Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL NATIONAL

DECEBAL DEVA

BURSE SOCIALE An scolar 2014/2015

Beneficiaza toti elevii din invatamantul preuniversitar de stat in functie de situatia materiala a familiei, in conformitate cu legislatia in vigoare OMECTS 5576/2011, OMECTS 3470/2012 si Criteriile specifice de acordare a burselor scolare.

Acte necesare:

Litera a) se acorda elevilor orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

- cerere;

- copii dupa certificatul de nastere, respectiv BI/CI,

- certificat de deces parinte ;

- adeverinta/certificat eliberat de medicul specialist si avizata ;

- adeverinta pentru elevi ,cu media generala pe anul scolar precedent si nota la purtare ;

- ancheta sociala realizata de diriginte+ un profesor de la clasa pentru fiecare elev propus;

- alte acte doveditoare dupa caz;

- cont IBAN pentru virament la una din bancile (Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank , BCR);

Litera c) se acorda elevilor proveniti din familii cu un venit net mediu lunar pe ultimele

care nu detin teren agricol cu

12 luni ce nu depaseste 335 lei

pe membru de familie si

suprafata mai mare de 20.000 mp in zona colinara si de ses sau 40.000 mp in zona de munte.

- cerere ;

- adeverinta cu venitul net pe ultimele 12 luni (septembrie 2013- august 2014), care se reactualizeaza la inceputul fiecarui trimestru( parinti, sustinatori legali si toti membri majori din familie);

- adeverinta de la Administratia Financiara cu veniturile parintilor, sustinatorilor legali si toti membrii majori din familie ;

- declaratii notariale pentru parintii, sustinatorii legali si toti membrii majori din familie care nu au realizat nici un venit in perioada septembrie 2013- august 2014.

- adeverinta de la primarie cu terenul agricol detinut si cu veniturile agricole anuale ale familiei(unde este cazul);

- adeverinta pentru elevi ,cu media generala pe anul scolar precedent si nota la purtare si tipul de bursa de care a beneficiat(cuantum lunar si perioada);

- copii dupa certificatele de nastere, respectiv BI/CI, certificat de casatorie, sentinte de divort etc, pentru toti membrii familiei;

- ancheta sociala realizata de diriginte+ un profesor de la clasa pentru fiecare elev propus;

- alte acte doveditoare dupa caz;

- cont IBAN pentru virament la una din bancile (Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank , BCR).

Dosarele se depun la Secretariat-Corp B sau la Serviciul Contabilitate-Corp A, intre 15.09.2014 si

10.10.2014.

COLEGIUL NATIONAL

DECEBAL DEVA

BURSE DE STUDIU An scolar 2014\2015

Se acorda elevilor proveniti din familii cu un venit brut mediu lunar pe lunile

pe membru de familie si

care indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior.

iunie, iulie si august 2014 ce nu depaseste 900 lei

Acte necesare:

- cerere ;

- adeverinta cu venitul brut pe lunile iunie, iulie si august 2014, care se reactualizeaza la inceputul fiecarui trimestru( parinti, sustinatori legali si toti membri majori din familie);

- adeverinta de la Administratia Financiara cu veniturile parintilor, sustinatorilor legali si toti membrii majori din familie ;

- declaratii notariale pentru parintii, sustinatorii legali si toti membrii majori din familie care nu au realizat nici un venit in perioada iunie, iulie si august 2014.

- adeverinta de la primarie cu terenul agricol detinut si cu veniturile agricole anuale ale familiei(unde este cazul);

- copii dupa certificatele de nastere, respectiv BI/CI, certificat de casatorie, sentinte de divort etc, pentru toti membrii familiei;

- adeverinta pentru elevi ,cu media generala pe anul scolar precedent si nota la purtare si tipul de bursa de care a beneficiat(cuantum lunar si perioada);

- ancheta sociala realizata de diriginte+ un profesor de la clasa pentru fiecare elev propus;

- alte acte doveditoare dupa caz;

- cont IBAN pentru virament la una din bancile (Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank , BCR);

Dosarele se depun la Secretariat-Corp B sau la Serviciul Contabilitate-Corp A, intre 15.09.2014 si

10.10.2014.

BURSE DE PERFORMANTA An scolar 2014/2015

Se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar care au obtinut rezultate deosebite (locul I, II sau III), in cursul anului scolar 2013-2014 la olimpiade nationale si concursuri scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei Nationale pe discipline, conform Calendarului Olimpiadelor si Concursurilor Nationale publicat de M.E.N.

Acte necesare:

- cerere;

- diploma obtinuta in original si copie;

- adeverinta pentru elevi ,cu media generala pe anul scolar precedent si nota la purtare .

- cont IBAN pentru virament la una din bancile (Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank , BCR)

Dosarele se depun la Secretariat-Corp B sau la Serviciul Contabilitate-Corp A, intre 15.09.2014 si

10.10.2014.

COLEGIUL NATIONAL DECEBAL DEVA

BANI DE LICEU An scolar 2014/2015

In conformitate cu adresa M.E.N. 848/M/09.09.2014, va continua derularea Programului Naţional de protecţie socială "Bani de liceu" si in anul scolar 2014-2015, conform legislaţiei în vigoare: HG 1488/2004; Ordinul nr.4839/2004, etc.

Beneficiari -sunt elevii (cls.IX-XII) care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus.

Acte necesare:

- cerere tip;

- certificat de nastere si act de identitate elev (copie);

- certificatele de nastere, respectiv BI/CI, certificat de casatorie, sentinte de divort etc, pentru toti membrii familiei (copie);

- acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;

- adeverinta cu venitul brut lunar pe lunile iunie, iulie si august 2014 (parinti, sustinatori legali si toti membri majori din familie);

- declaratii notariale pentru parintii, sustinatorii legali si toti membrii majori din familie care nu au realizat nici un venit in lunile iunie, iulie si august 2014

- adeverinta de la Administratia Financiara cu veniturile parintilor, sustinatorilor legali si toti membrii majori din familie ;

- adeverinta de la primarie cu terenul agricol detinut si cu veniturile agricole anuale ale familiei(unde este cazul):

- adeverinta eliberata de unitatea scolara din care sa rezulte media generala a anului scolar 2013-2014 si numarul total de absente nemotivate;

- ancheta sociala realizata de Primarie cu privire la veridicitatea declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei;

- alte acte doveditoare dupa caz;

--- cont IBAN pentru virament la una din bancile (Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank , BCR).

Dosarele se depun la Secretariat-Corp B sau la Serviciul Contabilitate-Corp A, intre 15.09.2014 si

10.10.2014.

COLEGIUL NATIONAL DECEBAL DEVA

RECHIZITE SCOLARE An scolar 2014/2015

Beneficiaza elevii claselor Pregatitoare si I -VIII, a caror familii au un venit net/membru familie in luna iulie 2014 mai mic de 450 lei, conform

legislatiei

in

vigoare

Legea

33/2001,OUG126/2006,

OMECT

4385/2012-

actualizat

Acte necesare :

- cerere intocmita de parinte/tutore legal;

- BI/CI parinte;certificat nastere elev;

- adeverinta cu venitul net pe luna iulie 2014 (parinti, sustinatori legali si toti membri majori din familie);

- adeverinta de la Administratia Financiara cu veniturile parintilor, sustinatorilor legali si toti membrii majori din familie ;

- declaratii notariale pentru parintii, sustinatorii legali si toti membrii majori din familie care nu au realizat nici un venit in luna iulie 2014 ;

- adeverinta de la somaj cu venitul din luna iulie 2014:

- cupon de pensie luna iulie 2014;

- adeverinta de la scoala cu bursa incasata in luna iulie 2014 pentru elevi si studenti;

- sentinta de divort/ renta lunara de intretinere;

- adeverinta de la Primarie cu bunurile mobile si imobile si venitul net generat

- alte acte doveditoare dupa caz;

Dosarele se depun la Secretariat-Corp B sau la Serviciul Contabilitate-Corp A, intre 15.09.2014 si

10.10.2014.