Sunteți pe pagina 1din 17

Structura instituional proprie Romniei n materie de dreptul mediului

Atribuiile i rspunderile instituiilor in materie de dreptul mediului se gsesc in capitolul 14, articolele
75-92 din OUG 195/2005.

I. Instituii cu competen general


1. Guvernul Romniei
- asigur realizarea programului de guvernare n domeniul proteciei mediului.
2. Autoritatea central de protecie a mediului
- Articolul 75 OUG 195/2005
- conform ultimei organizri a Guvernului prin H.G. nr. 1635/29.12.2009, poart denumirea de
Ministerul Mediului i Pdurilor
- Ministerul Mediului si Padurilor isi desfasoara activitatea in domeniile: planificare strategica,
dezvoltare durabila, infrastructura de mediu si gospodarirea apelor, meteorologie, hidrologie,
hidrogeologie, schimbari climatice, arii naturale protejate, gestionarea deseurilor, gestionarea
substantelor si preparatelor periculoase, conservarea biodiversitatii, biosecuritatii, gestionarea
calitatii aerului si zgomotului ambiental, administrarea managementului silvic.
3. Agenia Naional pentru Protecia Mediului (A.N.P.M.)
- Articolul 76 OUG 1995/2005
- o instituie public, cu personalitate juridic, finanat de la bugetul de stat, avnd calitatea de organ
de specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate juridic, n subordinea
Ministerului Mediului i Pdurilor. Agenia exercit atribuii privind planificarea strategic,
monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activitilor cu impact asupra mediului,
implementarea legislaiei i politicilor de mediu la nivel naional, regional i local.
- Agenia dispune de o serie de atribuii importante:
planificarea strategic de mediu;
monitorizarea factorilor de mediu;
autorizarea activitilor cu impact asupra mediului;
implementarea legislaiei i politicilor de meidu la nivel naional, regional i local;
raportrile ctre Agenia European de Mediu, pe urmtoarele domenii: calitatea aerului,
schimbri climatice, arii protejate, contaminarea solului, ap.
- Agenia are urmtoarele responsabiliti:
asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor
i politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar i bazate pe conceptul de
dezvoltare durabil;
implementarea legislaiei din domeniul proteciei mediului;
coordonarea activitilor de implementare a strategiilor i politicilor de mediu la nivel
naional, regional i local;
reprezentarea n domeniul proteciei mediului n relaiile interne i externe, conform
mandatului acordat de ctre Ministerul Mediului i Pdurilor;
1

autorizarea activitilor cu impact potenial asupra mediului i asigurarea conformrii cu


prevederile legale;
asigurarea funcionrii laboratoarelor naionale de referin pentru aer, deeuri, zgomot i
vibraii, precum i pentru radioactivitate;
coordonarea realizrii planurilor de aciune sectoriale i a planului naional de aciune pentru
protecia mediului.
- Agenia Naional pentru Protecia Mediului este condus de un preedinte cu rang de secretar de
stat, ajutat de un vicepreedinte cu rang de subsecretar de stat. Ei sunt numii i revocai, n
condiiile legii, prin decizia primului ministru, la propunerea Ministerului Mediului i Pdurilor. Pe
lng preedintele ageniei funcioneaz ca organ consultativ colegiul Ageniei Naionale pentru
Protecia Mediului. Acesta este condus de preedintele Ageniei. n subordinea Ageniei Naionale
pentru Protecia Mediului se afl 8 agenii regionale i 42 de agenii judeene cu personalitate
juridic, finanate de la bugetul de stat. Tot n subordinea A.N.P.M., prin reorganizarea cadrului
instituional, se regsesc Direcia Dezvoltare Durabil, Direcia Deeuri i Substane Chimice
Periculoase, Direcia Conservrii Naturii, Biodiversitii, Protecie Sol i Subsol, Direcia Protecia
Atmosferei i Schimbri Climatice etc..
4. Garda Naional de Mediu
- Articolul 79 OUG 195/2005
- institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu
personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, n subordinea autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului. Garda Naional de Mediu este un corp specializat de inspectie
si control, iar comisarii sunt functionari publici cu statut specific care pot lua masuri de
sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului sau
pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite n
notele de constatare si n rapoartele de inspectie si control. Garda Naional de Mediu are atributii
n aplicarea politicii Guvernului n materia prevenirii, constatarii si sanctionarii ncalcarii
prevederilor legale privind protectia mediului, inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute n
legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului,
substantelor si preparatelor periculoase, biodiversitatii si ariilor naturale protejate, fondului de
mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica n vigoare.
- Pentru aceasta, n vederea asigurrii securitii mediului, Garda Naional de Mediu:
ntreprinde actiuni de prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic,
respectiv poluarea resurselor de apa, a aerului, diminuarea fertilitatii solului, poluarea
transfrontaliera si altele;
identific amenintrile si riscurile la adresa securitatii ecologice, dezvolta cooperarea
transfrontaliera la toate nivelurile, n scopul adoptarii masurilor comune privind prevenirea si
diminuarea impactului n cazul accidentelor majore si al situatiilor exceptionale;
informeaz si atrage publicul n rezolvarea problemelor ce tin de amenintarile securitatii
ecologice;
participa mpreuna cu celelalte autoritati ale statului, dupa caz, la educarea populatiei pentru o
protectie activa si responsabila a mediului;
desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a cetatenilor;
editeaza publicatii de specialitate n domeniul protectiei mediului;
2

sprijina asociatiile/organizatiile de protectie a mediului n actiunea de nfiintare si functionare


a centrelor de consultanta, informare si educare a cetatenilor;
coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile publice, cu
reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si fizice, n limitele legii, si si
desfasoara activitatea n mod independent sau n colaborare si cooperare cu acestea, pe baza
protocoalelor ncheiate; etc.
Domeniile de competen ale Grzii Naionale de Mediu sunt:
elaboreaza, promoveaza si reactualizeaza periodic, impreuna cu autoritatea publica centrala
pentru protectia mediului, dupa caz, reglementari, ghiduri si norme tehnice privind activitatea
de control si inspectie;
elaboreaza planul anual de activitati prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor si modalitatilor
concrete de actiune;
constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile in domeniul protectiei
mediului, sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea
faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni;
organizeaza, coordoneaza si participa in mod direct la actiuni de prevenire si combatere a
faptelor de natura infractionala, in domeniul sau de activitate, impreuna cu organele
competente, prin personalul imputernicit in acest sens in baza protocoalelor de colaborare
incheiate;
controleaza respectarea cerintelor legale in emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri,
autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu si are acces la intreaga documentatie care a
stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducatorului autoritatii publice centrale pentru
protectia mediului;
propune organului emitent, suspendarea si/sau anularea acordului/ avizului/ autorizatiei/
autorizatiei integrate de mediu, dupa caz, emise cu nerespectarea prevederilor legale;
indeplineste un rol activ in cadrul retelelor de inspectie europene si internationale, coopereaza
cu celelalte autoritati si organisme internationale si participa la proiecte si programe derulate
in domeniul protectiei mediului;
verifica depunerea de catre persoanele fizice si juridice, la Administratia Fondului pentru
Mediu a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru Mediu;
coordoneaza Corpul Voluntarilor de Mediu si elaboreaza, impreuna cu alte organe de
specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de
colaborare in desfasurarea activitatii de protectia mediului;
dezvolta reteaua de voluntari de mediu; etc.
Atribuiile specifice ale GNM n domeniul controlului poluarii sunt:
controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica dupa caz sanctiuni
contraventionale persoanelor fizice sau juridice care le desfasoara;
controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind
protectia mediului si verifica masurile stabilite prin programele de conformare sau planurile
de actiuni pentru activitatile economico-sociale;
exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact
semnificativ transfrontalier asupra mediului, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor de
poluare, impreuna cu organele competente, dupa caz si ia masurile corespunzatoare, potrivit
legii;
3

participa la stabilirea cauzelor poluarii asupra factorilor de mediu si aplica sanctiunile


prevazute de lege, inclusiv incetarea si/sau suspendarea unor activitati pe perioade
determinate de timp in cazul in care este pusa in pericol sanatatea populatiei sau in cazul in
care se constata depasirea concentratiilor poluantilor peste limitele admise de legislatia in
vigoare;
controleaza realizarea importului, exportului si tranzitului de deseuri in conformitate cu
prevederile legislaiei specifice in vigoare, referitoare la transportul peste frontiera al
deeurilor si cu cele ale conveniilor internaionale din acest domeniu la care Romania este
parte;
controleaza realizarea importului, exportului si tranzitului de substante si preparate
periculoase, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare si cu cele ale
conventiilor internationale din acest domeniu la care Romania este parte;
controleaza pe intreg teritoriul tarii respectarea de catre persoanele juridice sau fizice a legilor
si reglementarilor in vigoare din domeniul gospodaririi calitative i cantitative a apelor;
controleaza modul in care lucrarile construite sau n curs de executie pe ape sau avand
legatura cu apele, sunt realizate, exploatate i intretinute, n conformitate cu prevederile
avizelor si autorizatiilor de gospodrire a apelor i a celorlalte reglementari din domeniul
apelor;
controleaza respectarea dispozitiilor legale n activitatea de exploatare a materialelor din
albiile minore si majore ale cursurilor de apa; etc.
Atributiile specifice ale GNM n domeniul substanelor i preparatelor periculoase sunt:
solicit i primete informaii despre proprietile substanelor sau ale preparatelor
periculoase, inclusiv despre compoziia chimic a acestora;
monitorizeaz productorii, importatorii i distribuitorii de substane i preparate periculoase;
efectueaz controlul desfurrii operaiunilor cu substanele care sunt folosite n mod
frecvent la fabricarea ilicit a drogurilor-precursori din categoria III;
efectueaz controlul respectrii cerinelor speciale n vederea comercializrii substantelor, ca
atare, n preparat sau n articol;
constat i sancioneaz nclcarea prevederilor reglementrilor n domeniul substanelor i al
preparatelor periculoase i stabilete msurile de remediere i termenele pentru ndeplinirea
acestora;
verific respectarea obligaiei de nregistrare a substanelor ca atare sau n compoziia
preparatelor i de notificare a substanelor aflate n compoziia articolelor, precum i de
prenregistrare a substanelor care beneficiaz de un regim tranzitoriu;
verific conformitatea fielor cu date de securitate;
verific respectarea obligaiilor utilizatorilor din aval de a comunica informaii referitoare la
utilizarea special a unei substane deja nregistrate de un operator din amontele lanului de
aprovizionare; etc.

II.Cooperarea interministerial
1. Autoritatea public central pentru sntate
- Articolul 82 OUG 195/2005
- Atribuii i rspunderi:
4

organizeaz i coordoneaz activitatea de monitorizare a strii de sntate a populaiei n


relaie cu factorii de risc din mediu;
asigur supravegherea i controlul calitii apei potabile i de mbiere, precum i calitatea
produselor alimentare;
elaboreaz, n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului,
reglementri privind calitatea i igiena mediului i asigur controlul aplicrii acestora;
colaboreaz cu autoritatea public central pentru protecia mediului n managementul
calitii mediului n relaie cu starea de sntate a populaiei;
colaboreaz cu autoritatea central pentru protecia mediului n autorizarea activitilor
prevzute la art. 24 i 39 i la emiterea acordului de import pentru aceste activiti;
exercit controlul de specialitate n domeniul activitilor prevzute de art. 24 - 28, i art. 39
pentru a preveni orice efect advers asupra strii de sntate a populaiei, a lucrtorilor i a
mediului i transmite autoritilor competente rezultatele controalelor i msurile adoptate;
colaboreaz cu celelalte autoriti publice centrale cu reea sanitar proprie, pentru
cunoaterea exact a strii de sntate a populaiei i pentru respectarea normelor de igien a
mediului din domeniul lor de activitate;
colaboreaz, la nivel central i local, n asigurarea accesului publicului la informaia de
sntate n relaie cu mediul.
2. Ministerul Aprrii Naionale
- Articolul 83 OUG 195/2005
- Atribuii:
elaboreaz norme i instruciuni specifice pentru domeniile sale de activitate, n concordan
cu legislaia privind protecia mediului;
supravegheaz respectarea de ctre personalul Ministerului Aprrii Naionale a normelor de
protecia mediului pentru activitile din zonele militare;
controleaz aciunile i aplic sanciuni pentru nclcarea de ctre personalul Ministerului
Aprrii Naionale a legislaiei de protecia mediului n domeniul militar;
asigur realizarea evalurii impactului asupra mediului, a raportului de amplasament i, dup
caz, a raportului de securitate, prin structuri specializate, atestate de ctre autoritatea public
central pentru protecia mediului, numai pentru proiectele i activitile din zonele militare;
asigur informarea autoritilor competente pentru protecia mediului cu privire la rezultatele
automonitorizrii emisiilor de poluani i a calitii mediului n zona de impact, precum i cu
privire la orice poluare accidental datorat activitii desfurate.
3. Autoritile publice centrale n domeniul securitii naionale
- Articolul 84 OUG 195/2005
- Atribuii i rspunderi:
realizeaz activitatea de protecie a mediului prin structuri proprii care desfoar aciuni de
control, ndrumare i coordonare, n scopul pstrrii i meninerii echilibrului ecologic n
domeniile sale de activitate;
elaboreaz norme i instruciuni specifice, n concordan cu respectarea principiilor prezentei
ordonane de urgen, n domeniile sale de activitate;
supravegheaz respectarea de ctre personalul aflat n subordine a normelor de protecie a
mediului, pentru activitile proprii;
controleaz i aplic sanciuni pentru nclcarea de ctre personalul propriu a legislaiei de
protecie a mediului n domeniul su de activitate;
5

asigur evaluarea impactului asupra mediului a obiectivelor i activitilor proprii prin


structuri specializate, certificate de ctre autoritatea public central pentru protecia
mediului.
4. Autoritatea public central pentru educaie i cercetare
- Articolul 85 OUG 195/2005
- Asigur:
adaptarea planurilor i programelor de nvmnt la toate nivelurile, n scopul nsuirii
noiunilor i principiilor de protecie a mediului, pentru contientizarea, instruirea i educaia
n acest domeniu;
promovarea tematicilor de studii i programe de cercetare care rspund prioritilor stabilite
de autoritatea public central pentru protecia mediului;
elaborarea programelor educaionale n scopul formrii unui comportament responsabil fa
de mediu;
elaborarea programelor i studiilor specifice de cercetare tiinific privind controlul
produselor i procedeelor biotehnologice i de prevenire, reducere/eliminare a riscurilor
implicate de obinerea i utilizarea organismelor modificate genetic prin tehnicile
biotehnologiei moderne;
colaboreaz cu autoritatea public central pentru protecia mediului n autorizarea
activitilor prevzute la art. 39, din domeniul su de activitate;
exercit controlul de specialitate pentru activitile prevzute de art. 39, din domeniul su de
activitate, pentru a preveni orice efect advers asupra strii de sntate a populaiei, a
lucrtorilor i a mediului i transmite autoritilor competente rezultatele controalelor i
msurile adoptate.
5. Autoritatea public central n domeniile economiei i comerului
- Articolul 86 OUG 195/2005
- Atribuii:
elaboreaz politica i strategiile aplicabile n domeniul propriu de activitate n conformitate
cu legislaia privind protecia mediului;
elaboreaz i aplic la nivel naional strategia de exploatare a resurselor minerale, n
concordan cu prevederile prezentei ordonane de urgen;
elaboreaz politica n domeniul reciclrii i valorificrii deeurilor industriale;
dezvolt i promoveaz legislaia privind protecia mediului din domeniile specifice de
competen;
colaboreaz cu alte autoriti publice centrale la elaborarea mecanismelor financiare pentru
stimularea utilizrii tehnologiilor curate;
colaboreaz la elaborarea i promovarea normelor care asigur implementarea cerinelor
privind prevenirea i controlul integrat al polurii pentru anumite categorii de activiti
industriale;
ncurajeaz introducerea sistemelor de management de mediu i a etichetei ecologice;
promoveaz norme i asigur implementarea acestora n domeniul substanelor i preparatelor
periculoase;
exercit controlul de specialitate n domeniul activitilor prevzute de art. 24 - 28.
6. Autoritatea public central n domeniul agriculturii i dezvoltrii rurale
- Articolul 87 OUG 195/2005
- Atribuii i rspunderi:
6

asigur protecia i conservarea solurilor i meninerea patrimoniului funciar;


iniiaz proiecte de acte normative privind volumul de mas lemnoas ce se recolteaz anual
din fondul forestier naional, pe baza avizului autoritii publice centrale pentru protecia
mediului, conform legislaiei n vigoare;
asigur autorizarea cultivatorilor de plante superioare modificate genetic;
aprob locaiile i suprafeele pe care urmeaz s fie cultivate plante superioare modificate
genetic, n vederea autorizrii de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului;
colaboreaz cu autoritatea central pentru protecia mediului n autorizarea i controlul
activitilor prevzute la art. 39;
asigur, prin registrul naional, evidena suprafeelor cultivate i a cultivatorilor de plante
superioare modificate genetic;
aplic principiul coexistenei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte
tipuri de culturi agricole;
asigur informarea autoritii publice centrale pentru protecia mediului asupra rezultatelor
controlului i msurile adoptate n domeniul organismelor modificate genetic.
7. Autoritatea public central n domeniul transporturilor i infrastructurii
- Articolul 88 OUG 195/2005
- Atribuii i rspunderi:
dezvolt planuri i programe care materializeaz politica naional de amenajare a teritoriului
i localitilor, cu respectarea principiilor prezentei ordonane de urgen i a legislaiei
specifice privind evaluarea de mediu a planurilor i programelor;
elaboreaz i aplic programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a transporturilor
multimodale i a transportului combinat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonane de
urgen;
asigur controlul gazelor de eapament;
elaboreaz i dezvolt planuri de aciune i programe privind mbuntirea calitii i
proteciei mediului, inclusiv n domeniul zgomotului i vibraiilor pentru toate modurile de
transport i infrastructurile acestora;
urmrete protejarea patrimoniului natural, inclusiv prin msuri impuse unitilor care
desfoar activiti n domeniul turismului i ncurajeaz aplicarea principiilor
ecoturismului.

8. Autoritatea public central n domeniul administraiei i internelor


- Articolul 89 OUG 195/2005
- Atribuii i rspunderi:
elaboreaz strategiile n domeniile gospodririi comunale i al producerii i distribuiei
energiei termice n conformitate cu legislaia privind protecia mediului;
elaboreaz norme i instruciuni specifice, n concordan cu respectarea principiilor prezentei
ordonane de urgen, pentru domeniile sale de activitate;
supravegheaz respectarea de ctre personalul aflat n subordine a normelor de protecie a
mediului pentru activitile proprii;
aplic sanciuni pentru nclcarea de ctre personalul din domeniul internelor a legislaiei de
protecie a mediului;
7

sprijin autoritile competente pentru protecia mediului n exercitarea controlului


transporturilor de substane i materiale supuse unui regim special, pe baza normelor avizate
de autoritatea public central pentru protecia mediului;
particip, potrivit competenelor, la aciunile de prevenire, protecie i intervenie n caz de
accidente ecologice prin Inspectoratele pentru Situaii de Urgen.
- n cadrul Ministerului Administraiei i Internelor funcioneaz Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgen, cu o structur complex avnd ca sarcini principale intervenia n situaii de
urgen generate de acte de terorism, inclusiv de terorism ecologic, i de dezastre sau calamiti
naturale n condiiile prevzute de art. 93 din Constituia Romniei, privind msurile excepionale,
n scopul aprrii vieii i sntii populaiei, a mediului nconjurtor, a valorilor materiale i
culturale importante, pe timpul producerii unor situaii de urgen, care s permit restabilirea
rapid a strii de normalitate. Prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 a
fost nfiinat Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, care este organizat de
autoritile administraiei publice i se compune dintr-o reea de organisme, organe i structuri
abilitate pentru intervenie n situaiile de urgen.
9. Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor
- Articolul 92 OUG 195/2005
- Atribuii i rspunderi:
elaboreaz, n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului,
reglementri n domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat
al proteciei vieii i sntii umane, sntii i bunstrii animale, proteciei mediului i
intereselor consumatorilor;
elaboreaz, mpreun cu autoritile publice centrale pentru protecia mediului, pentru
agricultur, silvicultur i cu autoritatea sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor,
reglementrile referitoare la produsele biocide, ngrminte chimice, produsele de protecie a
plantelor, organismele modificate genetic obinute prin tehnicile biotehnologiei moderne i
asigur controlul aplicrii acestora n domeniul su de competen;
controleaz trasabilitatea i etichetarea organismelor modificate genetic n toate etapele
introducerii lor pe pia;
asigur controlul activitilor n domeniul su de activitate i al trasabilitii produselor i
comunic autoritii centrale pentru protecia mediului rezultatele controlului.
10. Autoritatea naional n domeniul sanitar-veterinar i al siguranei alimentelor
- Articolul 91 OUG 195/2005
- Atribuii si rspunderi:
elaboreaz, n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului,
reglementri n domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat
al proteciei vieii i sntii umane, sntii i bunstrii animalelor;
asigur controlul activitilor n domeniul su de activitate i al trasabilitii produselor;
colaboreaz cu autoritatea public central pentru protecia mediului n stabilirea unor
proceduri armonizate, eficiente i transparente privind evaluarea riscului i autorizarea
organismelor modificate genetic, precum i a unor criterii pentru evaluarea potenialelor
riscuri care rezult din utilizarea alimentelor i hranei modificate genetic, pentru animale;
informeaz autoritatea public central pentru protecia mediului asupra rezultatelor
controlului i msurile adoptate n domeniul organismelor modificate genetic.
8

III.

Instituiile speciale de drept al mediului


1. Administraia Naional Apele Romne
- Administraia Naional Apele Romne este operator unic pentru serviciile specifice n
domeniul gospodririi i valorificrii resurselor de ap de suprafa i subterane cu potenialele lor
naturale, n condiiile legii. Administraia Naional Apele Romne aplic strategia i politica
naional n domeniul gospodririi cantitative i calitative a resurselor de ap, scop n care
acioneaz pentru cunoaterea resurselor de ap, conservarea, folosirea raional i protecia
resurselor de ap mpotriva epuizrii i degradrii, n vederea asigurrii unei dezvoltri durabile,
prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucia ecologic a cursurilor de ap, asigurarea
supravegherii hidrologice i hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaiei armonizate cu
Directivele Uniunii Europene n domeniul gospodririi durabile a resurselor de ap i conservarea
ecosistemelor acvatice i a zonelor umede. Pentru realizarea scopului, Administraia Naional
Apele Romne coordoneaz i rspunde de modul de folosire a resurselor de ap de suprafa i
subterane pe ntre teritoriul rii i de exploatarea lucrrilor de gospodrire a apelor; colaboreaz
cu toi deintorii altor lucrri construite pe ape sau n legtur cu apele
- Atribuii:
elaborarea balanei apei pe bazine hidrografice i la nivelul rii, elaborarea i urmrirea
aplicrii planurilor de restricii i folosire a apei n perioade deficitare, pe bazine hidrografice,
precum i coordonarea elaborrii de ctre utilizatorii de ap a programelor de restricii n
alimentarea cu ap n caz de secet;
monitorizarea strii i evoluiei cantitative i calitative a apelor;
elaborarea diagnozelor i prognozelor hidrologice i avertizarea n caz de producere a
fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea Romniei la Organizaia Meteorologic
Mondial, pe linie de hidrologie;
controlul utilizatorilor de ap i al lucrrilor construite pe ape i n legtur cu apele, din
punct de vedere al funcionrii i al ncadrrii n prevederile avizelor i autorizaiilor de
gospodrire a apelor;
aprarea mpotriva inundaiilor prin lucrrile de gospodrire a apelor aflate n administrarea
sa i constituirea stocului de materiale i mijloace specifice de aprare mpotriva inundaiilor,
aferente acestora;
asigurarea secretariatelor tehnice permanente n domeniul aprrii mpotriva inundaiilor;
participarea la coordonarea aciunilor de aprare mpotriva inundaiilor i accidentelor la
construciile hidrotehnice i la pregtirea populaiei pentru aprarea mpotriva inundaiilor
prin exerciii periodice de simulare;
avertizarea i intervenia n caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase i de
accidente la construciile hidrotehnice din administrare;
elaborarea planurilor de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase i accidentelor la construciile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine
hidrografice, precum i acordarea asistenei tehnice la elaborarea de ctre utilizatorii de ap i
comisiile locale a planurilor proprii de aprare;
participarea, n caz de producere a polurilor accidentale, la activitile operative de avertizare
a utilizatorilor de ap i a autoritilor administraiei publice din aval, de eliminare a cauzelor
i de diminuare a efectelor i de monitorizare a propagrii undei poluante;
9

colaborarea permanent cu comisiile de dezastre, cu unitile de ordine public, cu autoritile


publice teritoriale, pentru sntate i altele, pentru nlturarea cauzelor i efectelor polurilor
accidentale;
elaborarea i urmrirea aplicrii planurilor bazinale de prevenire i de nlturare a efectelor
polurilor accidentale, coordonarea elaborrii de ctre utilizatorii de ap a planurilor proprii
de prevenire i de combatere a polurilor accidentale, precum i asigurarea proteciei sporite
i a mbuntirii mediului acvatic prin msuri specifice de reducere progresiv a polurii;
asigurarea aplicrii prevederilor conveniilor i ale altor acorduri internaionale din domeniul
apelor la care Romnia este parte i a implementrii prevederilor legislaiei armonizate cu
Directivele Uniunii Europene n domeniul gospodririi apelor;
aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodririi cantitative i calitative a
apelor;
valorificarea complex a apelor ca resurs economic, cu potenialele i uzufructul acestora,
realizarea serviciilor specifice i comune de gospodrire a apelor i executarea acestora pe
baz de contracte economice ncheiate cu beneficiarii;
asigurarea funciilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodrire a apelor;
propunerea de tarife pentru serviciile specifice de gospodrire a apelor i de actualizare a
acestora conform legislaiei n vigoare.
2. Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii
- Administraia a fost organizat prin Hotrrea Guvernului nr.264/1991 ca instituie public cu
personalitate juridic, finanat de la bugetul administraiei de stat, avnd ca obiect de activitate:
redresarea ecologic a Deltei Dunrii i conservarea genofondului (biodiversitii) i
ecofondului;
cunoaterea capacitii productive i dimensionarea exploatrii resurselor din Delta Dunrii n
limitele ecologice admisibile;
coordonarea lucrrilor hidrotehnice att pentru asigurarea unei mai bune circulaii a apei pe
canale, ghioluri i lacuri, ct i pentru mpiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei
marine;
cercetarea fenomenelor deltaice;
stabilirea locurilor de vntoare i de pescuit, precum i a condiiilor de desfurare a acestor
activiti;
stabilirea modului de circulaie i acces n Delta Dunrii al brcilor, alupelor, navelor
fluviale i maritime, persoanelor i grupurilor de cercettori;
stabilirea criteriilor de dezvoltare a aezrilor umane i turismului;
prezentarea de propuneri privind stabilirea de penaliti pentru sancionarea abaterilor de la
regulile de desfurare a activitii n Delta Dunrii.
3. Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur
- Instituie public de interes naional, organ de specialitate care funcioneaz n subordinea
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, cu excepia activitilor similare ce se desfoar n
cadrul Rezervaiei Biosfera Delta Dunrii.
- Activitatea n domeniu se realizeaz prin cooperarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale cu Ministerul Mediului i Pdurilor. Nivelul capturilor din mediul acvatic se stabilesc prin
operaiunea de contingentare, pe baza studiilor elaborate de instituiile de cercetare tiinific de

10

profil, innd cont de necesitatea ocrotirii speciilor protejate. n acest scop, atribuirea dreptului de
pescuit se face n baza licenelor, permiselor i a autorizaiilor emise de A.N.P.A..
- Autoritatea public central care rspunde de pescuit i acvacultur, la propunerea Ageniei
Naionale pentru Pescuit i Acvacultur, stabilete msuri privind comercializarea, procesarea
i prelucrarea produselor obinute din pescuit i acvacultur, n special pentru:
respectarea standardelor de calitate a produselor pescreti pe toat durata procesului de
comercializare, pentru a asigura transparena pe pia i pentru a face posibil informarea
corespunztoare a consumatorilor, n special n ceea ce privete natura produsului;
respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit i acvacultur,
n concordan cu normele de conservare i protecie a resurselor acvatice vii;
ncurajarea i sprijinirea procesrii i prelucrrii produselor pescreti;
mbuntirea calitii i promovarea produselor pescreti;
mrirea gradului de utilizare i cretere a valorii adugate a materiei prime obinute prin
acvacultur i pescuit.
- Normele privind comercializarea produselor pescreti se refer n principal la prospeime,
calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare i etichetare.
- Este interzis comercializarea produselor obinute din pescuit, de orice origine sau provenien, a
cror mrime sau greutate este mai mic dect cea prevzut n reglementrile n vigoare sau al
cror mod de obinere nu este n conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitarveterinare.
- Obiective de cercetare:
cunoaterea biologiei, etologiei i diversitii structurii, funcionabilitii i productivitii din
aceste ecosisteme i a interaciunilor specifice;
evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine i a apelor continentale de
ctre activitile de pescuit i acvacultur, precum i de alte activiti antropice;
identificarea de noi zone i resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;
dezvoltarea i diversificarea acvaculturii.
- Autoritatea public central care rspunde de pescuit i acvacultur stabilete condiiile de
acordarea autorizaiei speciale de pescuit n scop tiinific, la propunerea Ageniei Naionale
pentru Pescuit i Acvacultur.
- Capturile obinute n urma pescuitului tiinific nu fac obiectul comercializrii.
- Periodic, autoritatea public central care rspunde de pescuit i acvacultur, n colaborare cu
instituiile de cercetare i cu Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur, stabilete strategia i
obiectivele cercetrii n domeniul pescresc i, anual, planul de cercetare al sectorului.
4. Administraia Naional de Meteorologie
- Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie l constituie
activitatea de meteorologie si climatologie necesar dezvoltrii social-economice a Romniei si
integrarea acestei activitti n sistemul de conventii si relatii internationale, scop n care:
efectueaz observatii si msurtori privind starea si evolutia vremii;
asigur si controleaz circulatia intern de date si informatii meteorologice;
elaboreaz metodologii de msurare si prelucrare a datelor si realizeaz produse
meteorologice;
elaboreaz diagnoze, prognoze si avertizri meteorologice;
particip la activittile adiacente de prentmpinare a riscurilor meteorologice;
11

constituie, actualizeaz sistematic si administreaz Fondul national de date


meteorologice;
realizeaz studii si cercetri, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;
elaboreaz studii si scenarii de evolutie a climei;
dezvolt capacitatea proprie de rspuns la cererea si exigentele utilizatorilor;
elaboreaz componentele de climatologie din studiile de impact si de bilant de mediu;
organizeaz si coordoneaz sistemul national de formare si pregtire profesional n
domeniul meteorologiei, climatologiei si fizicii atmosferei;
particip la programe/activitti internationale, conform domeniului su de competent;
reprezint Romnia pe lng Organizatia Meteorologic Mondial.
5. Administraia Fondului pentru Mediu
- instituie de utilitate public cu personalitate juridic, sub autoritatea Ministerului Mediului,
avnd ca obiect de activitate gestionarea general a fondului pentru mediu.
- prin dispoziii speciale ale legii, au fost create urmtoarele fonduri:
a. Fondul pentru Mediu
instrument economico-financiar destinat susinerii i realizrii cu prioritate a proiectelor
cuprinse n Planul naional de aciune pentru protecia
mediului, n conformitate cu normele i standardele de mediu n vigoare. Fondul pentru
Mediu se utilizeaz pentru susinerea i realizarea obiectivelor prioritare, de interes
public major, din Planul naional de aciune pentru protecia mediului, care vizeaz:
controlul i reducerea polurii aerului, apei i solului, inclusiv prin utilizarea
unor tehnologii curate;
protecia resurselor naturale;
gestionarea sau reciclarea deeurilor;
tratarea i/sau eliminarea deeurilor periculoase;
protecia i conservarea biodiversitii;
educaia i contientizarea privind protecia mediului.
b. Fondul de ameliorare a fondului funciar
creat prin art. 67 i 71 din Legea nr.18/1991, a fondului funciar; acest fond se afl la
dispoziia Ministerului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor i a Ministerului Apelor
i Proteciei Mediului
Acest fond asigur sumele necesare pentru cercetarea, proiectarea i executarea
lucrrilor prevzute n proiecte de amenajare, ameliorare i punere n valoare a
terenurilor degradate i poluate, cuprinse n perimetrul de ameliorare.
c. Fondul Romn de Orientare i Dezvoltare a Agriculturii i Pdurilor
constituit prin aplicarea instrumentelor de reglare a pieelor produselor agricole i
alimentare prin Legea nr.73 din 16 ianuarie 2002 privind organizarea i funcionarea
pieelor produselor agricole i alimentare n Romnia.
Destinaii:
prime i pli directe pe produs sau grupe de produse;
prime acordate la exportul de produse agricole i alimentare;
cheltuieli pentru stocarea produselor excedentare;
susinerea preurilor prevzute de lege n scopul funcionrii pieelor produselor
agricole i alimentare.
d. Fondul apelor
12

instituit prin Hotrrea de Guvern nr.1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar
de pli pentru produsele i serviciile de gospodrire a apelor, fiind preluat de Legea
apelor nr.107/1966.
Acesta este un fond special extrabugetar i este constituit din taxele i tarifele
percepute pentru serviciile de avizare i autorizare, precum i din penalitile ce se
aplic utilizatorilor de ap n condiiile stabilite de lege.
El este destinat susinerii financiare a Sistemului Naional de supraveghere
cantitativ i calitativ a resurselor de ap, lucrrilor publice de aprare mpotriva
inundaiilor i altor calamiti naturale, pentru protecia bazinelor hidrografice,
finanarea investiiilor pentru lucrrile de gospodrire a apelor i altele.
e. Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaie silvic
are drept surse de constituire:
taxele percepute n cazul scoaterii definitive a terenurilor din circuitul silvic,
conform dispoziiilor legale;
taxa egal cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia
principal de baz corespunztoare staiunii, n cazul scoaterii definitive a
terenurilor din fondul forestier naional, n situaia n care persoanele fizice sau
juridice care folosesc terenul, la cerere, ofer n compensare terenuri limitrofe
fondului forestier, echivalente ca suprafa i bonitate;
garania n bani, n sum egal cu cheltuielile necesare pentru aducerea n
condiii apte de mpdurire a terenului scos temporar din fondul forestier
naional;
alte taxe prevzute de lege.
f. Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
a luat natere prin Ordonana de Guvern nr.29/1994 i este constituit din taxele de
dezvoltare cuprinse n tarifele n vigoare stabilite pentru energia electric i termic
livrate de ntreprinderea Electrica" S.A. consumatorilor din economie.
Fondul este utilizat, printre altele, i pentru finanarea unor lucrri pentru protecia
mediului din sectorul energetic.
g. Fondul pentru gospodrirea deeurilor radioactive i dezafectare
este prevzut de Legea nr.111/1996 privind desfurarea activitilor nucleare. Se
constituie din contribuia solicitanilor de autorizaii pentru desfurarea activitilor
nucleare prevzute de lege.
6. Serviciile profesioniste pentru situaii de urgen
- constituite ca servicii deconcentrate, care funcioneaz ca inspectorate judeene i al municipiului
Bucureti, asigur n zonele de competen coordonarea, ndrumarea i controlul activitilor de
prevenire i gestionare a situaiilor de urgen. n cadrul serviciilor de urgen profesioniste se
organizeaz inspecii de prevenire, centre operaionale i alte structuri adecvate pentru gestionarea
situaiilor de urgen, ncadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, n comunicaii, informatic
i relaii publice. Pe durata situaiilor de urgen sau a strilor potenial generatoare de situaii de
urgen se ntreprind, n condiiile legii, dup caz, aciuni i msuri pentru:
avertizarea populaiei, instituiilor i agenilor economici din zonele de pericol;
declararea strii de alert n cazul iminenei ameninrii sau producerii situaiei de
urgen;
punerea n aplicare a msurilor de prevenire i de protecie specifice tipurilor de risc
13

i, dup caz, hotrrea evacurii din zona afectat sau parial afectat;
intervenia operativ cu fore i mijloace special constituite, n funcie de situaie, pentru
limitarea i nlturarea efectelor negative;
acordarea de ajutoare de urgen;
instituirea regimului strii de urgen, n condiiile prevzute de art. 93 din Constituia
Romniei, republicat.
- Atribuiile Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen
analizeaz, evalueaz i monitorizeaz tipurile de risc, efectueaz prognoze asupra
evoluiei acestora n scopul identificrii strilor potenial generatoare de situaii de
urgen, propunnd totodat msuri pentru avertizarea populaiei i prevenirea agravrii
situaiei;
asigur coordonarea aplicrii unitare, pe ntreg teritoriul rii, a msurilor i aciunilor de
prevenire i gestionare a situaiilor de urgen;
asigur informarea operativ a ministrului administraiei i internelor i a instituiilor
interesate asupra strilor potenial generatoare de situaii de urgen sau producerii
situaiilor de urgen n teritoriu, printr-un sistem informaional propriu;
coordoneaz derularea programelor naionale de pregtire n domeniul aprrii mpotriva
dezastrelor;
coordoneaz activitile de prevenire i de intervenie desfurate de serviciile publice
comunitare profesioniste, precum i constituirea grupelor operative pentru coordonarea i
sprijinul rspunsului n situaii de urgen n zonele grav afectate;
transmite i urmrete ndeplinirea deciziilor Comitetului Naional;
asigur informarea populaiei prin mass-media despre iminena ameninrii ori
producerea situaiilor de urgen, precum i asupra msurilor ntreprinse pentru limitarea
sau nlturarea efectelor acestora;
asigur coordonarea tehnic i de specialitate a centrelor operaionale i a centrelor
operative i asigur meninerea permanent a fluxului informaional cu acestea;
coopereaz cu organismele de profil pe plan internaional, pe baza conveniilor la care
statul romn este parte, i urmrete respectarea acestor convenii n domeniul situaiilor
de urgen;
avizeaz i propune Comitetului Naional, spre aprobare, planurile de intervenie, de
cooperare sau de asisten tehnic cu alte structuri ori organizaii internaionale, n
vederea mbuntirii managementului situaiilor de urgen;
etc.
7. Organizarea instituional a proteciei mpotriva dezastrelor
- Msurile de aprare mpotriva dezastrelor, stabilite n condiiile legii de ctre Comisia
guvernamental de aprare mpotriva dezastrelor, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice
i juridice. Comisia guvernamental de aprare mpotriva dezastrelor i constituie un secretariat
tehnic permanent, care funcioneaz pe lng secretarul general al guvernului i care este format
din specialiti pe domenii de activitate, desemnai de ministere i de celelalte autoriti ale
administraiei publice centrale de specialitate care au reprezentani n comisie.
- Comisia guvernamental de aprare mpotriva dezastrelor are urmtoarele atribuii principale:
fundamenteaz i propune strategia naional de aprare mpotriva dezastrelor;
iniiaz elaborarea de acte normative privind aprarea mpotriva dezastrelor;
14

asigur organizarea i aplicarea unitar, pe ntreg teritoriul rii, a msurilor de aprare


mpotriva dezastrelor;
propune Guvernului includerea n bugetul de stat anual a fondurilor necesare aprrii
dezastrelor i nlturrii efectelor acestora;
informeaz Guvernul asupra situaiilor create n teritoriu, printr-un sistem informaional
propriu;
urmrete respectarea conveniilor internaionale n domeniul aprrii mpotriva
dezastrelor;
urmrete ndeplinirea msurilor stabilite n zonele de dezastru declarate;
analizeaz cauzele i urmrile dezastrelor i stabilete msuri de aprare,
promoveaz studii de evaluare a riscului potenial i a urmrilor dezastrelor i coopereaz
cu organismele de profil pe plan internaional, pe baza conveniilor la care statul romn
este parte;
Comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre au urmtoarele atribuii principale:
elaboreaz regulamente de aprare mpotriva dezastrelor produse n domeniul specific i
particip la elaborarea strategiei naionale de aprare mpotriva dezastrelor;
elaboreaz planurile operative de aprare specifice; 284
ndrum, controleaz i avizeaz modul de ntocmire a planurilor de aprare n teritoriu;
particip la elaborarea planurilor i a programelor generale de aprare n caz de dezastru;
fac anual propuneri Comisiei guvernamentale de aprare mpotriva dezastrelor pentru
asigurarea mijloacelor materiale i financiare necesare organizrii aprrii n cazuri de
dezastru i nlturrii efectelor dezastrelor;
asigur informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potenial,
iminenei producerii i efectelor dezastrelor, precum i a msurilor luate;
iniiaz programe de cercetare n domeniile specifice i fac propuneri pentru fondurile
necesare ntreinerii i dezvoltrii reelelor de nregistrare seismic;
propun mecanisme i instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre,
precum i metode de identificare i evaluare a riscurilor;
Comisiile judeene i Comisia municipiului Bucureti de aprare mpotriva dezastrelor au
urmtoarele atribuii principale:
inventariaz i supravegheaz sursele poteniale de producere a dezastrelor;
coordoneaz pregtirea populaiei pe localiti, instituii, ageni economici i cartiere de
locuine privind prevenirea, protecia i intervenia n caz de dezastru;
stabilesc i asigur funcionarea sistemului informaional pe plan local pentru alarmare n
caz de dezastru;
elaboreaz planurile judeene de protecie i intervenie n cazul dezastrelor i aprob
planurile localitilor i ale agenilor economici;
urmresc punerea n aplicare a msurilor de aprare mpotriva dezastrelor;
asigur culegerea de informaii i transmiterea fluxului informaional din teritoriu spre
comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre;
formuleaz propuneri cu privire la constituirea i utilizarea rezervelor materiale i a
mijloacelor pentru intervenie, pstrarea i refacerea lor prin aprovizionare curent i,
dup caz, clasarea sau casarea la depirea termenelor de funcionare sau de valabilitate,
n limita fondurilor anuale alocate n acest scop;
15

asigur informarea populaiei asupra iminenei producerii unor dezastre, precum i a


msurilor luate pentru limitarea efectelor acestora;
8. Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor
- Articolul 92 OUG 195/2005
- Atribuii i rspunderi:
elaboreaz, n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului,
reglementri n domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel
ridicat al proteciei vieii i sntii umane, sntii i bunstrii animale, proteciei
mediului i intereselor consumatorilor;
elaboreaz, mpreun cu autoritile publice centrale pentru protecia mediului, pentru
agricultur, silvicultur i cu autoritatea sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor,
reglementrile referitoare la produsele biocide, ngrminte chimice, produsele de
protecie a plantelor, organismele modificate genetic obinute prin tehnicile
biotehnologiei moderne i asigur controlul aplicrii acestora n domeniul su de
competen;
controleaz trasabilitatea i etichetarea organismelor modificate genetic n toate etapele
introducerii lor pe pia;
asigur controlul activitilor n domeniul su de activitate i al trasabilitii produselor i
comunic autoritii centrale pentru protecia mediului rezultatele controlului.
9. Autoritatea naional n domeniul sanitar-veterinar i al siguranei alimentelor
- Articolul 91 OUG 195/2005
- Atribuii si rspunderi:
elaboreaz, n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului,
reglementri n domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel
ridicat al proteciei vieii i sntii umane, sntii i bunstrii animalelor;
asigur controlul activitilor n domeniul su de activitate i al trasabilitii produselor;
colaboreaz cu autoritatea public central pentru protecia mediului n stabilirea unor
proceduri armonizate, eficiente i transparente privind evaluarea riscului i autorizarea
organismelor modificate genetic, precum i a unor criterii pentru evaluarea potenialelor
riscuri care rezult din utilizarea alimentelor i hranei modificate genetic, pentru animale;
informeaz autoritatea public central pentru protecia mediului asupra rezultatelor
controlului i msurile adoptate n domeniul organismelor modificate genetic.

16

Mgurean Ioana Maria


Facultatea de Drept
Anul II
Grupa 3

17