Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT

DECLARATII FISCALE ELECTRONICE

MOCANU
ELENA
GRUPA

Incepand cu anul 2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, definiti


conform reglementarilor in vigoare, precum si sediile secundare ale acestora
au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii fiscale prin mijloace electronice
de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National.
Declaratiile care se pot depune online sunt urmatoarele:
100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod
14.13.01.99/bs;
b) 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale
si fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;
c) 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r;
d) 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
e) 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02;
f) 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02/s;
g) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
h) 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod
14.13.01.05;
i) 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile
intracomunitare"
Semnarea declaratiilor fiscale se realizeaza prin utilizarea certificatului
calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Societatea cu care firma de contabilitate Rathex Srl a semnat un contract
pentru prestarea de servicii de certificare este DigiSign SRL.
Semnatura electronica este compusa din mai multe date ale persoanei si
firma pentru care lucreaza, dintre care se pot enumera:
-numele persoanei
-orasul in care isi are domiciliul
-firma pentru care lucreaza si in numele caruia depune declaratiile
-un cod de acces pe baza caruia s-a primit permisiunea de a se utiliza
serviciul

Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/imputernicit pentru


semnarea declaratiilor fiscale de catre mai multi contribuabili
ererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevazuta la
art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare, va fi insotita de urmatoarele
documente: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in
original si in copie; documentul, in original si in copie, care atesta calitatea
titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta
dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru
contribuabil. Acest document se depune in situatia in care titularul
certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului
reprezentat.
Documentele prevazute la alin. (4) se depun de titularul certificatului
calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala
teritoriala din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Pentru
documentele prezentate in original si in copie organul fiscal va pastra copia
documentelor, dupa verificarea conformitatii cu originalul.
La primirea documentelor, organul fiscal procedeaza dupa cum urmeaza:
a) prelucreaza cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular
150) si verifica, in evidenta fiscala, datele de identificare a contribuabilului
mentionate in cerere;
b) verifica daca datele de identificare a titularului certificatului calificat,
inscrise in documentul de identitate prezentat, corespund cu cele existente
in registrul contribuabililor. n cazul constatarii unor neconcordante intre
datele verificate, organul fiscal va efectua actualizarea datelor din registrul
contribuabililor, potrivit documentului de identitate al titularului certificatului
calificat.

Am luat pentru a exemplifica acest procedeu de depunere on-line a


declaratiilor declaratia 112 Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit si evidena nominal a persoanelor asigurate.
Programul folosit pentru prelucrarea datelor si intocmirea declaratiilor on line este Saga Soft.
Se urmaresc urmatorii pasi pentru depunerea unei declaratii online din Saga Soft:

-din ecranul Operatii=>State salarii=> Declaratie unica 112 in care se verifica sumele datorate
de catre societatea la Bugetul de stat si la Bugetul asigurarilor sociale=> Generare Pdf

Apoi se selecteaza butonul validare, dupa care se selecteaza casuta


semnatura si stampila, in care vor aparea datele persoanei si firmei
pentru care se depune declaratia, urmand apoi sa fie salvata intr-un

folder special.
-

Se intra pe site-ul : e-guvernare.ro=> depunere declaratii=>se selecteaza


certificatul dupa care vrem sa trimitem ( in cazul in care exista mai multe
certificate pe un singur calculator), se selecteaza declaratia pe care dorim sa
o depunem.

Pentru declaratia pe care am depus-o, se primeste un numar de inregistrare.

Pasul final va fi verificare depunererii declaratiei, daca a fost inregistrata fara


erori sau fara atentionari. Pentru aceasta se intra pe site-ul:
www.anaf.ro/StareD112, se va depune indexul de incarcare primit la
trimiterea declaratiei 112 si la CIF societatii se trece CIF-ul societatii pentru
care s-a depus declaratia.

Dupa cum se poate observa mai jos, declaratia este una valida