Sunteți pe pagina 1din 156

LINDA ADAMS

S`rmana
fat`
bogat`
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
CECILIA IONESCU

ALCRIS

Capitolul 1
|n picioare \n fa]a oglinzii mari din camera sa,
Emily Bainbridge contempla cu un aer uimit
somptuoasa toalet` de mireas` pe care tocmai o
\mbr`case. Tulul aureola ca un abur u[or blondul
ro[cat al p`rului lung, \nainte de a c`dea \n cascad`
peste dantela imaculat` a rochiei [i a se aduna pe
covor. Brusc, Emily \ncet` s` se priveasc`, se aplec`
pentru a-[i scoate pantofii elegan]i din m`tase alb` [i
se \ntoarse cu spatele la oglind`. Cnd se \ndrept`
spre fereastr`, voalul se ag`]` de bra]ul unui fotoliu
acoperit cu catifea ro[u-\nchis.
|ncerc` s` elibereze materialul f`r` s` reu[easc` [i,
\n cele din urm`, zgl]i scaunul, uitnd pentru o clip`
c` mobilele vechi meritau aici aceea[i venera]ie ca
vacile sacre \n India. Aruncnd o privire furioas`
obiectului de sacrilegiu, \[i spuse c` la urma urmei
acesta nu era dect un fotoliu vechi, pe care nu
5

\ndr`zneai s`-l folose[ti de team` s` nu se


pr`bu[easc`. Enervat`, trase de voal cu un gest pu]in
prea puternic [i tulul fragil se rupse. Gndindu-se \n
acel moment la pre]ul extravagant al toaletei sale de
mireas`, privi consternat` dezastrul.
De unde oare \i venea aceast` nervozitate, \n
diminea]a asta? De ce nu-[i putea reg`si calmul s`u
obi[nuit? |n`l]` capul, se \ntoarse din nou spre
oglind` [i se mir` de paloarea obrajilor [i str`lucirea
puternic` a ochilor de un albastru intens. Nu se sim]ea
\n apele ei, era prost dispus`, foarte agitat` [i complet
neputincioas` s`-[i revin`.
Dup` ce rezistase ani \ntregi educa]iei rigide a
mamei sale, Emily Bainbridge dobndise \n cele din
urm` esen]ialul: o perfect` st`pnire de sine \n orice
\mprejurare.
Fusese obositor, greu, uneori chiar descurajant, s`
\nve]e s` se comporte corect... Fiecare gest, fiecare
moment al vie]ii era supus unor reguli stricte. |n
familia Bainbridge, un copil nu putea pur [i simplu s`
ia o furculi]` [i s` se serveasc`. Trebuia mai \nti s` [tie
pe care s-o aleag`, \n func]ie de platoul servit, s-o ia cu
mna care trebuia [i, \n sfr[it, s`-[i men]in`
\nf`]i[area.
{i cu oamenii era ca [i cu furculi]ele. Existau cei
care trebuia cunoscu]i, cei care trebuia iubi]i. Desigur,
cu oamenii era mai complicat dect cu obiectele, mai
pu]in precis [i chiar mai derutant.
6

Cnd fusese mic`, Emily \n]elesese cu greu toate


acestea. {i cnd, pn` la urm`, acceptase acest mod
de via]`, ca singurul cuviincios pentru o tn`r`
persoan` de familie bun`, \i fusese \nc` foarte greu.
Uneori, \n timpul adolescen]ei, \i venea s` urle [i s`
se dea cu capul de pere]i, lucruri absolut interzise,
sau mai degrab` de neconceput \n familia
Bainbridge.
Acum, ca [i \n acele momente, ar fi vrut... Ce, exact?
Ca via]a s` fie cu totul altfel. Cel pu]in a sa.
Oh! Nu l`sase s` i se vad` nimic pe chip, nici \n
atitudinea sa. Dar \n ciuda eforturilor, [tia c` nu-i va
sem`na \n \ntregime mamei sale.
Nu putea s` scape de responsabilit`]ile pozi]iei sale
sociale dect \n singur`tatea camerei, sau a atelierului
ei. Acolo nu-[i mai st`pnea acea parte ne\mblnzit` a
firii sale, care fusese deja gata s-o distrug`. |n
dezordinea atelierului s`u, \n blugi [i cu un pulover
p`tat cu vopsea, se bucura de un minimum de
libertate indispensabil exprim`rii oric`rui
temperament de artist.
Emily se apropie de fereastr`. Afar`, fiul s`u
Michael, \n vrst` de [apte ani, ]op`ia prin frunzele
ve[tede pe care gr`dinarul le greblase [i le adunase
gr`mad`. |[i st`pni o dorin]` brusc` de a deschide
fereastra [i a-l chema pe b`ie]el, pentru ca s` ridice
ochii spre ea [i s` fac` un semn celei pe care o numea
m`tu[a Emily.
7

Michael nu [tia c` de fapt ea era mama lui. Numai


p`rin]ii Emilyei cuno[teau acest secret dureros,
probabil unul dintre cele mai bine p`strate din
societatea bun` din Pittsburgh.
La drept vorbind, \n lumea att de bine ordonat` a
familiilor Bainbridge [i Harrison, nu exista nici cel mai
mic loc pentru pove[ti de dragoste ascunse [i copii
nelegitimi. Iar ca Harold Harrison s` se poat` m`car
\ndoi de trecutul logodnicei sale constituia, din
fericire, o imposibilitate absolut`. Adev`rul l-ar fi
\ngrozit, Emily o \n]elegea foarte bine. Nimic nu scuza
gre[eala comis` opt ani mai \nainte, nici m`car
tinere]ea, nici pasiunea care o dusese la ea.
Pe nea[teptate, avu impresia \nsp`mnt`toare c` se
afl` \n \nchisoare [i \[i \ncle[t` degetele pe damascul
greu al perdelelor. Se sufoca. Nici un pericol, totu[i,
ca Harold s` descopere adev`rul [i ea nu se sim]ea
ctu[i de pu]in vinovat` c` i-l ascunsese. De opt ani,
rebela de odinioar` isp`[ise [i disp`ruse f`r` s` lase \n
ea nici o urm`. Va fi o so]ie bun` pentru Harold. |n
acest caz, de ce oare persista \n ea aceast` nervozitate?
Ce i se \ntmplase \n aceast` diminea]`?
De-abia se recunoscuse \n oglind`, o clip` mai
\nainte. Ochii aceia prea str`lucitori, tenul att de
palid, tr`dau disperarea... Nu se vedea nimic din
imaginea sa obi[nuit` de tn`r` femeie sofisticat` [i
plin` de siguran]`. Nici chipul fericit al unei logodnice
\ndr`gostite de b`rbatul cu care se va c`s`tori.
8

Emily zmbi u[or la amintirea dragului s`u Harold,


de care va fi curnd legat` pentru totdeauna.
Desigur, \l iubea. {i chiar mult. Era exact b`rbatul
care \i trebuia. Cu el, totul p`rea mai u[or [i ea \[i
ascundea cu u[urin]` aspectul incomod al
personalit`]ii sale.
De ce naiba se sim]ea oare att de teribil de
nefericit`? Totul se desf`[urase f`r` grab`. Emily [i
Harold erau logodi]i de un an. C`s`toria va avea loc
peste dou` s`pt`mni. Nelini[tile unei mirese, din
ajun de ziua cea mare, nu erau oare pu]in premature?
Emily \[i privi din nou fiul care se juca. M`ritat`, \l
va putea recunoa[te ca al s`u [i s` \ndeplineasc` \n
sfr[it rolul de mam` pe lng` el.
|nainte de a-l \ntlni pe Harold, o rugase pe mama
sa s` i-l \ncredin]eze pe Michael f`r` s` fie c`s`torit`.
Rosalind refuzase. Disperat`, Emily nu considerase
atunci c`s`toria dect ca un mijloc de a-[i cre[te ea
\ns`[i copilul. Dar asta, \nainte s`-i fac` Harold curte.
Deoarece acum, totul era cum nu se putea mai bine [i
era att de fericit` s` se c`s`toreasc` [i s` tr`iasc` \n
curnd cu Michael. {i \ncntat` c` Rosalind, mama sa,
se bucura din plin de aceast` c`s`torie convenabil`.
Convenabil`... Cuvntul preferat al Rosalindei. Un
cuvnt detestat odinioar` de Emily, pentru c`
reprezenta exact lumea familiei Bainbridge.
Brusc, o emo]ie puternic` \i strnse inima. Se
sim]ea pierdut`, f`r` s` \n]eleag` de ce. |[i d`du spre
9

spate, cu amndou` minile, [uvi]ele care \i mngiau


obrajii. Blondul ar`miu al p`rului s`u minunat [i des
amintea de culoarea frunzelor de toamn` care
acopereau p`mntul, afar`, \n blnda lumin` de
octombrie. De obicei, \[i strngea p`rul \ntr-un coc pe
ceaf`, dar ast`zi \i c`dea liber pe umeri. Coafura pe
care o prefera Grant, cu ani \n urm`.
Grant! Doar la evocarea acestui nume, un u[or
tremur \i agit` tot corpul. Oare ce se \ntmplase?
Era tulburat` de aceast` rochie de mireas` [i de tot
ceea ce simboliza ea? Probabil. Era totu[i vorba
doar de o prob`, pentru a o mul]umi pe mama sa.
|n mai pu]in de cincisprezece zile, o va purta
pentru a-[i lega pentru totdeauna destinul de cel al
lui Harold.
Din acela[i mediu cu ea, Harold ]inea la acele valori
pe care fusese \nv`]at` s` le respecte. Totu[i, Emilyei \i
era team`. Nu de rolul de st`pn` a casei care o
a[tepta lng` un so] att de important, deoarece
fusese crescut` \n acest singur [i unic scop. Se temea
s` se lege de un b`rbat, deoarece cu opt ani \n urm`,
via]a sa se frnsese. Prea tn`r`, indiferent` la onoarea
de a fi n`scut` o Bainbridge, uitndu-[i numele [i
familia, f`cuse teribila gre[eal` de-a nu alege
b`rbatul... convenabil.
O gre[eal` pe care se jurase s` n-o mai comit`
niciodat`. {i de atunci, se comportase ca o fiic`
perfect` a mamei sale.
10

Mai mult, cunoscnd pasiunea [i suferindu-i


consecin]ele, \i descurajase prin rezerva sa extrem` pe
cei mai sinceri admiratori. De la vrsta de
[aptesprezece ani n-o mai atinsese nici un b`rbat, nici
chiar Harold, f`r` s` se \ntrebe despre acea
surprinz`toare lips` de senza]ii. |n tot acest timp,
p`rin]ii s`i se purtaser` ca [i cnd aceast` pasiune
nenorocit` pentru Grant nu existase niciodat`. |n
familia Bainbridge, manierele pretindeau s`-]i ascunzi
emo]iile. S`-]i analizezi sentimentele era pur [i simplu
de prost gust [i acele psihoterapii absurde, o mod`
care va trece. Existau datorii, responsabilit`]i [i tot
restul care ]ineau de un egoism \nver[unat, apropiat
de neru[inare.
Emily supravie]uise, devenind o persoan` sleit`
suflete[te. {i rarii b`rba]i destul de perseveren]i
pentru a \ncerca s`-i plac`, \n pofida r`celii sale, se
plictisiser` repede de ea - to]i, cu excep]ia lui
Harold.
Harold nu-i cerea s` fie pasional`, ci supus`,
frumoas` [i s` provin` dintr-una dintre cele mai vechi
[i puternice familii din Pittsburgh.
Era exact genul de femeie la care visa, a[a cum el
era so]ul care \i trebuia Emilyei. So]ul ideal, o
asigurase Rosalind care, cu opt ani \n urm`, \l
considerase pe Grant, fiul unui muncitor la o]el`rii,
drept so]ul cel mai pu]in potrivit pe care [i-l putea
imagina pentru fiica sa.
11

Emily \[i permitea rareori s` se gndeasc` la Grant.


Nu avea dect o singur` fotografie de-a lui, dar \ntr-o
stare jalnic` [i ascuns` \n fundul unui sertar. De fapt,
\ntr-o zi, \n disperarea sa, rupsese fotografia [i lipise
imediat buc`]ile la loc, \n]elegnd c` nu va avea nimic
altceva care s`-i aminteasc` de el. Cu toate acestea,
acum nu avea nevoie de fotografie pentru a-l revedea
cum \i ap`ruse prima dat`, \ntr-o dup`-amiaz`, \n
p`durile din Pennsylvania.
|n vacan]`, la m`tu[a sa,Peggy, departe de lumea
familiei Bainbridge, Emily cunoscuse o minunat`
libertate \n acea var`, explornd \mprejurimile [i
pescuind \n praiele agitate ce mergeau de-a lungul
domeniului \ntins al m`tu[ii. |ntr-o zi, \ntorcndu-se
acas` cu un pe[te destul de mare \n co[, r`t`cise
drumul [i se pierduse.
Auzind ni[te rsete feminine [i o voce masculin`, se
\ndrept` spre acea parte, pentru a descoperi un
lumini[ [i o cas` \n stil rustic, cu acoperi[ul din lemn,
construit` la r`d`cina unor arbori \nal]i. Un b`rbat
foarte \nalt st`tea \n picioare lng` o ma[in`
decapotabil` alb` \n care se aflau dou` fete frumoase,
cu p`rul la fel de negru ca al acelui b`rbat. Cu aerul
amuzat [i indulgent al unui frate mai mare, el flec`rea
cu cele dou` frumuse]i ce rivalizau \n mod vizibil
pentru a-i atrage aten]ia.
Ridicase brusc ochii [i Emily nu va uita niciodat`,
chiar dac` tr`ia o sut` de ani, expresia intens` a
12

frumosului s`u chip \n acel moment. O \nv`luise \ntr-o


privire cald` [i \ndr`znea]`. O mngiere insolent` cu
privirea.
Ro[ie ca un bujor, Emilyei i se t`iase r`suflarea.
Necunoscutul \[i schimbase imediat expresia,
impresionat de atta nevinov`]ie, de parc` [tiuse din
prima clip` ce va deveni pentru el.
Ea nu mai era con[tient` de nimic, \n afar` de el.
Zgomotele p`durii disp`ruser` vntul u[or prin
frunzele de ar]ari [i mesteceni, cntecul p`s`rilor pe
ramurile cele mai \nalte, murmurul \ndep`rtat al apei
din pru. Acest b`rbat devenise subit, lumea \ntreag`
pentru ea.
|n timpul acestor cteva secunde \n care timpul
st`tuse \n loc, fiecare am`nunt al apari]iei sale se
\ntip`rise \n memoria Emilyei. Statura \nalt`,
atitudinea non[alant`, sub]irimea aproape excesiv` a
acelui corp care d`dea totu[i impresia unei for]e
extraordinare. Era exact opusul tinerilor oameni
boga]i [i r`sf`]a]i de via]`, pe care [i ea o cuno[tea.
|nc` nu [tia c` el mo[tenise acea sub]irime [i acea
evident` rezisten]` fizic` att de atr`g`toare, crescnd
\n cartierele s`race din Pittsburg, din apropierea
o]el`riilor.
P`rul des [i negru, \n aparen]` de nest`pnit, \i
c`dea pe frunte, proasp`t sp`lat, cu reflexe alb`strii \n
lumina soarelui, filtrat` printre ramurile copacilor.
Pielea puternic bronzat` amintea abanosul. Sub
13

sprncenele dese [i \ntunecate, ochii negri,


str`lucitori, cu privirea intens`, d`deau o frumuse]e
unic` tr`s`turilor aspre.
Ea sesiz` numaidect sensibilitatea b`rbatului \n acei
ochi magnifici care, mai trziu, [tiuser` s` citeasc` pn`
\n sufletul s`u. |i pl`cuse imediat frumuse]ea b`rb`teasc`
a acelui chip, senzualitatea buzelor pline. Mai trziu,
blnde]ea infinit` a acestei guri asupra ei o uimise.
Evident, pl`cea femeilor, chiar dac` se ar`ta cel mai
adesea fratern cu ele. Ultimul n`scut din [ase copii,
singurul b`iat, idolatrizat de cinci surori [i de mama sa
\nc` din leag`n, g`sea normal ca femeile s`-l adore. Le
iubea [i ele f`ceau la fel. Asta era tot. Bine\n]eles, \n
ziua \ntlnirii lor, Emily nu [tia nimic din toate astea.
Se sim]ise imediat atras` de acest b`rbat, cel mai
seduc`tor pe care-l v`zuse vreodat`. Doar mai trziu
\n]elesese c` se \ndr`gostise nebune[te de un
necunoscut, la prima vedere.
A]i face mai bine s` pleca]i \nainte de-a avea
nepl`ceri, le spuse el celor dou` tinere fete.
{i muzica din vocea sa o \nv`luise pe Emily, \n extaz.
Vede]i bine c` tocmai sose[te prietena mea,
ad`ug` el. Gelozia o poate face de temut...
Emily nu-[i crezuse urechilor. Dar el o privise cu
ochii negri str`lucind [treg`re[te. {i printr-un fel de
cea]`, ea v`zuse ma[ina sport \ndep`rtndu-se pe
drumul de p`mnt [i disp`rnd pe sub arbori.
Restul dup`-amiezii fusese o \ncntare.
14

De ce le-a]i spus c` sunt... prietena


dumneavoastr`? \ntrebase ea foarte \ncet.
El o \nv`lui din nou cu privirea sa \ntunecat`. {i ea
avusese impresia c`-l cuno[tea dintotdeauna.
Pentru c` sunte]i, o asigur` el ca [i cnd a[a ar fi fost.
{i v`znd pe[tele din co[, se oferise s`-l
preg`teasc` [i ea \l l`sase s-o fac`.
Sper c` n-au plecat din cauza mea...
|l observase \n t`cere \n timp ce se ghemuise \n
iarb`, scosese un cu]it din buzunar [i cur`]a pe[tele de
solzi, impresionat` de chipul bronzat, degetele
destoinice [i bra]ele musculoase.
Nu v` mai gndi]i la asta, \i recomandase el \n
cele din urm`. {ti]i, am cinci surori. {i de cnd m`
[tiu, fetele m` urm`resc, dar eu alerg mai repede
dect ele.
Ridicase capul [i ad`ugase cu un zmbet r`v`[itor:
Cnd v-am v`zut adineauri, m-am oprit pentru
prima oar`.
El \l privise insistent, incapabil` s` vorbeasc`, avnd
sentimentul c` pentru el era singura femeie din lume.
Din nou, timpul se oprise \n loc. Mai trziu,
hot`rse c` acela fusese de fapt momentul \n care se
\ndr`gostise. Zilele urm`toare nu se mai desp`r]iser`.
Nici o clip` nu se \ndoise de dragostea pe care o
sim]ea pentru ea.
Cu toate acestea, o tr`dase [i o l`sase singur` s`-[i
\nfrunte mama [i consecin]ele iubirii lor.
15

{i Michael \i sem`na uimitor tat`lui s`u. De la p`rul


brunet, ochii foarte negri [i curba sprncenelor, pn`
la felul \n care se mi[ca, agerimea min]ii, umorul [i
acel mod de a pl`cea sexului opus. Cum s` ui]i un
b`rbat cnd tr`ie[ti cu replica sa exact`, \n miniatur`?
Emily [tia c`, orice ar face, nu-l va uita niciodat` pe
Grant. Totu[i, se str`duia s` nu se gndeasc` la el. Nu
mai avea loc \n via]a ei.
Pe nea[teptate, se \ntreb` dac` se schimbase la fel
de mult ca ea, \n ace[ti ultimi opt ani. Era oare tot la
fel de frumos [i seduc`tor, sau cu totul altfel, mai
pu]in sub]ire, c`s`torit cu o femeie pu]in plinu]`, cu o
cas` plin` de copii?
Cineva cioc`ni la u[`. Recunoscnd acea manier`
autoritar` de a se anun]a, Emily \[i schimb` pe
moment expresia. Mnia [i triste]ea \i disp`rur` de pe
chipul care deveni neted [i calm.
Draga mea!
Rostind aceast` tandre]e pe un ton autoritar,
Rosalind intr` \n \nc`pere.
Trebuia s` cobori \ndat` ce \mbr`cai rochia.
Iart`-m`, mam`.
Cu ochii cenu[ii, severi ca ai unei \nv`]`toare \n fa]a
unei copile ce ar fi comis o gre[eal` de neiertat,
Rosalind \[i privi fiica. Apoi, cu un oftat exasperat, o
examin` pe Emily din cap pn` \n picioare [i p`ru c`
descoper` un adev`rat dezastru.
16

Voalul este prost pus, prea lung \ntr-o parte.


Se apropie [i taftaua rochiei sale f`cu un zgomot
u[or de hrtie [ifonat`.
Sper c`-l vei pune mai bine \n ziua nun]ii. Cnd
erai mic`, de-abia erai \mbr`cat` [i piept`nat`, c`
rochia \]i era complet [ifonat`, nodul cordonului
desf`cut [i p`rul \ncurcat.
Ca un frumos pachet de Cr`ciun, cu hrtia rupt`
de ner`bdare, spuse Emily cu un u[or zmbet amabil.
Cuvintele tat`lui s`u, din anii trecu]i. Copil`, Emily
fusese ceea ce se numea o fat` cu comport`ri de b`iat.
Tat`l s`u \n]elesese exuberan]a feti]ei [i acceptase c`
n-avea nimic din p`pu[ica la care visa mama sa. Dar cu
opt ani \n urm`, Emily \[i pierduse pofta nem`surat`
de via]`. De atunci, se supusese dorin]elor mamei
sale.
Rosalind zmbi. |n felul ei, \[i iubea fiica [i voia \n
mod sincer s-o ajute.
Las`-m` s`-]i prind corect voalul, \i ordon` ea.
Cu agrafele \ntre din]i, ad`ug`:
Ar trebui s`-]i ridici p`rul, pentru nunt`... Aceast`
coafur` \]i d` aerul unei adev`rate copile s`lbatice. Nu
uita c` te c`s`tore[ti cu un Harrison!
S-ar spune c` roste[ti numele unui sfnt... sau al
unei mine de aur.
Cu siguran]`, Harold este [i una [i alta, \nt`ri
Rosalind f`r` s` se tulbure. De altfel, o [tii bine! Este
absolut minunat c` intri \n familia Harrison...
17

Rosalind se \nfior` de mndrie aranjnd voalul.


P`rea c` toarce mul]umit`, cu aerul s`u de pisic`
impozant` care se preg`tea s` adoarm` \n fa]a focului.
O c`s`torie potrivit`... continu` ea, un Harrison
[i o Bainbridge... Am impresia c` tr`iesc un vis. Tot
ora[ul vorbe[te despre asta! {tii c` Margaret Allison
este bolnav` de gelozie? Spera s-o c`s`toreasc` pe
Laura ei cu Harold. {i iat` c` cea care l-a cucerit este
mica mea copil` s`lbatic`!
Nu mai sunt o copil` s`lbatic` de foarte, foarte
mult timp.
{tiu, draga mea, dar... m`rturisesc c` mi-a fost
\ntotdeauna pu]in team`... |n sfr[it, acum sunt
complet lini[tit` [i \ncntat`. Harold este exact
b`rbatul care \]i trebuie. |n prezen]a sa, e[ti mai calm`,
mai sigur` de tine. Iar tu vei reprezenta un atu
important pentru reu[ita sa profesional`! Da, numai o
Bainbridge i se putea potrivi.
O emo]ie ciudat` o cuprinse pe Emily. Pentru prima
dat`, de ani de zile, sim]ea dorin]a de spa]iu, de timp.
Rosalind cercet` voalul rea[ezat \n echilibru stabil.
La mai mult de cincizeci de ani, era \nc` foarte
frumoas`. Cum se preg`tea s` se duc` la o recep]ie,
era \mbr`cat` \ntr-o rochie de cocteil din tafta de un
verde ca migdala, care \i punea \n eviden]` cenu[iul
ochilor. Acei ochi care se strngeau \ncre]indu-i nasul,
\ntr-o expresie de dezaprobare att de familiar`
Emilyei. Buzele fine, subliniate de un ruj ce nu era
18

niciodat` \n discordan]` cu toaleta sa, zmbeau foarte


rar. P`rul, de un blond prea perfect pentru a fi natural,
era strns \ntr-un coc savant construit, parc` sculptat
pe ceaf`. Avea tr`s`turi ce indicau o femeie obi[nuit`
s` dea ordine [i s` ob]in` tot ceea ce-[i dorea.
Cu toate aceastea, acum, Rosalind radia de mndrie
matern`. Emily fusese \ntotdeauna \ncnt`toare, de o
frumuse]e ce o reflecta pe cea a inimii sale. Dar
avusese nevoie de influen]a mamei sale pentru a da
impresia de elegan]` [i sofisticare. Rosalind luptase
pas cu pas pentru a \mblnzi firea spontan`,
exuberant` [i plin` de fantezie a fiicei sale. {i aceast`
c`s`torie reprezenta pentru ea un fel de triumf,
victoria final` dup` o lung` [i grea b`t`lie. Totu[i, o
mai fr`mnta \nc` o ultim` nelini[te.
Emily, ad`ug` ea, promite-mi c` te vei comporta
perfect \n ziua nun]ii tale. F`r` nebunii, vrei? F`r`
glume cu oamenii [i f`r` acele mici incidente c`rora le
[tii secretul... S` te c`s`tore[ti este un act serios, un
angajament solemn.
Ascultndu-te, s-ar spune c` este vorba de funeralii.
Draga mea, \ncerc doar s`-]i amintesc ceea ce n-ar
fi decent dac`...
Nu mai pot fi dect decent`, cumsecade [i
elegant` [i... [i... a[a cum vrei tu s` fiu! declar` brusc
Emily, cu vehemen]`. Eu nu [tiu nici m`car cine mai
sunt! Nici ce doresc!
T`cu, \ngrozit` de propriile vorbe.
19

Nu-]i \n]eleg reac]ia, Emily, replic` mama sa cu


sngele rece al unei persoane obi[nuite s` nu ia \n
seam` nici o opozi]ie. Te \mbraci bine cnd ie[i, dar
devii o adev`rat` neglijent` imediat ce pui piciorul \n
camera ta. Ct despre acei blugi oribili [i acele
pulovere \ngrozitoare pe care le \mbraci \n atelier
f`r` nimic pe dedesubt! cu vopsea pe nas [i pn` \n
p`r... Mul]umesc lui Dumnezeu c` nu l-ai dus
niciodat` pe Harold acolo!
Nu pot lucra \n rochie de sear`. Eu sunt o artist`
mam`, nu un manechin de mod`, r`spunse Emily,
plictisit`.
Mnia i se potolise, ca \ntotdeauna \n cursul
acestor discu]ii care reveneau ca un refren.
M` \ntreb \nc` de ce te interesezi att de mult de
art`, relu` Rosalind. N-ai nevoie s` \nve]i o meserie. {i
dac` trebuia neap`rat s` lucrezi, s` fi ales o meserie mai...
Convenabil`?
Absolut. {i ai putea cel pu]in s` te \mbraci
decent, mai ales acum cnd ai atins succesul.
Vrei s` spui succesul comercial...
N-are importan]`. Ai reu[it, [i \n mod magnific.
Emily se gndi la pnzele sale care reprezentau
exclusiv buchete de flori. Era foarte c`utate\n toat`
regiunea. |n mod curios, so]iile unor b`rba]i
importan]i cump`raser` una [i uneori mai multe,
pentru casele lor. {i lui Harold \i pl`ceau. Alesese
dou` pentru birourile cabinetului s`u de avocatur`.
20

O treab` frumoas`, dar \nc` departe de-a o


mul]umi. Emily voia s` mearg` mai departe, s` fac`
mai mult. {i altceva dect flori. Totul \ncepuse cu un
buchet executat la cererea mamei sale [i admirat de
Julia, o prieten` decoratoare de interioare, care se
propusese ca agent. Datorit` ei, toate prietenele
Rosalindei o declaraser` o capodoper` [i dorir` exact
acela[i tablou.
De fapt, Julia \i ar`tase pur [i simplu Emilyei c`
pentru a tr`i din arta sa, era suficient s` picteze mereu
aceea[i pnz` sau aproape, pentru salon numai. Asta,
pentru c` existau multe femei ca mama sa [i prietenele
sale, ct se poate de corecte \n manierele, gesturile,
sentimentele [i via]a lor... {i, cum Emily dorea s` nu
mai depind` de p`rin]ii s`i [i s` dobndeasc`
autonomie financiar`, acceptase oferta Juliei.
A[a c` afacerea mergea foarte bine [i aducea destui
bani, \ns` Emily r`m`sese o artist` frustrat`. Avea o
dorin]` de crea]ie pe care Rosalind o \ntrevedea \nc`
prin mndria excesiv` fa]` de operele fiicei sale [i de
succesul lor.
Dar \n ciuda \nc`p`]n`rii Rosalindei de a se
amesteca \n via]a Emilyei, [i a dorin]ei acesteia de
independen]`, cele dou` femei se iubeau profund.
Mai ales c` tn`ra femeie nu risca s` uite
consecin]ele catastrofale ale unicei sale experien]e de
libertate, din vara \n care avea [aptesprezece ani, \n
timpul celor trei luni la m`tu[a sa.
21

Oaia neagr` a familiei, m`tu[a Peggy tr`ia cu cinii


[i pisicile sale \ntr-o cas` mare, pierdut` \n p`durile
Pennsylvaniei. Ea o l`sase pe Emily s` alerge \n natur`,
ca un mic animal s`lbatic, gata s` cad` \n prima
capcan` a[ezat` \ntmpl`tor. O capcan` numit` Grant
Nichols... Dou`zeci [i [ase de ani, nec`s`torit, student
\n anul al treilea la medicin`. Angajat pentru vacan]a
de var` ca paznic de proprietarii casei rustice din
lemn, din marginea domeniului m`tu[ii Peggy.
Pentru el, Emily se f`cuse cu doi ani mai mare,
spunnd c` are nou`sprezece, pentru a tr`i mai bine
acea dragoste pasional`. Mai \nti, el voise s` mearg`
la Pittsburg s` vorbeasc` p`rin]ilor s`i. {tiind c` ei vor
refuza aceast` c`s`torie [i temndu-se s` nu-l piard`,
ea amnase lucrurile pe mai trziu. |n cele din urm`,
\ntr-o noapte minunat`, pe iarba moale din lumini[, o
f`cuse a lui.
Te iubesc, Emily. |ntotdeauna te voi iubi numai pe
tine....
Cuvintele de dragoste ale lui Grant le auzea [i
ast`zi.
Emily! Nu m` ascul]i! La ce te gnde[ti?
La Grant, m`rturisi ea cu voce joas`, la ultima
dat` cnd l-am v`zut.
Nu po]i avea astfel de gnduri, atta timp ct e[ti
iubit` de un b`rbat ca Harold, o asigur` Rosalind, categoric.
Nu-mi voi ierta niciodat` c` te-am trimis la sora mea, \n
vara aceea. B`iatul acela nu voia dect banii t`i.
22

M` iubea, m` voia de so]ie.


Ba nu. }i-am mai spus c` a luat banii pe care i-am
dat pentru a nu te mai vedea.
Tu m-ai desp`r]it de el.
Pentru binele t`u. {i pu]in prea trziu, pentru c`
erai deja \ns`rcinat`.
Cum oare s` m` fi g`sit? M-ai trimis \n Texas
pentru a na[te...
La na[terea copilului, Rosalind voise s`-l dea pe
Michael spre adop]ie unor necunoscu]i. Dar sora mai
mare a Emilyei, Lisa, [i so]ul s`u hot`rser` amndoi
s`-l adopte. Emily crezuse c` moare de durere
punndu-[i fiul \n bra]ele Lisei. Dar cum s` fac` altfel,
atta timp ct nu-i putea da numele tat`lui s`u.
Michael avea cinci ani cnd Lisa [i so]ul s`u
muriser` \ntr-un accident de ma[in`, \n timpul unei
vacan]e \n Europa. L`saser` un testament care o
desemna pe Rosalind drept tutore al copilului pn` la
c`s`toria Emilyei. Din acel moment, ea \l va prelua pe
presupusul fiu al surorii sale.
Sunt fericit` c` Peggy nu asist` la nunt`, spuse
Rosalind.
Cum? Nu vine?
A sunat \n diminea]a aceasta pentru... \n sfr[it,
n-are importan]`.
Ce a spus, exact?
C` nun]ile o plictisesc de moarte. {i apoi, ea
nu aprob` c`s`toria ta cu Harold. Nimic important,
vezi bine.
23

{i mai ce?
Pretinde c` nu vei fi fericit` nici m`car o zi din
via]a ta dac` intri \n aceast` familie de preten]io[i reci
ca sloiurile de ghea]`. |i consider` pe cei din familia
Harrison drept sloiuri de ghea]`!
Cuno[ti insolen]a m`tu[ii Peggy! N-are nici un
respect pentru genul de institu]ie pe care-l reprezint`
familia Harrison, declar` Emily, conciliant`.
Se hot`r\ s` alerge \ndat` ce era posibil pn` la
atelierul s`u, \n cel`lalt cap`t al ora[ului, pentru a-i
telefona m`tu[ii. Brusc, Rosalind p`rea \n mod ciudat,
pu]in nervoas`... Evident, nu-i dezv`luise \n \ntregime
conversa]ia cu sora sa.
***
Telefonul suna de cinci minute... |ntr-o locuin]`
att de vast` ca Joslynn, m`tu[a Peggy se putea afla
prea departe de aparat pentru a auzi soneria. Sau
poate nu dorea s` r`spund`... |n acest caz, era mai
bine s` insiste pn` cnd curiozitatea o va hot`r\ s`
r`spund`...
Alo!
M`tu[` Peggy! {tiam c` tu...
|n sfr[it! Te-am sunat de o sut` de ori [i nu e[ti
niciodat` acas`! |n cele din urm` i-am telefonat mamei
tale pentru a te anun]a...
24

Nu mi-a precizat c` voiai s`-mi vorbe[ti...


Asta nu m` mir`, nu m` ia \n considerare
niciodat`. {i vrea att de mult s` te c`s`tore[ti cu acel..
acel Harrison.
Harold Harrison.
Oricum, \i este prea team`.
Dar, de ce?
Am luptat mult timp cu con[tiin]a mea [i apoi
m-am hot`rt s` \nfrunt mnia Rosalindei...
Ce se \ntmpl`, m`tu[` Peggy?
S-a \ntors Grant. A cump`rat casa din lemn \n
care st`tea cnd v-a]i cunoscut... {i vrea s` te vad`.
S-a schimbat att de mult! Ai face mai bine s` vii
imediat, \nainte ca el s` fac` un enorm scandal. Sau
poate mai r`u.
Ce vrei s` spui?
Pentru a te vedea, este capabil de orice nebunie,
Emily. M` \n]elegi? Este \n stare de orice. De absolut
orice!

25

Capitolul 2
Emily \nchise [i r`mase o clip` nemi[cat`. Uluit`.
Dup` opt ani, Grant voia s-o revad`... de ce?
Dac` ar fi s`-i dea crezare m`tu[ii Peggy, nu mai era
iubitul tandru pe care-l cunoscuse, ci un b`rbat
capabil de violen]` [i mai degrab` \nsp`imnt`tor. Cu
toate acestea, [tiu imediat c` se va duce s`-l
\ntlneasc`, mai \nti pentru c` dorea acest lucru, dar
[i pentru c` se temea s` nu fac` vreun scandal. Dup`
m`tu[a Peggy, era \n stare de orice.
Grant nu [tia de fapt de existen]a lui Michael. Cu
opt ani \n urm`, fugise de responsabilit`]ile sale cnd
aflase de la Rosalind despre sarcina Emilyei. Rosalind,
care considerase mai nimerit s` inventeze un avort. {i
acum, Emily se temea ca el s` nu descopere adev`rul
[i s`-i povesteasc` totul lui Harold.
26

Se \ntreb` cu \ngrijorare cum va reac]iona mama sa


la aceast` hot`rre de a-l revedea pe Grant. Cu mania
sa de-a aranja totul \n cel mai mic am`nunt, Rosalind
organizase fiecare clip` din via]a fiicei sale pentru
viitoarele paisprezece zile. |ntlniri, recep]ii [i alte
obliga]ii din ajunul nun]ii se succedau f`r` \ntrerupere
pn` \n ziua cea mare.
Dac` Rosalind era la curent cu \ntoarcerea lui
Grant, se va opune planului Emilyei [i, ca
\ntotdeauna, va lua \n mod cert lucrurile \n mn`.
Dar de data aceasta, Emily ]inea s` \nfrunte situa]ia
singur`.
Rupnd o foaie din carnetul s`u de schi]e, scrise
rapid un bilet pentru mama sa. Omise deliberat
esen]ialul, s`-i spun` destina]ia [i motivul plec`rii, [i-i
explic` faptul c` un eveniment neprev`zut [i
important o obliga s` p`r`seasc` pentru cteva zile
Pittsburgul. Apoi puse bucata de hrtie \n mijlocul
mesei de la buc`t`rie, la vedere, \ntre borcanul cu unt
de arahide [i o cutie de piersici \n sirop. Se r`zgndi,
lu` foaia [i ad`ug` dou` rnduri pentru a-i cere mamei
sale s`-l anun]e pe Harold.
Apoi, \nghesui \n grab` lucrurile sale de toalet` [i
cteva haine \ntr-o geant` de c`l`torie [i ie[i din
atelier. O clip` mai trziu, se instalase la volanul
Volkswagenului s`u.
27

Emily conducea automat, indiferent` la frumuse]ea


ora[ului natal, cetate a rurilor [i podurilor, deoarece
apele lui Alleghany [i Monongahela se \ntlneau aici
pentru a forma Ohio.
Pittsburgh, splendid` poart` spre vest [i
implacabil` capital` industrial`. Zgrie-norii se \n`l]au
\ntre malurile rpoase ale rurilor [i parcurile verzi, cu
imense peluze. Titanii industriei \[i aveau re[edin]a \n
aceste turnuri din sticl` \n care tat`l Emilyei se lupta
cu intrigile consiliilor de administra]ie, \n fiecare zi [i
chiar \n aceast` clip`.
Apropiindu-se de ie[irea din ora[, tn`ra femeie
z`ri cl`dirile \nalte [i cunoscute [i, \ncetnd o clip` s`
se gndeasc` la Grant, \[i imagin` tat`l \n vastul birou
climatizat. Afacerile \i luau att de mult timp, \nct \l
vedea rar, ca [i cnd tr`ia pe o alt` planet`.
La Pittsburgh, bog`]ia se \ntlnea cu s`r`cia. |n
nord, cartierele bogate - locuin]e frumoase [i luxoase,
magazine de lux, biblioteci, gr`dini [i galerii de art`.
|n sud, giganticele o]el`rii [i cartierele s`race,
supraaglomerate, \n care muncitorii tr`iau \n ni[te
case din lemn, numite crampoane, pentru c` erau
construite una lng` alta pe flancurile colinelor.
Emily era fiica r`sf`]at` a unuia dintre magna]ii
industriei [i a Rosalindei Blake, a c`rei familie adunase
o avere \n perioada afacerilor prospere cu petrol.
Grant Nichols era n`scut de asemenea \n Pittsburgh,
28

dar \ntr-o familie de origine irlandez`, care lucra de


dou` genera]ii la furnale pentru a c[tiga exact ct s`
supravie]uiasc`.
|ncepu s` plou` m`runt [i Emily puse \n mi[care
[terg`toarele de parbriz, pornind pe autostrad`.
Curnd, ma[ini mari portocalii blocar` o band`,
\ncetinind circula]ia. |n consecin]`, p`r`si autostrada
\ndat` ce putu, pentru a rula pe un drum
departamental, care [erpuia prin mijlocul unor livezi.
Merele ro[ii fiind recoltate, r`m`seser` frunzele
\ng`lbenite de toamn`.
Se \nnoptase [i Emily continua s` ruleze. C`tre
miezul nop]ii, ploaia deveni violent` \n noaptea
\ntunecoas`, f`r` lun`. Vizibilitatea era att de slab`,
\nct Emily trebui s` \ncetineasc` [i s` se aplece peste
volan pentru a \ncerca s` vad` pu]in. Foamea \ncepu
s-o chinuiasc`. Uitase s` m`nnce de prnz [i cinase
cu o ap` mineral` [i un plicule] de arahide \ntr-o sta]ie
de benzin`.
L`s` geamul jos, sim]i pic`turile de ploaie pe obraz
[i respir` acel parfum de lemn umed pe care \l asocia
dintotdeauna cu m`tu[a Peggy. F`r` oboseala, foamea
[i durerea aceea din ceaf`, ar fi avut impresia c`
ajunsese \n sfr[it \n paradis.
Ultimii kilometri p`reau cei mai lungi. Totu[i,
parcursese mai bine de zece kilometri de la ultima
29

localitate [i se apropia de Joslynn. |ntr-o clip` o va


s`ruta pe m`tu[a Peggy, care cu siguran]` o a[tepta \n
fa]a focului cu un ceai cald.
Emily \ncetini trecnd prin fa]a unei c`r`ri printre
arbori. Nu putu citi numele \nscris pe panoul \nfipt la
intrarea drumului care se afunda \n p`dure. Era oare
Nichols? Casa \n care cunoscuse cea mai frumoas`
var` din via]a sa se afla, de fapt, la cap`tul acestui
drum inundat de ploaie. Z`ri lumin` \n dep`rtare,
printre ramuri, [i fu str`b`tut` de un fior puternic.
|n pofida anilor, inima i se tulbura \nc` la gndul c`
Grant Nichols era acolo, nu foarte departe. Acceler`.
|n sfr[it, va ajunge... Domeniul m`tu[ii sale era la mai
pu]in de un kilometru.
Se opri curnd \n fa]a grilajelor \nalte, deschise
portiera [i ezit` s` coboare din ma[in`, att de tare
ploua. Trebuia totu[i s`-[i anun]e prezen]a la interfon,
pentru ca m`tu[a Peggy s`-i deschid`. F`r`
impermeabil, se avnt` prin ploaie. Blugii [i puloverul
albastru intens, cu mneci lungi, fur` udate \ntr-o
clip`.
Emily ap`s` pe butonul de apel [i se anun]` la
microfon. Nici un r`spuns. Insist`, sun` de mai multe
ori, f`r` rezultat. Oare interfonul era stricat? M`tu[a
nu era prin apropiere? Emily tremura de frig. Nu putea
r`mne acolo toat` noaptea. Trebuia s` g`seasc` alt
mijloc s-o anun]e pe m`tu[a Peggy.
30

Alerg` pn` la ma[in`, n`v`li \n`untru [i \nchise


portiera. Apa \i [iroia din p`r de-a lungul gtului [i pe
umeri, hainele i se lipiser` [i bancheta era deja ud`.
Pielea de c`prioar` a balerinilor elegan]i, alba[tri ca
cerul, disp`ruse sub noroiul care murd`rise covorul
de pe jos, gri perl`.
Brusc, se sim]i \ngrozitor de obosit`. Dup` recep]iile
din aceste ultime zile, [ocul emo]ional provocat de
\ntoarcerea lui Grant [i toat` ziua pe drum, iar acum,
iat` c` acel interfon blestemat nu func]iona...
Tremurnd de frig, gata s` plng`, Emily \nchise ochii o
clip`, cu coatele pe volan [i fa]a \n mini.
Ce s` fac`? S`-[i petreac` noaptea \n ma[in`?
Imposibil. S` se \ntoarc` la cea mai apropiat`
localitate? La ora aceasta, toat` lumea de acolo
dormea. Nu-i r`mnea dect o solu]ie: s` mearg` pn`
la casa din lumini[ [i, dac` Grant era acolo, s`-i
telefoneze m`tu[ii.
La gndul de a-l vedea pe Grant imediat, inima
\ncepu s`-i bat` nebune[te. Nu-[i imaginase s`-l
\ntlneasc` astfel, prezetndu-se la el pe nea[teptate,
\n plin` noapte, frnt` de oboseal` [i ud` pn` la
piele. La urma urmei, poate nu era acas`. Porni
motorul [i demar`.
Zece minute mai trziu, Volkswagenul intra pe
drumul ce se afunda \n p`dure. La lumina farurilor,
Emily nu vedea dect p`mntul noroios \n ploaie [i
trunchiurile ude ale arborilor. P`durea se \ntindea \n
31

jurul ei \ntunecoas`, \mbibat` de ap`, vag


amenin]`toare. Prea obosit` pentru a-i fi team`, se
\ndrept` spre lumina slab` care tremura printre ramuri.
Ap`rur` ferestrele p`trate de lumin` ce str`pungea
noaptea. Apoi, cum \naint` \n lumini[, farurile
luminar` casa, cu pere]ii din gresie [i acoperi[ul
\nclinat, din lemn.
Opri ma[ina [i, nemi[cat`, cu degetele crispate pe
volan, cercet` locurile timp \ndelungat. Cu ferestrele
sale luminate, casa mic` p`rea o oaz` de c`ldur`, un
refugiu \n furtun`.
|n cele din urm`, Emily \[i f`cu curaj [i \nfrunt`
ploaia. Alerg` pn` la verand`. Acolo, ca [i cnd se
temea s` nu-[i schimbe p`rerea, cioc`ni f`r` s` mai
a[tepte \n u[a din sticl`. Trei scurte lovituri timide.
Cine se aventureaz` pn` aici, prin p`dure, \n
plin` noapte, f`r` s` ]in` seama de lup...?
Emily recunoscu imediat acea voce b`rb`teasc`,
pl`cut`, vesel`, muzical`. {i cu inima b`tnd s`-i
sparg` pieptul, auzi zgomotul unor cizme pe dale. El
se apropia...
Brusc, u[a se deschise de perete \n fa]a ei.
...[i prin furtun`? Sper s` r`mi aici pn` mine?
Emily ar fi vrut s` fug`, dar spaima o paraliza. Cu
siguran]`, fusese luat` drept alta. Cum s`-l \nfrunte
acum? Oh! De ce oare venise aici?
Grant aprinse lampa din verand` [i ea \[i strnse
pleoapele, orbit` de lumin`.
32

Dar nu e[ti... \ncepu el cu o voce schimbat`.


Stupefiat, t`cu [i o cercet` cteva secunde.
Emily! Este posibil... E[ti Emily Bainbridge?
|nfuriat`, incapabil` s` rosteasc` un cuvnt, ea
d`du din cap.
Ce faci aici?
Acum o privea atent, o examin` din cap pn` \n
picioare cu privirea ochilor negri. {i ea se sim]i goal`,
expus` oric`rui pericol, mizerabil, cu hainele ude
lipite de corp [i p`rul [iroind de ap`.
Tu... \n sfr[it, mi s-a spus... c` dore[ti s` m` vezi,
bigui ea slab.
F`r` s` r`spund`, el continua s-o priveasc` insistent.
Con[tient` c` privirea b`rbatului aluneca asupra ei,
de la sni, la [olduri [i la picioare, se \nfior`, cuprins`
f`r` voia ei de o c`ldur` ciudat`, o tulburare greu de
definit. Respirnd greu, rezist` tenta]iei de a se
abandona unei oboseli extreme, ciudate, \mbietoare.
|n cele din urm`, respir` mai bine [i v`zu c` el se
delecta cu spectacolul acelui corp feminin cu o
asemenea poft`, \nct dori s`-l p`lmuiasc`.
|nainte s` aib` timp s` ridice mna, ochii negri ai
lui Grant revenir` la cei ai Emilyei, plini de mnie.
Chiar nu m` a[teptam s` ba]i la u[a mea \n
noaptea asta, m`rturisi el.
Evident. Nici eu n-am prev`zut s` vin la tine \n
aceast` sear`, replic` ea cu o voce tremurnd de o
33

furie re]inut`. Nu voiam s` te v`d! Dar e[ti ultima


persoan`... [i nu aveam de ales. |n]elegi, interfonul...
El o \ntreurpse.
Scumpa ta mam` [i celebrul logodnic milionar,
ce cred despre toate astea? {tiu oare unde e[ti?
Nu, nimeni nu [tie.
Ai venit singur`, f`r` s` spui num`nui, nici
mamei tale... M` \ntreb de ce?
Tu \]i pui \ntreb`ri? Asta este ceva nou, constat`
ea, regretndu-[i m`rturisirea.
Disperat`, c`uta pu]in` simpatie \n privirea lui
Grant, dar nu g`si nici o compasiune. Dnd capul pe
spate, el izbucni \ntr-un rs f`r` veselie, nici c`ldur`,
pe care nu i-l cuno[tea. Un rs aspru, care te c`lca pe
nervi.
E[ti la fel de la[` ca acum opt ani, Emily, declar`
el. }i-e team` de sinceritate, de emo]ii autentice [i de
fiin]e adev`rate, legat` cum e[ti de falsele valori din
mediul t`u.
Mediul meu! O spui ca [i cnd n-a[ fi o fiin]`
uman`, ci o p`pu[`!
Exact asta e[ti!
Cine e[ti tu ca s` m` judeci? Nici m`car nu m`
cuno[ti! N-ai [tiut niciodat` cine eram.
T`cu, cu inima plin` de triste]e.
Aici, te \n[eli. Am fost primul care te-am cunoscut
cu adev`rat, \]i aminte[ti? spuse el ironic.
34

La aceste cuvinte, amintirea unicei lor nop]i de


dragoste reveni mult prea limpede \n memoria
Emilyei. {i tonul batjocoritor al lui Grant i se p`ru
teribil de crud.
Am vrut att de mult s-o uit, murmur` ea, cu
inima strns`.
Nu po]i \nfrunta sinceritatea acelei nop]i, nu-i
a[a, Emily? E[ti ca o p`pu[` foarte frumoas`...
\ncnt`toare de privit [i goal` \n interior.
Goal`... Dac` era att de goal` cum spunea el, ar fi
r`nit-o att de mult? {i de ce o privea ca [i cnd o
vedea \ntr-adev`r pentru prima dat`?
Foarte frumoas`, repet` el cu o min` uimit`. Cu
condi]ia s` nu stai prea mult \n ploaie. Amintindu-[i
atunci de spectacolul dezolant pe care-l oferea, Emily
deveni ro[ie ca o cirea[` coapt`. O tn`r` femeie att
de echilibrat` ca ea nu s-ar fi aflat \n plin` noapte,
singur` cu un b`rbat, \n mijlocul p`durii, mai ales cu
ni[te haine ude, care puneau \n eviden]` fiecare curb`
a corpului.
{tiu c` nu ar`t ca o femeie de lume, \n cea mai
bun` form`, spuse ea, silindu-se s` par` foarte demn`.
Inutil s` mi-o aminte[ti.
Ostilitatea lui Grant disp`ru [i \n ochi \i str`luci o
lumin` pu]in diabolic`. Avea privirea aceasta, [i-o
amintea de fiecare dat` cnd la el, sim]ul umorului
dep`[ea cele mai triste emo]ii.
35

E[ti \nc` departe de adev`r, o asigur` el. Semeni


cu un [oricel c`zut \ntr-un [an] de ap` [i salvat de la
\nec de pisic`.
Sunt \ntr-adev`r \n aceast` situa]ie, m`rturisi ea.
Nu speram la o primire entuziast` din partea ta. Dar
m` simt \ngrozitor [i ironia, observa]iile tale nedrepte,
r`ut`cioase, nu ajut` la nimic.
Ei, am dat cu parul?
|n mod ciudat, era mai mult dect contrariat` c`
Grant o putea vedea att de me\ngrijit`. De[i atent` la
\nf`]i[area sa, nu se interesase niciodat` de ea peste
m`sur`. Dar acum, nimic nu-i p`rea mai important.
Coafura distrus`, ]inuta indecent`, i se p`reau
dramatice. {i regreta amarnic faptul c` nu-[i pusese un
sutien \nainte de a pleca din Pittsburgh. Grant o
considera probabil ca pe o oarecare. |n timp ce el...
El era splendid. Bine\n]eles, dac` \]i pl`ceau
brune]ii frumo[i, \nal]i [i viguro[i. Iar din nefericire,
Emily \i prefera tuturor celorlal]i.
Constatnd asta, \ncepu s` tremure u[or [i \ncerc`
s` se conving` c` era din cauza frigului. |n plus,
mirosea bine. Sesiz` mirosul degajat de pielea sa sub
parfumul \n]ep`tor al solu]iei de dup` ras.
|l observ`, la rndul ei. {oldurile \nguste,
abdomenul plat, pieptul musculos... Nu luase un gram.
Nu putea suferi s` i se taie astfel respira]ia la fiecare
trei secunde. {i \[i spuse c`, hot`rt lucru, era din ce
\n ce mai frig.
36

Cu p`rul negru zbrlit, Grant avea un aer degajat,


poate chiar pu]in vulgar, dar exact ct \i trebuia pentru
a fi perfect seduc`tor. Nu se schimbase deloc, cu
excep]ia acelor minuscule riduri de fiecare parte a
gurii senzuale [i din jurul ochilor [i a acelei urme de
cinism din expresia sa.
Cum oare f`cea s` fie bronzat astfel \n luna
octombrie? |n orice caz, \i st`tea foarte bine. {i \n
ansamblu, trebuia s` recunoasc` faptul c` era de o
frumuse]e nimicitoare.
O c`ma[` de un albastru decolorat \i punea \n
valoare l`]imea umerilor. Gulerul era ros [i Emily \[i
aminti de oroarea lui pentru hainele noi. C]iva
nasturi descheia]i l`sau s` se vad` un triunghi de piele
bronzat`, pus \n eviden]` de p`rul de pe piept, negru
[i foarte tulbur`tor. Purta ni[te blugi vechi ce se mulau
pe coapsele puternice.
Credeam c` numai b`rba]ii pot dezbr`ca din
priviri, spuse el cu o voce joas` [i ironic`, ce o f`cu pe
Emily s` ro[easc`. Haide, las`-m` s`-]i ar`t cum se face.
Ochii negri o mngiar` cu o neru[inare care-i
produse Emilyei un bufeu, de[i tremura de frig.
Nu m` privi astfel! se r`zvr`ti ea.
|[i acoperi pieptul cu minile, amintindu-[i c` acest
gen de senza]ii puternice \i distruseser` deja via]a.
De ce nu? Tu nu erai oare gata s` m` m`nnci din
ochi, acum o clip`?
37

Da, dar nu... ca tine, acum.


N-ai experien]`, asta este tot, o asigur` el
adresndu-i un zmbet amuzat. Cteva lec]ii \nc` [i vei
la fel de expert` ca mine.
Pari... e[ti... att de vanitos! reu[i ea s` spun`,
exasperat` de siguran]a lui Grant.
{tii, Emily, spuse el cu naturale]e, \mi place
felul t`u de-a fi \n seara asta. Te g`sesc mult mai
simpatic` atunci cnd renun]i la manierele ipocrite [i
meschine din societatea bun`. S-ar spune chiar c`
e[ti sincer`.
Crezi \ntr-adev`r c` m` preocup` ce gnde[ti
despre mine?
Se privir` un moment \n t`cere.
A[adar, ce te aduce oare aici \n seara asta,
prin]es`? \ntreb` el \n`sprindu-[i vocea.
Ca [i cum n-ai [ti! izbucni ea, furioas`. Este vina
ta dac` am venit. Mi-a telefonat m`tu[a Peggy, speriat`
de atitudinea [i amenin]`rile tale... Nu sunt aici pentru
pl`cerea de-a te vedea! {i acum, am nevoie s` m`
folosesc de telefonul t`u pentru a o anun]a pe m`tu[`
de sosirea mea.
Avu o nou` izbucnire de mnie \n]elegnd, dup` o
privire rapid` pe care i-o arunc`, faptul c` sub
arogan]a sa, el ascundea o suferin]` st`pnit`.
Tremur de frig, ad`ug`. Vrei s` m` la[i aici toat`
noaptea?
38

Este exact ceea ce meri]i.


Pierzndu-[i calmul, rezist` dorin]ei de a-l lovi, de
a-i da un picior, cnd el se \nclin` \n fa]a ei cu o
amabilitate excesiv`.
Vrei s`-mi faci onoarea de a intra \n locuin]a mea?
o \ntreb`.
Adunndu-[i ultimele urme de demnitate, Emily
p`trunse \n interior, dnd pe spate cu mna p`rul ud.
El p`ru fermecat de gra]ia acestui gest feminin. Ea
observ` [i se sim]i mai stnjenit` ca niciodat`.
A[ fi putut s` m` \nec afar`, dac` a[teptam s` m`
invi]i s` intru, \i spuse ct putu mai rece.
El zmbi insolent.
S` te \neci? Pentru nimic \n lume... Te-a[ fi
resuscitat f`cnd uz cu ardoare de preg`tirea mea
pentru metoda gur` la gur`.
Privirea Emilyei fu imediat atras` de acele buze
senzuale care se \ntredeschiser` \ntr-un zmbet. Se
uit` imediat \n alt` parte.
A[ fi preferat s` m` \nec, \l asigur` ea.
M` \ndoiesc, spuse el, continund s` zmbeasc`.
Ea se pref`cu c` nu ia \n seam` obr`znicia acelor
ochi negri care o priveau insistent. Mnia i se calm`.
Era prea obosit` pentru a suporta emo]ii puternice.
U[a de la intrare d`dea direct \ntr-un salon mic.
Emily \l travers` pentru a se apropia de [emineul unde
ardeau ni[te bu[eni. Tremurnd, se ghemui \n fa]a
focului, \ntinznd fa]a spre c`ldura fl`c`rilor.
39

Grant o privi mult timp \n t`cere, mirat de emo]iile


care-l str`b`teau. P`rea att de fragil`, att de tn`r` [i
vulnerabil`... Avea \nc` acel aer u[or pierdut pe care-l
adora [i acel farmec obsedant. O sim]ea emo]ionat` [i
pasional`, ca \n timpul acelei nop]i \n care i se
abandonase \n bra]e.
Crezuse c`, rev`znd-o, va sim]i din nou acea veche
[i cumplit` mnie, dar \ncerca ceva complet diferit.
Suferin]ele trecutului erau \nc` acolo, \ntre ei, [i totu[i...
Ea se \ntoarse spre el.
Ai s` r`mi \nfipt acolo ca un par [i m` vei privi
insistent, f`r` s` spui nimic? \l \ntreb`.
El zmbi f`r` s` \nceteze s-o priveasc`.
Dac` am face un armisti]iu? propuse el.
Este o idee excelent`, cu condi]ia s` nu tri[ezi.
M` duc s` caut un prosop.
Se \ndrept` spre baie. Astfel, dup` opt ani, ea intra
din nou \n via]a lui, ca [i cnd n-ar fi ie[it niciodat`.
|ntr-un anumit fel, el g`sea asta normal. Se \ntoarse
lng` ea cu prosoape curate [i dou` p`turi ro[ii pe
care le \ntinse \n fa]a [emineului.
Mul]umesc, spuse ea.
Te rog.
|n genunchi, pe p`turi, \[i [terse p`rul cu un
prosop. Dar \l cercet` cu aten]ie pe Grant cnd se
aplec` \n fa]a ei pentru a mai pune un bu[tean pe foc.
V`zu materialul albastru al c`m`[ii \ntinzndu-se pe
spatele lui musculos. El se \ndrept`.
40

Ce altceva a[ putea face pentru tine, prin]es`?


Nu-mi mai spune prin]es`! Mi-ar pl`cea [i o
cea[c` de ceai.
Foarte bine, spuse el pe un ton indiferent, \n
contradic]ie total` cu c`ldura din privirea sa.
Se \ndrept` [i, continund s` se [tearg`, ea asculta
zgomotele din buc`t`rie. Cu siguran]`, \[i va da
osteneal` exagerat` pentru o simpl` cea[c` de ceai.
Nimic mai dezolant dect un b`rbat \ntr-o buc`t`rie,
se gndi ea f`r` cea mai mic` dovad`.
Emily \l auzi trntind u[ile dulapurilor, deschiznd
[i \nchiznd frigiderul. Auzi apoi clinchet de
por]elan... Era oare nervos? Zmbi [i rezist` dorin]ei
de-a alerga s`-l ajute. Dar cnd ceainicul [uier`, se
ridic` [i se duse s` i se al`ture \n buc`t`rie.
Ce faci? \l \ntreb` ea, stupefiat`.
Pe mas` era pus un tacm, pentru o singur`
persoan`. {i o tav` cu carne \n snge [i legume, vizibil
preparate \n cas` [i \nc`lzite la cuptorul cu
microunde.
Pere]ii buc`t`riei str`luceau, recent vopsi]i \ntr-un
alb ca satinul, iar \nc`perea era att de \ngrijit
\ntre]inut`, \nct Emily se gndi cu jen` la dezordinea
din apartamentul s`u. Perdele dr`gu]e \n carouri
albastre [i albe ornau ferestrele. Totul era de o
cur`]enie minu]ioas`. Talentele de st`pn al casei ale
lui Grant Nichols erau indiscutabile.
41

Sunt sigur c` ]i-e foame, spuse el vesel. Drumul


este lung de la Pittsburgh, mai ales cu vremea asta.
Nu trebuia s` te deranjezi, murmur` ea \ntinznd
mna spre cea[ca de ceai, cu un aer jenat. Nu am
obiceiul s` sosesc pe nea[teptate, \n plin` noapte, la
b`rba]i pentru a cina.
{tiu, afirm` el cu blnde]e.
Voiam numai s` telefonez.
El scoase tava din cuptor [i umplu farfuria de pe mas`.
O vei face imediat dup` ce vei cina.
Interfonul de la Josslyn nu func]ioneaz`...
M`nnc`, \i ordon` el.
Ea se a[ez` pe scaun, \n fa]a farfuriei pline, lu`
jum`tatea de l`mie de pe farfurioar` [i ad`ug` cteva
pic`turi de suc \n ceai. Apoi goli cea[ca pe ner`suflate
[i se sim]i mult mai bine.
E[ti \ntr-adev`r amabil, Grant.
Da, \mi place la nebunie s` fiu amabil.
S` fie singur` \ntr-o buc`t`rie cu un b`rbat crea un
fel de familiaritate, care \i aminti Emilyei momentele
de intimitate pe care le \mp`r]iser`. Avu ciudata
impresie c` o amenin]a un pericol.
Este ceea ce a r`mas de la cin`, \i explic` el
neglijent.
Miroase bine. {i... nu-mi este doar foame, sunt
\nfometat`.
Sprijinit de cuptor, el \i zmbi \n timp ce-[i t`ia o
bucat` de carne de vit`.
42

Cred c` \mi amintesc c` \ntotdeauna a[teptai s`


fii \nfometat` ca s` te hr`ne[ti.
N-am cinat pe drum, ca s` nu pierd timpul. Eram
att de gr`bit`...
Nu te-ai schimbat, Emily.
Tu nici att, spuse ea \n mod spontan.
Ridic` ochii spre el, \i \ntlni privirea [i n-o mai
p`r`si. |l privea parc` \nsetat` de el.
Timpul p`ru s` fac` un salt \napoi [i senza]iile de
odinioar` reap`rur` \n ea. Era fierbinte [i \nghe]at`,
tremura. El o sorbea din ochii aprigi [i negri [i, ca [i
cu ani \nainte, \i apar]inea. Inima \i b`tea nebune[te [i,
\n ciuda hainelor \nc` ude, ardea. El nu se mi[c`, dar
ochii \i mngiau corpul [i sufletul.
Nu, gemu ea, ca pentru a alunga emo]iile
puternice pe care le trezea \n ea.
Se ag`]` cu minile de marginea mesei, con[tient`
de puternica atrac]ie pe care o exercita asupra ei [i de
pericolul care o pndea.
Grant... eu...
Aceste cuvinte murmurate fur` de ajuns pentru a
rupe farmecul.
Este o gre[eal`, o nebunie, relu` ea.
Adev`rat? o \ntreb` el cu o voce r`gu[it`.
Da.
Nu sunt deloc de aceea[i p`rere...
43

Str`b`tu scurta distan]` care \i separa [i ea fu \n


bra]ele sale. |i sim]i minile mari \n jurul ei, de-a
lungul spatelui. O strnse cu blnde]e lng` el, apoi
tot mai tare, gata s-o sufoce.
De la obraz, \i atinse u[or tmplele. |[i strecur`
degetele sub pulover, \i mngie umerii, spatele,
\ncet, cu un fel de venera]ie, ca [i cnd recuno[tea acel
corp cu ochii \nchi[i. Cu respira]ia accelerat`, Emily
sim]ea c`ldura incredibil` a acelor mini, a acelui corp
viguros.
El \i s`rut` ceafa, buzele lui \i atinser` urechea,
gtul.
Este att de pl`cut, [opti el. |ntotdeauna ai avut
acela[i gust delicios.
Ea scutur` din cap, \ncercnd s` scape. Iar el rse
\ncet de acele tentative nereu[ite de a-i sc`pa din
bra]e.
Grant Nichols crescuse printre femei, le cuno[tea
toate sl`biciunile [i \n mod deosebit pe cele ale
Emilyei. Crescuse de partea urt` a barierei [i
\nv`]ase foarte devreme s` se bat` pentru a ob]ine ce
vroia.
Nu, Grant, te rog... Nu trebuie... Nu, nu...
Odinioar`, nu-mi spuneai niciodat` nu, Emily.
De ce oare, brusc, te temi?
O \mpinse la perete, se lipi de ea, \ngr`dind-o cu
bra]ele \ntinse.
44

Oh! Grant, eu...


Complet confuz`, nu putea vorbi. Apropierea lui
Grant, mngierile sale... nu [tia cum s` li se
\mpotriveasc`. Se sim]ea dinainte \nvins` de dorin]`
amestecat` cu un sentiment de pericol.
Pentru c` era con[tient` c` totul se \ntmpla prea
repede, c` mergea prea departe cu singurul b`rbat din
lume \n care nu putea avea \ncredere. Dar \i era tot
mai greu s` gndeasc`, att de senzual` [i feminin`
devenea \n bra]ele sale.
|[i plimb` degetele peste bra]ele musculoase, peste
umeri. Apoi \n`l]` capul [i privirea ochilor alba[tri se
pierdu \n cea a lui Grant.
Asta este ceea ce te sperie? mai \ntreb` el \n
[oapt`.
|i puse Emilyei mna pe gt, oblignd-o cu o u[oar`
ap`sare a detegelor s` \ntoarc` \n cele din urm` fa]a
spre el. Ea \i v`zu gura apropiindu-se [i \nchise ochii.
{i el o s`rut`.

45

Capitolul 3
Emily \ncerc` s` se mi[te, s` se elibereze de bra]ele
care o \mbr`]i[au. Dar Grant o strnse mai puternic,
cu atta for]` \nct se cambr` spre el.
De ce ai venit? o \ntreb` cu brusche]e. Nu-i a[a c`
asta c`utai? Este mult peste miezul nop]ii [i e[ti goal`
pe sub puloverul care \]i pune mai bine corpul \n
eviden]`, \n loc s`-l ascund`.
Pentru c` este ud, spuse ea pe ner`suflate. Din
cauza ploii... Nu sunt aici pentru nimic, te asigur, Grant...
|n tot cazul, e[ti foarte frumoas`. {i tentant`,
spuse el mai blnd. {i eu sunt b`rbat, nu statuie de
piatr`. |n]elegi?
{i prinznd-o de ceaf`, puse st`pnire pe gura ei,
\ntr-un lung s`rut fierbinte.
F`r` s` \nceteze s-o s`rute, o mngia cu
\nfrigurare, \i ridic` puloverul [i snii Emilyei se
strivir` de pieptul tare ca stnca.
46

Temerile sale cedar` \n cele din urm` puternicei


dorin]e [i i se oferi ca un nectar dulce, delicios, pe
care el \l b`u cu l`comia b`rbatului \nsetat de opt ani.
Prima \nghi]itur` i se urc` la cap. {i, incapabil s` se
opreasc`, deveni tot mai senzual [i \nfl`c`rat.
Cnd, pu]in mai trziu, o ridic` [i o duse \n salon,
Emily \l l`s` s-o fac`. Acolo, o a[ez` u[or pe p`turi, \n
fa]a focului. Apoi, puse c]iva bu[teni \n [emineu [i
stinse rapid lumina.
Se \ntinse lng` ea, puse st`pnire pe gura ei [i o
mngie. Ea gemu de pl`cere [i de-abia \[i d`du seama
c` el terminase s-o dezbrace. Curnd, blugii se
al`turar` puloverului albastru.
Atunci, el se \ndep`rt` pu]in pentru a contempla \n
t`cere acel corp feminin cu forme \ncnt`toare, plin
de gra]ie [i de mister \n lumina fl`c`rilor. Ea \ntinse
mna spre el \ntr-un gest tandru [i ner`bd`tor. El se
\ntinse din nou al`turi [i o prinse \n bra]e.
{tia c` ar fi trebuit s` reziste, dar o sl`biciune de
ne\nvins o f`cu s`-[i schimbe p`rerea. Ca Eva \n
gr`dina Edenului, ced` treptat dar iremediabil
tenta]iei unei bucurii promise, tot mai aproape de
extaz.
Grant \[i scoase c`ma[a [i minile Emyliei reg`sir`
c`ldura pielii bronzate [i frumuse]ea perfect` a acelui
corp musculos. |n timp ce el \i s`ruta snii, fu cuprins`
de un tremur de fericire. Ca [i cnd nu tr`ise \n timpul
acelor opt ani dect a[teptnd acest moment...
47

Cople[it` de impulsivitatea emo]iilor sale, \l


\mbr`]i[` cu pasiune. |l dorea cu o intensitate
nebuneasc` [i ar fi murit de acest chin \ncnt`tor dac`
n-o f`cea imediat a lui.
Te vreau, Grant, \l rug`, acum... N-am \ncetat
niciodat` s` te iubesc... Te iubesc!
Imediat \l sim]i crispndu-se. |n`l]` capul
c`utndu-i privirea. |i cuprinse gtul [i-l trase spre ea.
El rezist`.
{i el o dorea cu putere, dar p`ru brusc tulburat de
cuvintele pe care ea tocmai le rostise. {i, pe
nea[teptate, \i \ntoarse spatele.
M` iube[ti? spuse ironic. Tu nu cuno[ti sensul
acestui cuvnt!
Emily \[i mu[c` buzele pentru a-[i re]ine un strig`t
de revolt` [i durere. El n-o mai accepta... {i se gndise
probabil c` i se va arunca \n bra]e. Ro[i de ru[ine. Dar
\ncerc` totu[i s` se explice, cu o voce tremur`toare:
Nu doream ca asta s` se \ntmple, Grant...
Se ridic` [i-i mngie spatele cu o mn` blnd`. El
\i adres` o privire furioas`.
Acoper`-te, Emily.
Umilit`, \[i sim]i obrajii \mbujorndu-se [i mai
mult.
Stngace, nervoas`, se \ndrept`, trase una dintre
p`turile ro[ii [i o \nf`[ur` \n jurul trupului, l`snd goi
umerii rotunzi.
Apoi, f`r` s` vrea, \l atinse u[or pe Grant.
48

Nu m` atinge, \i ordon` el.


{ocat`, incapabil` s` \n]eleag` de ce se purta astfel,
r`mase nemi[cat`.
Dar \n definitiv, ce este? \ntreb` ea, gata s`
plng`.
Opt ani lungi, \i r`spunse el cu o voce stins`. Ai
uitat?
Oh! nu... cum a[ fi putut, murmur` suferind la fel
de mult ca el. Acum opt ani, mi-ai distrus cu totul
via]a, \nct eu...
Eu ]i-am distrus via]a? repet` ea ne\ncrez`toare.
|[i aminti de tr`darea lui Grant, de sarcina sa \n cea
mai \ngrozitoare singur`tate, de disperarea de a-l fi
pierdut pe b`rbatul pe care-l iubea, de na[terea
copilului lor [i de via]a sa retras` \n timpul
urm`torilor patru ani. Ce [tia el despre toate acestea,
el care o p`r`sise f`r` un cuvnt dup` ce jucase
comedia iubirii timp de o var`?
Emily \[i reg`si durerea [i, \n acea clip`, aproape \l ura.
Cum \ndr`zne[ti? izbucni revoltat`. Tu e[ti cel
care a distrus via]a mea [i sunt nebun` c` am venit
aici.
El se \ndrept` la rndul s`u [i o privi.
}i-am distrus via]a, eu? Dar tu m-ai min]it, m-ai
dus de nas... {i imediat ce lucrurile deveniser`
serioase, ai alergat s` te refugiezi \ntre fustele
mamei tale!
Emily \l privi \n t`cere.
49

Evident, \[i inventase de mult timp propria


versiune asupra evenimentelor. Cu siguran]`, pentru a
se justifica \n proprii s`i ochi. Nu se purtase oare ca un
vn`tor de zestre, acceptnd banii Rosalindei \nainte
de-a disp`rea?
Amintirile \n`bu[ite de opt ani revenir` pe
nea[teptate \n memoria Emilyei, cu o incredibil`
exactitate. |[i aminti de prima lor noapte de dragoste,
ca [i cnd se \ntmplase ieri. |l rev`zu pe Grant, \n
iarb`, sub clar de lun`, jurnd c` nu putea tr`i f`r` ea
[i c` o voia de so]ie. {i hot`rnd c` vor pleca a doua zi
la Pittsburg cu scopul de a anun]a c`s`toria familiilor lor.
|n acea noapte se \ntorsese la m`tu[a Peggy exact
\naintea zorilor, cu fa]a \nc` aprins` de dragoste [i
p`rul pres`rat din abunden]` cu fire de irab`.
Str`b`tuse salonul cel mare \n vrful picioarelor,
\ndreptnduse spre camera sa, cnd din \ntuneric,
venind parc` de nic`ieri, r`sunase vocea Rossalindei.
Este aproape ora patru diminea]a, Emily. Unde ai
fost?
|mpietrit`, euforia disp`rndu-i pe loc, r`spunsese
dup` o clip`.
Cu... Grant.
Ce vrei s` spui exact?
M` voi c`s`tori cu el.
Adev`rat? {i cine este Grant?
Rosalinda aprinsese lampa chinezeasc` din hol [i
Emily \ndr`znise atunci s` se mi[te [i s` se \ntoarc`.
50

R`spunde-mi, Emily!
Este din Pittsburgh, dintr-o familie s`rac` de care
n-ai auzit niciodat` vorbindu-se.
Este s`rac? Atunci este un vn`tor de zestre.
Cu siguran]`, nu! Este sincer, cinstit...
Nu spune prostii! Am venit s` te iau s` mergem s-o
vedem pe m`tu[a Gertie. A avut un atac ieri dup`amiaz` [i am transportat-o la un serviciu de terapie
intensiv` la Philadelphia.
Oh, nu!
Ba da, draga mea. Am pierdut mult timp
a[teptndu-te, dar nu puteam pleca f`r` tine. Ceea ce
se \ntmpl` aici este tot att de grav ca starea m`tu[ii
Gertie. Nu mai pot face mai nimic pentru ea, dar \n
rest, este [i timpul s` intervin.
Nu este ceea ce crezi tu, mam`!
Cum explici oare bluza [ifonat`, p`rul \n
dezordine plin de r`murele, obrajii aprin[i... Vrei s`
continui? Este exact ceea ce cred, poate mai r`u!
|l iubesc, m`rturisise Emily.
A]i f`cut dragoste \n p`dure?
Nu ]in s` r`spund la aceast` \ntrebare.
Rosalinda avusese un aer \ngrozit.
|n consecin]`, cunosc r`spunsul.
M` va lua de so]ie.
Este absurd. Nu voi permite asta. E[ti mult prea
tn`r` pentru dragoste [i c`s`torii. Bagajele tale sunt
f`cute. Plec`m.
51

Nu! Nu voi pleca f`r` s`-l anun]!


|n fa]a \nc`p`]n`rii Emilyei, Rosalind accept` pn`
la urm` s-o \nso]easc` la casa \n stil rustic \n care Grant
\[i petrecea vara.
Nu-l mai g`siser` acolo. Nici pe el, nici lucrurile
sale, nici ma[ina sa.
F`cnd \nconjurul casei, Emily \ncepuse s` plng`.
Nimeni. A plecat! Mam`...
Ei bine, n-a pierdut timpul.
Nu \n]eleg ce s-a putut \ntmpla.
|]i voi explica totul \n drum spre Philadelphia,
draga mea. Aceasta este una dintre cele mai vechi
pove[ti din lume...
Emily ascultase explica]iile Rosalindei f`r` s`
cread`. Mai trziu, trebui s` recunoasc` faptul c`
mama sa avusese dreptate.
Cu gndurile mai limpezi, reveni \n prezent [i-l
privi pe Grant care se uita insistent la ea, \nc` mnios.
Acum, nu mai era tn`ra fat` naiv` [i credul` pe care
o ame]ise cu s`rut`ri [i cuvinte dulci.
Sunt prea multe lucruri pe care nu le [tii, declar`
ea \n cele din urm`.
Nu m` \ndoiesc de asta, o asigur` el pe un ton
ostil. Dar nu v`d de ce am vorbi acum despre ele.
Ah! Nu? Ei bine, nici eu.
|ncheieaser` printr-un refuz reciproc.
T`cur`, se supraveghear` cu coada ochiului, \n
timp ce t`cerea devenea tot mai \ncordat`. Nici unul
52

dintre ei nu [tia cum s` se comporte. Ezitar`, f`r` s`


poat` alege, \ntre atrac]ia nebun` care \i \mpingea
unul c`tre cel`lalt [i zidul de netrecut al
resentimentelor dureroase care se ridica \ntre ei.
Emily \i era recunosc`toare c` luase atitudine
\nainte s` fac` dragoste, chiar dac` suferea \n mndria
sa de femeie [i orgoliul s`u de Bainbridge c` nu i-o
luase \nainte.
{i regreta c` venise aici. Ar fi trebuit s` prevad`
aceste evenimente, s` a[tepte \n ma[in` s` se lumineze
de ziu` [i s`-i telefoneze m`tu[ii Peggy din ora[ sau de
la ferma cea mai apropiat`.
Brusc, lumina intens` [i scurt` a unui fulger,
ilumin` \nc`perea. Aproape imediat bubui tunetul. |n
aceste condi]ii, perspectiva de a-[i petrece restul
nop]ii \n ma[in`, n-avea nimic \ncnt`tor.
N-avea dect s` se \mbrace, s` \ncerce s` telefoneze
la Joslynn [i s` plece, orice s-ar \ntmpla. Da, dar
totu[i... [i dac` m`tu[a Peggy nu r`spundea la ora
asta, dormea probabil bu[tean va trebui s` a[tepte
pn` a doua zi diminea]` pentru a-[i potoli foamea.
M`car s` g`seasc` ni[te r`d`cini \n p`dure, ca \n
\ndep`rtatele timpuri preistorice. La aceast` idee,
Emily nu-[i putu st`pni un rs u[or.
Grant zmbi.
{i tensiunea dintre ei disp`ru ca prin farmec.
Emilyei \i l`sa gura ap` gndindu-se la masa care o
a[tepta \n buc`t`rie. Pentru a salva aparen]ele, lu`
53

un aer serios, u[or agasat [i se hot`r\ cu regret s`


plece f`r` s` cineze. |[i c`ut` din ochi hainele.
Grant se ridic`, adun` puloverul, blugii [i
minusculul slip din dantel` alb` [i, \n loc s` i le
\ntind`, le puse pe un fotoliu.
Hainele acestea sunt prea ude ca s` le \mbraci,
spuse el furios.
D`-mi-le!
Te \mpiedic s` contractezi o pneumonie, Emily.
Oricum, nu vei avea nevoie de ele \nainte de mine
diminea]`.
Cum asta?
Am uitat s`-]i precizez un mic am`nunt...
Telefonul s-a \ntrerupt cu aproximativ o jum`tate de
or` \nainte ca tu s` ba]i la u[a mea. Imposibil s` iei
leg`tura cu m`tu[a ta \n aceast` noapte, nici cu alte
persoane din alt loc... Po]i s` dormi aici sau \n ma[ina
ta, dar cum sunt un adev`rat gentleman...
Telefonul este \ntrerupt [i nu mi-ai spus nimic
despre asta?
Grant d`du din cap.
Dac` m`rturisesc c` acea curiozitate natural` a
mea a devenit f`r` limite, cnd am v`zut-o pe foarte
eleganta Emily Bainbridge \n portul obi[nuit al unei
femei din p`dure... M` vei ierta?
Un tr`snet \i r`spunse. Emily tres`ri.
{i acum, relu` el, pentru c` sunt un gentleman,
nu te voi l`sa s` pleci prin furtun`.
54

N-a[ vrea s` te deranjez, spuse ea pe un ton [ov`itor.


Lini[te[te-te, Emily, nu m` deranjezi. Dimpotriv`...
N-am inten]ia s` petrec noaptea cu tine.
Totu[i, asta vei face. Cnd ai cinci surori, ca mine,
[tii c` femeile sunt mai mult legate de confortul lor
dect b`rba]ii. Te vei sim]i mult mai bine \n patul meu.
{i nu [tiu prea multe, te sf`tuiesc s`-]i petreci noaptea
aici.
Emily nu-[i putu st`pni un frison.
E[ti de o generozitate princiar`, \l asigur` ea. Dar
am scrupule s` te alung din patul t`u.
|mi subestimezi amabilitatea, scumpo. Patul meu
este destul de mare pentru doi.
{tiam eu c` aveai o idee \n minte... |]i mul]umesc,
dar prefer s` dorm \n ma[in`.
Turba de furie c` se l`sase antrenat` \n aces gen de
conversa]ie [i c`-i lipsea convingerea, dar dorea prea
mult un pat bun [i de asemenea s` adoarm` \n
bra]ele lui Grant.
S` fii oare singura femeie pe care o cunosc \n
stare de un asemenea sacrificiu?
Nu v`d despre ce sacrificiu vorbe[ti.
El \i zmbi u[or, foarte tandru.
Ah, nu? Acum o clip` p`reai c` n-ai \mp`r]it patul
cu un b`rbat de opt ani...
Demascat` deveni foarte palid`.
55

Nu a[teptai oare pe altcineva \n seara asta? \l


\ntreb`.
|ntr-adev`r. E[ti geloas`?
Pentru nimic \n lume! izbucni ea cu prea
mult` vehemen]`. Ce idee! Dar \n acest caz, nu pot
\ntr-adev`r s` r`mn.
Cred c` nu va mai veni la aceast` or` [i pe o
asemenea vreme. Este tulburat` de farmecul meu, dar
o cred \n stare s` se lipseasc` de mine pentru o
noapte. Femeile sunt ca pisicile, incapabile s` \nfrunte
potopul pentru a-[i satisface l`comia. Sunt totu[i un
adev`rat produs de patiserie!
Scute[te-m` de \nfumurarea ta [i de toat` aceast`
filozofie pueril`, te rog.
Pueril`? Nu... Mai degrab` de superioritate
b`rb`teasc`. De altfel, dac` vine, nu va r`mne, pentru
c` vei fi tu aici. Ai uitat c` sunt b`rbatul unei singure
femei? {i pentru moment, tu e[ti cea care \mi convine
\n \ntregime.
Nu voi fi aici, hot`r\ ea, ridicndu-se.
Ba da.
Nu mai glumea.
Doar nu m` vei sechestra?
Spusese asta \ncet, tulburat` de tonul posesiv al lui
Grant, de tonul s`u \nver[unat. {i-l imagin` ca pe un
pirat de temut, iar ea, o tn`r` femeia ce tocmai fusese
r`pit`... O idee deloc nepl`cut`.
56

De ce faci din asta o melodram`? spuse el cu un


aer suspicios. R`mi, asta este tot. Ai revenit \n via]a
mea din proprie ini]iativ`. Nu vei mai ie[i din ea cnd
vei vrea tu.
|n mod curios, toate temerile Emilyei disp`rur`.
Ar fi mai bine s`-]i dau ni[te haine uscate, ad`ug` el.
|ntorcndu-se brusc, murmur`:
Este suficient s` te privesc pentru a \nnebuni.
Este stupid, dar n-am uitat \nc`...
Se \ndep`rt`, l`snd-o singur` [i foarte fericit` de
aceast` ultim` dest`inuire. Cealalt` femeie nu i se mai
p`rea att de important` [i nu \ncerca nici o gelozie
gndindu-se la ea.
Grant reveni aproape imediat cu o c`ma[` \n
carouri negre [i albastre.
|mbrac` asta [i du-te la buc`t`rie s`-]i termini
mncarea. Dac` nu [tii s` te folose[ti de cuptorul cu
microunde, cheam`-m`. Voi fi \n camer`, \n fa]a
televizorului. Este un film bun, care \ncepe imediat.
|[i aminti c` el petrecea noaptea \n fa]a
televizorului cnd nu putea dormi. Se uitaser` deseori
\mpreun`, \mbr`]i[a]i. La aceast` amintire, expresia
chipului i se \mblnzi, privirea ochilor alba[tri deveni
vis`toare.
Grant o observ` cteva secunde f`r` s` spun` un
cuvnt. Apoi, p`r`si salonul fluiernd.
57

Capitolul 4
Emily se sim]ea foarte mic` [i feminin` \n c`ma[a \n
carouri mult prea mare pentru ea. Materialul moale pe
piele, era impregnat de parfumul lui Grant. Acea
\mbr`c`minte \n care parc` disp`ruse, \i ascundea
genunchii, \n timp ce cus`turile de pe umeri \i
ajungeau la coate, ceea ce amintea cu mare precizie
l`]imea pieptului proprietarului s`u.
Pu]in nervoas`, \[i scurt` mnecile, f`cndu-le sul
pe bra]e.
Nu sc`p` totu[i de obsesia sa. Era \ntr-adev`r
imposibil s` \mpart` aceast` c`su]` cu Grant f`r` s` fie
permanent con[tient` de prezen]a sa.
Astfel, Emily auzea \n mod distinct toate sunetele
care r`sunau \n camer`: muzica [i vocile din film, apa
ce curgea \n chiuvet` \n timpul unei publicit`]i,
trosnetul somierei sub greutatea lui Grant [i uneori,
hohotele sale de rs.
58

Era probabil \ntins pe un pat mare, din care


jum`tate era neocupat... Imaginea acestei jum`t`]i o
obseda. {i o scotea din min]i. Oare ce se va \ntmpla?
P`r`sind Pittsburghul pentru o confruntare cu el,
nu-[i imaginase nici o clip` c` lucrurile se vor petrece
astfel. Nu era preg`tit` s` reia rela]ia cu un b`rbat
viguros, plin de o puternic` influen]` a personalit`]ii,
care o tulbura mai mult ca oricnd. |i permisese s-o
s`rute, s-o dezbrace [i chiar s-o seduc`. Din fericire, el
preferase s` se opreasc` aici.
Trebuia s` recunoasc` totu[i c` acele cteva ore
al`turi de el, \nl`turaser` anii de dezn`dejde [i
suferin]` tr`i]i f`r` dragostea unui b`rbat f`r`
dragostea lui Grant deoarece nu-l iubise niciodat`
dect pe el.
R`ceala indiferent` pe care o opunea de opt ani
tuturor admiratorilor, disp`ruse la primul s`rut. Se
sim]ea iar femeie. De[i nu f`cuser` cu adev`rat
dragoste, [tia c` acum era cu adev`rat a lui, \n mod
irevocabil.
Ca frumoasa din p`durea adormit`, revenise la
via]` datorit` unui s`rut, dup` o eternitate de somn
profund. |n ciuda a toate, Grant \i inspira \nc` o
dorin]` puternic`. Dar ei nu tr`iau un basm [i, din
nefericire, el nu era F`t-Frumos care transform` visul
\n realitate... de fapt, Grant Nichols nu apar]inuse
niciodat` lumii familiei Bainbridge.
Focul se stingea \n [emineu.
59

Emily se ridic` [i se \ndrept` spre buc`t`rie.


Re\nc`lzi platoul, \[i turn` cu un pahar cu lapte [i, cu
mintea \n alt` parte, cin` \n cteva minute. Apoi
r`mase a[ezat` \n fa]a farfuriei goale.
S`tul`, frnt` brusc de oboseal`, \i era teribil de
somn. {i Grant \nc` o obseda...
|ncheie prin a ceda \n fa]a eviden]ei: dorea la
nebunie s` i se al`ture, s` se cuib`reasc` \n bra]ele lui
\n patul cel mare.
Emily...
Nici m`car n-o atinsese, \ns` chiar [i vocea lui avea
efectul unei mngieri.
Reac]ion` foarte repede, se ridic`, lu` farfuria,
platoul [i paharul gol [i duse totul \n chiuvet`.
Las` asta, spuse el.
Ea se \ntorse.
|n picioare, \n u[`, el purta un halat de baie ro[u
garnisit pe margini cu un [nur ca [ofranul culori
care \i accentuau negrul p`rului, punndu-i \n
eviden]` pielea bronzat`, cea a pieptului care se vedea
deasupra cordonului nu prea strns.
Emily \[i sim]i inima gata s`-i sar` din piept. |n
aceea[i clip`, o rafal` de vnt violent` f`cu s` tremure
obloanele [i se auzi un zgomot de ramuri rupte care
se strivir` de sol.
Era singur` cu acest b`rbat despre care nu mai [tia
nimic de ani de zile, \ntr-o cas` mic`, \n plin` furtun`.
60

{i telefonul nu func]iona... Erau rup]i de lume, ea nu


putea sc`pa din cauza furtunii dezl`n]uite [i nimeni
nu [tia unde era.
Dndu-[i seama de toate acestea, avu un scurt
acces de panic` [i, \ntocndu-i spatele lui Grant,
\ncepu s` spele vesela.
V`znd-o att de fragil` [i fermec`toare \n acea
c`ma[` prea larg`, Grant era att de mi[cat \nct uit`
c` venise s` caute ceva de b`ut.
Asta nu m` sup`r`, murmur` ea.
Ce nu te sup`r`? o \ntreb` surprins.
S` sp`l vesela, spuse ea pe ner`suflate,
deschiznd robinetul.
|n acea clip`, Grant nu mai putu probabil rezista
dorin]ei de a se apropia. |[i dorea prea mult s` se
intereseze doar de el.
Era deja \n spatele ei, \ntinse mna peste um`rul
s`u [i \nchise robinetul. Farfuria \i alunec` Emilyei din
mini [i se sparse \n chiuvet`. Ea p`ru c` nici nu
observase. Grant o \mbr`]i[`, o cuprinse cu bra]ele,
corpul [i c`ldura sa iar ea sim]i c` ia foc.
Eu, de[i m` consider un b`rbat c`ruia \i place s`
se ocupe \n mod serios de cas`... murmur` el. Nu sp`l
niciodat` vesela la o astfel de or`.
Cu b`rbia pe p`rul ei, se \mb`t` de parfumul att
de feminin.
{tii c` n-am fost niciodat` o bun` gospodin`, \i
spuse ea, respirnd greu.
61

O strnse \n bra]e, apoi \i sim]i \n palme rotunjimea


snilor. Ea d`du capul pe spate, uitnd de toate lng` el.
Da, [tiu...
{i ridic` p`rul blond, des, pentru a-[i s`ruta
\nso]itoarea pe gt.
Pentru c` treburile casnice... \ncepu ea cu o voce
foarte slab`.
|[i pierduse puterile, str`b`tut` de fiori, \n timp ce
el revenea la snii ale c`ror vrfuri provocatoare se
sim]eau prin c`ma[`.
... nu te pasioneaz`, \ncheie el \ncet.
Descheie doi nasturi de la c`ma[a \n carouri, \[i
strecur` minile sub material [i cercet` pielea
m`t`soas` de pe piept.
Este adev`rat c` ai crescut \ntr-o cas` \ntre]inut`
de oameni pl`ti]i pentru asta, continu` el.
Da, ai dreptate...
Degetele lui Grant r`t`ceau peste pieptul ce palpita
al Emilyei, \n timp ce continua \n [oapt`.
Surorile mele m-au \nv`]at c`... \ntre]inerea unei case
este o chestiune de obi[nuin]`. Dac` vrei, te voi \nv`]a.
Da, da, vreau...
Nu acum, suntem prea ocupa]i.
M` simt uneori att de imperfect` c` nu...
Sst! Nu spune asta, Emily. E[ti o femeie absolut
perfect`.
O prinse de umeri, o oblig` s` se \ntoarc` spre el [i
o privi \n ochi.
62

Am fost nebun s` m` \ntorc aici, s` doresc s` te


rev`d, spuse el dup` o t`cere. Dar m`rturisesc c` nu
te-am putut uita niciodat`.
Nici eu...
O \ntrerupse cu cel mai u[or [i mai tandru s`rut,
st`pnindu-[i valul de dorin]` ce-l cuprinsese \n clipa
\n care buzele li se atinser`.
Nu destul de st`pn pe el \nsu[i pentru a o mai
s`ruta, se \ndrept` [i o privi insistent un timp.
Totul ne scap` cnd suntem \mpreun`, spuse \n
cele din urm` cu o voce r`gu[it`, \nc`rcat` de
senzualitate.
|nc` din prima clip` \n care ne-am v`zut, aici, \n
fa]a casei, preciz` ea.
Da.
Ea \i lu` minile, le \ndep`rt` de pe corpul s`u [i
degetele le r`maser` \nl`n]uite.
Poate ar trebui s` \ncerc`m s` fim... mai pruden]i,
\i propuse [ov`itoare, ridicnd spre el ochii alba[tri
str`lucitori.
El zmbi.
Da, s` \ncerc`m. Dac` te-ai uita la acel film
\mpreun` cu mine?
E[ti sigur c` este \n]elept?
El \i mngie cu privirea rotunjimea snilor, sub
c`ma[`.
Nu, \ntr-adev`r, admise el. Dar \]i promit s` nu
fac nimic altceva. Pe cuvnt de cerceta[.
63

N-ai fost niciodat` cerceta[, \i aminti ea cu un


u[or zmbet de repro[.
Cuno[ti prea multe despre mine. Dar surorile
mele au fost. Este acela[i lucru, nu?
Cu un zmbet \nnebunitor, \[i eliber` minile [i o
mngie din nou.
Grant...
|nchei la loc aceast` c`ma[`. O m`sur` urgent`,
dac` vrei s`-mi respect cuvntul de cerceta[.
Ar fi mai bine s-o fac eu \ns`mi.
Poate...
Se \ndep`rt` \mpotriva voin]ei sale, deschise
frigiderul [i scoase un vas cu ceai pus la ghea]`.
Vrei [i tu?
Cu pl`cere.
Mai lu` unul [i \n mod vizibil consider` metalul
prea rece pentru degetele Emilyei, deoacere \l \nveli
\ntr-un [ervet.
Mergem? \i propuse. Cu siguran]`, pauza
publicitar` s-a terminat. Vom pierde o parte din film.
Lund-o de talie, o duse spre camer`.
Un film vechi minunat, al lui Frank Capra, cu
Clark Gable, \i explic`. L-am v`zut deja de mai multe
ori [i nu m-am plictisit de el!
Datorit` lui Clark Gable sau a intrigii?
A amndurora, desigur. Este povestea unei tinere
fete bogate pe punctul de a se c`s`tori cu un b`rbat
64

care nu-i place. Nu se sinchise[te de el [i \[i petrece


timpul cutreiernd ]ara \n lung [i \n lat cu Clark Gable.
|ntr-o sear`, \ntr-un motel, trebuie s` \mpart` aceea[i
camer`. Gable este, bine\n]eles, admirabil [i \ntinde o
p`tur` \ntre cele dou` paturi.
Este foarte sugestiv, chiar tulbur`tor...
Fire[te.
|mpinse u[a camerei, luminat` numai de lic`rirea
alb`struie a televizorului. |nainte de-a intra, Emily se
\ntoarse spre el, brusc nelini[tit`.
Oare ea...
Ce?
Se c`s`tore[te cu b`rbatul care nu-i place?
Bine\neles c` nu! Filmul se termin` bine. B`rbatul
cel bun este cel care c[tig` partida, o asigur`, a]intind
asupra ei privirea ochilor \ntuneca]i. Se c`s`tore[te cu
Clark Gable, este de la sine \n]eles.
Ah...
Intrar` \n \nc`pere. Grant o lu` de mn`, o f`cu s`
se a[eze pe pat [i se instal` al`turi de ea.
Nu \ncerca s` fugi, iubito. N-ai nici o [ans` s`-mi
scapi. De altfel, nici nu dore[ti. E[ti la fel de slab` ca
mine \n fa]a tenta]iei.
Eu [tiu s` rezist, spuse ea nu prea sigur` de ce
rostise [i pu]in iritat` de acea asem`nare a ei cu o
femeie u[oar`.
65

De ce s` rezi[ti tenta]iei, cnd este att de


delicios s`-i cedezi? o \ntreb` cu o voce mai tare,
pentru a le domina pe cele din film. }ine, bea asta.
Ea lu` cutia metalic`, \nf`[urat` \n [ervet pe care
i-o \ntinse \nc` vorbind.
N-am \n]eles niciodat` de ce morala ne oblig` la
a confunda renun]area de bun`voie cu virtutea. Tu
e[ti o femeie senzual`, un vulcan... tot ceea ce poate
dori un b`rbat.
Nu sunt \ntotdeauna a[a, se ap`r` ea, cu obrajii
\mpurpura]i. |n sfr[it, nu cu oricine...
Asta este ceea ce \mi place la tine. Iubesc femeile
s`lbatice [i pasionale. Ca cea mai mare parte dintre
b`rba]i.
S`lbatice [i pasionale... Genera]ii de Bainbridge se
r`suceau \n mormintele lor la aceste calificative
atribuite urma[ei lor.
Femeile? repet` ea. Acest plural nu mi se pare
deosebit de m`gulitor.
|ncerc s` fiu sincer, asta este tot. E[ti geloas`?
Bine\n]eles c` nu!
|ntre-adev`r, nu? Nici eu nu g`sesc acest r`spuns
m`gulitor.
Nu conta pe mine pentru a te lingu[i! E[ti deja
destul de \nfumurat!
El \i d`du drumul pentru a a[eza mai confortabil
pernele. Emily profit` de asta pentru a se \ndep`rta
pu]in, dar el o prinse [i o strnse din nou lng` el.
Apoi t`cu [i se uit` la film.
66

Emily \[i b`u ceaiul, puse cuia pe covor [i \ncerc`


\n zadar s`-[i concentreze aten]ia asupra eroului cu
suflet att de nobil pe care-l juca Clark Gable. Spre
deosebire de Grant, ea nu avea nimic dintr-o pas`re
de noapte. {i \n c`ldura bra]elor \nso]itorului s`u, cu
capul pe um`rul lui, sim]i o stare att de pl`cut`, \nct
foarte repede adormi.
El se degaj` cu precau]ie, se ridic` [i \nchise
televizorul. Apoi, cu gesturi foarte blnde, o ridic`
u[or pe Emily [i trase p`turile de sub ea, f`cnd-o s`
alunece sub ele.
V`znd c` ploaia \ncetase, \ntredeschise fereastra.
Apoi \[i scoase halatul, \l arunc` pe un scaun [i se
\ntinse lng` Emily.
|n mod instinctiv ea se cuib`ri lng` el [i Grant [tiu
atunci c` va avea mari greut`]i s` adoarm` \n
asemenea condi]ii.
Cu o mn` peste el, ea oft` \n somn, ca [i cnd visa
pl`ceri pe care nici nu \ncerca s` [i le imagineze. |i era
att de fric` s` nu se aprind`, s` nu devin` nebun de
dorin]`... Nemi[cat, ne\ndr`znind nici s-o mngie,
\ncerca s`-[i st`pneasc` b`t`ile gr`bite ale inimii.
Curnd, mna Emilyei alunec` peste abdomenul
lui Grant, peste coapsele lui. |[i ]inu respira]ia, evitnd
s` se mi[te, f`cndu-se c` doarme. Dar dorin]a de a o
poseda deveni rapid de o violen]` insuportabil`. A[a
c`, \ndep`rt` cu delicate]e mna Emilyei [i o a[ez` pe
cear[af.
67

|n acel moment \[i aminti de fotografia lui Harold


Harrison, publicat` de un ziar din Pittsburgh. Un
b`rbat cu un aer pref`cut de mic cucernic, absolut
stupid [i antipatic, acest Harrison... Celibatarul cel mai
cunoscut [i briliantul cel mai rvnit din Pennsilvania,
dup` autorul articolului.
De fapt, cu \nf`]i[area sa de mare n`t`r`u arivist,
Harrison p`rea ]eap`n. |n orice caz, aceasta era
p`rerea lui Grant, care nu reu[ea s` [i-o imagineze
pe Emily \n bra]ele acestei momi. Totu[i, se va
c`s`tori cu el... |n cazul acesta, \n ciuda iubirii
p`tima[e pe care i-o purta Grant, nu va mai fi
niciodat` ceea ce fusese \n timpul unei scurte nop]i
furate destinului.
Acum, o \n]elegea de ce \l p`r`sise cu opt ani mai
\nainte. Chiar dac`, r`nit iremediabil de ruptura lor
brusc`, n-o putuse uita niciodat` pe Emily, [tia c` de
acum \nainte ea apar]inea unei lumi str`lucitoare [i
pref`cute, al c`rui limbaj el nu-l vorbise niciodat`.
Odinioar`, dup` desp`r]ire, fusese tentat s` devin`
genul de om pe care \l aprecia Rosalind Bainbridge.
Renun]ase \ns` foarte repede, descoperind c` nimeni,
nici m`car Emily, nu merita s`-[i sacrifice libertatea de
a fi [i a gndi.
F`cea mai bine s` accepte c`s`toria apropiat` a
Emilyei cu un b`rbat din lumea sa. Se hot`r\ s` se
scoale \nainte de ivirea zorilor, s` plece \nainte ca
tn`ra femeie s` se trezeasc` [i s` n-o mai vad`
68

niciodat`. Oricum, dac` lumea familiei Bainbridge \l


aruncase ca pe un altoi nefolositor, \n via]a pe care
[i-o alesese nu era nici un loc pentru Emily.
Da, Grant s-ar fi dispre]uit s` a[tepte indiferent ce
de la aceast` femeie copil care \l tr`dase deja att de
crud. Atunci, ce voia oare s`-i dovedeasc`? Era oare
dorin]a de r`zbunare? Poate.
Cu toate acestea lui nu-i pl`cea r`zbunarea. {i
\ncercase s-o uite pe Emily [i s` iubeasc` pe altcineva.
De fiecare dat`, pasiunea pentru Emily \nl`turase
totul, reaprinznd durerea desp`r]irii. Acum, era
rndul ei s` cunoasc` p`r`sirea [i aceast` suferin]`.
Pe nea[teptate, \n somn, Emily murmur` numele
lui Grant.
Cu inima palpitnd, ciuli urechile.
Dar nu mai spuse nimic [i se apropie de el, sau mai
degrab` se cuib`ri lng` el, \mbr`]i[ndu-l [i
atingndu-l cu tot corpul.
Grant avu impresia c` brusc, prin vine \i curgea foc.
Nu era dect un imbecil moale, un idiot care
aiureaz` imediat ce era vorba de aceast` femeie care \l
obsedase timp de opt ani mai lungi dect secolele.
Acesta fu ultimul gnd, cea mai dulce mnie,
\nainte de a adormi \n bra]ele Emyliei.

69

Capitolul 5
|n jurul casei \n stil rustic, totul era calm, sp`lat,
str`lucitor dup` violen]a furtunii.
Roua f`cea s` scnteieze ro[ul frunzelor pe
ramurile ar]arilor [i mestecenilor. |n apropirea casei,
un spa]iu destul de mare fusese luat din p`dure
pentru livada \n care piersici [i meri se \nvecinau cu
cire[i, cai[i [i pruni.
|n locul tufi[urilor de odinioar`, se \ntindea de
asemenea o gr`din`. Hortensii albastre se aflau aici
al`turi de tufe de margarete albe [i de tulpini lungi
acoperite cu flori roz de nem]i[ori de cmp.
Dovleci enormi, de un portocaliu str`lucitor, se
odihneau \n iarb`. {i vntul u[or agita \ncet [tiule]ii de
porumb.
|n camera casei, o raz` de soare f`cea o pat` de
lumin` la picioarele patului unde Emily [i Grant
70

dormeau \nc`, \mbr`]i[a]i ca doi iubi]i dup` o noapte


de dragoste. Fereastra \ntredeschis` l`sa s` intre
parfumul proasp`t al p`durii. O veveri]` ]op`ia lng`
perete [i, \nainte de a s`ri \n copaci, f`cu cteva salturi
pe covorul de frunze cu un zgomot u[or care o trezi
pe Emily.
Deschise ochii [i \[i v`zu mna pe pieptul lui
Grant.
O mn` f`r` inel pe deget, Rosalind [i Harold
hot`rnd s` depun` \ntr-un seif de banc` diamantul
de mare valoare oferit de familia Harrison. Emily nu
f`cuse din asta o dram`, dimpotriv`: considera
bijuteriile incomode, stnjenitoare, mai ales inelele,
\n]elegndu-l astfel pe logodnicul s`u.
A[a cuib`rit` \n bra]ele lui Grant, i se p`ru
imposibil s` devin` so]ia altuia \n afara lui.
Unica sa iubire, prea pasionant`, \i distrusese oare
[ansele de a iubi un alt b`rbat? |[i putea oare asuma
aceast` c`s`torie? Trebuia. Michael avea nevoie de un
tat` [i ea ar fi fost \n sfr[it \n mod oficial mama lui.
Anii treceau [i nu-i r`m`sese prea mult timp de tr`it cu
fiul s`u \nainte ca el s`-[i ia zborul.
|[i d`du seama dintr-o dat` c` nu [tia nimic despre
via]a pe care o dusese Grant \n timpul acestor ultimi
opt ani. Nu f`cuse nici o aluzie la o carier`, la munca
sa. Devenise oare medic? Sau \[i abandonase studiile
pe drum?
71

C`s`toria reprezenta pentru Emily independen]a [i


o speran]` de a eroda din puterea mamei sale. {i se va
c`s`tori cu un b`rbat, nu \n mod obligatoriu bogat,
dar care s`-i ofere libertatea.
De ce oare aceste gnduri absurde? Grant n-o voise
niciodat` de so]ie. O dorise, dar n-o iubise cu
adev`rat. Altfel, ar fi reac]ionat cu totul diferit aflnd
despre sarcina sa.
Grant se trezi la rndul s`u, o sim]i pe Emily lng`
el [i la \nceput crezu c` \nc` viseaz`.
Dar acel p`r auriu \mpr`[tiat pe perna sa? Acel corp
delicat, cald, strns lng` al lui? Nu, nu visase. De-abia
se mi[c` [i o s`rut` pe gt. Surprins`, ea scoase un
strig`t u[or. El prinse curaj [i puse st`pnire pe gura sa.
Descump`nit`, i se t`ie r`suflarea, o reg`si [i lupt`
pentru a se elibera.
Calmeaz`-te, iubit-o, murmur` el acoperind-o cu
corpul s`u. De ce dai impresia c` nu e[ti de acord?
Pentru c`... nu te-am v`zut de opt ani [i... voi
suporta probabil consecin]ele...
{tiu.
Credeam c` totul se terminase \ntre noi, Grant.
{i eu la fel. |mi spuneam c` e[ti o femeie urt`
[i gras`, mam` a trei plozi ur]i foc... F`ceam bine,
Emily, pentru c` dac` mi te imaginam cum e[ti acum,
a[ fi \nnebunit.
|[i \nf`[ur` o [uvi]` blond` \n jurul degetului, cu
un aer grav [i vis`tor.
72

De altfel, exact asta s-a \ntmplat ct te-am v`zut


\n fotografiile de la logodna ta, \ntr-un ziar din
Pittsburgh, relu` dup` o clip`. {tiam c` totul era
terminat \ntre noi [i totu[i trebuia s` te rev`d... pentru
ultima dat`.
Emily fu frapat` de u[oara triste]e pe care o observ`
\n vocea sa cnd rosti acele ultime cuvinte.
Vezi, Emily, n-am pic de voin]` cnd este vorba
depre tine. Tu e[ti un drog [i eu sunt dependent.
Vreau s` m` dezintoxic, dar nu reu[esc. Cnd drogul
se afl` sub ohii mei, ca acum, nu m` pot st`pni s`
gust, chiar dac` [tiu c` asta m` distruge.
S` gu[ti... repet` ea. A[adar, asta faci \n acest
moment?
Nu chiar.
R`spunsul era enigmatic [i tonul ciudat de
amenin]`tor. Emily se sim]i stnjenit` \n timp ce el \i
s`ruta gtul, b`rbia [i urca spre buze.
Grant, vreau s`-]i vorbesc, reu[i s` spun`.
Ei bine, eu nu. Nu acum.
Vru s`-i scape, dar el o re]inu mai ferm, cu toat`
greutatea corpului asupra ei. |n cele din urm`,
lundu-i b`rbia \ntre degetele bronzate de soare, o
\mpiedic` s` mi[te capul [i o s`rut` din nou.
Orice rezisten]` a Emilyei disp`ru \n fa]a
incredibilei tandre]i a acestui s`rut, \n timp ce Grant
\[i strecur` minile sub c`ma[a \n carouri, f`cnd s`
sar` ultimul nasture.
73

|i mu[c` lobul unei urechi, apoi pe al celeilalte [i o


studia toat`, prin mngieri tot mai \ndr`zne]e,
nelund \n seam` slabele ei mi[c`ri de refuz.
Grant... Nu... Nu putem! \ng`im` ea \n cele din
urm`, str`b`tut` de fiori de pl`cere.
De ce nu? murmur` el.
Gura [i din]ii lui pe vrfurile snilor provocatori
parc` ar fi gustat deliciasele fragi din p`dure.
Cuno[tea femeile [i regiunile sensibile ale
trupurilor lor, ca un adev`rat expert. {i se folosea de
toat` arta sa pentru a \nfrnge voin]a Emilyei, tot mai
sigur pe el. Prin chinuri delicioase, o f`cu s`
\nnebuneasc` de dorin]`. O aduse cu abilitate \n
pragul extazului. Era o tn`r` delicat` \n minile unui
pirat ferm, hot`rt s` mearg` pn` la cap`t.
Oh! Grant, te implor...
S` m` opresc sau s` continui? o \ntreb` el \n
[oapt`, \ntre dou` s`rut`ri \nnebunitoare.
S`... s`...
O privi un moment insistent, \n ochi, zmbind de
nehot`rrea ei.
Ea trebui s` fac` un efort supraomenesc pentru a
rosti cuvintele care contraziceau sentimentele pasionate
care \i ardeau inima [i dorin]a care \i cuprinsese trupul.
|n cele din urm`, reu[i s` murmure:
S`... te opre[ti...
El nu spuse nimic, dar \i sim]i suflul rsului pe
pielea sa. {i f`r` s` a[tepte, o acoperi cu s`rut`ri de la
74

frunte pn` la urechi. Avu impresia c` este absorbit`


de un val de pasiune [i c` deodat` plute[te \n
deriv`.
Dac` ne-am scula? \i suger` cu o voce
tremur`toare. Voi preg`ti micul dejun [i vom sta de
vorb`, vom socoti ce trebuie de f`cut...
El nu r`spunse imediat [i r`mase nemi[cat, cu
capul pe abdomenul Emilyei.
{tiu ce vom face! declar` dintr-o dat` [i se \ntinse
din nou lng` ea. Vei fi micul meu dejun \n pat... Mai
\nti, te voi s`ruta aici...
{i puse buzele pe pieptul ei.
Este bun... Fiecare parte din tine este dulce ca
mierea, cu toate c` unele locuri sunt [i mai delicioase
dect altele. {i apoi, e[ti cald`.
Se culc` peste ea, strivindu-i snii de pieptul s`u,
lipindu-[i [oldurile de ale ei, deschizndu-[i drum
\ntre picioarele ei.
Opre[te-te...
{tii bine c` este prea trziu. {i acum, gura ta.
Grant!
|[i agita capul pentru a evita acele buze, f`cnd s`-i
zboare p`rul ca o ploaie de aur pe umerii lui Grant.
Nu!
Nu lupta, Emily. Este o b`t`lie pe care am
pierdut-o deja amndoi, altfel nu ne-am fi aflat \n
aceast` stare acum.
Vru din nou s-o s`rute.
75

Nu!
El rse de atitudinea dramatic` a Emilyei [i de
evidenta neputin]` a tinerei femei \n fa]a for]ei sale
fizice [i a hot`rrii sale.
Grant, \nceteaz` s` m` chinui... pasiunea
senzual` nu \nseamn` nimic f`r` \n]elegere.
Ah! nu, nu-mi spune asta! Nu tu! Lec]ia aceasta
m-a costat foarte scump [i tu e[ti cea care mi-a
predat-o. |]i aminte[ti? Mi te-ai oferit [i am descoperit
c` asta nu \nsemna nimic pentru tine. Din nefericire,
\n b`t`lie mi-am l`sat inima [i asta, iubita mea, este un
lucru care doare... foarte tare. De-abia dup` opt ani
mi-am revenit.
Nu \n]eleg ce vrei s` spui.
Oh! [tiu. Dar \nainte de a termina cu tine, vei
avea poate o idee despre chinurile \n care m-ai
aruncat. Consider` aceast` a doua [i ultim`
\mbr`]i[are drept cadoul meu de nunt`. Mai trziu,
cnd vei fi \n pat cu acea bucat` de ghea]`, acel b`rbat
att de... care este cuvntul mamei tale? Ah! da,
convenabil... Ei bine, \n pat cu acea paia]` convenabil`
cu care te vei c`s`tori, vreau s`-]i aminte[ti de mine [i
de ceea ce ai distrus acum opt ani, pentru c` nu eram
destul de bogat [i destul de convenabil.
Ea \l asculta \ncremenit`.
Cum se spune, nu po]i avea totul \n aceast` via]`,
continu` el. Trebue s` alegi. Dar curnd, vei descoperi
c` sunt lucruri pe care pozi]ia social` [i banii chiar
o avere att de mare ca a familiei Harrison nu le
76

poate cump`ra. De exemplu, care? O dragoste ca a


noastr`... A[a c`, pentru a umple golul, vei face copii,
convenabili [i ei. Vei organiza vnz`ri de caritate, \]i
vei juca rolul de st`pn` a casei la cinele de afaceri
importante pentru cariera paia]ei. Vei purta haine
scumpe [i cronicarii mondeni vor scrie lungi articole
despre c`l`toriile voastre la Saint-Moritz, la Monaco,
sau \n alt` parte, acolo unde se \ntlnesc oamenii de
felul vostru. {i poate \ntr-o zi \]i vei lua un amant
discret. Dar m` \ndoiesc c` un tn`r \ntre]inut poate
s`-]i dea ceea ce cau]i.
Emily nu \n]elegea nimic din acest discurs ciudat.
De fapt, ce voia s`-i spun`?
Ai avut \ntotdeauna totul [i att de u[or \nct nu
[tii nimic despre ce \nseamn` s` dore[ti, continu` el.
Dar dup` aceast` zi, eu nu voi mai fi aici, feti]`
r`sf`]at`. Vei avea totul, cu excep]ia mea.
A[adar, voia s` se r`zbune...
Grant, nu. Eu...
O amu]i cu un s`rut la fel de furios ca vorbele lui.
{i acum, s` facem dragoste. Mi-e foame [i de att
de mult timp... Opt ani.
Nu. Nu vreau.
Min]i.
O privi lung, sorbind din ochi trupul gol ca [i cnd
voia s`-[i \ntip`reasc` \n memorie fiecare am`nunt,
prev`znd via]a \ndelungat` pe care o va petrece f`r` ea.
P`rea c` ezit`, dar ea [tia c` dac` se hot`rse s` o
posede, nimic nu-l va opri.
77

Capitolul 6
Afar`, scurte rafale de vnt scuturau ramurile
copacilor [i funzele se \nvolburau \ntr-o ploaie de
culori ro[u [i ocru pn` pe sol. |n camer`, se ducea o
lupt` t`cut` \n arena delimitat` de cear[afuri din
bumbac [i o p`tur` din moahair.
Grant nu se mai mi[ca. |n pofida dorin]ei sale
pentru femeia pe care o ]inea \n bra]e, ezita,
regretndu-[i tirada [i comportamentul fa]` de ea.
Sim]ea pe piept b`t`ile rapide ale inimii Emilyei.
Vedea o emo]ie puternic` \n albastrul prea str`lucitor
al ochilor s`i.
|i era oare fric` de el? Sim]i brusc dorin]a de a o
lini[ti. Era att de tandr` cnd uita regulile ipocrite ale
familiei Bainbridge!
Grant \n]elese c` \n ciuda suferin]elor \ndurate
din cauza ei, toat` fiin]a sa refuza s`-o r`neasc`
78

orict de pu]in. Numai o brut` i-ar fi putut face de


bun`voie r`u unei femei att de fragile.
Respir` adnc pentru a-[i rec`p`ta controlul asupra
lui \nsu[i. |n aceste \mprejur`ri, cu Emily goal`,
splendid`, frem`tnd lng` el, \n intimitatea
propriului pat, fr`mnt`rile con[tiin]ei sale \l
supuneau la cazne.
De ce s` n-o ia imediat? Dorea mai mult dect orice
pe lume dezl`n]uirea sim]urilor lor. |n acel moment,
constrngerile familiei Bainbridge devenind cenu[` \n
focul pasiunii, Emily va fi pur [i simplu o femeie \n
bra]ele unui b`rbat pe care-l iubea.
{i \n sfr[it \[i d`u seama de ceea ce c`uta cu o
impulsivitte att de disperat` [i oarb`: posesiunea
fizic` nu-i ajungea; \n realitate, dorea ca ea s`-l
iubeasc` din nou... Iar dragostea era un dar acordat \n
mod liber , care nu putea fi luat cu for]a.
Dup` o lung` t`cere, Grant vorbi \n cele din urm`,
cu o voce foarte blnd`:
Cum vrei, Emily, spuse el. Nu te pot obliga s`
r`spunzi dorin]ei mele.
Ea ridic` privirea, ne\ncrez`toare, dezorientat`. Se
a[teptase la orice, \n afar` de aceast` subit` [i tandr`
\n]elegere, care-i p`rea [i mai amenin]`toare dect
dorin]a de r`zbunare pe care [i-o manifestase pn`
atunci.
79

Ultima ap`rare a reziste]ei sale se pr`bu[i. Emily se


declar` \nvins`. Cu minile care \l respinser`, mngie
bra]ele, umerii [i ceafa lui Grant. Cuprinzndu-i gtul,
privea cu \nfrigurare forma senzual` a gurii aflate att
de aproape.
El n-o s`rut`, hot`rt s` a[tepte pn` cnd i-o va cere.
Cu un foarte u[or oftat de dezam`gire, ea \[i afund`
degetele \n p`rul des [i negru, jucndu-se o clip` cu
[uvi]ele brune.
Grant nu f`cu nici o mi[care.
Con[tient` dintr-o dat` de lini[tea surprinz`toare
care-i \nv`luia, pe el, pe ea, \nc`perea, \[i ]inu
respira]ia. Timp de cteva secunde care \i p`rur` o
eternitate, timpul se opri. Ar fi trebuit s` se ridice
dintr-o s`ritur`, s`-[i ia hainele, s`-[i adune ce-i mai
r`m`sese din demnitate, s` ias`, s` se duc` la
Volkswagen [i s` fug`. Dar r`mase acolo, \ntins` pe
acel pat, goal` complet, lng` Grant.
Lund aceast` ezitare drept acceptare, el \i mngie
\ncet p`rul. Ea sim]i nevoie s`-l ating` cu aceea[i
tandre]e. Era oare chiar att de r`u s` se abandoneze
acestor minunate senza]ii?
Sim]i mna lui Grant alunecndu-i pe sub p`r pn`
pe ceaf`. Cu vrful degetului, urm` forma delicat` a
urechilor. Un fior de pl`cere se propag` prin tot
corpul Emilyei, ca un curent electric. Se mi[c`
unduios, provocator [i murmur`:
80

S`rut`-m`.
El \mpinse cear[aful lung de pe trupurile
\nfierbntate. P`tura alunec` la picioarele patului... [i
Grant puse st`pnire pe buzele Emilyei.
Cnd gurile li se contopir`, ea gemu.
Fu un s`rut lung, mai \nti foarte blnd, voluptuos
[i din ce \n ce mai pasionat. Emily pierdu no]iunea
de spa]iu. Lumea se \nvrtea \n jurul ei. Grant o ducea
cu el pn` la stele. Acolo, totul era negru t`ciune [i foc
orbitor, cald [i frig pasiune [i \nver[unare.
Unicul punct de ancorare \n realitate era Grant,
c`ldura coapselor lui, for]a bra]elor [i atingerea pielii
sale.
Emily \i [opti la ureche cuvinte necontrolate,
cuvinte de dragoste, cuvinte arz`toare, m`rturisiri,
taine. Minile sale ner`bd`toare \i studiau l`]imea
pieptului, spatele, [oldurile.
Era att de mult timp... Opt ani.
Acum, era o femeie capabil` s` deosebeasc`
paradisul acestei iubiri, de infernul pierderii sale.
Se mi[cau \mpreun` \n eternul ritm al dorin]ei.
Acum, Grant..., murmur` ea. Nu mai pot s`
a[tept.
El veni \n ea. {i strig`tele izbucnir` din adncul
fiin]ei sale, \n timp de o explozie de senza]ii o cople[i,
o sufoca, murea, re\nvia, iubea.
Grant se pierdu \n ea. Se \mbr`]i[ar` [i mai strns
\n clipa \n care se abandonar` \mpreun` extazului.
81

***
|nc` \ntins`, cu capul lui Grant pe abdomen, Emily
\[i rec`p`t` respira]ia. B`t`ile inimii i se domolir`. Era
saturat` de dragoste, ob]inuse \n sfr[it ceea ce dorise
cu atta disperare.
Cu vrfurile degetelor, mngia [uvi]ele brune
scurte, moi ca m`tasea, care se ondulau pe ceafa lui
Grant. Se mira c` nu se sim]ea vinovat`.
Ei bine? spuse el foarte \ncet, f`r` s` se mi[te [i
ea avu impresia c`-l aude zmbind.
A fost minunat, murmur` ea cu un fel de
timiditate pe care nu [i-o cuno[tea.
|n ochi \i str`lucir` lacrimi pe care [i le st`pni cu
o clipire a pleoapelor, \ntrebndu-se cum putuse tr`i
f`r` el \n timpul acestor lungi opt ani.
Grant se \ndrept` [i se \ntinse peste ea.
Nu-mi place c` vorbe[ti la trecut, prin]es`, spuse el.
Atinse u[or buzele, pleoapele \nso]itoarei sale [i \n
treac`t genele. {i curnd, stupefiat`, uluit`, ea \n]elese
c` o dorea din nou.
Oh! Grant, nu, tu nu... \ncepu ea ro[ind.
Ba da. Vreau s-o iau de la \nceput. {i tu?
Emily zmbi.
{i eu. Oh! Da, [i eu.

82

Capitolul 7
Emily \[i revenea \ncet din somn. Asemenea unei
fiin]e cu aripi ce deschide ochii \n interiorul crisalidei
sale, trecu prin mai multe st`ri succesive de
semicon[tien]` \nainte de a fi complet treaz`. Mai \nti fu
frapat` de lini[te. Nici un zgomot afar`, nici \n casa rustic` adncit` \n penumbra sfr[itului de dup`-amiaz`.
Nimic nu se schimbase [i totul era altfel... Se sim]ea
aceea[i [i o alta, aceast` ultim` potolire a dragostei o
mul]umise pe deplin.
Zmbi la amintirea \mbr`]i[`rilor lui Grant, a corpului
s`u minunat, a pasiunii \mp`rt`[ite, a cuvintelor rostite
[i a promisiunilor murmurate... Toate acestea se
\ntmplaser` oare cu adev`rat? Nu \n vis, ci \n realitate?
Cu o vag` nelini[te, Emily \ntinse mna spre Grant.
Nimeni lng` ea. Nimic dect o adncitur` \n
pern`, dovad` c` el \[i pusese capul acolo.
|n timp ce dormea, Grant plecase, f`r` ea.
83

O triste]e amestecat` cu team` \i strnse inima.


Pip`i cear[aful, perna [i constat` r`ceala ]es`turii
sub degete. Plecase a[adar de cteva ore.
{i respirnd parfumul lui Grant care se impregnase
\n pat, \i resim]i dureros absen]a.
Avu un \ngrozitor sentiment de p`r`sire. Oare de
ce plecase? Unde? {i cnd?
Emily se ridic` [i se \nfior` cnd picioarele \i
atinser` dalele reci. Goal` \n lumina cenu[ie,
contempl` camera.
Totul \i amintea de Grant. Mobilele simple [i
func]ionale, geamurile str`lucitoare, pere]ii albi,
proasp`t vopsi]i, perdelele de culoarea tutunului,
aceea[i culoare ca a p`turii de mohair. Pe balansoar,
lng` fereastr` \[i descoperi geanta de c`l`torie,
deschis`, cu con]inutul \n dezordine, cum [i-o
reamintea. Grant i-o adusese din ma[in` pe acest
scaun, \nainte de a p`r`si casa.
|[i lu` de acolo lucrurile de toalet` [i alerg` \n vrful
picioarelor pn` la baie unde umplu cada cu ap` cald`.
R`mase mult timp \n baie, nemi[cat`, la pnd`,
spernd s` aud` ma[ina lui Grant, pa[ii s`i \n cas`,
vocea lui strignd-o. |ntreb`rile i se \mbulzeau \n
minte, \ntrerupte de imagini ale orelor lor de
dragoste, [i toate acestea erau dominate de
\ngrozitoarea impresie c` pierduse totul.
Cnd apa deveni c`ldu]`, \[i sp`l` p`rul [i ie[i din
baie. Dup` timpul necesar s` se [tearg`, s` se spele pe
84

din]i, s`-[i pieptene rapid p`rul ud, se \ntoarse \n


camer`. Acolo, scoase din geant` primele haine care
\i c`zur` \n mini [i \mbr`c` ni[te pantaloni din catifea
de culoarea turcoazei, un pulover negru [i ni[te
pantofi cu toc jos.
Dup` ce f`cuse patul cu foarte mult` grij`, se duse
\n buc`t`rie.
G`si o cutie cu sup` \ntr-un dulap, o \nc`lzi, o
turn` \ntr-un bol [i se instal` la mas`. Dup` ce o
mnc`, r`mase a[ezat` [i continu` s` pndeasc`
fiecare zgomot, privind fix bolul gol.
Lini[tea era exasperant`. Grant nu se \ntorcea...
Oare nu mai voia s-o vad`? Da, iat` de ce disp`ruse. |[i
\n`bu[i un oftat. O clip`, \ncerc` s` se lini[teasc`,
spundu-[i c` dramatiza, c` aceast` absen]` nu
\nsemna nimic precis... Imediat, \ndoiala cuprinse din
nou. Oare unde era el?
S` reg`seasc` pasiunea lor mai arz`toare dect \n
prima zi, fusese minunat, incredibil. Dar totul se
\ntmplase att de repede! Prea repede oare pentru
Grant? |n acest caz, putea crede c` f`cuse o mare
gre[eal`...
Pentru prima dat`, Emily se sim]i vinovat` fa]` de
logodnicul s`u [i de mama sa. Se gndi la biletul l`sat
\n atelier pentru Rosalind, \[i aminti de \ncrederea pe
care i-o ar`tase Harold. Nu merita s` fie att de r`u
tratat. Dup` ce-i promisese \n mod oficial c`-l ia de
so], iat` ce surpriz` \i rezerva...
85

Repro[urile con[tiin]ei sale n-o lipsi totu[i complet


de luciditate. Nu putea nega for]a, \n mod miraculos
intact` dup` at]ia ani, a sentimentelor sale pentru
Grant. B`rbatul care nu-i convenea era Harold, nu
Grant.
R`t`ci dintr-o \nc`pere \n alta, ie[i de mai multe ori
[i f`cu \nconjurul casei, ascultnd zgomotele p`durii
[i pe cele ale rarelor ma[ini care treceau pe [osea, la
cap`tul drumului.
Dou` ore mai trziu, se \nnoptase [i se a[ez` din
nou \n buc`t`rie. Emily nu-l mai considera pe Grant
ca pe eroul din basmul s`u, ci ca pe campionul
dezertorilor. Merita cert medalia de aur pentru geniul
s`u \n arta de a fugi.
O l`sase acolo \nc` o dat`, p`r`sit` f`r` un cuvnt
de explica]ie, exact \n acela[i mod ca \n urm` cu opt
ani. Devenea att de proast` \ndat` ce avea de-a face
cu el! Complet nebun`... Pn` la a se arunca \n bra]ele
[i \n patul lui. Trecnd peste tot, ar fi putut cel pu]in
s` r`mn` politicos [i s`-i spun` un cuvnt de adio. O
tratase ca pe o cucerire trec`toare, o femeie de nimic...
La acest gnd sim]i un nod \n gt. Pilula era amar`,
greu de \nghi]it.
{i pe nea[teptate, fu mul]umit` c` el nu r`m`sese.
Oricum, ce [i-ar fi putut spune?
{i-l imagn` cu zmbetul s`u superb [i acel ton
ironic, pu]in insensibil... A fost fantastic, iubito,
aproape la fel ca \n frumoasele vremuri de demult. |n
86

caz c` nu ar fi ales o formul` mai simpl`, de genul: pe


curnd [i mul]umesc pentru tot... sau vorbim la
telefon... da,]inem leg`tura! D`-mi un semn cnd treci
prin zon`.
La acest ultim gnd \[i \ndoi coloana
vertebral`, ca pentru a evita ni[te lovituri. Imediat
se ridic` [i trni scaunul pe podea. Se \ndrept`
spre camer` [tergndu-[i furioas` lacrimile cu
dosul minii.
Ah! nu, f`r` lacrimi! Nu pentru el, niciodat`. Avea
inima frnt`, da, \ns` plin` de mnie! |[i \ndes` \n
geant` hainele, \n stare jalnic`, pe care le purtase la
sosire, la fel [i lucrurile de toalet`. |n mod sigur, nu va
a[tepta ca el s` se hot`rasc` s` revin`!
Evit` totu[i s` arunce o privire spre pat, de teama
de a se gndi la tulbur`toarea frumuse]e \ntunecat` [i
viguroas` a lui Grant. Degetele \ncepur` s`-i tremure.
Absent, p`rea [i mai prezent. |l vedea pretutindeni, \n
fiecare \nc`pere, \n toate obiectele, \n fiecare clip`, \n
memoria sa.
Cum va face oare s` supravie]uiasc` acestei zile?
Acum se \nnoptase. Casa era cufundat` \n
\ntuneric. Emily lu` geanta [i ie[i din cas`, hot`rt` s`
porneasc` imediat la drum spre Pittsburgh [i s`
reg`seasc` mai repede atmosfera rece [i strict` a casei
Bainbridge unde durerea, triste]ea, nelini[tea [i teama
nu aveau dreptul de a fi admise.
87

Acest gen de sl`biciuni erau ignorate la familia


Bainbridge. acolo nu erau niciodat` \nvin[i [i lacrimile
erau de prost gust, o lacun` de neiertat \n cunoa[terea
regulilor societ`]ii.
***
Se \nnoptase de mult timp cnd Grant \[i parc`
vechea ma[in` albastr` \n lumini[, la c]iva metri de
casa \n stil rustic. Volswagenul disp`ruse.
Emily plecase... Un acces de triste]e \i strnse
inima. Casa \i p`ru trist`, pierdut` \n \ntuneric, sub
copaci. Niciodat` nu dorise mai pu]in s` se \ntoarc`
acas` [i s`-[i pun` din nou la loc de cinste
singur`tatea.
F`cu s` alunece cheia \n broasc`, deschise u[a [i
p`trunse \n salonul mic. |[i scoase haina din piele de
oaie [i o arunc` pe un scaun. Era inutil s-o strige pe
Emily. Propria sa voce \n casa goal` ar fi r`scolit iar \n
el nevoia vital` de aceast` femeie, din nefericire
incapabil` s`-l ia a[a cum era.
Ie[ind de aici, \n acea diminea]`, \[i asumase \n
mod con[tient riscul de a n-o mai g`si la \ntoarcerea
sa. Dar trebuia s` se \ndep`rteze pentru a se gndi la
ceea ce se \ntmplase, pentru a-[i pune ordine \n idei.
{i pentru a fi cu totul sincer, se temuse c` ea voia s`
plece [i preferase s` n-o vad` ie[ind din cas`
88

|n cele din urm`, Grant \[i spuse c` plecarea


Emilyei era inevitabil`, absen]a sa previzibil` [i perfect
logic`. Cu toate acestea se sim]ea tulburat, ciuntit de
o parte din el \nsu[i.
|[i aminti chipul s`u \ncnt`tor, ochii alba[tri
str`lucitori cnd o acoperise cu trupul s`u. Gura
dulce, delicioas`. Buzele delicat conturate, ca dou`
petale de trandafir. Zmbetul s`u...
De ce oare trebuia s` se \ndr`gosteasc` de o
Bainbridge, amant` pasionat` dar tn`ra femeie
rece, fragil` [i t`ioas` ca un por]elan chinezesc? {i
de ce naiba \i povestise m`tu[ii Peggy c` dorea s-o
revad`?
|[i spuse c` voise s-o revad` pe Emily pentru a-i da
o lec]ie... S` pun` punctul pe i referitor la c`s`toria sa
cu acel pu] de petrol ambulant. {i s`-[i dovedeasc` lui
\nsu[i, cu aceea[i ocazie, c` ea nu-i mai inspira nimic.
{i acum, dup` aceast` frumoas` lec]ie, ea mergea
lini[tit` cu ma[ina spre Pittsburgh [i spre foarte
convenabilul Harrison. {i \n timp ce el chibzuia ct de
dificil` \i va fi pe viitor via]a f`r` Emily, ea se \ntorcea
la lumea ei lini[tit` [i la via]a sa f`r` valuri.
La naiba cu ea! \[i spuse, \ndreptndu-se spre
buc`t`rie prin \ntuneric. Deschise frigiderul [i scoase
o bere.
Dup` ce se gndise bine, se \ntorsese pentru a
vorbi \n mod serios cu Emily despre eventualitatea
unei vie]i \mpreun`. Oh! f`r` a spera prea mult...
89

Pentru c` ea plecase, nu-i mai r`mnea dect s` arate


c` [tie s` piard`. Nu va mai \ncerca niciodat` s-o
revad`, asta-i tot.
Deschise din nou frigiderul [i lu` un ambalaj din
carton cu [ase sticle de bere.
La naiba cu sobrietatea! La naiba cu luea \ntreag`,
\nclusiv cu Emily Bainbridge! se gndi el. Cu mica
sticl` \n mn` [i ambalajul de carton sub bra], se duse
pn` \n camer`. F`r` s` aprind` lumina se l`s` cad` pe
pat, puse cutia pe noptier`, lu` telecomanda [i alese
canalul care transmitea filme vechi.
Destup` sticla [i b`u cteva \nghi]ituri, privind
atent ecranul: Dustin Hoffman [i Ann Bancrofft...
recunoscu Laureatul, realizat de ononimul s`u, Mike
Nichols. Un film deseori foarte ciudat, pe care \l
revedea \ntotdeauna cu aceea[i pl`cere. Dar \n seara
aceasta nu-i acorda dect o privire distrat`, att de
mult era obsedat de Emily.
Mine \[i va relua munca. Din fericire, va fi prea
ocupat pentru a se mai gndi la Emily. Medicul care
ie[ea la pensie [i pe care-l \nlocuia la clinic` \l
avertizase c` munca era cople[itoare.
Pentru prima dat` dup` o lun`, Grant se gndea la
munca sa cu bucurie. Epuizat dup` trei ani \n Africa,
\ntr-un spital din jungl`, \[i luase cteva s`pt`mni de
odihn` \nainte de a-[i croi un drum \n via]`. {i acum,
a[tepta cu ner`bdare ziua de mine.
90

***
|n materie de mobilier, Rosalindei \i pl`cea mai
presus de orice secolul al XVIII-lea european, \n
special francez. {i \n salonul familiei Bainbridge,
totul era Ludovic a XV-lea: mobilele, covoarele,
lustrele, por]elanurile sau colec]ia de truse de scris.
|n stilul dar [i din epoca lui Ludovic al XV-lea,
deoarece aceste comori fuseser`, evident, alese att
pentru valoarea investit` \n ele, ct [i pentru
frumuse]ea lor.
Rezervat vizitatorilor [i interzis categoric copiilor [i
cinilor, salonul era pu]in adecvat odihnei [i
conversa]iei. Acest mic muzeu sacru m`gulea mai ales
vanitatea Rosalindei.
Harold se a[ezase \ntr-unul din pre]ioasele fotolii [i
sub un portret \ntunecat \n ulei din ultima perioad` a
pictorului american Howard Logan Hildenbrand. Bea
cafea dintr-o cea[c` de Sevres cu o elegan]` atent` de
mic marchiz. Chipul acoperit de pistrui exprima un
respect plin de \ngmfare \n timp ce Rosalind \[i
expune planul de b`taie pentru nunta ce va avea loc
peste dou` zile.
P`rnd c` o ascult` pe Rosalind, Harold o observa
pe Emily. Instalat` \n fotoliul cel mai apropiat de al
s`u, purta magnificul diamant al familiei Harrison. S`
vad` acea bijuterie pe aceast` mn` fin` - care observ`
c` tremura pu]in - \l umplea pe Harold de o cuvioas`
91

mndrie de proprietar. |n dou` zile, aceast` femeie


tn`r` [i frumoas` va fi so]ia sa, o fericire marital` cu
att mai mult cu ct nu putea crede \n [ansa sa.
|i admira frumuse]ea rece, elegant`, calmul,
manierele aristocratice perfect rezervate.
Timid cu femeile, Harold nu [tiuse niciodat` cum s`
le vorbeasc`, nici ce s` le spun`. Autoritatea lor \i d`dea
nepl`cute complexe de inferioritate. Ani de zile, o
anume Lauren Carlyle \l jucase pe degete. {i cu un an \n
urm`, o \ntlnise pe Emily cu ocazia unei recep]ii
mondene. |n fa]a reticen]ei sale, se sim]ise \n sfr[it
b`rbat. {i adunndu-[i tot curajul, se desp`r]ise de Lauren
Carlyle pentru a-i face curte domni[oarei Bainbridge.
Dorin]a de-a o lua de so]ie data din seara primei lor
\ntlniri, dar sim]ind la ea o oarecare re]inere, \i d`duse
timp s` devin` mai sociabil`. F`r` s` se formalizeze
ctu[I de pu]in de aceast` rezisten]`, demonstrat` de
toate femeile pe care le cunoscuse pn` atunci.
Cu Emily el era [eful, b`rbatul. Ame]it de aceast`
putere nou`, se transformase rapid \n tiran. Era
suficient s` dea ordine, \n fond rezonabile, pentru ca
ea s` i se supun`. Cel pu]in pn` \n aceste ultime zile.
De fapt, de la acea misterioas` escapad`, nu mai
era aceea[i. |ntre ei se ridicaser` ni[te baricade, ni[te
obstacole inexistente mai \nainte. Era \ngrijorat. {i,
prin eforturile sale de a minimaliza evenimentul,
Rosalind dezv`luia o team` care nu-l lini[tea pe
Harold, dimpotriv`.
92

Oare unde fusese plecat` Emily? Ce i se \ntmplase?


De ce p`stra cu \nc`p`]nare t`cerea acum?
Deja nu prea exuberant`, iat` c` nu mai spunea
nimic. Trebuia s`-i pui o \ntrebare pentru a-i auzi
vocea. Cnd \i d`dea ordine, se \ntmpla s` le uite.
Asear`, la Polis, un restaurant care de obicei \i
pl`cea, de-abia se atinsese de homar [i, mai trziu, la
oper`, asistase la Paia]e f`r` s` manifeste nici cel mai
mic interes.
Alte am`nunte \l fr`mntau \nc` pe Harold. Pierdea
firul conversa]iei cnd vorbeau \mpreun`. {i cnd o
atingea, sau \ncerca s-o s`rute, tremura [i se \ndep`rta
cu brusche]e.
Rela]ia lor luase o \ntors`tur` proast`. {i el se
temea s`-[i complice mai mult via]a cu o femeie
dificil`. Se gndise c` va fi o companie agreabil` [i
docil`, dincolo de atuul social considerabil pe care-l
reprezenta. Era totu[i o Bainbridge... {i iat` c` aceast`
fiin]` nervoas` [i retras` \n sine \i d`dea emo]ii.
Trebuia s` recunoasc` faptul c` acest aer trist \i
st`tea foarte bine Emilyei. Era mai frumoas` ca
niciodat`. Un fel de febr` \i colora tenul sidefiu [i ochii
mari alba[tri str`luceau de o lumin` tulbur`toare. |n
cadrul celei mai elegante adun`ri, te f`cea s` te
gnde[ti la o perl` rar`, pierdut` \n mijlocul unor
pietricele.
|n seara aceasta purta o tulbur`toare crea]ie a
Adriannei Vittadini, care le \mbr`ca pe femeile cele
93

mai originale din \nalta societate. O vest` din [antung


verde ca apa, \mpodobit` cu un [nur de scoici
minuscule, peste o bluz` din m`tase de culoarea
nisipului, ca [i pantalonii ce puneau \n eviden]`
sub]irimea [oldurilor [i fine]ea gleznelor.
Iat` ceea ce voiam s` v` comunic, copiii mei,
\ncheie Rosalind pe tonul unei directoare de [coal`.
|ntreb`ri?
Emily \[i privea atent minile \mpreunate pe
genunchi. Privirea lui Harold se opri pe diamantul de
pe degetul logodnicei sale. Rosalind \i privi pe
amndoi cu un aer resemnat, \ntrebndu-se dac`
ascultaser` micul s`u discurs [i termin` prin a-i p`r`si.
Imediat ce fur` singuri, Harold lu` cuvntul.
N-ai rostit o vorb` de la sosirea mea, Emily. Ce nu
este \n regul`?
Poate sunt pu]in dep`[it` de evenimente, min]i
ea, str`duindu-se s` sus]in` privirea logodnicului s`u.
Dar totul va merge bine \n ziua nun]ii. }i-o jur.
Va veni oare vreo zi \n care totul va merge bine?,
se \ntreb` ea.
E[ti chiar att de proast` s` crezi c` \mi fac griji
pentru nunt`? o \ntreb` el enervat. Tu e[ti cea care m`
nelini[te[te.
Emily nu r`spunse. O t`cere de ghea]` \i acoperi la
fel de sigur ca o avalan[` \n mun]i.
Curnd, Emily \l \nso]i pn` la u[` unde \[i spuser`
la revedere cu jen`. Apoi, se avnt` pe scar` [i se
94

refugie \n camera sa de odinioar`. Locuia efectiv \n


casa familial` pn` la c`s`torie, la cererea mamei sale,
care considera asta mai convenabil. |n realitate, [tiau
amndou` c` Rosalind voia cu orice pre] s` \mpiedice
o nou` [i misterioas` dispari]ie a fiicei sale.
Emily \nchise u[a [i se arunc` pe pat. Hot`rrea de
a se c`s`tori cu Harold \n ciuda a orice se dovedise
nes`buit`. De-abia putea s`-i vorbeasc`, nu mai
suporta s-o ating`... din acea zi cu Grant. {i vinov`]ia
\i t`ia respira]ia, de fiecare dat` cnd \l vedea. El
credea c`-l iubea. {i ea crezuse la fel, dar acum
\n]elegea c` nu sim]ea pentru el dect o afec]iune
fratern`.
Ce s` fac` oare? |n aceast` sear`, \n timp ce mama
sa le expunea am`nuntele ceremoniei de nunt`, ar fi
trebuit s` anun]e c` aceast` c`s`torie nu va mai avea
loc. Dar cum s` opre[ti acea ma[in` att de bine uns`,
pus` \n mi[care de Rosalind de luni de zile? Cum s` se
hot`rasc` s`-l ofenseze att de grav pe Harold, s`-l
umileasc` pe el care dovedise o r`bdare \ngereasc`
fa]` de ea? {i Michael? Emily \[i imagina reac]ia mamei
sale aflnd, \n ultimul minut, c` fiica sa \l iubea \nc` pe
Grant... Michael va fi trimis \ntr-un internat \ngrozitor.
Ce putea face oare?
Dar de ce \[i punea \ntrebarea? Era imposibil s` se
\ntoarc` la Grant. Nu sunase nici m`car o singur` dat`
[i nu men]ionase cel pu]in numele Emilyei fa]` de
m`tu[a Peggy. Aceasta i-ar fi spus la telefon.
95

Grant nu dorea s-o mai vad`. Harold, \n schimb,


se preg`tea s-o ia de so]ie... Nici o \ndoial` c` dup`
c`s`torie, cu timpul, totul va redeveni ca mai
\nainte. |[i vor construi o via]` \mpreun`, cum
spunea Rosalind. De ce s` se lase distrus` pentru un
vis pierdut, \n clipa \n care va tr`i \n sfr[it \mpreun`
cu fiul ei?
***
Grant intr` \n buc`t`rie [i-[i a[ez` saco[a cu
provizii pe mas`. |[i d`du seama c` avea \nc`
stetoscopul \n jurul gtului. |l scoase [i-l atrn` de
sp`tarul unui scaun. Apoi scoase din saco[` un ziar
din acea zi, o cutie cu bere [i un platou cu mncare pe
care-l puse \n cuptorul cu microunde.
De la plecarea Emilyei, muncise zi [i noapte la
clinic`. |n seara aceasta, se \ntorcea \n sfr[it acas`.
De-a dreptul epuizat pentru a preg`ti de mncare sau
a merge la restaurant. Prea obosit [i pentru a telefona
vreunei tinere femei amabile dintre cuno[tin]ele sale,
care ar fi acceptat cu siguran]` s` ias` cu el. Era prima
sear` \n singur`tate de la plecarea Emilyei.
|n s`n`tatea ta, Emily! murmur` el, bnd o
\nghi]itur` de bere.
{i cum desp`turi \n mod automat ziarul, privirea \i
c`zu asupra unei fotografii a Emilyei [i a lui Harold. Se
anun]a c`s`toria pentru a doua zi.
96

Mine..., se gndi el. Deja?. Cu toat` acea munc`, nu


sim]ise cum trecuse timpul. Emily se va c`s`tori mine...
Cin` ca un somnambul, uluit, cuprins de o
nelini[te crescnd`.
O clip` mai trziu, \n camera sa, alegea canalul
preferat. Cel al filmelor vechi.
Pe ecran ap`ru Dustin Hoffman, apoi Ann
Bancroft... Iar Laureatul! Grant bomb`ni \mpotriva
programelor, trecnd de pe un canal pe altul.
Neg`sind nimic interesant, \nchise televizorul [i se
hot`r\ s` fac` un tur prin p`dure.
Reveni o jum`tate de or` mai trziu, cu un aer
posomort. Obsedat cum era de Emily, aceast`
plimbare \l doborse. Casa t`cut` \l f`cea s` doreasc`
s` plece imediat \napoi la clinic`. |nnebunea?
|n cele din urm` se culc`, deschise televizorul [i se
str`dui s` urm`reasc` dialogurile filmului. Cuno[tea
povestea pe de rost.
Personajul principal, Benjamin, ie[ea cu o femeie
mai \n vrst`, se \ndr`gostea de fiica acesteia
logodit` cu un altul - [i se hot`ra s-o ia de so]ie pe
tn`ra fat`, cu orice pre]. Grant \[i spuse c` Benjamin
se afla \ntr-o situa]ie ceva mai \ndrept`]it` ca a lui...
Rse din toat` inima cnd acest mic ]icnit \[i r`pea
iubita din biseric`. {i cnd Benjamin bloca u[a cu o
cruce mare, pentru a fugi cu mireasa, Grant era gata
s` se sufoce de rs.
Trebuia s` fie complet idiot pentru a iubi o femeie
cu atta patim`.
97

Capitolul 8
Harold Harrison [i cei opt cavaleri de onoare
alinia]i \n fa]a altarului, to]i \n frac negru [i c`ma[`
alb` de ceremonie, te f`ceau s` te gnde[ti la o ceat`
de pinguini uria[i [i speria]i. Razele soarelui, filtrate
prin culorile bogate ale vitraliilor, sc`ldau bol]ile \n
ogiv` \ntr-o lumin` ireal`. Aerul era \nc`rcat de
parfumul florilor ce \mpodobeau sanctuarul - orhidee,
trandafiri, gladiole, garoafe, iri[i.
R`sunar` primele acorduri ale mar[ului nup]ial [i
doi gemeni \n vrst` de patru ani \naintar` pe aleea
central`, purtnd fiecare cte o verighet` pe o pern`
ro[ie. Foarte intimida]i, cu obrajii stacojii, [i mersul
nesigur, sem`nau cu doi pui[ori pierdu]i. La trecerea
lor, invita]ii \[i exprimar` \n [oapt` \ncntarea.
Oh! micu]i adorabili...
Ct sunt de dr`gu]i!
98

O armat` de domni[oare de onoare urma aceast`


avangard` [i dou` feti]e \ncheiau alaiul aruncnd
petale de flori pe covorul ro[u pe care va p`[i mireasa.
Toate purtau aceea[i rochie lung` de culoare roz [i se
putea spune c` defilau ni[te bomboane.
Se produse o mic` \mbulzeal` cnd bomboanele se
\ntlnir` cu pinguinii [i se a[ezar` la locul lor, la baza
altarului.
{i brusc, se f`cu lini[te. To]i ochii se a]intit` spre
p`tratul de cer de unde va ap`rea mireasa.
Clipa pe care Rosalind o a[tepta de luni, sau mai
degrab` de secole... |[i trecu degetele nervoase prin
p`rul lui Michael, f`r` ca privirea ei s`-[i piard`
siguran]a. Dar oare ce f`cea Emily?
|n picioare, \n pia]a din fa]a bisericii, Emily vru s`
fac` un pas, dar picioarele refuzau s-o asculte. Strns`
\n somptuoasa rochie de mireasc`, respira cu greu.
Era att de \ngrozit`, \nct crezu c` va le[ina.
Va trece de acea u[` [i se va c`s`tori cu Harold... |n
spaima sa, nu putea nici s` \nainteze, nici s` dea
\napoi. Apoi corpul i se mi[c` singur. Ce era mai greu
trecuse. |[i \ndrept` umerii. O Bainbridge f`cea ceea
ce se a[tepta de la ea, chiar dac` asta \i zdrobea inima.
Rosalind strngea mna mic` a lui Michael ca [i
cnd se ag`]ase de un colac de salvare.
Emily \naint` pe aleea central`, cu voalul
alunecnd \n urma ei ca un val de spum` peste
covorul ro[u. Cu ochii fic[i, obrajii ca de cear`, gura
prea ro[ie [i fa]a \ncremenit` ca a unei p`pu[i.
99

I se al`tur` lui Harold [i se opri lng` el, incapabil`


s`-l priveasc`. Mar[ul nup]ial se \ncheie. Era o lini[te
\nc`rcat` de emo]ie. Emily tremura. Harold, foarte
palid [i el, se \ncord` ca \n a[teptarea unei catastrofe
iminente.
{i dintr-o dat`, nelini[tea momentului fu \nl`turat`
de vocea frumoas` de bariton a unui v`r al Rosalindei
care \ncepu s` cnte din amvon.
|n acel moment, Rosalind str`lucea de bucurie.
Femeile prezente, care se pricepeau la nun]i mari,
erau \n mod evident impresionate de toaleta
spectaculoas` a miresei, de atitudinea demn` a
bogatului mo[tenitor al familiei Harrison, de ]inuta
perfect` a domni[oarelor [i cavalerilor de onoare.
Ceremonia trebuia s` fie urmat` de o recep]ie \ntr-un
pavilion special construit pentru aceast` ocazie, pe
care un zvon m`gulitor \l calificase deja drept un palat
din o mie [i una de nop]i.
Rosalind sim]ea aprobarea general` urcnd spre ea
ca rotocoalele de t`mie... cnd ora sa de glorie fu \n
mod brutal tulburat`. Vocea v`rului s`u fu pe
nea[teptate acoperit` de un urlet.
Emily! Nu face asta!
Rosalind nu trebui dect s` \ntoarc` pu]in capul,
pentru a se cufunda \n cel mai \nsp`imnt`tor co[mar.
Sceptic`, descoperi chipul b`rb`tesc [i prost ras al
unei fantome. Grant Nichols... St`tea \n picioare \n
mijlocul aleii centrale, aproape de intrare, \nalt [i lat
100

\n umeri, arogant, cu un aer de nebun, \n blugii


uza]i [i puloverul ro[u, cu cizmele murdare de
noroi.
Dumnezeule... Nu se poate... f`cu Rosalind dintr-o
r`suflare.
{i-l urm`ri cu ochi \ngrozi]i, \n timp ce se apropia
de fiica sa.
Vocea frumoas` de bariton t`cuse. N`uci]i, invita]ii
\l priveau insistent pe intrus.
Emily f`cu stnga-mprejur. Zmbi, \nv`luindu-l pe
Grant \ntr-o privire fericit` [i foarte tandr`, ca [i cnd
\l vedea, \n sfr[it, bine s`n`tos, dup` o lung`
c`l`torie.
Grant...
Alerg` spre el [i i se arunc` \n bra]e. El o prinse de
talie, o ridic` de la p`mnt [i o f`cu s` se \nvrteasc`
\n jurul s`u cu atta elan \nct voalul i se desprinse [i
c`zu la picioarele lor. Apoi o a[ez` din nou pe dalele
din piatr` [i o s`rut`. {i Emily \[i oferi s`rutul cel mai
tulbur`tor pe care-l primise \n via]a sa.
Un murmur general le aminti c` nu erau singuri.
Buzele li se desp`r]ir`. Privirea lui Grant mai \ntrzie
o secund` pe chipul Emilyei.
Dar Harold se apropia de ei. |[i va insulta oare
logodnica, va pretinde o explica]ie? Mister. Fiecare \[i
]inea respira]ia. Rosalind \l urma, cu \nf`]i[area
hot`rt` a unui soldat care intr` \n lupt`.
Grant o lu` pe Emily de mn`.
101

S` mergem, iubito, \i spuse \n [oapt`. Repede!


Ridicndu-[i rochia cu o mn`, \n timp ce cealalt`
se afla strns` \n cea a lui Grant, p`[i peste spuma alb`
a voalului \mpr`[tiat peste covorul ro[u. Se n`pustir`
spre ie[ire, reg`sir` aerul proasp`t al acelei dimine]i
de toamn` [i str`b`tur` \n fug` peluza, spre str`du]a
unde Grant \[i parcase ma[ina.
Auzir` neclar voci indignate, gfite, pa[i gr`bi]i \n
urma lor. Rosalind, Harold, primul cavaler de onoare
[i al]ii erau pe urmele lor.
Grant deschise portiera [i o \mpinse pe Emily pe
scaun, acoperind-o cu masa de dantel` alb` a rochiei.
Apoi s`ri al`turi de ea [i demar` \n clipa \n care
Harold, ro[u de furie, ap`ru pe str`du]`.
Vechea ma[in` albastr` o [terse, spre libertate.
Ap`rnd din valurile de dantel`, c`utnd s`-[i
recapete respira]ia, Emily se strnse lng` um`rul lui
Grant.
A fost la fel de frumos ca \ntr-un western bun, \i
murmur` el. Ca [i cnd am fi fost urm`ri]i de o band`
de bandi]i necru]`tori!
Niciodat` clanul Bainbridge nu mi-a p`rut att de
periculos, m`rturisi ea.
N-a[ fi crezut-o pe mama ta \n stare s` alerge att
de repede!
Oh! s` nu vorbim de mama... nu acum...
Emily refuza s` se gndeasc` la mhnirea [i
umilin]a jignitoare pe care tocmai le adusese mamei
102

sale, att de mult se temea ca sentimentul de


vinov`]ie s` nu-i strice cele mai decisive clipe ale
vie]ii.
Dac` am trece mai \nti pe la mine, ca s` m`
schimb? relu` ea.
N-ar trebui s` \ntrziem pe aici. {tii ce se
\ntmpl` dac` ne surprind... Vei putea s`-]i sco]i
rochia asta \n dou` minute?
}i-o jur!
Atunci, arat`-mi drumul.
Grant o urm` pe Emily \n apartament. Examina
atelierul stupefiat - tablourile puse pe jos, lng`
perete, altele neterminate pe [evalete sau pe marginea
ferestrelor, borcane cu lichide ciudate, sau cu pensule
risipite, tuburi de vopsea \mpr`[tiate aproape peste
tot, c`r]i de art` \ngr`m`dite pe mese pline de praf,
parchetul plin de pete de vopsea...
|n materie de dezordine, e[ti o adev`rat`
campioan`, declar` el \n cele din urm`.
Mi s-a mai spus, r`spunse ea, f`r` s` se simt`
jignit`, mi[cndu-se cu precau]ie pentru a nu-[i
murd`ri rochia. |nceteaz` s` te mai consideri o fiin]`
superioar` [i ajut`-m` mai degrab` s` m` descotorosesc
de aceste jupoane [i de toat` dantela asta!
Cu cea mai mare pl`cere, f`cu el cu o voce
domoal`, mngind-o cu privirea ochilor negri, dintr-o
dat` mai str`lucitori.
O str`b`tu un fior.
103

Nu m-am gndit la... asta! preciz` ea pe un ton


ct mai firesc posibil.
P`cat. Dar am eu mijloace de-a te face s`-]i
schimbi p`rerea, o asigur` el cu un zmbet insinuant.
Crezi?
Sunt absolut sigur!
Emily zmbi [i travers` camera suflecndu-[i rochia
ridicat`.
|n acest caz, s` mergem \n camera mea. Aici risc
s` stric aceast` dantel`.
Te urmez...
Ea intr` \n camer`, se \ntoarse [i-l privi pe Grant cu
insisten]`. T`cur` o clip`, con[tien]i de noua
intimitate care-i unea pe viitor.
Emily \[i aminti de afrontul adus mamei sale [i lui
Harold. Dar Grant \i era att de drag... Considera c`
avea o \nf`]i[are de o s`lb`ticie seduc`toare cu aceast`
]inut` neglijent`, cu barba prost ras`, ochii \ntuneca]i
plini de ardoare [i p`rul negru \n dezordine. Putea
oare fi condamnat` c` era nebun` dup` aceast`
minune?
Cnd ]i-am strigat numele \n biseric`, murmur`
el, mngindu-i obrazul, mi-a fost team` c` n-ai s` m`
urmezi. Ai fi putut crede c` este fapta unui nebun. Dar
te-ai aruncat \n bra]ele mele. De ce, Emily?
Nu [tiu, spuse ea dup` o ezitare. Am sim]it... c`
trebuia s-o fac.
El rse \ncet.
104

Nu-mi vine s` cred, m`rturisi. Nu te sup`r`


aceast` incertitudine?
Nu [tiu dac` voi reu[i s` am \ncredere \n tine,
spuse ea foarte \ncet.
Nici eu.
{i totu[i, ne-am purtat ast`zi ca ni[te copii
\ndr`gosti]i nebune[te. Unde ne va duce oare asta,
Grant?
Vom vedea, draga mea. Sper doar c` nu vei
regreta nimic... Dar este timpul s` sco]i aceast` rochie.
Se a[ez` \n spatele ei [i ad`ug`:
Las`-m` pe mine s-o fac... Voi deschide
fermoarul.
Mi-e team` c` vei avea o mic` surpriz`, \l anun]` ea.
O surpriz` pl`cut`?
Nu exist` fermoar. Nimic dect nasturi...
Grant privea \ncremenit minusculii nasturi din
satin care \ncheiau rochia de la ceaf` pn` la mijloc.
Sunt o sut`, ad`ug` ea, ridicndu-[i p`rul.
Cine a fost sadicul care a avut o asemenea idee?
O sut` de nasturi la o rochie de mireas`..., protest` el
[i se puse pe treab`.
Brusc, \i s`rut` ceafa.
Grant...
Doresc s` m`nnc o mic` buc`]ic` din tine dup`
fiecare nasture. Recompensa mea!
Imposibil! declar` ea cu un rs vesel. Nu avem
timp. Ri[ti s` fii surprins chiar \nainte de a suta
buc`]ic`...
105

Ai dreptate, dar m` supun numai pentru c` nu


vreau s` te divizez.
Emily oft`. Zece secunde mai trziu, se \ntoarse
brusc.
S`rut`-m`.
Credeam c` nu mi-o vei mai cere niciodat`...
O atrase spre el [i ea \l sim]i tremurnd \n timp ce
o \mbr`]i[a. Strns` lng` el, se abandon` pasiunii
sale, \n timp ce \i acoperea fa]a cu s`rut`ri. |n sfr[it, \i
cuprinse buzele [i o s`rut` cu o patim` de \nfometat.
F`r` s` \nceteze s-o s`rute, o \ntinse pe pat [i
minile i se plimbau pe picioarele Emilyei. Curnd,
lenjeria luxoas` din m`tase brodat` nu mai fu dect o
spum` e[uat` la picioarele patului. Nasturii mici,
jupoanele din satin rezistau \nc` degetelor
ner`bd`toare ale lui Grant.
Blestemat` rochie...
Repede, Grant, gemu ea. Nu mai pot a[tepta.
N-ai putut niciodat`, draga mea. Dar to]i ace[ti
nasturi...
Uit`-i.
N-am f`cut niciodat` dragoste cu o fugar` \n
rochie de mireas`, \i [opti el.
Exist` un \nceput \n toate, [tii bine...

106

Capitolul 9
A[adar, ai devenit medic... Este incredibil!
Se plimbau prin p`durile domeniului m`tu[ii
Pegy.
Pari foarte impresionat`, dar m` \ntreb dac`
trebuie s-o iau ca pe un compliment, spuse Grant.
S-ar spune c` te \ndoiai de capacit`]ile mele.
Nu mergea prea repede, potrivindu-[i pasul cu cel
al Emilyei, pe c`rarea ce [erpuia printre arbori.
Oh! deloc! exclam` ea. Dar m`tu[a Peggy nu
mi-a spus c` doctorul Adams se pensiona [i c` tu \i vei
lua locul. {i nici tu nu mi-ai spus nimic ultima dat`
cnd am fost aici.
Aveam altceva de f`cut, \]i aminte[ti?
Ea \[i aminti de strania lor noapte de reg`sire [i de
ziua lor de iubire.
107

Mi-e team` c` nu sunt genul de medic ce place


familiei Bainbridge, continu` el dup` un timp de
t`cere. N-am inten]ia s` fac avere specializndu-m` \n
regimuri de sl`bire sau chirurgie estetic`. Sunt doar
un medic de familie din vechea [coal`. {tii de ce am
studiat medicina?
T`cu [i ea \l \ncuraj` din priviri s` continue.
Voiam s` ajut oamenii. Poate p`rea naiv, dar a[a
este. M-am gndit c` a[ putea fi de folos aici, unde
doctorul Adams plecnd, trebuie f`cu]i optzeci de
kilometri pentru a vedea un medic... Mi-a pl`cut
\ntotdeauna aceast` regiune [i, dup` trei ani petrecu]i
\n Nigeria, \n cele mai rele condi]ii, doream s` m`
\ntorc acas`. Aici.
Duse mna Emilyei la buze [i o s`rut`.
Nu-mi vine s` cred c` e[ti aici... acum... cu mine,
ad`ug`.
Nici mie.
Nu va fi u[or, Emily.
{tiu, dar trebuie s` \ncerc`m. Dac` nu, mi-a[ fi
petrecut via]a \ntrebndu-m` dac` a[ fi fost fericit` cu tine.
Ne-am produs suferin]e, acum opt ani.
Da.
Emily n-avea inima de-a evoca trecutul, tr`darea lui
Grant, cei opt ani pierdu]i... {i nu \ndr`znea s`-i
dezv`luie existen]a lui Michael. Rela]ia lor era \nc`
prea nesigur`.
108

Eu nu-]i voi oferi niciodat` via]a u[oar` [i


important` pe care ]i-o promitea Harold.
Vntul \ncepu brusc s` sufle, leg`nnd copacii.
Emily se \nfior`. Frunzele ve[tede c`deau ca o ploaie
\n jurul lor [i Grant o atrase pe \nso]itoarea sa lng` el,
acoperind-o cu bra]ele pentru a o \nc`lzi.
N-am dorit niciodat` s` tr`iesc \n lux, murmur`
ea, tremurnd, ca de fiecare dat` cnd o atingea.
Dac` a[ da crezare ziarelor, te sim]eai totu[i acolo
ca pe[tele \n ap`.
Posibil.
El o \mpinse \ncet spre un copac gros, pn` cnd
o rezem` cu spatele de el. Acolo, o \mbr`]i[` mai
strns.
S` tr`ie[ti \n p`dure, cu un medic de ]ar`
care are pu]in timp liber [i care nu c[tig` mul]i
bani... Crezi \ntr-adev`r c` este o via]` pentru
tine?
Pu]in \mi pas` de bani, \l asigur` ea \n [oapt`, mai
atent` la c`ldura trupului s`u dect la cuvintele ei.
A[a spun \ntotdeauna boga]ii, prin]es`.
Da?
Nu ]i-a lipsit niciodat`, nimic...
Ea \i cuprinse gtul, fascinat` de gura sa.
Asta este pentru c` nu [tii dac` po]i s` tr`ie[ti f`r`
bani...
109

Poate, murmur` ea.


{i lu` ini]iativa unui s`rut pasionat. Grant o
\nfl`c`r` cu minile sale.
S` schimb`m subiectul, murmur` el \n fa]a
gurii sale.
Nu-]i place asta?
Discu]ia noastr` te sup`r`... M` \n[el?
Prefer s`rut`rile noastre, m`rturisi ea.
Evident [tii c` n-am inten]ia s` te iau de so]ie,
spuse el mngind-o din nou.
Emily de-abia \l asculta, epuizat` de valurile de
pasiune care o str`b`teau.
Bine\n]eles...
Date fiind \mprejur`rile, nici unul dintre noi nu
este \n m`sur` s` se lege astfel.
Ea oft`. De ce oare vorbea att, \n loc s-o s`rute?
Este mai bine s` ne confrunt`m sentimentele cu
realitatea, continu` el. Probabil e[ti mai ata[at` de
nivelul de via]` al familiei Bainbridge dect crezi. Cine
[tie dac` nu te vei plictisi repede de o cas` cu dou`
\nc`peri. Poate nu e[ti preg`tit` s`...
Emily \l \ntrerupse blnd, a]intindu-[i asupra lui
ochii alba[tri str`lucind [treng`re[te.
M` mir c` un b`rbat att de [ov`itor ca tine s-a
putut hot`r\ s` m` r`peasc`.
110

Era limpede, a[tepta ca el s`-i precizeze motivele


\ndr`znelii sale, s`-i vorbeasc` despre faptul c` nu
putea tr`i f`r` ea... \ns` latura pu]in \nclinat` spre r`u
a lui Grant, ie[i la suprafa]`. |i zmbi:
Ei bine, asear`, la televizor, am rev`zut
Laureatul, \i explic` el.
Filmul acesta n-are nimic de-a face cu noi.
Ba da. Totul... Nu \n]elegi de ce?
Nu, deloc.
B`usem pu]in, recunosc [i, m` gndisem mult la
tine, cnd am v`zut scena \n care Benjamin \[i r`pe[te
iubita din biserica \n care se preg`tea s` devin` so]ia
altuia. Mai \nti am considerat asta o prostie. Dar
mi-am schimbat p`rerea. Benjamin fugise cu femeia
pe care o iubea... Cum sunt un sentimental, filmele
care se termin` bine m` emo]ioneaz`. {i m-am gndit:
eu de ce nu?
A[adar, dac` nu vedeai Laureatul, n-ai fi...
Dezn`dejdea o \mpiedic` s` spun` mai mult. |n loc
s`-i declare dragostea sa, \i m`rturisea... un adev`r de
o grosol`nie lamentabil`. Se hot`rse s` o r`peasc`
sub efectul berii, din cauza happy-endului unui vechi
film ridicol!
|ncerc` s`-l dea de-o parte, dar el o ]inea ferm,
zmbind la eforturile pe care le f`cea pentru a se
elibera.
111

Las`-m` s`-mi termin povestea! Dup` film, am


preg`tit o cafea foarte tare. Cinci ce[ti, un tur pe-afar`
[i, eram gata s` plec spre Pittsburgh. Redevenit lucid,
\nc` m` gndeam c` merita osteneala s` \ncerc.
Riscam s` fiu ridicol \n ochii t`i [i s` nu te mai v`d
niciodat`. Ct despre p`rerea societ`]ii bune din
Pittsburgh \n ceea ce m` privea, era cea mai mic`
dintre preocup`ri!
Da, dar nu te-ai fi mi[cat de acas`, dac` nu vedeai
acel film? \ntreb` ea gata s` plng` [i furioas` de
aceast` emo]ie.
Probabil c` nu, recunoscu el cu sinceritate.
Nu preciz` c` mndria [i caracterul s`u \nc`p`]nat
\l \mpiedicaser` s` vin` spre ea. {i nu-i spuse nimic
despre golul disperat din via]a sa, f`r` ea.
Nu e[ti mul]umit` c` m-am uitat la acel film?
Nu!
Erai att de tandr`, acum o clip`... Pot face s` treac`
acest acces de proast` dispozi]ie, o asigur` el [optit.
|i mngie [oldurile, coapsele [i imediat o sim]i
respirnd sacadat.
Da, pot...
Mut` de indignare, dar slab` [i respirnd cu
greutate, nu rezist` minilor lui Grant asupra ei. Iar
mirosul de lemn umed, de p`mnt [i de mu[chi de
p`dure, o ame]ea \ntr-un mod ciudat.
112

Ce vrei s` faci? \l \ntreb` \n [oapt`.


Nu-]i aminte[ti de acest loc?
Nu.
Aici am petrecut prima noastr` noapte \mpreun`.
Oh! A[a este...
|[i amintea acest loc vara, cu p`s`rile care cntau,
albinele ce zburau prin florile de m`ce[, [i dedi]eii din
iarba str`lucind de rou`... |n cazul \n care imagina]ia
sa nu recrease acel decor, \nfrumuse]nd orele magice
tr`ite aici.
Vom face dragoste, Emily.
Este o nebunie! De-abia mi-ai m`rturisit c` f`r`
acel film, nici m`car nu te-ai fi gndit s` vii s` m` iei [i
acum...
O \ntrerupse cu un s`rut. Iar ea se arcui spre el.
Dar am venit. Asta este tot ce conteaz`,
murmur` el.
Mnia fiind deja uitat`,Emily tremura de
dorin]`.
E[ti att de frumoas`, iubito. Att de periculos de
frumoas`... {tii ce efect devastator po]i avea asupra
unui b`rbat [i pu]in \]i pas`. Cu riscul de a m`
distruge, nu pot lupta \mpotriva ta mai mult timp. M`
recunosc \nvins...
Dar ea fu cea care ced` \n ciuda a toate, pasiunii
nebune care o tr`da acea voce.
113

El puse st`pnire pe gura sa \ntr-un s`rut profund,


care o f`cu s` vibreze din toate fibrele fiin]ei sale. Un
milion de stele izbucnir`, mii de lumini]e... se
abandon` \n \ntregime \n bra]ele lui Grant.
Nes`]ios, o acoperi cu s`rut`ri \n timp ce minile \i
alunecau pe spatele, pe [oldurile sale, electrizndu-i
trupul ce se \nfior` de dorin]`.
Descheie vesta Emilyei, care c`zu la picioare.
|nfierbntat`, nu sim]i aerului rece pe pielea sa cnd \i
ridic` puloverul fin [i-i descoperi snii.
E[ti mul]umit`, Emily?
Mul]umit`?
C` am venit s` te iau din fa]a altarului, c` te-am r`pit?
|ntr-un anumit mod, da... sunt mul]umit`.
De ce numai... \ntr-un anumit mod? o \ntreb` el
cu mai pu]in` siguran]`.
|ndat` ce suntem \mpreun`, totul devine att de
exploziv, \i explic` ea cu o voce sc`zut`, cu fa]a pe
pieptul s`u. Suntem ca scnteia [i pulberea... Exist`
acest foc incontrolabil \ntre noi...
Da, acesta este adev`rul.
Desigur, totul este numai fizic, \l asigur`,
ridicnd ochii spre el.
Este absolut [i p`rerea mea.
Dar este oare momentul s` ne l`s`m consuma]i
de aceast` flac`r`?
114

Crezi c` focul va dura mult timp? Ar putea fi doar


un foc de paie.
Nu [tiu, Grant. Nu vom afla dect l`sndu-l s` ard`...
Zmbi. El o ridicase deja [i o a[ezase pe un covor
de frunze ve[tede, \ntre ierburile \nalte.
|n acea zi, sub copaci, se iubir` ca \n urm` cu opt ani,
\ntr-o contopire total` a trupurilor, inimilor [i sufletelor.
M`tu[a Peggy fu prima c`reia \i \mp`rt`[ir` secretul lor.
De[i modern` [i liber`, Emily nu r`mnea mai
pu]in o Bainbridge, ceea ce-i interzicea s` tr`iasc`
\mpreun` cu Grant \n c`su]a rustic`. A[a c` se instal`
la Joslynn.
Lui Grant \i f`cu pl`cere s-o trateze drept ipocrit`,
dar ea nu-[i schimb` p`rerea.
Nu pot pur [i simplu s` tr`iesc cu un b`rbat f`r`
s` fiu c`s`torit` cu el, nici m`car cu tine! \i r`spundea
de fiecare dat` cnd el insista s` r`mn`.
Domni[oara Bainbridge nu poate \n nici un caz
s` tr`iasc` \n alt` parte dect \ntr-un conac luxos, \i
replic` el.
Prima dat` cnd \i spusese astfel, pe un ton u[or
acuzator, ea rsese:
Luxos? La m`tu[a Peggy? Acolo este un vast
refugiu pentru animale, nu un conac! O adev`rat`
115

menajerie! Din fericire, pensionarii \mi accept`


prezen]a, cobaii, pisicile, cinii, papagalii [i chiar
ratonul. {i [tii bine c` m`tu[a Peggy suport` att de
pu]in s` fie servit`, \nct cose[te ea \ns`[i paji[tea din
jurul casei.
Uitasem aceste mici am`nunte...
Pentru c` \]i convenea asta!
Revenind asupra deciziei sale \n ultimul moment,
m`tu[a Peggy mersese pn` la Pittsburgh pentru a
asista la c`s`toria Emilyei cu Harold. M`car o dat`,
g`sise ceremonia pe gustul s`u, lovitura de teatru
demn` de interes [i actorii perfec]i. {i sus]inea cu
entuziasm cauza celor doi iubi]i...
Nu voi mai lipsi la nici o nunt`, draga mea
Emily, dac` toate se vor sfr[i la fel de bine ca a ta, \i
declar` ea \ntr-o zi. instalat` \n scaunul mare invadat
de cini [i pisici. La drept vorbind, ar trebui ca [i
micii mei prieteni s` accepte s` r`mn` singuri din
cnd \n cnd.
La aceste cuvinte, pisica obi[nuit`, negru cu alb,
culcat` pe genunchii s`I, ridic` urechile \nainte de
a-i arunca o privire mhnit`. Celelalte opt pisici se
avntar` imediat \ntr-o saraband` nest`pnit`, \n
timp ce cei trei cini prezen]i se ridicar` \n
picioare.
116

Vezi, Emily, ct sunt de agita]i \ndat` ce-i amenin]


c` plec?
{i convins` c`-i \n]elegeau cuvintele, m`tu[a Peggy
se adres` animalelor.
Bine, bine, dragii mei... Nu v` voi p`r`si pentru
aceste nun]i plictisitoare...
Un concert de mieun`turi [i de l`tr`turi se \n`l]`.
Bine\n]eles c` nu, micu]ii mei! r`spunse m`tu]a
Peggy. Haide, haide, lini[ti]i-v`!
Emily nu se \n]elegea totu[i la fel de bine ca m`tu[a
sa cu animalele, dar adora aceast` cas` mare, asociat`
cu cele mai frumoase amintiri din copil`rie. Replica
exact` a Joslynnului, \n miniatur`, destinat` copiilor
[i construit` \n fundul parcului, \i amintea cele mai
frumoase jocuri de feti]`.
Seara, \nainte de cin`, se plimba deseori pn` la
hele[teu, pu]in mai departe. De acolo, locuin]a
impozant` p`rea la fel de fastuoas` ca odinioar`,
\n vremea \n care era reziden]a de var` a familiei
sale.
Grant muncea att de mult \nct, instalat` \n c`su]a
rustic`, Emily s-ar fi sim]it foarte singur` [i mai exact
lipsit` de ocupa]ie. |n timp ce la Joslynn, \l pl`cea
compania vesel` a m`tu[ii sale, iar ocupa]iile nu
lipseau, cu toate aceste animale ce trebuia hr`nite [i
\ngrijite [i aceast` cas` imens` de \ntre]inut.
117

|ntr-o dup`-amiaz`, pe cnd cur`]a veranda de


pnzele de p`ianjeni vechi de cel pu]in zece ani,
m`tu[a Peggy g`si solu]ia problemei care o fr`mnta
pe Emily: Ce putea face cu diamantul familiei
Harrison?
Sunt \nc` incapabil` s`-i \nfrunt pe Harold sau pe
mama, explic` ea. Dar vreau s`-i scriu lui Harold. A[ fi
putut evita s`-l jignesc, s`-l umilesc, fiind mai sincer`
cu el \nc` de la \nceput. {i trebuie s`-i dau \napoi acest
inel ct mai repede. Nu \ndr`znesc s`-l scot, de team`
s` nu-l pierd [i nu mai suport s`-l port! Grant d`
impresia c` acest inel n-are nici o importan]`.
Este foarte important s` te descotorose[ti de el,
o asigur` m`tu[a Peggy. M` voi duce eu s`-l duc
\napoi [i voi duce de asemenea [i scrisoarea ta
pentru Harold. I le voi da Rosalindei. {i dac` refuz`
s` m` primeasc` i le voi \nmna acelui b`trn nebun
majordom cu aere de membru al casei regale,
ofensat.
Te va primi.
Oh! {tiu. Cum ne-ar face altfel s` [tim ct sufer`
din cauza noastr`?
Nu s-a \ntmplat nimic din cauza ta, m`tu[`
Peggy. Cu siguran]`, nu te poate acuza.
Ba da, \n mod cert. M` acuz` de orice,
dintotdeauna! Dar \mi este egal. Oricum, cred c`
118

va vrea s` m` vad`, deoarece sub armura sa de


convenien]`, ascunde o curiozitate de nepotolit...
M`tu[a Peggy oft`.
Numai a[a poate afla ce se \ntmpl` [i s`-mi
joace marea scen` a indign`rii [i a durerii... Cel mai
frumos rol al vie]ii sale! }i-am spus c` aceast`
c`s`torie era cea mai splendid` [i mai captivant` pe
care am v`zut-o vreodat`? Ei bine, era \n exclusivitate
opera Rosalindei. |nc`perea, regia, decorul,
spectatorii... totul! {i ea trebuia s` tr`iasc` momentul
de glorie!
M` \ntreb dac` \ntr-adev`r vede evenimentele \n
acest mod, spuse Emily, uluit`.
Totul este posibil. Prive[te la noi acum...
|ndep`rt`m pnzele de p`ianjen cu care eu tr`iesc de
ani de zile, cu toate c` nimic nu ne oblig` la aceast`
activitate lipsit` de sens.
Aici ai dreptate, spuse Emily rznd.
S` l`s`m veranda p`ianjenilor, draga mea. S`
mergem s` bem un ceai \n loc s` persecut`m aceste
s`rmane fiin]e.
P`ianjenii din verand` \[i reluar` existen]a lini[tit`
[i m`tu[a Paggy plec` spre Pittsburgh cu inelul [i o
lung` scrisoare pentru Harold.
|n schimb, o l`s` pe Emily cu o list` interminabil`
cu manii ale animalelor sale [i de \ngrijiri pe care s` le
119

dea. Pilule pentru inim`, celui mai \n vrst` dintre


cobai, vitamine pentru unul din papagali, cutii cu
mncare pentru cutare [i cutare pisic`, diverse
meniuri bine precizate pentru celelalte, ficat t`iat \n
buc`]i mici [i pr`jit \n tigaie pentru un cine, pine
\nmuiat` pentru cel`lalt...
Emily se achit` \n mod con[tiincios de sarcinile sale [i,
alegnd o camer` bine luminat`, a[ez` \n sfr[it o pnz`
pe [evaletul pe care-l adusese din Pittsburgh. Toate
animalele o urm`rir` intrigate [i se instalar` \n jurul ei.
{i pentru prima dat`, \ncerc` s` picteze altceva
dect buchete de flori.
Munca se dovedi teribil de dificil` [i se \ndoi mult
de ea \ns`[i, progresnd att de \ncet spre
reprezentarea primei sale imagini.
Fu imediat \ncurajat` de Grant [i de m`tu[a Peggy
[i se afla \n fiecare zi cu pensula [i paleta \n mn`, \n
fa]a pnzei mari. |ncepea diminea]a devreme [i se
oprea la sfr[itul dup`-amiezii.
|n timpul acestei perioade, avu impresia c` tr`ia
rupt` de lume. Grant muncea foarte dur [i uneori,
seara, se \ntorcea prea trziu ca Emily s` petreac` o
clip` cu el. Se \ntmpla chiar s` r`mn` la clinic` pe
toat` perioada weekend-ului. Timpul care le apar]inea
era foarte scurt [i pre]ios.
Emily \ncepea din nou s` guste pl`cerile simple ale
vie]ii, ca mai \nainte cu opt ani, \n cursul acelei veri
minunate la m`tu[a sa.
120

Seara f`cea cu Grant plimb`ri prin p`dure. Apoi


aprindeau un foc mare \n [emineu, cinau cu fripturi la
gr`tar [i vorbeau mult. Emily despre pictur`, Grant
despre pacien]i.
{i f`ceau dragoste cu o pasiune mereu nou`.
Totul ar fi fost perfect dac` n-ar fi avut fiecare
\ndoielile sale cu privire la trecut. Vorbeau pu]in
despre asta. {i Emily se gndea \n mod constat la
Michael, f`r` s`-i spun` nimic lui Grant.
Uneori, noaptea, cnd el pleca \napoi la c`su]`, sau
pentru c`-l chemase un bolnav, Emily se gndea la fiul
s`u cu o profund` nostalgie, obsedant` [i dureroas`
ca o ran` fizic`.
Ar fi vrut s`-i vorbeasc` lui Grant despre copilul lor,
dar se temea de inevitabila \ntoarcere a suferin]elor
din trecut, ca [i de confruntarea cu Rosalind, care ar
fi rezultat din asta. {i nu [tia \nc` dac` rela]ia lor era
destul de puternic` pentru a rezista la astfel de
presiuni.
P`r`sit` deja de Grant, \ns`rcinat` [i \nsp`imntat`,
\i ]inuse piept Rosalindei f`r` ajutorul nim`nui. Cum
s` se simt` oare sigur` de dragostea acestui b`rbat,
acum, chiar dac` p`rea extraordinar de sincer?
Toamna se sfr[i. |ncepuse iarna [i ei tot nu
\ndr`zneau \nc` s` vorbeasc` de un angajament unul
fa]` de cel`lalt. Amndurora le era prea team`...
121

Capitolul 10
|]i cer s` fii so]ia mea, Emily...
Focul trosnea \n [emineu. {i vorbele rostite de
Grant o paralizar` pe Emily.
Fulgi de z`pad` pluteau prin aer sub un cer de
plumb. Se \nnoptase. |n cas` era cald [i mirosea bine,
a pui fript.
Cu toate c` a[teptase aceste cuvinte de att de mult
timp, Emily se sim]ea cople[it`. Se apropie de
fereastr`, dorind s` fie afar`, \n alt` parte, oriunde,
numai aici cu Grant, nu. |n cursul acestor zece
s`pt`mni de fericire, teama \i sporise, deoarece cu ct
ezita mai mult s`-i vorbeasc` de Michael, cu att mai
mult apropia clipa \n care risca s`-l piard` pe Grant
pentru totdeauna.
Terorizat`, [tia c` acel moment sosise.
122

Desigur, \nfruntaser` deja realitatea. Ca e[ecul


tabloului neterminat, cu toate c` \nv`]ase multe lucrnd
la el. Sau faptul c` ora[ul \i lipsea mai mult dect b`nuise.
Acceptase cu greu ca Grant s` consacre atta timp muncii
sale. {i uneori, lini[tea, singur`tatea, \ndep`rtarea de
toate, aproape o \nnebuneau de nelini[te. {i iarna
de-abia \ncepuse! N-avea nici o companie, \n afar` de
Grant [i m`tu[a Peggy, iar Michael \i lipsea tot mai
mult. F`r` s` uite conflictul cu familia ei, care o
fr`mnta de[i nu voia s` admit`. |ncercase s`-i
ascund` toate astea lui Grant, f`r` s` poat` \mpiedica
aceast` nelini[te s` se strecoare \ntre ei.
Toate acestea \i defilau prin minte \n timp ce, din
spatele ferestrei, privea z`pada. Sim]i c`ldura lui
Grant \nainte s-o \mbr`]i[eze [i s-o strng` lng` el. Ca
\ntotdeauna, era suficient s-o ating` pentru ca inima
s`-i tresalte. Se gndi c` dac` nu va \mp`r]i via]a cu
Grant, va muri. |n ciuda realit`]ilor cotidiene, magia
rela]iei lor era mai puternic` dect oricnd.
Cnd Grant \i mngie p`rul, \ncepu s` plng`. Era
minunat s` se afle \n bra]ele sale [i \ngrozitor s` poat`
pierde aceast` intimitate.
Ce se \ntmpl`, draga mea? Nu spui nimic... Nu
vrei s`-mi fii so]ie? o \ntreb` foarte \ncet, cu gura \n
p`rul blond care-i c`dea \n cascad` Emilyei pe umeri.
Se \ntoarse spre el, [i \n`bu[indu-[i lacrimile,
r`spunse lng` um`rul s`u:
123

Ba da... vreau... dac` e[ti sincer...


Dar bine\n]eles c` sunt sincer. Nu \n]eleg ce ]i
s-a \ntmplat \n seara aceasta.
Avem attea lucruri s` ne spunem... \nainte de a
ne putea hot`r\.
Am discutat foarte mult \n zece s`pt`mni... {tiu
c` s` tr`ie[ti aici n-a fost a[a de u[or cum credeai. Dar
te adaptezi minunat. Va mai trebui poate pu]in timp,
dar vom reu[i.
Trebuie s` vorbim despre... despre trecut...
|l sim]i contractndu-se, dar vocea \i r`mase perfect
calm`.
Credeam c` suntem de acord s` uit`m trecutul [i
s-o lu`m de la \nceput. De ce s` suferim rede[teptnd
acele amintiri?
Vocea \i era blnd`, dar cuvintele spuneau c` o
considera vinovat` de ceea ce se \ntmplase [i avu un
acces de ostilitate, Asta pentru c` el refuzase copilul [i
disp`ruse, pentru c` nu [tia nimic despre Michael. Nu
[tia c` Rosalind \l min]ise. Acum, n-ar fi vorbit astfel
dac` ar fi [tiut...
Cum oare s`-i spun`, dup` at]ia ani? Cum va
reac]iona? |n acea perioad`, nu voise copilul.
Tremura de team` c`utndu-[i cuvintele prin care
s`-i dezv`luie c` avea un fiu. Se strnse mai mult lng`
el, avid` de c`ldura sa.
124

Te sim]i mai bine? o \ntreb` el tandru,


mngindu-i obrazul.
M` consideri stupid`, nu-i a[a? murmur` ea.
Nu.
Reu[i s` se elibereze din bra]ele lui.
Acum m` simt bine, \l asigur`, f`r` s`-l priveasc`.
{i se apropie de foc.
Nu suntem obliga]i s` vorbim acum despre trecut,
spuse el. Nu te sim]i destul de bine pentru asta.
Ba da, ba da.
Cum s` \ncep? se \ntreb` ea. Grant este un mic
lucru pe care am omis s` ]i-l aduc la cuno[tin]`. Are
[apte ani [i p`rul la fel de negru ca tine...
Ei bine, te las s` \ncepi.
Da... Sper c` vei \n]elege de ce nu ]i-am vorbit
despre asta mai \nainte.
Voi \n]elege, sunt sigur, spuse el rezemndu-se
cu spatele de fereastr`.
Emily \[i f`cu curaj.
Cnd mama ]i-a spus, acum opt ani, c` am f`cut
un avort, te-a min]it.
El se \ndrept` imediat [i afmosfera deveni pe loc
tensionat`. Se uita la ea fix, cu o privire n`ucit`, ca [i
cnd, dobort de o lovitur` de pumn, nu \n]elegea
\nc` ce i se \ntmplase. Chipul \i deveni livid [i fa]a
\ntunecat` de mnie.
125

Mama pretindea c` asta simplifica lucrurile...


pentru toat` lumea. Tu nu voiai un copil [i...
Ce spui? \ntreb` el cu o voce schimbat`.
C` am un copil. Oh! {tiu c` nu-l voiai, dar eu l-am
dorit pe fiul nostru, \n ciuda a tot ceea ce ai f`cut!
Fiul nostru! explod` el.
Dintr-o s`ritur` fu lng` ea, dominnd-o cu statura
[i privirea s`lbatic`. |[i strnse degetele pe bra]ul
Emilyei, strivindu-i carnea ca ni[te lame de o]el.
Tremura de groaz` \n fa]a unei asemenea violen]e, \n
timp ce el o privea ca [i cnd n-o cuno[tea.
Tu [i mama ta m-a]i desp`r]it de fiul meu timp de
opt ani!
Ce puteam face? N-aveam de ales.
Alegere! Ce alegere? M` credeam \n stare s`-]i iert
orice. Ei bine, nu, Emily, nu pot. Asta nu! Niciodat`!
Cu un nod \n gt de team` ea c`uta aer, se sufoca.
Acest necunoscut nu sim]ea dragoste pentru ea.
Tocmai \l pierduse pe Grant, pe el, dragostea lui,
totul. |ntr-un acces de disperare, \nfrunt` mnia
\nso]itorului s`u.
Grant, dac` m-ai asculta, ]i-a[ putea explica...
Nu spune nimic! url` el, nebun de furie. Nu
vreau s`-]i mai aud vocea, numai blnde]e [i inocen]`.
Cum po]i fi oare de un egoism att de orb, att de
monstruos?
126

Eu?
|l privi cu insisten]` la rndul ei, spaima [i durerea
disp`rndu-i la nedreptatea acestei acuza]ii.
Unde este? Ce-ai f`cut cu fiul meu? relu` el cu
duritate zgl]ind-o, cu minile biciuite de p`rul lung
al Emilyei. L-ai dat unor necunoscu]i? Prin acele
agen]ii care fac s` fie adopta]i \n mod discret bastarzii
din societatea bun`?
Emily \l privea atent, \ngrozit`, mut` de stupoare.
R`spunde-mi! Ce-ai f`cut cu fiul meu?
Sora mea Lisa, l-a luat la ea... pn` la moartea sa,
\mpreun` cu so]ul, \ntr-un accident, \i r`spunse cu o
voce f`r` inflexiuni. Mama are tutela lui Michael...
pn` m` c`s`toresc eu.
Michael... numele tat`lui meu.
Grant se calm`. O clip`, \[i uit` mnia \mpotriva
Emilyei, u[urat c` fiul s`u nu fusese adoptat [i c` purta
acest prenume.
L-ai numit astfel din cauza tat`lui meu?
Da.
Cum arat`? Cui \i seam`n` Michael?
}ie.
Vorbe[te-mi despre modalitatea acestei tutele.
Sora mea a l`sat prin testament tutela lui Michael
mamei, pn` m` voi c`s`tori eu. Atta tot. Pentru acest
motiv m` c`s`toream cu Harold, pentru a-i da lui
127

Michael un c`min, un tat`... pentru a fi mama sa... \n


sfr[it... pentru ca el s` tr`iasc` lng` mine.
Ce sacrificiu admirabil! C`s`torindu-te cu un om
bogat, dndu-i-l drept tat` lui Michael, \mi furai fiul,
asigurndu-]i o via]` \n lux. Ct` abnega]ie!
Banii lui Harold n-au avut niciodat` importan]`
pentru mine.
Baliverne! {i dac` nu te-a[ fi \mpiedicat s` te
c`s`tore[ti, ar fi fost deja tat`l fiului meu.
Dar tu nu voiai acest copil, Grant!
Cum \ndr`zne[ti s` afirmi c` mi-am respins
propriul fiu, cnd nici nu [tiam c` exist`?
Cnd Rosalind te-a anun]at c` eram
\ns`rcinat`, tu...
Rosalind nu mi-a spus niciodat` a[a ceva [i tu [tii!
Emily \l privea complet pierdut`.
A f`cut-o, Grant! }i-a spus!
Grant cercet` chipul frumos al Emilyei ridicat spre
el [i v`zu c` suferea de moarte, regreta, se \ndoia [i
c`-l iubea.
Oare Rosalind \i min]ise pe amndoi? Alung`
imediat din minte aceast` speran]`. De ce s-o fac`
responsabil` pe Rosalind de toate confuziile [i s` vrea
s-o cru]e pe Emily?
Nu, ea nu mi-a spus nimic, r`spunse brusc calm. {i
nici tu.
128

Dar credeam c` ea...


Ai fi putut s`-mi spui tu \ns`]i.
M-a \ndep`rtat din Pittsburgh [i nu [tiam
unde erai.
Rosalind [tia.
Min]ea el, sau Rosalind \i ascunsese adev`rul \n to]i
ace[ti ani? Emily se gndi c` mama sa nu min]ea
niciodat`, spre deosebire de un b`rbat tn`r, tat`
\nainte de vreme \mpotriva voin]ei sale... Pe cine s`
cread`? Tr`ise cu certitudinea tr`d`rii timp de opt ani,
p`strnd \n sinea sa, \n tain`, speran]a c` se \n[elase.
Atunci de ce, acum, \n pofida furiei lui Grant, \i venea
greu s` cread` \n sinceritatea sa? Dar dac` el spunea
adev`rul, ea se va detesta pentru acei ani pierdu]i,
pentru c` se \ndoise [i-l tr`dase...
Ce vom face? Nu [tiu ce s` mai cred!
Este foarte simplu, Emily. Te vei c`s`tori cu
mine. Indiferent dac` vrei sau nu, pentru c` \mi vreau
fiul. Nu v`d nici un mijloc mai bun de a-l recupera.
Dar acum, [tii bine, nu mai dore[ti s` te
c`s`tore[ti cu mine...
Nu este vorba despre sentimentele mele pentru
tine, ci de fiul meu. {i tu mi-l vei \napoia.
Nu pot...
N-ai de ales. Spune c` te vei c`s`tori cu mine!
Spune-o!
129

Nu, nu a[a. Niciodat`.


Atunci, voi lupta [i treptat, voi ob]ine tutela fiului
meu.
|i d`du drumul, cu o \nf`]i[are, dintr-o dat` foarte
nefericit`. Emily [tia c` dac` nu se c`s`torea cu el, \i
va fi imposibil s`-l ob]in` pe Michael. Armata de
avoca]i a familiei Bainbridge nu-i va da nici o [ans` de
a c[tiga.
M` c`s`toresc cu tine, Grant, murmur` ea. Dar
m` \ndoiesc c` ne vom g`si fericirea \n aceste
condi]ii.
Cum s` sper la fericire lng` o femeie care nu
m-a considerat capabil s` fiu tat`l fiului meu?
Cu aceste cuvinte, ie[i din cas`, \n ninsoare, l`snd-o
pe Emily cu dureroasa ei singur`tate.

130

Capitolul 11
Emily de-abia \l v`zu pe Grant pn` la c`s`toria lor,
care avu loc \n cea mai apropiat` localitate, o
s`pt`mn` mai trziu.
Nimeni, nici chiar m`tu[a Peggy, nu fusese
invitat. Oare \i era ru[ine c` se c`s`torea cu Emily?
Doi necunoscu]i, solicita]i pe strad`, le servir` de
martori.
C`s`toria religioas` fusese singura preten]ie a
Emilyei, dar nu-[i imaginasse c` aceasta se va face \n
acea sacristie, o \nc`pere mic`, groaznic`, f`r` ferestre.
Nu va uita niciodat` covorul uzat, plin de pete, pictura
scorojit` a pere]ilor, curen]ii de aer care \i \nghe]ar`
gleznele, nici vuietul vntului prin copacii desfrunzi]i,
afar`, \n acel lugubru sfr[it de dup`-amiaz`.
|n timpul ceremoniei, Grant, foarte ]eap`n lng`
ea, avu grij` s` n-o ating`. F`r` s-o priveasc`, rosti cu
131

o voce indiferent` jur`mntul obi[nuit. |mbr`cat \ntr-un


costum bleumarin pe sub haina de oaie, nu ar`t` nici
cea mai mic` emo]ie.
Cnd \n sfr[it, fur` declara]i so] [i so]ie, se
\ntoarse spre ea pentru prima oar` [i atunci z`ri o
infim` lic`rire de tandre]e \n privirea \ntunecat`. Se
\ndep`rt` curnd.
De ce oare avea atta ciud` pe ea? De ce p`rea c` o
ur`[te? Nu mai sim]ea dragoste pentru ea? Nu-[i d`dea
seama oare, c` [i el avea partea sa de responsabilitate
\n drama lor [i c` ea \l iertase?
Emily nu avea dect o dorin]`: s` fug` de acest
simulacru de c`s`torie pe care el i-o impusese, s`
p`r`seasc` acea \nc`pere oribil`. Dar el \i atinsese u[or
[i cu r`ceal` buzele. Emily \[i st`pni lacrimile.
Ie[ir` din biseric` [i se instalar` \n ma[in`. Grant
demar` f`r` nici un cuvnt. La cap`tul r`bd`rii, Emily
de-abia \ndr`znea s` respire. T`cu]i, str`b`tur`
localitatea, afundndu-se \n z`pad`. Ajungnd la
[osea, Grant angaj` brusc ma[ina pe aleea ce ducea
spre motel. Proiectat` spre el, Emily se \ndep`rt`
rapid.
Ce faci? \l \ntreb` cu nervozitate.
F`r` s` r`spund`, el merse de-a lungul u[ilor
aliniate sub strea[in` [i se opri \n fa]a ultimei, cea mai
\ndep`rtat` de recep]ie. Acolo, scoase din buzunar o
cheie mic`, galben`. Re]inuse o camer` f`r` s`-i spun`
Emilyei...
132

Ai uitat c` aceasta este noaptea nun]ii noastre? \i


spuse pe un ton glacial.
Dar de ce... aici?
De ce nu?
Ea ro[i, z`rindu-i ochii str`lucitori. El o prinse deja
de umeri [i o atrase spre sine. Emily sim]i c`ldura
trupului puternic [i, f`r` voia ei, sim]urile i se
aprinser`.
Acum am ni[te drepturi asupra ta, ad`ug` el,
strecurndu-[i mna sub mantoul gros al Emilyei. Iau
ceea ce \mi apar]ine \n mod legal.
Emily lupta \n zadar \mpotriva dorin]ei ce punea
st`pnire pe ea, \n timp ce sim]ea r`suflarea lui Grant
trecndu-i peste frunte.
Dar de ce, Grant? Tu... nu m` mai vrei, bigui ea.
N-am spus niciodat` asta. A[ vrea att de mult s`
nu m` mai gndesc la tine, s` nu te mai doresc...
Era profund con[tient` de acest avnt senzual, de
aceast` pasiune \nver[unat` care-i \mpingea unul spre
cel`lalt [i pe care nu [tiuser` niciodat` s-o controleze. |i
era foarte cald, apoi foarte frig, [i \[i pierdu r`suflarea
cnd gura fierbinte a lui Grant o strivi pe a sa.
Pentru c` se zb`tea, se lovi de mu[chii de o]el ai
bra]elor, de pieptul ca o stnc` ce o ]inea prizonier`.
Brusc lipsit` de puteri, nu mai lupt` [i depuse
armele \n fa]a propriei sale dorin]e nest`pnite. Cu o
mn` \n p`rul lui Grant, r`spunse s`rutului s`u.
El se \ndep`rt` cu brusche]e.
133

S` intr`m \n camera aceasta, declar` el.


Nu, toate astea sunt absurde... Tu nu m` mai
iube[ti, spuse ea \n [oapt`, de[i con[tient`, \n pofida
extremei sale tulbur`ri, de ne\nsemn`tatea acestui
argument.
Nu este vorba de dragoste, ci de consumarea
c`s`toriei noastre, \i replic` el trist. E[ti so]ia mea, nu-i
a[a? Nu-i voi oferi Rosalindei nici m`car un cartu[
pentru a se angaja \n lupt` \mpotriva mea. Iat` de ce
trebuie s` facem dragoste, fie c`-mi place sau nu.
Te rog, Grant...
Asta nu m` amuz` mai mult dect pe tine.
Cobor\ din ma[in` [i o \nconjur`. F`r` s-o priveasc`
pe Emily, \i deschise portiera.
Ea \l urm`, plngnd.
|n camer` era frig [i el aprinse radiatorul electric.
|nc`perea era sinistr`, prost luminat` de o singur`
lamp` cu abajur bej, cu un tapet cu floricele galbene
[i portocalii, perdele brune uzate [i o mochet` verde
aprins, roas`.
Nemi[cat` lng` u[`, consternat`, Emily \l observa
pe Grant. El privi atent o clip` cele dou` fotolii din
lemn, paturile identice acoperite cu p`turi ecosez [i
desp`r]ite printr-o mas` cu un picior mai scurt pe care
era a[ezat` lampa. Apoi catadicsi s`-i arunce o privire
Emilyei.
Dezbrac`-te, \i ordon` pe un ton indiferent pe
care \l avea probabil fa]` de pacien]ii s`i.
134

El \[i desf`cu cravata, \[i scoase haina de oaie [i pe


cea de la costum, c`ma[a, aruncndu-le una dup` alta
pe fotoliu.
Incapabil` s` se mi[te, n`ucit`, Emily \l contempla.
El \[i desf`cu catarama curelei.
Ei bine, ce a[tep]i oare? o \ntreb` cu duritate.
Nu pot, m`rturisi ea cu un murmur nelini[tit.
Veni spre ea cu mersul s`u suplu, o lu` \n bra]e [i
o strnse o clip` lng` el. Contactul cu aceast` piele
goal` sub degetele sale tremur`toare reaprinse \n ea o
puternic` dorin]`. Inspir` adnc, luptnd \mpotriva
agita]iei sim]urilor sale.
{i \ncet, el \i scoase hainele.
Las`-m`! Nu, Grant... suspin` ea \mp`r]it` \ntre
dorin]` [i spaim`, spernd s` trezeasc` mila so]ului
s`u.
Dar era deja goal`.
El o mngie cu degete pricepute, pn` cnd
gemnd, se cambr` spre el. |n acel moment,
terminnd rapid s` se dezbrace, el o ridic` \n bra]e [i
o a[ez` pe unul din cele dou` paturi identice.
{i f`r` s` a[tepte, acoperi goliciunea ca filde[ul a
Emilyei cu trupul s`u puternic.
Ea nu g`si dect o singur` ie[ire, un singur mod de
a-[i exprima refuzul; s` r`mn` complet inert`. Grant
nu-[i va schimba atitudinea dect dac` nu va mai
manifesta nici o dorin]`.
135

El o s`rut` pe tot corpul cu un fel de furie [i reu[i


cu mare greutate s` r`mn` pasiv`. Va ceda, \ns` el de
\ndrept`.
N-ai s` reu[e[ti, Emily, \i declar`.
Ce vrei s` spui? \l \ntreb` ea descump`nit` [i
speriat`.
S` rezi[ti mult timp \n rolul de so]ie frigid`,
resemnat` s` suporte preten]iile so]ului. E[ti mult
prea pasional`.
Ea p`li.
Vreau s` te iubesc, murmur` ea, [i s` m` iube[ti...
Uit` iubirea, Emily, att a mea, ct [i a ta.
Se aplec` din nou asupra ei, acoperindu-i snii cu
s`ruturi fierbin]i. Curnd, ea gemea, apoi strig` sub
impulsul delicios al unei intense pl`ceri.
E[ti a mea, [opti Grant [i am inten]ia s` te posed.
Nu! Nu a[a! Nu pot...
Se zb`tu din toate puterile, dar \n zadar.
Pretutindeni unde loveau pumnii s`i, nu \ntlnea
dect mu[chi tari ca piatra. El o ]inea f`r` greutate [i-l
sim]ea \nfiorndu-se, a]]at de fiecare lovitur` pe care
i-o d`dea. A[a c`, pentru a continua s`-l sfideze, \ncet`
s` se mai revolte [i nu mai mi[c`.
|ntins peste ea, r`mase o clip` nemi[cat, apoi se
mi[c` brusc. Cuprins` de panic`, ea se cambr` [i el o
p`trunse.
Cu ochii \nchi[i, uitnd de toate, Emily dansa deja
\n acela[i ritm cu el.
136

|n izbucnirea lor de pasiune, ea strig` numele lui


Grant [i dragostea pentru el. {i, cu respira]ia t`iat` \[i
\ntoarser` spatele.
Dup` o clip`, ea sim]i o nevoie enorm` ca bra]ele
sale s-o mngie. |i arunc` o scurt` privire. Cu minile
\ncruci[ate sub ceaf` [i ochii a]inti]i \n tavan, Grant
avea o \nf`]i[are extrem de trist`.
Ce se va \ntmpla oare cu ei? Se vor mai reg`si
vreodat`? Nu \ndr`zni s` \ntind` mna spre el, nu g`si
nici m`car cuvintele capabile s`-l mi[te.
Emily \nchise ochii, epuizat`.
***
Conacul din c`r`mid` ro[ie cu coloane albe ap`ru
la cap`tul aleii, printre ramurile desfrunzite [i
acoperite cu z`pad` ale copacilor. Ma[ina veche a lui
Grant se apropia voinice[te de re[edin]a bogat` a
familiei Bainbridge. Z`rind casa familial`, Emily avu
impresia \ngrozitoare c` se apropia de plutonul de
execu]ie.
Privi chipul so]ului s`u, impasibil ca o masc` de
bronz. Nu spusese nimic de la plecarea lor, [i de-abia
cteva cuvinte \n ajun, la \ntoarcerea \n casa rustic`,
atunci cnd \i l`sase patul Emilyei, pentru a se instala
pe canapeaua din salon.
Grant opri ma[ina \n fa]a u[ii mari din stejar.
137

Preg`tit`? o \ntreb`.
Ar fi trebuit s` telefon`m \nainte de-a veni, Grant.
{i s` pierd avantajul surprizei? Cea mai bun`
arm` a mea \mpotriva Rosalindei?
Un fior de \ngrijorare o str`b`tu pe Emily, care \[i
imagin` furia mamei sale. |nchise ochii [i \n acel
moment sim]i bra]ul lui Grant pe umeri. O atrase
c`tre el.
Totul va merge bine, iubito. Ai \ncredere \n mine,
\i [opti cu amabilitate.
O s`rut` pe frunte cu tandre]e, cobor\ din ma[in`
[i-i deschise portiera. Suind treptele din fa]a verandei,
o lu` de bra].
Grant sun`. William, b`trnul majordom, \i
\ntmpin`.
Bun` ziua, domni[oar` Bainbridge.
Doamn` Nichols, \l corect` Grant cu asprime.
William de-abia ridic` dintr-o sprncean` [i-l
m`sur` din cap pn` \n picioare pe Grant, cu aerul s`u
de prin] ofensat, cum spunea m`tu[a Peggy.
Doamna Bainbridge este aici? \ntreb` Grant.
Doamna se odihne[te.
Vrei s` ne anun]i?
Desigur, domnule Nichols, spuse William
l`sndu-i s` intre.
Merse \n fa]a lor pn` \n salonul Ludovic al XV-lea
[i disp`ru.
138

Emily se pr`bu[i \ntr-un fotoliu, \n timp ce Grant se


\nvrtea prin \nc`pere ca o fiar` \n cu[c`, p`[ind pe
covoarele pre]ioase cu cizmele lui mari. |[i scoase
haina de oaie [i o puse pe un fotoliu.
Emily \[i dorea cu disperare s` se calmeze. Oft`
cnd \n sfr[it se opri \n fa]a tabloului \ntunecat ag`]at
deasupra ei. Se aplec` [i c`ut` semn`tura pictorului.
Hildenbrand, domnule Nichols, Howard Logan
Hildenbrand, declar` tacticos din u[` Rosalind. Un
pictor celebru, dar \mi imaginez c` nu sunte]i foarte
expert \n materie de art`, ad`ug` cu arogan]`.
Cu chipul \ntunecat de mnie, el se \ntoarse spre
Rosalind.
Bun` ziua, Emily, continu` aceasta. M` \ntrebam
cnd te vei hot`r\ s` te \ntorci... [i s`-]i asumi
consecin]ele comport`rii tale dezastruoase. De altfel,
nu pari prea fericit`.
Emily deveni alb` ca varul, ne[tiind ce s` spun`.
Dar Rosalind se \ntoarse deja spre Grant,
dezaprobnd \n mod deschis bluzonul [i pantalonii lui
din blugi, puloverul pe gt [i cizmele sale... El nu
respecta regulile jocului [i nu [tia, de fapt, cum s` se
comporte. |n afar` de asta, nu era complet insensibil`
la l`]imea impresionant` a spatelui s`u [i la \nf`]i[area
b`rb`teasc`, [i aceast` bre[` \n sistemul s`u de ap`rare
o destabiliz`.
S-ar putea spune c` persoana mea nu v` face
pl`cere, spuse el pe un ton distant.
139

Este pu]in spus, \l asigur` Rosalind. A]i \ncercat


deja s` strica]i via]a fiicei mele. De data aceasta, se
pare c` a]i reu[it.
Rosalind ar`t` spre haina din piele de oaie pus` pe
fotoliu.
A]i fi putut s`-i da]i aceast` hain` lui William,
ad`ug` ea.
Grant lu` haina [i [i-o arunc` pe un um`r.
Nu sunt obi[nuit cu majordomi, nici s` fiu servit,
\i explic` foarte calm.
Inutil s-o preciza]i, replic` Rosalind privind
insistent cizmele lui Grant.
|ncerca]i s` m` face]i s` \n]eleg c` nu apar]in
lumii Emilyei?
|ntr-adev`r.
Nici nu doresc s` fac parte din ea, doamn`
Bainbridge. Via]a pe care mi-am ales-o n-are nimic
de-a face cu existen]a \ntr-un mormnt ca aceast` cas`,
nici nu micile dumneavoastr` jocuri prin care
manipula]i vie]ile celorlal]i.
{i care este aceast` via]` superioar` pe care v-a]i
ales-o?
Sunt medic.
Rosalind nu-[i putu ascunde mirarea.
Un medic de ]ar`, care nu se preocup` s` c[tige
bani.
Adev`rat? V-a]i descurat bine de la ultima noastr`
\ntlnire. |n acea perioad`, nu avea]i nici un ban
140

pentru studii [i trebuia s` v` ajuta]i familia. A]i ie[it


foarte bine din toate astea, pentru un b`rbat care
dispre]uie[te banii. Este cunoscut c` medicii mor
rareori de foame.
Mi-am f`cut studiile [i mi-am ajutat mama lucrnd
cu jum`tate de norm`. {i cnd mama a putut face un
\mprumut, am plecat \n Africa, s` lucrez \ntr-un spital
din jungl`.
V-a]i sacrificat pentru lumea a treia? Ce
generozitate?
Nu. Asta era pur [i simplu ceea ce doream s` fac.
V` cred pe cuvnt, doctore Nichols [i, cu
siguran]`, era]i mai \n largul dumneavoastr` \n jungl`
dect \ntr-o ]ar` civilizat`. Dar presupun c` n-a]i venit
s`-mi vorbi]i despre cariera dumneavoastr` medical`...
de ce sunte]i aici? Ce vre]i? Iar bani?
{ti]i c` n-am acceptat niciodat` banii
dumneavoastr`!
Cu aerul amenin]`tor, f`cu un pas spre Rosalind.
V`znd-o c` nu se d` \napoi speriat`, r`mase \n loc.
Am venit s`-l iau pe Michael, fiul meu, spuse el \n
cele din urm`.
{i mi-l cere]i pentru c` [ti]i c` voi pl`ti ca s`-l
p`strez.
Grant r`mase de un calm \nsp`imnt`tor. |n acel
moment, Emily se temu de ce era mai r`u, dac` mama
sa continua s`-l scoat` din s`rite. Se ridic` [i interveni
\ntre ei.
141

De ce spui asta, mam`? \ncepu ea blnd. Te


\n[eli. Tu nu-l cuno[ti pe Grant la fel de bine ca mine.
Este foarte diferit de ceea ce crezi tu... L-am v`zut
\ngrijind copii, persoane \n vrst`. Toat` lumea \l
ador` pentru c` este medic [i de asemenea un om
extraordinar. Se d`ruie[te muncii sale, \ngrije[te,
u[ureaz` suferin]ele, ajut` oamenii, chiar dac` n-au cu
ce s`-l pl`teasc`.
Rosalind \[i privea fiica atent, cu o furie st`pnit`
cu mare greutate. {i pentru c` Emily se uita la mama
sa, nu putu vedea privirea uimit` a lui Grant, mai \nti
surprins`, apoi str`lucind de bucurie, de dragoste,
\nainte de a se \ntuneca din nou.
{i brusc, Emily se \ndoi c` mama sa va putea
\n]elege vreodat`, astfel \nchis` \n lumea sa prea
\ngust`, pentru a accepta un alt adev`r dect al s`u. La
aceast` descoperire, suspin` [i se arunc` \n bra]ele lui
Grant. Departe de a o respinge, o lu` lng` el [i cu un
gest excesiv de posesiv, o strnse \n bra]e.
Nici unul dintre voi nu-l va avea vreodat` pe
Michael, declar` Rosalind cu r`ceal`.
Unde este, doamn` Bainbridge?
Departe de aici! Intern \ntr-o [coal`.
Mam`! oh! Nu... Nu este adev`rat!
|n calitate de tutore legal, am ac]ionat spre
interesul lui Michael. Este un internat excelent, foarte
elegant. {i foarte scump.
142

Cunosc eu internatele tale foarte scumpe, mam`.


Totu[i, tu n-ai tr`it suficient timp acolo, fiica mea.
Nu voi comite aceea[i gre[eal` cu Michael.
V` amintesc faptul c` nu mai ave]i nici un drept
asupra lui Michael, doamn` Bainbridge, interveni
Grant. Dac` nu-mi da]i fiul, \i ve]i pierde \n acela[i
timp [i pe Michael [i pe Emily.
Cine sunte]i dumneavoastr` pentru a pune la
\ndoial` drepturile mele asupra educa]iei lui Michael?
Ce-a]i f`cut pentru el timp de opt ani? Eu l-am crescut,
ceea ce m-a costat destui bani. Am \n mod legal tutela
acestui copil.
Nu, acum nu. Emily este so]ia mea [i prin aceast`
c`s`torie cu mine, \n fa]a legii devine mama sa. Ct
despre cei opt ani trecu]i... nu [tiam c` am un fiu,
pentru c` nimeni nu m-a anun]at! Acum cnd o [tiu,
sunt gata s` v` \napoiez fiecare b`nu] cheltuit pentru
el. Timp de opt ani, am fost lipsit de fiul meu! Nu mi
s-a dat niciodat` o [ans` s` m` ocup de el!
{i ce-a]i fi f`cut? Nu avea]i de oferit nimic fiicei
mele sau fiului dumneavoastr`, \n afara unei vie]i
mizerabile! Mama dumneavoastr` avea nevoie de o
opera]ie costisitoare pe care era]i incapabil s` i-o oferi]i!
Rosalind f`cu o pauz` \nainte de a ad`uga:
N-a]i fi fost nimic f`r` mine! A]i pl`tit opera]ia
mamei [i v-a]i finan]at studiile cu cecul pe care eu l-am
dat familiei dumneavoastr` pentru a disp`rea din via]a
Emilyei.
143

Rosalind scoase din buzunar fotocopia unui


cec [i-l puse \ntre degetele tremur`toare ale
Emilyei.
Privi]i, iat` dovada generozit`]ii mele fa]` de
dumneavoastr`! \ncheie ea.
Emily avu doar timp s` citeasc` numele de Nichols
[i suma total` a cecului - zece mii de dolari - pe bucata
de hrtie, \nainte ca Grant s` i-o ia din mn` pentru
arunca el \nsu[i o privire.
|ntoarse cecul, examin` semn`tura de pe spate [i
Emily \i v`zu expresia schimbndu-se. P`rea tulburat,
descump`nit, uluit...
Nu este adev`rat, Grant. N-ai acceptat ace[ti bani
ca s` nu m` mai vezi, nu-i a[a? murmur` ea.
Chipul luiGrant se \n`spri.
Dac` tu m` \ntrebi asta, \i r`spunse printre din]i,
\nseamn` c` nu mai exist` nici o speran]` pentru noi.
O respinse [i i se adres` Rosalindei.
Ct despre dumneavoastr`, doamn` Bainbridge,
n-a]i sc`pat de mine!
Emily \[i ascunse fa]a \n mini.
Auzi pa[ii lui Grant pe parchetul din salon, apoi
pocnetul cizmelor sale pe dalele din marmur` din hol.
Cnd ridic` ochii, el disp`ruse.
|n picioare \n fa]a ei, Rosalind privea cu un zmbet
triumf`tor, dar mai ales trist. Emily se gndi c` s` ia
banii era o teribil` responsabilitate. Se puteau
cump`ra fiin]e, s` te descotorose[ti de ele, s` le
144

manipulezi, s` faci nego] cu vie]ile, sentimentele,


sufletele lor. Poate c` Grant acceptase cecul, dar
numai \mpins de necesitate, pentru a-[i salva mama,
pentru a supravie]ui... {i Rosalind mizase pe aceast`
nevoie disperat` de bani.
|ntr-o frac]iune de secund`, Emily [tiu ce trebuia s`
fac`, \l va urma pe Grant. Cu timpul, \i va ierta totul,
pentru c`-l iubea prea mult ca s` tr`iasc` f`r` el.
Grant!
El \i auzi strig`tul [i acceler` pasul. Aproape
imediat ie[i din cas`.
U[a de la intrare se trnti cu violen]`, ca \nchis` de
tornad`.
Cu obrajii [iroind de lacrimi, Emily alerg` dup` el.
Grant! A[teapt`-m`!
Deschise u[a. Aerul rece p`trunse \n hol f`cnd
s`-i zboare fusta peste picioare. Grant plecase f`r` ea.
Ma[ina albastr` se \ndep`rta printre copaci [i
disp`rea la cap`tul aleii.

145

Capitolul 12
Spune-mi adev`rul, mam`. Trebuie s` [tiu exact
ce s-a \ntmplat.
Acele cuvinte r`sunar` ca o lovitur` de bici \n
lini[tea din salon. A[ezat` \ntr-un fotoliu, Rosalind
tres`ri [i ridic` ochii spre silueta delicat` care sta,
foarte dreapt`, \n u[`. Un fior de inexplicabil` team` o
str`b`tu, \n timp ce, \n aceea[i clip`, sim]i un
sentiment de dragoste [i mndrie fa]` de fiica sa.
Pentru prima dat`, Emily era cu adev`rat tn`ra femeie
rafinat`, \nfloritoare [i plin` de siguran]` care-[i dorea
ea s` fie de at]ia ani.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Rosalind.
Dac` dore[ti ca rela]ia noastr` s` continue, ai face
bine s`-mi dezv`lui ce s-a \ntmplat cu adev`rat, acum
opt ani.
Vocea Emilyei, calmul din ochii alba[tri nu mai
tr`dau vulnerabilitatea att de cunoscut` Rosalindei [i
146

aceasta avu sentimentul c` a pierdut, ca toate mamele


cnd descoper` c` proprii copii au devenit adul]i.
Descump`nit`, se sim]ea foarte stnjenit` \n fa]a
acestei Emily necunoscute.
Vei alege s` tr`ie[ti cu Grant Nichols mai degrab`
dect s`-mi respec]i p`rerea, cea a familiei tale? \ntreb`
Rosalind pe un ton acuzator destinat s-o
\nvinov`]easc` pe Emily cu anticipa]ie pentru aceast`
tr`dare de neconceput.
Dar Emily \n`l]` capul, privind-o cu aceea[i
hot`rre calm`, f`r` umbr` de vinov`]ie.
N-am de ales, mam`, \i r`spunse cu o voce
blnd`. |l iubesc prea mult pe Grant pentru a renun]a
la el. Dac` nu-mi vorbe[ti, m` duc imediat dup` el [i
nu m` voi mai \ntoarce niciodat`.
T`cu o clip`, apoi ad`ug`:
Dect doar pentru a-l lua pe Michael. {i dac`
Grant nu m` mai vrea, m` voi bate s`-l recuceresc. Nu
voi mai permite ca tu, sau indiferent cine altcineva,
s`-mi hot`rasc` via]a \n locul meu. Am f`cut gre[eli,
dar am fost prima lor victim`. {i tentativele tale de a
acoperi totul, de a face ca [i cnd nimic nu se
\ntmplase, n-a f`cut dect s` \nr`ut`]easc` lucrurile.
Vezi, mam`, nu sunt femeie adult` dect de cnd
Grant a ie[it din aceast` \nc`pere, acum un minut. {i
tocmai am \n]eles c` via]a mea pe acest p`mnt n-are
avea sens dect dac` mi-o asum eu \ns`mi. Eu sunt eu,
mam`! Eu nu sunt ca tine...
147

T`cu din nou, a[teptnd ca mama sa s`


reac]ioneze. Cum aceasta o privea atent, prea
stupefiat` pentru a scoate un sunet, Emily relu`:
{tiu p`rerea ta despre Grant, totu[i este un
b`rbat minunat. L-am r`nit, dar m` iube[te, o [tiu. {i
eu \l iubesc! Am certitudinea c` vom fi ferici]i, dac` ne
mai d`m o [ans`.
Emily se apropie de mama sa, se ghemui la
genunchii s`i [i-i lu` mna.
|n]elege-m`, mam`. Tu nu po]i s` gnde[ti
pentru mine, s` iube[ti, s` tr`ie[ti \n locul meu. {i eu
sunt mam` [i de opt ani o ascund tuturor, chiar [i
fiului meu, pentru c` este nepotrivit \n ochii t`i. |]i dai
seama ce \nseamn` asta?
L`snd mna Rosalindei, se a[ez` pe covor [i
continu` cu vehemen]`.
M-am s`turat de aceast` via]` fals`! {i s` pictez
buchete de flori [i de toate acele pove[ti cu
furculi]ele...
Cu furculi]ele?
|ntrerupt` din avntul s`u, Emily r`spunse cu un
zmbet u[or [i relu` mai calm`:
Spune-mi ce s-a \ntmplat, acum opt ani. M-ai
min]it \n leg`tur` cu Grant?
Ochii cenu[ii ai Rosalindei \i scrutar` pe cei ai fiicei
sale [i nu citir` \n ei dect fermitate [i curaj. |n pofida
stupoarei, triste]ii [i a fricii sale pentru viitor, o privea
f`r` s`-[i poat` ascunde o admira]ie [i un respect
complet nou.
148

Emily, indiferent ce am putut face, te-am iubit


mereu, o asigur` cu o voce slab`.
{tiu, mam`.
Am crezut c` fac bine, sigur` c` Grant nu era dect
o aventur` trec`toare. Erai att de tn`r` [i, el p`rea
att de pu]in f`cut pentru tine... Apoi am \nv`]at s`-l
cunosc [i am \n]eles c` m` \n[elasem \n privin]a asta...
Cum asta?
N-am v`zut niciodat` pe nimeni att de \nfl`c`rat
[i de \nc`p`]nat ca el. Un b`rbat deloc comod, te
asigur... S`rac, nebun de mnie, foarte mndru... Nu
m-ar fi l`sat s` v` ajut, s` v` fac via]a mai u[oar`, dac`
te lua de so]ie. N-ar fi acceptat un b`nu]. Pentru mine,
s` consimt la aceast` c`s`torie, \nsemna s` te las prad`
s`r`ciei, luptei pentru supravie]uire... pe tine, feti]a
mea att de r`sf`]at`. Erai \nc` o copil`.
Emily oft`, \[i \n]elegea mama.
Ai f`r` \ndoial` dreptate, recunoscu ea. Ai hot`rt
pentru mine [i asta m-a lini[tit. Dac` nu, a[ fi
reac]ionat altfel... Dar acel cec, pentru ca el s` dispar`?
|n \ncurc`tura sa, Rosalind l`s` ochii \n jos.
Grant n-a [tiut niciodat` nimic despre el, pn`
ast`zi, m`rturisi ea.
Dar, totu[i
A refuzat s` renun]e s` te ia de so]ie cu o
\nc`p`]nare... care \n pofida a tot, dovedea ni[te
149

calit`]i excep]ionale. Am f`cut atunci mica mea


anchet`. {i am descoperit c` studia medicina [i c`
reu[ise \n mod str`lucit. Profesorii nu conteneau cu
laudele \n leg`tur` cu el, dnd asigur`ri c` va fi un
medic minunat. Cunoscndu-i dificult`]ile financiare,
[tiind c` mndria \i va interzice s` accepte bani, nu
puteam s`-l ajut dect printr-o dona]ie anonim`.
Oh...
|ntr-o zi, mi-am f`cut curaj [i m-am dus s-o v`d pe
mama sa. La urma urmei, Grant era tat`l viitorului meu
nepot. Doamna Nichols suferea de o boal` foarte grav`.
A refuzat s`-i dau bani. {i a trebuit s` m` refer la orgoliul
s`u matern pentru a o face s` cedeze. Grant [i-ar fi
abandonat studiile pentru ca ei s` nu-i lipseasc` nimic.
A[adar, datorit` ]ie este medic...
Emily \mbr`]i[` genunchii mamei sale [i \[i puse
capul pe ei. R`maser` o clip` \n t`cere, \n timp ce
Rosalind \i mngia u[or p`rul.
Nu, draga mea, eu doar l-am ajutat, preciz`
Rosalind. Cnd ai o tenacitate ca a lui [i un redutabil
spirit practic, nu renun]i la nimic, niciodat`.
Atunci, a c`utat s` m` revad`...
Oh! De foarte, foarte multe ori. Prima dat` cnd
a venit, erai plecat` cu tat`l t`u. Eram \ngrozit` la
ideea c` te-ai putea \ntoarce \nainte de-al convinge s`
plece. De aceea, te-am trimis departe de aici.
150

Dar unde era \n noaptea \n care ai venit s` m` iei


de la m`tu[a Peggy [i \n care am g`sit casa din p`dure
pustie?
Mama sa era foarte bolnav`, fusese internat` \n
spital [i plecase la Pittsburgh. |]i anun]ase asta
printr-o scrisoare, pus` pe masa din buc`t`rie. Eu am
intrat prima \n cas`, \]i aminte[ti? Am g`sit scrisoarea
[i am rupt-o.
Mam`...
Nu sunt mndr` de mine... |n alt` ordine de idei,
m`rturisesc c` nu sunt \ncntat` c` te-ai c`s`torit cu
el, \n locul lui Harold. Dar, draga mea, pentru c`-l
iube[ti att de mult, du-te dup` el. |]i voi spune unde
este Michael, ca s` v` duce]i s`-l lua]i. Mi-e team` c` nu
se simte prea bine \n acel internat... Po]i \mprumuta
ma[ina mea, desigur.
Mul]umesc, mam`.
Grant este un tn`r frumos, seduc`tor... \n felul
s`u pu]in cam aspru, remarc` Rosalind. {tiu, Michael
este la fel de \nc`p`]nat ca el. M` \ntreb cum va primi
Grant asta... Nu-]i va fi u[or, draga mea...
Emily o privi cu un zmbet \nduio[at.
S` n-ai nici o grij`, m` voi descurca, mam`, o
asigur` ea. Tu m-ai obi[nuit s` tr`iesc lng`
personalit`]i puternice.
151

Emily se afla la volanul Mercedesului imaculat al


mamei sale, care te f`cea s` te gnde[ti la o imens`
pisic` alb` ce se deplasa cu pruden]` pe str`zile
\nguste. Casele care m`rgineau [oseaua acoperit` de
polei sem`nau cu ni[te cutii, toate la fel, [i lipite unele
de altele de-a lungul trotuarului. Cu toat` izolarea
fonic` a Mercedesului, Emily auzi [uieratul strident al
unui tren [i zgomotul vagoanelor de marf` pe o cale
ferat` foarte apropiat`.
Nu cuno[tea acest cartier din Pittsburgh [i trebuise
s` se opreasc` deja de mai multe ori pentru a consulta
planul ora[ului. Dintr-odat`, z`ri ceea ce c`uta...
Inima \i tres`lt` de bucurie dar [i de nelini[te cnd
recunoscu ma[ina albastr` a lui Grant parcat` \n fa]a
unei case. Opri Mercedesul \n apropiere, cobor\ [i se
\ndrept` spre u[a casei.
Dup` o clip` de ezitare, cioc`ni. Trei b`t`i u[oare.
Cu inima palpitnd, a[tept`.
Cel care-i deschise fu Grant. O privi cu r`ceal`. F`r`
o vorb`, se d`du \ntr-o parte pentru a o l`sa s` intre.
Ea p`trunse \n camera de zi. O \nc`pere primitoare,
confortabil`, cu o atmosfer` c`lduroas`. |nc`perea
vecin` era probabil buc`t`ria, dac` d`deai crezare
mirosului de pui fript [i de cartofi pr`ji]i, ce venea de
acolo. Se auzea vorbind o femeie printre vocile sub]iri
de copii, care p`reau numero[i.
152

Grant o ajut` pe Emily s`-i scoat` mantoul, pe care


\l ag`]` \ntr-un cuier \n perete.
Oh! mul]umesc... murmur` ea. Grant, am venit...
T`cu, avnd un nod \n gt, gata s` plng` [i ridic`
spre el o privire imploratoare. El o privi o clip` \n
t`cere [i inima i se \nduio[` \n fa]a chipului delicat [i
tulburat, a acelor ochi alba[tri str`lucind de
nelini[te.
Nu trebuia s` vii, \i spuse cu blnde]e.
Ba da, pentru c` nu pot tr`i f`r` tine, Grant.
Ai putut totu[i tr`i f`r` mine opt ani, ba chiar erai
gata s` te c`s`tore[ti cu un b`rbat bogat, \i aminti el,
cu o voce [i mai blnd`. Mama ta n-a gre[it, Emily,
cnd a afirmat c` eu n-am avut niciodat` nimic s` v`
ofer, ]ie [i lui Michael.
{tii c` nu este adev`rat. Nu trebuie s` crezi tot ce
spune mama.
{tiu, dar uneori m` gndesc c` e[ti de p`rerea ei.
Mama este \n stare s` spun` orice, singurul scop
fiind s` aib` dreptate [i f`r` s` se preocupe de r`ul pe
care-l poate face. Cu toate acestea, este capabil` [i s`
se \ngrijeasc` de al]ii, s` fie foarte atent`... [tii, Grant,
ea regret` sincer ceea ce s-a \ntmplat.
|n acea clip`, o femeie cu forme pline [i fa]a
pl`cut`, \ncadrat` de bucle scurte c`runte, ie[i din
buc`t`rie [i se apropie de ei.
153

Bun` ziua! spuse ea cu veselie.


|i \ntinse mna lui Emily, care i-o strnse.
Sunte]i mama lui Grant... Eu sunt Emily.
Ce bucurie s` te cunosc \n sfr[it, Emily! Desigur,
te cuno[team deja, Grant mi-a vorbit att de mult
despre dumneata... La fel [i mama dumitale, [i apoi
]i-am v`zut fotografiile \n ziare.
Doamna Nichols avea, ca [i fiul ei, ochi negri plini
de vioiciune [i \n acest moment str`luceau de
entuziasm. Vorbea cu o \nsufle]ire comunicativ`.
Totul \n ea tr`da o personalitate de o for]`
irezistibil`.
Sunt fericit` c` Grant te-a luat de so]ie! relu` ea.
Emily avu un sentiment de afec]iune pentru aceast`
femeie fermec`toare.
A]i cunoscut-o pe mama...
|ntr-adev`r. Grant [i cu mine... ei bine, am avut o
discu]ie pu]in cam aprins`, \n leg`tur` cu fotocopia
acelui cec, pe care a adus-o aici. Tot ceea ce s-a
\ntmplat \ntre voi doi, este vina mea.
Ba nu... \ncepu Grant.
Mama sa nu-l l`s` s` vorbeasc`.
Vezi Emily, eu sunt cea care a \mprumutat banii
aceia de la mama dumnitale. Grant n-a [tiut nimic.
B`nuiam c` nu va accepta nici un ban [i \n acea
154

perioad` eram bolnav`, incapabil` s`-l ajut s`-[i


urmeze studiile. Fetele mele erau \nc` acas`. {i so]ul
meu tocmai murise.
Avu o secund` de triste]e [i relu` foarte repede.
Mama dumitale m-a asigurat c` aceast` sum`
nu-i va lipsi niciodat` [i c` voi putea s` i-o \napoiez
cnd vreau. A venit aici de mai multe ori [i am vorbit
mult despre dumneata [i despre Grant. Dup`
p`rerea sa, erai prea tn`r` [i Grant trebuia s`-[i
termine studiile... P`rea att de dornic` s`-l ajute pe
Grant, \nct \n cele din urm` am primit ace[ti bani.
Pentru fiul meu.
A]i f`cut foarte bine, spuse Emily cu emo]ie.
S-ar spune c` nu numai mamele bogate [i
influente se amestec` \n via]a copiilor lor, pu]in cam
mult, spuse Grant cu un zmbet u[or.
Dac` a[ fi putut prevedea toate problemele pe
care so]ia ta [i cu tine le ve]i avea, n-a[ fi luat niciodat`
ace[ti bani, spuse doamna Nichols.
{tiu, mam`.
{i apoi, Grant, ai muncit mult pentru a-i da
\napoi, cu o sum` frumoas` ca dobnd`... N-a fost un
cadou.
Este adev`rat.
Grant se \ntoarse spre Emily [i intensitatea privirii
sale \i t`ie respira]ia.
155

Voi merge s`-i mul]umesc mamei tale pentru


ajutor, declar` el. Orice s-ar spune, mi-a dat [ansa
s`-mi realizez visul [i i-a permis mamei mele s`-[i
reg`seasc` s`n`tatea.
Doamna Nichols \i l`s` singuri pentru a merge s`-i
supravegheze pe copii [i s` preg`teasc` mncarea.
Imediat, Grant lu` minile Emilyei.
Te iubesc, spuse el cu simplitate. Indiferent ce se
\ntmpl`, te iubesc. Este ceva mai puternic dect
mine. Nu pot face nimic.
Ea i se arunc` \n bra]e.
Eram s`rac, Emily, relu` el strngnd-o lng` el,
dar nu mi-a lipsit niciodat` nimic. Aveam dragostea [i
sus]inerea unei familii minunate. Bine\n]eles, via]a n-a
fost \ntotdeauna u[oar`, dar nu m-am gndit niciodat`
la averea ta [i tot aurul din lume n-ar fi ajuns pentru a
m` obliga s` renun] la tine. Vreau s` [tii asta, draga
mea. Pe tine te voiam. Numai pe tine.
{tiu, Grant. N-ar fi trebuit s` m` \ndoiesc
niciodat`.
Erai tn`r`... {i eu eram un prost.
O s`rut` cu pasiune. Profund tulburat`, ea \i
r`spunse la s`rut cu aceea[i \nfl`c`rare.

156

Epilog
|ntr-adev`r, mama ta l-a trimis pe Michael la
cap`tul lumii, spuse Grant.
Cl`dirile internatului se \n`l]ar` \n sfr[it \n fa]a lor,
construite pe o colin` inaccesibil` ma[inii. De acolo,
se vedea un mic ora[, \n vale.
Texas! N-am auzit niciodat` vorbindu-se despre
acest ora[.
Acolo, jos, trebuie s` fie tribunalul, spuse ea,
ar`tnd cu mna o construc]ie impozant` care domina
casele. {i acolo, parcul de distrac]ii men]ionat \n
ghid... Poate vom avea timp s`-l ducem acolo pe
Michael, \nainte de a ne \ntoarce la Austin s` lu`m
avionul...
Grant o prinse brusc de mn`. Emily \l privi [i v`zu
str`lucirea neobi[nuit` din ochii s`i. |[i a]intise
privirea asupra b`ie]elului cu p`rul foarte negru, care
venea spre ei alergnd.
157

M`tu[` Emily!
Grant f`cu un pas \nainte [i se opri.
Nu [tiu deloc ce-i voi spune, Emily.
Vei g`si tu... {i dac` nu, nu spune nimic.
{i ea se aplec` pentru a-l primi pe copilul care i se
arunc` \n bra]e.
Ai venit s` m` iei? M` duci \napoi acas`? \ntreb`
Michael gfind.
Da, dragul meu. Oh! da...
Emily \l strnse \n bra]e.
La rndul s`u, Grant \ngenunche lng` ei.
Michael, el este Grant Nichols, so]ul meu, spuse
Emily.
Este domnul care te-a r`pit din biseric`, exclam`
Michael, foarte entuziasmat.
|l cercet` pe Grant cu mult interes, de-abia
ascultnd cu o ureche r`spunsul \ncurcat al
Emilyei.
Vei locui cu noi acum, \ncheie ea mngind p`rul
negru al b`ie]elului. E[ti mul]umit?
Da, foarte mul]umit.
Grant nu spunea nimic. Tulburat, nu putea dect
s`-l soarb` din ochi pe Michael, aceast` copie a lui
\nsu[i.
|n aceast` dup`-amiaz`, vom s`rb`tori \nceputul
vie]ii noastre \mpreun`! anun]` Emily. Vom vizita
parcul de distrac]ii din Texas. Numai dac` nu preferi
altceva?
158

S` mergem mai degrab` la cinema, m`tu[` Emily.


|n ora[ ruleaz` E.T.
Dar l-ai v`zut deja de multe ori!
S` mergem totu[i. Vrei s`-]i spun ceva? Un film
bun, este [i mai bun de fiecare dat` cnd \l revezi,
declar` Michael pe un ton doct.
Emily \i f`cu cu ochiul lui Grant, care \ncepu s`
rd`.
Ai dreptate, fiule, spuse el. {i mie \mi place s`
rev`d filmele vechi. Exist` \ntotdeauna ceva ce n-ai
v`zut \nc`...
Privirea lui Grant se \ntlni cu cea a Emilyei [i ea
[tiu c` acea clip` era prima din via]a lor. Din adev`rata
lor via]`.

Sfr[it

159

S-ar putea să vă placă și