Sunteți pe pagina 1din 26

Cursul 0

Bine at, i venit!

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)


2,5 octombrie 2015
Departamentul de Calculatoare

CSE Dep

Cursul 0, Bine at,i venit!

1/31

Inainte de toate . . .

Bine at, i venit la Facultatea de Automatica s, i


Calculatoare!
Mult succes n anul universitar 2015-2016!

CSE Dep

Cursul 0, Bine at,i venit!

2/31

Facultatea de Automatica s, i Calculatoare

http://acs.pub.ro/

http://blog.acs.pub.ro/
trei catedre

Calculatoare
I
I

I
I

CSE Dep

http://wiki.cs.pub.ro/
http://planet.cs.pub.ro/

Automatica s, i Ingineria Sistemelor


Automatica s, i Informatica Industriala

Cursul 0, Bine at,i venit!

4/31

Facultatea de Automatica s, i Calculatoare

CSE Dep

dificultate

diversitate

comunitate

experient, a

colaborari

evenimente

oportunitat, i

Cursul 0, Bine at,i venit!

5/31

Facultatea de Automatica s, i Calculatoare (cont.)

CSE Dep

facultate grea

facultate de renume

cei mai buni student, i din domeniu

materii interesante s, i oameni dedicat, i

unele dintre cele mai bune opt, iuni n industrie s, i n cercetare


dupa absolvire

Cursul 0, Bine at,i venit!

6/31

Ce pot, i face

CSE Dep

didactic: cursuri, laboratoare, seminari

cercetare: la ciclurile master s, i doctorat

extracurricular: activitat, i de lucru n echipa, organizatorice,


dezvoltare personale

social: ntalniri, discut, ii, bere, cafea, filme, teatru

evenimente: prezentari tehnice/non-tehnice, promovare,


cunos, tint, e noi

stagii (internship): n t, ara (http://www.stagiipebune.ro)


s, i n strainatate (Google, Facebook, Mozilla, Bloomberg etc.)

proiecte de dezvoltare/cercetare n colaborare cu firme sau


alte universitat, i

Cursul 0, Bine at,i venit!

7/31

Resurse utile

I
I

comunitatea: cadre didactice, colegi, student, i din alt, i ani


laboratoare
I
I
I

I
I

organizat, ii
I

CSE Dep

Academia Cisco (EG202) (http://www.academiacisco.ro)


CoLaborator (EG303) (http://www.hpc.pub.ro/)
laboratorul Microsoft (EG102)
(http://www.microsoft-lab.pub.ro)
laboratorul Ixia (EG106) (http://ixlabs.cs.pub.ro)
laboratorul Intel (EG306) (http://intel.pub.ro/)
LSAC, BEST, EESTEC, ROSEdu, ASPI, BEST

Cursul 0, Bine at,i venit!

8/31

Ce conteaza

CSE Dep

atitudine pozitiva

perseverent, a

etica a muncii

voint, a

adaptabilitate

implicare

ambit, ie

nclinat, ie pentru calculatoare

limba engleza

Cursul 0, Bine at,i venit!

9/31

Student, ie

CSE Dep

perioada de definire

moment de ntalnire cu alte persoane cu nclinat, ii comune

etapa de trecere

recompensa a efortului din clasa a 12-a

recompensa a examenului de admitere

trecere lina liceu facultate

Cursul 0, Bine at,i venit!

10/31

Student, ie s, i angajare Mituri

CSE Dep

s, coala nu te nvat, a nimic

daca nu te angajezi nu vei face nimic bine dupa

un job este o activitate provocatoare s, i neplictisitoare

un job este platit foarte bine

angajatorii nu se uita la cineva fara experient, a

Cursul 0, Bine at,i venit!

11/31

Student, ie s, i angajare Adevaruri

de obicei, un student angajat . . .


I
I
I

munca t, i ordoneaza modul de viat, a

dupa ncheierea facultat, ii, o persoana va lucra 30-40 de ani


pot, i cas, tiga experient, a practica din programe de stagiu n
perioada verii

CSE Dep

pierde contactul cu facultatea s, i colegii


pierde unii dintre cei mai important, i ani
are ceva mai mult, i bani decat colegii

http://www.stagiipebune.ro/

sunt multe proiecte (tehnice s, i non-tehnice) cu desfas, urare n


facultate

Cursul 0, Bine at,i venit!

12/31

USO Prezentare

Introducere n sisteme de operare s, i calculatoare


Vet, i obt, ine abilitat, i s, i cunos, tint, e de utilizare s, i administrare
eficienta a sistemelor de calcul
Disciplina de suport pentru disciplinele de profil din viitorii ani de
facultate
Ne vom concentra pe aspectele practice s, i utile
CSE Dep

Cursul 0, Bine at,i venit!

14/31

USO Resurse

CSE Dep

echipa cursului de USO: live, forum

http://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/ Wiki-ul cursului

http://cs.curs.pub.ro/ Platorma Moodle

,,Introducere n sisteme de operare Suportul de curs

clusterul NCIT: https://cloud.curs.pub.ro/ mas, ini


virtuale

repository: https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso

World of USO: https://wouso.cs.pub.ro/ gamification

Cursul 0, Bine at,i venit!

15/31

Suport pentru USO

Introducere n Sisteme de Operare

150% din materia de curs s, i laborator

recomandam parcurgerea capitolului aferent nainte de


curs/laborator
disponibil pe Google Books:

CSE Dep

http://books.google.com/books?id=_JFGzyRxQGcC

Cursul 0, Bine at,i venit!

16/31

De ce USO?

CSE Dep

init, iere n calculatoare (s, tiint, a, inginerie, cultura)

cunos, tint, e s, i competent, e utile pe parcursul facultat, ii s, i dupa

perspective n domeniul calculatoarelor

prezentarea diversitat, ii din domeniul calculatoarelor

init, iere n lumea Linux

dobandirea de abilitat, i s, i cunos, tint, e fundamentale legate de


sisteme de operare

Cursul 0, Bine at,i venit!

17/31

De ce Linux?
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
CSE Dep

stabil, transparent
sistemul de operare de facto folosit de mare parte din oamenii
tehnici
suport pentru asimilarea conceptelor de sisteme de operare
free/open source
comunitate activa s, i dinamica de dezvoltare
raspandire din ce n ce mai mare pe desktop
folosit pe servere (solut, ii cloud s, i data centere)
Android are la baza Linux
numar mare de distribut, ii diversitate
majoritatea student, ilor sunt obis, nuit, i cu Windows; Linux este
ceva nou
folosit n facultate
folosit n mare parte din job-urile din domeniu
Cursul 0, Bine at,i venit!

18/31

Reguli s, i recomandari

CSE Dep

participare la curs

participare activ
a la curs

discut, ii, nu scris (toate informat, iile sunt publice)

apelative la singular (tu n loc de dumneavoastra)

parcugere suport s, i documentat, ie nainte de curs s, i laborator

suntem ferm mpotriva copierii de orice fel

Cursul 0, Bine at,i venit!

19/31

Despre copiere
I
I
I

I
I
I

CSE Dep

nsus, irea unor beneficii cu efort minim


cas, tiguri pe termen scurt, pierderi pe termen mediu s, i lung
suntem ferm mpotriva copierii, vom preveni s, i vom pedepsi
copierea
pedepsele variaza de la pierderea punctajului pana la referat la
decanat
cea mai mare parte a activitat, ilor sunt individuale
putet, i cere ajutor, dar nu ceret, i solut, ii pe Internet sau colegilor
cel mai indicat este sa ntrebat, i echipa de USO pe forumul
cursului
rolul nostru este sa va ajutam sa obt, inet, i noi competent, e s, i
cunos, tint, e; folosit, i-va de noi
putet, i oferi sfaturi sau indicat, ii, dar nu oferit, i solut, ii;
ndemnat, i pe colegii vos, tri sa foloseasca forumul cursului s, i sa
discute cu echipa de USO
Cursul 0, Bine at,i venit!

20/31

Recomandari

CSE Dep

fit, i bine dispus, i, ncurajat, i buna dispozit, ie

punet, i ntrebari, bagat, i membrii echipei de USO n ncurcatura

implicat, i-va n evaluarea s, i mbunatat, irea materiei (feedback)

init, iat, i s, i participat, i la discut, ii: live, pe forum, la bere

ajutat, i s, i ceret, i ajutor de la echipa de USO s, i de la colegii


vos, tri

fit, i muncitori

fit, i perseverent, i

antrenat, i-va atent, ia

Cursul 0, Bine at,i venit!

21/31

Notare

CSE Dep

http://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/punctaj

1 puncte laborator

1.5 puncte teste de curs (3 teste)

1 punct examen practic la mijlocul semestrului

2.5 puncte teme de casa (5 teme)

2.5 puncte examen grila final (n sesiune)

2.5 puncte examen practic final (n sesiune)

total 11 puncte (nota se trunchiaza la 10)

Este necesara obt, inerea a 5 puncte (din cele 11 disponibile).


Adica nu se trece cu nota 4.99.

Nevoia unui punctaj minim la examenul practic final.


Cursul 0, Bine at,i venit!

22/31

USO Pin List

http://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/top

pin-uri pentru cei mai activi s, i bine pregatit, i


34 de pin-uri

I
I
I
I

I
I

CSE Dep

3 pentru cel mai bun punctaj la examenul practic de la mijlocul


semestrului
3 pentru cel mai bun punctaj la examenul practic din sesiune
3 pentru cel mai bun punctaj la examenul grila din sesiune
5 pentru cel mai bun punctaj total la workshop
4 pentru prima tema funct, ionala trimisa (cate unul pentru
fiecare tema)
10 pentru activitatea de pe parcursul semestrului (vot dat de
catre echipa de asistent, i)
3 pentru interact, iunea din cadrul cursului
3 pentru cele mai bune punctaje totale

Cursul 0, Bine at,i venit!

23/31

Incarcare
Utilizarea Sistemelor de Operare este un curs de 5 credite (ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System)
Un credit ECTS = 30 de ore de activitate didactica.

CSE Dep

Activitate

Estimare

Participare la curs

14 x 2 = 28 de ore

Pregatire curs

12 x 1 = 12 de ore

Participare la laborator

14 x 2 = 28 de ore

Pregatire laborator

12 x 1 = 12 ore

Teme de casa

5 x 6 = 30 de ore

Pregatire examen

3 zile = 24 de ore

Examene

4 ore

Total

138 de ore
Cursul 0, Bine at,i venit!

24/31

Desfas, urare curs

CSE Dep

prezentare interactiva: aprox. 30 slide-uri de cont, inut

pauzele sunt importante: recreare, socializare

un curs = un subiect; corelare curs-laborator-suport

moto + cont, inut + cuvinte cheie + s, tiat, i ca + link-uri utile

recomandam parcurgerea prezentarii s, i a capitolului din carte

nu se poate asimila totul de la curs; e nevoie s, i de laborator s, i


parcurgere dupa

Cursul 0, Bine at,i venit!

26/31

Ce avet, i de facut la curs

CSE Dep

sa fit, i prezent, i

sa fit, i atent, i

sa fit, i implicat, i, sa punet, i ntrebari, sa discutat, i

sa nu lasat, i (prea multe) neclaritat, i n urma unui curs

folosit, i-va de ,,resursa profesor

ntrebarile cele mai bune ncep cu ,,De ce? (analiza critica)

un raspuns frecvent este ,,Depinde

Cursul 0, Bine at,i venit!

27/31

Cuvinte cheie

Automatica s, i Calculatoare

USO just crunch it

facultate

Linux

comunitate

interactivitate

student, ie

implicare

atitudine

discut, ii

perseverent, a

feedback

CSE Dep

Cursul 0, Bine at,i venit!

29/31

Resurse utile

CSE Dep

http://ocw.cs.pub.ro/courses/uso

http://cs.curs.pub.ro/

http://books.google.com/books?id=_JFGzyRxQGcC

http://acs.pub.ro/

http://blog.acs.pub.ro/

http://boboc.acs.pub.ro/

http://wiki.cs.pub.ro/

http://planet.cs.pub.ro/

Cursul 0, Bine at,i venit!

30/31