Sunteți pe pagina 1din 22

1.

Studiu de caz privind taxele vamale


O societate comerciala efectueaza un import de bunuri de la un furnizor stabilit pe teritoriul
unui stat tert. Pentru aceste operatiuni, societatea comerciala trebuie sa se inregistreze la Directia
generala a vamilor si sa obtina Numrul de nregistrare i Identificare a Operatorilor Economici
EORI. Costul marfii conform facturii emise de furnizor este de 24.314 usd (85.100 RONI),
valoarea transportului facturat este de 3.571 usd ( 12.500 RON) iar valoarea taxelor vamale este
de 350 usd (1.225 RON).Valoarea totala este de 28.235 usd, cu un echivalent in RON de 98.825
RON calculat la un curs de 3,4999 RON/u.s.d. Valoarea TVA datorata in vama este de 23.718
RON.
Se va proceda la inregistrarea operatiunilor in contabilitate:
a) Plata taxelor vamale si a TVA-ului aferent
446.01 (taxe vamale )

= 5121

446.02 ( analitic TVA vama) = 5121

1.225
23.519

b) Inregistrarea facturii de achizitie intracomunitara de bunuri care include costul


transportului, a bunurilor achizitionate, costul asigurarii si valoarea taxelor vamale
datorate/achitate in vama, avand drept documente justificative factura emisa de catre fiecare
furnizor:
371

98.825

401.01 (furnizor marfa)

85.100

401.02 (furnizor transport) 12.500


446.01 (taxe vamale)

1.225

La data receptiei bunurilor, la formarea pretului de intrare, importatorul ia in calcul toate


sumele aferente achizitiei respective
c) Deducerea TVA-ului aferent achizitiei in vama :
4426

446.02 (TVA vama)


1

23.718

d) Se va inregistra TVA-ul aferent achititiei de bunuri in declaratia 300 avand baza de


impozitare a TVA: 98.825 RON si TVA-ul : 23.718 RON, la randul 9 denumit livrari de
bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 24%.
2. Studiu de caz privind impozitul pe cladiri
SC Bebe SRL detine la sfarsitul anului 2014 un imobil cu trei camere in Bucuresti si un
apartament cu 3 camere in Timisoara, cel de-al doilea fiind folosit drept sediu secundar.
Societatea datoreaza impozite pe cladiri in suma de 700 RON pentru imobilul din Bucuresti
si de 200 RON pentru cel din Brasov.Inregistrati in contabilitate datoria cu cele doua
impozite pe cladiri si plata acestora.
a)Inregistrare datorie cu impozitul pe cladiri:
635 Cheltuieli cu alte impozite, =

446.1 Impozit cladiri

900

taxe si varsaminte asimilate


b)Plata impozite cladiri:
446.1 Impozit cladiri

5311 Casa in RONI

900

3. Studiu de caz privind impozitul pe teren


SC Bebe SRL detine un teren intravilan, pe care s-a construit cladirea in care are sediul.
La sfarsitul anului 2014, societarea are de platit un impozit pe teren in suma de 2.000 RON.
Impozitul pe teren a fost stabilit de consiliul local luand in calcul numarul de metri patrati de
teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/ sau categoria de folosinta a
terenului
Contabilizati datoria cu impozitul pe teren.

a) Inregistrare impozit teren:


635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

446.2 Impozit teren


2

2.000

varsaminte asimilate
b)Plata impozit teren 25.03.2015
446.2Impozit teren

5311 Casa in RON

1.000

c)Plata impozit teren 25.09.2015


446.2Impozit teren

5311 Casa in RONI

1.000

Impozitul/ taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.
4. Studiu de caz privind impozitul pe mijloace de transport
Societatea Bebe Srl are in proprietate un autoturism RENAULT, dobandit la data de
05.02.2014 pentru care taxa anuala este de 3.000 RON. Evidentiati in contabilitate datoria cu
impozitul auto si plata acestuia.
a) Inregistrare datoriei cu impozitul auto:
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

446.3 Impozit auto

3.000

varsaminte asimilate
b)Plata impozit auto:
446.3Impozit auto

5121 Conturi la banci

2.700

Societatea a achitat integral impozitul pana la data de 31.03 a anului curent (prima scadenta).
Prin urmare se ofera o bonificatie de 10% din valoarea impozitului stabilit.
5. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Societatea comerciala MIMI S.R.L. a incheiat un contract cu societatea comerciala Bebe Srl.
pentru afisarea unei reclame prin intermediul unui panou de afisaj amplasat pe stadionul din
Bucuresti. Contractul este incheiat pe o perioada de 12 luni, serviciile pentru afisarea reclamei
intrand in vigoare cu luna septembrie 2014.Valoarea contractului este de 50.000 RON, fara
3

T.V.A., din care s-a platit suma de 25.000 RON pana in luna de iunie 2014, urmand sa se achite
25.000 RON pana in luna august 2014.
Valoarea serviciilor de reclam i publicitate cuprinde orice plat obinut sau care urmeaz a
fi obinut pentru serviciile de reclam i publicitate, cu excepia taxei pe valoarea adugat. Prin
urmare se va plati taxa pentru serviciul de reclama si publicitate la bugetul Consiliului Local
Bucuresti, astfel:
pana la data de 10 iulie 2014: 25.000 RONI x 3% = 750 RON
pana la data de 10 septembrie 2014: 25.000 RONI x 3% = 750 RON
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se va varsa la bugetul local, lunar, pna la data de
10 a lunii urmatoare n care a intrat n vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si
publicitate.
Cota de 3% este stabilita de Consiliul Local al Municipiului Bucuresti.
a)

Inregistrarea facturii

= 401.01 Furnizori

62.000

471 Cheltuieli in avans

50.000

4426 TVA deductibil

12.000

b)

Inregistrarea cheltuielilor lunare aferente cheltuielilor in avans

In fiecare luna se va proceda la trecerea pe cheltuieli pentru luna in curs a cheltuielilor


inregistrate in avans, dupa urmatorul rationament: 50.000 : 12 luni calendaristice= 4.166,67
628 Servicii diverse = 471 Cheltuieli in avans
c)

166.67

Inregistrarea sumelor de platit catre Bugetul Local al Mun.Bucuresti


635 Cheltuieli privind taxele

= 446.01 Taxe

635 Cheltuieli privind taxele

= 446.01 Taxe 750 31 august 2014


4

750 30 iunie 2014

d)

Plata sumelor aferente facturii pentru serviciile prestate


401.01 Furnizori

= 5121 Conturi bancare 25.000

10 iulie 2014

401.01 Furnizori

= 5121 Conturi bancare 25.000

10 sept.2014

6. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea drumurilor publice

Societatea Bebe Srl achizitioneaza o rovinieta in valoare de 124 RON, inclusiv TVA pentru a
putea folosi drumurile publice, valabila 12 luni de la data achizitionarii, respectiv 12.12.2014.
Societatea are ca obiect de activitatea vanzarea on-line de produse consumabile. Prin urmare
societatea transporta produsele consumabile la sediul clientului, prestand o activitate de curierat.
Cheltuielile sunt considerate integral deductibile in aceasta situatie intrucat autoturismul se
inscrie la art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal , mai exact autovehiculul este utilizat pentru
servicii de curierat si are o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg si nu are
mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului

a) inregistrarea rovinietei
%

= 401 Furnizori 124

471 Cheltuieli in avans

100

4426 TVA deductibila

24

b) plata rovinietei
401.01 Furnizori

5311 Casa

124

c) inregistrarea cheltuielilor lunare aferente cheltuielilor in avans


100 RON/ 12 luni calendaristice = 8,33RON /luna
635 Cheltuieli privind taxele

= 471 Cheltuieli in avans 8,33 la data de 31.01.2015

635 Cheltuieli privind taxele

= 471 Cheltuieli in avans 8,33 la data de 31.12.2016

7. Studiu de caz privind taxa pentru fondul de mediu

O societate juridica cumpara deseuri neferoase de la societatea Y cu o valoare de 900 RON,


exclusiv TVA. Societatea comerciala urmeaza pe viitor sa vanda marfa aferenta produselor
reziduale cu o valoare de 1.000 RON exclusiv TVA.Inregistrati operatiunile contabile.

a) Vnzarea deeurilor ctre unitatea colectoare/valorificatoare, cu evidenierea distinct n


factur a cotei de 3% reprezentnd fondul de mediu:
4111 Clieni

%
1.240
703 Venituri din vnzarea 1.000
valoarea deeurilor vndute (incl. cota de 3% Fond)
4427 TVA colectat
240

b) ncasarea facturii, mai puin a cotei din veniturile realizate de unitatea deintoare
reprezentnd suma necesar constituirii fondului pentru mediu, potrivit legii. Diferena dintre
valoarea total a facturii i cota reinut prin stopaj la surs de ctre unitatea
colectoare/valorificatoare se nregistreaz la cheltuieli, articol contabil:
%

4111 Clieni
1.240
512 Cont banca valoarea facturii emise
mai puin cota de 3%
1202.8
652 Cheltuieli cu protecia mediului 37.2

8.Studiu de caz privind contractul de asociere in participatiune.

Intre societatea A si societatea B s-a intocmit un contract de asociere, ambele societati


fiind persone juridice romane. Dintre cele doua societati s-a convenit ca societatea A sa fie
responsabila cu conducerea contabilitatii asocierii. In acest caz nefiind necesara inregistrarea
distincta a asocierii. Asocierea este in proportie de 50%-50% intre societatile A si B.
Din punct de vedere al TVA, asociatul care tine evidenta contabila deduce sau colecteaza taxa pe
valoare adaugata.

Contabilitate A
- colectare cheltuieli
% = 401 Furnizori

119

6 Cheltuieli

100

4426 TVA deductibil

19

-colectare venituri
411 Clienti = %

238

7 Venituri

200

4427 TVA colectat 38

-inchidere venituri si cheltuieli


121 = 6 50
458 = 6. 50
7.= 121 100
7= 458 100

Contabilitate B
-primire decont venituri-cheltuieli
458 = 7 100
6= 458

50

-inchidere venituri si cheltuieli


121 =

6 50

7= 121 100
8

9.Studiu de caz privind tranzactiile intre partile afiliate

Sc Bebe SRL impumuta societatea Mimi SRL cu suma de 200.000 RONI, pe o perioada
de un an, cu o dobanda de 10%.Societatea Bebe detine 50% din capitalul social al societatii
Mimi SRL.Evidentiati primirea imprumutului de catre societatea Mimi :
Tranzactii la societatea Mimi SRL:
a) Primirea sumelor conform contractului incheiat intre entitatile afiliate:
5121Conturi la banci = 4511 "Decontari intre entitatile afiliate"

200.000

b) Inregistrarea dobanzilor de platit:


666 "Cheltuieli privind dobanzile" = 4518 "Dobanzi aferente decontarilor

20.000

intre entitatile afiliate"


c) Achitarea imprumutului si a dobanzii:
%

= 5121 Conturi la banci

220.000

4511 "Decontari intre entitatile afiliate"

200.000

4518 "Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate"

20.000

Tranzactii la societatea India SRL:


a) Acordarea imprumutului catre societatea M SRL:
4511"Decontari intre entitatile afiliate" = 5121 "Conturi la banci

200.000

b) Achitarea imprumutului si a dobanzii:


5121 Conturi la banci

220.000

4511 "Decontari intre entitatile afiliate"


766 "Venituri din dobanzi"
9

200.000
20.000

10. Studiu de caz privind diferentele de curs valutar

Sc India SRL emite o factura in valoare de 10.000 euro in data de 15.03.2014, curs BNR
4.2596 RON/euro si este incasata in data de 05.04.2012 , curs BNR de 4.2502
RON/euro.Inregistrati diferentele de curs.
a)Inregistrarea facturii:
4111Clienti =707Venituri din vanzarea marfurilor10.000euro * 4.2596RON/euro=42.596
RON
b)Inregistrarea diferentei de curs valutar la sfarsitul lunii martie 2012, cursul BNR fiind de
4.2471RON/euro
10.000 euro *4.2471 RON/euro 42.471 RON fata de 10.000 euro 8 4.2596 RON/euro =

42.596

RON
rezulta diferenta nefavorabila de 42.471 -42.596 = - 125 RON
666Cheltuieli cu diferente de curs valutar = 411 Clienti 125RON
c)Incasarea clientului extern:
5124 Conturi la banci in valuta = 4111Clienti

(42.596 -125) 42.471RON

d)Inregistrarea diferentei de curs la incasare:


10.000 euro x 4,2502 RONI/eur = 42.502 RONI fata de 10.000 euro x 4,2471 RON/eur = 42.471
RON
diferenta favorabila de curs de 42.502 RON - 42.471 RON = 31 RON
5124Conturi la banci in valuta

765 Venituri din diferente de curs valutar

11.Studiu de caz privind sconturile primite si acordate

10

31 RON

O societate comerciala vinde marfa in valoare de 1.000 lei fara TVA. Marfa este cumparata la
pretul de 800 ron. Ulterior emiterii facturii se va acorda o reducere comerciala in valoare de
10%. Infregistrati operatiile contabile.
a) Vanzare de marfa sau produse finite:
411 Clienti =

1.240 lei

707 Venituri din vanzarea marfurilor / 1.000 lei


4427 TVA colectata

240 lei

b) Descarcare de gestiune:
607 Costul marfurilor vandute = 371 Marfuri/ 800 lei
711 Variatia stocurilor

345 Produse finite

c) inregistrarea reducerii comerciale in valoare de 10%:


%

= 411 Clienti

124 lei

709 Reduceri comerciale acordate

100 lei

4427 TVA colectata

24 lei

12.Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe factura initiala


Societatea A livreaz societii B un mijloc de transport (produs finit pentru societatea A,
imobilizare corporal pentru societatea B) n valoare de 90.000 lei, TVA 24% convenindu-se ca
decontarea s aib loc peste 2 luni.Costul de producie al produsului este de 50.000 lei. Dup o
lun societatea B i pltete datoria fa de societatea A obinnd un scont (o reducere
financiar) de 24% pe an. Decontarea se face prin virament bancar. S se fac nregistrrile
contabile n contabilitatea ambelor societi.
Rezolvare:
a) n contabilitatea clientului
- Recepia mijlocului de transport
% = 404
111.600
2133
90.000
4426

21.600
11

-Achitarea datoriei (mai puin scontul)


404 = 5121
111.168
-Factur TVA privind scontul
4426 = 767
(432)
b) n contabilitatea furnizorului
- Livrarea produsului finit
4111 = %
111.600
701
90.000
4427

21.600

-Scoaterea din gestiune a produsuluifinit vndut


711 = 345

50.000

-ncasarea creanei (mai puin scontul)


% = 4111
111.600
5121
109.368
667
2.232
TVA privind scontul (3.720 x 24/124) 667= 4427 (432)

13.Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe factura ulterioara

O societate comerciala primeste de la furnizorul cu care a colaborat o factura de discount in


valoare de 124 ron. Inregistrati operatiunea contabila

a) Primirea discountului pe o factura ulterioara:


%

= 401 Furnizori = 124

609 Reduceri comerciale primite


4426

100

TVA deductibil

24

12

14. Studiul de caz privind operatiunile de regularizare la inventariere

La inventariere se constata lipsa unui copiator, cu valoare contabila de 2.200 lei.


Amortizarea cumulata la data inventarierii este de 1.000 lei. Lipsa copiatorului este imputata
gestionarului, valoarea de inlocuire fiind de 1.200 lei, prin scaderea din gestiune se va inregistra
si operatia de imputare a minusului:
a) inregistrarea lipsei copiatorului constatata
4282Alte creante " = %

1.488 lei

7588 "Alte venituri din exploatare"1.200 lei


4427 "TVA colectata"

288 lei

15. Studiul de caz privind operatiunile in curs de clarificare


O societate comerciala incaseaza de la un client neindentificat in momentul operarii
extrasului de cont suma de 10.500 ron. Inregistrati operatiunea contabila.
a) Inregistrare incasare
5121 Cont bancar in lei = 473 Operatiuni in curs de clarificare 10.500

16. Studiul de caz privind alte creante si datorii in legatura cu personalul

SC X are un salariat cu contract cu timp normal de 8 ore pe zi. Salariul de baz stabilit
este de 1.000 lei. Salariatul a primit un avans de 200 lei.
a) Inregistrare avans
425 Avansuri acordate personalului = 5311 Casa n lei 200
13

b) plat rest de plat pe card:


421 Personal salarii datorate = 5121Conturi curente la bnci 517
17. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu bugetul statului
Societatea plateste in plus la bugetul de stat suma de 450 lei. Aceasta suma este virata de
catre stat in contul bancar al societatii.
a) Inregistare operatie contabila
5121Conturi la banci in lei =4482 Alte creante fata de bugetul statului 450
18. Studiu de caz privind amenzile si penalitatile catre autoritati
O societate comerciala a primit o amenda privind nerespectarea termenului de depunere al
declaratiilor in valoare de 500 ron. Inregistrati tratamentul contabil aferent.
a) Inregistrare plata amenda
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati Ned. = 5311 500

19. Studiul de caz privind penalitatile contractuale

Societatea Bebe SRL primeste o factura de Vodafone aferenta lunii aprilie 2015, in care pe
langa serviciile aferente convorbirilor efectuate in valoarea de 500 RON, 16 RON reprezinta
penalitati de intarziere la plata.Inregistrati in contabilitate primirea facturii de telefonie si
evidentiati penalitatile calculate:
a)Inregistrare factura telefon:
%
626

401 Furnizori

500

Cheltuieli postale

si taxe de telecomunicatii

403.23

4426 TVA deductibil

96.77
14

b)Inregistrarea penalitatilor contractuale:


6588Alte chelt. de expl.-deductibil = 401Furnizori

16

20. Studiu de caz privind garantiile retinute personalului


La semnarea contractului cu viiorul gestionar, societatea Bebe Srl, retine gestionarului suma
de 1.500 RON din salariu drept garantie. Inregistrati operatiunea contabila descrisa mai sus.
a) Inregistrare retinere garantie
421 Personal salarii datorate = 4281 Alte datorii in legatura cu personalul

1.500

21. Studiul de caz privind contabilitatea operatiunilor de prelucrare in lohn

22. Studiul de caz privind decontarile in numerar


Societatea Bebe Srl achizitioneaza marfa in valoare de 5.000 RON. Plata se va efectua
cash pe data de 12.05.2015. Inregistrati operatiunile contabile descrise mai sus.
a) achizitie marfa
%=

401 furnizori 5.000

371 marfa
4428 tva deductibil

4032.26
967.74

b) plata marfa
401 furnizori = 5311 casa in lei 5.000

23. Studiu de caz privind decontarile prin virament bancar

15

Societatea Bebe SRL achizitioneaza un utilaj de la Sc Star SRL in valoare de 50.000


RON inclusiv tva. Plata se va face prin virament bancar . Evidentiati in contabilitate achizitia si
plata utilajului.
a)Achizitie utilaj :
%
= 404Furnizori de imobilizari

50.000

2131 Utilaje

40.322.58

4426 TVA deductibila

9.677.42

b)Plata utilaj:
404 Furnizor imobilizari = 5121 Conturi la banci 50.000

24. Studiu de caz privind investitiile pe termen scurt

Societatea Bebe Srl achizitioneaza 2.000 de obligatiuni la 5 ron/buc , 400 de obligatiuni se


achita imediat, restul celor 1.600 obligatiuni urmand a se deconta prin banca. Firma primeste o
dobanda de 200 ron pe care o incaseaza in numerar. Ulterior se vand 1000 de obligatiuni la 7
ron/buc si 500 de obligatiuni la 2 ron/buc. Inregistrati operatiunile contabile descirise mai sus.
a) achizitionarea obligatiunilor :
506

=%

10.000

5311

2000

5092

8000

b) achitarea celor 1600 de obligatiuni:


5092 = 5311 8.000
c) inregistrarea dobanzii cuvenite:
5088 = 762

200

d)vanzarea obligatiunilor la pretul de 6 RON/buc


16

5121 conturi la banci

= %
506

7000
5000

7642 2000

e)vanzarea obligatiunilor la pretul de 2 RON/buc


%

506

3.500

5121

1000

6642

2.500

25. Studiul de caz privind avansuri de trezorerie


O societate acorda unicului salariat un avans spre decontare, pe data de 13.05.2015, in
valoare de 5.000 RON. Salariatul are urmatoarele cheltuieli in deplasarea efectuata in scopul
obtinerii de venituri viitoare pentru societatea unde lucreaza: 2.000 RON cheltuieli de cazare
(inclusiv TVA), 2.000

RON cheltuieli pentru achizitionarea de materiale (inclusiv TVA),500

RON pentru cheltuieli de protocol. (inclusiv TVA), 400 RON pentru cheltuieli aferente
transportului (inclusiv TVA). Angajatul a obtinut pentru toate cheltuielile efectuate, facturi
fiscale. Restul avansului spre decontare nejustificat a fost predat catre societate pe data de
18.05.2015, in valoare de 100 RON. Inregistrati operatiile contabile descrise mai sus.
a) Inregistrare avans spre decontare
542 avans spre decontare= 5311 casa in RONI 5.000 RON
b) Inregistrarea documentelor contabile aferente deplasarii
%
625 cheltuiala cu deplasarea
4426 tva deductibil

= 401.01 F urnizor 2.000


1.612.90
387.10

%
371 marfa

= 401.02 Furnizor 2.000


1.612.90
17

4426 tva deductibil

387.10

%
623.1 cheltuieli de protocol
4426 tva deductibil

= 401.03 Furnizor

500
403.23
96.77

%
= 401.03 Furnizor
6022 cheltuieli privind combustibilul
4426 tva deductibil

400
322.58
77.42

c) Inregistrarea decontului de cheltuieli


542 avans spre decontare = 401.01

2.000

542 avans spre decontare = 401.02

2.000

542 avans spre decontare = 401.03

500

542 avans spre decontare = 401.01

400

d) Returnare avansului spre decontare


5311 casa in lei = 542 avans spre decontare

100

26. Studiul de caz privind acreditivele


Societatea comerciala Bebe Srl urmeaza sa efectueze tranzactii comerciale cu societatea Star
Srl . In contractul de prestari servicii, se mentioneaza ca societatea Bebe Srl, trebuie sa reserve si
sa depuna in contul furnizorului o suma de 500 RON pentru viitoarele tranzactii efectuate. Pe
data de 15.01.2015, societatea Bebe Srl achizitioneaza de la Star Srl , marfa in valoare de 500
RON ( incluziv TVA). Inregistrati operatiile contabile descrise mai sus.
a) Inregistrarea acreditivului
581 viramente interne = 5121.01 cont current

500

5411 acreditive in RONI = 581 viramente interne 500


b) Inregistrare marfii primite
%

= 401 furnizor

500
18

371 marfa

403.23

4426 tva deductibil

96.77

c) Inregistrarea operatiunii privind decontarea furnizorului din acreditivul deschis


401 furnizor= 5411 acreditive 500
27. Studiul de caz privind alte valori( tichete de masa)
Societatea Bebe SRL din Bucuresti activeaza in domeniul transportului rutier de marfuri.
Societatea a angajat 7 salariati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata,
urmand sa produca efecte de la data de 02.03.2015. Societatea a decis achizitionarea de tichete
de masa pentru cei 7 salariati. Inregistrati operatiile contabile descrise mai sus.
Calcul tichete de masa pentru angajati:
-

Nr zile lucratoare: 22 zile

Concedii effectuate: 0 zile de concediu

Numarul angajatiilor cu contract de munca :7

Numrul total de tichete de mas comandate = 22 zile x 7angajati= 154 tichete


Valoare nominala tichet

9.35 RON/zi

Valoare nominal totala aferenta comanda firma

1.439,9 RON

Costul serviciilor de imprimare a tichetelor =3%* 1.439.9 =

43,20 RON

TVA deductibila aferenta valorii din pretul imprimatelor=

10.37 RON

a) Achizitionarea tichetelor de masa


%

Cont 401 furnizori

Cont 5328 Alte valori

1.493,47 RON
1.439,9 RON

Cont 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

43,20 RON

Cont 4426 TVA deductibil aferent costului imprimatelor

10.37 RON

b). Acordarea tichetelor de masa


Cont 642

Cont 5328

1.439,9 RON

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor -Alte valori


19

c). Inregistrare retinere impozit pe venit de natura salariilor


Cont 421

Cont 444

230,39 RON

28. Studiul de caz privind credite bancare pe termen scurt


O societate comercial contracteaz pe data de 04.04.2015 , un credit n valoare de
15 .000 euro, dobnd 24%/an, pentru o perioad de un an de zile. Valoarea euro la data de
04.04.2015, este de 1 euro=4.4458 RON
a) Contractarea mprumutului
5124 Conturi la bnci n valuta

= 5191 Credite pe termen scurt 15 000 euro ( 66.687 RON)

b) Plata dobnzii
Calcul dobnd : 15 000 euro x 4.4458RONI x 24% / 12 luni = 1.333.74 RONI (300 euro)
666

Cheltuieli cu dobnzile

= 5124 Conturi la bnci n valuta 300euro

( 1.333.74 RON)
..
666 Cheltuieli cu dobnzilor = 5124 Conturi la bnci n valuta 300euro ( 1.333.74 RONI )
Data
plata

Dobanda

Doband

Nr crt

dobanda
04.04.201

euro

a RONI

5
04.05.201

300

1333.74

5
04.06.201

300

1333.74

5
04.07.201

300

1333.74

5
04.08.201

300

1333.74

5
04.09.201

300

1333.74

6
7

5
04.10.201

300
300

1333.74
1333.74

20

5
04.11.201
8

5
04.12.201

300

1333.74

5
04.01.201

300

1333.74

10

6
04.02.201

300

1333.74

11

6
04.03.201

300

1333.74

12
Total

300
3600

1333.74
2667.48

c) Rambursarea mprumutului
5191 Credite pe termen scurt

5121 cont bancar in valuta

15 000 euro

29. Studiu de caz privindajustarile de valoare privind investitiile pe termen scurt


La data de 31.12.2013, se constata o depreciere a valorii investitiilor pe termen scurt ale
societatii Bebe SRL , in valoare de 2.500 RON. Inregistrati operatiunile contabile descirise mai
sus.
a)Inregistratre ajustarii pentru pierdere de valoare a investitiilor pe termen scurt:
686 "Cheltuieli financiare privind
amortizarile si ajustarile

= 598 Ajustari pentru pierderea de valoare a 2.500 RON


altor inv.pe termen scurt si creante asimilate

pentru pierdere de valoare


b)Anularea ajustarii pentru pierdere de valoare a investitiilor pe termen scurt:
598Ajustari pentru pierdere de valoare = 786 Venituri financiare din provizioane 2.500 RON
30. Studiul de caz privind de liniile de credit
21

O societate comerciala contracteaza o linie de credit de la Banca Comerciala Romana.


Linia de credit se acorda pe data de 05.01.2015 in valoare de 5.541.363.53 RON. Pe data de
12.01.2015, societatea plateste o factura catre un furnizor in valoare de 500.000, iar pentru
aceasta tranzactie se plateste un comision de 3 RON. Inregistrati operatiile contabile descrise mai
sus.
a) Inregistrare linie de credit 05.01.2015
5121.01 cont current = 5121.02 linie de credit
766 dobanzi = 5121.01 cont current

5.541.363,53 RON
22 RON

5121.02 linie de credit = 5121.01

5.541.385,53 RON

b) Inregistrare operatii contabile 12.01.2015


5121.01 cont current = 5121.02 linie de credit
766 dobanzi = 5121.01 cont current

5.541.385.53 RON
23 RON

401. 01 furnizor = 5121.01 cont current


627 dobanzi = 5121.01 cont current

500.000 RON
3 RON

5121.02 linie de credit = 5121.01

5.041.405.53 RON

22