Sunteți pe pagina 1din 3

ELEMENTE DE ALGEBRA LINIARA

Transpusa
notata

unei
cu

matrice
linii si

Determinantul matrice de ordinul 2

Determinantul matrice de ordinul 3

cu

linii

coloane, unde

si

coloane

este

matrice

,este

,este

, unde:

.
Regula minorilor(dezvoltarea determinantului dupa o linie sau coloana)

Alegem o linie sau o coloana si inmultim fiecare element

al acestei linii sau coloane cu

determinantul de ordin inferior obtinut prin eliminarea liniei


si a coloanei
adunam produsele astfel obtinute si obtinem valoarea determinantului.

si cu

Proprietati ale determinantilor:


1) Determinantul unei matrice patratice este egal cu determinantul matricei transpuse
2) O matrice care are o linie (sau o coloana) cu toate elementele

, are determinantul

3) Daca inmultim toate elementele unei linii (sau unei coloane) dintr-o matrice cu un numar,
valoarea determinantului matricei se inmulteste cu acel numar.
4) Daca intr-o matrice adunam toate elementele unei linii (sau unei coloane) cu elementele
corespunzatoare unei alte linii (sau unei alte coloane), inmultit cu un numar, valoarea
determinantului nu se schimba.

5) Daca o matrice are doua linii (respectiv doua coloane) proportionale, atunci determinantul
este nul.
6) Daca schimbam intre ele doua linii (sau doua coloane) dintr-o matrice patratica atunci
valoarea determinantului se inmulteste cu
7) Daca matricele
are

pe

linia

suma

si

difera printr-o singura linie

suma

celor

doua

linii

din

, atunci determinantul matricei care


matricele

si

este

egal

cu

.(acelasi enunt respectiv pentru coloane)

8) Determinantul produsului a doua matrice patratice de acelasi ordin este egal cu produsul
determinantilor celor doua matrice.
9) Daca o linie (respectiv coloana) a determinantului unei matrice este o combinatie liniara a
celorlalte linii (respectiv coloane) ale aceluiasi determinant, atunci determinantul este nul.
Valoarea

a determinantului matricei asociate unui sistem determina compatibilitatea

sistemului (existenta solutiilor): daca

,sistemul este compatibil determinat (sistemul are o

solutie unica); daca


, atunci sistemul poate fi incompatibil (nu are solutii) sau compatibil
nedeterminat(are o infinitate de solutii).
Metoda lui Cramer

Fie u sistem liniar cu necunoscutele

si

determinantul sau. Presupunem ca

.Notam cu
determinantul obtinut prin inlocuirea coloanei corespunzatoare necunoscutei
coloana termenilor liberi.

Solutia sistemului liniar

, este

Solutia sistemului liniar

,.

si

, este

Solutia sistemului liniar

,.

si

, este

si

cu

Un sistem liniar omogen are toti determinantii


solutia nula

. Acest sistem admite si solutii nenule daca

Fie

o matrice patratica de ordin

Matricea

cu coeficienti in

este inversabila daca si numai daca

Matricea inversa a matricei


element

nuli, deci admite intotdeauna cel putin

al

este

matricei

algebric

transpuse
,

(determinantul obtinut din

unde

prin eliminarea liniei

, unde

se obtine inlocuind fiecare

cu

complementul

este
si coloanei

minorul

elementului

sau
din

).

Ecuatii matriceale
Sistemul liniar poate fi exprimat matriceal astfel:
coeficientilor necunoscutelor,
(matrice coloana) si
inversabila avem:

, unde

este matricea

este matricea necunoscutelor

este matricea termenilor liberi (matrice coloana).Daca matricea

este

Daca matricea
nu este nula, exista un numar natural
, astfel
incat cel putin un minor de ordinul
(format la intersectia a
linii si
coloane din matrice) este
nenul, iar toti determinantii de ordin mai mare decat (daca exista) sunt nuli.
Acest numar

se numeste rangul matricei.

Rangul unei matrice ramane neschimbat daca :


- Multiplul unei linii (coloane) se aduna la o alta linie (coloana);
- Liniile (coloanele) se schimba intre ele.
TEOREMA KRONECHER-CAPELLI
Un sistem de ecuatii liniare este compatibil daca si numai daca rangul matricei sistemului
este egal cu rangul matricei extinse, formata din matricea sistemului la care se adauga coloana
termenilor liberi.
TEOREMA LUI ROUCHE
Un sistem de ecuatii liniare este compatibil daca si numai daca toti determinantii
caracteristici sunt nuli. Determinantii caracteristici se3 obtin adaugand o linie si o coloana din
matricea extinsa unui minor cu determinantul nenul.