Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării


Secţia: Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

CURS
INTRODUCERE ÎN TEHNICI DE STUDIU A COMUNICĂRII
An de studiu: IV
Nume titular: Conf. Dr. Marinescu Valentina
Durata Curs: 1 Semestru (Semestrul II) 3 săptămâni (Tutoriat) X 1 săptămână (Rezidenţiat).

DESCRIERE ŞI OBIECTIVE:
1. Familiarizarea studenţilor cu problematica subsumată tehnicilor de studiere a comunicării;
2. Dobândirea de cunoştinţe practice privind modalităţile de studiere directă a relaţiilor implicate
în procesele macro- şi micro-comunicaţionale.

FORMA ŞI MODALITĂŢI DE EVALUARE:


Nota se acordă după formula:
- examen scris - verificarea cunoştinţelor teoretice privind tematica de curs şi seminar: 50%;
- participarea la Tutoriat şi redactarea de lucrări scrise : 50%.
Nota minimă: 5.

TEMATICĂ

Tutorat 1
1. Tradiţii de cercetare în studiul comunicării
2. Etapele proiectului de cercetare: Metodele şi tehnicile sociologice: Ancheta, interviul,
observaţia, experimentul, discuţia de grup, analiza documentelor sociale, analiza de
conţinut, analiza de discurs etc.
3. Experimentul
4. Ancheta şi sondajul de opinie

Tutorat 2
1. Interviul
2. Focus-grupul
3. Observaţia

Tutorat 3
1. Analiza de conţinut
2. Analiza lingvistică
3. Analiza de imagine

Rezidenţiat
1. Recapitularea cunoştinţelor;
2. Verificarea şi consolidarea informaţiilor dobândite;
3. Pregătirea examenului final.

Bibliografie obligatorie
1. COMAN, Mihai - Introducere în sistemul mass media - Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
2. P. GOLDING, G. MURDOCH, D. DEACON - Researching Communication- A Practical
Guide to Methods in Media and Cultural Analysis-Blackwell, London, 2000;
3. ASA BERGER, A - Media and Communication Research Methods- Sage, 2000;
4. GUNTER, B. - Media research methods-Sage, 1999.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. LARAMEE, A., VALLEE, B. – La Recherce en Communication - Elements deMmethodologie
– Presse de l’ Universite du Quebec – Tele-Universite, 1991;
2. MASSE, P. – Methodes De Collecte et d’Analyse de Donnees en Communication - Universite
du Quebec – Tele-Universite, 1992.
3. SILVERSTONE, R - Televiziunea şi viaţa cotidiană - Ed. Polirom, Iaşi, 1999;

Pentru fiecare tutorat studentul va aloca un „buget de timp” total de 70 de ore din
care:
1. Ore de studiu pentru notele de curs: 5 ore
2. Ore de consultare a bibliografiei şi documentare: 25 ore
3. Ore de studiu individual şi rezolvarea temei propuse: 40 ore
Pentru rezidenţiat studentul va aloca un buget de 15 ore pentru aprofundarea
cunoştinţelor şi revederea materiei pentru examen.