Sunteți pe pagina 1din 36

Compania Naional de Transport al

Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA


Nr.

SE APROB,
DIRECTORAT
Director general executiv
tefan Doru BUCATARU

Membru Directorat ,
Constantin VADUVA

PROCEDUR OPERAIONAL

Alocarea capacitii de interconexiune


a SEN cu sistemele electroenergetice vecine
COD : TEL 01.06
Revizia: cinci
Exemplar nr:

Aviz CTES nr. 263/2013


Avizat: Cristian Sorin PISPIRIS manager DMCRET
Marin TEFAN inspector ef DMI
Verificat: Gheorghe VIAN manager piete de energie
Mircea Marius ANTON manager
ntocmit: Tudor ADASCALITEI ef SCRET
Ana NICOLESCU economist principal

Drept de proprietate:
Prezenta procedur este proprietatea Companiei de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA.
Multiplicarea i utilizarea parial sau total a acestui document este permis numai cu acordul scris al
conducerii C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

IULIE 2013

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 2 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR


Documentul revizuit:
1.
Alocarea capacitii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine
2.
Cod: TEL 01.06
Autorul reviziei
Nr.
Coninutul reviziei
Nume i prenume
Semntura
Rev.
Data
1.
Introducerea n domeniul de aplicare a
Gheorghe
11.01.2002
C.N. Transelectrica S.A., pentru energia
RADOVEANU
achiziionat din import pentru acoperirea
consumului propriu tehnologic n RET
Introducerea unui termen de 48 ore pentru
soluionarea cererilor de utilizare a LEA de
interconexiune pentru acoperirea deficitului
de putere i energie electric n zona a II-a
sincron UCTE.
Modificarea
termenului
n
care
Transelectrica rspunde la solicitrile de
efectuare a serviciului de utilizare a liniilor
de interconexiune de la 15 zile lucrtoare
la 10 zile lucrtoare de la data nregistrrii
cererii.
Introducerea n anexa 2 a cerinei privind
destinatarul final al puterii i energiei
electrice exportate/tranzitate din/prin SEN.
2.
Actualizarea
procedurii
conform
cu Gheorghe
13.01.2003
organigrama C.N. Transelectrica S.A. n RADOVEANU
vigoare.
3.
Complet modificat, n conformitate cu Aurelia MOCANU
15.06.2005
prevederile Codului Comercial aprobat de Bogdana PANTEA
ANRE prin Ordinul nr. 25/22.10.2004
4.
Modificarea prevederilor privind largirea Gheorghe
2.06.2006
dreptului de participare la licitatii a RADOVEANU
furnizorilor persoane juridice straine;
Raluca SMOCHIN
alocarea prioritar fr organizarea
licitatiilor n cazul unor contracte de
export/import a energiei electrice pe
termen lung; modul de renuntare la
capacitatile obtinute prin licitatie.
01.07.2013
5.
Complet modificat prin introducerea noii Gheorghe VISAN
platforme de alocare a capacitii de Tudor
interconexiune
DAMAS, ADASCALITEI
memorandumurilor cu
vecini privind Ana NICOLESCU
alocarea comun i introducerea licitaiilor
zilnice si intrazilnice.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 3 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

1. SCOP :
Procedura are drept scop stabilirea mecanismelor de alocare a capacitii de transport pe
liniile de interconexiune ale Sistemului Electroenergetic Naional cu Sistemele
Electroenergetice vecine, n vederea derularii tranzaciilor de import/export i tranzit de
energie electric n condiii egale, transparente i nediscriminatorii, prin licitaii succesive
explicite anuale, lunare, zilnice si in cursul aceleiasi zile (intrazilnice). Licitatiile saptamanale
urmeaza a fi realizate numai in masura in care sunt solicitate de conditiile tehnice sau de
piata de energie electrica.
Procedura stabilete modul i condiiile de alocare pentru granitele pe care operatorii de
transport vecini funcioneaz n paralel, sincron, cu SEN, respectiv pentru importul/exportul
n insule pasive de consum pe granitele pe care operatorii de transport vecini funcioneaza
separat de ansamblul SEN.
2. DOMENIU DE APLICARE:
Procedura se aplic pentru licitatiile organizate de CN Transelectrica n cazul alocrii
explicite a capacitilor de transport pe liniile de interconexiune cu sistemele vecine.Atunci
cand exista Acorduri si Reguli de alocare incheiate cu operatorii de transport din tarile vecine,
prevederile acestora au prioritate in raport cu prezenta procedura.
Pentru licitatiile organizate de OTS vecini cu care CN Transelectrica are incheiate Acorduri i
Reguli de alocare se aplica prevederile acestora.
Procedura se aplica atat pentru alocarea de capacitate utilizand principiul 50% : 50%, cat si
cel de 100%.
Procedura se aplic productorilor de energie electrica, furnizorilor si consumatorilor eligibili
detinatori de licenta de furnizare de energie electric, romni i/sau strini care accepta si
se angajeaza sa respecte documentele specifice referitoare la alocare, si anume: prezenta
procedura, contractul de alocare a capacitatii de interconexiune, Acordurile i Regulile de
alocare incheiate de Transelectrica cu operatorii de transport din tarile vecine, Ghidul de
utilizare a fiecrei platforme informatice de alocare din tarile care realizeaza alocarea
(Romania si/sau tarile vecine), precum si legislatia interna a tarilor in care se organizeaza
licitatia.
Procedura se aplic pentru fiecare linie sau grup de linii de interconexiune dintr-o seciune
transfrontalier a Sistemului Electroenergetic Naional (SEN), dup cum urmeaz:
a. Seciunea Romnia Bulgaria cuprinde:

LEA 400 kV Rahman Dobrudja

LEA d.c. 400 kV nreni Kozlodui

LEA 750 kV Stupina Varna (funcionnd la 400 kV)


b. Seciunea 400 kV Romnia Serbia cuprinde:

LEA 400 kV Porile de Fier Djerdap


c. Seciunea 110 kV Romnia Serbia cuprinde:

LEA 110 kV Ostrovul Mare Djerdap II

LEA 110 kV Gura Vii ip

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 4 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

LEA 110 kV Jimbolia Kikinda


In functie de conditiile de operare a sistemelor interconectate, schimburile transfrontaliere de
energie electric prin liniile de la punctul c. se pot realiza in insule pasive de consum sau
functionare n anten.
d. Seciunea Romnia Ungaria cuprinde:

LEA 400 kV Arad Sandorfalva

LEA 400 kV Nadab-Bekescsaba


e. Seciunea 400 kV Romnia Ucraina cuprinde:

LEA 400 kV Roiori Mukacevo


f.
Seciunea 400 kV Romnia Republica Moldova cuprinde:

LEA 400 kV Isaccea Vulcneti. Linia permite importuri/ exporturi n schema cu


insul pasiv de consum, stabilita si aprobata de Transelectrica-Dispecerul Energetic
National si Moldelectrica, realizat la cererea si cu acordul distribuitorilor si furnizorilor
implicati in insula respectiv. Se poate realiza si import n anten, numai cu respectarea
regulilor ENTSO-E.
g. Sectiunea 110 kV Romania- Republica Moldova

LEA 110 kV Stnca Costeti

LEA 110 kV Cioara Hui

LEA 110 kV uora Ungheni


Importurile/exporturile de energie electric pe aceste linii se pot organiza numai prin
funcionarea n insule pasive de consum, cate una pe fiecare linie, stabilite, verificate si
aprobate de Transelectrica-Dispecerul Energetic National si Moldelectrica, realizate la
cererea unui furnizor, cu acordul distribuitorilor si furnizorilor implicati in insula respectiv si
aprobarea ANRE.
3.

DEFINIII I PRESCURTRI:

3.1. Definiii:
3.1.1. Acord - Oricare dintre intelegerile bilaterale sau multilaterale realizate de catre
Transelectrica cu OTS din tarile vecine prin care se convine modul de alocare a
capacitatii pe granita/granitele la care se refera intelegerea;
3.1.2. Adresa de e-mail comercial - contracte.alocare@transelectrica.ro reprezint
adresa de e-mail pe care se primete corespondena legat de contractele de
alocare si facturile aferente platilor pentru drepturile de utilizare a capacitatilor
castigate la licitatiile organizate de catre Transelectrica;
3.1.3. Alocare procesul prin care Oficiul de Licitatie atribuie pe o granita, dreptul de
utilizare a unei capacitati unui Participant la Licitatie in conformitate cu Regulile de
alocare a capacitatilor anuale, lunare, zilnice, intrazilnice sau alte perioade ca
raspuns la o solicitare de capacitate pe granita respectiva;
3.1.4. Autoritatea Competent Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei ANRE;

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 5 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

3.1.5. Autoritate Competenta Vecina Oricare dintre Autoritatile nationale din tarile
vecine care are atributii de reglementare in domeniul energiei electrice;
3.1.6. Capacitate: capacitate de transport pe o linie de interconexiune sau pe un grup de
linii de interconexiune care face/fac legatura intre reteaua SEN si retelele externe,
exprimata in MW;
3.1.7. Capacitate alocata: este capacitatea pe care un participant la licitatie a castigat-o ca
urmare a unei licitatii;
3.1.8. Capacitate Deja Alocat (AAC) Totalitatea drepturilor de transport in
interconexiune alocate, indiferent daca sunt capacitati sau programe de schimb, in
functie de metoda de alocare (definiie conform ENTSO-E);
3.1.9. Capacitate Disponibil de Interconexiune (ATC) Parte a NTC ramasa disponibila
dupa fiecare faza a procedurilor de alocare, pentru activitati comerciale ulterioare
(definiie conform ENTSO-E);
3.1.10. Capacitate Net de Interconexiune (NTC) Puterea maxim care poate fi
transportata ntre dou zone electroenergetice, cu respectarea standardelor de
siguran n functionare aplicabile fiecrei zone i a incertitudinilor privind condiiile
viitoare n reea i evenimentele n timp real (definiie conform ENTSO-E);
3.1.11. Capacitate Total de Interconexiune (TTC) Puterea maxim care poate fi
transportata continuu ntre dou zone electroenergetice (sisteme sau blocuri de
control), cu respectarea criteriilor de siguran n funcionare aplicabile fiecrei zone
(uzual criteriul de siguran N - 1), n ipoteza c starea reelei, structurile produciei i
consumului sunt cunoscute perfect dinainte (definiie conform ENTSO-E);
3.1.12. Cod Comercial Colectie de documente care reglementeaza participarea si relatiile
comerciale pe piata angro de energie electrica, aprobat prin ordin al Autoritatii
Competente;
3.1.13. Cod de Identificare ENTSO-E (Cod EIC) Cod alfanumeric alocat fiecrei Pri
Responsabile cu Echilibrarea sau participant la piaa de electricitate de ctre
Operatorul Pieei de Echilibrare pentru persoanele juridice romne i de ctre
Operatorii de transport i sistem din cadrul ENTSO-E pentru persoanele juridice
strine (a se vedea:
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm);
3.1.14. Contract de alocare - un contract ncheiat ntre Solicitant i Transelectrica care
permite Solicitantului s participe la licitaiile organizate de Transelectrica n condiiile
prezentei proceduri.
3.1.15. ENTSO-E (European Network of Transmission System Operator for Electricity)
Reeaua European a Operatorilor de Transport i de Sistem pentru Energia
Electric;
3.1.16. Export Livrarea
comercial notificata de energie electric din Sistemul
Electroenergetic Naional n alta ara;
3.1.17. Forta majora Conditii de operare si/sau evenimente si/sau imprejurari care sint
dincolo de controlul rezonabil al Transelectrica si/sau OTS vecini si care nu pot fi
impiedicate sau depasite cu previziune si diligenta rezonabile, precum ,dar nu numai,
fluxuri internationale in bucla suprapuse; fenomene atmosferice considerate de
necontrolat din cauza lor sau date fiind amploarea si durata lor; caderi neasteptate
sau de necontrolat ale capacitatilor de producere sau limitari ale acestora daca

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.
3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

Cod: TEL 01.06


Pag. 6 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Transelectrica si/sau OTS vecini sunt capabile sa le contracareze doar punind in


pericol securitatea furnizarii si/sau care nu pot fi rezolvate prin masuri realizabile
rezonabil din punct de vedere tehnic, financiar si/sau economic pentru Transelectrica
si/sau OTS vecini.
Furnizor Persoan juridic, titular a unei licene de furnizare, care asigur
alimentarea cu energie electric a unuia sau mai multor consumatori, n baza unui
contract de furnizare;
Ghidul de utilizare a platformei informatice document care descrie modul de
lucru pe care utilizatorii trebuie sa il respecte pentru accesarea si utilizarea platformei
de licitatie a tarii care organizeaza licitatia, pentru participarea la licitatii, transfer de
capacitate, consultare date etc. Pentru Transelectrica aceste reguli sunt descrise in
Ghidul de utilizare a Platformei Informatice DAMAS;
Import Livrarea comercial notificata de energie electric din alta ara n Sistemul
Electroenergetic Naional;
Informaii confideniale Informaii de orice natur privitoare la o societate
comercial, declarate de aceasta sau de o autoritate a statului c nu pot deveni
publice;
Insul pasiv de consum O parte a unui sistem electroenergetic S1, care nu
conine practic grupuri generatoare, este izolat electric de restul sistemului S1 si
este
alimentat radial printr-o linie de interconexiune dintr-un
sistem
electroenergetic vecin S2;
Interconexiune Echipament (ex. linie sau transformator) prin care se conecteaz
dou arii de reglaj sau dou sisteme electroenergetice;

3.1.24. Interval de Dispecerizare Perioad de o (1) or, pentru care fiecare Productor de
Energie Electric ce deine Uniti Dispecerizabile, Consumator Dispecerizabil sau
Parte Responsabil cu Echilibrarea, dup caz,trebuie s transmit Notificri Fizice;
3.1.25. Licitatie mecanismul prin care drepturile de utilizare a capacitii de interconexiune
sunt alocate participanilor la piaa angro de energie electric;
3.1.26. Licitatii explicite - mecanismul prin care drepturile de utilizare a capacitii de
interconexiune sunt alocate participanilor la piaa angro de energie electric, n timp
ce exercitarea acestor drepturi i ncheierea tranzaciilor cu energie electric
constituie o decizie separat a participanilor;
3.1.27. Licitatii pe termen lung Licitatiile pentru alocarea capacitatii de interconexiune
organizate de TEL sau OTS vecini, anual si/sau lunar.
3.1.28. Limitare este actiunea de restrangere a drepturilor de utilizare a capacitatilor de
interconexiune, inainte sau dupa transmiterea notificarilor fizice, in situatiile de
urgenta in care trebuie sa se actioneze intr-o maniera operativa;
3.1.29. Linie de interconexiune Ansamblul instalaiilor electrice i echipamentelor de
msur asociate ce constituie o legtur electric sincron sau nesincron ntre dou
sisteme electroenergetice vecine, utilizat n scopul vehiculrii energiei electrice ntre
aceste sisteme;
3.1.30. Marja de Siguran a Interconexiunii (TRM) Valoare conventionala cu care se
diminueaza TTC pentru a se compensa incertitudinile asupra valorii calculate a
Capacitii Totale de Transport (TTC);

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 7 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

3.1.31. Notificare Fizic Document, transmis catre Transelectrica de catre PRE, care
stabilete programul de realizare al produciei nete, a schimburilor i a consumului de
energie electric n SEN, precum i al exporturilor sau importurilor, conform
tranzaciilor bilaterale pe care participanii la pia le-au ncheiat;
3.1.32. Oficiul de licitatie - entitatea din cadrul Transelectrica care executa procedurile de
licitatie;
3.1.33. Operator de Transport i de Sistem (OTS) Persoan juridic, titular de licen
pentru transportul energiei electrice i servicii de sistem. Operatorul de Transport i
de Sistem este CN Transelectrica SA;
3.1.34. Parte Responsabil cu Echilibrarea (PRE) Titular de licen care a fost nregistrat
de OPE ca PRE; o Parte Responsabil cu Echilibrarea i poate asuma, de
asemenea, responsabilitatea echilibrrii pentru ali titulari de licen;
3.1.35. Participant la Licitaie productor sau furnizor, persoan juridic romn sau
strin, detinatoare de licenta de furnizare a energiei electrice eliberata de
Autoritatea Competenta/Autoritatea Competenta Vecina , cu cod EIC atribuit de catre
o autoritate competenta in domeniu, care recunoaste Acordurile, Regulile si
Procedura de alocare si se obliga sa le respecte i are in vigoare un contract de
alocare semnat cu TEL. n cazul persoanelor juridice strine este necesar ca acestea
s fie titulare de licen eliberat de Autoritatea Competent sau de autoritatea de
reglementare din ara de origine;
3.1.36. Pereche Pre/Capacitate O combinaie dintre un pre i o capacitate, indicnd
preul maxim pe care participantul la licitaie este dispus s-l plteasc pentru
alocarea capacitii de transport respective pe o linie sau grup de linii de
interconexiune dintr-o seciune transfrontalier a SEN intr-o anumita directie (export /
import);
3.1.37. Perioad de alocare Perioad definit de OTS pentru alocarea prin licitaie a
capacitilor de interconexiune, de exemplu: anuala, lunara, saptamanala, zilnica sau
intrazilnica;
3.1.38. Piaa angro de energie electric Cadru organizat n care energia electric este
achiziionat de furnizori de la productorii de energie electric sau de la ali furnizori,
n vederea revnzrii sau consumului propriu, precum si de operatorii de retea in
vederea acoperirii consumului propriu tehnologic;
3.1.39. Paltforma de licitatie - mediul fizic si informatic in cadrul caruia se desfasoara
procesul de licitatie;
3.1.40. Pret licitat cel mai mare pret pe care un participant la licitatie este dispus sa il
plateasca pentru 1 MW/h capacitate. Participantul la licitatie trebuie sa fie pregatit sa
plateasca acest pret;
3.1.41. Pre de licitaie Reprezint preul ultimei oferte acceptate ca fiind ctigtoare, din
ordinea de merit stabilit conform procedurii, in cazurile in care cererea de alocare de
capacitate depaseste oferta.
3.1.42. Productor de Energie Electric (Productor) Persoan fizic sau juridic,
titular de licen, avnd ca specific activitatea de producere a energiei electrice,
inclusiv n cogenerare, cu drepturi de a comercializa energia produsa;

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 8 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

3.1.43. Produs Capacitatea de interconexiune pe fiecare linie sau grup de linii de


interconexiune pentru fiecare direcie (import sau export) care este supus procesului
de alocare a capacitilor de interconexiune;
3.1.44. Registrul participantilor la licitaie Un fiier electronic ce conine informaii de
natur tehnic i comercial necesare privind participanii la licitaie;
3.1.45. Reguli de alocare Document convenit cu OTS vecin, care descrie setul de conditii
si proceduri, specifice pe fiecare granita, necesar a fi respectate si aplicate de catre
participantul la licitatie pentru intocmirea ofertelor si accesarea platformei in vederea
transmiterii ofertelor la licitatiile anuale, lunare, zilnice, intrazilnice sau pentru alte
perioade de timp;
3.1.46. Seciune transfrontalier - Totalitatea liniilor care leag SEN cu unul sau mai multe
sisteme electroenergetice ale rilor vecine;
3.1.47. Sistem electroenergetic Ansamblul instalaiilor electroenergetice interconectate
prin care se realizeaz producerea, transportul, distribuia i utilizarea energiei
electrice;
3.1.48. Sistem Electroenergetic Naional (SEN) Sistemul electroenergetic situat pe
teritoriul rii. SEN constituie infrastructura de baz utilizat n comun de participanii
la piaa de energie electric;
3.1.49. Solicitant persoan juridic romn sau strin, avnd atribuit un cod EIC, care
face o cerere pentru participarea la licitatiile pentru alocarea unei capacitati de
interconexiune pentru a o utiliza n cadrul unor tranzactii de import/export/tranzit
declarat de energie electric;
3.1.50. Subperioad de alocare Interval de timp in cadrul unei perioade de alocare
calendaristice, an, luna, zi n care TTC, NTC i ATC au valori distincte i constante
rezultate din modificarea topologiei i/sau a regimurilor SEN i/sau sistemelor
electroenergetice ale rilor vecine;
3.1.51. Titular de Licen Persoan juridic deintoare a unei licene acordate de
autoritatea competent;
3.1.52. Tranzit de energie electric declarat O tranzacie simultana de import comercial
si export comercial de energie realizat n vederea transportului de energie electric
ntre reelele electrice de transport, n care:
3.1.53. reeaua electric de transport de origine i cea de destinaie sunt situate in tari
diferite nafara teritoriului Romniei;
3.1.54. efectuarea transportului implic utilizarea reelei electrice de transport a Romniei i
cel putin a altor dou reele electrice de transport;
3.1.55. pe fiecare interval de tranzactionare, cantitatea de energie care se importa pe o
granita este identic egala cu cantitatea de energie care se exporta pe alta granita;
3.1.56. cantitatile care se tranzactioneaza la import si export in conditiile de la punctele a,b,c
sunt declarate ca tranzit la OTS, conform PO Notificarea tranzitelor de catre
participantii la piata de energie electrica COD: TEL-.07.VI ECH-DN/11
3.1.57. Transfer de capacitate tranzactionarea si transmiterea de catre detinatorul unui
drept de utilizare a unei capacitati transfrontaliere catre alt participant inscris in
registrul de licitatie a drepturilor de utilizare a capacitatii de transport dobandite la
licitatile anuale si/sau lunare, cu respectarea regulilor de transfer;

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 9 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

3.1.58. Zi Lucrtoare Zi calendaristic, cu excepia smbetei, duminicii i a oricrei zile


declarate srbtoare legal n Romnia;
3.1.59. Ziua Z zi calendaristica in care se organizeaza licitatii zilnice si intrazilnice
3.1.60. Ziua Z-1 zi calendaristica in care se publica capacitatea disponibila pentru licitatiile
din Ziua Z
3.1.61. Zon de Tranzacionare Parte a Sistemului Electroenergetic Naional pentru care
pot fi transmise oferte separate pe Piaa pentru Ziua Urmtoare (PZU);
3.1.62. Zon de Tranzacionare de Frontier Toate zonele de tranzacionare care sunt
diferite de zona naional de tranzacionare;
3.1.63. Website pagina web pe care se public informaiile necesare aplicrii prezentei
proceduri; www.transelectrica.ro
3.2. Prescurtri:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.

AAC Capacitate de transfer deja alocat (Already Allocated Capacity)


ATC Capacitate disponibil de Interconexiune (Available Transfer Capacity)
CET Ora Europei Centrale (Central European Time)
DMCRET Departamentul Managementul comercial al RET din C.N. Transelectrica
S.A.
DEN Dispecerul Energetic Naional din C.N. Transelectrica S.A.
DCIENTSO-E Departamentul cooperare internationala si ENTSO-E din C.N.
Transelectrica S.A.
EIC Cod de identificare ENTSO-E
ENTSO-E Reteaua Europeana a Operatorilor Sistemelor de Transport a Energiei
Electrice
Moldelectrica - Intreprinderea de Stat "Moldelectrica" Operator de transport si
sistem al Republicii Moldova
NTC - Capacitate Net de Interconexiune
OPE Operatorul Pieei de Echilibrare
PRE Parte Responsabil cu Echilibrarea
PZU Piaa pentru Ziua Urmtoare
RET Reea electric de transport
SEN Sistem Electroenergetic Naional
TEL - Compania Naional de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
TRM Marja de Siguran a Interconexiunii Internaionale (Transmission Reliability
Margin)
OTS Operatorul de transport si de sistem
TTC Capacitate Total de Interconexiune (Total Transfer Capacity)

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE
4.

Cod: TEL 01.06


Pag. 10 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

DOCUMENTE DE REFERIN:

Aplicarea prevederilor prezentei proceduri se va face prin coroborarea cu prevederile


urmtoarelor documente:
4.1. Legea energiei electrice nr. 123 / 2013
4.2. Regulamentul Comisiei Europene cu numrul 714/2009 (CE) din 13 iunie 2009 privind
condiiile de acces la reea pentru schimburile transfrontaliere de energie electric si de
abrogare a (CE) nr.1228/2003
4.3. Codul comercial al pieei angro de energie electric, aprobat prin Ordinul Preedintelui
ANRE nr. 25/22.10.2004
4.4. Codul Tehnic al Reelei Electrice de Transport, aprobat prin Ordinul Preedintelui ANRE
nr. 20/27.08.2004, cu modificrile ulterioare.
4.5. Licena pentru transportul i dispecerizarea energiei electrice nr. 161/2000 rev. 2/2005,
acordat Companiei Naionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.
4.6. Procedura Operationala Coninutul si formatul cadru al notificarilor fizice, declaratiilor
de disponibilitate si modificarea acestora, COD:TEL-.07. VI ECH-DN/133.
4.7. Ghidul de utilizare a Platformei de Programare DAMAS, disponibil pe site-ul CN
Transelectrica S.A. , www. transelectrica.ro
4.8. Procedura Operationala Monitorizarea functionarii pietelor din responsabilitatea OTS,
revizia 1/ februarie 2008, cod TEL-07.V OS-DN/265.
4.9. Ordinul ANRE nr.30/2005, Cadrul de functionare al pietei angro de energie electrica.
4.10.Acordurile bilaterale/multilaterale ncheiate cu operatorii sistemelor electroenergetice
vecine n vigoare, mpreun cu Regulile de alocare anexate la acestea si Ghidul de
utilizare a fiecarei platforme de licitatie.
4.11.Procedura Operaional Definirea situaiilor de urgen pentru care CNTEE
Transelectrica SA poate restriciona dreptul participanilor de a utiliza capacitatea de
interconexiune ctigat n cadrul licitaiilor i modificarea operativ a graficelor de
schimb notificate - cod TEL 07.III AV_DN/103
4.12.Procedura Operationala Metodologie pentru determinarea si armonizarea capacitatilor
nete de interconexiune (NTC), cod TEL 07.IIISEI-DN/99.
4.13.Procedura Operationala Notificarea tranzitelor de catre participantii la piata de energie
electrica cod TEL-.07. VI ECH-DN/11.
5. RESPONSABILITI:
5.1 Departamentul cooperare internationala si ENTSO-E (DCIENTSOE):
5.1.1.Raspunde de realizarea Acordurilor
si Regulilor de alocare cu partenerii de
interconexiune Operatori de Transport i de Sistem;
5.1.2.Publica pe website-ul Transelectrica Acordurile si Regulile de alocare ca documente de
discutie
5.1.3.Transmite Acordurile si Regulile de alocare la ANRE spre avizare;
5.1.4.Transmite Acordurile si Regulile de alocare, semnate de OTS vecini si avizate de
ANRE, catre DMCRET si DEN si le publica pe website-ul companiei.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 11 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

5.1.5. Anual demareaza si coordoneaza procesul de revizuire si actualizare Acordurilor si


Regulilor de alocare cu partenerii de interconexiune.
5.2.6. Pastreaza si arhiveaza Acordurile cu OTS vecini si Regulile de alocare asociate.
5.2 Departamentul managementul comercial al RET (DMCRET):
5.2.1 Publica pe website, prezenta Procedur.
5.2.2 Primete si analizeaz cererile de nregistrare, intocmeste contractele de alocare,
nregistreaz participanii la licitaie si deruleaza contractele de alocare a capacitii de
interconexiune.
5.2.3 Intocmeste, actualizeaza, pune la dispozitia OTS vecini si publica pe pagina de website
Registrul participantilor la licitatie.
5.2.4 Suspend i/sau revoc calitatea de participant la licitaie n condiiile stabilite de
prezenta Procedur, Acordurile cu vecinii si prevederile contractuale.
5.2.5 Revizuiete i actualizeaz prezenta Procedur n funcie de modificrile aprute n
reglementrile internaionale privind utilizarea capacitii de interconexiune, n legislaia
naional primar i secundar n domeniul energiei electrice si in Acordurile cu OTS
vecini.
5.2.6Public valorile determinate anual si lunar ale TTC, TRM si NTC pentru fiecare
perioad / subperioada de alocare, pentru fiecare linie/grup de linii de interconexiune i
pentru fiecare direcie.
5.2.7Inaintea fiecarei licitatii pe termen lung determina si publica pe website valorile AAC si
ATC pentru fiecare perioada / subperioada de alocare, pentru fiecare linie/grup de linii
de interconexiune i pentru fiecare direcie.
5.2.8 Desfasoara licitatiile pe termen lung si aloca ATC in conformitate cu prevederile
Acordurilor si Regulilor de alocare semnate si aprobate cu fiecare OTS vecin si
prezentei proceduri.
5.2.9 Publica pe website rezultatele licitatiilor pe termen lung.
5.2.10 Factureaza catre participantii castigatori capacitatea obtinuta la licitatii conform
contractului incheiat.
5.2.11 Factureaza veniturile inregistrate de OTS vecini in baza notificarilor acestora conform
Acordurilor si Regulilor de alocare semnate.
5.2.12 Notifica OTS vecini de veniturile incasate conform Acordurilor si Regulilor de alocare
semnate.
5.2.13 Intocmeste situatia drepturilor totale de capacitate pentru fiecare luna, dupa operarea
si verificarea transferurilor si le transmite la DEN si la OTS vecini conform Acordurilor si
Regulilor de alocare semnate.
5.2.14 Pune la dispoziia DEN informaiile solicitate n vederea monitorizrii Pieei pentru
Alocarea Capacitilor pe Liniile de Interconexiune.
5.2.15 Comunica in scris la DEN inregistrarea si suspendarea participantilor la licitatiile de
alocare de capacitate
5.3 Dispecerul Energetic Naional (DEN):
5.3.1 Stabilete liniile/grupurile de linii de interconexiune pentru calculul NTC, cu luarea n
considerare a criteriilor de siguran la verificarea regimurilor de funcionare a SEN.
5.3.2Determin separat pentru fiecare linie/grup de linii de interconexiune i pentru fiecare
direcie TTC, TRM, NTC, le armonizeaz cu OTS vecini i le actualizeaz ori de cte

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 12 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

ori este cazul..


5.3.3 DEN comunica valorile NTC stabilite cu partenerii vecini la DMCRETcu cel putin o zi
inaintea datei de publicare stabilite in Acordurile cu OTS vecini si Regulile de alocare
asociate. In cazul in care apar modificari ale acestor valori informeaza DMCRET.
5.3.4 Aloca, conform reglementarilor, un cod EIC fiecrui solicitant in vederea intocmirii
contractului de alocare si nregistrarii ca participant la licitaie. Aloca un token fiecarui
participant la licitatie in baza unui contract de comodat .
5.3.5 Publica pe website Ghidul de utilizare a Platformei Informatice DAMAS.
5.3.6 Inaintea fiecarei licitatii zilnice si intrazilnice determina valorile orare ale ATC pentru
fiecare linie/grup de linii de interconexiune i pentru fiecare direcie.
5.3.7 Inaintea fiecarei licitatii zilnice si intrazilnice publica prin intermediul platformei
informatice DAMAS, valorile orare ale NTC si ATC pentru fiecare linie/grup de linii de
interconexiune i pentru fiecare direcie.
5.3.8 Desfasoara licitatiile zilnice si intra-zilnice si aloca ATC in conformitate cu prevederile
Acordurilor si Regulilor de alocare semnate si aprobate cu fiecare OTS vecin si
prezentei proceduri.
5.3.9 Transmite catre fiecare OTS vecin, in conformitate cu Acordurile si Regulile de alocare
semnate, drepturile de capacitate castigate in cadrul licitatilor zilnice si intra-zilnice pe
fiecare granita, directie si participant la licitatie.
5.3.10 Publica pe website rezultatele licitatiilor zilnice si intra-zilnice.
5.4. Participantii la licitatii :
5.4.1 Participantul are obligatia s respecte prevederile Acordurilor
vigoare.

si ale Procedurii, in

5.4.2 Participantul are obligatia s informeze n scris TRANSELECTRICA, in cel mult 3 (trei)
zile lucratoare, despre orice modificare a datelor de identificare.
5.4.3 Participantul-ul are obligatia, pe intreaga durata a derularii contractului de alocare de
capacitate pe liniile de interconexiune, sa detina toate autorizatiile, licentele si
aprobarile necesare pentru a-si executa obligatiile/drepturile prevazute in Contract.
5.4.4 Pentru utilizarea capacitilor de interconexiune alocate conform Procedurii n scopul
realizrii de import/export/tranzit de energie electric, Participantul are obligatia s
ncheie cu TRANSELECTRICA si/sau OTS vecini, Contractele prevazute de legislatia
in vigoare, in tarile respective .
5.4.5 Participantul are obligaia de a achita integral i la termen facturile emise de catre
TRANSELECTRICA in conformitate cu prevederile Acordurile si a Contractului de
alocare de capacitate pe liniile de interconexiune.
5.4.5 Participantul are obligatia de a transmite documentul justificativ al platilor
partiale/integrale aferente facturilor emise, catre TRANSELECTRICA DMCRET, prin
e-mail la adresa: contracte.alocare@transelectrica.ro sau prin fax la numarul: +40
213035670 in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data efectuarii platii.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 13 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

6. MOD DE LUCRU:
6.1

Incheierea acordurilor cu partenerii de interconexiune:

6.1.1 La inceputul lunii iunie a anului in curs DCIENTSOE initiaza, mpreun cu OTS vecini,
actiunea de redactare / actualizare a Acordurilor bilaterale sau multilaterale si
Regulilor de alocare de capacitate care se vor aplica pe parcursul viitorului an
calendaristic.
6.1.2 Aceasta actiune va fi finalizata pana la 1 august a anului in curs pentru anul viitor, cand
DCIENTSOE posteaza pe website-ul companiei Acordurile si Regulile de alocare
propuse ca documente de discutie;
6.1.3 Incepand cu data de 15 august, DCIENTSOE coordoneaza analizarea observatiilor
primite in urma procesului de consultare publica, inclusiv din partea OTS vecini,
elaboreaza sinteza observatiilor si o publica pe website;
6.1.4 La 1 septembrie, in urma analizei observatiilor primite, DCIENTSOE definitiveaza
Regulile de alocare asociate pe baza propunerilor DEN (pentru alocarea zilnica si
intra zilnica) si pe baza propunerilor DMCRET (pentru alocarea pe termen lung) si
Acordurile pe baza tuturor propunerilor. La aceasta data vor fi disponibile si
propunerile DEN privind valorile NTC anuale si valorile NTC plafon negarantate pentru
licitatiile lunare. Dupa definitivarea acestor documente, DCIENTSOE le va transmite la
ANRE pentru avizare;
6.1.5. Dupa primirea avizului ANRE (pana la 15 octombrie) DCIENTSOE demareaza
armonizarea si semnarea cu OTS vecini a documentelor respective, actiune care se
incheie pana la data de 30 octombrie.
6.1.6. DCIENTSOE trimite un exemplar in original la DEN, o copie la DMCRET si le posteaza
pe website-ul companiei la sectiunea Transparenta cel mai tarziu la 1 noiembrie.
6.1.7. Acordurile si Regulile de alocare sunt revizuite i actualizate anual si / sau n funcie de
modificrile aprute n reglementrile internaionale privind utilizarea capacitii de
interconexiune, n legislaia naional primar i secundar n domeniul energiei
electrice.
Termenele aferente punctului 6.1.sunt prezentate in diagrama din Anexa 1.
6.2 nregistrarea participanilor la licitaie
6.2.1 DMCRET inregistreaza participantii la licitatiile organizate de catre TEL pentru alocarea
capacitii de interconexiune.
6.2.2Pentru participarea la licitatiile organizate de catre un OTS vecin, inregistrarea la licitatii
se face de catre acesta.
6.2.3 Statutul de participant la licitaie poate fi atribuit productorilor, furnizorilor romni i
strini in urmtoarele condiii prealabile:
6.2.3.1 s aiba atribuit un cod EIC. Pentru obtinerea codului EIC persoanele juridice
strine trebuie s fie titulare de licen eliberat fie de Autoritatea competent, fie de
autoritatea de reglementare din ara unde i au reedina.
6.2.3.2 s nu aib obligaii contractuale restante pe nici una din pietele de energie
electrica administrate de TEL si OTS vecini (pentru OTS vecini confirmata printr-o declaratie
pe propria raspundere).
6.2.4Etapele procesului de nregistrare ca participant la licitaie sunt conforme cu prevederile

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 14 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Acordurilor si Regulilor de alocare convenite cu OTS vecini. Daca Acordurile si Regulile de


alocare convenite cu OTS vecinI nu prevad altfel procesul de inregistrare se desfasoara
conform etapelor descrise in cap. 6.2.
6.2.5Solicitantul care dorete s participe la licitaiile de alocare a capacitii de
interconexiune organizate de TEL va completa cu datele cerute i va semna prin
reprezentantul su legal urmtorul document: Cerere pentru nregistrarea ca participant la
licitaia de alocare a capacitii de interconexiune (Anexa 2, formular cod TEL 01.06.01).
Solicitantul raspunde de corectitudinea informaiilor furnizate.
6.2.6Prin transmiterea cererii de nregistrare la DMCRET, solicitantul confirm c i-a nsuit
si va respecta prevederile din prezenta Procedur, Acordurile cu OTS vecini, Regulile de
alocare, Ghidul de utilizare a platformei informatice de licitatie, legislatia si reglementrile n
vigoare din tarile in care se realizeaza licitatiile.
6.2.7Dup primirea unei solicitri, DMCRET verific completitudinea informaiilor furnizate de
solicitant. n cazul n care solicitantul este un furnizor strin, DMCRET solicit OTS vecin
confirmarea nregistrrii acestuia n piaa sa. Dup efectuarea verificrilor, DMCRET aprob
solicitarea de nregistrare ca participant la licitaie n termen de cincisprezece (15) zile
lucratoare de la primirea solicitarii de incheiere a Contractului de alocare a capacitii de
interconexiune a sistemului electroenergetic romnesc.
6.2.8DMCRET decide c nu poate aproba o solicitare, informeaz solicitantul fr ntrziere,
justificnd respingerea. Dac aprobarea solicitrii este amnat din lips de informaii,
termenul menionat n 6.2.7 va fi extins cu zece (10) zile lucratoare peste data la care
DMCRET a primit toate informaiile lipsa.
6.2.9DMCRET intocmeste in doua exemplare, in limba romana, Contractul de alocare a
capacitii de interconexiune a sistemului electroenergetic romnesc i il transmite spre
semnare participantului la licitaie.
6.2.10
DMCRET ntocmete i actualizeaza Registrul participantilor la licitaie o
baz de date n format electronic cuprinznd informaiile necesare privind datele tehnice i
comerciale ale participanilor.
6.2.11 Imediat dup aprobarea solicitrii, DMCRET adaug n Registrul participantilor la
licitaie noul participant si informeaz in scris DEN despre nregistrarea unui nou participant
la licitaie. Informatia va contine datele cuprinse in Anexa 2 (Cerere pentru inregistrarea ca
participant la licitatie).
6.2.12 DMCRET public pe website Registrul participantilor la licitatie care cuprinde
minimum urmtoarele informaii despre participanii la licitaie nregistrai:
a) numele participantului;
b) codul EIC al participantului;
c) data la care a fost nregistrat si durata de valabilitate a inregistrarii;
d) codul de identificare al PRE din care participantul face parte;
e) numarul licentei emise de Autoritatea Competenta;
f) date despre suspendarea si repunerea in drepturi a participantului la licitatie, conform
6.3.2.
6.2.13 nregistrarea participantului la licitaie se face in maxim doua zile lucratoare de la
data semnrii Contractului de alocare a capacitii de interconexiune a sistemului
electroenergetic romnesc si ramane in vigoare pe toata perioada de valabilitate a
contractului.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 15 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

6.3 Actualizarea registrului de licitaie, suspendarea, renunarea i revocarea


participanilor la licitaie:
6.3.1 Actualizarea registrului de licitaie:
6.3.1.1 n cazul apariiei unei modificri n datele participantului la licitaie, participantul este
obligat s informeze imediat n scris DMCRET, n formatul documentului Cerere pentru
nregistrarea ca participant la licitaia de alocare a capacitii de interconexiune (Anexa 2).
6.3.1.2
La primirea datelor actualizate, DMCRET verific cererea in termen de dou zile
lucrtoare. Dac datele sunt corecte, DMCRET modific Registrul de participanti la licitaie n
consecin, anun despre modificare participantul la licitaie si DEN si publica pe website
Registrul de participanti la licitatie actualizat. In cazul in care datele sunt incorecte, TEL
transmite respingerea cererii incluzand motivele.
6.3.2. Suspendarea unui participant la licitaie:
Etapele procesului de suspendare i ridicare a suspendrii unui participant la licitaie sunt
conforme cu prevederile Acordurilor si Regulilor de alocare convenite cu OTS vecini. Daca
Acordurile si Regulile de alocare convenite cu OTS vecini nu prevad altfel, procesul de
suspendare este decris in 6.3.2.
6.3.2.1 Dac un participant la licitaie nu i ndeplinete obligaiile contractuale, incalca
prevederile prezentei Proceduri si / sau Acordurilor, respectiv Regulilor de alocare, DMCRET
i suspend drepturile de participare la licitaii, cu transmiterea unei notificri contractuale
catre participantul in cauza, catre DEN, ANRE si OTS vecini, care va cuprinde:
a)motivul suspendrii;
b)perioada suspendrii;
c) termenul limit pentru a-i ndeplini obligaiile contractuale restante;
d)solicitatea de suspendare din registrul participantilor la licitatie detinut de OTS
vecin.
6.3.2.2 Daca DMCRET primeste o solicitare de suspendare din Registrul participantilor la
licitatii de la OTS vecin, procesul de suspendare se desfasoara conform capitolului 6.3.2.
6.3.2.3 Din momentul suspendrii, participantul i pierde dreptul de a participa la licitaii (pe
termen lung, zilnice sau intrazilnice), precum i dreptul asupra capacitilor castigate la toate
sesiunile de alocare (termen lung, zilnica, intrazilnica) aferente tuturor granitelor Romaniei.
Capacitatea castigata la licitatiile anuale se va retrage pana la sfarsitul anului si va fi
redistribuita catre licitatiile lunare. Capacitatea castigata la licitatiile lunare se va retrage pana
la sfarsitul lunii si va fi redistribuita catre licitatiile zilnice si intrazilnice.
6.3.2.4 Daca Acordurile si Regulile de alocare convenite cu OTS vecini nu prevad altfel,
perioada de suspendare este de 3 luni, iar participantul in cauza va trebui sa plateasca si o
penalizare de 10% din valoarea inregistrata ca intarziere la plata.
6.3.2.5 Dac n perioada de suspendare, participantul la licitaie nu-i ndeplinete obligaiile
contractuale, va fi revocat din calitatea de participant la licitaie..
6.3.2.6 Dac participantul la licitaie i ndeplinete obligaiile n termenul limit specificat n
notificarea transmis conform prevederilor 6.3.2.2, acesta poate sa participe la o noua licitatie
lunara, zilnica, intrazilnica, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare perioadei de
suspendare,daca Acordurile cu OTS vecini nu prevad altfel.
6.3.2.7 Suspendarea i repunerea n drepturi se nregistreaz n Registrul participantilor la
licitaie i se public pe website.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 16 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

6.3.3 Revocarea unui participant la licitaie:


6.3.3.1 Prin revocare, participantul la licitaie pierde dreptul de a participa la viitoarele licitaii
organizate de TEL si OTS vecini i de a notifica modul de utilizare a capacitilor de
interconexiune ncepnd cu data revocrii.
6.3.3.2 n cazul n care participantul la licitaie este revocat, participarea la viitoarele licitaii i
va fi permis doar dup urmarea procedurii complete de nregistrare, aa cum a fost aceasta
descris n capitolul 6.2.
6.3.3.3 Etapele procesului de revocare sunt conforme cu prevederile Acordurilor si Regulilor
de alocare convenite cu OTS vecini. Daca Acordurile si Regulile de alocare convenite cu
OTS vecini nu prevad altfel, procesul de revocare se desfasoara conform capitolului 6.3.3 din
prezenta procedura.
6.3.3.4 Revocarea Participantului la licitaie se aplic imediat n cazul n care:
a) DMCRET, DEN, se autosesizeaz sau a luat la cunotin despre procesul de faliment
sau de lichidare juridic a participantului la licitaie.
b) DCIENTSOE se informeaza la ANRE referitor la faptul c licena participantului la
licitaie a fost retras si informeaza operativ DEN si DMCRET.
c) Participantul la licitatie a fost suspendat i nu s-a ncadrat n termenul alocat ndeplinirii
obligaiilor contractuale restante precizat n notificarea emis conform 6.3.2.2;
d) Participantul la licitaie decide s renune la statutul su de participant la licitaie.
6.3.3.5 n cazul unei revocri, DMCRET va transmite participantului la licitaie, DEN, ANRE si
OTS vecini o notificare n care se specific data si motivul revocrii.
6.3.3.6 Daca DMCRET primeste o solicitare de revocare din Registrul participantilor la licitatii
de la OTS vecin, procesul de revocare se desfasoara conform capitolului 6.3.3.
6.3.3.7 Participantul la licitatie poate sa conteste la DMCRET in termen de (1) o saptamana
de la primirea notificarii privind revocarea sa. Dezbaterea i soluionarea contestaiei se fac
n termen de o sptmn de la primirea acesteia.
6.3.3.8 Revocarea se nregistreaz n Registrul de participanti la licitaie i se public pe
website.
6.3.4 Renuntarea unui participant la licitaie:
6.3.4.1Dac un participant la licitaie nu mai dorete s fie nregistrat ca participant la licitaie,
acesta trebuie s transmit la TRANSELECTRICA (DMCRET) o notificare scris, n formatul
stabilit n Anexa nr. 3 (formular cod TEL 01.06.02). Renuntarea la statutul de participant la
licitatie nu exonereaza pe acesta de plata drepturilor de utilizare a capacitatilor de
interconexiune castigate la licitatiile anterioare anuale, lunare ,zilnice sau intrazilnice.
6.3.4.2 Prin renuntare, participantul la licitaie pierde dreptul de a participa la viitoarele licitaii
organizate de TEL i va informa asupra modului de utilizare a capacitilor de interconexiune
deja alocate, ncepnd cu data renuntarii.
6.3.4.3 Participarea la viitoarele licitaii i va fi permis doar dup urmarea procedurii
complete de nregistrare, aa cum a fost aceasta descris n capitolul 6.2.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 17 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

6.4 Desfurarea licitaiilor pe termen lung organizate de TEL


6.4.1 Aspecte generale:
6.4.1.1 In functie de Acordurile si Regulile de alocare incheiate de TEL cu OTS vecini, TEL
poate organiza licitaii explicite pe termen lung pentru obinerea dreptului de a utiliza
capacitile de interconexiune disponibile pentru perioade anuale, lunare si/sau perioade mai
mici de o luna;
6.4.1.2 Pentru licitatiile pe termen lung, DMCRET indeplineste functia de Oficiu de Licitatie;
6.4.1.3 DMCRET va publica pe website in timp util, pana la data licitatiei anuale, tarile cu
care are incheiate acorduri pentru anul de licitatie si informatiile de interes pentru
participanti;
6.4.1.4 Modelul Graficului de timp previzionat pentru desfurarea licitaiilor lunare este
prezentat n Anexa 4;
6.4.1.5 Licitatiile pot fi organizate pentru 100% sau 50% din NTC, pentru fiecare linie sau
grup de linii de interconexiune dintr-o seciune transfrontalier a SEN separat pentru fiecare
directie, indiferent de modul de operare (sincron sau in insula pasiva de consum). Pe liniile
de interconexiune sincrona cu Ungaria, Serbia si Bulgaria se aloca 100% din NTC, prin
licitatii bilaterale comune.
6.4.1.6 Moneda de tranzactionare utilizata in cadrul licitatiilor va fi Euro;
6.4.1.7 Licitatiile pe termen lung se vor desfasura in conformitate cu prevederile Acordurilor
si Regulilor de alocare incheiate de TEL cu OTS vecini. Daca Acordurile si Regulile de
alocare convenite cu OTS vecini nu prevad altfel, procesul de alocare se desfasoara conform
etapelor descrise in actuala Procedura.
6.4.1.8 Pe granitele pe care TEL nu are semnate Acorduri cu OTS vecini, TEL determina
NTC, ATC si aloca intreaga capacitate (100% din NTC) prin licitatii pe termen lung. Valorile
capacitatilor alocate in acest caz nu sunt garantate.
6.4.2 Determinarea i publicarea capacitii disponibile de interconexiune:
6.4.2.1 DEN determin separat pentru fiecare linie / grup de linii de interconexiune, pentru
fiecare direcie i pentru fiecare perioada de alocare, TTC, TRM, NTC, in conformitate cu
reglementarile ENTSO-E si le armonizeaz cu OTS vecini;
6.4.2.2 Dac n cursul unei perioade de alocare valoarea NTC pentru o anumita seciune i
direcie variaz ca urmare a unor modificri de configuraie a sistemului, DEN stabilete
subperioade distincte n care valoarea NTC rmne constant, valabila numai pentru
seciunea i direcia respectiv;
6.4.2.3 Dupa convenirea cu OTS vecini, DEN transmite la DMCRET cu cel putin o zi inaintea
datei de publicare stabilite in Acordurile cu OTS vecini si Regulile de alocare asociate,
separat pentru operaiunile de import i export i pentru fiecare linie de interconexiune sau
grup de linii de interconexiune, urmtoarele date:
a)Capacitatea total de interconexiune (TTC);
b)Marja de Siguran a Interconexiunii Internaionale (TRM);
c) Capacitatea Net de Interconexiune (NTC).
6.4.2.4 Pentru licitatiile anuale ATC este egala cu valoarea NTC garantata pentru intregul an
in conditiile desfasurarii oricaror programe de retrageri planificate. Pentru licitatiile lunare

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 18 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

ATC este egala cu diferenta intre valoarea NTC calculata lunar pentru subperioada si directia
respectiva si AAC la licitatiile anuale, fara considerarea soldarii.
6.4.2.5 DEN actualizeaza aceste date ori de cate ori este nevoie si in cazul in care apar
modificari ale valorilor transmise, informeaza imediat DMCRET.
6.4.2.6 Dupa primirea valorilor NTC, DMCRET determina capacitile ce urmeaz s fie
ofertate si definete perioade/subperioade de alocare, in care valoarea ATC sa rmn
constant pentru o anumita sectiune si directie.
6.4.2.7 In cazul modificarii (cresterii) valorii NTC, DMCRET/DEN va recalcula valoarea ATC.
Daca pe granita respectiva se realizeaza licitatii zilnice si intrazilnice atunci acesta cantitate
se va aloca zilnic. Daca pe granita respectiva nu se organizeaza licitatii zilnice si intrazilnice
atunci acesta modificare se va publica pe site si se va organiza o noua licitatie pe termen
lung, in cel mai scurt timp posibil.
6.4.2.8 In vederea determinrii valorilor ATC pentru fiecare perioada/subperioada de alocare,
DMCRET ine cont de urmtoarele informaii:
a) capacitatea care nu a fost nc alocat;
b) capacitile care au fost alocate, dar care au fost returnate din cauz c Participanii la
licitaii au pierdut dreptul de a le utiliza (din motivele specificate n 6.3.2.4) sau au
informat asupra faptului ca nu doresc sa le utilizeze;
c) informaii privind actualizarea valorilor ATC, conform 6.4.2.6, dac este cazul.
6.4.2.9. DMCRET public pe website detaliile corespunztoare pentru organizarea licitatiei,
precum i datele limit de primire a ofertelor.
6.4.2.10 n cazul unei licitaii anuale, DMCRET:
a. public valorile TTC, TRM, NTC, ATC pentru fiecare linie de interconexiune sau
grup de linii de interconexiune i anun detaliile referitoare la licitaie la termenul
prevzut n Anexa 5.
b. desfoar licitaia la data prevzut n Anexa 5.
c. actualizeaza anual Anexa 5 si o publica pe website.
6.4.2.11 n cazul unei licitaii lunare, D MCRET:
a. publica valorile TTC, TRM, NTC, AAC, ATC pentru fiecare linie de interconexiune
sau grup de linii de interconexiune i anun detaliile referitoare la licitaie la
termenele prevzute n Anexa 6.
b. desfoar licitaia la datele prevzute n Anexa 6.
c. actualizeaza anual Anexa 6 si o publica pe website.
6.4.2.12 Capacitatea ramasa nealocata in urma unei licitatii lunare va intra, daca se
organizeaza licitatii zilnice si intrazilnice, in calculul ATC pentru licitatiile zilnica si intrazilnica.
Daca nu exista alocare zilnica si intrazilnica atunci TRANSELECTRICA va organiza o noua
licitatie pe termen lung la cererea scrisa a Participantilor la licitatie, in conditiile prezentei
proceduri.
6.4.3 Elaborarea, transmiterea si depunerea ofertelor.
6.4.3.1 Pentru elaborarea, transmiterea si depunerea ofertelor la licitatiile organizate de TEL
se foloseste platforma de licitatie.
6.4.3.2. DMCRET defineste in platforma de licitatie, licitatiile pe termen lung cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei.
6.4.3.3. Participantul la licitaie completeaz electronic oferta si o transmite conform
instruciunilor din Ghidul de utilizare pentru platforma informatica DAMAS, incepand cu ora

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 19 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

8:00 (CET) pn la ora 12:00 (CET) a zilei anunate i publicate ca fiind ziua limit de
trimitere a ofertelor,.
6.4.3.4 Ofertele transmise sunt supuse unui proces automat de validare care verific
conformitatea cu regulile de desfurare a procedurii de licitaie, cerinele de format, sintax.
Sistemul creeaz automat un mesaj electronic, comunicat ofertantului, prin care se confirma
acceptarea / refuzarea ofertei.
6.4.3.5. Preul ofertat n cadrul unei perechi Pret/Capacitate este preul maxim, fr TVA,
exprimat n EURO/MWh, pe care participantul la licitaie este dispus s l plteasc pentru
alocarea capacitii corespunztoare perechii respective adugat la suma capacitilor din
perechile anterioare pentru fiecare interval orar i pentru ntreaga perioad sau subperioad
supus licitaiei.
6.4.3.6 Participantul poate transmite pana la 10 oferte zilnice / per sesiune intrazilnica,
fiecare oferta continand perechi orare Pret / Capacitate;
6.4.3.7 Capacitatea solicitata n fiecare oferta nu poate depi 50% din valoarea ATC scoas
la licitaie, cu exceptia cazurilor in care Acordurile cu vecinii prevad altfel. Daca pe o anumita
granita si directie nu sunt organizate licitatii zilnice si/sau intrazilnice, ramane capacitate
suplimentara nealocata si exista solicitari scrise de capacitate din partea participantilor, la
licitatia suplimentara nu se mai aplica restrictia de 50% din ATC, cu conditia ca la prima
licitatie sa fi castigat cel putin un participant.
6.4.3.8.Ofertele transmise sunt angajante pentru participanii la licitaie.
6.4.3.9 Pentru operaiunile de tranzit aferente capacitatilor pe termen lung, participantul la
licitaie trebuie s obin capacitatea att pentru import ct i pentru export din licitatii pe
termen lung (direct sau prin transfer).
6.4.3.10 Participantul la licitaie va fi informat prin intermediul platformei electronice privind
acceptarea ofertei sau respingerea ei, cu explicarea motivelor.
6.4.3.11 Ofertele trimise dup expirarea termenului limit de depunere sunt respinse automat
de catre platforma de licitatie.
6.4.4 Alocarea capacitatilor:
6.4.4.1 Ofertele validate sunt ordonate descresctor n funcie de pre pentru fiecare produs
pn la ultima ofert care completeaz capacitatea de interconexiune disponibil.
6.4.4.2 Ofertele cu acelai pre sunt ordonate cronologic, n funcie de momentul primirii.
6.4.4.3 Dac suma capacitilor solicitate este mai mic sau egal cu valoarea ATC pentru o
linie/grup de linii de interconexiune dintr-o anumita perioada/subperioada, atunci toate
ofertele sunt acceptate i preul pentru alocarea capacitii n acest caz este zero (0).
6.4.4.4 Dac suma capacitilor solicitate este mai mare decat valoarea ATC pentru o
linie/grup de linii de interconexiune dintr-o anumita perioada/subperioada, atunci preul ultimei
oferte acceptate reprezint preul de licitaie in Euro/MWh, care urmeaz s fie pltit de toi
participanii crora li s-a acordat dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune.
6.4.4.5 n cazul n care ultima ofert acceptat depete capacitatea de interconexiune
rmas disponibil, oferta este acceptat partial n limitele capacitii disponibile rmase.
6.4.4.6 DMCRET public rezultatele licitaiei pe website in ziua de licitatie sau, justificat, cel
mai tarziu pn la ora 17:00 CET a zilei prevzute n Anexa nr. 5 i respectiv Anexa nr. 6.
Rezultatele licitatiei raman definitive dupa solutionarea contestatiilor.
6.4.4.7 Datele referitoare la capacitatea alocat pentru fiecare grup de linii de interconexiune
(definit n capitolul 2), precum i valorile ATC care nu au fost contractate vor fi publicate

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 20 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

regulat de catre DMCRET pe website.


6.4.5 Transferuri de capacitate:
6.4.5.1 Participantul la licitaie are dreptul de a transfera dreptul de utilizare a capacitii de
interconexiune ctigate numai dup ce acesta a pltit factura corespunztoare emis de
DMCRET. Dreptul de utilizare a capacitii de interconexiune poate fi transferat, total sau
parial, unui alt participant la piaa de energie electric din Registrul de licitatie, n condiiile
descrise in din Ghidul de utilizare al platformei informatice pentru Participantul la licitaie.
Noul detinator al capacitatii de interconexiune preia toate drepturile si obligatiile fostului
detinator Transferul dreptului de utilizare a capacitii de interconexiune se poate realiza:
a) prin intermediul unei piee secundare centralizate sau
b) bilateral.
6.4.5.2 Transferurile de capacitate se vor face in conformitate cu acordurile dintre
Traselectrica si OTS vecini. Transferurile de capacitate sa vor efectua in platforma
informatica DAMAS, pentru licitatiile organizate de TEL in termenul stabilit in regulile de
alocare cu OTS vecini. La acelasi termen, participantii vor comunica pe adresa de e-mail
comercial si in scris transferurile de capacitate la DMCRET conform Anexei 7.
6.5 Desfasurarea licitatiilor zilnice si intrazilnice explicite organizate de Transelectrica
6.5.1 Aspecte generale:
6.5.1.1 In functie de Acordurile si Regulile de alocare incheiate de TEL cu OTS vecini, TEL
poate organiza licitaii zilnice si intrazilnice explicite pentru obinerea dreptului de a utiliza
capacitile de interconexiune disponibile;
6.5.1.2 Pentru licitatiile zilnice si intrazilnice explicite organizate de TEL, DEN indeplineste
functia de Oficiu de Licitatie;
6.5.1.3 Licitatiile vor fi organizate pentru 100% din NTC, pentru fiecare linie sau grup de linii
de interconexiune dintr-o seciune transfrontalier a SEN;
6.5.1.4 Moneda de tranzactionare utilizata in cadrul licitatiilor va fi Euro;
6.5.1.5 Licitatiile zilnice si intrazilnice se vor desfasura in conformitate cu prevederile
Acordurilor si Regulilor de alocare incheiate de TEL cu OTS vecini. Daca Acordurile si
Regulile de alocare convenite cu OTS vecini nu prevad altfel, procesul de alocare se
desfasoara conform prezentei proceduri.
6.5.1.6 Pe granitele pe care TEL nu are semnate Acorduri cu OTS vecini, nu se organizeaza
licitatii zilnice si intrazilnice.
6.5.2 Determinarea si publicarea capacitatii disponibile de interconexiune:
6.5.2.1 DEN calculeaza valorile ATC pentru fiecare or a zilei de alocare, separat pentru
fiecare linie de interconexiune sau grup de linii de interconexiune si pentru fiecare direcie;
6.5.2.2 In vederea determinrii valorilor orare ale ATC, DEN utilizeaza principiul de netting
(soldare), descris detaliat in Anexa 8, inand cont de urmtoarele informaii:
a) notificarile fizice aferente schimburilor internationale transmise in baza capacitilor
care au fost alocate la licitatiile anterioare;
b) valorile NTC, actualizate, dac este cazul, fata de cele utilizate la licitatiile

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 21 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

anterioare.
6.5.2.3 DEN public prin intermediul platformei informatice DAMAS detaliile corespunztoare
pentru organizarea licitatiilor zilnice si intrazilnice, precum i datele limit de primire a
ofertelor.
6.5.2.4 Pentru licitatiile zilnice si intrazilnice, valorile orare ale ATC vor fi publicate, n
platforma informatica DAMAS, conform termenelor stabilite in Acordurile si Regulile de
alocare incheiate de TEL cu OTS implicati.
6.5.3 Elaborarea, transmiterea si depunerea ofertelor:
6.5.3.1 Pentru elaborarea, transmiterea si depunerea ofertelor se foloseste platforma
electronica;
6.5.3.2 Participantul la licitaie completeaz electronic oferta si o transmite conform
instruciunilor din Ghidul Utilizatorului pentru platforma electronica, astfel:
-pentru licitatia zilnica si fiecare sesiune a licitatiei intrazilnice conform termenelor
stabilite in Acordurile si Regulile de alocare incheiate de TEL cu OTS-urile implicati.
6.5.3.3 Ofertele depuse sunt supuse unui proces automat de validare care verific
conformitatea cu regulile de desfurare a procedurii de licitaie, cerinele de format, sintax.
Sistemul creeaz automat un mesaj electronic, comunicat ofertantului, prin care se confirma
primirea/ refuzarea ofertei;
6.5.3.4 Participantul poate transmite pana la 10 oferte zilnice / per sesiune intrazilnica,
fiecare oferta continand perechi orare Pret / Capacitate;
6.5.3.5 Preul ofertat n cadrul unei perechi orare Pret / Capacitate este preul maxim, fr
TVA, exprimat n EURO/MWh, pe care participantul la licitaie este dispus s l plteasc
pentru 1 MW de capacitate
6.5.3.6 Capacitatea solicitata pe fiecare ora nu poate depi 50% din valoarea ATC scoas
la licitaie, cu exceptia cazurilor in care Acordurile cu vecinii prevad altfel.
6.5.3.7 Ofertele transmise sunt angajante pentru participanii la licitaie.
6.5.3.8 Pentru operaiunile de tranzit aferente capacitatilor zilnice, participantul la licitaie
trebuie s obin capacitatea att pentru import ct i pentru export din licitatii zilnice.
6.5.3.9 Pentru operaiunile de tranzit aferente capacitatilor intrazilnice, participantul la licitaie
trebuie s obin capacitatea att pentru import ct i pentru export din licitatiile intrazilnice.
Participantul la licitaie va fi informat prin intermediul platformei informatice DAMAS privind
acceptarea ofertei sau respingerea ei, cu explicarea motivelor.
6.5.3.10 Ofertele transmise dup expirarea termenului limit de depunere sunt respinse
automat de platforma de licitatie.
6.5.4 Alocarea capacitatilor:
6.5.4.1 Daca Acordurile si Regulile de alocare cu OTS vecini nu prevad altfel, DEN
organizeaza licitatii zilnice si intrazilnice in fiecare zi a saptamanii, fara a face distinctie intre
zile lucratoare si nelucratoare;
6.5.4.2 Dupa expirarea termenului limita de transmitere a ofertelor, se lanseaz automat
procesul de alocare zilnica, respectiv procesul de alocare intrazilnica pentru fiecare sesiune
din ziua Z;

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 22 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

6.5.4.3 Pentru fiecare ora si produs supus procesului de alocare, ofertele validate sunt
ordonate descresctor n funcie de pre pn la ultima ofert care completeaz capacitatea
de interconexiune disponibil;
6.5.4.4 Ofertele cu acelai pre sunt ordonate cronologic, n funcie de momentul primirii;
6.5.4.5 Dac intr-o ora, suma capacitilor solicitate este mai mic sau egal cu valoarea
ATC pentru o linie/grup de linii de interconexiune si directie, atunci toate ofertele sunt
acceptate i preul pentru alocarea capacitii n acest caz este zero (0).
6.5.4.6 Dac intr-o ora, suma capacitilor solicitate este mai mare decat valoarea ATC
pentru o linie/grup de linii de interconexiune si directie, atunci preul ultimei oferte acceptate
reprezint preul de licitaie in Euro/MWh, care urmeaz s fie pltit de toi participanii crora
li s-a acordat dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune in ora respectiva;
6.5.4.7 n cazul n care ultima ofert acceptat depete capacitatea de interconexiune
rmas disponibil, oferta este acceptat n limitele capacitii disponibile rmase;
6.5.4.8 DEN publica, prin intermediul platformei informatice Damas, rezultatele licitatiilor
zilnice si fiecare sesiune a licitatiei intrazilnice conform termenelor stabilite in Acordurile si
Regulile de alocare incheiate de TEL cu OTS implicati
6.5.4.9 Odata cu publicarea rezultatelor, TRANSELECTRICA (DEN) transmite catre OTSvecini, in conformitate cu Acordurile si Regulile de alocare semnate, capacitatile de
interconexiune alocate in cadrul licitatilor zilnice si intrazilnice, separat pentru fiecare linie sau
grup de linii de interconexiune, directie si participant la licitatie.
6.5.5 Transferuri de capacitate:
6.5.5.1 Capacitatile castigate la licitatiile zilnice si intrazilnice nu sunt transferabile.
6.6 Anularea licitatiilor pentru alocarea capacitatii de transport
6.6.1 In cazul in care, ca urmare a disfuctionalitatii mediilor electronice, de transmitere,
comunicatie si prelucrare a ofertelor sau alte cauze legate de acestea nu se pot desfasura
licitatii (anuale, lunare, zilnice sau intrazilnice ), TEL poate suspenda sau anula respectiva
licitatie.
6.6.2 In cazul in care, ca urmare a disfuctionalitatii mediilor electronice, de transmitere,
comunicatie si prelucrare a ofertelor sau alte cauze legate de acestea nu se pot desfasura
licitatia anuala sau licitatia lunara in ziua stabilita aceastea se anuleaza si se reprogrameaza
in alta zi.
6.6.3 Stabilirea datei urmatoare de licitatie anuala sau lunara se convine cu OTS vecini
implicati si va fi comunicata participantilor la licitatie prin canalele de comunicare convenite.
6.6.4 In cazul in care, ca urmare a disfuctionalitatii mediilor electronice, de transmitere,
comunicatie si prelucrare a ofertelor sau alte cauze legate de acestea nu se poate desfasura
licitatia zilnica in termenele stabilite in Acordurile si Regulile de alocare dintre TEL si OTS
vecini, aceasta se anuleaza iar , capacitatea nealocata in respectiva licitatie va fi ofertata in
licitatiile intrazilnice ale aceleasi zile.
6.6.5 In cazul in care, ca urmare a disfuctionalitatii mediilor electronice, de transmitere,
comunicatie si prelucrare a ofertelor sau alte cauze legate de acestea nu se poate desfasura
licitatia intrazilnica pe una sau mai multe sesiuni , in termenele stabilite in Acordurile si
Regulile de alocare dintre TEL si OTS vecini, aceasta se anuleaza.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 23 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

6.7 Utilizarea capacitatilor castigate prin procesul de alocare


6.7.1.Utilizarea capacitatilor alocate la licitatiile organizate de TEL sau obtinute prin transfer
se supune prevederilor Acordurilor si Regulilor de alocare incheiate de TEL cu OTS vecini.
Daca Acordurile si Regulile de alocare convenite cu OTS vecini nu prevad altfel, se aplica
prevederile actualei Proceduri.
6.7.2 Participanii la licitaie ale cror oferte au fost acceptate n cadrul unor licitaii pe termen
lung vor primi dreptul de a utiliza capacitatea alocat pentru ntreaga perioad de alocare, cu
condiia de a plti la termen facturile corespunztoare emise de DCMCRET. Acest drept
acordat poate fi limitat doar din motive de siguran, conform prevederilor cap.6.8;
6.7.3 Dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune alocat n cadrul unei licitaii anuale
sau obtinuta prin transfer se exercit n perioada 1 ianuarie, ora 00.00 (CET) 31 decembrie,
ora 24.00 (CET)
6.7.4 Dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune alocat n cadrul unei licitaii lunare
sau obtinuta prin transfer se exercit de la ora 00.00 (CET) din prima zi a lunii de alocare,
pn la ora 24.00 (CET) din ultima zi a lunii de alocare.
6.7.5 Dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune alocat n cadrul unei alte perioade
de alocare in cadrul licitatiilor pe termen lung sau obtinuta prin transfer se exercit de la ora
00.00 (CET) din prima zi a perioadei de alocare, pn la ora 24.00 (CET) din ultima zi a
perioadei de alocare.
6.7.6 Dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune alocat n cadrul unei licitatii zilnice
se exercit de la ora 00.00 (CET) pn la ora 24.00 (CET) a zilei respective.
6.7.7 Dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune alocat n cadrul sesiunilor de licitatie
intrazilnica se exercit conform termenelor stabilite in Acordurile si Regulile de alocare
incheiate de TEL cu OTS vecini a zilei respective.
6.7.8 Participanii la licitaie pot renuna la drepturile ce le-au fost acordate privind utilizarea
capacitii de interconexiune. Renunarea la dreptul de utilizare a capacitii de
interconexiune alocata nu exonereaz participantul la licitaie de obligaia de a plti
capacitatea la preul stabilit.
6.7.9 Renunarea la dreptul de a utiliza capacitatea de interconexiune alocata la licitaiile
anuale organizate de TEL, se face pe baza unei notificri scrise adresate DMCRET
transmise cel tarziu n primele 10 zile calendaristice din luna anterioara perioadei de alocare.
6.7.10 Participantul trebuie s comunice Partea responsabil cu echilibrarea (PRE) care i
asum responsabilitatea echilibrrii pentru tranzaciile sale de import/export/tranzit.
6.7.11 Pentru a putea utiliza capacitile de interconexiune contractate, participantul la
licitaie este obligat s transmita n platforma informatic DAMAS, prin intermediul Partii
Responsabile cu Echilibrarea, notificarile fizice ale schimburilor internaionale orare de
import, de export si tranzit conform contractelor detinute, respectand prevederile procedurii
PO 133 Continutul si formatul cadru al notificarilor fizice, declaratiilor de disponibilitate si
modificarea acestora.
6.7.12 Notificarile fizice ale schimburilor internaionale trebuie sa respecte principiul 1:1
(parteneriat exclusiv);
6.7.13 Participantul, prin intermediul Partii Responsabile cu Echilibrarea, simultan cu
notificarile orare de import si export, va declara, in formatul solicitat, pana la termenul stabilit
de TRANSELECTRICA DEN valoarea tranzitului orar pe care urmeaza sa il realizeze in
cadrul valorilor de import si export notificate.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 24 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

6.7.14 In fiecare interval orar valoarea tranzitului notificat nu poate depasi minimul dintre
valorile importului si exportului notificate.
6.7.15 Tranzitul de energie electrica se va notifica distinct pe tip de capacitate obtinuta: pe
termen lung (licitatia lunara si anuala), zilnica si intrazilnica.
6.7.16 PRE care i-a asumat responsabilitatea echilibrrii trebuie s comunice la DEN, in
primele 5 zile ale lunii urmatoare celei de livrare, defalcat pentru fiecare participant pe care il
reprezinta, notificarile privind importurile/exporturile/tranzitele, avand in vedere ca nu este
permis comercial sub nici o forma soldarea acestora pe nici o granita si/sau directie si/sau
Participant.
6.8 Reducerea capacitatilor de interconexiune
6.8.1 Reducerea capacitatilor se realizeaza conform prevederilor Acordurilor si Regulilor de
alocare incheiate de TEL cu OTS vecini. Daca Acordurile si Regulile de alocare convenite cu
OTS vecini nu prevad altfel, se aplica prevederile actualei Proceduri si PO Definirea situatiilor
de urgenta pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restrictiona dreptul participantilor de a
utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul licitatiilor si modificarea operativa a
acestora Cod: TEL 07.III AV DN/103.
6.8.2 DEN poate restrictiona dreptul de utilizare a capacitatii de interconexiune, doar in
scopul unei functionari sigure a SEN, cu anuntarea participantilor in cel mai scurt timp despre
motivul si durata estimata a reducerii;
6.8.3 Situatiile de urgenta in care trebuie modificate capacitatile alocate se stabilesc conform
prevederilor PO Definirea situatiilor de urgenta pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate
restrictiona dreptul participantilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul
licitatiilor si modificarea operativa a acestora Cod: TEL 07.III AV DN/103.
6.8.4 Orice reducere a capacitatii alocata sau obtinuta prin transfer va fi efectuata in ordinea
urmatoare de prioritate:
a)
capacitatea intrazilnica
b)
capacitatea zilnica
c)
capacitatea lunara
d)
capacitatea anuala
6.8.5 Toate reducerile vor fi facute pro-rata si intr-o maniera nediscriminatorie.
6.8.6 Reducerea de capacitate poate fi partiala sau totala (100% din capacitate).
6.8.7 In cazul in care, dupa reducere, capacitatea rezultata este sub 1 MW, capaciatea va fi
anulata.
6.8.8 Dupa aplicarea procentului de reducere a capacitatii, valorile obtinute se vor rotunji la
valori intregi.
6.8.9 Participantii la licitatie nu au dreptul de a pretinde daune in cazul in care dreptul lor de
utilizare a capacitatii de interconexiune a fost anulat sau restrictionat pe motiv de Forta
Majora, iar valoarea echivalenta a capacitatii platite si reduse va fi rambursata. Valoarea
capacitatii reduse se calculeaza ca suma pentru toate intervalele orare din perioada de
alocare in care dreptul de utilizare a fost restrictionat, a produselor dintre capacitatea redusa
i pretul de licitatie din ora respectiv.
6.9 Decontarea:
6.9.1 Decontarea se realizeaza conform prevederilor Acordurilor si Regulilor de alocare

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 25 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

incheiate de TEL cu OTS vecini. Daca Acordurile si Regulile de alocare convenite cu OTS
vecini nu prevad altfel, se aplica prevederile actualei Proceduri;
6.9.2 In termen de dou (2) zile lucratoare de la data publicrii rezultatelor pe website,
DMCRET ntocmete factura pentru utilizarea capacitatii pe liniile de interconexiune ale SEN
pentru toate perioadele/subperioadele de alocare pentru care au fost alocate capaciti de
interconexiune.
6.9.3 n cazul licitaiilor lunare sau pentru perioade de licitaie mai mici de o lun factura
conine valoarea capacitii alocate prin licitaie, determinat ca suma pentru toate intervalele
orare din perioada de alocare, a produselor dintre capacitatea alocat prin licitaie n fiecare
or a perioadei de alocare i preul de licitaie din ora respectiv.
6.9.4. n cazul licitaiilor anuale, factura se va intocmi lunar n primele 5 (cinci) zile lucrtoare
cu doua luni inaintea lunii de utilizare a dreptului de capacitate si va conine valoarea
capacitii alocate prin licitaiile respective, pentru luna L+2, determinat ca suma pentru
toate intervalele orare din luna respectiv, a produselor dintre capacitatea alocat prin
licitaie n fiecare or a lunii respectrive i preul de licitaie din ora respectiv. Dupa licitatia
anuala, in luna decembrie se va intocmi factura pentru lunile ianuarie si februarie a anului
viitor, urmand ca in luna ianuarie sa se factureze pentru luna martie, conform prezentei
proceduri.
6.9.5 n cazul licitaiilor zilnice/intra zilnice se vor emite lunar 2 (dou) facturi, pentru
perioada 1 15 i respectiv 16 ultima zi din luna de contract, in termen de 2 (doua) zile
lucratoare de la incheierea perioadei de facturat, cu excepia cazului n care valoarea unei
facturi este mai mic de 100 EUR. n acest caz se va emite o singur factur, n termen de 2
(dou) zile lucrtoare de la sfritul lunii de contract. Factura va conine valoarea capacitii
alocate prin licitaie, determinat ca suma pentru toate intervalele orare din perioada de
licitaie, a produselor dintre capacitatea [MW] alocat n fiecare or a perioadei de licitaie i
preul de licitaie din ora respectiv.
6.9.6 Facturile pentru capacitatea de interconexiune alocat se vor achita integral n termen
de apte (7) zile lucrtoare de la primire. n cazul n care nu se achita sumele
corespunztoare n termenul menionat, participantul la licitaie pierde dreptul de a utiliza
capacitatea respectiv i este suspendat calitatea sa de participant la licitaie n
conformitate cu 6.3.2.
6.9.7 Pentru participanii la licitaie persoane juridice strine, factura va fi ntocmit n EURO
mentinandu-se cursul BNR din data facturrii in cazul licitatiilor anuale, zilnice si intra zilnice
si/sau in cazul licitatiilor lunare, factura va fi intocmita in EURO mentionandu-se cursul BNR
din data licitatiei.
6.9.8 Pentru participanii la licitaie persoane juridice romne, factura va fi ntocmit n LEI la
cursul BNR din data facturrii in cazul facturilor aferente licitatiilor anuale, zilnice si intra
zilnice, iar pentru licitatiile lunare facturile vor fi intocnite in LEI la cursul BNR din ziua
licitatiei.
6.10 Prevederi finale:
6.10.1 DMCRET este responsabila cu elaborarea si revizuirea prezentei proceduri..
6.10.2 DMCRET va pune la dispozitia DEN informatiile solicitate in vederea monitorizarii
Pietei pentru alocarea capacitatilor de interconexiune.
6.10.3 TEL are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor din ofertele depuse de
participantii la licitatie. Dupa finalizarea licitatiilor, TEL publica volumul total al cererilor

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 26 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

depuse pentru alocarea capacitatilor de interconexiune, cantitatile alocate participantilor la


licitatie, pretul de inchidere, numele castigatorilor si capacitatea ramasa disponibila dupa
desfasurarea licitatie.
6.10.4 n cazul importului/exportului de energie electric n/din SEN, DMCRET va nainta, la
cererea scrisa a participanilor la licitaie crora li s-a acordat dreptul de a utiliza capacitatea
de transfer, Contractul pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem i de
administrare a pieei angro de energie electric, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr.
44/2006 (pentru energie importata/exportata), cu modificrile ulterioare.
6.10.5 n cazul n care prevederile prezentei proceduri nu sunt aplicate, participanii la licitaie
pot contesta la DMCRET rezultatul licitaiei anuale/lunare in maxim o ora de la publicarea pe
website. Transelectrica va analiza si publica rezultatele definitive in maxim 24 de ore de la
momentul contestarii.
6.10.6 Transelectrica va depune toate eforturile rationale pentru reluarea proceselor de
licitatie suspendate sau anulate.
6.10.7 Transelectrica nu va fi facuta responsabila pentru suspendarea, anularea unei licitatii
ca urmare a disfuctionalitatii partiale sau totale a mediilor electronice, de transmitere,
comunicatie si prelucrare a ofertelor sau alte cauze legate de acestea.
6.10.8 In situatia in care nu se reuseste finalizarea, la termenul din Anexa 1, a Acordurilor si
Regulilor de alocare cu OTS vecini, atunci DCIENTSOE va prelungi , cu acordul OTS
vecini, valabilitatea acestora.
7. NREGISTRRI
7.1 Cerere de nregistrare ca participant la licitaie: formular cod TEL 01.06.01
7.2 Renunarea la statutul de participant la licitaie: formular cod TEL 01.06.02
7.3 Formular de transfer de capacitate: formular cod TEL -01.06.03.
8. ANEXE:
8.1 Termenele aferente procesului de redactare, armonizare si semnare a Acordurilor si
Regulilor de alocare cu OTS vecini Anexa 1
8.2 Cerere pentru nregistrarea ca participant la licitaie Anexa 2
8.3 Renunarea la statutul de participant la licitaie Anexa 3
8.4 Grafic previzionat al desfurrii licitaiilor lunare Anexa 4
8.5 Datele programate pentru licitaia anual Anexa 5
8.6 Datele programate pentru licitaiile lunare aferente 2013 Anexa 6
8.7 Transferul dreptului de utilizare a capacitii de interconexiune Anexa 7
8.8 Principiul de netting (soldare) Anexa 8

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 27 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa 1.

Termenele aferente procesului de redactare, armonizare si semnare a Acordurilor si


Regulilor de alocare cu OTS vecini

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 28 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 2
Formular cod TEL 01.06.01
CERERE PENTRU NREGISTRAREA CA PARTICIPANT LA LICITAIE
Datele solicitantului
Numele complet al companiei:
Codul EIC al participantului la licitatie:
Sediul:
Codul unic de nregistrare (CUI):
Numr de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului:
Nume Banca si cod IBAN:
Capitalul social:
Detalii de contact: telefon:
fax:
e-mail:
pagin web:
Tipul de licen a solicitantului:
Numrul licenei:
Reprezentanii legali al solicitantului:
Nume:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Nume:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Persoane de contact:
Nume:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Solicitantul declar c i-a nsuit prevederile prezentei proceduri i a anexelor sale,
precum i ale reglementrilor n vigoare privind alocarea capacitilor de interconexiune
a sistemului electroenergetic romnesc.
Semntura reprezentantului legal
Partea Responsabil cu Echilibrarea care i-a asumat responsabilitatea
echilibrrii pentru solicitant
Numele complet al companiei:
Sediul:
Telefon:
fax:
E-mail:
Pagin web:
Codul de Identificare a PRE:
Declaraia PRE privind angajamentul realizrii echilibrrii pentru participantul la licitaie.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 29 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 3
Formular cod TEL 01.06.02
RENUNAREA LA STATUTUL DE PARTICIPANT LA LICITAIE
V aducem la c tin faptul c, din motive proprii, [Numele companiei] nu mai dorete s fie
nregistrat ca Participant la Licitaie, ncepnd cu data de .............................
[Numele companiei] se angajeaz s-i ndeplineasc toate obligaiile provenite din
contractele i angajamentele anterioare acestei date.

Director General
[Numele i tampila companiei]

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 30 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 4
Grafic previzionat al desfurrii licitaiilor lunare organizate de TRANSELECRICA

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 31 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 5 se actualizeaza anual


Datele programate pentru licitaia anual yyyy
.......yyyy, 12:00 (CET)
Termen 1: Publicarea NTC i ATC
Termen 2: Transmiterea ofertelor
..............yyyy, 12:00 (CET)
Termen 3: Publicarea rezultatelor licitaiei
....................yyyy, 17:00 (CET)

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 32 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 6
Datele programate pentru licitaiile lunare aferente 2013
DD.12.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Ianuarie
DD.12.YYYY Data licitatiei aferente lunii Ianuarie; *
DD.12.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Ianuarie
DD.01.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Februarie
DD.01.YYYY Data licitatiei aferente lunii Februarie; *
DD.01.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Februarie
DD.02.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Martie
DD.02.YYYY Data licitatiei aferente lunii Martie; *
DD.02.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Martie
DD.03.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Aprilie
DD.03.YYYY Data licitatiei aferente lunii Aprilie; *
DD.03.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Aprilie
DD.04.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Mai
DD.04.YYYY Data licitatiei aferente lunii Mai; *
DD.04.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Mai
DD.05.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Iunie
DD.05.YYYY Data licitatiei aferente lunii Iunie; *
DD.05.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Iunie
DD.06.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Iulie
DD.06.YYYY Data licitatiei aferente lunii Iulie; *
DD.06.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Iulie
DD.07.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii August
DD.07.YYYY Data licitatiei aferente lunii August; *
DD.07.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii August
DD.08.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Septembrie
DD.08.YYYY Data licitatiei aferente lunii Septembrie; *
DD.08.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Septembrie
DD.09.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Octombrie
DD.09.YYYY Data licitatiei aferente lunii Octombrie; *
DD.09.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Octombrie
DD.10.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Noiembrie
DD.10.YYYY Data licitatiei aferente lunii Noiembrie; *
DD.10.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Noiembrie

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 33 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

DD.11.YYYY Publicarea valorilor ATC pentru licitatia aferenta lunii Decembrie


DD.11.YYYY Data licitatiei aferente lunii Decembrie; *
DD.11.YYYY Publicarea rezultatelor licitatiei aferente lunii Decembrie
*Termenul pentru transmiterea ofertelor este 12:00 (CET)
**Datele programate sunt doar informative.

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 34 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 7
Formular cod TEL 01.06.03
TRANSFERUL DREPTULUI DE UTILIZARE A CAPACITII DE INTERCONEXIUNE

Detinatorul iniial dreptului de


utilizare a capacitatii de
interconexiune
Denumirea companiei
Persoana de contact
telefon
Fax
E-mail
Cod EIC
Grania
Direcia
Capacitatea de
interconexiune transferat
[MW]
Perioada de transfer
Semntura i tampila
Data

Noul deintor al dreptului de


utilizare a capacitatii de
interconexiune

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 35 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 8
PRINCIPIUL DE NETTING (SOLDARE)
Determinarea valorilor orare ale ATC, pentru o anumit grani, utiliznd principiul de netting
(soldare), se realizeaz conform Fig.1 i Fig.2, prezentate de mai jos.
Calculul se efectueaz la nivel de grani, pentru fiecare interval orar n parte, rezultnd
valorile ATC corespunzatoare direciilor (import/export).
Fig. 1 Soldarea notificrilor ( NF) aferente capacitilor licitaiilor anterioare celei pentru care
se determina ATC prin aplicarea principiului de netting

[MW]
import

180 MW (imp)-20 MW (exp)

NTC imp

200

NF imp

180

160 MW (imp)
[h]

0
NF exp

20

NTC exp

150

interval orar
export

Unde:
NF:
- n cazul licitaiilor zilnice reprezint suma notificrilor capacitilor aferente licitaiilor pe
termen lung;
- n cazul licitaiilor intrazilnice reprezint suma notificrilor capacitilor aferente licitaiilor
pe termen lung i a celor zilnice;

PROCEDUR OPERAIONAL
ALOCAREA CAPACITII DE
INTERCONEXIUNE A SEN
CU SISTEMELE
ELECTROENERGETICE VECINE

Cod: TEL 01.06


Pag. 36 / 36
Rev. 0 1 2 3 4 5

Fig. 2 ATC corespunzatoare direciilor de import/export.

[MW]
import
200

NTC imp
Sold
NF

Capacitate disponibila la import

40

160
[h]

310

Capacitate disponibila la export


150

NTC exp

interval orar
export