Sunteți pe pagina 1din 2

In temeiul dispoziţiilor art. 14 şi urm. din Legea nr. 333/04.07.

2001 privind unele


măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de
fond de către Fondul Naţional de Investiţii şi ale art. 9 şi urm. din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2001, aprobate prin H.G. nr.
742/26.07.2001, A.V.A.S. (actualmente A.A.A.S.) a preluat toate drepturile şi
obligaţiile C.E.C. – S.A. decurgând din actele juridice încheiate de aceasta cu
Fondul Naţional de Investiţii şi /sau cu S.C. “SOV INVEST” S.A

Pe cale de consecinta, toate persoanele care se regasesc in anexele Sentintelor


Civile enumerate mai jos sunt indreptatite sa solicite plata sumelor prevazute in
titlurile executorii:

1. Sentinţa nr. 73/30.06.2003 pronunţată în dosarul nr. 338/2002


2. Sentinţa nr. 13732/17.12.2004 pronunţată în dosarul nr. 5079/2001
3. Sentinţa nr. 12327/8.11.2004 pronunţată în dosarul nr. 8397/2003
4. Sentinţa nr. 860/21.02.2005 pronunţată în dosarul nr. 9310/2003
5. Sentinţa nr. 1865/22.04.2005 pronunţată în dosarul nr. 1228/2005
6. Sentinţa nr. 1866/22.04.2005 pronunţată în dosarul nr. 1284/2005
7. Sentinţa nr. 1064/04.03.2005 pronunţată în dosarul nr. 13483/2004
8. Sentinţa nr. 2758/10.06.2005 pronunţată în dosarul nr. 2303/2005
9. Sentinţa nr. 311/30.01.2006 pronunţată în dosarul nr. 7204/3/2003
10. Sentinţa nr. 802/08.02.2006 pronunţată în dosarul nr. 1928/2005
11. Sentinţa nr. 917/13.03.2006 pronunţată în dosarul nr. 22936/2005
12. Sentinţa nr. 8688/25.06.2007 pronunţată în dosarul nr. 25513/3/2005
13. Sentinţa nr. 8983/29.06.2007 pronunţată în dosarul nr. 10827/3/2007
14. Sentinţa nr. 2344/20.02.2008 pronunţată în dosarul nr. 34494/3/2007
15. Sentinţa nr. 3508/11.03.2008 pronunţată în dosarul nr. 44550/3/2007
16. Sentinţa nr. 4534/28.03.2008 pronunţată în dosarul nr. 30399/3/2007
17. Sentinţa nr. 2565/16.02.2009 pronunţată în dosarul nr. 24213/3/2006
18. Sentinţa nr. 4146/13.03.2009 pronunţată în dosarul nr. 37368/3/2007
19. Sentinţa nr. 11967/21.06.2011 pronunţată în dosarul nr. 37488/299/2009

In functie de calitatea detinuta in unul din titlurile executorii de mai sus, solicitarile
de plata ale creditorilor F.N.I. vor fi insotite de urmatoarele documente:

a) in calitate de titular:
- cerere tip conform Anexei 1;
- declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2;
- copie BI/CI;
- extras de cont (original) cu stampila bancii emitente.
b) in calitate de imputernicit:
- cerere tip conform Anexei 1, in nume propriu, cu mentiunea
“in calitate de imputernicit al …….. (nume, prenume, adresa din
sentinta a titularului);
- procura sau imputernicire notariala (original sau copie legalizata);
- declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2,
in nume propriu cu mentiunea “in calitate de imputernicit al ….(nume,
prenume, adresa din sentinta a titularului);
- copie BI/CI a titularului;
- copie BI/CI a imputernicitului;
- extras de cont (original) cu stampila bancii emitente.

c) in calitate de succesor:
- cerere tip conform Anexei 1, in nume propriu, cu mentiunea
“in calitate de succesor al …….. (nume, prenume, adresa din
sentinta a titularului);
- declaratie notariala (original sau copie legalizata) conform Anexei 2,
in nume propriu cu mentiunea “in calitate de succesor al …….(nume,
prenume, adresa din sentinta a titularului);
- certificat de deces al titularului (copie simpla);
- certificat de mostenitor cu precizarea expresa a numarului de unitati
de fond si a valorii acestora in cadrul masei succesorale a bunurilor
mobile (original sau copie legalizata);
- copie BI/CI a succesorului;
- extras de cont (original) cu stampila bancii emitente.

In situatia in care in titlurile executorii exista erori materiale cu privire la numele,


initiala tatalui sau adresa de domiciliu a titularului, acesta va solicita instantei care
a emis titlul executoriu (Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila) o cerere de
indreptare/completare a erorii/erorilor materiale, conform Anexei 3.
Formularul completat impreuna cu o copie a actului de identitate al titularului pot fi
transmise instantei emitente si prin fax, la numarul 021 3132815.
Dupa primirea INCHEIERII de Sedinta din Camera de Consiliu a Tribunalului
Bucuresti – Sectia VI-a Civila, prin care s-a dispus indreptarea erorii materiale,
titularul va remite A.A.A.S. o copie a acesteia.