societate au existat inca din Antichitate. Aceste preocupari fac obiectul
istoriei gindirii juridice, in general, a filosofiei juridice.
TGD isi propune sa inlocuiasca disciplina Filosofia dreptului sau dreptul natural care orientasera
gindirea juridica de pina atunci pe o cale pur speculativa.
In Tara Romaneasca in 1816 Ion Voda Caragea numeste ca profesor de drept pe Logofatul
Nestor, primele denumirea de Enciclopedie a dreptului apare in secolul XX, in cursurile prof.
Eugeniu Sperantia, M. Djuvara, C. Dissescu, Al. Vallimarescu.
La Iasi, primul curs a fost intitulat Introducere in studiul dreptului si tinut de prof. Traian Ionascu
in anii 1920-1930. Acesta considera cursul sau ca o enciclopedie complementara si arata ca
ceea ce nu invatam la alte spercialitati invatam la acest curs, umpolem lacunele altor cursuri si
completam insuficienta lor.
Caracteristicile si necesitatea disciplinei. M. Djuvara scria Enciclopedia juridica este, inainte de
toate, un studiu preliminar, de orientare, infatisind o sinteza cit mai strinsa si pe cit posibil mai
ordonata a intregii stiinte a dreptului. Fiind un studiu de ansamblu, are ca obiect sa determine ce
este dreptul.
Teoria generala a dreptului are un caracter fundamental si interdisciplinar.
Scopul studierii Teoriei generale a dreptului consta in urmatoarele:
Explicarea partilor constitutive ale dreptului, a intregului sau, reducerea complexitatii
fenomenului juridic prin intermediul unei abordari globalizante, sintetice;
Ameliorarea metodologiei, tehnicii si practicii dreptului, a tehnicii legislative. A noiunilor si
construciilor juridice elaborate si utilizate de dogmatica juridica.
Teoria generala a dreptului nu se constituie intr-o stiinta completa a dreptului, ci doar in una de
sinteza. Ea formuleaza si defineste concepte fundamentale ce constituie puncte de plecare pentru
investigatiile stiintelor juridice de ramura sau istorice.
Obiectul Teoriei generale a dreptului consta in explicarea notiunilor elementare si a principiilor
comune diferitelor ramuri de drept.
Teoria generala a dreptului este o stiinta relativa, ca orice stiinta juridica.
In epoca informaticii este mai bine pentru un jurist sa aiba un cap bine facut decit un cap
plin, deoarele memoria umana este inlocuita de calculator si nu inseamna nimic fara o conceptie

generala despre drept, fara un rationament si o metoda adecvata lor. Teoria generala a dreptului
este tocmai acea constructie intelectuala, metodica si organizata care are la baza observarea si
explicarea diverselor sisteme juridice si are scopul de a defini marile coordonate ale construirii si
aplicarii dreptului, ratiunea de a fi a dreptului, izvoarele si principiile sale generale, norma
juridica si institutiile juridice afirma prof.Sofia Popescu
In conditiile tendintei actuale de inmultire accelerata a actelor normative, a devenit imposibil
cunoaterea exhaustiv a legislaiei de ctre juriti. Teoria generala a dreptului ofer princiipiile
care ii permit apoi juristului sa-si insuseasca noile reglementari pe masura ce acestea intervin. De
asemenea, ea permite juristului sa rezolve de maniera corecta contradictiile ce pot aparea intre
normele vechi si cele noi, intre cele generale si cele speciale etc, precum si sa umple, pe calea
interpretarii, lacunele legislative.
Raporturile disciplinei cu Filosofia dreptului. Se pune intrebarea, exista o singura stiinta sau cele
doua sunt distincte, desi conexe?
Raspunsurile difera. Majoritatea autorilor pledeaza pentru pastrarea distinctiei dintre cele doua,
desi cu totii sunt de acord ca intre ele exista numeroare puncte de legatura.
M. Djuvara considera ca formarea si progresul stiintelor juridice nu sunt posibile decit prin
mijlocirea unei filosofii a dreptului, pe care, de altfel, orice jurist o are si o practica, fie ca stie,
fie ca nu-si da seama de ea.
E. Sperantia aprecia ca principala sarcina a filosofiei juridice este de a stabili fundamentul
finalitatii si al justificarii morale a principiilor unei bune legislatii.
Acelasi autor considera ca Enciclopediei juridice i se pot rezerva problemele care introduc in
filosofia juridica: definitia dreptului, clasificarea si sensurile dreptului, originea si evolutia
istorica a dreptului, principiile ideologice care justifica autoritatea sau obligativitatea interioara
adreptului, istoria doctrinelor generale si filosofice in drept.
Capitolul II. Principalele teorii filosofice n drept
1. Teoria dreptului natural
2. Teoria istoric a dreptului
3. Teoria organic a dreptului
4. Filosofia idealista germana a dreptului
5. Teoria dreptului pozitiv
1. Teoria dreptului natural
Idei de drept natural in antichitate. Teza centrala a acestor teorii: natura este ordinea fireasca a
tuturor lucrurilor, pretutindeni aceeasi. Arbitrariului guvernarii oamenilor le este opusa natura.
Oamenii provin din natura egali, se nasc egali, deci privilegiile si sclavia sunt ilegitime. Dreptul
se identifica cu ratiunea universala. Exista principii de drept pretutindeni si mereu aceleasi,
expresie a unitatii naturii. Filozofi reprezentani ai acestui curent filozofic: Heraclit din Efes
(aproximativ 535 475 .Hr.), Sofocle (n. 496? .Hr. d. 406 .Hr.), Socrate (n. cca. 470 .Hr. d.
7 mai 399 .Hr.), Platon (cca. 427 .Hr. cca. 347 .Hr.), Aristotel (n. 384 .Hr. d. 7 martie 322

.Hr.), Stoicii, Marc Aureliu , n latin Marcus Aurelius (n. 26 aprilie 121, d. 17 martie 180 si
Lucius Annaeus Seneca (sau mai simplu Seneca sau Seneca cel Tnr) (ca. 4 .Hr.65 d.Hr.),
Marcus Tullius Cicero (106-43 .Hr.).
Conceptii de drept natural in Evul Mediu. Teza centrala a dreptului natural n acest perioad:
dreptul natural, ca set de norme existente mereu si pretutindeni exista, dar nu se mai identifica cu
ratiunea, ci este de natura divina. Biserica, cva reprezentanta a divinitatii pe pamint, este si
interpretul autentic al dreptului natural. Dezvoltarea doctrinei are loc in perioada conflictului
intre Papa si monarh. Sfintul Augustin sau Augustin de Hipona (n. 13 noiembrie 354, Thagaste
d. 28 august 430,) i Thomas dAquino ( 1225 1274) sunt principalii reprezentani ai dreptului
natural n Evul Mediu.
Teoriile dreptului natural din antichitate si din Evul Mediu au in comun ideea ca dreptul pozitiv
care nu se conformeaza dreptului natural nu are validitate.
Teoriile contractualiste. In secolele XV si XVI rationalismul si scoala dreptului natural se
revigoreaza, ca reactie la conceptiile teologice medievale. Reprezentani ai jusnaturalismului:
Hugo Grotius (1583-1645), Samuel de Pufendorf (1632 1694), Christian Thomasius (1655
1728), Thomas Hobbes (1588-1679) , John Locke (1632 1704), Jean Jacques Rousseau ( 1712
1778), Charles Louis de Secondat Montesquieu (1689 1755). Elemente de drept natural se
regasesc si in gindirea lui Immanuel Kant
Renasterea teoriilor de drept natural are loc la sfritul secolului al XIX-lea nceputul secolului
XX cu Rudolf Stammler, Charles Renouvier, Leon Duguit, Francois Geny, Georgio del Vecchio,
Gustav Radbruch.
2. Teoria istorica a dreptului
Prezentare generala. Teza colii: asociaza dreptul cu istoria, este o reactie impotriva scolii
dreptului natural, care naglijeaza faptele istorice, particularitatile natioanel si conditiile sociale.
Idei principale: a) dreptul se naste in mod spontan, ca si limba, se cristalizeaza in mod
inconstiebnt, se dezvolta in strinsa legatura cu spiritul poporului, b) dreptul e produsul colectiv al
desfasurarii istorice a vietii unui popor, c) nu legea, ci cutuma reprezinta principalul izvor al
dreptului si baza acestuia, d) legiuitorul este numai un organ al constiintei nationale, nu dispune
de putere creatoare de drept, e) legile nu au o valabilitate si o aplicabilitate universala.
Reprezentant principal: Friedrich Carl von Savigny (1779 -1861), jurist. Savigny scrie in 1815
Menirea timpului nostru pentru codificare
3. Teoria organica a dreptului.
Principalele teze ale teoriei organice a dreptului se fundamenteaza pe teoria evolutionista a lui
Ch. Darwin. Aplica pozitivismul biologic la etica si drept, detasindu-se de utilitarismul clasic.
Herbert Spencer viata este un gigant proces ritmic in cadrul caruia se produce evolutia de al
uniform si amorf catre diversitate si specializare. Morala, datoria justitia sunt instincte bazate pe
experiente care au invatat generatia precedenta modul cel mai util de viata ce i-a permis sa
supravietuiasca. Conform acestei evolutii individul dobindeste un sentiment din ce in ce mai

profund al indatoririi sociale, in viitor ajungind sa fie perfect adaptat. Libertatera trebuie sa fie
insotita de un sentiment al responsabilitatii
4. Filosofia idealista germana a dreptului
Teoria se situeaza intre conceptiile de drept natural ale secolului XVIII si doctrina liberala asec.
XIX. Teza principal: omul, ca fiinta rationala, se bucura de liberul arbitru si este distinct de
natura pe care o poate domina, prin ratiune. Reprezentani: Immanuel Kant (1724-1804) face o
distinctie neta intre sfera moralei si cea a dreptului: morala se refera la aprecierea intentiilor, iar
dreptul la aprecierea faptelor trasatura esentiala a legii e constringerea, dreptul se caracterizeaza
prin puterea de constringere. Djuvara afirma ca esentialul conceptiei lui Kant este morala.
Neokentianismul a fost promovat de Fichte (1762-1814) care considera c domeniul raporturilor
juridice este acea parte a relatiilor personale care reglementeaza cunoasterea si delimitarea
sferelor de libertate pa baza libertatii individuale, precum i de Hegel (1770-1831) statul
constituie pentru Hegel sinteza familiei si a societatii civile. Nu reprezinta o autoritate impusa
din afara, ci prin el isi realizeaza individul adevaratul sau EU universal. Statul reprezinta
libertatea si se bucur de suprematie fata de individ. Scopul ordinii de drept reprezinta realizarea
maxima a libertatii. Alti neokantieni si reprezentanti ai noii filosofii idealiste a dreptului in a
doua jumatate a secolului XIX si prima jumatate a secolului XX au fost Hermann Cohen i
Rudolf Stammler. Mircea Djuvara si Eugeniu Sperantia sunt, n ara noasr, promotori ai
filosofiei idealiste germane a dreptului, neokantieni.
5. Pozitivismul in drept respinge orice idee de drept natural, de justitie transcedentala
si admite exclusiv cunoasterea realitatii pozitive, juridice sau stiintifice. Pozitivismul a detinut si
mai detine in gindirea juridica o pozitie dominanta.
Dat fiind marea diversitate de opinii a filosofilor dreptului pozitiv, putem subclasifica teoriile
lor fie n categoria pozitivismului juridic, fie n cea a pozitivismului tiinific.
Pozitivismul juridic (analitic) are la baza postualtul separarii dreptului astfel cum este de dreptul,
cum ar trebui sa fie. Face abstractie de idealuri si considera dreptul o creatie a statului a carui
autoritate nu poate fi pusa sub semnul intrebarii. Reprezentani ai pozitivismului tiinific sunt
considerai John Austin (1790-1859), Rudolf von Ihering, Georg Jellinek care formuleaza teoria
autolimitarii statului, ca stat de drept, Francois Geny, Georges Ripert, Hans Kelsen (1881-1973),
dup care nici o teorie despre justitie nu poate face parte din teoria pura a dreptului, idealurile de
dreptate apartinind stiintei politice, Herbert Lionel Adolphe Hart ( 1907 1992), R.M. Dworkin.
Unii autori contemporani, precum Francois Rerre, fac ns critica pozitivismului, mai ales a lui
Kelsen. Terre crede c daca omul se conformeaza exigentelor dreptului, o face pentru motive
straine de continutul dreptului. Viciul acestui demers tine, in opinia noastra, de inlaturarea
radicala a finalitatilor, adica a functiilor dreptului. Ca o vrem sa nu, ea poarta pozitivismul in
punctul sau extrem. Nu putem sa explicam dreptul doar prin analiza pozitivitatii sale, fara a tine
cont de finalitatile sale, de functia sa de mediare. Aici este eroarea pozitivistilor: exaltand
pozitivismul, reducand dreptul la ceea ce este scris, despartind armatura pozitiei, locului sau, ca
si criteriu al juridicului, teoria pura a dreptului este chiar purtatoare a totalitarismului. Asa cum

o observa atat de bine Julien Freund, <> (Politique et impolitique, par J. Freund, p.283, 289).
Promotorii pozitivismul stiintific observ c dreptul provine din fapte, factori economici, istorici,
trebuie sa fie studiatcu metode stiintifice corespunzatoare si intr-o optica sociologica. Dreptul nu
este produsul arbitrar al puterii, ci un produs social generat de istorie, economie, conceptii. In
cadrul curentului pozitivismului tiinific s-au detaat adepii pozitivismului pragmatic de cei ai
pozitivismului sociologic i de cei ai utilitarismului.
Pozitivismul pragmatic este promovat de filosofii americani John Chipman Gray i K.N.
Lewellyn, Jerome Frank. Realismul juridic american susinut de acetia reprezint o reactie
impotriva conceptualismului, pozitivismului juridic. Isi propune sa aplice in drept o metoda
experimentala. Isi propune sa studieze dreptul in actiune, factorii sociali care creaza dreptul si
rezultatele sociale ale actiunii dreptului. Fara a fi ignorat rolul normelor in definirea dreptului, se
pune accentul pe conduita reala a celor care aplica legeasi pe folosiirea instrumentelor empiricein
vederea cresterii preciziei prognozei privind viitoarele decizii judecatoresti. Realismul scandinav
susinut de K. Olivecrona, V. Lundstedt, Alf Ross constituie mai mult o critica filosofica decit o
teorie in sine. Sustine ca este imposibil a descoperi stiintific vreun fenomen care sa corespunda
notiunii de vointa alegiuitorului. Nu se poate dovedi ca statul, colectivitatea, ar fi capabile de
volitiune, ar avea o vointa proprie.
Utilitarismul care se indreapta impotriva scolii dreptului natural, se dezvolta in secolul XIX. La
Helvetius sanctiunea juridica nu este altceva decit mijlocul prin care interesele individuale sunt
puse in acord cu interesele colective ale societatii date. Pentru Jeremy Bentham (1748-1832)
sarcina dreptului este de a servi binele si de a evita raul, adica de a sluji utilitatea. Promoveaza
individualismul si egalitarismul. Scopul final al legislatiei este maxima fericire pentru un numar
cit mai mare de oameni. Prin drept se realizeaza un echilibru al intereselor. Ali reprezentani ai
utilitarismului sunt John Stuart Mill (1806 1873) i Rudolf von Ihering dreptul nu asigura
niciodata binele individului, ca scop in sine, ci numai ca mijloc al unui alt scop, de a
asigurabinele societatii. Dreptul este un fapt si se dezvolta datorita luptei individului pentru
dreptul sau.
Opinii referitoare la pozitivism in gindirea juridica romaneasca. Mircea Djuvara consider c
ideea de obligatie sta la baza intregului drept, ca si a moralei si a afirma contrariul si a intemeia
dreptul pe utilitate este a face o asertiune stiintifica periculoasa si superficiala, este unul dintre
cele mai mari si mai crezute sofisme pe care mai ales timpurile din urma le-au adus la moda. In
realitate, indiferent daca aplicam sau nu ideea morala, ratiunea noastra ne spune ca avem
indatoriri in afara de orice idee de utilitate a actelor noastre.
Capitolul III. Sistemul dreptului i alte sisteme normative
1. Relaia sistemului dreptului cu celelalte sisteme de norme sociale
a) Dreptul i religia
b) Dreptul i morala
c) Dreptul i normele de convieuire social
d) Dreptul i politica

e) Dreptul i normele tehnice


2. Structura intern a sistemului dreptului
a) Caracteristici definitorii ale sistemului dreptului
b) Elementele sale componente
c) Diviziunile generale ale dreptului
tiina dreptului folosete, alturi de celelalte metode de studiu, metoda sistemic. Utilizarea cu
preponderen a metodei i a concepiei sistemice asupra dreptului au fost influenate de curentul
de gndire pozitivist. Un sistem nu este altceva dect dispunerea diferitelor pri ale unei arte
sau tiine ntr-o ordine n care acestea se susin reciproc i n care unele se explic prin altele.
Cele care ajut la explicarea celorlalte se numesc principii, iar sistemul este cu att mai articulat
cu ct numrul de principii este mai mic, chiar numai unul. Concepia sistemic asupra dreptului
ajut la explicarea unitii, coerenei i ierarhizrii specifice dreptului, fie c ne referim la
fenomenul juridic n ansamblu sau la sistemul dreptului, ca parte a acestui fenomen.
Fenomenul juridic, realitatea juridic, sistemul juridic sunt noiuni create n scopul de a cuprinde
toate elementele cu conotaie juridic din societate, ncepnd cu contiina juridic (a
legiuitorului, a funcionarului administrativ, a judectorului sau a ceteanului), continund cu
normele juridice i relaiile juridice i terminnd cu instituiile juridice, n sens de sisteme
organizaionale implicate n crearea sau aplicarea dreptului.
Spre deosebire de sistemul juridic, cu pretenii exhaustive, sistemul dreptului are n vedere doar
palierul normativ al societii i i propune, pe de o parte, s delimiteze normele juridice de alte
norme sociale i, pe de alt parte, s unifice normele juridice, indiferent de tipul lor (interne sau
internaionale, de drept administrativ sau de dreptul familiei etc.)
A. Sistemul dreptului si alte sisteme normative
Viata sociala se conduce dup o multitudine de norme: morale, religioase, juridice, tehnice,
politice etc. Asa cum evidentia E. Sperantia, o norm, o regula, implic ntotdeauna o mrginire,
o limitare a unei micri, a unei activiti.() Exist o strns legtura ntre o norma si un drum
batut; drumul impune o directie si implica o limitare a cadrului inlauntrul caruia trebuie sa se
mentina traseul unui mers.() Abaterile peste marginea drumului batut sunt anomalii, sunt
proceduri anormalecare, pe de o parte, pot sa dauneze pe propietarii terenului marginas, iar pe
de alta parte, in masura in care sunt mai pronuntate si mai ales repetate, pot sa rataceasca pe
drumet.
Toate aceste reguli formeaza un sistem al normelor sociale. In cadrul acestuia, normele juridice
se detaseaza prin caracterul sanctiunilor pe care le implica, prin posibilitatea de a apela la forta
de constringere pentru a asigura realizarea dreptului.
Nu trebuie sa intelegem ca doar normele juridice ar fi dotate cu sanctiuni, ci doar ca sanctiunile
juridice difera de sanctiunile proprii morale, religiei, politicii etc. De exemplu, oprobiul public
sau mustrarile de constiinta sunt sanctiuni specifice moralei, iar excomunicarea religiei, la fel
cum incalcarii normelor de partid ii poate urma excluderea din acesta.
Dreptul poate ingloba normele tehnice, religioase, morale, ceea ce aduce posibilitatea aplicarii

unei constringeri organizate de autoritatea publica pentru asigurarea respectarii lor.


1. Dreptul i religia
Religia, ca atare, nu este un sistem normativ, dar are o strnsa legtura cu elaborarea normelor
juridice. Decalogul, Coranul conin nu doar precepte religioase, ci si norme juridice. Dreptul
hindus se afla sub influenta religie brahmanice, dreptul musulman cuprinde reguli desprinse din
Coran.
Este necesar s facem distincia intre dreptul de esena religioasa, cum este cel musulman sau
hindus, si dreptul eclesiastic, ce desemneaz ordinea juridica interioara a comunitilor
religioase.
Este adevrat c normele religioase, cele morale si cele juridice sunt intr-o strnsa
interdependenta. Sunt domenii in care religia si dreptul sau religia, morala si dreptul se suprapun.
Este cazul relaiilor din cstorie sau a infraciunilor referitoare la persoana: lovirea, omorul,
violul. Totui exist reguli de drept a cror legtur cu religia ar fi greu de demonstrat. Astfel e
cazul dispoziiilor codului rutier.
Afirmarea principiului laicitii dreptului, care e tot o norm juridic i care urmeaz a fi
interpretat ca atare, este astzi neleas ntr-un sens pacificator. Laicitatea nu nseamn negarea
libertii credinei sau a religiei, ci recunoaterea acestei liberti, cu consecina separrii statului
de biseric, a spaiul politic de cel religios. Laicitatea nseamn neutralitatea autoritilor,
inclusiv n ceea ce privete nvmntul, fa de diversitatea de credine religioase i implic
tolerana religioas.
Dei astzi este indiscutabil ca ntre drept si religie nu mai exista aproape nici un raport formal ,
aa cum argumenta prof. Al. Vallimarescu, , intre cele doua se pstreaz o legtura latenta, prin
substratul lor comun mistic. Astfel, sustine autorul citat, respectarea dreptului, chiar si a celui
laic, se bazeaza nu numai pe raionament si observaie, ci si pe sentiment si intuiie crora Al.
Vallimarescu le da numele de sentiment mistic.
2. Dreptul i morala
Morala (etica) cuprinde ansamblul preceptelor care, in diverse epoci ale vietii unui popor au fost
considerate de cea mai mare parte a oamenilor ca norme de conduita obligatorii pe care fiecare
trebuie sa le respecte sub sanctiunea de a atrage reprobarea generala. Ele sunt produsul
comunitii sociale neinstitutionalizate.
Intre morala si drept exista numeroase asemanari, dar si deosebiri.
Numeroase reguli de drept sunt mprumutate de la morala, motiv pentru care s-a considerat c
dreptul nu e altceva dect morala preluat i sancionat de ctre grupul social. Jus est minima
moralia.
Una dintre cele mai des ntlnite opinii este c morala sta la baza dreptului. Numeroase precepte
morale susin incriminarea unor fapte ca infractiuni sau ca delicte civile ( furtul, imbogatirea fara
justa cauza).
Pe de alt parte, exist zone de reglementare juridic ce nu par a avea vreo legtur cu morala.
Spre exemplu, normele juridice considerate tehnice nu pot fi apreciate din punct de vedere
moral . Tot in favoarea unei distincii ntre drept i moral pledeaz i argumentul c morala, mai
exigent i mai nuanat, l raporteaz pe individ, n primul rnd, la propria contiin, i, apoi, la

grupul social, pe cnd dreptul are n vedere comportamentul exterior al persoanei, raportat la
ceilali membri ai comunitii sau la autoritatea care gireaz norma juridic.
Un alt argument n favoarea distinciei dintre drept i moral are n vedere sanciunile specifice
fiecreia. Dac nclcarea moralei se sancioneaz mai cu seam la nivel intern, sanciunea
juridic are originea in exteriorul individului, provenind de la autoritatea public cu rol
constrngtor.
tiina eticii contribuie n mod fundamental la definirea noiunilor de justiie, echitate, noiuni ce
sunt indispensabile dreptului. Intr-o accepiune derivat din coala dreptului natural, ns strin
curentului pozitivist, justiia reprezint, alturi de ordine i securitate, fundamentul dreptului. In
aceast accepiune dreptul are rolul de mediator ntre indivizi, intre guvernani i guvernai.
Dintr-o alt perspectiv, cercetnd raportul dintre moral i drept, s-a susinut i ideea moralitii
sistemului de drept, a legitimitii normelor juridice. Astfel, a fost formulat opinia c
moralitatea unui sistem de drept si, deci, nsi existenta acestuia, devin discutabile in
urmtoarele cazuri: lipsa oricrei proceduri de luare a deciziilor, nepublicarea sau necomunicarea
normei destinatarului obligat sa o respecte, abuzul de legislaie retroactiva, lipsa preocuprii de a
face normele nelese, adoptarea unor norme care cer o conduita ce depete puterile prii
afectate, neconcordana dintre norme, astfel cum sunt enunate si aplicarea lor.
3. Dreptul i normele de convieuire social
Normele de convietuire sociala si obiceiurile sunt o categorie de norme apropiate de cele morale.
Ele sunt destinate sa asigure relatii civilizate in viata cotidiana. Deseori leguitorul face trimitere
la acestea, fara a le preciza continutul. Spre exemplu in Constitutie, art 26, n Legea 31/1954
privitoare la persoanele fizice, n Codul Penal, art. 321 se face referire la regulile de convietuire
sociala, la bunele moravuri.
Spre deosebire de normele morale, care raporteaz comportamentul individului la principii
precum bine/ru, just/injust, normele de convieuire social raporteaz acelai comportament la
noiuni precum frumos/urt, civilizat/necivilizat etc.
In plus, bunele moravuri par mai uor modificabile, mai puin consolidate dect normele etice.
Astfel, un comportament considerat scandalos intr-o anumit epoc poate fi permis peste o
perioad sau, chiar n aceeai perioad, ns n alt grup social.
Ataamentul dreptului faa de bunele moravuri i gsete explicaia n importana pe care
dreptul o acord ordinii i securitii sociale i nu n exclusivitate justiiei.
4. Dreptul i normele tehnice
Normele tehnice sunt normele ce conditioneaza realizarea unei meserii sau activitati in scopul
atingerii unui anume rezultat. De exemplu, daca se doreste construrea unui pod, trebuie
respectate anumite normele privind materialele utilizate i procedeul de lucru. Scopul propus nu
poate fi atins fara respectarea normelor tehnice. Acestea pot cpta caracter juridic, prin
includerea lor in acte normative, ceea ce implica posibilitatea aplicarii lor inclusiv prin forta de
constringere a statului (ex. normele de siguranta circulatiei, normele securitatii muncii). Astfel,
normele tehnice vor condiiona nu doar atingerea scopului propus, ci i legalitatea raporturilor
interumane ce au ca obiect acel serviciu, acea prestaie.
Asemenea norme abunda in reglementarile de drept comercial sau administrativ.

5. Dreptul i politica
Politica poate fi neleas mai ales ca expresia i aciunea Puterii, n special a celei a autoritii
etatice . Politica este activitatea social care i propune s asigure prin fora, n general
subordonat dreptului, securitatea extern i consensul intern al unei uniti politice date,
garantnd ordinea n contextul luptelor care se nasc din diversitate, divergena de opinii i de
interese .
Dreptul, ca ansamblu de norme ce dirijeaz grupul social, reprezint voina poporului exprimat
de ctre organul reprezentativ al acestuia Parlamentul. La rndul lui, Parlamentul este constituit
din reprezentanii diferitelor partide politice care au intrunit votul cetenilor. Ca urmare,
coninutul normelor elaborate de Parlament (dar si de Guvern sau de organele administraiei
publice) va reflecta si conceptia partidelor politice parlamentare.
Pe de alta parte, jocul partidelor politice este ordonat si limitat prin normele juridice deja
adoptate. In consecin, legtura dintre drept si politica este biunivoc, n sensul c dreptul i
politica se influenteaz, se condiioneaz reciproc.
Avnd n vedere aceast realitate a democraiei, n doctrin s-a exprimat att opinia c politica
este subordonat dreptului, ct i aceea c dreptul reprezint unul dintre instrumentele politicii.
Istoria instituiilor juridice este, probabil una a coabitrii dificile a acestor dou tendine, fr a se
punea ns nega existena unor interdependene ntre cele dou.
B. Sistemul dreptului
1. Definiie
Normele juridice se completeaza si se echilibreaza reciproc. Ele nu sunt independente unele de
altele, ci interdependente, formnd un sistem sistemul dreptului.
In opina profesorului francez Fr. Terre , definirea sistemului dreptului e dificil pentru c dreptul
reprezint acea mediere ntre corect i nelept care, n orice societate uman, i propune s
creeze modele care s compun un sistem de reguli i soluii, sistem mereu redefinit.
Pentru necesitile acestui studiu preliminar, v propunem s considerm sistemul dreptului ca
totalitatea normelor juridice n vigoare, structurate i organizate sistemic pe baza anumitor
criterii i principii.
Mereu s-a pus problema corectitudinii si legitimitii legii, in sens larg. De aceea, au fost
sugerate mai multe criterii de verificare a respectrii de ctre lege a acestor imperative cu
consecina obligativitii respectrii sau nu a elgii nsi. O asemenea condiie de validitate a
legii este surprins de dictonul latin lex iniusta non este lex. ( pentru o parere contrar, cum c i
normele injuste constituie drept i trebuie, n consecin, respectate, a se vedea autorii
pozitiviiti, Kelsen, Carre de Malberg, M Waline) Astzi, instana de la Strasbourg aplic, n
jurisprudena sa o asemenea condiie de validitate conform cruia legea trebuie s apere
mpotriva arbitrariului. In consecin, o lege care nu conine instrumente de procedur sau alte
dispoziii care s apere mpotriva arbitrariului autoritii chemate s o aplice, nu este lege 2.
Elementele componente ale sistemului dreptului
In cadrul sistemului dreptului, normele juridice se ordoneaza, se ierarhizaza, se grupeaza dupa
diferite criterii in subsisteme ale sistemului dreptului cum sunt institutiile juridice si ramurile

dreptului.
a).Institutia juridica reprezinta un corp de norme juridice referitoare la un raport social
fundamental, un intreg sistematic, permanant si durabil de norme juridice ordonante in juril unei
idei directoare centrale si care urmaresc un scop comun, ca, de exemplu, organizarea proprietatii,
familiei, statului, contractele, succesiunile, statutul persoanei.
Notiunea de institutie este utilizata in drept, in doua acceptiuni:
1. organism cu personalitate juridica: Parlament, Tribunal, spital, universitate sau
2. ansamblu, complex de norme juridice.
In cursul de fata, utilizam notiunea in cel de al doilea sens.
Institutiile juridice se pot subimparti. De exemplu, institutia familiei se subdivide in filiatia
fireasca, infiere, casatorie, autoritate parinteasca.
b). Ramura de drept este un ansamblu distinct de norme juridice legate organic intre ele care
reglementeaza relatii sociale care au acelasi specific, cu ajutorul aceleiasi metode de
reglementare si pe baza acelorasi principii.
Ramurile dreptului constituie subsisteme ale sistemului dreptului. Ele regrupeaza mai multe
institutii juridice.
Intre ramurile dreptului exista interactiuni, legaturi functioale sau relatii de subordonare care se
manifesta in procesul aplicarii dreptului. De exemplu, normele de drept penal nu se pot aplica
decit prin intermediul celor de procedura penala. De aceea, prof. M. Djuvara afirma ca ramurile
dreptului atirna juridiceste unele de altele.
Procesul formarii ramurilor de drept si a institutiilor juridice este continuu, sistemul dreptului
fiind un complex dianmic. Astfel, din ramura dreptului civil s-a desprins dreptul familiei, din cea
a dreptului administrativ s-a desprins dreptul financiar, iar dreptul mediului s-a format din norme
desprinse din dreptul administrativ si dreptul civil. Astfel, ramurile noi, desprinse din cele vechi,
si-au capatat o anumita autonomie. Cu toate acestea, in cazul lipsei unei norme care sa
reglementeze un raport juridic nascut in sfera de aplicare a ramurii noi se apeleaza la
reglementarile din ramura-mama, care astfel devine dreptul comun pentru noua ramura.
Diviziunea normelor in norme generale, de drept comun si norme speciale, de exceptie, prezinta
o utilitate practica deosebita, cele doua categorii interpretindu-se diferit, asa cum vom vedea in
cursurile urmatoare.
3. Diviziunile generale ale dreptului
Clasificrile, distinciile din interiorul sistemul dreptului se datoreaz complexitii crescnde a
sistemului i a relaiilor sociale . Aceast complexitate se manifest prin existena unei ierarhii a
normelor: Constituie, tratate internaionale, legi organice, legi ordinare, ordonane, hotrri etc.
si a unui pluralism de ordini juridice: interne, internaionale, comunitare.
Cele mai generale diviziuni ale sistemului de drept sunt: aceea a dreptului intern, respectiv
internaional i aceea a dreptului public i privat.
3.i Diviziunea sistemului de drept in drept intern i drept internaional
Dreptul intern (naional): dreptul n vigoare pe teritoriul unui stat. Are surse, organe, sanciuni
proprii acelui stat i reglementeaz relaiile sociale care se produc pe teritoriul acestui stat, fr
ca vreun element relevant a unui alt stat sa intervin n aceasta relaie.

Spre deosebire de dreptul intern, care se aplica pe teritoriul unui stat si numai relaiilor interne,
dreptul internaional cuprinde normele juridice ce se aplica relaiilor dintre state sau dintre
cetenii diferitelor state.
Dreptul internaional public reglementeaz, ntr-o analiza clasic, raporturile dintre state.
Majoritatea cercettorilor n domeniu sunt de acord c exista o ordine juridica internaionala,
chiar dac, n privina relaiilor dintre aceasta i ordinea juridic de drept intern exist opinii
diferite.
Dreptul internaional public are surse supranaionale: convenii, tratate internaionale, cutume
internaionale, principiile generale ale dreptului recunoscute de ctre naiunile civilizate. de
asemenea, exista i instituii de drept internaional public: Organizaia Naiunilor Unite, Curtea
Internaional de Justiie, Consiliul de securitate etc., toate aceste elemente argumentnd teza
existenei unei ordini de drept internaional, diferit de ordinea de drept intern.
Dr internat privat reglementeaz raporturile intre particulari, cnd intervine un element de
extraneitate. Sunt raporturi de drept internaional privat raporturile ce se nasc intre dou persoane
ceteni ai unor state diferite, in vederea i n urma cstoriei. Tot raporturi ce cad sub incidena
normelor de drept internaional privat sunt i cele dintre vnztori i cumprtor, n cazul n care
obiectul vnzrii l-ar reprezenta un imobil situat pe teritoriul altui stat dect cel al ceteniei
ambilor parteneri. Aceste raporturi suscita problema conflictului de legi, adic a determinrii
dreptului naional aplicabil unei situaii juridice internaionale interesnd particularii. Dreptul
internaional privat conine i reglementri privind condiia strinilor, a ti de ce drepturi se
bucura strinii intr-un stat care nu este al lor (spre exemplu n privina accesului la proprietatea
funciara, la anumite profesii, dreptului la prestaii sociale etc.) Cunoaterea dreptului
internaional privat poart, de asemenea, si asupra ceteniei.
3.ii Diviziunea sistemului de drept in drept public i drept privat
Dup concepia clasic, dreptul intern se divizeaz n doua ramuri: drept public si drept privat.
Romanii deja considerau c instituiile juridice in de dou mari categorii net difereniate, avnd
n vedere orientarea lor spre interesele publice sau private . Dintre toate ramificaiile dreptului,
aceasta este cea mai veche i cea mai importanta. Ea corespunde, de o manier foarte general,
distinciei pe care o fcea Montesquieu cnd definea dreptul public, numit de el drept politic, si
dreptul privat, pentru el, drept civil.
Ceea ce se remarca de la nceput este existena unor ansambluri de reguli bazate pe o idee
simpl: nu se reglementeaz de aceeai manier relaiile dintre particulari si stat, administraie
sau colectivitile publice si relaiile private dintre particulari.
Dreptul public cuprinde ansamblul regulilor care, intr-un stat dat, guverneaz organizarea acelui
stat si a colectivitilor publice si raporturile acestor autoriti cu particularii.
Dreptul public se subdivide in mai multe ramuri: drept constituional, drept administrativ, drept
financiar, drept penal, drept de procedura penala. Cum sub anumite aspecte, dreptul penal are
legturi cu dreptul privat, dreptul penal poate fi considerat ca sanciunea ultim a dreptului
privat. Totui, dreptul penal rmne o ramura de drept public.
Dreptul privat este ansamblul de reguli care guverneaz raporturile particularilor intre ei sau cu
colectivitile private precum societile comerciale sau asociaiile non-profit. Dreptul civil este

ramura centrala a dreptului privat reprezentnd, n perioada roman, dreptul cetenilor, de civis
(n lat.)
Dreptul civil reglementeaz raporturile private, insa numai in msura in care nu sunt
reglementate de norme speciale dintr-o ramur nou. Deseori, dreptul civil a rmas dreptul
privat comun, aplicabil tuturor, cu excepia cazurilor in care anumite raporturi sunt guvernate de
dispoziii particulare.
Sunt ramuri de dr. privat, cele aprute ulterior i desprinse din dreptul civil, precum dreptul
comercial , dreptul familiei, dreptul muncii etc.
Apariia unui numr semnificativ de ramuri noi de drept privat, mai ales, ramuri care i afirm
relativa autonomie fa de dreptul civil, atesta faptul ca, in epoca noastr, sunt puse in cauz
categoriile tradiionale. La rndul lor, unele din aceste ramuri, noi prin comparaie cu dreptul
civil, au fost uneori considerate depite, argumentndu-se necesitatea nlocuirii sau divizrii lor.
Astfel, dreptul comercial e ameninat de o dubl manier: suntem incitai sa-l absorbim ntr-un
ansamblu mai vast, al dreptului afacerilor sau s-l divizm n noi ramuri de drept. Unele grupuri
de reguli de drept comercial au atins o coerena proprie, motiv pentru care le studiem distinct:
dreptul maritim, al transporturilor terestre si aeriene, al asigurrilor, al proprietii intelectuale.
Un alt exemplu, dreptul financiar, sub influena pieelor financiare internaionale, este ameninat
si el deoarece fenomenul de mondializare repune in cauza eficacitatea si chiar existenta cadrului
si tehnicii juridice naionale.
Distincia intre dreptul public si cel privat s-a fcut, aa cum am artat, nc din antichitate, in
funcie de interesul satisfcut. Se afirma ca aparine dreptului public orice norma care satisface
un interes, o nevoie a statului, iar dreptului privat, normele ce privesc interesele particularilor.
In finalul dezbaterii privind diviziunea public/privat, sa avem n vedere i faptul c hotarele
dintre dreptul public si cel privat nu sunt fixe, ci se modifica in funcie de atitudinea autoritii
fata de relaiile sociale respective. Spre exemplu, n concepia liberala rolul statului e limitat la
statul jandarm , pe cnd in concepia socialista, apare statul providena , ceea ce determin
plasarea unor ramuri de drept din zona dreptului privat in cea a dreptului public.
Pe de alt parte, plasarea disciplinelor in sfera dreptului public sau a celui privat nu e totdeauna
simpl. Unele discipline cuprind att norme de drept public, ct i norme de drept privat. Este
cazul disciplinelor mixte: dreptul procesual civil sau dreptul internaional privat. In procedura
civila, dispoziiile care se refera la organizarea si funcionarea instanelor sunt de drept public, iar
cele care se refer la aciunea in justiie si intereseaz partea, sunt de drept privat. Dreptul
internaional privat cuprinde dispoziii referitoare la cetenie si la condiia strinilor, care in de
dreptul public, pe cnd cele care reglementeaz dispoziia asupra creia poarta conflictul sunt
de drept privat.
Capitolul IV Izvoarele dreptului
Seciunea 1 Teoria general a izvoarelor de drept
Seciunea 2 Izvoarele dreptului romnesc actual

Seciunea 1 Teoria general a izvoarelor de drept


I. Definiie. Clasificare
Norma juridic reprezint voina de stat, fie c aceasta este edictat chiar de organele competente
ale statului, fie c, fiind creaia altui subiect, este doar recunoscut, sancionat de stat. n ambele
cazuri, norma juridic se deosebete de alte reguli de conduit social i prin aceea c ea poate fi
impus, la nevoie, de ctre organele de stat. innd cont de aceste elemente ce constituie
diferena specific, precum si de faptul ca norma juridic este o regul social acesta fiind
genul proxim putem defini norma juridic drept o regula social (general si impersonal) care
exprim o voin de stat i care poate fi realizat, la nevoie, cu ajutorul organelor de stat.
Sursa dreptului, fie c e vorba de drept pozitiv, sau de drept subiectiv, l constituie norma
juridic. Sursa normei juridice este ns variat. De aceea, i sensurile noiunii de izvor de
drept sunt variate. Putem antama aceasta chestiune att la un nivel general, ct i la modul
concret.
Distincia cea mai des ntlnit este aceea ntre izvoarele de drept formale i cele materiale.
Izvoarele formale ale dreptului sunt formele de exprimare a normelor juridice, pe cnd izvoarele
materiale, sau fundamentul dreptului se refer la sursele de configurare a dreptului, la factorii
care determin nsui fenomenul juridic. Astfel, un izvor principal al dreptului, n sens material,
l constituie, fr ndoial, politica partidului majoritar; i contiina juridic reprezint un alt
izvor de drept, n sens material.
Problema izvoarelor dreptului n sens material nu constituie preocuparea teoriei generale a
dreptului , ci a filosofiei juridice. Ea a constituit subiectul cercetrilor unor doctrinari precum
G. Ripert, n lucrarea Forele creatoare ale dreptului, ale lui Fr. Geny, n tiin i tehnic n
dreptul privat pozitiv. Acesta din urm pornete n lucrarea sa de la ideile dezvoltate de Laband
care vorbete despre constantele dreptului, despre dat n drept. Aceeai idee este dezvoltat la
noi n ar de Anita Naschitz n volumul Teorie i tehnic n procesul de elaborare a dreptului .
Toate aceste contribuii ncearc s dezvluie, pe de o parte, ceea ce se impune celui ce creeaz
dreptul i s evidenieze ceea ce nici legislatorul nu poate ocoli, iar pe de alt parte, aspectele
asupra crora legiuitorul poate efectiv s intervin. Se consider c reprezint dat n drept
condiiile reale (ale vieii materiale), condiiile istorice, condiiile raionale i cele ideale, care in
de contiina individual i colectiv. Restul poate fi construit n drept.
O alt distincie se face ntre izvoarele de drept directe (imediate) i cele indirecte (mediate), care
pot fi aplicate doar prin intermediul primelor. Apoi izvoarele de drept pot fi, n funcie de forma
n care apar, scrise sau nescrise, iar n funcie de sursa lor i de fora lor juridic oficiale, atunci
cnd provin de la un organ de stat, sau neoficiale, n celelalte cazuri, dar i interne, cnd provin
dintr-o surs naional, sau externe, cnd sunt creaie internaional.
Se mai vorbete, n funcie de alte criterii, despre izvoare sociologice, istorice, juridice sau
materiale.
Disciplina pe care o studiem mpreun se preocup de izvoarele dreptului n sens formal, adic
de modul de exprimare a dreptului, de modalitatea de instituire sau recunoatere de ctre puterea
de stat a normelor juridice n procesul de creare a dreptului . Acestea pot fi scrise, cum sunt

legile, deciziile judectoreti, conveniile internaionale etc., sau nescrise, aa cum sunt cutumele.
De asemenea, ele pot fi izvoare directe (imediate), sau indirecte (mediate), acestea din urm
devenind izvoare ale dreptului prin intermediul celor directe. Cutuma sau echitatea sunt exemple
de asemenea izvoare mediate n dreptul pozitiv romnesc actual. De asemenea, izvoarele
dreptului pot fi interne sau externe, dup cum sunt adoptate n interiorul statului, sau sunt
rezultatul colaborrii internaionale, aa cum este cazul tratatelor internaionale. Indiferent de
faptul c sunt creaia statului, n totalitate, sau sunt rodul negocierilor cu alte state, n ambele
cazuri vorbim despre norme juridice, pentru c ambele reprezint voina de stat .
II. Teoria general a izvoarelor de drept
ntrebarea care se pune este unde gseti norma care guverneaz relaia sau situaia dat ?.
Problema izvoarelor de drept n sens formal, tehnic-juridic, adic a formei de exprimare a normei
juridice, poate fi abordat att la un nivel general, ct i la un nivel concret.
La nivel general, ncercm s rspundem la ntrebarea unde i au locul normele ce pot fi
aplicate, la nevoie, cu ajutorul organelor de stat ?
O analiza diacronic precum i sincronic a izvoarelor de drept ne conduce la ideea c obiceiul
juridic, actul normativ juridic, practica judectoreasc, doctrina, contractul, actele normative
non-juridice, echitatea i analogia au constituit, n diferite epoci istorice i state izvoare de drept.
a). Cutuma sau obiceiul juridic constituie cel mai vechi izvor de drept i este o surs nescris a
dreptului constnd ntr-un uz ce e respectat o perioad mai ndelungat, fiind considerat
obligatoriu.
Cutuma poate fi sancionat, recunoscut de ctre stat printr-o dubl modalitate: fie s fie
aplicat direct de ctre instane, situaie n care cutuma apare ca izvor direct, aa cum este cazul
rilor cu sistem juridic anglo-saxon, fie s se fac referire la cutum ntr-un act normativ scris,
cum este cazul art. 600 i urm. din Codul Civil, situaie n care vorbim despre cutum ca izvor
mediat de drept. Dei cutuma este, prin excelen, un izvor nescris, culegerile de cutume au
cptat forma scris, cum au fost Oglinda Saxon din 1230, Aezmintele lui Ludovic cel Sfnt,
din 1270, Pravila Rus din sec. IX-XIII.
Ca i apariia unei cutume, ncetarea aplicrii ei are loc tot n urma unui proces lent, prin nonuzajul ei treptat i repetat, ceea ce n limbajul juridic poart numele de cdere n desuetudine .
b). Actul normativ juridic
Actul normativ poate fi politic, moral, juridic (atunci cnd cuprinde norme juridice) etc. Actele
normative juridice reprezint o manifestare unilateral de voin a unui organ competent de stat
ce cuprinde reguli de conduita care produc efecte erga omnes i care pot fi aduse la ndeplinire,
la nevoie, prin fora de constrngere a statului. Acestea reprezint cel mai important izvor de
drept. Actele normative de alt natur dect juridic pot fi izvoare de drept doar mediat.
Actele juridice sunt manifestri de voin ce produc efecte juridice. Ele pot fi normative sau
nenormative, adic individuale. Dac actele juridice individuale, fie c sunt creaia particularilor,
sau a organelor de stat, produc efecte doar fa de un numr limitat de persoane determinate,
actele juridice normative constituie o manifestare de voin etatic ce conine reguli de conduit,
adic dispoziii generale i impersonale. Actul normativ juridic constituie cel mai important izvor

de drept.
Asemenea acte au existat din cele mai vechi timpuri, n Sumer (Lipit-Istar, Ur-Nammu),
Mesopotamia (Codul Hammurabi sec. XVIII .H.), India (Legea lui Manu sec. III .H.),
China (Legea Mu), Grecia Antic (Legile lui Solon sec VII .H.), Imperiul Roman (Legea celor
XII Table sec. V .H.) etc. Ele erau, n cea mai mare parte, o culegere de cutume cu tent
religioas. n Evul Mediu, importana legii crete n detrimentul cutumelor, procesul
intensificndu-se odat cu centralizarea statelor. Sunt cunoscute astfel, Codul penal Carolina n
Germania (1592), Codul maritim (1673) i Codul comercial (1681) n Frana, Pravilniceasca
condic (1780) i Codul Caragea (1818), la noi.
Epoca de glorie a actului normativ juridic a nceput n secolul al XIX-lea, cu Codurile lui
Napoleon. Astzi, chiar i n sistemul de common-law (anglo-saxon) cel mai important izvor de
drept este actul normativ scris.
c). Practica judectoreasc (precedentul judiciar sau jurisprudena)
La nceput, judectorii nu aveau la ndemn legi scrise. Judectorul era i creatorul regulii de
drept. Astfel, hotrrea dat de judector, ntr-un domeniu, devine obligatorie n soluionarea
unei cauze similare viitoare, adic devine izvor de drept.
n dreptul roman, jurisprudena a cpat o mare importan prin intermediul aa-numitului drept
pretorian. Hotrrile pretorilor i ale altor magistrai cu ocazia soluionrii unor cauze concrete,
prin care se corecta, adapta sau completa vechiul drept civil roman au devenit obligatorii, la
nceput, pentru magistratul care le-a emis, apoi, pentru toi magistraii .
n unele sisteme de drept, precum cel de common-law, jurisprudena este izvor direct de drept,
iar in altele, precum cel romano-german, nu. Adagiul nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege a devenit, la nceput n ramura penal, principiu de drept. Totui, i n rile cu sistem bazat
pe actul normativ, ca unic izvor de drept, jurisprudena constituie, n mod excepional, izvor de
drept mediat. Astfel, n ara noastr, jurisprudena Curii Europene de la Strasbourg sau deciziile
instanei supreme n soluionarea recursului n interesul legii sunt considerate, n unele opinii,
creatoare de drept.
d). Doctrina nu este astzi, izvor de drept. In secolul al III-lea, la Roma, scrierile celor mai mari
jurisconsuli, precum Paul, Papinian, Ulpian i Gaius constituiau izvor de drept. Rezumate ale
acestor scrieri au fost preluate n Codul lui Iustinian, Corpus Iuris Civilis, i au constituit izvor de
drept pn n secolul al IX-lea. De asemenea, tiina dreptului influeneaz, fr ndoial, att pe
legiuitor, ct i pe interpret, pe judector. De exemplu, ideile lui Vespasian Pella au stat la baza
crerii Curii Penale Internaionale.
innd cont de puterea ei de influen i de faptul c i astzi, doctrina celor mai reputai
juriti este enumerat ca mijloc auxiliar de determinare a normelor de drept internaional public
cf. art. 38 al.1 lit. d din Statutul Curii Internaionale de Justiie de la Haga, am putea considera
doctrina un izvor mediat de drept.
e). Contractul este izvor de drept, mai ales n plan internaional, tratatele internaionale nefiind
altceva dect acorduri de voin ntre state. Magna Charta Libertatum a fost ncheiat ca un gen
de contract ntre Ioan fr de ar i baronii, cavalerii i orenii rsculai n 1215. Ea este astzi
act constituional pentru Marea Britanie.

Contractele sunt, de regul, acte individuale juridice, sunt efecte ale dreptului, i nu creatoare de
drept. In mod excepional, contractul poate avea i caracter normativ. Astzi, sunt acte normative
unele contracte, mai ales n plan internaional, cnd contractele sunt ncheiate ntre state. De
asemenea, pot fi considerate izvoare de drept Contractele colective de munc, mai cu seama
contractul colectiv de munc unic pe economie i contractele colective la nivel de ramur. Ele
sunt acorduri de voin ntre Guvern, Patronat i Sindicate i se public n Monitorul Oficial.
f). Actele normative nonjuridice
In Evul Mediu, actele normative nonjuridice formau un corp comun cu cele juridice. De
principiu, ele nu sunt izvoare de drept. In mod excepional, n anumite epoci, ele au fost izvoare
de drept. Astfel, dreptul canonic instituit de biserica catolic avea o larg rspndire n Europa, n
perioada feudal . Unele acte, provenind de la sindicate, instituie norme obligatorii. Astfel, n
epoca socialist, sindicatele aveau un drept redus de reglementare. Spre exemplu, Codul eticii i
echitii socialiste a constituit izvor de drept. Exemplul: dreptul canonic bazat pe norme interne
ale bisericii.
g). Echitatea nu este, la noi, izvor de drept, dect n mod indirect, mediat; astfel, chiar Constituia
face apel la principiile echitii i justitiei, ca i criteriu de apreciere a normelor privind taxele i
impozitele, spre exemplu. De asemenea, Statutul Curtii Internaionale de justitie enumer,
la art.38, echitatea printre principiile de de interpretare a tratatelor i de soluionare a litigiilor
internaionale.
h). Analogia este considerat fie un izvor de drept mediat, fie o metod de interpretare. Ea se
bazeaz pe faptul c judectorul nu are dreptul s refuze judecarea litigiilor pe motiv c legea e
ntunecoas sau neclar, n caz contrar, facndu-se vinovat de denegare de dreptate, conform
Codului Civil romn. Analogia nu este permis n dreptul penal.
Seciunea 2 Izvoarele dreptului romnesc actual
Sistemul de drept romnesc este un sistem romano-german, n care principalul izvor de drept este
actul normativ scris.
In ierarhia izvoarelor de drept din ara noastr, Constituia ocup poziia de frunte, toate celelalte
izvoare fiind subordonate acesteia.
Astzi, n Romania, se aplic i norme adoptate anterior Constituiei, dar care nu contrazic
prevederile acesteia. Este vorba despre unele Decrete ale Consiliului de Stat; cu toate acestea,
cele mai multe dintre actele normative n vigoare sunt adoptate dup 8 decembrie 1991.
Problema ierarhiei izvoarelor de drept este strns legat de cea a forei juridice a acestora. n
funcie de acest criteriu, al forei juridice, izvoarele de drept se ordoneaz ncepnd de la cel care
se aplic prioritar fa de orice alt izvor de drept i pn la cel care, pentru a produce efecte
juridice, trebiue s fie n acord cu toate celelalte.
n Romania, principalul izvor de drept este legea. ns termenul de lege poate fi neles n dou
sensuri. n sens larg, lege este sinonim cu act normativ (sau, mai rar, cu regula de drept). n acest
sens este utilizat noiunea de lege n art. 15 al 2 din Constituie, spre exemplu, sau n unele
din prevederile Legii 24/2000 privind tehnica legislativ. n sens restrns, tehnic-juridic, legea

este actul normativ provenit de la Parlament, adoptat dup o procedur prestabilit i care se
bucur de supremaie fa de toate celelalte izvoare de drept, aa cum folosete Constituia
termenul n art.73. Pentru definiia legii n acest sens, restrns, criteriul procedurii de adoptare
este la fel de important ca i cel al organului de la care provine. Astfel, prof. Tudor Drganu
consider c, n cazul nerespectrii procedurii de adoptare, legea este inexistent. n ce privete
cel de al doilea criteriu, al organului adoptator, subliniem c, n Romania, ca n majoritatea
statelor, Parlamentul are drept de reglementare primar, noiune ce exprim competena
Parlamentului de a adopta legi n orice domeniu, fr restricii .
Conform art. 73 din Constituie, legile sunt constituionale, organice i ordinare.
a). Noiunea de legi constituionale se refer, ntr-o accepie larg, att la Constituie, ct i la
legile de revizuire a acesteia. Referitor la actele cu valoare fundamental pentru un sistem de
drept naional se mai utilizeaz i noiunea de Bloc constituional, semnificnd o Constituie
format din mai multe acte. Aa este cazul constituiei franceze, format din Constituia din
1958, Declaraia francez a Drepturilor omului i ceteanului i Preambulului Constituiei din
1946. In sistemul constituional austriac, blocul constituional este format din tratate
internaionale, legea de organizare a Curii Constituionale etc.
Cum putem detaa constituia de celelalte legi? Pentru aceasta, putem utiliza mai multe criterii.
Dup un criteriu material, viznd obiectul de reglementare, remarcm c, spre deosebire de legile
obinuite, care reglementeaz fiecare, un anumit segment al vieii sociale, Constituia conine
norme care dirijeaz societatea n ntregul su, reguli referitoare att la principalele autoriti ale
statului ct i la drepturile omului i ceteanului. Constituia poate fi considerat legea legilor.
Dup un criteriu formal, referindu-ne la procedura de adoptare a constituiei, remarcm ca ea este
guvernat de principii aparte, fa de procedura legislativa obinuit. Exist reguli speciale de
adoptare i de intrare n vigoare a constituiei, iar referitor la revizuirea acesteia, procedura este
destul de dificil, viznd transformarea constituiei ntr-o lege peren, pe ct posibil. Constituia
este adoptat de o adunare special, denumit Adunare Constituant, Convenie etc., e votat cu
o majoritate calificat, cu vot deschis, n solemnitate, e supus referendumului, att constituia n
sine, ct i legile de revizuire a constituiei etc. Constituia prevede chiar n textul ei dac i cum
poate fi modificat. Spre exemplu, Constituia SUA este considerat din acest punct de vedere, o
constituie rigid, iar cea a Romniei, una semirigid. Dei n majoritatea statelor Constituia e
detaat de celelalte legi prin procedura de adoptare, exist state n care o asemenea departajare
nu exist. Este cazul Marii Britanii, a Elveiei, unde constituia se revizuiete dup procedura
legislativ ordinar.
In ce privete fora juridic, Constituia e superioar tuturor celorlalte izvoare de drept. Poziia
superioar a Constituiei i gsete legitimarea n teoria contractului social.
Pentru supravegherea respectrii Constituiei chiar de ctre legislatorul ordinar, s-a creat, n timp,
un control de constituionalitate realizat fie de instanele judectoreti ordinare, fie de instane
special create.
b). Legea organic este, n sistemul de drept romnesc, o lege infraconstituional i supralegal,
n sensul c urmeaz pe scara ierarhiei normelor juridice imediat dup constituie i deasupra
legilor ordinare. Pentru definirea ei exist un criteriu material, n sensul c legile organice se

adopt n domeniile expres i limitativ prevzute n Constituie, precum i un criteriu formal, de


procedur. Legile organice se adopt cu majoritatea absolut (jumtate plus unu din numrul
membrilor fiecrei Camere), nu se pot adopta legi organice n perioada prelungirii mandatelor
adunrilor i nici nu poate fi abilitat Guvernul s emit ordonane n domeniile rezervate legilor
organice .
c). Legile ordinare sunt actele normative elaborate de Parlament dup o procedur prestabilit, n
domenii care, prin importana lor, justific adoptarea de legi. Ele sunt superioare, ca for
juridic, celorlalte izvoare de drept. Observm c, dac pentru definirea legilor constituionale
sau organice am putut utiliza un criteriu material, pentru definirea celor ordinare, ne rmne doar
criteriul formal; aceasta, deoarece Parlamentul, avnd drept de reglementare primar, poate
adopta legi n orice domenii apreciaz c este necesar. Procedura legislativ este comun att
legilor organice ct i celor ordinare, cu singura diferen c, pentru votarea final a legilor
ordinare este de ajuns o majoritate simpl (jumtate plus unu din numrul de membri prezeni n
fiecare camer, ce respectarea cvorumului legal). Deoarece procedura legislativ face obiectul de
studiu, n profunzime, a materiei Dreptului Constituional , nu vom sublinia dect faptul c
iniiativa n vederea adoptrii de legi vine, de cele mai multe ori, de la Guvern, dar ea poate veni
i de la parlamentari sau ceteni. Proiectul, odat transmis secretariatului Camerei, este discutat
n comisia de specialitate, apoi dezbtut n plen, supus votului i transmis spre promulgare la
Preedintele Romniei. Legea intr n vigoare dup 3 zile calendaristice de la publicarea ei n
Monitorul Oficial .
d). Tratatele internaionale ocup un loc mai deosebit n ierarhia izvoarelor de drept din
Romnia. Poziia lor n aceast ierarhie se desprinde din interpretarea sistematic a prevederilor
art. 11 i 20 din Constituie, a celor din legea special, 4/1991 privind ncheierea i ratificarea
tratatelor, precum i din Legea nr.24/2000 privind tehnica legislativ (art.6, 20, 68). Putem
remarca astfel c unele tratate se ratific prin lege organic, altele prin lege ordinar, iar altele
prin hotrre de guvern sau instruciune a minitrilor, tratatele avnd, n dreptul intern romn,
fora juridic a actului de ratificare, dac nu este vorba despre un tratat privind drepturile
omului . Tratatele sunt rodul colaborrii dintre state, i nu a muncii parlamentului, prin aceasta
deosebindu-se de proiectele de legi. Dac, n privina proiectelor le legi, Parlamentul este
suveran, putndu-le modifica n orice dispoziie, atunci cnd ratific un tratat, marja de manevr
a Parlamentului este redus la posibilitatea formulrii de rezerve.
Pentru aceast categorie de tratate exist o prevedere special, art.20 din Constituie, care
specific poziia lor n ierarhia dreptului intern, n sensul c ele au prioritate fa de legile
interne, chiar Constituia urmnd a fi interpretat n lumina acestor tratate , ele constituind un
criteriu de apreciere a Constituiei.
Problema concordanei dintre tratate i legislaia intern, n special cu Constituia, n alte
domenii dect drepturile omului, se pune anterior ratificrii lor. Dac este cazul, nti se
revizuiete Constituia, cu acordul electoratului i apoi se ratific tratatul, salvndu-se astfel
principiul supremaiei Constituiei fa de orice alt izvor de drept.
Dei Parlamentul este () unica autoritate legiuitoare ( art.61 din Constituie), unele izvoare
de drept sunt rodul muncii autoritilor administrative, n frunte cu Guvernul. Subliniem ns c

aceste izvoare de drept sunt inferioare, ca for juridic, legilor.


Conform art. 108 i 115 din Constituie, i Guvernul adopt acte normative: hotrri i
ordonane, ntre cele dou tipuri de acte existnd deosebiri fundamentale, care se vor releva din
cele ce urmeaz.
e). Ordonanele au o poziie aparte ntre actele cu valoare normativ din ara noastr. Din
interpretarea dispoziiilor art. 61 , 108 i 115 din Constituie reiese c, dac din punct de vedere
formal, organic sunt acte de natur administrativ, din punct de vedere material, sunt de natur
legislativ, altfel spus, dei sunt adoptate de o autoritate administrativ Guvernul, din punct de
vedere al domeniului de reglementare i al forei juridice, sunt comparabile cu legea.
Ordonanele sunt rodul delegrii legislative: Parlamentul, unica autoritate legiuitoare,
mandateaz, deleag Guvernului competena de a adopta acte cu valoare de lege, efectul
acestei delegri fiind ordonanele. Evident c n aceast ecuaie Parlamentul rmne pe o poziie
superioar, putnd oricnd verifica i limita competena atribuit, delegarea rmnnd o excepie
de la regula conform creia dreptul de reglementare primar revine Parlamentului. Fiind vorba de
o excepie, normele ce reglementeaz delegarea, sunt de strict interpretare.
Aa cum dispune art. 114 din Constituie, ordonanele pot fi obinuite, sau de urgen.
Ordonanele obinuite constituie regula, iar cele de urgen, excepia. Ordonanele obinuite se
adopt de ctre Guvern n baza unei legi de abilitare adoptate anterior de Parlament, lege care
determin n mod obligatoriu domeniul i data pn la care pot fi adoptate ordonane i, n mod
facultativ, supunerea acestora, ulterior, aprobrii Parlamentului. Constituia prevede c
Parlamentul nu poate delega Guvernului dreptul de a emite acte normative n domeniul rezervat
legilor organice. Ordonanele nu-i fac efectul dect nluntrul termenului de abilitare.
Ordonanele de urgen sunt acte menite a permite Guvernului s ias din situaii de criz care
necesit msuri urgente. n acest scop, Guvernul va putea emite acte avnd fora juridic a legii,
numai n situaii extraordinare; acestea vor intra n vigoare imediat, dup depunerea lor spre
aprobare la Parlament .
f). Hotrrile sunt actele pe care Guvernul le adopt prin putere proprie. Trebuie subliniat faptul
c nu toate hotrrile sunt izvoare de drept. Hotrrile sunt acte cu caracter administrativ, att din
punctul de vedere al organului emitent, ct i al domeniului de reglementare; ele au rolul de a
pune legile n executare. Unele sunt acte individuale, altele normative. Numai acestea din urm
constituie izvoare de drept.
Dac legile sau ordonanele ce nu respect poziia lor n ierarhia izvoarelor de drept, adic sunt
contrarii actului normativ superior, Constituiei, sunt sancionate prin controlul de
Constituionalitate, efectuat de Curtea Constituional, hotrrile, n aceeai ipotez, sunt supuse
controlului de legalitate efectuat de instanele judectoreti prin contenciosul administrativ. Ca i
legile sau ordonanele, hotrrile sunt prevzute de Constituie, ns au for juridic subordonat
primelor.
Legea 24/2000 privind tehnica legislativ reglementeaz legile, ordonanele i hotrrile, ca un
prim ealon al izvoarelor de drept, iar celelalte acte normative, ntr-un capitol distinct, justificat
de poziia lor inferioar fa de cele din prima categorie, ele nefiind prevzute nici de Constituie,
cu excepia decretelor.

g). Decretele prezideniale sunt, n cea mai mare parte, acte individuale. La fel ca i n cazul
hotrrilor Guvernului, doar decretele cu caracter normativ sunt izvoare de drept. In realizarea
atribuiilor ce-i revin, conform Constituiei, Preedintele are competena de a emite acte
normative, decrete, pentru a dispune n situaii de criz, cum este cazul declarrii strii de rzboi
sau de catastrof. Decretele sale trebuie s se conformeze actelor cu caracter legislativ, putnd fi
atacate pentru nelegalitate la contenciosul administrativ.
h). Instruciunile i ordinele minitrilor nu sunt prevzute de Constituie. Ele sunt ns prevzute
n legi, precum Legea 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, sau n Legea nr.24/2000 privind tehnica legislativ. n adoptarea acestor acte,
minitrii sunt inui s respecte izvoarele de drept superioare, de cele mai multe ori trebuind s
specifice n chiar textul instruciunii sau al ordinului, n baza crei dispoziii superioare emit
respectivul act. n cazul nerespectrii normelor superioare, sanciunea anulrii instruciunilor se
poate aplica de ctre organul ierarhic superior, Guvernul, sau de ctre instana de contencios
administrativ, pe motiv de nelegalitate.
n privina denumirii actului, n general, instruciunile sunt acte normative, iar ordinele
acte de aplicare, individuale, ns aceast regul nu este mereu respectat.
Unele acte emise de minitri poart numele de norme metodologice sau norme de aplicare,
dar exist acte cu aceeai denumire emise chiar de Guvern, avnd caracterul unei hotrri.
De aceeai fora juridic se bucur i actele emise de autoritile administrative centrale de
specialitate. Unele autoriti, cele autonome, sunt independente de Guvern, caz n care nici actele
normative emise de aceste organe n limita competenelor lor nu sunt subordonate hotrrilor de
guvern. Alte organe administrative, dei nu sunt ministere, sunt subordonate Guvernului. Actele
acestora trebuie s se conformeze hotrrilor guvernului.
La nivel local, acte normative emit att Consiliile locale, ct i cele judeene, Prefecii, ct i
Primarii. Toate aceste autoriti sunt inute n activitatea lor normativ s respecte legile
izvoarele juridice din primul ealon, inclusiv hotrrile Guvernului. De asemenea, actele cu
caracter normativ adoptate la nivel local sunt condiionate de aducerea lor la cunotina public
prin orice mijloc.
Chestiunea descentralizrii, a partajului de competen ntre guvern i autoritile locale
i). Hotrrile consiliilor locale i judeene, dei difer, din punctul de vedere al organului
emitent, sunt similare ca procedur i for juridic. Cele dou categorii de acte normative au
domenii relativ diferite de reglementare, n sensul c hotrrile Consiliilor locale dispun asupra
aspectelor de interes orenesc sau comunal, iar cele judeene, asupra chestiunilor de interes
judeean, n ambele cazuri aplicndu-se principiul autonomiei administrative teritoriale.
j). Hotrrile Delegaiei Permanente a Consiliului judeean sunt acte emise de ctre aceast
autoritate, care ns nu mai este prevzut n legea nou a administraiei publice locale, Legea
215/2001, de aceea este de prev c asemenea acte vor iei treptat din cmpul normativ.
k). Ordinele Prefectului sunt acte emise de reprezentantul Guvernului n teritoriu n scopul
aplicrii unitare pe ntreg teritoriul rii a dispoziiilor emise de autoritile centrale: Parlament,
Guvern, Preedinte. Prefectul este inut s respecte autonomia local, motiv pentru care nu are

autoritatea de a dispune n legtur cu actele emise de autoritile autonome locale, nici pe motiv
de oportunitate, nici pe motiv de legalitate, singura cale ce-i st la dispoziie fiind aceea de a
ataca n contencios administrativ actul considerat ilegal, acesta fiind suspendat de drept pn la
luarea de ctre instan a unei hotrri definitive i irevocabile.
l). Dispoziiile primarilor sunt, de cele mai multe ori, acte de aplicare, ns, aa cum Guvernul, ca
autoritate executiv, la nivel central, poate adopta normative, i primarul, autoritate executiv la
nivel local, poate adopta norme juridice.
n afar de autoritile publice, acte normative ce se ncadreaz n categoria izvoarelor de drept
pot emite i alte instituii precum universitile, Colegiile Medicilor i Farmacitilor, Camera
Notarilor Publici etc. Toate aceste organe trebuie s respecte normele juridice din primul ealon.
m). Cutuma este prevzut ca izvor de drept mediat att de ctre Constituie, art.41 al.6, ct i de
Codul Civil, art.600 i urm., n privina relaiilor de vecintate. De asemenea, cutuma intr n
sistemul de drept romnesc i prin intermediul normelor dreptului internaional public, mai cu
seam n domeniul dreptului maritim i portuar. Sunt ns i ramuri de drept n care utilizarea
cutumei ca izvor de drept este exclus. Este cazul dreptului penal.
n). Jurisprudena ptrunde n dreptul romnesc pe mai multe ci, fiind i ea, un izvor de drept
mediat i secundar, ca importan.
Art. 329 din Codul de Procedur Civil, avnd i un corespondent n Codul de Procedur Penal,
prevedea, n vechea redactare c dezlegarea dat de instana suprem problemelor controversate
de drept n soluionarea recursului n interesul legii e obligatorie. In noua redactare s-a renunat
la specificarea caracterului obligatoriu al deciziei naltei Curii de Casaie i Justiie. Dac nainte
de modificarea survenit, eram ndreptii s vorbim despre crearea unei jurisprudene, pe calea
soluionrii recursurilor n interesul legii, astzi problema rmne deschis. Fr ndoial c
soluiile instanelor superioare constituie pentru tinerii judectori un ndrumar, atta timp ct ele
sunt expresia unei gndiri juridice profunde i echilibrate i, mai cu seam, a independenei
puterii judectoreti. Totui, n caz de ndoial, judectorii nu sunt inui de deciziile altor
instane, dimpotriv, legea prevede c judectorii sunt independeni i se supun numai legii.
innd cont de toate aspectele enunate, considerm c cel puin deciziile date de nalta Curte de
Casaie i Justiie n seciuni unite pot fi recunoscute i la noi ca izvor de drept.
n ce privete deciziile Curii Constituionale, cu certitudine, acestea sunt izvor de drept, Curtea
Constituional acionnd ca un legislator negativ atunci cnd nltur de la aplicare o
prevedere neconstituional sau cnd relev interpretarea conform Constituiei, interpretarea
fiind i ea creatoare de reguli juridice.
Deciziile Curii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg au, de asemenea, valoare
normativ. Interpretrile date Conveniei Europene a Drepturilor Omului de ctre Curtea
European de la Strasbourg sunt obligatorii pentru statele membre Consiliului Europei. n lumina
acestui fapt, integrm i soluiile acestei instane n jurisprudena cu caracter obligatoriu n
Romnia.
o). Contractul nu este, n general izvor de drept n ara noastr. Cu toate acestea, unele contracte
colective de munc pot fi integrate n aceast categorie graie caracterului lor obligatoriu la

nivelul ntregii economii sau a unei ramuri a acesteia . Datorit acestui aspect, ele devin norm
cvasi-imperativ pentru toi subiecii de dreptul muncii.
p). Doctrina nu este nici ea, de principiu, izvor de drept, dect n ramura dreptului internaional,
ns ea influeneaz cu certitudine att pe legiuitor ct i pe interpret .
q). Echitatea este un izvor mediat de drept. Fac referire la ea art. 56 al 2 din Constituie, precum
i Codul Civil, Codul de Procedur Civil.
r). Principiile fundamentale ale dreptului sunt uneori izvor de drept n ramura civil. Totui exist
deseori dificulti de formulare a acestor principii, motiv pentru care utilizarea lor ca izvoare de
drept este restrns.
s) Normele dreptului comunitar sunt izvor de drept din momentul intrrii Romniei n Uniunea
European.
Capitolul V Norma juridic
1. Caractere i definiie
2. Elementele normelor juridice
3. Clasificarea normelor juridice
4. Interpretarea normelor juridice
5. Aciunea normelor juridice n spaiu, n timp i asupra persoanelor
1. Caractere i definiie
Avnd n vedere marea varietate de forme ce reglementeaz conduita omului n societate i
multiplele interferene ce exist n reglementare, aprecierea i cunoaterea ct mai corect a
normei juridice implic reliefarea caracteristicilor ei specifice i detaarea normei de drept de
celelalte norme sociale, prin determinarea locului acesteia nluntrul sistemului normelor sociale.
Mai nti trebuie precizat faptul c norma juridic este o norm social, c aceasta reglementeaz
raporturile dintre oameni i nu raporturile dintre om si bunuri, aa cum au susinut unii autori,
referindu-se la regulile care reglementeaz dreptul de proprietate. n realitate, aceste reguli nu
privesc atitudinea sau comportamentul fa de bunuri, ci fa de ceilali membri ai societii cu
privire la bunuri.
Normele juridice, ca toate celelalte norme sociale, au un caracter general i impersonal.
Regulile de conduit sunt tipice, se aplic ntr-un numr nelimitat de cazuri, indicnd un anume
comportament oricrei persoane ce se afl n situaia descris de ipoteza normei i nu numai unei
anumite persoane.
Normele juridice, n principiu, se aplic unor cazuri nelimitate. Conduita general, tipic,
prevzut de norma juridic urmeaz s fie realizat n condiiile prescrise, att timp ct norma
este n vigoare. Ea se aplic ori de cte ori sunt ntrunite condiiile prevzute n ipoteza ei. Dac
astfel de condiii nu sunt ntrunite niciodat, cu toate c o norm exist materialmente, se afl
nscris ntr-un act normativ, ea nu are via, pentru c nu se aplic.
Normele juridice stabilesc drepturile i obligaiile celor ce intr n anumite raporturi sociale. n
felul acesta ele devin un etalon cu ajutorul cruia statul apreciaz conduita cetenilor n anumite

situaii concrete .
n viaa de zi cu zi conduitele sunt ns foarte variate, fapt pentru care aprecierea lor corect i
ncadrarea lor n situaia prevzut de norm, n modelul pe care acesta l ofer, nu este deloc
uoar.
Caracterul general al normei face posibil, astfel, aplicarea ei unor nenumrate cazuri n care
comportamentele prezint un numitor comun. Generalitatea acesteia decurge, de altfel, i din
caracterul ei impersonal, din faptul c nu se refer la o anumit persoan, ci la oricare individ ce
se gsete n situaia descris n norm.
Generalitatea normei are diferite grade ns, ea se poate adresa, dup caz, tuturor indivizilor
dintr-o unitate statal, tuturor cetenilor, unor categorii de persoane, unor organe sau chiar unor
organe unipersonale. Astfel, de exemplu, articolul nr. 22 din Constituia Romniei, care
consacr c dreptul la via, precum i dreptul la integritatea fizic i psihic ale persoanei sunt
garantate, are o sfer foarte larg, aplicndu-se tuturor locuitorilor. O sfer larg are i art. 34
alin. 1, dar acesta se refer la cetenii romni, i nu la toi locuitorii. Astfel, potrivit acestei
prevederi cetenii au drept de vot de la vrsta de 18 ani (s.n.). Art. 9 din Codul familiei,
interzicnd cstoria alienatului mintal, debilului mintal i a celui lipsit vremelnic de facultile
mintale, restrnge sfera de aplicare a acestei reguli la: 1) cei ce vor s se cstoreasc i 2) din
cadrul acestora, la cei afectai de maladiile enumerate n acest articol.
Cum artam, unele norme se refer la anumite organe, cum ar fi, de exemplu, cele cuprinse n
Titlul III, Capitolul I al Constituiei noastre, referitor la Parlament (organ compus din Camera
Deputailor i Senat). Altele se refer la un organ unipersonal, cum sunt cele cuprinse n
Capitolul II al aceluiai Titlu, intitulat Preedintele Romniei. Dar i aceste ultime norme au un
caracter general, deoarece nu vizeaz o anumit persoan care deine aceast funcie la un
moment dat, ci orice persoan care ar deine-o, cuprinznd o reglementare de principiu. Astfel,
aici se prevede posibilitatea ocuprii acestei funcii, condiiile ce trebuie ntrunite pentru a o
deine, competena Preedintelui Romniei etc.
De asemenea, trebuie precizat c, spre deosebire de alte norme, cele juridice sunt susceptibile de
a fi realizate prin fora coercitiv a statului, fapt determinat de importana relaiilor pe care le
reglementeaz i, de aici, de necesitatea atingerii scopurilor urmrite prin reglementare juridic
de ctre organul legiuitor. Aceast posibilitate de a fi realizate la nevoie cu ajutorul organelor de
stat nu trebuie neleas, ns, greit, n sensul de realizare total sau prioritar prin intermediul
forei coercitive. Recurgerea la for apare, n cele mai multe situaii ca ultima ratio.
Normele juridice pot fi respectate de cei crora li se adreseaz pentru c: l) le reflect interesele,
2) pentru c sunt convini c sunt rodul unui Guvernmnt legitim, care n mod firesc trebuie s
orienteze pe un fga legal raporturile dintre membrii societii , pentru c neleg scopul urmrit
prin reglementare i doresc a contribui la atingerea lui , pentru c se tem de constrngere etc.
La nclcare se ajunge oricum n mult mai puine cazuri, n orice fel de Guvernmnt, dect se
ajunge la respectare, deoarece statul este interesat, printre altele, s creeze condiii favorabile
respectrii. Desigur c, recurgerea la constrngere depinde de foarte multe condiii, printre altele
de caracterul mai mult sau mai puin democratic al statului, ntr-un stat dictatorial sfera normelor
ale cror cerine sunt nclcate fiind mai larg, deoarece aceste norme nu reflect dect interesele

unui cerc foarte restrns de persoane.


n urma celor artate, putem defini norma juridic ca o regul de conduit general i
impersonal, elaborat sau sancionat, de un organ de stat competent, ce poate fi impus la
nevoie prin mijloace coercitive, regul prin intermediul creia se realizeaz reglementarea
relaiilor dintre membrii unei societi, potrivit unor cerine formulate contient la nivelul
conducerii politico-statale.
2. Elementele normelor juridice i formularea lor tehnico-juridic
A. Elementele normelor juridice
Pentru c prin intermediul normei juridice se prescrie un comportament, o conduit ce trebuie
adoptat n anumite mprejurri prevzute de aceasta, redactarea normei de drept trebuie astfel
realizat nct interpretarea ei s nu prezinte dificulti, s se poat nelege ct mai exact
exigenele legiuitorului.
Pentru ca o norm de drept s fie clar, ea trebuie s aib o anumit structur logic, din care s
reias ct mai exact la ce mprejurri se refer sau la ce fel de persoane (calitatea subiectelor), ce
comportament trebuie adoptat n aceste condiii i care sunt consecinele nfrngerii voinei
legiuitorului, a nerespectrii normei.
n principiu, structura logico-juridic a normei de drept cuprinde trei elemente: ipoteza,
dispoziia i sanciunea.
In dr internat public sanctiunea apare mai rar e un drept consensual, de altfel si in celellate
ramuri de drept nu sanctiunea constituie fundamentul respecarii normei ci constiinta sb de dr
raluca miga besteliu dr international, 2003, p.6
Ipoteza rspunde la ntrebarea n ce mprejurri sau cror categorii de persoane se aplic norma.
Dispoziia rspunde la ntrebarea ce trebuie s fac sau ce trebuie s nu fac sau ce este abilitat s
fac cei ce se afl n situaia descris de norm.
Sanciunea rspunde la ntrebarea care sunt consecinele nerespectrii dispoziiei.
Ipoteza este acea parte a normei n care sunt descrise condiiile, mprejurrile sau faptele n
prezena crora se aplic dispoziia normei juridice, precum i categoria subiectelor la care se
refer prevederile dispoziiei .
Dispoziia este acea parte a normei n care se prescrie un comportament (sau se indic unul din
mai multe posibile) pentru toi cei ce se afl n condiiile prevzute n ipotez.
n sfrit, sanciunea prevede consecinele nerespectrii dispoziiei.
Dac, n principiu, o norm juridic trebuie s cuprind aceste trei elemente, pentru ca
mprejurrile n care se aplic, conduita pe care o prevede i consecina nerespectrii ei s fie ct
mai clare pentru cei crora se adreseaz, trebuie s precizm c, de cele mai multe ori, normele
de drept nu se prezint n aceast stare ideal, unele cuprinznd, dup caz, ipoteza i dispoziia,
ipoteza i sanciunea, sau chiar numai dispoziia. Mai mult, unele dispoziii legale iau forma unor
principii generale, a unor definiii, a unor clasificri etc. Altele stabilesc prevederi programatice,
aa cum se ntlnete uneori n cadrul legilor Constituionale. Acest fapt determin existena unei
mari varieti de norme juridice, o diversitate att de mare a modului n care acestea sunt

formulate, nct, pe planul doctrinei, unele categorii de norme nici nu mai sunt recunoscute ca
atare, nu mai sunt denumite norme, ci dispoziii legale (a cror existen se desfoar paralel cu
cea a normelor propriu-zise ). Astfel, s-a ajuns s se vorbeasc de norme n sens larg i norme n
sens restrns, reinndu-se c numai n acest din urm sens regula juridic se adreseaz direct
conduitei oamenilor, pe cnd acele dispoziii care stabilesc principii sau forme de organizare a
unor organe de stat etc. se adreseaz indirect sau determin indirect conduita oamenilor. Astfel, I.
Ceterchi, pornind de la ideea c normele juridice se pot manifesta sub forma unor precepte de
conduit, generale i impersonale, a unor principii caracteristice dreptului, arta c n sensul
restrns i propriu al cuvntului regula de conduit vizeaz direct comportarea oamenilor n
anumite mprejurri ceea ce ne conduce la concluzia c norma, neleas n sens larg, se refer
indirect la conduita oamenilor.
Admind ideea c prevederile legale care formuleaz principii ale dreptului definesc noiuni,
aprob planuri, regulamente etc. sunt norme juridice numai n sensul larg al acestei noiuni, nu
trebuie s minimalizm rolul lor normativ, ci doar s evideniem trsturile lor deosebite fa de
normele juridice care reglementeaz direct conduita oamenilor, crend modele de comportament
a acestora . Aceste norme, care reglementeaz direct relaiile dintre oameni, nu pot fi privite i
analizate izolat, ci numai n ansamblul reglementrilor legale din care nu pot fi excluse tocmai
acele prevederi care le dau substan social i politic, lmurindu-le rolul i finalitatea . Astfel,
de exemplu, o dispoziie legal ca cea care a formulat principiul separaiei puterilor n stat,
cuprins ntr-un act juridic cu valoare Constituional , trebuie privit ca fcnd parte integrant
din toate reglementrile prin care se stabilesc sarcinile, componena i funciile fiecrei categorii
de organ. Toate aceste acte trebuiau s in seama de cerinele acestui principiu, astfel nct s se
prentmpine posibilitatea imixtiunii unora n activitatea celorlalte, asigurndu-se, n fapt, o
separare ntre activitatea legislativ, activitatea executiv i cea judectoreasc. De asemenea, o
dispoziie legal care cuprinde o definiie dat de legiuitor unui termen se ncadreaz n orice alt
text care utilizeaz acest termen, fapt pentru care aceste norme ce cuprind definiii nu pot fi
considerate n afara cmpului de reglementare juridic. Astfel, de exemplu, definirea teritoriului,
cuprins n art. 142 Cod penal, face parte implicit din toate regulile dreptului penal care
utilizeaz acest termen, aa cum este cea cuprins n art. 3, care stabilete c legea penal se
aplic infraciunilor svrite pe teritoriul Romniei, sau cea din art. 4, care prevede c Legea
penal se aplic infraciunilor svrite n afara teritoriului rii, dac fptuitorul este cetean
romn sau dac, neavnd nici o cetenie, are domiciliul n ar.
Dac facem abstracie de aceast categorie de norme care, stabilind principii, clasificri etc., nu
vizeaz direct conduita oamenilor, pentru toate celelalte norme, n ncercarea de clarificare a
coninutului lor, apare ca necesar precizarea mprejurrilor n care se aplic norma (ipoteza), a
conduitei pe care o recomand sau o impun (dispoziia) i a consecinelor nerespectrii
(sanciunea), cu alte cuvinte apare ca necesar precizarea elementelor i structura ei.
n legtur cu aceste elemente, trebuie artat faptul c foarte rar ntlnim norme care s le
cuprind pe toate trei , cel mai adesea ele fiind formate din ipotez i dispoziie , din dispoziie i
sanciune sau ipotez i sanciune , dup cum exist i norme care cuprind doar dispoziia .
Dar acest fapt nu trebuie s ne duc la concluzia c normele de drept n cuprinsul crora nu sunt

prevzute consecinele nerespectrii dispoziiei sunt lipsite, dup caz, de sanciuni sau de
elemente care s ne ajute la determinarea condiiilor n care se aplic. Explicaia formulrii lor de
aa natur nct nimeni nu poate gsi n acelai articol, n acelai paragraf toate elementele
normei, trebuie cutat n raiuni legate de redactarea, de structurarea tehnico-juridic a normei
de drept, determinat, la rndul ei de raiuni legate de o bun sintetizare a materialului normativ,
de comprimarea textelor de legi, care prin detalii inutile ar putea ajunge prea lungi sau prea
complexe, de armonizarea lor cu texte juridice adoptate anterior, de ncadrare logic coerent i
precis a normei respective n sistemul dreptului.
B. Structura tehnico-juridic a normelor juridice
Structura tehnico-juridic se refer la forma exterioar de exprimare a structurii logice a normei .
Normele juridice sunt, de regul, cuprinse n acte juridice normative legi, decrete, hotrri etc.
care la rndul lor sunt structurate, dup caz, n capitole, paragrafe, seciuni. Structurarea
acestora este i ea determinat de anumite raiuni, legate de prezentarea materialului normativ
ntr-o form precis, logic, coerent, avndu-se n grij i aspectul raionalizrii, a prezentrii
normelor de aa natur nct scopul urmrit de legiuitor prin adoptarea legii s poat fi uor
neles, iar normele s nu prezinte dificulti de interpretare. De asemenea, structurarea trebuie
permanent s aib n vedere i aspectul cantitativ, adic ncercarea de reglementare a
comportamentelor printr-un act normativ succint, descrcat de balastul repetrilor.
De aceea este posibil i adeseori ntlnim situaii n care un ntreg act normativ cuprinde reguli ce
oblig la anumite comportamente, dar nu arat consecinele neconformrii, sanciunile fiind
cuprinse la sfrit, ntr-un paragraf (titlu, capitol etc.) aparte materialul fiind astfel sistematizat
nct sanciunea care poate fi prevzut pentru mai multe fapte reglementate n reguli diferite, s
nu mai fie prevzut n fiecare norm juridic n parte. Aa, de exemplu, n Regulamentul
Senatului se prescriu o serie de reguli privind comportamentul senatorilor, fr ca n fiecare
norm s fie prevzut i sanciunea. Sanciunile, pentru toate abaterile de la comportamentul
prevzut n diverse norme ale acestui Regulament, sunt cuprinse ntr-o seciune aparte
Seciunea a V-a fiecare din normele din acest act normativ prin care se stabilete un anume
comportament trebuind a fi completate cu ajutorul prevederilor din aceast seciune.
De cele mai multe ori un articol de lege formuleaz o regul. Iat, de exemplu, articolul 5 Codul
familiei statuteaz c este oprit s se cstoreasc brbatul care este cstorit sau femeia care este
cstorit. Dar, exist situaii n care acelai articol formuleaz dou norme distincte, de multe
ori, ntr-un prim aliniat formulnd o regul general, iar n cel de al doilea o excepie de la
regul. Aa, de exemplu, n articolul 4, aliniatul 1 Codul familiei se stabilea regula potrivit creia
brbatul se poate cstori numai dac a mplinit vrsta de 18 ani, iar femeia de 16 ani, pe cnd n
aliniatul 2 se stabilea excepia: Cu toate acestea, pentru motive temeinice, se poate ncuviina
cstoria femeii care a mplinit 15 ani.
Dac uneori un articol cuprinde mai multe norme, alteori, dimpotriv, ntregul cuprins al unei
norme l poi determina numai prin coroborarea mai multor articole. Aa, de exemplu, pentru a
ti consecinele nerespectrii prevederilor art. 142 din Regulamentul Senatului trebuie s corelezi

regula de drept cuprins aici cu regulile prevzute n seciunea care reglementeaz sanciunile
(Seciunea a V-a). Alteori, ns, sanciunea nclcrii unei dispoziii prevzut expres ntr-un
articol de lege nu o poi ntlni n cuprinsul acesteia, ci al altei legi: exemplu, nclcarea
dispoziiilor prevzute n art. 5 din Codul familiei o ntlnim n Codul penal, unde este
reglementat bigamia. Astfel, n articolul 303 al acestuia se prevede: ncheierea unei noi cstorii
de ctre o persoan cstorit se pedepsete cu nchisoare de la unu la 5 ani.
Elementele normei juridice se ntlnesc de multe ori dispersate n articole diferite ale aceluiai
act normativ sau chiar n articole ce sunt cuprinse n acte diferite, fapt pentru care unii autori au
susinut ideea c normele juridice au obligatoriu dou elemente i nu trei, fie ipoteza i
dispoziia, fie dispoziia i sanciunea.
Fr ndoial, normele juridice exist i acioneaz n anumite condiii, prevznd o comportare a
crei nerespectare atrage aplicarea unor sanciuni. Dar, caracterul complex al normelor mbinarea
lor n cadrul diferitelor instituii, ramuri de drept, ct i formularea lor n multitudinea de izvoare
care se subordoneaz i n acelai timp se completeaz reciproc, determin ca nsui sensul celor
trei elemente ipoteza, dispoziia i sanciunea s se schimbe n funcie de unghiul din care
este analizat norma. Prevederea care ntr-o norm constituie dispoziie poate aprea n cadrul
altei norme ca ipotez, dup cum i dispoziia dintr-o norm poate deveni sanciune n alt caz i
invers. Un exemplu: Dispoziia din norma cuprins n articolul 5 Codul familiei, care interzice
cstoria unei persoane ce este cstorit, devine ipotez n norma cuprins n articolul 303
Codul penal, unde se arat c ncheierea unei astfel de cstorii . atrage aplicarea unei anume
sanciuni.
Indiferent ns de felul cum este formulat o norm, ea trebuie s prevad o conduit de urmat,
drepturile i obligaiile aceluia ce se afl n situaia descris n ipotez. S-a spus, astfel, pe bun
dreptate, c singurul element care nu poate lipsi dintr-o norm este dispoziia. i totui, n multe
norme dispoziia nu este exprimat explicit, ci o deducem printr-o interpretare logic (idee care
este contestat de unii autori) .
Aceast situaie o ntlnim frecvent n dreptul penal. Astfel, de exemplu, norma cuprins n
articolul 174 prevede c uciderea unei persoane se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 de ani
i interzicerea unor drepturi, cuprinznd astfel ipoteza situaia cnd o persoan ucide o alta
i sanciunea pentru cel care a ucis (nchisoare de la 10 la 20 de ani). n acest caz, dispoziia
implicit dispune s nu ucizi.
S-ar mai putea, ns, interpreta structurarea normei n elemente componente i dintr-un alt unghi,
i anume al precizrii subiectului cruia se adreseaz dispoziia legal respectiv. Astfel, n
exemplul luat de noi, prevederea referitoare la cuantumul pedepsei se adreseaz i judectorului,
ea aprnd n acest caz ca o dispoziie pentru acesta, dispoziie a crei nclcare atrage sanciuni
ce sunt prevzute n alte norme, cuprinse n alte acte normative. Astfel, de exemplu,
nerespectarea acestei dispoziii de ctre un judector atrage casarea hotrrii date cu nclcarea
ei, iar repetatele casri ale unor hotrri date de acesta cu nclcarea dispoziiei unor norme poate
atrage aplicarea unor sanciuni disciplinare prevzute de Legea de organizare judectoreasc. De
asemenea, nclcarea unor dispoziii legale de ctre judector, legate de aplicarea sanciunilor,
atrage, dup caz, rspunderea penal sau material a acestuia, conform capitolului IV din titlul

IV al Codului de procedur penal.


Asemenea norme a cror nclcare este sancionat prin intermediul unor sanciuni cuprinse n
norme ce fac parte, de multe ori, din alte acte normative, ntlnim cel mai adesea, n Constituie.
Astfel, de exemplu, n articolul 23 aliniatul 2 al Constituiei Romniei se prevede c
percheziionarea, reinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai n cazurile i cu
procedura prevzut de lege, dar nu se prevede sanciunea nclcrii acestei norme imperative,
sanciune ntlnit n articolul 266 din Codul penal care incrimineaz arestarea nelegal i
cercetarea abuziv. Observm c, prin normele penale se garanteaz respectarea normelor
Constituionale. Trebuie precizat ns c prin aceste norme se garanteaz respectarea normelor
juridice din toate ramurile dreptului. Dar, dac nclcarea unor norme nu ia forma unei
infraciuni, vor interveni alte sanciuni dect cele penale, cum sunt, de exemplu, cele disciplinare.
Desigur c nu vom cuta ntotdeauna sanciunile n alte acte normative. Sanciunile de anulare,
de reparare, de dezdunare sau cele disciplinare sunt cuprinse, de obicei, n aceleai acte
normative din care fac parte i dispoziiile a cror nclcare atrage una din aceste sanciuni
(Codul familiei, Codul civil, Codul muncii etc.). Iat, de exemplu, sanciunea nclcrii
dispoziiilor prevzute n articolul 4,5, i 6 din Codul familiei este cuprins tot n acest act
normativ, n articolul 19, unde se statuteaz. Este nul cstoria ncheiat cu nclcarea
dispoziiilor prevzute n articolul 4,5 i 6.
n legtur cu sanciunea ca element al normei juridice i aplicarea ei de ctre organele
competente ale statului, o precizare se impune: utilizarea expresiei coerciie statal nu este cea
mai indicat, fapt pentru care propunem nlocuirea ei. Aplicarea normelor juridice cu ajutorul
organelor de stat este o formulare mai elastic ea putnd semnifica att coerciia pe care statul o
exercit atunci cnd, de exemplu, recurge la o pedeaps penal grav, pedeapsa cu nchisoarea,
ct i realizarea cerinelor unor norme prin anularea actelor ilegale, prin luarea unor msuri
disciplinare etc.
C. Varietatea formelor pe care le pot mbrca
ipoteza, dispoziia i sanciunea normei juridice
nelegnd corect modul n care putem determina structura logico-juridic a normei de drept prin
coroborarea unor articole cuprinse n cadrul unei legi sau chiar a unei legi deosebite,
complexitatea cmpului normativ i necesitatea determinrii categoriilor fundamentale de norme
ce pot fi ntlnite aici ne impune clarificarea unei alte probleme i anume a formelor pe care le
poate mbrca fiecare din elementele normei juridice ipoteza, dispoziia i sanciunea a
modalitilor lor concrete de exprimare.
Ipoteza unei norme poate s se prezinte ca o detaliat i clar exprimare a mprejurrilor, a
condiiilor n care urmeaz s se aplice norma, caz n care spunem c avem de-a face cu o
ipotez determinat. Astfel, de exemplu, n articolul 208 din Codul penal, se prevede c: Luarea
unui bun mobil din posesia sau detenia altuia; fr consimmntul acestuia, n scopul de a i-l
nsui pe nedrept, se pedepsete cu descriind n amnunt infraciunea de furt care atrage
pedeapsa prevzut de lege. Alteori, ns, n ipotez se arat calitatea ce trebuie s o aib cei

crora se adreseaz norma. i n aceast situaie avem de-a face cu o ipotez determinat. Astfel,
de exemplu, n articolul 5 Codul familiei se prevede c este oprit s se cstoreasc brbatul care
este cstorit sau femeia care este cstorit preciznd deci faptul c interdicia din cadrul
dispoziiei normei se adreseaz celor ce sunt cstorii. Astfel, ipotezele determinate cuprind
detalii, dup caz, referitoare la condiiile, mprejurrile n care urmeaz s se aplice norma, la
calitatea celor crora li se adreseaz sau i la mprejurri i la calitatea persoanelor. Un exemplu
de ipotez determinat ni-l ofer articolul 3, aliniatul 11 al Legii 15/1990 unde se prevede c :
regii autonome se pot nfiina prin hotrri ale Guvernului, pentru cele de interes naional, sau
prin hotrre a organelor judeene i municipale ale administraiei de stat, pentru cele de interes
local, din ramurile i domeniile stabilite potrivit art. 2. Observm c aceast norm cuprinde
rspunsul clar la ntrebarea: Ce categorii de regii autonome se nfiineaz prin hotrre a
Guvernului i ce categorii prin hotrre a unor organe locale, determinnd exact mprejurrile n
care trebuie adoptat o hotrre de ctre Guvern sau, dup caz, o hotrre de ctre organele
judeene i municipale ale administraiei de stat.
Alteori, ns, n cuprinsul normelor nu ntlnim o descriere a mprejurrilor n care se aplic
norma sau o descriere a persoanelor crora se adreseaz, n aceste situaii avnd de-a face cu o
ipotez subneleas. Astfel, de exemplu, n articolul 174 Cod penal se prevede c:
Uciderea unei persoane se pedepsete cu nchisoare de la i interzicerea unor drepturi,
neindicndu-se nici mprejurrile n care se aplic norma, nici calitatea persoanei. Ipoteza o
deducem pe cale logic: atunci cnd cineva ucide o persoan, indiferent de calitatea lui. Deci, n
aceast ipotez poate fi aplicat pedeapsa prevzut n articolul 174.
Dispoziia unei norme, partea ei cea mai important, poate s impun un comportament- fie s
faci ceva, fie s nu faci ceva sau poate s permit, recomanda sau stimula un comportament, o
aciune.
n funcie de conduita prescris, dispoziiile normelor juridice se clasific n: 1) imperative i 2)
dispozitive.
Normele imperative pot fi, dup caz, onerative sau prohibitive, pe cnd cele dispozitive pot fi
permisive, supletive, de stimulare etc. Modul de formulare a dispoziiei reflect o apreciere
valoric fcut de legiuitor relaiilor pe care le reglementeaz, aceasta determinnd aprarea
valorilor fundamentale ale societii prin impunerea unor aciuni sau interzicerea lor categoric,
de aa natur nct subiectele crora se adreseaz reglementarea s fie incitate la respectarea
normelor prin mijloace ferme.
Sanciunea poate, de asemenea, s mbrace diverse forme, s fie explicit formulat sau doar
dedus pe cale logic din interpretarea sistematic a unor dispoziii legale. Exist o aa mare
varietate de sanciuni, nct nsui conceptul de sanciune este greu de definit .
Sanciunile sunt aplicate de organele statului, fiecare potrivit competenei sale. Astfel, de
exemplu, deciziile prefecturilor i primriilor puteau fi anulate de ctre organele ierarhice
superioare (atunci cnd contraveneau actelor juridice normative prevzute n articolul 10 din
Legea nr. 5/l990 privind administrarea judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor) , pedeapsa
privativ de libertate poate fi aplicat numai de o instan penal, potrivit Codului penal, o
sanciune patrimonial civil poate fi aplicat numai de ctre instanele judectoreti, potrivit

Codului de procedur civil etc. Sanciunile pot fi clasificate dup mai multe criterii:
Dup natura lor, ele pot fi: sanciuni penale, sanciuni administrative, sanciuni disciplinare,
sanciuni civile etc.
La rndul lor aceste sanciuni pot fi i ele clasificate n mai multe categorii. Astfel, cele penale se
clasific n: 1) pedepse; 2) msuri educative; 3) msuri de siguran .
Pedepsele, de asemenea pot fi clasificate n: a) principale (nchisoarea i amenda) i b)
complementare (interzicerea unor drepturi, confiscarea averii etc.) .
Dup gradul de determinare sanciunile se clasific n: absolut-determinate, relativ determinate,
alternative, cumulative.
O sanciune absolut-determinat ntlnim n articolul 30 Codul familiei care prevede c este
lovit de nulitate orice convenie contrar dispoziiei cuprinse n norma respectiv (bunurile
dobndite n timpul cstoriei, de oricare dintre soi, sunt, de la data dobndirii lor, bunuri
comune ale soilor). De asemenea, o sanciune absolut determinat era prevzut n articolul 54
Cod Penal, azi abrogat .
O sanciune relativ determinat este cea prevzut n articolul 87 din Decretul-lege nr. 92 din
18 martie 1990 (azi abrogat) , care stabilea c: mpiedicarea prin orice mijloace a liberului
exerciiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i
interzicerea unor drepturi.
Sanciuni alternative sunt prevzute, de exemplu, n articolul 318 Cod Penal, unde se arat:
mpiedicarea sau tulburarea libertii de exercitare a vreunui cult religios care este organizat i
funcioneaz potrivit legii, se pedepsete cu nchisoare de la o lun la ase luni sau cu amend.
Sanciuni cumulative sunt prevzute, de exemplu, n articolul 225 Cod Penal, unde se arat c
Tlhria svrit n paguba avutului obtesc se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani,
interzicerea unor drepturi i confiscarea parial a averii.
n legtur cu sanciunea ca element component al normei juridice trebuie precizat faptul c
exist norme n special cele cuprinse n Constituie i alte legi cu valoare Constituional a
cror sanciune este foarte greu de determinat, pentru nerespectarea lor nefiind posibil
introducerea unei aciuni n justiie i sancionarea celui ce a nfrnt cerina normei .
Dar si normele de drept Constituional pot i trebuie s fie aplicate, realizate la nevoie cu ajutorul
organelor de stal. Astfel, de exemplu, nclcarea obligaiei referitoare la adoptarea Constituiei n
termen de 9 luni, poate atrage, potrivit dispoziiilor articolului 82 litera d din Legea electoral
act cu valoare Constituional dizolvarea Adunrii Constituante (n condiiile precizate n acest
articol). Sigur c, n acest domeniu de reglementare cel al organizrii societii n stat apar i
situaii n care, nclcarea unor norme referitoare la exercitarea suveranitii poporului nu poate fi
altfel sancionat dect prin aciunea revoluionar a acestuia. De aceea, marii constituionaliti ai
lumii au argumentat dreptul poporului la revolt, la rscoal, la rezisten, la opresiune . n
anumite situaii numai prin mijloace extreme se revine la starea de Constituionalitate n care
fiecare organ de stat i exercit atribuiile potrivit normelor de drept, cu respectarea normelor
juridice Constituionale care le stabilete competena.
III. Clasificarea normelor juridice

A. Necesitatea clasificrii normelor juridice


Societile contemporane se caracterizeaz prin creterea sferei de reglementare juridic i
crearea unor noi forme care, uneori, se ndeprteaz de modelul clasic. Marea varietate de norme
existente pn acum, la care se adaug normele noi ce vin s lege viaa juridic actual de cea
existent cu o jumtate de secol n urm reorientarea legiuitorului ctre noi valori i principii,
i ea determinat de prsirea cii socialiste de dezvoltare, toate aceste cauze determin
necesitatea unor distincii nluntrul sferei normelor juridice, a unor clasificri.
n primul rnd trebuie reamintit faptul, comentat deja de noi, al lrgirii sferei normelor juridice
de aa natur, nct chiar noiunea de norm juridic ncepe a fi discutat, unor reguli negndu-lise caracterul juridic. ncepe a se vorbi de regula juridic n sens larg i regula juridic n sens
restrns (sau propriu), fcndu-se, astfel, o deosebire ntre normele ce au sfer larg de
reglementare norme-cadru, norme principii i cele ce reglementeaz direct conduita omului
n societate, avnd deci o sfer mai restrns. Mai mult, unii fac o deosebire ntre norme i
dispoziii juridice, considernd, de exemplu, c cele cuprinse n partea general a Codului penal
sunt dispoziii penale i nu norme. Pentru a nu ajunge la diluarea noiunii, pentru a nu pierde din
vedere trsturile normei juridice aa cum am definit-o, va trebui s privim aceste distincii
nuntrul sferei ei de cuprindere doar ca un mod de difereniere n scopul cunoaterii ct mai
depline a multitudinii aspectelor pe care le prezint, norma juridic i, mai ales, a normelor
juridice existente azi n ara noastr.
B. Clasificarea normelor juridice
n literatura de specialitate, pornindu-se de la necesitatea cunoaterii, i aplicrii corecte a
normelor, se fac multiple clasificri dup variate criterii.
a) Un prim criteriu de clasificare a normelor juridice l constituie cel privind fora lor juridic i
izvorul n care sunt cuprinse. Astfel, deosebim normele cuprinse n Constituie de cele cuprinse
n legi, pe acestea de cele ce-i gsesc locul n decrete, hotrri sau ordonane ale Guvernului,
instruciuni ale minitrilor, hotrri i dispoziii ale organelor de stat locale etc. Distincia
aceasta prezint o foarte mare importan mai ales atunci cnd un fapt, o relaie cade sub
incidena mai multor norme cuprinse n acte normativ-juridice deosebite, iar ntre ele apar
contradicii. n astfel de cazuri norma cuprins n actul cu fora juridic mai mare va fi aceea care
va trebui aplicat. Actul normativ care nu corespunde sau contrazice un act cu o for juridic
mai mare, i nceteaz aciunea.
b) Un alt criteriu deosebit de important de clasificare a normelor juridice este caracterul regulii
prescrise, dup care normele se mpart n: 1. imperative, i 2. Dispozitive. Normele imperative
impun un anume comportament, fie o aciune, fie o abinere. n primul caz poart denumirea de
norme onerative, n al doilea caz de norme prohibitive. Astfel, de exemplu, norma cuprins n
articolul 82, aliniat 1 din Regulamentul Adunrii Deputailor este o norm onerativ. n acest
articol se prevede: Dezbaterea proiectului sau propunerii legislative este precedat de
prezentarea, de ctre iniiatori, a motivelor care au dus la promovarea proiectului, precum i a
raportului comisiei permanente. Deci, prin aceast dispoziie se prevede o obligaie de a face
ceva, obligaia celui ce iniiaz o lege de a face o expunere a motivelor pentru care se propune

proiectul i obligaia comisiei creia acesta i-a fost nmnat (de ctre Biroul Permanent al
Camerei Deputailor) pentru dezbatere i avizare (potrivit articolului 77 din Regulament) de a
prezenta raportul n faa deputailor. Dac norma cuprins n articolul citat oblig la a face ceva,
norma cuprins n articolul 100 al aceluiai Regulament interzice ceva: n cursul votrii nu se
poate acorda deputailor dreptul de a lua cuvntul. Astfel de norme prohibitive ntlnim n mod
deosebit n Codul penal, unde, prin ncriminarea unor fapte, se regleaz comportamentul uman n
sensul abinerii de la svrirea lor. Astfel, de exemplu, stabilind prin articolul 174 c uciderea
unei persoane constituie omor i se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea
unor drepturi, legiuitorul a stabilit implicit obligaia de a nu face ceva.
Dac normele imperative sunt categorice, impunnd o anumit conduit, cele dispozitive, fr a
obliga sau fr a interzice svrirea unei aciuni, prevd posibilitatea ca subiectul de drept s-i
aleag singur conduita (n limitele prescrise de lege) .
Normele imperative pot s impun o aciune sau o abinere, mbrcnd astfel numai dou forme,
pe cnd normele dispozitive sunt mult mai variate ele putnd fi, dup caz, norme permisive i
norme de mputernicire (sau atribuire), norme supletive, norme de stimulare, norme de
recomandare etc. Normele permisive se refer la posibilitatea unui subiect de a aciona ntr-un
anumit fel sau nu. Astfel, de exemplu, articolul 2 al Regulamentului Adunrii Deputailor se
refer la anumite aciuni pe care o anumit categorie de deputai le pot svri. Deputaii alei
din partea unor partide sau formaiuni politice care nu ntrunesc numrul necesar pentru a
constitui un grup Parlamentar se pot reuni, pentru a constitui un asemenea grup, sau se pot afilia
la alte grupuri Parlamentare constituite potrivit aliniatului 1 (s.n.).
Normele atributive (de mputernicire), precizeaz drepturi subiective, competene. Astfel, de
exemplu, articolul 14 din Legea privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei
stabilete atribuiile Guvernului, iar articolul 131 din Regulamentul Adunrii Deputailor
consfinete dreptul fiecrui deputat de a adresa ntrebri minitrilor sau altor conductori ai
organelor centrale ale administraiei de stat.
Normele supletive sunt o categorie a normelor dispozitive, prin intermediul crora se las
posibilitatea subiectului sau subiecilor s se comporte, s acioneze ntr-un anume fel i numai
condiionat i subsidiar se las posibilitatea unui organ de stat de a aciona ntr-un anume fel.
Deci, n acest caz, organul de stat nu poate avea conduita prescris de lege, dect dac, n
prealabil, prile au exercitat ele mai nti dreptul prevzut aici. Astfel, de exemplu, potrivit
articolului 40 alin. 2 din Codul familiei, instana judectoreasc poate s ncuviineze ca un so
s poarte numele purtat n timpul cstoriei i dup divor, dar numai n condiiile n care prile
i-au exercitat mai nti dreptul prevzut de articolul 40 aliniatul 1, adic acela de a opta pentru a
pstra numele din timpul cstoriei sau a reveni la cel anterior, sau a se nelege cu cellalt so cu
privire la pstrarea numelui din timpul cstoriei. Instana nu poate decide fr ca, n prealabil, s
consulte soii cu plivire la nelegerea lor privind numele ce-l vor purta dup pronunarea
divorului .
Normele de stimulare sunt acele norme prin care se instituie decoraii, titluri de onoare, premii,
se prevd recompense i moduri, modaliti n care ele sunt atribuite, n ce condiii pot fi primite
decoraii, titluri, premii etc.

Normele de recomandare vin s dea rspuns unor sarcini mai delicate ale statului, n sensul c, n
raporturile sale cu anumite subiecte nu poate veni cu ordine, cu norme imperative, ci cu
recomandri, cu reguli suple care s lase destul libertate acestor subiecte pentru a aciona n
conformitate cu scopul urmrit de legiuitor. n trecut au existat astfel de norme n domeniul
relaiilor dintre stat i organizaiile cooperatiste.
Credem c n viitor astfel de norme vor apare n legtur cu conduita titularilor dreptului de
proprietate funciar, pmntul constituind un bun ce formeaz obiectul dreptului de proprietate
individual dar, n acelai timp, un bun al unor relaii mai generale dintre stat i ceteni,
raporturi prin care statul, potrivit Constituiei, trebuie s acioneze de aa natur nct pmntul,
bun al ntregii ri, s fie exploatat att n folosul personal, ct i n folosul ntregii societi, n
concordan cu interesul naional .
n legtur cu caracterul normelor trebuie precizat c unele dintre ele sunt imperative pentru
unele organe i dispozitive pentru altele sau pentru organizaii, sau ceteni luai individual.
Astfel, de exemplu, normele de recomandare aveau acest caracter numai pentru organizaia,
subiectul cruia i erau reglementate atribuiile, nu i pentru organele statului. Dac statul trebuie
s ia msuri, potrivit Constituiei, pentru ocrotirea mediului nconjurtor i asigurarea
echilibrului ecologic, normele care reflect aceast preocupare pot apare sub forma unor
recomandri i nu neaprat a unor comandamente.
c) O alt distincie care trebuie fcut nluntrul sferei de norme juridice ce guverneaz viaa
unei societi este aceea ntre normele de organizare i normele sancionatorii. Astfel, de
exemplu, legea nr. 37/1990, la care ne-am referit anterior, cuprinde norme de organizare,
stabilind modul de organizare a Guvernului Romniei, atribuiile acestuia, ale primului ministru,
ale minitrilor de stat etc., pe cnd Codul penal stabilete care fapte sunt infraciuni i pedepsele
ce se aplic celor ce le svresc.
d) Dup sfera persoanelor crora se adreseaz, putem face o alt clasificare a normelor i
anume:
Norme ce se adreseaz tuturor, avnd cmp foarte larg de cuprindere, cum ar fi, de exemplu,
marea majoritate a articolelor din Codul Penal, care interzic oricrei persoane, indiferent de
vrst, sex etc., de a comite infraciuni, sau normele Constituionale care stabileau anumite
ndatoriri pentru toi cetenii, cum ar fi cea de respectare a legilor;
Norme ce se adreseaz unei anumite categorii de persoane, cum ar fi, de exemplu, cea cuprins
n articolul 105 din Codul Penal care se refer la minori , la anumite categorii de minori, cei care,
din cauza strii lor fizice sau psihice au nevoie de un tratament medical. Alte norme se refer
doar la cei cstorii sau doar la funcionari, demnitari etc.
Norme ce se adreseaz unui anume organ, cum ar fi, de exemplu, normele din Legea nr.
37/1990 care privete doar Guvernul rii noastre, Legea nr. 92/1992 care reglementeaz
instanele judectoreti sau articolele 91 i 92 din Constituia Romniei care stabilesc atribuiile
Preedintelui Romniei. n acest ultim caz, cnd norma privete doar o persoan, trebuie precizat
c aceasta nu se refer la o anume persoan fizic, ci la oricare persoan care ar deine funcia de
Preedinte al Romniei, pstrndu-i astfel caracterul general i impersonal.
Dup gradul de determinare, clasificm normele juridice n 1. norme determinate sau complete,

2. norme de trimitere i 3. norme n alb.


Normele complete sunt norme care cuprind toate cele trei elemente structurale ipotez,
dispoziie, sanciune, n cadrul aceluiai text juridic. Norma cuprins n articolul 30 Codul
familiei, constituie un bun exemplu. n acest articol se prevede: Bunurile dobndite n timpul
cstoriei, de oricare dintre soi (ipoteza), sunt de la data dobndirii lor, bunuri comune ale
soilor (dispoziia). Orice convenie contrar este nul (sanciunea). Dup prerea noastr, aceste
cazuri trebuiesc deosebite de cele n care un al treilea element al normei poate fi ntlnit ntr-un
alt articol de lege, alt capitol sau chiar alt lege, caz n care avem de-a face indirect cu o norm
de trimitere, deoarece, pentru a-i completa coninutul apelm la alt text. Astfel, de exemplu,
articolul 4 din Codul familiei prevede c brbatul se poate cstori numai dac a mplinit vrsta
de optsprezece ani, iar femeia numai dac a mplinit aisprezece ani, fr a prevede i
sanciunea nclcrii acestei reguli imperative. Totui, sanciunea o ntlnim n articolul 19 al
aceluiai cod, i anume nulitatea actului ncheiat prin nfrngerea dispoziiei amintite. n acest
caz numai prin interpretare completm norma cuprins n articolul 4, care apare doar ca o
dispoziie, ipoteza fiind subneleas, iar pentru sanciune trimindu-ne la articolul 19.
Normele de trimitere, dup cum reiese din cele artate, ne trimit direct sau indirect la un alt text
de lege pentru completarea coninutului lor. Cel mai adesea trimiterea se refer la ipotez sau la
sanciune. Astfel, de exemplu, articolul 40 din Codul familiei comentat anterior, ne trimite la
articolul 27 al aceluiai cod pentru completarea ipotezei, pe cnd articolele din Regulamentul
Adunrii Deputailor, care stabilesc obligaii ale deputailor, trimit implicit pentru completarea
normelor respective cu sanciuni, la articolele cuprinse n seciunea a V-a a capitolului IV care
reglementeaz sanciunile ce sunt atrase prin abateri.
Normele n alb sunt acele norme incomplete a cror coninut urmeaz a fi completat printr-un act
normativ ulterior. Astfel, de exemplu, n legea contractelor economice (numrul 71/l969), azi
abrogat, se prevedea: Nendeplinirea de ctre organele n subordinea crora se afl prile
contractante a obligaiilor cu privire la organizarea i ndrumarea ncheierii contractului
economic, constituie contravenii i se sancioneaz n condiiile ce se vor stabili prin Hotrre a
Consiliului de Minitri. Deci, norma respectiv cuprins n articolul 25, aliniatul 1, urma s fie
completat (i a fost completat) printr-o hotrre ulterioar a Guvernului .
f) O alt distincie nluntrul sferei normelor juridice o putem face ntre: 1. acele norme care
reglementeaz direct conduita oamenilor i prin aceasta, raporturile dintre ei i 2. acele norme
care reglementeaz indirect conduita, prezentndu-se ca principii, norme-cadru, definiii etc.
Astfel, de exemplu, norma cuprins n articolul 27 aliniatul 1 din Codul familiei se adreseaz
direct conduitei celor ce vor s se cstoreasc, impunnd obligaia acestora de a declara, n faa
delegatului de stare civil, numele pe care s-au nvoit s-l poarte n cstorie. Spre deosebire de
aceasta, dispoziia prevzut n articolul 1 aliniatul 2, nu prevede direct ce s fac sau nu fac
cineva care se gsete n ipoteza descris de norm, ci formuleaz un principiu de baz care
guverneaz un anume grup de relaii sociale ce formeaz obiectul de reglementare a unor norme
de dreptul familiei: Statul apr interesele mamei i copilului i manifest deosebit grij pentru
creterea i educarea tinerei generaii. La fel, articolul II din Regulamentul de funcionare al
Adunrii Deputailor nu reglementeaz direct anumite relaii, ci definete o noiune cu care

opereaz alte articole, ajutndu-ne astfel la nelegerea corect a voinei legiuitorului exprimat
n acest act normativ. Astfel, articolul 131 aliniatul II prevede: ntrebarea const ntr-o simpl
cerere de a rspunde dac un fapt este adevrat, dac o informaie este exact, dac Guvernul
nelege s comunice Adunrii actele i informaiile solicitate de deputat sau dac are intenia de
a lua o hotrre ntr-o problem determinat.
g) Normele juridice mai sunt clasificate i dup cum apar: 1 ca o creaie a unui organ de stat sau
2. ca o creaie a unei organizaii nestatale sau ca o creaie de natur cutumiar. Dac o regul este
cutumiar sau provine de la o form organizaional nestatal, va trebui verificat faptul dac are
sau nu valoare juridic, dac a fost sau nu sancionat ntr-un fel de un organ de stat.
h) Cnd ne referim la acele norme care sunt cuprinse n coduri, trebuie s precizm dac sunt
incluse n partea general norme generale sau n partea special norme speciale deoarece
cele generale au o aplicabilitate mult mai larg, ele clarificnd sensul i coninutul celor speciale.
Astfel, de exemplu, articolul 17 din Codul penal definind infraciunea ca o fapt care prezint
pericol social, svrit cu vinovie i prevzut de legea penal ne ajut s interpretm corect
acele articole de lege, din partea special, care ncrimineaz anumite fapte i, n felul acesta, s
nu ajungem la sancionarea unor fapte care numai formal se ncadreaz n textele legii, iar din
punct de vedere al coninutului lor, al trsturilor lor eseniale nu constituie infraciuni. Dac
vom ine cont de articolul 208 Cod penal, fr s-l coroborm cu articolul 17, putem, de
exemplu, s condamnm pentru furt o persoan care a luat de la un prieten un bun nensemnat, o
floare de pild pentru a o pstra ca amintire. Observm ce mare importan are aceast
clasificare mai ales pentru cei competeni s aplice dreptul, care ori de cte ori au de interpretat o
norm special, trebuie s o clarifice prin prisma normelor cuprinse n partea general.
i) O alt deosebire ce trebuie fcut, este aceea dintre normele ordinare i cele extraordinare,
deoarece cele din urm se aplic numai cu titlu de excepie i numai pe timp limitat. Norme
excepionale pot fi adoptate n caz de rzboi, n cazul unor calamiti naturale etc. Astfel, de
exemplu, avnd n vedere criza din Golf i iminena unei crize a petrolului, Guvernul Romniei a
adoptat n 1990 o hotrre temporar (pentru o perioad de trei luni), privind raionalizarea
benzinei i preul acesteia.
j) n sfrit, o ultim clasificare la care ne mai referim este aceea n: 1. norme care stabilesc
reguli i 2. norme care stabilesc excepii de la regul, clasificare care prezint interes mai ales n
legtur cu modul n care se poate face interpretarea, dac putem face sau nu o interpretare
extensiv unei norme. Avnd n vedere c excepiile sunt de strict interpretare, i, deci, normele
pe care le formuleaz nu pot fi interpretate extensiv, trebuie fcut ntotdeauna lumin asupra
faptului dac norma pe care o avem n vedere formuleaz o regul sau o excepie de la o regul.
Astfel, de exemplu, articolul 4 aliniatul 1 din Codul familiei formeaz regula n materia vrstei la
care se poate ncheia cstoria optsprezece ani pentru brbat i aisprezece ani pentru femeie
iar articolul 4 aliniatul II excepia: cu toate acestea, pentru motive temeinice, se poate ncuviina
cstoria unei femei care a mplinit cincisprezece ani De remarcat c, uneori, se stabilete
printr-o dispoziie legal i o excepie de la excepie. n acest caz. o revenire la regul. Iat,
articolul 3 din Decretul 167/1958 stabilete regula n privina termenului de prescripie,
prevznd c n raporturile dintre unitile de stat, acesta este de 18 luni. Apoi, n articolul 4 se

stabilete un termen de excepie de 6 luni pentru cinci categorii de aciuni prevzute expres,
pentru ca, apoi, n articolul 4 aliniatul 2 s se prevad o excepie de la excepia reglementat de
articolul 4 aliniatul 1 litera e, stabilind un alt termen de prescripie, de un an, pentru aciunile
avnd ca obiect pretenii izvornd din contractul de transport ce a fost ncheiat spre a fi executat
succesiv cu mijloace de transport diferite.
n ncheiere trebuie subliniat faptul c problematica clasificrii normelor de drept nu ine de
dogmatica juridic, ea prezentnd o importan deosebit n procesul interpretrii i aplicrii
corecte a dreptului. Astfel, de exemplu, intrarea n vigoare a unei norme de drept care se refer la
anumite aciuni pe care ar trebui s le ntreprind cetenii, persoanele fizice, s spunem nite
prestaii fa de stat, ridic imediat problema clarificrii caracterului normei. Dac aceasta este
imperativ, nimeni nu poate s se abat de la prevederile ei, dac este ns, dispozitiv, vor
aciona potrivit ei numai cei ce doresc acest lucru. Nu demult era n vigoare o lege adoptat n
1985 (Legea nr. 1/1985), care imediat dup apariie a dat natere la discuii legate de caracterul
normei care prevedea contribuia bneasc i n munc pentru efectuarea unor lucrri de interes
obtesc. Deoarece legiuitorul se exprima iniial prin poate contribui, concluzia fireasc era aceea
c avem de-a face cu o norm dispozitiv, fapt pentru care marea majoritate a cetenilor nu au
pltit n primul an contribuia bneasc ce s-a prevzut i nici nu au prestat o munc pentru
efectuarea unor lucrri de interes obtesc. Dar, voina de sus era alta, fapt pentru care s-au gsit
modaliti de obligare la efectuarea prestaiilor prevzute n legea amintit, ca i cnd ar fi fost
vorba de o norm imperativ. Astfel, de exemplu, dac nu plteai suma de bani prevzut, nu i
se eliberau nite vize, acte, autorizaii etc., fr de care nu puteai s-i exercii nite drepturi,
precum cel de a obine o viz de la serviciul paapoarte pentru a putea pleca n strintate.
4. Interpretarea normelor juridice
A. Consideraii generale privind noiunea i necesitatea interpretrii
1. Despre necesitatea interpretrii
Dup cum artam, normele juridice au un caracter general i impersonal, ele formulnd un model
general de conduit. Aceste norme ns, trebuie s se aplice unor diverse situaii concrete, care n
ceea ce privete trsturile lor eseniale pot fi ncadrate n norm. Caracterul general al normei,
pe de o parte, i marea diversitate de cazuri n care se aplic, pe de alt parte, fac necesar
clarificarea exact a nelesului normei. Acestui argument esenial trebuie adugate i altele
innd de caracterul imprecis al unor termeni , de formularea incomplet a trsturilor unor
fapte prevzute de normele juridice de varietatea mare de cazuri la care se refer norma, de
apariia unor norme noi care ating sfera de reglementare a celor vechi, de conexiune sau
intercondiionarea normelor care face dificil alegerea regulii ce trebuie aplicat cazului dat, de
nvechirea unor norme fa de progresul tehnic realizat .
Interpretarea normei juridice se face tocmai n scopul nelegerii exacte a coninutului ei, a
raportului cu alte norme, a momentului intrrii ei n vigoare, a sferei de aplicare, a depistrii

scopului urmrit de legiuitor prin reglementare. n sfrit, toate aceste obiective ale interpretrii
sunt canalizate n final n scopul aplicrii corecte i unitare a normelor juridice pe tot cuprinsul
rii, n vederea realizrii lor cu respectarea principiilor generale ale dreptului, ale legalitii i
echitii. Am putea spune, astfel, c interpretarea normelor juridice constituie o operaiune
logico-raional prin care se urmrete cunoaterea deplin i exact a coninutului real al
normelor juridice, n vederea aplicrii lor unitare pe tot cuprinsul rii i n mod echitabil fa de
toi cetenii ei.
Aplicarea (realizarea) normelor juridice, realizarea obiectivelor urmrite prin reglementare,
punerea n aplicare a normelor, prin integrarea lor n via, impune concretizarea lor sub mai
multe aspecte:
1. sub aspectul determinrii persoanelor fizice i juridice la care se refer;
2. sub aspectul stabilirii ct mai exacte, a drepturilor i obligaiilor celor ce ncheie raporturi pe
baza normelor interpretate, precum i a sanciunilor prevzute pentru cazul nerespectrii acestor
drepturi;
3. sub aspectul determinrii celor mai bune mijloace de realizare a prescripiilor normei
juridice, atunci cnd aceast form las organelor de aplicare libertatea unei astfel de determinri
.
Realizarea normelor juridice presupune efectuarea prealabil a urmtoarelor operaii:
stabilirea exact a situaiei de fapt;
determinarea normelor juridice care o prevd;
interpretarea ct mai exact a coninutului normelor ce urmeaz a fi aplicate situaiei date, a
scopului n care au fost elaborate.
Orice norm trebuie interpretat, orict ar prea de simpl i de clar; varietatea cazurilor n care
se aplic tot face necesar interpretarea ei .
Astfel, de exemplu, norma de care am amintit, cea referitoare la bunurile dobndite de soi n
timpul cstoriei care apare foarte clar formulat, a dat natere unor variate discuii legate de
aplicarea ei, fapt care a dus, n urma interpretrii ei deosebite de ctre diverse organe
judectoreti, la necesitatea unor decizii de ndrumare ale Plenului Tribunalului Suprem, care s
unifice practica judiciar din acest domeniu, cum au fost deciziile 2/1958, 19/1960, 537/1961
etc.
Interpretarea se refer la toate elementele normei. Totui, elementul care ridic cel mai frecvent
probleme de interpretare este ipoteza.
Interpretarea normei juridice const adesea n operaii logico-raionale avnd ca obiectiv
clarificarea sensului unor termeni sau stabilirea trsturilor lor eseniale n vederea ndeprtrii
celor neeseniale.
Alteori aceasta const n determinarea exact a cmpului de aplicare a normei n spaiu, n timp
sau asupra persoanelor.
Nu de puine ori interpretarea apare ca necesar pentru a stabili dac o norm nou a abrogat sau
nu total sau parial, o norm mai veche .
In sfrit, interpretarea poate fi necesar i pentru determinarea naturii i caracterului normei:
este o norm imperativ sau dispozitiv , este principal sau subsidiar, formuleaz o regul sau

o excepie de la regul, termenul stipulat este un termen privind prescripia extinctiv sau un
termen de decdere, este n conformitate cu normele cuprinse n actele juridice normative
superioare sau nu etc.
Interpretarea normelor juridice, prin dezvluirea sensului normei, a coninutului ei i a voinei
exprimate n norm, permite aplicarea acesteia la cazuri concrete. Procesul practic al aplicrii
dreptului este, la rndul su, piatra de ncercare a justeei interpretrii i a eficienei normei .
Dar, uneori, interpretarea a depit acest rol de intermediar n procesul aplicrii, avnd, cel puin
n privina deciziilor de ndrumare ale Plenului Tribunalului Suprem, un rol de completare a
normelor juridice, de adncire a nelesului lor, activitatea aceasta de ndrumare fcndu-ne s ne
simim n prezena acelor cazuri limit, de hotar, ntre interpretare i crearea dreptului. n aceste
situaii, prin acoperirea lacunelor legii, prin completarea ei (realizat printr-o interpretare
extensiv a textelor), prin stabilirea unei sfere mai restrnse de aplicare (care determin crearea
unor excepii de la regulile supuse interpretrii) , instana suprem a ajuns s aib un rol creator
de drept, activitatea ei situndu-se la grania dintre interpretarea dreptului i crearea lui.
Discutndu-se probleme referitoare la jurispruden i raporturile ei cu interpretarea, n literatura
de specialitate din ara noastr s-a artat c instrumentul de a crui mod de folosire depinde
natura i rolul jurisprudenei n raport cu dreptul, l constituie metoda de interpretare folosit. De
aceea, interpretarea, necesitatea, coninutul i efectele ei constituie terenul pe care s-au ciocnit
diferite orientri i idei.
2. Evoluia doctrinei privind necesitatea
interpretrii dreptului
Problemele legate de interpretarea dreptului n perioada apariiei primelor legi burgheze, a
primelor coduri trebuie detaate de cele ulterioare, deoarece n aceast prim etap, burghezia,
ncreztoare n noul drept creat de ea, recurgea la o interpretare strict literar, restrictiv .
Acestui regim de subordonare absolut fa de legi i erau supuse i organele judectoreti. n
aceast perioad, n Frana ia fiin instituia referatului legislativ prin care nsui dreptul de a
interpreta este interzis.
n concepia colii dreptului natural (H. Grotius, Pufendorf, Thomasius etc.) rolul judectorului
se limita la interpretarea strict logic. Interpretarea era admis ca ultima ratio i realizat doar
prin mijloacele specifice logicii formale. Aceeai poziie au avut-o i reprezentanii colii istorice
a dreptului. Astfel, Savigny, dei fcea o distincie ntre legi complete i legi incomplete, nu
admitea completarea acestora din urm, dect printr-o interpretare pur logic, avnd ca scop
descoperirea raiunii legii (ratio legis).
Cultivnd un fetiism al legii scrise, pozitivismul legal (Aubry, Rau, Laurent etc.) face, la rndul
su, un abuz de abstracii logice, nerecunoscnd nici un alt drept n afara celui creat prin legi. n
acest sens este semnificativ afirmaia lui Demolombe (reprezentant al colii exegetice). Textele
nainte de toate, precum i mrturisirea lui Bugnet: Nu cunosc DREPTUL CIVIL, eu nu predau
dect Codul Napoleon .
Dac pentru cei amintii dreptul pozitiv constituie un sistem nchegat , capabil s rspund
nevoilor sociale, pentru autorii ce au urmat acestei perioade, (perioad n care se simea nevoia

modificrii dreptului, drept pozitiv care nu mai corespundea noilor realiti), evoluia vieii
sociale, interpretarea dreptului, completarea sau chiar modificarea normelor juridice pe aceast
cale este argumentat n cele mai diverse forme. Astfel, de exemplu, la sfritul secolului al XlXlea, n Germania, Jhering, condamnnd coala istoric a lui Savigny, arat c dreptul este
rezultatul unei lupte , c el se adapteaz condiiilor de timp i spaiu. Dup el, soluia
problemelor juridice nu trebuie cutat n jocul unei logici a conceptelor, ci ntr-o
contientizare, nelegere a scopurilor practice i a mijloacelor de realizare a dreptului n
conformitate cu scopul su. Ali doctrinari, precum Francois Gny, plecnd de la recunoaterea
lacunelor dreptului, arat c, n absena legii scrise trebuie folosite cutuma, precedentul judiciar,
doctrina sau, n lipsa acestora, trebuie cercetat n mod liber soluia . Mergnd pe linia deschis
de Fr. Gny n doctrina interpretrii dreptului, Ehrlich, Cantorowicz etc. (reprezentani ai colii
dreptului liber) admit n privina interpretrii dreptului o supunere creatoare, care presupune
interpretarea creatoare, chiar cu riscul de a se ajunge la naterea unor norme cu caracter
derogator.
La ideea unei interpretrii libere a dreptului, adic dincolo de norma scris, de norma juridic n
general, ajung i reprezentanii doctrinelor sociologice. Potrivit acestora (A. Comte, E.
Durkheim, L. Duguit etc.) dreptul trebuie considerat ca un fapt social, ca o expresie a forelor
sociale. Individul nu mai este, prin intermediul raiunii, promotorul dreptului. Dreptul este un
fapt social. El nu este imuabil. Nevoile grupurilor sociale se schimb mai repede ca dreptul, care
trebuie s se adapteze intereselor legitime. Pentru c orice regul este determinat socialmente,
sarcina juristului este, n concepia lor, s caute conformitatea ntre fenomenul social i
fenomenul juridic .
De remarcat c i doctrina marxist anvizajeaz normele ca un tot determinat de factorii socialeconomici, ns pe planul interpretrii ajunge la concluzia primordialitii legii scrise. Dar, de
reinut c aceast teorie admite i promoveaz ideea interpretrii normelor juridice n lumina
condiiilor vieii economice care le-au determinat i a politicii partidului conductor, politic care
apare ca un izvor imediat al dreptului.
Acelorai nevoi de nnoire a dreptului, de adaptare a lui la noile realiti rspund i alte teorii
elaborate, n special, dup al doilea rzboi mondial. n Germania, de exemplu, dup nfrngerea
suferit n rzboi i dup dificultile economice cunoscute ntre 1918 i 1939, s-au creat
condiiile favorabile filozofiei disperrii, doctrinelor existenialiste ndeosebi. Asistm la
renaterea dreptului natural prin intermediul filozofiei existenialiste . Pentru aceast poziie,
reprezentativ este gndirea lui Coing. n concepia lui, fundamentul dreptului l constituie
dreptul natural, dar el renoiete aceast noiune. Conceptul vechi de drept natural este ndeprtat,
pentru c existena dreptului bazat pe principii obiective i eterne nu poate fi dovedit. Dreptul
nu este dect o soluie relativ la probleme care se pun n timp. Dreptul natural, determinat prin
prisma valorilor morale, depinde de cultura, de contiina valorilor, iar valorile nu se degaj
deodat, ci progresiv. Practic, n cadrul dreptului pozitiv i al surselor sale, promotorul valorilor
este Juristenrecht. Rolul esenial l are la el cel ce ncarneaz dreptul n existena sa, adic
judectorul. Aprecierea depinde de concepia sa asupra echitii, inspirat de cultura sa juridic
de simurile sale i concepia valorilor. n ceea ce privete eficacitatea dreptului, ea nu e total

dect atunci cnd corespunde sensului valorilor, aa cum se nregistreaz el la marea majoritate a
populaiei, la mase.
n aceeai direcie, a acordrii unui rol fundamental organelor chemate s aplice dreptul se
ndreapt i coala normativist a dreptului, ntemeiat de Hans Kelsen. n concepia sa
interpretarea riguros tiinific a legilor etatice sau a tratatelor internaionale este de natur s
rezolve probleme deosebit de importante ale legiuitorului care nu poate prevedea, atunci cnd
elaboreaz legea, toate cazurile posibile. Or, prin interpretarea, riguros tiinific se poate scoate
n eviden echivocul i ambiguitatea unor norme, crend posibilitatea legiuitorului s formuleze
mai clar normele n viitor .
Punndu-i ntrebarea dac interpretarea este un act de voin sau un act de cunoatere, acesta
ajunge la concluzia c i cei chemai s aplice normele, judectorii ndeosebi, ndeplinesc acte
creatoare de drept. Astfel, el precizeaz: Interpretarea fcut de organele de aplicare a dreptului
are ntotdeauna caracter autentic, ea creeaz drept .
Creterea gradului de complexitate a relaiilor ce formeaz obiect de reglementare, pe de o parte,
i existena unor norme vechi, ce nu mai corespund, sau nu corespund ntru-totul realitilor, pe
de alt parte, determin creterea importanei actului de interpretare i, de aici, apariia unor noi
explicaii date acesteia. Dar, n aceast mare diversitate de poziii se poate degaja totui un
element comun tuturor teoriilor (elaborate n special dup al doilea rzboi mondial) i anume
ncercarea de a cuta dincolo de norma scris, dincolo de voina legiuitorului, elementul peren de
dreptate, ncercndu-se astfel interpretarea i realizarea normelor n conformitate cu idealurile
de dreptate i echitate. n literatura din statele socialiste, dominant a fost ideea c practica
judiciar nu trebuie s fie un izvor de drept. Dar, alturi de aceasta s-au mai conturat i alte
opinii, precum:
cea care a susinut contrariul: practica judiciar este i trebuie s fie un izvor de drept;
cea care a susinut c practica este un izvor de drept, dar n viitor nu trebuie s mai fie, aceast
ultim opinie fiind exprimat n perioada imediat urmtoare celui de al doilea rzboi mondial,
cnd dreptul socialist nu era nc elaborat i armonizat de natur a-i fi suficient lui nsui .
cea care a susinut c unor decizii de ndrumare ale plenului Tribunalului Suprem trebuie s li
se recunoasc valoarea de izvor de drept .
B. Formele i fora juridic a
interpretrii normelor juridice
n funcie de calitatea celor chemai s efectueze interpretarea (subiectul interpretrii) i, pe cale
de consecin, de fora ei juridic, interpretarea mbrac dou forme eseniale: 1. oficial; 2.
neoficial.
Interpretarea oficial provine de regul, de la un organ de stat (care are n competena sa sarcina
de realizare sau aplicare a dreptului) i are for juridic obligatorie.
Dac aceast interpretare mbrac forma unor norme obligatorii, cu caracter general, poart
denumirea de interpretare general. Aceasta poate fi dat fie chiar de organul care a emis norma,
fie de un alt organ care are, potrivit legilor n vigoare, aceast competen. n primul caz avem
de-a face cu o interpretare autentic, n cel de al doilea caz cu o interpretare legal, cum era

denumit de Constituia din 1965 .


Conform Constituiei din 1923, interpretarea legilor cu drept de autoritate se fcea numai de
puterea legiuitoare (art. 36) adic de cele dou Camere ale Parlamentului i de ctre rege.
Potrivit Constituiei din 21 august 1965, interpretarea legal a normelor juridice era de
competena Consiliului de Stat. Aceast interpretare avea efect retroactiv, ea aplicndu-se de la
data intrrii n vigoare a actului interpretat.
De regul, orice organ de stat care are dreptul de a elabora norme juridice obligatorii, are n
acelai timp i competena de a le interpreta. Problema care se pune ns este aceea a dreptului
unui organ inferior de a interpreta actele juridice date de un organ superior, pentru c, n ceea ce
privete dreptul unui organ ierarhic superior de a interpreta norme juridice elaborate de organele
inferioare lor, nu exist nici un dubiu. Dac ele au dreptul de a anula i modifica actele organelor
inferioare, cu att mai mult au dreptul de a le interpreta (potrivit argumentului logicii formale
cine poate mai mult poate i mai puin).
Dar, n anumite mprejurri, trebuie s admitem faptul c i un organ ierarhic inferior poate
interpreta normele juridice elaborate de organele superioare lor. Astfel, de exemplu, dac n
aplicarea unei legi se adopt nite instruciuni de ctre un ministru, n mod inevitabil acestea vor
reflecta modul de nelegere i interpretare a legii, interpretare obligatorie n msura n care nu
intervine o discrepan, o contrazicere ntre cele dou acte normativ-juridice: legea i
instruciunea.
Interpretarea cazual este forma interpretrii oficiale fcut de organe de aplicare a dreptului,
organe care realizeaz cerinele legilor. Aceast interpretare se refer, deci, la un anume caz
concret. O astfel de interpretare fac, dup caz, instanele judectoreti, procuratura (de exemplu,
n cazul n care aplic dispoziiile articolului 181 Cod penal) i organele administraiei de stat (de
exemplu, cnd elibereaz o autorizaie de construcie, pe baza cerinelor normelor n vigoare).
n literatura juridic din ara noastr interpretarea cazual fcut de instanele judectoreti nu
este pus pe acelai plan cu interpretarea general, de care am vorbit mai nainte, aceasta
neavnd caracter general-obligatoriu. Ea este obligatorie numai pentru persoanele n legtur cu
care s-au pronunat deciziile sau hotrrile respective. n alte state, ns, cum sunt cele ce fac
parte din sistemul Common-Law, precedentul, practica judiciar sunt n general admise ca
izvoare de drept , chiar dac se susine de ctre unii autori c regulile create pe cale
jurisprudenial se aplic de judectori pentru c sunt considerate de acetia ca juste, i nu ca
obligatorii, ele putnd fi mereu modificate de judectori .
n sistemul nostru de drept, instanele judectoreti nu creeaz prin interpretare noi norme de
drept. Rolul lor se cantoneaz doar la clarificarea normelor n vederea aplicrii lor corecte. Dar,
uneori, tocmai acest fapt presupune completarea coninutului unor norme sau, dup caz,
exceptarea unor situaii de la aplicarea lor, dac printr-o interpretare literar s-ar ajunge la
nclcarea altor norme sau a unor principii fundamentale ale dreptului.
La noi n ar, depirea unor dificulti legate de interpretarea i aplicarea diferit a aceleai
norme, s-a realizat pe calea Deciziilor de ndrumare ale Plenului Tribunalului Suprem, care au
dus la armonizarea unor puncte de vedere i la aplicarea unitar a normelor pe ntreg cuprinsul
rii. Dup cum artam mai nainte, fr a susine c instana suprem are un rol creator de drept,

trebuie s recunoatem, totui, c cel puin activitatea de elaborare a deciziilor de ndrumare


putea fi situat la grania dintre crearea i aplicarea dreptului. Aplicarea normelor juridice la
cazuri concrete, variate i complexe, determin, de-a lungul anilor mbogirea coninutului lor
cu noi aspecte pe care adesea legiuitorul nu le-a prevzut i nici nu le putea prevedea, ceea ce
face necesar consultarea practicii de ctre legiuitor cu ocazia elaborrii unor noi norme juridice,
practica formnd un izvor social al dreptului.
Interpretarea neoficial sau doctrinal a normelor juridice este fcut de persoane sau organe,
instituii etc., care nu acioneaz n calitate de organe de stat ci ndeplinesc sarcini de interpretare
n virtutea unor necesiti de cunoatere, urmrind clarificarea coninutului lor n alte scopuri
dect cele privind aplicarea imediat, concret a normei. Astfel, de exemplu, un profesor clarific
nelesul unor norme pentru a putea elabora un curs, o prelegere, o carte, care are ca obiect
relaiile reglementate de norma respectiv; un cercettor interpreteaz o norm juridic n
vederea elucidrii unor probleme legate de aplicarea normei sau de raportarea ei la altele. Sigur
c i aceast interpretare are n vedere aplicarea dreptului dar ea nu este urmat imediat de
aplicare i operaiunea de clarificare nu se face direct n vederea aplicrii. Aceast form de
interpretare nu are fora juridic obligatorie. Dar, n cazul n care soluiile propuse, clarificrile
fcute conving organul de aplicare sau cel de creare a dreptului, ea poate avea o influen foarte
puternic att asupra celor ce au n sarcina lor aplicarea normelor, ct i asupra celor ce au n
competen modificarea, abrogarea lor sau crearea de noi norme.
C. Metodele de interpretare a normelor juridice
Prin metode de interpretare nelegem totalitatea procedeelor folosite pentru clarificarea
coninutului normelor juridice, clarificare care cel mai adesea se face n vederea aplicrii lor la
cazuri concrete.
Au existat i exist opinii diferite n legtur cu identificarea acestor metode i clarificarea lor.
Unii autori, precum, de exemplu I. Ceterchi, Gh. Bobo etc., au considerat c cea mai just
grupare a metodelor de interpretare este cea care distinge patru categorii: gramatical, istoric,
logic i sistematic, alii precum I. Demeter, cea care distinge trei categorii: sistemico-juridic,
istoric i gramatical, iar alii adaug acestei categorii pe cea analogic .
n literatura juridic, unii autori vorbesc doar de trei metode: istoric, teleologica i creatoare ,
alii din contr, au vorbit de o metod unic cea materialist-dialectic n realizarea acesteia au
distins mai multe etape. n sfrit, dou puncte de vedere am mai dori s mai amintim. Unul al
teoreticianului iugoslav R. Luki i cellalt al teoreticianului austriac H. Kelsen, ntemeietorul
teoriei normativiste a dreptului. Primul vorbete de cinci metode: gramatical, logic,
sistematic, istoric i teleologic, pe care le grupeaz astfel: distinge mai nti metoda
lingvistic, gramatical, mijloc la care se recurge nti i nti de interpret. Apoi, sistematizeaz
celelalte patru metode n dou grupe: 1. prima se bazeaz pe logic i cuprinde metodele
(propriu-zis) logic i sistematic; 2. a doua pe studiul sociologic al normelor, care presupune
interpretarea istoric i teleologic .
Spre deosebire, ns, de cei ce deosebesc i analizeaz mai multe metode de interpretare, H.
Kelsen vorbete de aa zisele metode de interpretare, argumentnd ideea c interpretarea duce la

determinarea cadrului pe care dreptul ce urmeaz a fi interpretat l reprezint, i prin aceasta la


recunoaterea mai multor posibiliti care exist n interiorul acestui cadru . Deci, rezultatul
interpretrii nu poate fi unic, fapt pentru care cei ce aplic dreptul apar n calitate de creatori de
drept.
Toate discuiile referitoare la metodele ce trebuie sau ce pot fi utilizate n clarificarea
coninutului i sensului normelor juridice ar trebui raportate azi, la metoda sistemic de analiz,
care presupune proiectarea obiectului analizei, n cazul nostru al normelor, nluntrul sistemului
din care face parte, i a anvizajrii lui ca element al unui sistem ce se afl n corelaie cu alte
sisteme, procednd astfel la analiza diacronic i sincronic a acestora .
Dar, dincolo sau concomitent cu analiza efectuat potrivit metodei structural-sistemice, metod
utilizat pentru cunoaterea sistemului juridic n ansamblul su, n interpretarea normelor juridice
se pot utiliza i trebuie s se utilizeze i metode specific juridice, multe tradiionale, precum cele
amintite de noi.
Astfel, propunem clarificarea unor probleme legate de dezvluirea sensului unor norme potrivit
regulilor gramaticale i a regulilor i argumentelor logicii formale, ca o prim etap i apoi, ntr-o
etap superioar, clarificarea ct mai exact a coninutului normei n lumina raporturilor ei cu
alte norme, n primul rnd juridice, dar i etice, politice etc. n lumina condiiilor n care a fost
adoptat i a scopului urmrit de legiuitor prin reglementare, precum i n lumina noilor realiti
n care aceasta trebuie s se integreze, a noilor necesiti crora trebuie s rspund. Astfel, n
aceast a doua etap, se face o interpretare sistematic (istoric i teleologic) i creatoare, n
scopul adaptrii normei unor realiti, altele dect cele ce i-au determinat apariia , sau altele
dect cele avute n vedere de legiuitor cu ocazia reglementrii.
A. Interpretarea gramatical const n clarificarea textului normei ce urmeaz a fi interpretat,
prin analiza sensului cuvintelor, analiza morfologic i sintactic a textului, innd seama de
regulile gramaticale, reinnd c, uneori, interpretul trebuie s acorde o atenie deosebit
cuvintelor de legtur, conjunciilor sau i i i chiar semnelor de punctuaie. Cele mai frecvente
probleme sunt determinate de sensul multiplu al unor termeni. n astfel de situaii trebuie
observate cteva reguli, precum cele ce urmeaz:
nu trebuie s acorzi unor termeni un sens juridic particular, dac nu exist raiuni puternice i
serioase pentru a o face;
cuvintele care au n mod evident o semnificaie juridic aparte fa de limbajul comun, trebuie
interpretate n lumina acestei semnificaii .
stabilind semnificaia juridic deosebit ce o are un termen ntr-o ramur de drept, acesta
trebuie interpretat ntr-o strns legtur cu semnificaia ce o are n alte ramuri ale dreptului .
n coninutul lingvistic al aceleai norme juridice sau aceluiai act juridic, cuvintele
asemntoare nu trebuie sa primeasc semnificaii deosebite fr raiuni ntemeiate .
Metoda gramatical ridic probleme deosebite atunci cnd sensul unor termeni nu poate fi
degajat cu uurin , cnd este susceptibil de mai multe interpretri, cnd un cuvnt i-a schimbat
semnificaia prin trecerea timpului, cnd acelai termen este utilizat n acte juridice diferite, cu
sensuri diferite etc.
Interpretarea logic const n utilizarea regulilor logicii formale i a sistemului de argumente pe

care se sprijin pentru stabilirea nelesului unei norme. Cu toate c orice procedeu de
interpretare cuprinde o interpretare logic, exist, totui, o seam de raionamente, de judeci
folosite n procesul interpretrii normelor care, ntemeindu-se ndeosebi pe regulile logicii
formale i nefiind condiionate de celelalte procedee de interpretare, pot fi considerate ca
procedee pur logice ale interpretrii. Aceast logic formal este logica general, iar nu o logic
juridic specific. Nu pot fi considerate ca reprezentnd o logic juridic separat acele
argumente logice care prin frecvena folosirii lor, au dat natere unor dictoane (adagii), adic
unor expresii rezumative ale argumentaiei respective.
Aceste argumente sunt acceptate cu pruden i numai dac ntrunesc condiiile raionamentului
tiinific. Practica judiciar din ara noastr reflect folosirea concomitent a metodelor logice cu
celelalte metode amintite de noi, fr a da o prioritate vreuneia din ele i fr a absolutiza metoda
logic care, uneori, dup cum vom avea ocazia s o demonstrm, nu ne poate conduce la
dezvluirea adevratului sens al normei juridice. n interpretarea ce se face prin intermediul
metodelor logice, i practica judiciar din ara noastr face trimitere la cteva reguli ce se
folosesc frecvent. Astfel se amintesc urmtoarele: 1. excepiile sunt de strict interpretare ; 2. nu
ne este ngduit s distingem acolo unde legea nu distinge ; 3. o norm trebuie interpretat ntrun sens care s permit aplicarea ei, nu ntr-un sens care s o nlture de la aplicare .
De asemenea practica judiciar ca i literatura de specialitate utilizeaz frecvent o serie de
argumente ca: ad absurdum, per a contrario, a majori ad minus, a fortiori etc.
Argumentul ad absurdum, ceea ce n logic poart denumirea de demonstraie indirect
apagogic, const n stabilirea tezei de demonstrat prin infirmarea tezei care o contrazice, ceea
ce n matematic se numete reducerea la absurd i implic efectuarea a dou operaii: 1.
presupunerea c teza (soluia) contrar ar fi adevrat; 2. dovedirea falsitii acesteia.
Argumentul a contrario este un tip de raionament care se bazeaz pe legea terului exclus din
cadrul logicii formale i care nseamn c n cazul noiunilor contradictorii (noiuni care se neag
una pe alta), una este adevrat, cealalt fals, iar a treia nu exist .
Argumentul a majori ad minus este considerat de unii autori ca o particularizare a lui a fortiori
ratione. Este, spun aceti autori, un mijloc prin care se dezvolt o dispoziie legal spre ipotezele
pe care nu le-a prevzut i n care se ntlnete, pe o treapt superioar, motivul n sensul creia
s-a decis. Alteori a majori ad minus e socotit ca o exprimare concentrat n limbajul schemei de
raionament de tip Cine poate mai mult poate i mai puin .
De reinut c, utilizarea regulilor i argumentelor logicii formale nu se poate face abuziv, de
multe ori acestea neputnd conduce interpretul la aflarea adevrului coninut al normei ce
formeaz obiectul preocuprilor sale. Interpretul, depind etapa utilizrii metodei gramaticale i
a celei logice, trece la o etap superioar a investigaiilor sale, aceea a utilizrii metodei
sistematice, care presupune sau nglobeaz, dup prerea noastr, unele investigaii ce sunt
apreciate n doctrin ca metode independente: istoric i teleologic.
Interpretarea sistematic impune analiza normei (al crei coninut i scop trebuie clarificat n
vederea aplicrii ei corecte) ca un element al structurii normative, n care se ncadreaz aceasta,
fiind strns legat de toate celelalte norme cuprinse n acelai capitol sau paragraf al actului
normativ din care face parte. La fel, ea trebuie analizat n strns legtur cu toate celelalte

norme cuprinse n acest act, de multe ori unele elemente ale normei, n mod deosebit sanciunea,
fiind cuprinse n acelai act normativ, dar ntr-un capitol distinct. Astfel, de exemplu, pentru toate
abaterile de la Regulamentul Adunrii Deputailor care cuprinde norme privind obligaiile
deputailor, sunt prevzute sanciuni ntr-o entitate structural distinct seciunea a cincea a
capitolului IV toate normele acestui regulament trebuind a fi raportate la prevederile care
stabilesc sanciunile, numai n felul acesta putndu-se clarifica problema structurii sale logicoformale.
Uneori, ns, nu este suficient aceast operaiune de clarificare a coninutului unei norme prin
prisma raporturilor sale cu celelalte norme din actul normativ n care este inclus. Sfera
investigaiei trebuie lrgit adesea, prin compararea i clarificarea coninutului unei norme n
raport cu reguli ce se afl n alte acte normative. Astfel, de exemplu, n practica judiciar,
articolul 2 i 29 din Codul familiei, au fost interpretate n lumina articolului 1-3 din Decretul nr.
31/1954 (referitor la persoanele fizice i juridice), artndu-se c dreptul de ntreinere al soului
care se afl n nevoie din pricina unei incapaciti de munc nu poate fi exercitat dect n
conformitate cu normele de convieuire social, cu normele i principiile morale, soul care,
prsind domiciliul i plecnd s locuiasc cu un concubin, neavnd dreptul la pensie de
ntreinere .
De asemenea, toate normele trebuie interpretate n lumina principiilor ce guverneaz ramura de
drept creia i aparin, a principiilor fundamentale ale dreptului i a normelor Constituionale, de
aa natur nct s se depisteze eventualele contraziceri dintre diverse acte normative i s se
evite aplicarea normelor inferioare ce contravin unor norme aflate ntr-un izvor de drept ce se
situeaz pe o treapt superioar ierarhiei lor.
Interpretarea sistematic presupune, uneori, i necesitatea clarificrii raporturilor dintre normele
de drept i normele morale sau alte categorii de norme sociale. Uneori chiar legea face trimitere
la un astfel de principiu, norm, cum o face de exemplu articolul 1 al Decretului 31/1954 alteori
ns, pe cale logic se ajunge la ideea necesitii unor astfel de corelri ntre diverse categorii de
norme sociale.
n sfrit, cnd clarificarea coninutului, al sensului, a sferei de aplicare etc. a normei prezint
unele dificulti, interpretul trebuie, dup caz, s analizeze condiiile istorice n care a aprut,
precum i scopul urmrit de legiuitor.
Astfel, sunt situaii n care trebuie analizate mprejurrile social istorice n care a fost adoptat
norma respectiv, materialele pregtitoare ale legii din care face parte, lurile de cuvnt cu
ocazia dezbaterii proiectului de lege, necesitile care au determinat adoptarea ei, coninutul legii
pe care a nlocuit-o etc. Uneori, prin cunoaterea exact a acestor necesiti i a coninutului legii
se determin i scopul ce s-a urmrit prin reglementare, analiza istoric mbinndu-se cu cea
teleologic. n legtur cu metodele de interpretare expuse pn acum n literatur s-au ridicat o
serie de probleme, din care amintim dou: 1. dac exista o ordine n succesiunea folosirii lor; 2.
dac pot fi ierarhizate, stabilindu-se un anumit grad de importan pentru fiecare din ele. n
legtur cu prima problem trebuie precizat c, din cele artate de noi anterior, se vede
preferina, logic dup prerea noastr, de a ncerca mai nti s afli coninutul i sensul normei
prin clarificarea unor probleme lingvistice i logice i numai apoi de a utiliza metoda sistematic

(care presupune pe cea istoric i teleologic) nefiind necesar ntotdeauna de a utiliza absolut
toate metodele. De altfel, ordinea folosirii acestor metode se impune, de la caz la caz, n funcie
de specificul normei, cel mai adesea fiind utilizate concomitent i nu succesiv.
n sfrit, o alt metod utilizat n practica judectoreasc i n literatura de specialitate este cea
creatoare. De reinut c n ara noastr nu s-a amintit de existena unei astfel de metode dar c,
dup prerea noastr, ea exist i trebuie recunoscut ca atare. n ce const: atunci cnd prin toate
metodele utilizate nu s-a putut ajunge la un rezultat al interpretrii care s fac posibil
soluionarea unor cazuri concrete, care nu-i gsesc uor locul ntr-o norm sau alta, dar pe care
judectorul (cei ce aplic legea), trebuie neaprat s le rezolve, aceast rezolvare presupune o
interpretare creatoare a normei, fie n sensul extinderii sferei ei de cuprindere dincolo de ceea ce
reiese printr-o interpretare gramatical, fie n sensul restrngerii sferei de cuprindere.
i ntr-un caz i n cellalt activitatea de interpretare are o valoare normativ, organul
judectoresc (sau un alt organ), completnd norma cu detalii care fac ca aceasta s se aplice la o
alt sfer de relaie dect cea stabilit printr-o interpretare gramatical sau chiar logic a ei. Iat,
de exemplu, prin articolul 30 din Legea nr. 58/1974 i, respectiv, 44 din Legea nr. 59/l 974 s-a
interzis dobndirea sau nstrinarea de terenuri prin acte juridice (acestea putnd fi dobndite
numai prin motenire legal). Iniial instanele judectoreti, interpretnd normele respective mai
ales printr-o metod teleologic i logic, (folosind argumentul unde legea nu distinge), au
ajuns la concluzia c ele se refer att la transmiterea dreptului de proprietate, ct i la
constituirea unor dezmembrminte ale acestuia. Apoi innd cont de principii i norme existente
n sfera reglementrii juridice n momentul apariiei legilor amintite principii i norme care
guvernau concomitent relaiile ce formau obiectul noii reglementri, s-a ajuns la o interpretare
restrictiv a respectivului principiu imposibilitatea nstrinrii terenurilor prin acte juridice n
sensul c, n anumite situaii, s-a statuat c este posibil constituirea unor dezmembrminte ale
dreptului de proprietate. Astfel, de exemplu, s-a admis constituirea unui drept de superficie n
cazul partajului bunurilor comune ale soilor n favoarea soului neproprietar al terenului (pe care
soii i-au construit un imobil) .
O alt situaie n care regula cuprins n articolul 30 al Legii nr. 58/1974 a fost interpretat n alt
mod dect imposibilitatea constituirii unor drepturi reale cu privire la terenuri, este i cea privind
partajul unor bunuri, altele dect bunurile comune ale soilor. i n acest caz, ca i n cel
precedent, instana a inut seama att de regula privind interdicia nstrinrii unor terenuri prin
acte juridice civile, ct i de alte reguli i principii, cum sunt cele ce guverneaz partajul .
n aceste cazuri, instanele judectoreti au inut cont, n interpretarea articolului 30 din legea
numrul 58/1974, de toate celelalte norme care, total sau parial, reglementau aceleai relaii
sociale. Astfel, ele au inut cont att de normele cuprinse n articolul 30 i 36 din Codul familiei
referitoare la bunurile comune ale soilor ct i de principiile cuprinse n Codul de procedur
civil care guverneaz partajul, ajungnd la o interpretare sistematic. Aceast interpretare a avut
drept efect aplicarea normei cuprinse n art. 30 Legea numrul 58/1974, cu unele rezerve,
instanele judectoreti comportndu-se n aceast situaie de aa natur, nct activitatea lor s-a
situat la grania dintre aplicarea dreptului i crearea lui. Ele au realizat astfel ceea ce noi numim o
interpretare creatoare , n sensul c, prin dezvluirea sensului adevrat al normei, ele au

desfurat mai mult dect o activitate de interpretare crend de fapt excepii de la legea care
interzicea nstrinarea terenurilor prin acte juridice.
D. Rezultatul interpretrii normelor juridice
n exemplele luate de noi am vorbit de o aplicare a normei la o sfer mai restrns de relaii dect
cea pe care am putea s-o stabilim printr-o interpretare ad literam a acesteia. Se pune astfel
problema rezultatului interpretrii, adic a sferei de relaii, mai restrnse sau mai largi, crora se
aplic norma.
Coninutul normei juridice, aa cum este el determinat ca rezultat al interpretrii n raport cu
formularea literal a acesteia, poate s coincid perfect cu aceast formulare, caz n care vorbim
de o interpretare literar sau declarativ. Alteori, ns, coninutul literar al normei este mai
restrns dect cercul de relaii crora legiuitorul a neles s o aplice (sau crora interpretul
consider c trebuie aplicate, potrivit unor principii care guverneaz aceast operaiune), situaie
n care vorbim de o interpretare extensiv. i, n sfrit, este posibil, precum a fost n exemplul
dat de noi mai nainte formularea textului legii s fie mai larg dect coninutul ei real (dect
coninutul stabilit prin interpretare). n acest caz vorbim de interpretarea restrictiv.
Dac un exemplu de interpretare restrictiv am dat, s dm i un exemplu de interpretare
extensiv. Prin decizia civil numrul 375 din 31.III.1975 pronunat de Tribunalul Judeean
Timi s-a dat o interpretare extensiv articolelor 60-64 din Legea numrul 5/1973 stabilindu-se
c aceste prevederi se aplic nu numai proprietarului unei locuine, ci i aceluia care are un drept
de abitaie asupra ei . Pentru a se ajunge la aceast interpretare, s-a folosit argumentul identitii
de raiune, susinndu-se c raiunile care l-au condus pe legiuitor la adoptarea soluiilor obinute
de articolele 60-64 ale legii amintite (determinarea real a nevoilor de locuit ale proprietarului i
familiei sale, obligativitatea nchirierii camerelor separate care depesc nevoile de locuit etc.) le
regsim i n cazul n care asupra locuinei exist un drept de abitaie. Deci, aceste dispoziii au
fost aplicate ca urmare a unei interpretri extensive i locuinelor asupra crora nu exist un
drept de proprietate, ci un drept de habitaie .
Din exemplele date reiese faptul c rezultatul interpretrii depinde n mare msur i de metodele
utilizate n stabilirea coninutului normei, folosirea uneia sau alteia din metodele utilizate
punndu-i amprenta asupra acestuia.
n strns legtur cu interpretarea se pune i problema analogiei legii i analogiei dreptului .
Dac ne ntoarcem la spea comentat de noi privind dreptul de abitaie, vom observa c decizia
dat de tribunal se bazeaz pe aplicarea prin asemnare a dispoziiilor articolelor 60-64 din
Legea nr. 5/1973 i dreptului de abitaie, chiar dac aceste articole se refer la dreptul de
proprietate (la nevoie de locuit a titularului acestuia). n acest caz, n lipsa unei norme care s
reglementeze modul de stabilire a nevoilor de locuit ale titularului unui drept de abitaie, s-au
aplicat prin analogie normele amintite. Tribunalul analiznd situaia de fapt i normele n
vigoare, a constatat mai nti lipsa unei reguli care s reglementeze situaia dat, iar apoi,
existena unei norme care reglementa un caz asemntor. Prin interpretarea acestei din urm
reguli, organul judectoresc a ajuns la concluzia c ea, prin asemnare poate fi aplicat i
abitaiei (cazului dat). Vedem astfel c analogia legii const n aplicarea legii la un raport social

nereglementat, prin aplicarea unor norme juridice ce reglementeaz un caz asemntor.


Dar exist i situaii n care instana are de rezolvat un caz pentru care nu gsete nici o norm n
sistemul dreptului care s-i poat fi aplicat. Avnd n vedere cerinele articolului 3 Cod civil,
care prevd c judectorul nu poate refuza judecarea pe motiv c legea nu prevede sau c este
ntunecat sau nendestultoare, acesta trebuie s dea o soluie bazndu-se, n lipsa unor norme
care s o prevad, pe principiile generale ale dreptului. n aceast situaie vorbim de analogia
dreptului .
Desigur c este de dorit ca instanele judectoreti, precum i alte organe de aplicare a dreptului
inclusiv cele administrative s gseasc, s identifice norma pentru toate cazurile pe care le au
de rezolvat, dar trebuie s admitem i posibilitatea apelrii la principii generale ale dreptului,
atunci cnd cauza cu care este investit instana (sau alt organ) nu formeaz obiectul unei
reglementri directe. n aceast situaie, ns, judectorul ajunge adesea, i nici nu s-ar putea
altfel, la o interpretare creatoare a unor norme, a unor principii, dac acestea sunt cuprinse n
vreo lege, (dac sunt scrise), sau la o postur asemntoare aceleia a organului de creare a
dreptului, fiind nevoit s gseasc o soluie unei situaii nereglementat sau nereglementat
direct.
La astfel de situaii se ajungea, de regul, n perioadele cnd realitatea o ia naintea reglementrii.
6. Aciunea normelor juridice n spaiu, n timp i asupra persoanelor
1. Noiuni introductive
Asemnri i deosebiri dintre normele care reglementeaz aciunea normelor n timp i n spaiu
2. Aciunea normelor juridice n timp ( Conflictele de legi n timp)
3. Aciunea normelor juridice n spaiu (Conflictele de legi n spaiu)
4. Aciunea normelor juridice asupra persoanelor
1. Noiuni introductive
Pentru a ne familiariza cu cu problemele pe care le vom studia n capitolul de faa s lum nti
cteva exemple:
Un cetean strin conduce cu 200Km/or pe drumurile publice din Romnia. Va fi el supus
legilor romne privind circulaia pe drumurile publice sau lugilor rii lui?
Un cettean romn plecat n croazier pe un vas romnesc dorete s se cstoreasc n rada
portului Pireu. Dup ce legi o va face? Dup legea romn sau dup legea portului?
Un inculpat savrete o fapt penal sub imperiul unei anumite legi. Ulterior intervine o nou
lege care schimb caracterul faptei din infraciune n contravenie. Va beneficia inculpatul n
cauz de legea nou?
Vei rspunde singuri la aceste ntrebri, dup ce vei studia cele ce urmeaz.

n cele ce urmeaz vom aborda problema conflictelor de legi n timp i n spaiu, precum i
aciunea normelor asupra persoanelor.
Chestiunea conflictului de legi n spaiu face obiectul de studiu al disciplinei Dreptului
internaional privat care elucideaz problema legii aplicabile raporturilor juridice ce conin
elemente de extraneitate (strine). La disciplina Introducere n studiul dreptului vom analiza
numai aspectele generale ale conflictelor de legi n spaiu. Spre deosebire de acestea, conflictele
de legi n timp constituie preocuparea tuturor ramurilor de drept, interesndu-le n egal msur.
Ceea ce au n comun aceste chestiuni este faptul c toate formeaz un ius supra iure, adic un
ansamblu de norme care determin normele aplicabile ntr-un caz dat. Este vorba deci, despre
norme care nu ni se aplic direct, care nu ne ghideaz nemijlocit conduita noastr ca indivizi, ci
care se adreseaz n primul rnd judectorilor sau, mai general, celor care trebuie s tie ce reguli
s aplice pentru a soluiona un caz concret. n consecin, aceste norme ni se aplic i nou, dar
indirect.
2. Aciunea normelor juridice n timp ( Conflictele de legi n timp)
Un prim aspect ce trabuie stabilit n ce privete aciunea normelor n timp este acela referitor la
momentul de la care o norm i ncepe aplicarea i la cel n care aplicarea ei ia sfrit.
O norm i ncepe aplicarea din momentul n care intr n vigoare.
De regul, o norm intr n vigoare la data publicrii ei n Monitorul Oficial. Pentru actele
normative de o importana deosebit, textul actului poate stabili c acesta intr n vigoare la o
dat ulterioar publicrii. Stabilirea unei date ulterioare, de regul dup 30 de zile, pentru
intrarea n vigoare a actului normativ are rolul asigurrii unui timp suficient pentru ca noile
reglementri s fie cunoscute de ctre toi cei interesai.
Este obligatorie publicarea n Monitorul Oficial al Romniei a actelor juridice normative cu
aplicabilitate pe ntreg teritoriul : Constituia, legile, decretele Preedintelui Romniei,
ordonanele Guvernului, hotrrile de Guvern, instruciunile minitrilor, actele autoritilor
administrative autonome etc.
Dintre aceste acte, Constituia i legile constituionale (de revizuire a Constituiei) au un statut
aparte i n ceea ce privete intrarea n vigoare. Acestea nu intr n vigoare nici la data publicrii,
nici la o dat ulterioar cert prevzut n textul lor, ci la data aprobrii lor prin referendum.
Actele juridice normative adoptate de autoritile locale autonome au aplicabilitate numai n raza
teritorial a unitii teritorial-administrative pe care o conduc. Pentru aceste acte, Legea
adminstraiei publice locale prevede obligativitatea publictii lor sau a aducerii lor la cunotina
cetenilor pe orice cale, de exemplu a afirii n locuri publice.
Actele juridice normative i nceteaz aplicarea, de regul, la data abrogrii lor. Abrogarea
const n abolirea legii sau, n general, a actului normativ ori a unei dispoziii juridice.
n legtur cu abrogarea actelor normative se pun cteva probleme: cine poate s fac abrogarea?
i cum se face abrogarea?
La prima ntrebare rspundem c, n general, organul care a adoptat regula poate s o i abroge.

Dar i un organ ierarhic superior poate s abroge actele emise de organele subordonate.
Cu toate acestea, i Guvernul poate abroga sau modifica prin intermediul ordonanelor legile
adoptate de Parlament cu specificarea c legile organice se modific sau abrog numai prin
ordonan de urgen.Considerm aceasta o excepie de la regula enunat mai sus deoarece
Parlamentul este unica putere legiuitoare(art.58 teza a II-a, iar Guvernul are atribuii legislative
doar prin delegare. Aceast excepie are ns o aplicabilitate temporar deoarece toate
ordonanaele de urgen i o parte din cele obinuite vor fi supuse aprobrii de ctre Parlament,
dispoziiile lor urmnd a fi cuprinse n legea de aprobare. Pentru ordonanele obinuite, chiar
Parlamentul a abilitat Guvernul s le emit, prin intermediul legii speciale de abilitare, adoptat
anterior de ctre organul legiuitor.
La ntrebarea cum se poate realiza abrogarea unui act normativ? raspunsurile sunt variate.
Abrogarea poate fi expres sau tacit.
Se spune c abrogarea este expres cnd ea este coninut ntr-un text formal care abrog legea
veche. Dimensiunea, msura abrogrii este dat chiar de textul care o dispune efectiv. Abrogarea
expres poate fi total sau parial. n general, legea nou, prin unul din articolule sale finale,
dispune abrogarea acelor dispoziii anterioare pe care le enumer.
Abrogarea expres este direct atunci cnd actul abrogator determin dup toate criteriile de
identificare necesare prevederea abrogat ( de exemplu Se abrog art.2 din Codul Civil), sau
indirect, cnd, dei se specific faptul abrogrii, nu se identific norma abrogat ( de exemplu
Se abrog orice dispoziie contrar).
Abrogarea tacit este aceea care nu rezult dintr-un text expres, ci din incompatibilitatea care
exist ntre o lege veche i una nou. Aplicarea lor simultan este irealizabil; avnd s alegem
ntre ele, este evident c legea care exprim cea mai recent voin a legislatorului trebuie s
primeze. De altfel, abrogarea tacit nu opereaz dect n msura n care exist contradicie ntre
cele dou texte. Abrogarea tacit sau implicit intervine cnd actul normativ nou aduce o soluie
legislativ nou, diferit de cea veche, dar nu specific nimic n legtur cu abrogarea. Simplul
fapt al apariiei unei noi reglementri, deosebite de cea anterioar are semnificaia abrogrii
vechii reglementri.
Dimensiunea abrogrii este uor de determinat cnd se pune problema incompatibilitii ntre
dou reguli generale sau ntre dou reguli speciale succesive: regula veche se abrog. Dar vom
proceda diferit atunci cnd legea nou edicteaz o norm special (o excepie), n timp ce legea
veche formuleaz o norm general (un principiu, o regul). Vom admite atunci c legea veche
rmne n vigoare n toate cazurile, n afar de domeniul special al legii noi (specialia
generalibus derogant). Astfel, presupunnd c o lege veche lovete o categorie de persoane cu
incapacitatea general de a ncheia acte juridice i c legea nou le confer dreptul de a ncheia
un anumit tip de acte juridice, legea veche va continua s se aplice, innd ns cont de excepia
rezultnd din legea nou. Dar, n ipoteza contrar n care conflictul se produce ntre o lege veche
special i una nou general, soluia este ndoielnic: legea nou nu ebrog n mod necesar
legea special contrar mai veche, existena unei excepii nefiind incompatibil cu existena unei
reguli. Totul depinde de intenia legiuitorului . n legislaia romn Legea 24/2000 referitoare la
tehnica legislativ soluioneaz aceast problem stipulnd c norma nou general o poate

abroga pe cea veche special doar prevznd expres acest lucru. Deci, normele speciale care
derog de la regula general nu se abrog implicit, prin intervenia unei reglementri-cadru
diferite. Ele pot fi abrogate numai expres .
Abrogarea este total cnd ntregul act normativ vizat iese din vigoare, sau parial, cnd are
efect numai asupra unor prevederi ale actului normativ supus abrogrii.
Abrogarea expres i tacit
Abrogarea const n abolirea legii sau a regulamentului.
Se spune c abrogarea este expres cnd ea este coninut ntr-un text formal care abrog legea
veche. Dimensiunea, msura abrogrii este dat chia de textul care o dispune efectiv. Abrogarea
expres poate fi masiv (total). n general, legea nou, prin unul din articolule sale finale,
dispune abrogarea acelor dispoziii anterioare pe care le enumer.
Abrogarea tacit este aceea care nu rezult dintr-un text expres, ci din incompqatibilitatea care
exist ntre o lege veche i una nou. Aplicarea lor simultan este irealizabil, trebuies alegi
ntre ele i este evident c legea care exprim cea mai recent voin a legislatorului trebuie s
primeze. De altfel, abrogarea tacit nu opereaz dect n msura n care exist contradicie ntre
cele dou texte. Dimensiunea abrogrii este uor de determinat cnd se pune problema
incompatibilitii ntre dou reguli generale sau ntre dou reguli speciale succesive: regula veche
se abrog. Dar vom proceda diferit atunci cnd legea nou edicteaz o norm special (o
excepie), n timp ce legea veche formuleaz o norm general (un principiu, o regul). Vom
admite atunci c legea veche rmne n vigoare n toate cazurile, n afar de domeniul special al
legii noi (specialia generalibus derogant). Astfel, presupunnd c o lege veche lovete o categorie
de persoane cu incapacitatea general de a ncheia acte juridice i c legea nou le confer
dreptul de a ncheia un anumit tip de acte juridice, legea veche va continua s se aplice, innd
ns cont de excepia rezultnd din legea nou. Dar, n ipoteza contrar n care conflictul se
produce ntre o lege veche special i una nou general, soluia este ndoielnic: legea nou nu
ebrog n mod necesar legea special contrar mai veche, existena unei excepii nefiind
incompatibil cu existena unei reguli. Totul depinde de intenia legiuitorului . ( n legislaia
romn Legea 24/2000 referitoare la tehnica legislativ soluioneaz aceast problem stipulnd
c norma nou general o poate abroga pe cea veche special doar prevznd expres acest lucru
n.n.).
Ieirea din vigoare a unei norme legale poate aprea i ca efect al suspendrii. Acest procedeu
legislativ are specific faptul c actul normativ suspendat poate reintra n vigoare la ncetarea
suspendrii( art.68 din Legea 24/2000).
Cderea n desuetudine sau caducitatea este o alt situaie care are ca efect ncetarea aplicrii
unei norme juridice. Desuetudinea const n dispariia unei dispoziii neaplicate sau n stabilirea
unui uzaj contrar. Desuetudinea poate fi descris i ca dispariia unei dispoziii neaplicate n
cazul stabilirii unui uzaj contrar.

Pentru legile temporare, ieirea lor din vigoare se produce la data stabilit char n textul lor sau n
momentul ncetrii situaiei pentru reglementarea crora au intervenit. Spre exemplu, o lege
temporar intervenit pentru a reglementa o stare de urgen determinat de un cutremur va iei
din vigoare la data ncetrii strii de urgen.
ncetarea aplicrii unei norme juridice intervine i n situaia n care respectiva prevedere este
declarat neconstituional n urma controlului pe cale de excepie efectuat de ctre Curtea
Constituional ( prevzut de art. 144 lit, c din Constituie) .
Trebuie s sublineim faptul c, de la 8 decembrie 1991, principiul neretroactivitii a devenit
principul constituional, el fcnd obiectul art. 15 al 2 din Constituie care stateaz c legea
dispune numai pentru viitor, cu excepia legii penale mai favorabile. Totui, realizarea efectiv a
principiului neretroactivittii ridic o serie de probleme referitoare, mai ales, la modul n care
statornicim hotarul ntre legea veche i cea nou n cazul n care o situaie juridic se afl, la data
intrrii n vigoare a legii noi, n curs de constituire, modificare sau stingere sau n curs de a-i
produce efectele (facta pendentia).
Astfel, de exemplu, n momentul intrrii n vigoare a Legii nr. 21/1991 (6 aprilie) se aflau n curs
de rezolvare o serie de cereri privind acordarea cetteniei romne. Legera nou, comparativ cu
cea veche (legea 24/1971), prevedea reguli materiale i procedurale noi. n aceste condiii, s-a
pus problema modului de rezolvare a cererilor deja depuse, dup legea din momentul depunerii
lor, adic legea veche, sau dup cea n vigoare la data soluionrii cererilor, legea 20/1991?
Legiuitorul a rezolvat aceast problem statund aplicarea imediat a legii noi.
Dei, n domeniul aplicrii legii n timp se aplic principiul conform cruia legea nu
retroactiveaz i nici nu ultraactiveaz ( nu se aplic situaiilor intervenite anterior intrrii ei n
vigoare i nici celor ce apar dup ieirea ei din vigoare), exist excepii att n ce privete
retroactivitatea, ct i ultraactivitatea legii n timp.
Excepia retroactivitii intervine n dou situaii: n cazul legii interpretative i n cazul legii
penale mai favorabile. Legea interpretativ este acea lege care nu intervine cu dispoziii noi, ci
doar clarific sensul unor noiuni dintr-o lege deja aflat n vigoare, legea interpretat. Se
consider c legea interpretativ face corp comun cu legea interpretat, motiv pentru care prima
urmeaz s se alice de la data intrrii n vigoare a celei de a doua, adic de la o dat anterioar
intrrii in vigoare a legii interpretative. n cazul n care de la data svririi unei infraciuni i
pn la data condamnrii definitive a intervenit o lege nou mai blnd, favorabil inculpatului,
judectorul urmeaz s o aplice pe aceasta din urm, dei infraciunea a fost svrit anterior
intrrii n vigoare a legii penale noi .
Excepia ultraactivitii poate aprea i ea n cazul legii penale mai favorabile sau n cazul legii
temporare. Regula aplicrii legii penale mai favorabile poate determina i ultraactivitatea legii
vechi, atunci cnd legea nou pedepsete mai sever pe infractor. Explicaia acestei preferine
pentru legea mai blnd const, pe de o parte, n umanismul legii penale i, pe de alt parte, n
spiritul de justiie, deoarece s-ar putea crea o inechitate inculpatului care, svrind o fapt

penal sub imperiul unei legi mai blnde, s-ar vedea condamnat n baza unei legi mai aspre care
nu era n vigoare la data svririi infraciunii. Legile temporare pot constitui o excepie de la
regula aplicrii legii penale mai favorabile. n cazul comiterii unei infraciuni n timpul strii de
urgen determinate, spre exemplu, de un cutremur, cnd cettenii ar fi mai vulnerabili i
profitnd de acest lucru, infractorul urmeaz s fie condamnat n baza legii temporare, chiar dac
ar fi mai aspr i chiar dac starea de urgen i aplicarea legii temporare a ncetat.
Un alt principiu care guverneaz aplicarea legii n timp l constituie principiul aplicrii imediate
a legii noi. Aplicabilitatea acestui principiu este legat de situaia juridic n curs de constituire,
modificare sau stingere, ori de efectele produse de aceasta dup intrarea n vigoare a legii noi.
Spre deosebire de principiul neretroactivittii, care este consacrat de Constituie i de Codul Civil
(art.1), principiul aplicrii imediate, prin care se refuz supravieuirea legii vechi, se ntemeiaz
pe voina tacit a legiuitorului. Se admite, n general, c normele de drept constituional i
administrativ, ca norme de ordine public, sunt de aplicare imediat.
Aplicarea imediat a legii noi nu trebuie confundat cu neretroactivitatea. Problema alpicrii
imediate a legii noi se pune doar n cazul situaiilor juridice n curs de a-i produce efectele,
adic a unor facta pendentia. Neretroactivitatea stipuleaz c legea nou nu se va aplica faptelor
juridice pe de-a ntregul intervenite nainte de intrarea ei n vigoare i nici efectelor trecute ale
acestor fapte (facta praeterita).
3. Aciunea legii n spaiu ( Conflictele de legi n spaiu)
Cicatrice lsat de istorie, frontiera l intereseaz pe jurist. Ea contribuie la realizarea distinciei
ntre drepturile naionale, sau ntre dreptul naional i cel internaional. Totui, pentru statele
membre ale Uniunii Europene, pe teritoriul lor se aplic simultan legea naional i legea
comunitar.
Dezvoltarea de relaii internaionale ntre particulari a favorizat aplicarea i extinderea dreptului
internaional privat.
Unele relaii juridice private sunt susceptibile de a fi diriguite de reguli emannd de la state
diferite, cnd elementele raportului de drept pun n cauz concomitent sistemele juridice a dou
sau mai multe state. De exemplu, un belgian se cstorete n Romnia cu o italian. Ce lege va
fi competent s stabileasc condiiile de validitate a cstoriei sau efectele ei personale sau
patrimoniale? Putem concepe aplicarea legii romne ca lege a locului celebrrii cstoriei sau ca
loc unde cei doi soi i au, eventual, domiciliul, sau a legii belgiene sau a legii italiene ca legi
naionale a unuia dintre soi. Acest exemplu este suficient pentru a arta c legea romn nu se
aplic n mod obligatoriu tuturor situaiilor nscute pe teritoriul Romniei. Strinii rezideni n
Romnia pot fi tinui, n unele cazuri, de legea lor naional; invers, romnii ce efectueaz acte n
strintate pot, ntr-o anumit msur, continua s fie inui de dreptul romnesc. Studiul acestor
conflicte de legi este o problem de drept internaional privat .
Din perspectiva Teoriei generale a dreptului, vom aborda doar cteva aspecte ale conflictului de
legi n spaiu. n acest sens, vom aminti c aciunea legii n spaiu este guvernat de principiul

teritorialitii, adic de regula conform creia toate persoanele aflate pe teritoriul Romniei
trebuie s respecte legea romn, n sens larg. Amintim c teritoriul constituie acea parte a
globului pmntesc pe suprafaa creia un stat i exercit suveranitatea.
Constituie excepii de la acest principiu toate situaiile de extrateritorialitate, adic att cazurile
n care, pe teritoriul Romniei se aplic legea altui stat, ct i acelea n care legea romn se
aplic n afara teritoriului Romniei, aa cum a fost definit mai sus. Astfel, n sediul ambasadelor
i consulatelor, ca efect al imunitii diplomatice, se aplic legea statului trimitor. La fel se
ntmpl la bordul navelor i aeronavelor, fie c se afl n marea liber sau n marea teritorial
sau n spaiul aerian al altui stat. Aceste aspecte sunt reglementate de tratatele internaionale,
adic de norme ale dreptului internaional public.
Cicatrice lsat de istorie, frontiera l intereseaz pe jurist. Ea contribuie la realizarea distinciei
ntre drepturile naionale, sau ntre dreptul naional i cel internaional. Dezvoltarea de relaii
internaionale ntre particulari a favorizat aplicarea i extinderea dreptului internaional privat.
Conflictele de legi n raporturile internaionale de drept privat:
Unele relaii juridice private sunt susceptibile de a fi diriguite de reguli emannd de la state
diferite, cnd elementele raportului de drept pun n cauz concomitent sistemele juridice a dou
sau mai multe state. De exemplu, un belgian se cstorete n Frana cu o italian. Ce lege va fi
competent s stabileasc condiiile de validitate a cstoriei sau efectele ei personale sau
patrimoniale? Putem concepe aplicarea legii franceze cal lege a locului celebrrii cstoriei sau
ca loc unde cei doi soi i au, eventual, domiciliul, sau a legii belgiene sau a legii italiene ca legi
naionale a unuia dintre soi. Acest exemplu este suficient pentru a arta c legea francez nu se
aplic n mod obligatoriu tuturor situaiilor nscute pe teritoriul francez. Strinii rezideni n
Frana pot fi tinui, n unele cazuri, de legea lor naional; invers, francezii ce efectueaz acte n
strintate pot, ntr-o anumit msur, continua s fie inui de dreptul francez. Studiul acestor
conflicte de legi este o problem de drept internaional privat.
4. Aciunea normelor juridice asupra persoanelor
Tot o excepie de la principiul conform cruia legea romn se aplic tuturor persoanelor i
situaiilor de pe teritoriul Romniei sunt i diferitele regimuri recunoscute cetenilor strini.
Acestora le se poate aplica un regim special, regimul naional sau regimul naiunii celei mai
favorizate .
Regimul special vizeaz acordarea pentru strini a unor drepturi diferite dect cele prevzute
pentru cetteni, de exemplu, n baza unor tratate internaionale. Imunitatea diplomatic poate
constitui un asemenea regim special.
Regimul naional const n acordarea pentru strini a drepturilor divile de care se bucur cetenii
statului respectiv.
Regimul naiunii celei mai favorizate se refer la acordarea strinilor, cetteni ai altui stat a unor
drepturi care s nu fie mai restrnse dect drepturile acordate cettenilor oricrui stat ter.
n legtur cu situaia strinilor, art. 18 al.1 din Constituie prevede c Cetenii strini i
apatrizii care locuiesc n Romnia se bucur de protecia general a persoanelor i a averilor

garantate de Constituie i de alte legi.


Sunt unele norme ce se aplic numai cetenilor, cum ar fi cele privind drepturile ceteneti,
precum dreptul de vot sau dreptul de a fi ales, sau cele privind obligaiile specifice cetenilor,
cum este cea privind serviciul militar; altele ce se aplic tuturor, cum este cazul normelor de
ordine public sau reglementrilor din domeniul drepturilor omului. Sunt i norme ce se aplic
numai unor categorii de persoane: pensionarii, militarii, persoanele cstorite etc.
Capitolul V Raportul juridic
1. Notiuni introductive
2. Condiii sau premize ale naterii raportului juridic
3. Caracterele i definiia raporturilor juridice
4. Elementele raporturilor juridice
I. Noiuni introductive
Norma de drept nu constituie un scop n sine. Pentru atingerea obiectivului urmrit de legiuitor
prin reglementare se iau msuri organizatorice de concretizare, de detaliere a unor norme i
principii, se ndeplinesc o serie de fapte materiale necesare punerii n aplicare a legii i, mai ales,
se constituie o mare varietate de raporturi sociale pe baza normelor n vigoare, raporturi ntre
persoane fizice, ntre persoane fizice i juridice, ntre persoane individuale i colective etc.
Normele juridice se obiectiveaz astfel n raporturi juridice. Dreptul este cel ce regleaz
raporturile sociale, ntr-un anume fel, pentru atingerea unor anume scopuri. i, n felul acesta,
acele raporturi care cad sub incidena normelor juridice capt trsturi care le detaeaz de
celelalte raporturi sociale reglementate de normele morale, politice, religioase etc. Raportul
juridic apare astfel ca acea relaie social care e reglementat prin intermediul formelor juridice
i n care subiectele sunt titulare de drepturi i obligaii prevzute (consacrate) n aceste norme,
drepturi care pot fi realizate la nevoie cu ajutorul organelor de stat.
n lumina celor artate, relaia juridic apare ca un stadiu obligator n procesul de realizare a
normelor juridice, un element constitutiv necesar al ordinii juridice. Or, tocmai prin intermediul
acestor raporturi, elementele normative ale ordinii juridice normele de drept se altur
elementelor activitii practice, comportamentelor umane i a celor materiale ale indivizilor .
Normele juridice, reglementnd conduita oamenilor, determin adesea ncheierea unor raporturi,
ntruct conduita unei persoane se exteriorizeaz prin aciunile sau inaciunile ei fa de alte
persoane, fa de organele de stat sau fa de alte forme organizaionale nestatale. Pentru cei ce se
afl sub incidena normei juridice, n cuprinsul acesteia gsesc modelul comportamentului pe
care trebuie s-l aib, fie c li se impune o anumit aciune sau absteniune, fie c i se permite s
fac sau s nu fac ceva.
Privite prin prisma normelor juridice, raporturile juridice apar ca o realizare a lor. Normele
juridice reglementeaz n principiu, prevd cazuri ipotetice. Dar conduita prescris de norm
devine realitate numai atunci cnd se concretizeaz ntr-un anume raport social ale crui subiecte
au drepturi i obligaii prevzute, conferite sau ngduite de normele juridice.

Aceste raporturi care cad sub incidena normelor juridice sunt raporturi juridice .
Apariia raporturilor juridice este, ntr-un anume sens, determinat de existena normelor juridice
i de scopul urmrit de legiuitor prin reglementare. O norm nu se realizeaz dect prin
activitatea contient a oamenilor. Dar, concomitent cu atingerea acestui scop general, cel al
societii, al statului care o conduce, prin ncheierea raporturilor juridice se realizeaz cele mai
diverse scopuri personale ale celor ce constituie subiecte ale acestora. Astfel, dorind s-i exercii
profesia i s obii nite venituri din munc, nchei un contract de munc cu o unitate, cu o
ntreprindere sau nchei un contract de antrepriz cu o alt persoan fizic. Urmrind publicarea
unei lucrri, unei cri, nchei un contract cu o editur; dorind achiziionarea unui bun, nchei un
contract-de vnzare-cumprare sau un contract de schimb. n sfrit, ncheind aceste contracte,
intri n raporturi juridice cu alte persoane, supunndu-te, n ce privete comportamentul, unor
norme cuprinse n legi, decrete, hotrri sau alte izvoare ale dreptului. Dar, dac de cele mai
multe ori oamenii intr n raporturi juridice pentru c o doresc, fiindu-le necesare atingerii unor
scopuri, alteori ei sunt obligai s o fac, norma acionnd ca un comandament asupra
comportamentului lor. Astfel, de exemplu, dac ai dobndit un autoturism eti obligat s intri
ntr-un raport cu organele financiare, legea reglementnd imperativul plii unui impozit de ctre
fiecare proprietar de autoturisme. De asemenea, raportul juridic poate apare i independent de
voina subiectelor, ca rezultat al producerii unor fapte exterioare ce nu depind de voina lor.
Astfel, de exemplu, accidentarea unei persoane, prin fapta culpabil a alteia, rnirea ei n urma
unui accident de circulaie determin apariia unui raport juridic ntre autorul accidentului i
victim, raport care nu a fost dorit de nici unul din cele dou persoane. Ba, mai mult, uneori un
viitor raport nici nu poate fi prevzut sau avut n vedere de ctre viitoarele subiecte, aa cum se
ntmpl n cazul unor calamiti naturale, care determin, de exemplu, decesul unor persoane i
naterea unor raporturi juridice ntre motenitorii acestora. Dar, indiferent c sunt dorite sau nu,
raporturile juridice, toate, se caracterizeaz prin faptul c, pentru naterea lor trebuiesc ntrunite
anumite condiii sau premise, cum le numesc unii autori.
II. Condiii sau premize ale naterii raportului juridic
A. Norma juridic
Din cele artate deducem c apariia unui raport juridic este determinat mai nti de existena
unei norme juridice care l prevede. Este faptul pentru care adesea raportul juridic este definit
succint ca un raport social reglementat, de o norm de drept. Astfel, prima condiie pentru ca un
raport social s fie apreciat ca avnd caracter juridic este aceea ca el s formeze obiectul de
reglementare al unei norme de drept. n cadrul acesteia gsim de obicei descrierea faptelor ce
trebuiesc ndeplinite sau svrite. Deci, aceste relaii sociale ce sunt guvernate de actele
normativ-juridice sunt sau devin juridice.
Dar problema care s-a pus n literatura de specialitate este aceea de a ti dac pot exista raporturi
juridice fr ca ele s fie expres reglementate de drept, sau fr ca ele s-i gseasc originea
ntr-o norm juridic . Rspunsurile au fost diferite. Credina noastr este c astfel de raporturi
exist, uneori ele nefiind expres reglementate de o norm juridic, dar putndu-se ghida dup

norme ce reglementeaz raporturi asemntoare sau dup principiile care guverneaz dreptul la
un moment dat. Astfel, de exemplu, nevoia de locuit a unui titular al dreptului de abitaie nu este
reglementat de lege, dar se poate, i s-a determinat n fapt prin asemnare cu aceea a
proprietarului, care este reglementat prin articolul 60 din Legea numrul 5/1973. De aceea, n
situaia n care instanele judectoreti au avut de soluionat o cerere cu privire la stabilitatea
acestui drept, nu au respins-o pe motiv c raportul social al crui subiect era titularul dreptului de
abitaie nu era un raport juridic (pentru c nu era reglementat de o norm de drept).
Uneori, ns, unele raporturi sociale sunt unanim apreciate ca juridice, prin obiectul i specificul
lor, neputnd fi ndeprtate din sfera juridicului, chiar dac nu sunt, sau nu sunt nc,
reglementate printr-o norm juridic. Astfel, de exemplu, n condiiile vidului de putere care s-a
creat n ara noastr prin actele revoluionare de la 16-22 decembrie 1989, constituirea ad-hoc, n
lipsa unor norme juridice, a unor forme organizaionale temporare care s coordoneze activitatea
politico-statal pe plan central i local, a primelor consilii ale Frontului Salvrii Naionale nu a
fost de nimeni considerat ca o activitate n afara dreptului, aceste raporturi prin coninutul i
trsturile lor fiind categoric juridice. n momente de rscruce, cnd poporul renun la forme
organizaionale vechi, compromise etc., cele noi, instituite adesea, anterior reglementrii lor prin
norme juridice, sunt i trebuie s fie recunoscute ca avnd acest caracter, raporturile dintre
membrii care le compun, ca i dintre acetia i conducerea organizaiei fiind considerate, pe bun
dreptate, ca fiind de natur juridic.
n condiii normale, ns, norma precede raportul juridic.
Dar, simpla existen a unei norme juridice nu duce automat la formarea unui raport juridic. n
marea majoritate a cazurilor, pentru formarea acestuia este necesar apariia, producerea unor
mprejurri prevzute n ipoteza normelor de drept. Aceste mprejurri, n prezena crora ia
natere raportul juridic, poart denumirea de fapte juridice.
B. Faptele juridice
Dup cum tim, normele juridice au n vedere numai situaii ipotetice. De aceea ele nu creeaz,
de regul, raporturi juridice prin simpla lor apariie. Pentru ca un raport s ia natere pe baza unei
norme de drept, trebuie s se produc acele fapte pe care norma le prevede n mod ipotetic.
Aceste fapte, mprejurri care atrag dup sine, potrivit prevederilor normelor juridice, apariia,
modificarea sau stingerea unor raporturi juridice se numesc fapte juridice. Producerea lor are
drept consecin apariia, modificarea sau ncetarea unor drepturi subiective sau obligaii n
cadrul unor raporturi juridice. Astfel, de exemplu, ncheierea unui contract de munc, duce la
naterea unui raport ntre o ntreprindere, instituie i o persoan fizic etc., adic ntre cel ce
angajeaz i cel angajat. Sau, oferta de vnzare fcut ntr-un bazar, n cazul n care cineva face o
acceptare, duce la naterea unui raport de vnzare-cumprare ntre cele dou persoane: titularul
ofertei i titularul acceptrii. n alte cazuri, ns, raportul juridic poate aprea n lipsa unei
manifestri de voin, cum ar fi, de exemplu, naterea unei persoane care provoac apariia unui
raport juridic aparinnd dreptului familiei, raport n virtutea cruia prinii au obligaia de
ntreinere a copilului.
n legtur cu naterea unor raporturi juridice s-a pus i problema dac simpla intrare n vigoare a
unei legi poate determina acest fapt. De exemplu, o lege de mproprietrire, determin ea

naterea unui drept de proprietate i deci un raport juridic? Cu alte cuvinte, legea este izvor al
unui raport juridic? n acest sens trebuie spus c cei mai muli autori au susinut c aceasta nu
este prin ea nsi un izvor al raportului juridic, c pentru naterea acestuia trebuie s mai
intervin ceva, deci, un fapt juridic.
i totui, dup prerea noastr, sunt situaii n care intrarea n vigoare a unei legi poate determina
naterea sau modificarea unui raport juridic. Astfel, de exemplu, raporturile juridice dintre cei
angajai n unitile de stat i aceste uniti s-au modificat n ceea ce privete sumele ce trebuie
atribuite chenzinal, cele existente n momentul intrrii n vigoare a Hotrrii Guvernului privind
indexarea salariilor i pensiilor ca urmare a liberalizrii preurilor i tarifelor urmnd a fi
completate, prin acordarea unor sume fixe lunare, aa cum prevede articolul 3 al acestei hotrri.
n funcie de caracterul lor voliional sau nu faptele juridice se clasific n dou mari categorii:
evenimente i aciuni.
Evenimentele sunt acele fapte juridice care se produc independent de voina omului, cum sunt
naterea, moartea, producerea unor calamiti naturale etc. De exemplu, naterea este un
eveniment, deci un fapt juridic n care voina nu joac nici un rol, deoarece producerea lui este
urmat de anumite consecine juridice ce sunt prevzute n dreptul pozitiv. Astfel, ntre noulnscut i prinii lui apar raporturi juridice, al cror coninut l formeaz, printre altele, obligaia
prinilor de a ntreine i ngriji copilul. Acelai eveniment duce i la naterea unui raport juridic
sui-generis ntre stat i copil, care, dac are potrivit legii cetenia romn, urmeaz a fi ocrotit
de ctre acesta, statul avnd anumite obligaii fa de cetenii si.
Alteori, acelai eveniment poate avea mai multe consecine juridice, provocnd, concomitent,
naterea unor raporturi i stingerea altora. Astfel, de exemplu, decesul unei persoane duce la
stingerea acelor raporturi juridice n care acesta era subiect i naterea unor raporturi de
succesiune ntre motenitorii lui.
Aciunile sau faptele voluntare sunt cele ce se nasc prin manifestarea de voin a omului
(ncheierea unui contract, ridicarea unei construcii, acceptarea unei candidaturi etc.). Aciunile,
la rndul lor, pot fi:
svrite cu intenia, de a produce efecte juridice;
fr intenia de a produce efecte juridice.
Acestea din urm pot fi: a) licite sau b) ilicite. De exemplu, gsirea unui lucru, ce constituie
obiect al dreptului de proprietate care aparine altei persoane, fapta licit d natere unui
raport juridic ntre cel ce l-a gsit, care are obligaia de a-l restitui, i cel ce l-a pierdut, care are
dreptul s-l primeasc.
Dac cel ce a gsit bunul nu l restituie fapt ilicit proprietarul are dreptul la aciune n
revendicare i la eventuale despgubiri. Dar, locul cel mai important n cadrul faptelor juridice l
constituie actele juridice, adic aciunile svrite cu intenia de a produce efecte juridice licite .
De reinut c noiunea de act juridic are mai multe nelesuri. n limbajul curent el este folosit cel
mai adesea n sensul de nscris doveditor, adic un nscris prin care se poate proba un fapt juridic.
n acest sens sunt acte juridice: o decizie de numire pe post, o chitan primit n urma achitrii
unei sume de bani, o declaraie a unui martor, un contract scris de vnzare-cumprare a unui
televizor etc. n limbaj juridic, tehnic, noiunea de act juridic poate desemna, dup caz, fie o

manifestare de voin a unui organ de stat competent, care elaboreaz i adopt un act ce
constituie un izvor de drept, fie o manifestare de voin fcut cu intenia de a da natere, a
modifica sau a atinge un raport juridic concret. n acest din urm sens actul juridic este cel mai
important i cel mai frecvent izvor al raporturilor juridice. Pentru a nu se crea confuzie , actul
juridic care cuprinde reguli generale este numit act juridic normativ, iar cel de aplicare este numit
act juridic individual (de aplicare).
Prin intermediul actelor juridice se realizeaz cerinele normelor de drept, prin ncheierea lor
urmrindu-se realizarea unor diverse interese: personale, de grup, publice. Dar, indiferent de
scopul constituirii unor raporturi juridice, atta vreme ct actele juridice care constituie izvoarele
lor sunt n acord cu legea, ele vor fi implicit canalizate n sensul realizrii scopului urmrit prin
reglementare, crerii unei ordini juridice bazate pe legalitate.
Actele juridice sunt foarte variate, fapt pentru care, n vederea stabilirii corecte a regimului lor
juridic, sunt structurate n mai multe categorii.
Astfel, dup numrul voinelor exprimate, le clasificm n: 1) acte juridice unilaterale, cum este,
de exemplu, testamentul; 2) acte juridice bilaterale, cum este, de exemplu, contractul de vnzarecumprare i 3) acte juridice multilaterale cum este, de exemplu, contractul de societate.
Dup scopul urmrit de pri la ncheiere le clasificm n: 1) acte cu titlu oneros cum este de
exemplu, contractul de schimb, i 2) acte cu titlu gratuit, cum este de exemplu, donaia (fr
sarcini). Dup forma pe care trebuie s o mbrace pentru a lua fiin n mod valabil se clasific n
1) acte formale sau solemne exemplu cstoria i 2) acte consensuale exemplu vnzarea
cumprarea.
O clasificare important este aceea n acte oficiale i acte juridice neoficiale. Exemplu de acte
oficiale: o sentin judectoreasc. Exemplu de act neoficial: o chitan ce atest un mprumut
contractat de o persoan particular.
n legtur cu izvoarele raporturilor juridice mai trebuie s precizm faptul c, dac cele mai
multe dintre ele constituie aciuni svrite cu intenia de a produce efecte juridice, exist i
omisiuni care pot duce la naterea unor astfel de raporturi. Astfel, de exemplu, nemplinirea cu
rea-credin a obligaiei de ntreinere prevzut de lege, constituie abandon de familie care se
pedepsete, potrivit articolului 305 Cod penal (dac omisiunea de a plti duce la naterea unui
raport juridic de drept penal).
Deci, pentru ca un raport juridic s ia natere trebuie ntrunite cele dou condiii artate anterior:
existena unei norme juridice i producerea unui fapt juridic. Dar, alturi de aceste condiii sau
premize unii autori enumr i o alt premis: existena unor persoane care au capacitatea cerut
de lege pentru a deveni subiecte ale raporturilor juridice.
III. Caracterele i definiia raporturilor juridice
Cnd sunt ntrunite condiiile artate mai nainte iau natere raporturi juridice.
Raportul juridic este raportul social ce se ncheie ntre oameni, privii fie individual, fie n cadrul
unor colectiviti, atunci cnd ntrunesc anumite condiii cerute de lege. Totdeauna este vorba de
o relaie ntre oameni i nu ntre oameni i lucruri chiar dac aparent ca n cazul raportului de
proprietate norma reglementeaz direct puterea, prerogativele pe care titularul dreptului le are

cu privire la un bun. i n acest caz raportul se ncheie tot ntre oameni, dar cu privire la bunuri.
Raportul juridic se detaeaz de celelalte raporturi social-politice, etice, religioase etc. prin
trsturi distincte care i confer un loc aparte nluntrul sistemului raporturile sociale. Astfel,
acesta, spre deosebire de raportul economic, aparine de domeniul suprastructurii societii, lund
natere prin intermediul manifestrii de voin a prilor, reflectnd, deci, contiina i voina
omului. De aceea, spunem c raportul juridic are un caracter contient i voliional. Dar, dac de
regul raportul juridic ia natere prin manifestarea de voin a prilor, exist i situaii n care
poate aprea i n lipsa acesteia. Astfel, de exemplu, prin decesul unei persoane apare un raport
juridic ntre motenitorii ei, raport pentru naterea cruia cele dou sau mai multe pri ale
acestuia nu i-au manifestat voina. De asemenea, raportul juridic, spre deosebire de alte
raporturi sociale, are un coninut complex, prile avnd drepturi i obligaii corelative. i, n
sfrit, caracteristica fundamental care deosebete acest raport de toate celelalte raporturi
sociale, este aceea c titularul dreptului subiectiv i poate realiza aceast ndrituire, la nevoie, cu
ajutorul organelor de stat.
Astfel, n lumina celor artate, raportul juridic poate fi definit ca un raport social, constituit pe
baza normelor juridice n vigoare, n care participanii ????? fi realizate, la nevoie, cu ajutorul
organelor de stat.
IV. Elementele raporturilor juridice
Structural, raporturile juridice presupun trei elemente: 1) subiecte, 2) coninut i 3) obiect.
Subiectele sunt prile ntre care se ncheie raportul juridice, coninutul este format din drepturile
subiective ale prilor i din obligaiile corelative lor, iar obiectul i formeaz conduita prilor,
aciunile sau inaciunile la care sunt ndrituite sau de care sunt inute acestea.
A. Subiectele raportului juridic
Subiectele raportului juridic sunt oamenii, privii individual sau ncadrai n anumite organizaii,
colective. De regul, raportul juridic se ncheie ntre dou persoane. Dar, de multe ori, pot
participa mai multe persoane la ncheierea raportului juridic. Subiectele sunt titulare de drepturi
i obligaii corelative. Unele sunt titulare de drepturi, altele titulare de obligaii sau, fiecare din
subiecte pot avea attea drepturi ct i obligaii.
Astfel, de exemplu, n cazul unui raport juridic de drept financiar de impunere, organul financiar
este titular al dreptului de a primi plata impozitului, iar contribuabilul este titularul obligaiei de
plat. n cazul raportului de vnzare-cumprare ns, cumprtorul i vnztorul au fiecare att
drepturi ct i obligaii, vnztorul are obligaia de a transmite bunul i de a garanta pentru
eviciune i pentru vicii, dar i dreptul de a primi plata preului, pe cnd cumprtorul are dreptul
s primeasc obiectul cumprat i obligaia de plat a preului acestuia.
De regul subiectele raportului juridic sunt determinate n mod concret, ca n exemplele luate de
noi: X este vnztorul, Y este cumprtorul. Dar sunt i situaii n care doar un singur subiect este
determinat, ca n cazul raportului juridic de proprietate, cnd este individualizat doar titularul
acestui drept, titularul obligaiei nefiind individualizat. Toate persoanele din societate sunt inute
s respecte acest drept, s se abin de la svrirea unor fapte ce ar mpiedica pe proprietar s-i

exercite liber prerogativele sale.


a) Persoanele fizice subiecte ale raportului juridic
n cele mai frecvente cazuri, oamenii privii individual sunt subiecte ale raportului juridic. Pentru
a deveni subiecte ale acestuia ei trebuie s aib capacitate juridic. Capacitatea juridic este
fixat prin lege. n acest sens trebuie s facem precizarea c au existat unele societi unde
categorii ntregi de oameni erau lipsite de capacitatea juridic. n societile moderne, ns,
potrivit principiului egalitii tuturor cetenilor n faa legii, toate persoanele au capacitatea de a
deveni titulare de drepturi i obligaii, subiecte ale celor mai diverse raporturi juridice, n
condiiile i cu restriciile mai mult sau mai puin justificate de lege. Astfel, n ara noastr,
potrivit articolului 4 al Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice (nr.
31/1954), capacitatea civil este recunoscut tuturor persoanelor, articol ce trebuie interpretat i
n lumina textelor Constituiei Romniei care consacr egalitatea tuturor n faa legii (articolul
16 aliniatul 1).
Artam c, pentru ca o persoan s poat participa la un raport juridic, trebuie s aib capacitate
juridic. Capacitatea juridic este aptitudinea general i abstract de a avea drepturi i obligaii
n cadrul raportului juridic, capacitate ce este reglementat prin lege. Ea capt trsturi specifice
n unele ramuri de drept. De aceea se face o deosebire ntre capacitatea civil, capacitatea
administrativ, de drept constituional etc. Aa, de exemplu, capacitatea civil (de folosin)
ncepe de la natere sau chiar de la concepiune n anumite situaii, pe cnd capacitatea politic,
cea privind dreptul de a alege, ncepe la 18 ani.
Capacitatea juridic este de dou feluri: general i special.
Prima reprezint posibilitatea de a avea drepturi i obligaii obinuite, pe care le poate avea orice
cetean. Cea de a doua reprezint posibilitatea de a avea anumite drepturi, strns legate de
situaia n care se afl subiectul sau de specificul raportului juridic. Astfel, de exemplu, o
capacitate special au deputaii. ntotdeauna au capacitate juridic special formele
organizaionale, organele de stat n special, determinat de legea care le reglementeaz
competena. Competena este n acest caz identic cu capacitatea juridic .
n anumite ramuri de drept, precum dreptul civil i dreptul procesual civil, se face o distincie
ntre capacitatea de folosin, recunoscut n mod egal tuturor persoanelor i capacitatea de
exerciiu, care este atribuit de lege potrivit unor principii care reflect anumite mprejurri de
fapt, ce se impun n mod obiectiv legiuitorului. Astfel, de exemplu, numai la o anumit vrst o
persoan acioneaz contient, putnd aprecia corect nsemntatea, necesitatea i urmrile
aciunilor sale. n dreptul civil, capacitatea de folosin este definit ca aptitudine de a avea
drepturi i obligaii n cadrul unor raporturi juridice, pe cnd capacitatea de exerciiu este definit
ca aptitudine a unei persoane de a exercita drepturi i a-i asuma obligaii prin acte i fapte
juridice proprii. Pentru a-i putea exercita drepturile trebuie s ndeplineti anumite condiii
prevzute de lege precum cea de a avea vrsta majoratului condiii a cror ntrunire este
necesar tocmai pentru ocrotirea copiilor i tinerilor, n general a celor lipsii de discernmnt.
Astfel, sunt lipsii complet de capacitate de exerciiu minorii sub 14 ani, deoarece sunt prezumai
a nu avea discernmnt, precum i alienaii i debilii mintali pui sub interdicie judectoreasc.
n general, capacitatea de folosin (n domeniile unde poate fi desprins de capacitatea de

exerciiu) se dobndete, cum artam mai nainte, din momentul naterii i nsoete persoana
uman pn la sfritul vieii, ea putnd fi pierdut, n timpul vieii numai n mod excepional, n
condiiile prevzute de lege .
Capacitatea de exerciiu deplin se dobndete, potrivit Decretului nr. 31/1954 referitor la
persoanele fizice i persoanele juridice, din momentul mplinirii vrstei majoratului. Dar legea
stabilete i o capacitate restrns, acordnd minorilor ntre 14 i 18 ani posibilitatea de a ncheia
anumite acte juridice cu ncuviinarea prealabil a prinilor sau tutorelui i, n anumite domenii,
cu ncuviinarea autoritilor tutelare. De asemenea, acetia pot face unele acte de administrare,
de conservare, fr ncuviinarea reprezentanilor lor legali . Minorul care a mplinit aisprezece
ani poate s ncheie contract de munc sau s intre ntr-o organizaie cooperatist, fr a avea
nevoie de ncuviinarea prinilor (articolul 10 aliniatul 2 al Decretului nr. 31/1954). Dup
abrogarea legii care statua obligativitatea nvmntului de 10 ani, minorul care se angajeaz nu
mai este inut de aceast condiie. Minorul care nu a mplinit aisprezece ani se poate angaja doar
cu ncuviinarea prealabil a prinilor (dup caz, a tutorelui) i pe baza unui aviz medical. Pentru
a afla vrsta de la care se poate angaja n condiiile artate, trebuie interpretat articolul 10
aliniatul 2 din Decretul nr. 31/1954 n lumina articolului 45 aliniatul 4 din Constituia adoptat la
21 noiembrie 1991 (i aprobat prin referendum la 8 decembrie) care prevede c minorii sub 15
ani nu pot fi angajai ca salariai. n aceste condiii considerm abrogat implicit prevederea din
Decretul amintit care permitea minorului de 14 ani s se angajeze. i capacitatea de exerciiu, ca
i capacitatea de folosin, este inalienabil i intangibil. Ea poate fi ngrdit n mod
excepional, numai n condiiile prevzute de lege. Astfel, de exemplu, potrivit articolului 64 din
Codul penal, unei persoane i se pot interzice anumite drepturi, precum cel de a alege i de a fi
ales n organele de stat, numai n condiiile prevzute de acest cod, printr-o hotrre
judectoreasc i pe termen limitat.
Dac n ramura dreptului civil i a dreptului procesual civil, de exemplu, se face deosebirea ntre
capacitatea de folosin i capacitatea de exerciiu, n celelalte ramuri de drept nu se face aceast
distincie. Astfel, n dreptul constituional cine are aptitudinea de a alege sau de a fi ales ntr-un
organ reprezentativ, are i aptitudinea de a exercita aceste drepturi .
b) Subiecte colective
Cele mai frecvente raporturi juridice dintr-o societate se ncheie ntre ceteni (fiind posibil i
ncheierea unor relaii ntre ceteni i strini, sau ceteni i apatrizi), ca persoane fizice. Dar
pri ale unui raport juridic pot deveni i anumite colective, organe de stat sau organizaii obteti
sau chiar statul, privit ca o entitate de sine stttoare. Aceste forme organizaionale care pot
deveni subiecte de drept, pot fi desemnate generic prin denumirea de subiecte colective de
drepturi . Sunt astfel de subiecte: Statul, care are aceast calitate mai ales n raporturi de drept
constituional i de drept internaional public, organele de stat, care apar ca subiecte de drept mai
ales n dreptul constituional, dreptul administrativ i dreptul procesual penal i civil, unitile
administrativ teritoriale, mai ales n raporturile de drept constituional, unitile economice de
stat sau private , instituiile de stat, adic acele uniti de stat sau private care desfoar o
activitate fr caracter economic, organizaiile cooperatiste care au mai rmas dup procesul de
dizolvare determinat de evenimentele din decembrie 1989, organizaiile obteti fr caracter

patrimonial, fundaiile, organizaiile de cult i societile mixte .


n legtur cu subiectele colective apare necesar o precizare. Multe din ele, avnd capacitate de
drept civil, sunt apreciate ca persoane juridice.
Noiunea de persoan juridic este creaia tiinei dreptului civil i acest subiect de drept nu poate
fi confundat cu alte subiecte colective. Nu toate subiectele colective de drepturi sunt persoane
juridice. Aa, de exemplu, judectoriile din ara noastr nu au personalitate juridic. Dar ele sunt
subiecte de drept procesual civil, penal etc. Pe de alt parte, capacitatea juridic civil a
organelor de stat, instituiilor, organelor obteti la care ne-am referit ca fiind subiecte colective
de drepturi nu epuizeaz ntreaga lor capacitate juridic. Ele intr n raporturi de drept civil, dar
i n alte raporturi, de drept constituional, administrativ, financiar etc. Pentru multe din aceste
subiecte precum organele locale ale administraiei de stat, ministerele etc. faptul c posed i
calitatea de persoan juridic este o latur secundar a activitii lor juridice, n comparaie cu
atribuiile pe care le au potrivit actelor juridice care le reglementeaz, n realizarea crora apar ca
subiecte de drept, fr a avea nevoie de calitatea de persoan juridic.
Persoanele juridice nu sunt colective de oameni, avnd un patrimoniu distinct de cel al statului i
al persoanelor fizice care l compun, o organizare de sine stttoare i un scop n acord cu
interesul obtesc care, datorit calitilor ntrunite, particip n nume propriu la circuitul civil.
Specificul subiectelor colective care au personalitate juridic este acela c particip la raporturile
juridice ca persoane egale n drepturi cu cealalt parte a acestora .
B. Coninutul raportului juridic
Coninutul raportului juridic este format din drepturi subiective i din obligaii aparinnd
subiecilor, participanilor la aceste raporturi. Subiectele sunt legate tocmai prin aceste drepturi i
obligaii care, n cadrul raportului juridic, sunt reciproce.
Dreptul subiectiv este puterea subiectului unui raport juridic de a aciona ntr-un anumite fel sau
de a pretinde celuilalt subiect o anume comportare, o anume prestaie, putnd la nevoie apela la
ajutorul organelor de stat. n felul acesta dreptul subiectiv al unui raport juridic se deosebete de
alte drepturi subiective de natur etic, religioas etc. deoarece, potrivit regulilor de drept,
titularul obligaiei poate fi constrns prin intermediul unor organe competente ale statului, la
exercitarea prestaiei ce corespunde dreptului subiectiv. n cadrul unui raport juridic, cel mai
frecvent ambele subiecte sunt att titulare de drepturi, ct i titulare de obligaii. Astfel, de
exemplu, ntr-un contract de vnzare-cumprare, fiecare din pri are att drepturi ct i obligaii.
Exist ns i raporturi juridice n care unul din subiecte este titularul unui drept, iar cellalt
titular al unei obligaii. Astfel, de exemplu, n cazul unui contract de donaie (fr sarcini),
donatorul este titularul obligaiei de a transmite dreptul de proprietate asupra unuia sau mai
multor bunuri determinate, pe cnd donatarul este titularul dreptului de a primi aceste bunuri.
Toate drepturile subiective sunt reglementate prin norme juridice, ntre dreptul obiectiv i dreptul
subiectiv existnd legturi constante. i totui, dup cum am vzut, exist uneori situaii cnd se
recunosc de ctre organele competente ale statului anumite drepturi subiective ce nu sunt
prevzute sau nu sunt prevzute expres ntr-o norm juridic. Astfel, de exemplu, nici o lege din
ara noastr nu prevede vreun drept pentru concubini. Cu toate acestea, instanele judectoreti

au acceptat unele aciuni introduse de concubin mpotriva autorului unei fapte ilicite ce a avut
drept urmare moartea concubinului n a crei ngrijire se gsea. n felul acesta, prin intermediul
practicii judiciare, a fost recunoscut dreptul la acoperirea pagubelor create printr-o fapt ilicit
provocatoare de prejudicii, drept subiectiv ce nu este reglementat expres de normele dreptului
nostru.
Cellalt element al coninutului raportului juridic i formeaz obligaia. Obligaia, n sens juridic,
desemneaz ndatorirea pe care o are un subiect al raportului juridic de a avea o anume conduit,
de a svri o aciune sau de a se abine de la svrirea unei aciuni, conduit care-i poate fi
impus cu ajutorul organelor de stat.
Drepturile subiective i obligaiile care formeaz coninutul unui raport juridic sunt corelative,
fiecrui drept corespunzndu-i o anume obligaie i invers. Astfel, de exemplu, dreptului
vnztorului unui bun de a primi plata preului i corespunde obligaia cumprtorului de a o
efectua. Aceste drepturi i obligaii sunt prevzute fie de lege, fie de actele de aplicare a legii,
acte ncheiate n conformitate cu legea i n limitele ei.
Drepturile subiective sunt foarte variate. De aceea, pentru nelegerea lor aprofundat este
necesar efectuarea unor distincii ntre diversele categorii de drepturi, fiecare din ele fiind
guvernate i de norme juridice proprii. Distinciile se fac n funcie de mai multe criterii. Dup
ntinderea efectelor lor, aceste drepturi sunt clasificate n mod tradiional n drepturi absolute i
drepturi relative.
Drepturile absolute sunt acele drepturi ce produc efecte fa de toat lumea i sunt opozabile erga
omnes. Acestora le corespunde obligaia tuturor persoanelor de a nu face nimic de natur a
mpiedica pe titularul dreptului s i-l exercite. Sunt drepturi absolute, dreptul de proprietate,
dreptul la via, la sntate, integritate corporal etc. Drepturile relative sunt acele drepturi ce
produc efecte numai ntre titularul dreptului subiectiv i titularul obligaiei (numai ntre prile
raportului juridic). n aceast categorie intr numai drepturi patrimoniale, adic drepturi cu un
coninut economic, drepturi ce pot fi evaluate n bani. n felul acesta trebuie s amintim de o alt
clasificare a drepturilor subiective, efectuat dup coninutul ei, i anume n drepturi
patrimoniale cum sunt dreptul de prioritate, dreptul cumprtorului de a primi bunul pltit,
dreptul furnizorului de a primi plata preului produselor livrate etc. i drepturi nepatrimoniale,
al cror coninut nu poate fi evaluat n bani cum ar fi dreptul la nume, la via, integritate
corporal etc.
De reinut c unele drepturi pot avea o latur patrimonial i una nepatrimonial, cum ar fi, de
exemplu, dreptul de autor.
Exist multe alte clasificri , ca cele efectuate de tiina dreptului civil, n drepturi reale i de
crean, drepturi principale i drepturi accesorii, drepturi pure i simple i drepturi afectate de
modaliti etc. i alte ramuri ale dreptului reglementeaz o diversitate de drepturi subiective,
astfel nct tiina fiecrei ramuri de drept efectueaz propriile ei clasificri .
Drepturile i obligaiile prilor din cadrul unui raport juridic reprezint o concretizare, o
materializare a disponibilitilor normelor juridice. Ele se prezint ntr-o strns corelaie.
Raporturile dintre ele sunt determinate de reglementrile dreptului obiectiv i de cerinele
principiului echitii, care guverneaz (ar trebui s guverneze) ntreaga via juridic a societii.

C. Obiectul raportului juridic


Prin ncheierea raporturilor juridice prile urmresc anumite scopuri. Astfel, cel ce are nevoie de
un bun ncheie un contract de vnzare-cumprare n vederea obinerii lui, cel ce are nevoie de un
garaj ncheie un contract de antrepriz pentru efectuarea acestei lucrri, autorul unui roman care
dorete publicarea lui ncheie un contract cu o editur etc.
Intrnd n aceste raporturi juridice, fiecare se bucur de drepturile sau obligaiile prevzute n
lege sau n contractul ncheiat. n literatura de specialitate se face o distincie ntre dreptul
subiectiv, care este o putere de a aciona ntr-un anume fel sau de a pretinde altuia de a avea un
anume comportament, i aciunea propriu-zis, nfptuirea dreptului (materializarea lui) i
exercitarea obligaiei. Astfel, se spune c drepturile subiective i obligaiile corelative formeaz
coninutul raportului juridic, iar conduita prilor, aciunile i abinerile lor formeaz obiectul
raportului juridic.
Exemplu: faptul de a transmite dreptul de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul
material al vnzrii i de a-l remite cumprtorului constituie obiect al raportului juridic de
vnzare-cumprare. Dar n astfel de raporturi n care conduita prilor, aciunile lor se refer la
un bun material extrinsec raportului juridic, vorbim de obiect al acestuia (al raportului juridic) i
ntr-un alt sens dect cel explicat de noi anterior, i anume de obiect material. Bunul a crei
proprietate va fi transmis de la vnztor la cumprtor constituie obiect material al raportului
juridic, obiect extrinsec acestuia, n legtur cu care se exercit aciunile prilor. Acest fapt nu
trebuie s ne conduc la concluzia c celelalte raporturi juridice, a cror ncheiere nu presupune
scopuri legate de transmiterea sau constituirea unor drepturi asupra bunurilor, nu au obiect. Sunt
multe alte raporturi care nu au nici o legtur cu bunurile materiale exterioare relaiei juridice.
Dar i acest relaii juridice au un obiect i anume conduita prilor, prestaia pe care o exercit un
subiect i la care are dreptul cellalt subiect.
Totui, sunt autori care susin c numai anumite raporturi juridice au obiect i anume acelea ale
cror drepturi i obligaii se refer la bunuri materiale, n legtur cu care se constituie raportul.
Ali autori consider ca obiect al raportului juridic att bunurile, ct i aciunile sau abinerile
prilor. Alii vorbesc de un triplu obiect al raportului juridic:
1. Obiectul juridic, adic conduita prilor;
2. Obiectul ideologic, adic voina prilor;
3. Obiectul material, adic lucrul (bunul) la care se refer.
n sfrit, unii consider ca obiecte ale raportului juridic:
lucrurile materiale;
conduita uman exteriorizat (aciuni sau inaciuni);
anumite valori personale nepatrimoniale (numele, onoarea, reputaia, imaginea);
rezultatul creaiei intelectuale, opera ca unitate de idei i imagini i forma de exprimare
obiectiv (opera literar, artistic, tiinific, precum i invenia, marca de fabricaie i de
comer , desenul i modelul industrial.
Considerm c, brevitatis causa, putem spune c orice raport juridic are obiect i c acesta poate
fi identificat n conduita prilor, n aciunile sau absteniunile lor, fr ca prin aceasta s negm
faptul c, n diverse categorii de raporturi juridice, aceast aciune poate prezenta trsturi

specifice, care face posibil i necesar stabilirea mai multor specii (categorii) de obiecte.
Astfel, de exemplu, n raporturile juridice patrimoniale aciunea este ndreptat ntotdeauna spre
constituirea sau transmiterea, modificarea sau stingerea unor drepturi ce se refer la un bun
concret, care poate i trebuie s fie apreciat ca obiect obiectul material al raportului juridic .
n dreptul civil, bunurile ca obiect al raportului juridic formeaz un capitol important,
regimul lor juridic determinnd anumite drepturi i obligaii pe care prile le pot avea cu privire
la acestea.
Capitolul VI Rspunderea juridic
1. Ce este rspunderea juridic
2. Formele rspunderii juridice
3. Principii generale ale rspunderii juridice
4. Condiiile rspunderii juridice
Introducere
Socrate afirma c, fr respectarea unor reguli, statul nu poate dinui. Responsabilitatea este un
principiu fundamental al dreptului, categoriile de rspundere i responsabilitate fiind necesare
aprrii valorilor sociale, ordinii sociale, ordinii de drept. n general normele juridice care
formeaz ordinea de drept sunt respectate de bunvoie de ctre ceteni, din convingerea c ele
exprim ceea ce este drept, sau de teama intervenirii sanciunii. n aceste cazuri vorbim despre
rspundere difuz. Atunci cnd normele juridice sunt aplicate prin intervenia organelor de stat, i
rspunderea juridic devine concret. Nerespectarea normelor juridice are manifestri multiple i
motivaii complexe. Declanarea rspunderii juridice este o sarcin comun a organelor statului
i a particularilor, legea consfinind att temeiul declanrii rspunderii, ct i limitele acesteia.
Originile i evoluia rspunderii juridice. Ce legitimeaz sanciunea?
1. Noiunea rspunderii juridice
Rspunderea ca i noiune, are un coninut complex, tratat pe larg, din diferite perspective, n
cadrul mai multor tiine, n ncercarea de a clarifica i a aprofunda cte o faet a acestui
concept.
Rspunderea juridic reprezint, alturi de rspunderea moral, spre exemplu, unul dintre tipurile
de rspundere social, poate cel mai important. Pentru uzul studenilor din anul I, vom ncerca s
facilitm apropierea de instituia rspunderii juridice, urmnd ca, pentru aprofundare, cititorii sa
fie ndrumai spre tratele fundamentale n domeniu .
Rspunderea, ca si responsabilitatea, sunt noiuni filozofice al cror coninut s-a circumscris, de
cele mai multe ori, cu ajutorul noiunilor de liber arbitru, discernmnt si liberate. Altfel spus,
responsabilitatea unui individ sau tragerea lui la rspundere pentru anume fapta nu se poate
concepe dect in condiiile in care acesta a acionat liber si in deplina cunotina de cauza.
Dintr-o perspectiva istorica, s-a studiat sorgintea si evoluia rspunderii juridice evideniindu-se
rolul rspunderii juridice si al sanciunii administrate de stat in ruperea cercului vicios al
rzbunrii, ca metoda primitiva de tragere la rspundere sociala. Momentul in care s-a statuat

dreptul exclusiv al statului de a utiliza fora si de a executa sanciunea este considerat momentul
naterii rspunderii juridice.
O alta abordare a rspunderii o propune sociologia. Astfel, s-a dezvoltat noiunea de rspundere
social ca rspundere a individului in faa societii din care face parte pentru prejudiciile aduse
acestei societi. Rspunderea i sanciunea apar ca dou ipostaze ale aceluiai fenomen.
Rspunderea politica, rspunderea morala, rspunderea juridica sunt tipuri de rspunderea
sociala. Dreptul societii si al statului de a impune rspunderea juridica si de a aplica sanciunea
a fost justificat prin interesul societii de a se apra mpotriva acelora cere o vtma.
tiinele juridice de ramur, trateaz, fiecare forma specific de rspundere juridica, iar Teoria
general a dreptului, intr-un efort de sintez, i propune s defineasc i s circumscrie ct mai
exact noiunea de rspundere juridic n scopul clarificrii acestei noiuni pe ct de complex, pe
att de necesar sistemului juridic i societii, ca ansamblu.
De cele mai multe ori, normele juridice sunt respectate sau aduse la ndeplinire de buna voie de
ctre ceteni, din convingerea ca ele exprim valorile de just si echitabil, sau de teama sanciunii
ce ar trebui suportat. Atunci cnd, n urma nclcrii unei norme juridice, organele de stat
intervin prin aplicarea unei sanciuni, rspunderea juridic se concretizeaz. Pentru a delimita
cele dou tipuri de relaii ce pot interveni ntre subiectele de drept i stat, ca unic titular al
dreptului de a aplica constrngerea public, n ramura penal s-au propus noiunile de raport
juridic de conformare pentru a defini situaia nj care persoanele fizice sau juridice i
ndeplinesc de bunvoie obligaiile i raport juridic de conflict pentru cazul n care este
necesara intervenia coerciiei etatice .
Rspunderea juridica a fost definita ca o situaie juridic , ca un raport juridic sau ca o instituie
juridic complex, ca un sistem complex de norme . Ea const n reacia de reprimare venita din
partea societii, fata de o aciune umana care contravine unei norme, aciune imputabila, in
principal, individului. Doctrina romneasca a mbriat, in mod predominant, opinia ca
rspunderea juridica reprezint un raport juridic de constrngere care are ca obiect sanciunea
juridica , ca un complex de drepturi si obligaii conexe care se nasc potrivit legii ca urmare a
svririi unei fapte ilicite si care constituie cadrul de realizare a constrngerii de stat, prin
aplicarea sanciunilor juridice n scopul asigurrii stabilitii raporturilor sociale i a ndrumrii
membrilor societii n spiritul respectrii ordinii de drept .
Fapta ilicita ce reprezint fundamentul rspunderii juridice consta in nendeplinirea unei obligaii
impuse de lege, adic in nclcarea cu discernmnt a unei norme juridice. Astfel, rspunderea
juridica apare ca obligaia subiectului de a ndeplini ndatorirea care nlocuiete o ndatorire
anterioara nendeplinita, deci, asemenea unei novaii, cum arta prof. Djuvara . nclcarea
normelor legale, in sens larg, constituie singurul temei al rspunderii juridice. Eficacitatea
normelor juridice este, in mod determinant, legata de existenta sanciunilor si a unui cadru pentru
aplicarea lor. Fiind un sistem instituionalizat de norme juridice, dreptul, ordinea juridica
nseamn si un ansamblu de mecanisme si instituii specializate, abilitate sa aplice sanciunile
corespunztoare in cazul unei conduite care nfrnge exigentele modelului de comportament
prescris.

2. Principiile rspunderii juridice


Principiul legalitii a fost formulat iniial in ramura penala sub forma adagiului nullum crimen
sine lege, nulla poena sine lege. Astzi principiul are valoare constituionala si este valabil in
toate ramurile de drept.
Principiul rspunderii subiective sau principiul rspunderii pentru faptele svrite cu vinovie
consta in aceea ca nimeni nu rspunde dect daca i se imputa si i se dovedete o greeala si
numai in limitele vinoviei sale. Respectarea acestui principiu contribuie in mod esenial la
realizarea scopului educativ al rspunderii juridice.
Principiul rspunderii personale se refera la faptul ca, de principiu, fiecare rspunde doar pentru
fapta sa ; cu toate acestea, in ramura civila s-a instituit att o rspundere pentru fapta altuia, cat si
una pentru fapta animalelor sau a edificiilor { art. 1000 s.u. Cod civil}.
Conform prezumiei de nevinovie nimeni nu poate fi tras la rspundere juridica, nimnui nu i
se poate aplica o sanciune pana cnd nu i se dovedete vinovia. Prezumia de nevinovie este
o prezumie relativa ce poate fi rsturnata prin proba contrarie. Aceasta prezumie se
concretizeaz, din punct de vedere procedural, in faptul ca sarcina probei ii incuba celui ce
acuza, intr-un sens larg sau reclamantului, procurorului, prii vtmate etc., in funcie de ramura
de drept avuta in vedere.
Principiul justeei sanciunii sau al proporionalizrii sanciunii cu fapta, cu rezultatul ei, precum
si cu gradul de vinovie al autorului faptei reprezint un alt principiu comun tuturor formelor de
rspundere juridica.
Principiul conform cruia unei singure violri a normei juridice ii corespunde o singura imputare
se refera la aceea ca nimeni nu poate fi sancionat de doua ori pentru aceeai fapta (non bis in
idem). Se admite insa cumulul formelor rspunderii juridice in cazul in care prin aceeai fapta
sunt nclcate mai multe norme juridice. Astfel, daca un salariat, aflat in exerciiul atribuiunilor
de serviciu, svrete o infraciune, el va trebui sa suporte, pe lng pedeapsa penala
corespunztoare infraciunii svrite, si o sanciune civila patrimoniala, corespunztoare
obligaiei de reparare a prejudiciului produs prin infraciune, precum si o alta sanciune
disciplinara specifica normei de dreptul muncii nclcate prin nendeplinirea ntocmai a
atribuiunilor de serviciu.
Principiul celeritii tragerii la rspundere pornete de la ideea ca momentul aplicrii sanciunii
trebuie sa fie cat mai apropiat de cel al svririi faptei, pentru ca sa se produc efectul
sancionator, si mai cu seama efectul preventiv al tragerii la rspundere juridica. Scopul aplicrii
sanciunii consta in repararea, pe cat posibil, a prejudiciului suferit, dar si in prevenirea unor noi
nclcri a normelor juridice de ctre autorul faptei prevenia individuala sau de ctre alte
persoane prevenia generala -. Aceste scopuri nu pot fi atinse pe deplin dect daca procesul de
descoperire a celui vinovat si de aplicare a sanciunii se desfoar cu rapiditate, dovedind
capacitatea societii de a reaciona rapid la nclcarea normelor edictate de autoritile sale.
Trecerea unui timp prea ndelungat de la svrirea faptei ilicite poate determina pierderea
probelor sau intervenirea prescripiei rspunderii juridice.
Alturi de aceste principii generale, comune tuturor ramurilor de drept, exista si principii

specifice rspunderii penale, administrative etc. care se studiaz de ctre tiinele juridice de
ramura.
3. Formele rspunderii juridice
Noiunea de rspundere juridic apare, aa cum am artat anterior, ca rezultat al sintetizrii
tipurilor de rspundere ce s-au cristalizat la nivelul fiecrei ramuri de drept. Astfel, s-a remarcat
c aproape fiecrei ramuri de drept i se poate atribui propria form de rspundere juridic. Astfel
natura normei juridice nclcate determina genul rspunderii juridice: rspundere civil, penal,
administrativa, de dreptul muncii, comercial etc.
Alturi de criteriul utilizat anterior, cel al naturii normei juridice nclcate, i alte criterii mai pot
fi utilizate pentru a determina formele rspunderii juridice. Putem deosebi rspunderea juridic
de drept public de rspunderea juridic de drept privat dac inem cont de apartenena normei de
drept nclcate la una din cele doua mari diviziuni ale dreptului: public sau privat. Apoi este
posibil detaarea rspunderii individuale de cea colectiv n funcie de subiectul cruia i incub
rspunderea: unei persoane fizice sau juridice. Cu aceasta ocazie, facem precizarea ca, o dat cu
intrarea in vigoare a noului Cod Penal, se va putea vorbi de existenta n dreptul romanesc a unei
rspunderi penale colective n sensul c persoana juridic va putea fi subiect al rspunderii
penale.
Rmnnd la delimitarea clasic a formelor rspunderii juridice n funcie de natura normei
nclcate, vom trece n revista cteva din cele mai des ntlnite forme de rspundere n dreptul
romnesc, pentru ca proasptul student s se poat familiariza cu aceste noiuni de baz.
Rspunderea civil poate fi delictual sau contractual.
Rspunderea civila delictual are ca fundament o fapta ilicit cauzatoare de prejudicii, autorului
faptei revenindu-i obligaia de a repara prejudicial cauzat prin fapta sa, a celui pentru care
rspunde, a animalului ori pentru ruina edificiului (vezi art. 998-1003 din Codul civil). Spre
deosebire de rspunderea penal care intervine doar n cazul svririi unei infraciuni, adic a
unei fapte incriminate de legea penal, rspunderea delictual poate interveni pentru orice fapt
ilicit ce a cauzat un prejudiciu.
Rspunderea civil contractuala rezulta din nerespectarea clauzelor unei convenii, prejudiciul
fiind cauzat chiar de aceast neexecutare a clauzei contractuale.
Rspunderea civil prezint o deosebit importan deoarece constituie dreptul comun n materie
de rspundere patrimonial, pentru celelalte tipuri de rspundere juridic de ramur .
Rspunderea penal are ca temei svrirea unei infraciuni, adic a unei fapte prevzute de legea
penal, care prezint pericol social i care este svrit cu vinovie. Sanciunea specifica
dreptului penal este pedeapsa privativ de libertate sau nchisoarea si se poate aplica doar
persoanei fizice .
In cadrul ramurii de drept administrativ s-a fundamentat noiunea de rspundere administrativ
ca form a rspunderii juridice care intervine n cazul nclcrii unei norme de drept
administrativ. Aceasta poate fi o rspundere contravenionala, material sau disciplinar.
Rspunderea administrativ contravenional intervine doar n cazul svririi unei contravenii,
adic a unei fapte reglementate de lege ca i contravenie. Cele mai ntlnite sanciuni

contravenionale sunt amenzile contravenionale.


Alturi de aceste doua forme de rspundere ce au ca obiect o sanciune represiv, rspunderea
administrativ mai cunoate i o a treia form rspunderea material, ce are ca obiect o
sanciune reparatorie este vorba de rspunderea organelor administraiei publice pentru
pagubele pricinuite prin actele lor ilegale.
Rspunderea administrativ-disciplinar se fundamenteaz pe nclcarea unei obligaii de drept
administrativ, pe svrirea unei abateri administrative. Retragerea unei autorizaii sau nchiderea
unei uniti economice sunt sanciuni administrativ-disciplinare atunci cnd nu nsoesc aplicarea
unei sanciuni contravenionale.
In dreptul muncii s-a fundamentat rspunderea disciplinar i rspunderea patrimonial
(material). Rspunderea disciplinar intervine n cazul n care un salariat svrete cu vinovie
o abatere disciplinar. Rspunderea disciplinar este o rspundere de natur contractual, bazat
pe contractul de munc. Sanciunile disciplinare pot merge de la mustrare i avertismentul scris
pn la concediere. Rspunderea disciplinar i are izvorul prioritar, n normele Codului Muncii.
Rspunderea patrimonial, ca i cea disciplinar, i are izvorul tot n Codul Muncii. Aceasta
const n obligaia salariailor de a repara pagubele materiale produse angajatorului din vina i n
legtur cu munca lor.
Atunci cnd s-a constatat svrirea unei fapte ilicite, persoana vinovat va trebui sa suporte o
sanciune corespunztoare. Sanciunea reprezint instrumentul de realizare a rspunderii juridice,
obiectul acestui raport juridic de constrngere, iar scopul sanciunii poate fi represiv, preventiv,
educativ sau reparatoriu.
Dei noiunile de pedeaps i sanciune sunt sinonime, totui, n drept, sanciunea apare ca o
categorie general, n timp ce pedeapsa reprezint o sanciune tipic ramurii penale.
In funcie de norma juridica nclcat, sanciunile vor fi de drept civil, precum despgubirea,
restituirea bunurilor sau restabilirea situaiei anterioare, penal ( pedepse, msuri de siguran sau
educative), administrativ (amenda sau avertismentul, mustrarea, confiscarea etc.). In dreptul
muncii se aplic sanciuni precum mustrarea, diminuarea salariului sau concedierea, iar n
dreptul constituional suspendarea sau demiterea din funcie, spre exemplu.
4. Condiiile rspunderii juridice
Rspunderea juridic, n oricare din formele sale, se concretizeaz dac sunt ndeplinite cteva
condiii referitoare la fapta ilicit, la rezultatul vtmtor, la legtura cauzala dintre fapt i
rezultat i la subiectul rspunderii juridice, respectiv la capacitatea sa de a rspunde i la
vinovia sa. In plus este necesar s nu intervin nici una din cauzele exoneratoare de rspundere.
Fapta ilicit, sau conduita ilicit reprezint fundamentul obiectiv rspunderii juridice, n lipsa
unei exteriorizri a relei intenii, rspunderea juridic nu se poate materializa, gndul vinovat
poate determina eventual, rspunderea moral, ca form a rspunderii sociale.
In general, fapta ilicit consta intr-un comportament (aciune sau inaciune) care nesocotete o
prevedere normativ. Caracterul ilicit al faptei se stabilete n funcie de dispoziia normei.
Astfel, dac norma interzice o aciune (norma prohibitiv), conduita ilicit va consta n chiar

aciunea prohibit. Tot astfel, n cazul normelor ce impun o aciune, a normelor onerative,
inaciunea determin aplicarea sanciunii. Este cazul medicului de gard care nu acord
bolnavului internat de urgen asistena medical necesar. Problemele ridicate de normele
dispozitive, acelea care permit subiectului de drept s aleag o conduit din mai multe posibile,
au fost avute in vedere cu o ocazia studierii normei juridice.
In funcie de natura normei nclcate, faptele ilicite pot fi infraciuni, contravenii, abateri
disciplinare, delicte civile etc.
O a doua condiie necesar pentru a interveni rspunderea juridic const n cauzarea unui
rezultat vtmtor, a unui prejudiciu fie unei persoane determinate, fie societii n ansamblu. In
unele ramuri de drept, cum este ramura dreptului civil, este obligatorie dovedirea prejudiciului
suferit, fie el material sau moral, att ca existent, ct i ca ntindere; n schimb, n cazul
dreptului penal, nu este necesar totdeauna probarea unui prejudiciu, crearea strii de pericol ca
urmare a svririi infraciunii poate fi suficient pentru a interveni rspunderea penal.
Intre fapta ilicit i prejudiciul suferit trebuie s existe o legtur cauzal n sensul c prejudiciul
trebuie s fi survenit ca urmare, ca efect al faptei ilicite. Stabilirea legturii cauzale nu este la fel
de facil n toate cazurile. Astfel, n cazul prejudiciilor la care concur mai muli factori, printre
care se poate afla i culpa proprie a victimei, este mai dificil a stabili care dintre aceti factori a
avut caracter determinant i care a facilitat doar producerea rezultatului. Pentru a uura acest
proces de analiz, s-a dovedit util folosirea noiunilor de cauza i condiie . Astfel, se
consider cauz a prejudiciului acela dintre factorii intervenii care a putut determina n mod
direct i nemijlocit producerea rezultatului, iar factorul care a influenat, favoriznd producerea
rezultatului, este considerat c a avut doar rolul de condiie n producerea prejudiciului. Att
aciunea cat i inaciunea pot avea caracter cauzal.
Alturi de aceste aspecte obiective, pentru a putea interveni rspunderea juridic, este necesar
stabilirea existenei vinoviei, considerat uneori fundamentul subiectiv al rspunderii.
Rudolf von Ihering arata c fapta ilicit trebuie sa fie contient. Vinovia const n atitudinea
psihic a autorului faptei fa de propria conduit i de rezultatul acesteia.
Diferitele forme sub care se poate manifesta vinovia au fost n modul cel mai clar definite de
ctre normele de drept penal. In acest act normativ se stabilete c atitudinea negativ a autorului
faptei fa de conduita sa i de rezultatul acesteia poate lua forma inteniei sau a culpei. Intenia
este considerat direct atunci cnd fptuitorul prevede rezultatul faptei sale i l urmrete.
Atunci cnd acesta prevede rezultatul faptei sale, nu-l urmrete, dar l accept, ne aflm n faa
inteniei indirecte. Culpa intervine atunci cnd fptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu l
urmrete, spernd n mod uuratic c el nu se va produce (imprudena) sau atunci cnd
fptuitorul nu prevede rezultatul faptei, dei trebuia i putea s-l prevad (neglijena).
Intenia este forma cea mai grav a vinoviei i, deseori faptele ilicite sunt intenionate numai
atunci cnd se dovedete intenia autorului lor. Culpa, ca ipostaz mai puin grav a vinoviei,
determin, de cele mai multe ori, o form mai uoar a rspunderii juridice, sau o poate exclude
cu totul.
In ramura civil, intenia rea poart numele de dol sau viclenie, iar culpa apare sub denumirea de

greeal, impruden, nepricepere sau neatenie, n mod tradiional acoperind i forma inteniei
din ramura penal .
In situaia n care sunt ndeplinite cumulativ toate aceste condiii, se poate aplica sanciunea.
Trebuie subliniat faptul c aplicarea sanciunii juridice, indiferent de ramura juridic sau de tipul
sanciunii, nu este posibil n afara rspunderii juridice a persoanei, ci numai n cadrul i ca o
consecin a acesteia .
Cu toate acestea, autorul faptei ilicite cauzatoare de prejudicii nu va fi sancionat dac se va
putea stabili existena vreuneia din cauzele care exclud existena rspunderii juridice. Unele din
aceste cauze afecteaz discernmntul autorului faptei ilicite (minoritatea, iresponsabilitatea,
beia involuntara) sau voina acestuia (eroarea de fapt, constrngerea fizica sau moravurile),
altele justific fapta (starea de necesitate, legitima aprare), n vreme ce altele afecteaz legtura
cauzal dintre fapt i rezultatul vtmtor (cazul fortuit).
Constituie cauze care nltur caracterul penal al faptei: legitima aprare, starea de necesitate,
constrngerea fizic i moral, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beia total involuntar,
minoritatea i eroarea de fapt .
In materia civil, n dreptul muncii sau n dreptul administrativ mai sunt considerate cauze
exoneratoare de rspundere exercitarea unui drept, fapta unui ter sau fapta victimei, ndeplinirea
unei ndatoriri legale sau ordinul legal dat de o autoritate competent (ordinului de serviciu) .
Minorul sub 14 ani nu poate rspunde juridic. Minorul peste 14 ani rspunde din punct de vedere
civil, alturi de reprezentantul su legal, printe sau tutore, n cazul rspunderii delictuale, nu
ns i n cazul rspunderii contractuale . In materia dreptului muncii, minorul poate rspunde de
la vrsta de 15 ani, cnd poate deveni salariat, cu acordul reprezentantului legal. In domeniul
dreptului penal, minorul rspunde daca a mplinit vrsta de 16 ani, iar dac are peste 14 ani,
rspunde numai dac i s-a dovedit discernmntul. Motivaia pentru care legea apr de
rspundere juridic persoanele minore este c aceste persoane nu au dezvoltat discernmntul
necesar.
Iresponsabilii, persoane alienate sau debile mintal, nu pot ncheia acte juridice i nu rspund
pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie din acelai motiv, al lipsei discernmntului
necesar. Lipsa discernmntului se traduce n imposibilitatea persoanei de a-i da seama de
semnificaia faptei sale sau de a-i dirija voina.
Beia involuntara intervine n situaia n care discernmntul autorului faptei este afectat de
ingerarea sau inhalarea unei substane alcoolice, halucinogene etc., independent de voina lui.
Constrngerea fizic sau moral sunt cauze ce exonereaz de rspundere juridic atunci cnd,
fiind exercitat asupra autorului faptei, acesta nu le-a putut rezista sau nu le-a putut nltura.
Legitima aprare nltur rspunderea penal sau contravenional atunci cnd se stabilete c
autorul a svrit fapta ilicit ca rspuns la un atac material, direct imediat i injust ndreptat
mpotriva sa, ori a altei persoane. Pentru a se putea invoca legitima aprare, este obligatoriu ca
atacul s provin de la o persoana fizica responsabil. In caz contrar, s-ar putea invoca, eventual,
starea de necesitate. Legitima aprare, nlturnd caracterul ilicit al faptei, nltur i rspunderea
de natur civil .

Starea de necesitate intervine atunci cnd autorul faptei ilicite este ameninat el, o alt persoan,
sau bunurile acestora, de un pericol grav i iminent, care nu poate fi nlturat altfel. Aflat n
starea de necesitate, fptuitorul i d seama de rezultatul faptei sale ilicite, dar l accepta, n
dorina de a salva o valoare mai important dect cea a prejudiciului cauzat. Starea de necesitate
produce efecte att n ramura penal, ct i n ramura civil.
Cazul fortuit exonereaz de rspundere deoarece reprezint o circumstan care, alturndu-se
actului fptuitorului, determin caracterul ilicit al acestuia sau rezultatul vtmtor. Este cazul
tractoristului care, arnd, descoper un obuz rmas ngropat din timpul rzboiului, obuz care
explodeaz, rnind o alt persoan sau distrugnd un bun material. Este, de asemenea, cazul
persoanei care administreaz alteia o substan toxic dintr-un flacon pe care fusese aplicat din
eroare eticheta cu numele unui medicament. In asemenea cazuri, dei vtmarea produs se
nscrie printre urmrile aciunii sau inaciunii fptuitorului, totui, acest rezultat nu-i poate fi
imputat din punct de vedere subiectiv, fiind strin de contiina lui i datorat unei mprejurri
imprevizibile . In ambele cazuri este vorba de o cauz strin, neimputabil, aa cum prevede i
C.civ., art. 1082 i urm .
Fora major a fost considerat, n dreptul civil romn clasic, sinonim cu cazul fortuit .
In prezent, se consider c fora major reprezint un fenomen natural sau social exterior,
extraordinar, de nebiruit, care exclude n ntregime angajarea rspunderii, dac a fost cauza
exclusiv a prejudiciului .
Distincia dintre cele dou prezint interes dac avem n vedere c, n dreptul penal, doar cazul
fortuit nltur caracterul penal al faptei, iar, n latura civil, rspunderea contractual este
nlturat, n funcie de contract, fie doar de fora major, fie att de fora major ct i de cazul
fortuit.
Eroarea de fapt exonereaz de rspundere atunci cnd fptuitorul nu cunoate existenta unei
mprejurri de care depinde caracterul ilicit al faptei. Aa cum arata prof. C. Bulai, nu exist
eroare n caz de ndoial (dubiu). Nu poate fi considerat eroare incapacitatea sau neglijena
profesional care a dus la greeala de calcul sau la aplicarea greit a unui procedeu tiinific n
exercitarea unei profesii sau meserii (inginer, farmacist, medic chirurg etc.) fiindc n astfel de
cazuri exist obligaia legal pentru cei n cauz de a cunoate realitatea .
Eroarea de drept const n necunoaterea sau cunoaterea greit a unei norme de drept. Daca
aceast eroare poart asupra unei norme de drept penal, ea nu nltur caracterul penal al faptei.
Alturi de aceste cauze care exclud existena rspunderii juridice, mai pot interveni si alte
circumstane care dei nu afecteaz temeiul obiectiv sau subiectiv al rspunderii juridice, totui
mpiedic pronunarea unei hotrri judectoreti n sensul afirmrii vinoviei fptuitorului.
Spre exemplu, fie ca e vorba de un proces civil, penal, sau de alt natur, prescripia rspunderii
sau a dreptului la aciune, mpcarea prilor sau retragerea aciunii/plngerii pot mpiedica
tragerea la rspundere a autorului faptei ilicite, datorit trecerii unei perioade de timp prea
ndelungate de la data nclcrii normei juridice n cazul prescripiei rspunderii sau a dreptului
la aciune ori datorit relaiilor dintre fptuitor i persoana prejudiciat, n celelalte cazuri.