Sunteți pe pagina 1din 5

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

Decizia de numire (suplinire, detaare, titularizare) - n copie


Fia postului - n copie
Curriculum Vitae n format Europass
ncadrare pentru anul colar n curs
Orarul pentru anul colar n curs
Planificarea calendaristic anual
Proiectarea unitilor de nvare
Cursuri opionale program, dup caz, suport de curs, materiale auxiliare
Programul i proiectarea pregtirii suplimentare a elevilor capabili de performan
Programul i proiectarea pregtirii elevilor ce prezint dificulti n nvare
Evidena elevilor nscrii la examenele naionale
Documente curriculare (planuri-cadru, programe colare n uz, metodologii,
regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a programelor colare, precizri
metodologice cu privire la predarea specialitii, programe examene naionale,
programe colare pentru discipline opionale noi, lista manualelor folosite la clas, lista
mijloacelor didactice utilizate n activitatea didactic) - pe suport electronic (CD, stick
de memorie)
Instrumente de lucru i de evaluare (teste ini iale, sumative); rezultate la examene
naionale; rezultatele evalurilor periodice - pe suport electronic (CD, stick de
memorie)
Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeean/ naional, coordonator
cerc pedagogic/ metodist/ membru n consiliu consultativ, ndrumtor reviste
colare/membru n colectivul de redacie al revistelor de specialitate, evaluator
manuale, membru n comisii tiinifice - pe suport electronic (CD, stick de memorie), n
format scanat
Calificativul acordat de ctre CA n copie

PORTOFOLIUL INSPECTORULUI COLAR

Decizia de numire - n copie


Fia postului
Curriculum Vitae n format Europass
Programe manageriale anuale i semestriale
Graficul de inspecie semestrial corelat cu graficul unic de inspecie al inspectoratului
colar
Rapoarte periodice: semestriale, anuale
Consiliul consultativ al profesorilor de specialitate
Lista profesorilor metoditi i a sarcinilor delegate, incluznd distribuia i realizarea de
ctre profesorii metoditi a activitii de inspecie
Lista responsabililor cercurilor pedagogice
Lista responsabililor comisiilor metodice/ catedrelor din unitile de nvmnt
Lista profesorilor formatori naionali i locali
Lista cursurilor opionale i avizarea lor
Situaia formrii continue a cadrelor didactice
Situaia cabinetelor i a resurselor didactice din coli
Situaia aciunilor metodice i de perfecionare organizate cu cadrele didactice n
colaborare cu diferite instituii
Situaia rezultatelor elevilor la specialitate la examenele i evalurile na ionale
Situaia rezultatelor deosebite ale cadrelor didactice i ale elevilor
Situaia manualelor la specialitate
Banca de date: planuri-cadru, programe colare, dup caz, programe de bacalaureat
evaluare naional, modele planificarea calendaristic anual i proiecte ale unit ilor de
nvare, modele rapoarte de inspecie, catalogul manualelor colare, norme,
instruciuni, regulamente, bnci de itemi - pe suport electronic (CD, stick de memorie)
Documente specifice primite de la M.E.N.

PORTOFOLIUL METODISTULUI

Decizia de numire eliberat de inspectoratul colar - n copie


Curriculum Vitae n format Europass
Graficul de inspecie semestrial
Graficul activitilor metodice
Rapoarte periodice: semestriale, anuale
Banca de date: planuri-cadru, programe colare, dup caz, programe de bacalaureat
evaluare naional, modele planificarea calendaristic anual i proiecte ale unit ilor de
nvare,
modele rapoarte de inspecie, catalogul manualelor colare, norme,
instruciuni, regulamente, bnci de itemi - pe suport electronic (CD, stick de memorie)

OPIS MINIMAL AL DOCUMENTELOR COMISIILOR METODICE/CATEDRELOR

1. Baza de date cu membrii comisiilor metodice/catedrei i datele lor personale (telefon,


adresa e-mail, grad didactic, specialitatea, vechimea n nv mnt, atribu iile
membrilor n cadrul comisiei metodice/catedrei)
2. Planul managerial anual al catedrei, incluznd datele/perioadele i tematica activit ilor
catedrei, avizat de directorul unitii de nvmnt
3. Planificrile calendaristice anuale ale membrilor comisiei metodice/catedrei, avizate de
responsabilul comisiei/catedrei
4. Materiale tiinifice i metodice prezentate n cadrul activit ilor de catedr
5. Fie de observare a leciilor completate la activitatea de asisten /interasisten
6. Calendarul olimpiadelor i concursurilor colare la care particip elevii colii i
rezultatele obinute de acetia
7. Lista cursurilor opionale realizate de membrii comisiei metodice/catedrei
8. Bnci de itemi pe discipline
9. Rapoarte anuale de activitate ale comisiei metodice/catedrei
10. Procesele - verbale ale edinelor de comisie metodic/catedr