Sunteți pe pagina 1din 21
ORDINUL LUI MELCHIZEDEK Ce este Worid Light Fellowship? World Light Fellowship este o organizatie non-profit cu statut de biseric’ nondenominationald inregistratd in statul New York si recunoscut de guvernul Statelor Unit. Aceasté organizatie spiritual are filiale in SUA, Canada, Ungaria, Belize, Singapore, Panama, Africa de Sud, Australia, Noua Zeeland si Romania. Care este scopul acestei Organizatii Spirituale? = Suportul legal pentru initierea in Ordinul lui Melchizedec sau Preoti ai lui Melchizedec = Ofert& de noi invataturi spirituale - Intercredinte - Self empowerment recunoasterea calitatilor umane, sprijin in ghidarea interioara, lumina exterioar’, constientizare a posibilitatilor proprii - Ascensiune spiritual’ - Facilitarea planului Divin pe Pamant = Pregatirea celor ce doresc pentru cea de a doua venire a lui Isus Invataturile World Light Fellowship Exist’ trei invataturi de baz si anume: a) INTERCREDINTA — credem intr-un singur Dumnezeu care a lucrat intr-o varietate de forme de-a lungul istoriei umanit&tji. Fiecare form’ a credintei contribuie la 0 mai mare intelegere a Divinitatli, a anturii spirituale umane. Onoram fiecare form’ de credint, spiritualitate sau religie. Onorim individualitatea fiecérui membru WLF, devotamentul personal si exprimarea proprie a acestuia. b) CHRISTOS UNIVERSAL credem in Dumnezeu, Christos si Ierarhia Luminii care a continuat s& interactioneze si si comunice cu umanitatea ajutdnd-o de-a lungul istoriel P&mantului. Credem c& Christos a avut sute de reincarndiri aici pe Pamnt sub forma de Avatar, Maestri Spiritual, Lideri Spiritual c) INDEPARTAREA FRICEL Si SUPERSTIVIEL — este unul din obiectivele majore ale WLF. Credem c& Dumnezeu este IUBIRE, DRAGOSTE iar toatS Creatia Sa este bazat’ pe Iubire, Dragoste. * Nu cerem niménui s& fle de acord cu invataturile noastre pentru a participa in cadrul WLF. fi acceptém pe toti ce se simt ghidati de eul superior s& ni se alture in realizarea planului divin gic! pe Pamant. Intelegem c& fiecare persoand va folosi hirotonisirea pentru a-si aduce propria contributie la cresterea spiritual si evolutia umanitatii si din acest motiv nu avem o dogma specific’ sau doar un singur set de lecti. Nu cerem nici o pregitire prealabili anterioar’ initieri si hirotonisiri, doar ceea ce este prezentat in actualul ghid. Alba si Ordinul lui Melchiz Exist dou’ grupuri principale ale Maestrilor inaltarii care au sprijinit Omenirea in evolutia P&méntului, acestea fiind Marea Fratie Alb8 Universal8 si Ordinul lui Melchizedec. ‘Marea Fratie Alb Universal’ este compusi din Fiintele Ierarhiei Cosmice. Scopul ei principal este de a asista planetele si civilizatile in evolutia lor. intrucét planul Lui Dumnezeu include ‘ntrega creatie, Marea Fratie Alba este menit’ s8 observe procesul de evolutie al tuturor fintelor si s& le ofere sprijinul atunci cdnd este cazul. Ordinul_tui_Melchizedec este un grup al Inteligentelor Universale, aflat sub obléduirea Creatorului Divin, care administreazi “Darurile lui Shekinak’ (darurile Lui Dumnezeu care 2 sfiintesc prin Duhul Sfant forma molecularé a Universului interior) influentand st&rile fizice, mentale si spirituale ale existentei. Acesta este un grup care completeazi fizic si spiritual lucrarea care trebuie facut pentru a ajuta ciulizatia 58 evolueze. Aceast8 completare se face urménd doug ci: a) b) prin impliniri reale in tumea Cel din Ordinul lui Melchizedec sunt Fi ai Luminii care au ales s& vind in trupuri si si dovedeascd suveranitatea lui YHWH in transformarea Paméntului. Ei lucreaz la aplicarea adevérurilor Lui Dumnezeu, ba chiar, uneori, se infatiseazi ca un “Ordin vizibil' oferit omului prin Merkaba, astfel incat modelele arhitectonice ale Raiului s8 poata fi construite pe Pémant ca semne ale multiplelor nivele ale Creatiei Universale. Ordinul lui Melchizedec este Preotia Hirotonisit’ dinaintea Dumnezeului Universal, Sursa noastré Divind, Melchizedec, “Vesnicul Stdpan al Luminif,, este réspunzitor pentru intreaga organizarea a Lumilor Divine, inclusive a Pméntului, pentru trecerea intr-o nou’ creatje. El este egal lui Metatron si Arhanghelului Mihail in salvarea, renasterea si reeducarea lumii trecdnd prin purificarea Luminii Vi. e este Melchizedec’ Melchizedec este un aspect al lui Christos si o parte a Constiintei Crestine generale. Melchizedec este acel aspect al lui Christos ce lucreazi in mod specific cu Fiintele Luminii care se afl in serviciul Pamantului si al altor planete si locuri de la un capat la altul al Creatiei. fn anumit& masura aceste Fiinte ale Luminii servesc Creatiei fizice si Planului Divin prin incarnare si lucrand ca profesori si lideri spirituali. Ordinul lui Melchizedec a fost stabilit ca platform de planificare, organizare si ajutor de administrare in cresterea si evolutia spiritual. Membrii lui au ajutat la sustinerea Luminii si ivitaturilor spirituale deschise pentru incarnarea oamenilor de-a lungul tuturor térémurilor Creatiel. Melchizedec si Ordinul lui Melchizedec este anterior Pmantului si altor planete si taramuri, dup cum a fost stabilit inainte de creatia lor si pus pentru eventuala lor necesitate. La fel ca si toate Flintele Luminii, Melchizedec nu este nici femeie, dar nici brbat, jar traditionalul “£/’ este folosit ca si pe Pamént intr-o form’ masculin’. in incarnarea lui Christos pe Pamént ca si Melchizedec acum apropape 4000 de ani, El coboard ca fit’ spiritual si se inalt& din nou atunci cnd munca lui din perioada vieti s-a incheiat.. in perioada in caretrait a infiintat Preotia lui Melchizedec pe PAmant. atest Ordinul in Biblie Melchizedec este numit “Regele Dreptatil' si * Regele Salemulul’, numele vechi al Terusalimului. in Genez se regaseste ca “Preot al Lui Dumnezeu cel Preainalt’. Dionisie |-a numit “ce! mai iubit ierarh al Lui Dumnezeu’ Tertullian spune ca Melchizedec este “o virtute cereascd a marii mile care se face pentru virtutiile si ingerii din cer ceea ce face Christor pentru oament’. In cteva surse oculte Melchizedec este identificat cu Duhul Sfant. fn Cartea Mormonilor se face referinta la el ca la “ Preotul Pacif’ Unit clerici au crezut c8 este Fiul Lui Dumnezeu in forma umana, si unil evrei rau vazut ca pe Mesia. Notd: Noi fl itelegem si il acceptm pe Christos in toate incarnérile lui si nu ne limitm doar la ‘incarnarea lui ca si Christos. Christos spune c& incarnfrile lui include: Krishna, Melchizedec, Buddha, Babaji, Iisus, Kwan Yin, Bahualaha si Sai Baba. Preotia lui Meichizedec Preotia lui Melchizedec a fost stabilit pe PamAnt acum aprope 4000 de ani. De atunci s-a aflat in continuu serviciu al umanitati Ce este Ordinul lui Melchizedec? Ordinul lui Melchizedec a avut diverse forme in diferite civilizatii ale Paméntului. Melchizedec este mentionat in Vechiul Testament din Biblie si este / a fost si a facut parte din numeroasele vechi Scoli ale Misterelor de-a lungul istoriel Piméntului. Aproape toti preotii si Pastorii din traditia crestin’ au fost hirotonisiti in Ordinul lui Melchizedec. Exist un citat biblic care ajuté la stabilirea acestui lucru: Evrei 6:19-20: “Nadejdea pe care o avem ca o ancoré a sufletului, neclintita si tare, intrand dincolo de catapeteasma. Unde lisus a intrat pentru ca inainte mergétor, find facut arhireu in veac, dupa rAnduiala lui Melchizedec' ‘Acest citat exprima rolul si semnificatia Ordinului lui Melchizedec. De asemenea araté c& Christos a stabilit deja o cale si a creat un model pentru evolutia, transformarea si ascensiunea spiritual’, exemplu al propriei Sale ascensiuni si prin intermediul invataturilor divine. Cand spunem invataturi divine includem ‘nvataturile lui Christos in toate incarnérile Sale, care se regasesc in majoritatea religiilor lumii. te biblice despre Melchizedec Facerea 14: Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celul Preainalt’. Psalmi 110: 4: Jurat-S-a Domnul si nu-l va parea rau: “7u esti preot in veac, dupa rénduiala lui Melchizedec’. Epistola c&tre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 1-3, 8: “Céa/ acest Melchizedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel Preainalt, care a intémpinat pe Avraam pe cénd Se intorcea de la nimicirea regilor i I-a binecuvantat, carula Avraam i-a dat zeciuviald din toate, se télcuieste mai intai rege al dreptatil, apol rege al Salemului, adicd rege al pacii, fard tata, fard mamé, fard spitd de neam, neavénd nici inceput al zilelor, nici sfarsit al vietit, ci, asemdnat find Fiului lui Dumnezeu, ef réméane preot pururea’. Epistola c&tre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 5: 7-10: “Caei Tisus, ... jar de la Dumnezeu a fost numit: Arhiereu dupé rénduiala lui Melchizedec’. Epistola cite Evrei a Sfantului Apostol Pavel 5: 19-20: “Pe care o avem ca o ancoré a Sufletului, neclintité $i tare, intrénd dincolo de catapeteasmé, unde Iisus a intrat pentru noi ca inainte mergator, flind facut Arhiereu in veac, dupa randutala lui Melchizedec’. Epistola cétre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 1: “Gc/ acest Melchizedec a fost rege al Salemului (Terusalim) si preot al lui Dumnezeu cel Preainalt". Epistola c&tre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 22-25: “£/ s-a facut cu jurdémantul Celui ce a grait: "“Juratu-S-a Domnul $i nu Se va cai: Tu esti preot in veac, dupa rinduiala lui Melchizedec”. Cu aceasta, lisus s-a facut chezasul unui mai bun testament’. Vechile simboluri ale lui Melchizedec Vechile simboluri folosite pentru Preotia lui Melchizedec au fost cupa de vin si bucata de paine, astfel cum este descries in Geneza (Facerea) 14: 18-20: “Zar Melchizedec, regale Salemulut +a adus paine si vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preainalt’. ie cereti-I Sinelui Superior s& va ofere incursiuni in viata anterioar§, interdimensionale, conexiuni ale acestuia cu Melchizedec, precum si lucrul dumneavoastra cu el in acest Ordin. ‘Nota : Dacé sunteti obisnuit sd lucrati cu Sinele Superior in acest mod si nu puteti auzi ghidarea directa, aveti incredere in gandurile, sentimentele si Impresiile dumneavoastré in timpul meditatiei sau dup aceasta. Fiti constient de visele dumneavoastré si de alte forme de ‘comunicare ale Sinelul Superior si ghid&rile spirituale de-a lungul fiectret zi. Scrieti-v8 gandurile, sentimentele si impresiile — aceasta va poate ajuta la clarificarea lor, dar si le ghidarea spirituald din vitor. Contemplari 1. Ce semnificatie are Ordinul lui Melchizedec pentru Pamént ? 2. Ce impact spiritual a avut Ordinul lui Melchizedec pentru Pimant ? 3. Care credeti cB este rolul dumneavoastra in acest Ordin ? 4, Simtti c& at} Facut parte din acest Ordin in vietle anterioare ? 5. De ce ati simfit c& ati fost chemat si deveniti parte a acestui Ordin in aceast8 viat? 6. Ce dezvoltare spirituald veti avea devenind o parte a acestui Ordin ? ramul tire Programul de pregatire pentr itiere si Hirotonisire const& din trei componente de baz8 care trebuiesc indeplinite inaintea ri sau hirotonisirii, si anume: 1. Completati studiul acestui ghid astfel incat si intelegeti ce este Ordinul lui Melchizedec, ce ‘inseamnd s& intri in acest Ordin si ce incercé s& realizeze WLF prin participarea dumneavoastra. 2. Lucrati cu meditatja lui Melchisedec pentru o perioadé de timp care s& v8 pregSteasc’ pentru initiere sau hirotonisire, 3. Scrieti un eseu despre motivele care v-au decis s& deveniti o parte a acestui Ordin, dar si cum considerati dumneavoastr3 c& veti realize acest lucru. Prin scrierea acestui eseu noi sperm c& vi vom ajuta s8 va cristalizati gandurile, intentile, dar v8 va forma si un plan pentru viitor. Acest eseu va trebui sa fie lung de aproximativ o pagina. Scrieti-I din inima. 4, Programul de pregatire pentru Initiere const in 22 de meditatii a cate o ora sesiunea cu Melchizedec, in timp ce programul pentru Hirotonisire const in 33 de meditatii a cite 0 ord sesiunea. Meditatile nu trebuie fécute in zile consecutive, dar numai o sesiune de lucru poate fi incheiati intr-o zi ce este im, ram cu Melchizedec Munca energeticd si cu constiinciozitate cu Melchizedec este 0 parte foarte important a Pregatirii pentru initiere si hirotonisire. {i ofer lui Melchizedec sansa de a va deschide spre energiile Sale Divine si sa va asiste pe drumul dumneavoastrd spiritual. Melchizedec lucreaz in strinsd legatura cu Sinele Superior care v8 ajuta s8 v pregatiti pentru indeplinirea scopului si intentiei acestuia. intémpla in tim, itatiei De-a lungul sesiunii de o ora de meditatie, El stabileste conexiuni constiente si energetice cu dumneavoastré. Vd ridicé vibratiile spre noi nivele pentru a intra mai usor in contatct cu El, cu Sinele Superior si cu alte Fiinte de Lumina. Aceast& munca va poate intensifica mult constienta 5 spirituala si s8 va deschid& spre ghidul dumneavoastra la un nivel mai adanc si mult mai profound. Aceast deschidere nu numai v4 ajutd s& intrati in Ordinul lui Melchizedec, de asemenea va pregteste s& va folositi ordinul in serviciul omenirii si s8 ajutati orice plan Divin pe Pamént. Ce se intamplé dupa ce am fost hirotoni: Chiar si dup’ procesul de introducere in ordin sau initiere a fost incheiat, energia lucrat’ ‘impreuna cu Melchizedec poate fi extins& intr-un process permanent in derulare. Atata timp ct sunteti deschis catre munc& si va faceti timp pentru ea, Melchizedec va continua s lucreze cu dumneavoastré energetic si constient. ExistS gapte chakre principale care vor fi utilizate atunci cénd vom tucra energetic cu Melchizedec. Exist de asemenea cateva chakre mijlocii in maini, picioare, solduri, genunchi, glezne si alte incheieturi mari ale corpului. Cele sapte chakre principale cinil (Bazal8) este localizata la baza sirei spin&rii (coccis). Este asociat culorii rosii si cu Pimantul, iar functile ei include: forta vital’, supravietuirea, conservarea de sine si instinctele. Glandele si organe asociate: adrenalele, rinichii si colonul. Chakra Ombilical2 (Sacrels) este localizat’ in partea inferioar3 a abdomenulul. Este asociaté culorii portocaliu. Functii: procreare, asimilarea alimentelor, forta fizicd si vitalitatea, sexualitatea, Glande si organe asociate: ovare, testicole, prostat, organele genitale, splin’, uter si burt’. Chakra Plexului Solar este localizaté deasupra taliei si sub piept. Este asociat& culorii galben. Functji: vitalizeaz3 sistemul nervos simpatic, digestia, metabolismul si sentimentele. Glande si organe asociate: pancreas, stomac, ficat, fiere, sistem nervos si muschi. Chakra inimil este localizat& in centrul pieptului. Asociata culorii verde. Ancoreaza forta vietil pentru Sinele Superior, energizeazi sangele si corpul fizic cu forté pentru viatd: circulatia sAngelul. Glande si organe asociate: inim&, timus, sistem circulator, brate, maini, plmani. Stulul este localizat’ fn gat. Asociat culorii albastru. Functli: vorbire, auz, vibratie si icare. Glande si organe asociate: tiroid8, paratioid8, hipotalamus, gat si orificiul bucal ni este localizat8 in mijlocul fruntii. Asociat’ culoril violet. Funct: vitalizeaz’ partea inferioar’ a creierului si sistemul nervos central, viziunea. Glande si organe asociate: glanda pineala, cortexul cerebral si sistemul nervos central. Chakra, incepeti prin a cere Sinelui si Ghidarilor Superioare si v4 ajute s& lucrati cu chakra in ‘ndeplinirea scopului pe care il avefi. imaginati-v 0 coloané de Lumin’ Alb& venind direct in jos de deasupra dumneavoastra. Vizualizati-o venind in jos inspre chakra coroanei. Pe cum faceti asta imaginati-v’ chakra coroané 0 minge de lumin8 alb’. Pe m&suré ce energia intr imaginati-va chakra devenind din ce in ce mai mare si mai luminoas’, pulsdnd cu energie. V3 puteti de asemenea imagina-o rotindu-se dac& doriti. Dup& cateva minute de vizualizare si incercare de a simti energia in acea chakr8, coborati spre chakra celui de-al trellea ochi si repetati procesul. Coborati prin fiecare chakra pe rand la fel. Dup& ce ati facut acest lucru cu fiecare chakr&, intorceti-vi la chakra coroané si imaginati-va cum energia coboar’ prin toate chakrele si in afar prin chakra de baz’, cu fiecare chakra strélucind tot mai tare si rotindu-se tot mai repede in timp ce energia se misc& 6 prin ea. fn timp ce faceti acest lucru incercati si simtiti energia coborand prin toate chakrele ct de mut putes. si ie Cel mai bine este s& incepeti propriul program de initiere folosind meditatja sugerats. Melchizedec va va ghida in ce este nevoie de-a lungul drumului. Trebuie s& stiti ci daca intrati intr-o stare adanc& de relaxare in timpul meditatiei este un lucru perfect normal, iar munca dumneavoastra este indeplinité la niveluri profunde. Multe personae percep aceasta stare de adancire ca si un somn constient, dar de fapt el nu este. Este o stare de constient la care va ajuta s8 ajungeti Sinele Superior si Melchizedec. Meditatia Cuprinde cele doud etape de mai jos: 1. Pregitirea Agezati-va intr-o pozitie confortabili, sezind in fotoliu sau intins la orizontalé in pat. Inspirati si expirati profound de céteva ori pentru a v8 relaxa si pentru a intra in legitur’ cu Sinele Superior. Cand va simtiti pregatit cereti-I lui Melchizedec s& vi se alature. inainte de a incepe ora de meditatie cu Melchizedec, rezervati-vi céteva clipe conectirii profunde cu Sinele Superior. Dacd doriti, puteti invita Ghizi Spirituali, pe Christos sau un Maestru de Lumin& cu care s colaborati in pregatirea de lucru cu Melchizedec. Incepeti fiecare sedinf& cu Melchizedec invitandu-t s& fie prezent, cu intentia de a v8 conecta cconstient cu el la nivel energetic. Eul Superior va va ajuta s& faceti conexiunile necesare pentru a lucra astfel. Este 0 meditatie pe chakre pe care o puteti realiza impreun8 cu Melchizedec, rugandu-| la inceputul fiecdrei sedinte s& v3 ajute s3 v8 concentrati cu el si s& va acordati la energiile lui. Melchizedec va dispune deasupra dumneavoastr’ o parte din energia sa intr-o sferd de lumina lb’. Vizualizati lumina cobordndu-v8 in chakra coroand. incercati s& vedeti si s& simtiti lumina coborandu-vi pe rand in fiecare dintre chakre. Pe masura ce lumina atinge fiecare chakra, acestea devin mai strdlucitoare, cresc in energie si se rotesc mai repede, Cand lumina ajunge in chakra inimii, z3boveste cAteva minute si cereti s8 primiti tn inima dumneavoastr’ iubirea lui Melchizedec ca s& fiti pregatiti s& slujiti omenirea prin intermediul Ordinulul lui Melchizedec. CAnd primiti incuviintarea, vedeti energia coborand in brate si in palme. Simtiti energia deschizandu-va chakrele palmelor si s-ar putea s& le simtiti pulsand de energie cand se intampla astfel. Dupa céteva minute, vedeti energia intorcindu-se in chakra inimii, inainte de a trece spre celelalte chakre. Cnd energia a umplut chakra rdacinii urméiriti-o coborand in picicare si in talpi. Din nou puteti simti energia pulséndu-v8 in picioare si acum in intreg corpul. Cand energia v-a inundat intreg corpul, vedeti-o radiind in aur. Din acel moment sunteti complet conectat cu Melchizedec. Rugati-I s8 facd cea ce este necesar in acea zi pentru a vi pregati pentru hirotonisire. Aveti incredere c& Melchizedec si Sinele Superior vor implini ceea ce este de facut pentru acea zi. Melchizedec, Christos si Sinele Superior v8 vor ajuta si indepliniti partea din Planul Divin pentru care va aflati aici. Trebuie doar s8 cereti si s& fiti deschi. S8 fiti deschis si s& aveti vointd sunt doua dintre cele mai importante lucruri pe care le puteti face. ‘Aveti incredere cé va aflati pe drumul dumneavoastré spiritual si c8 faceti pasii necesari pentru a duce la bun sférsit planurile Sinelui Superior in modul in care ele trebuie facute in fiecare moment. PARTEA A DOUA Preotia este o incredere sacra Preotia Lui Dumnezeu a fost in permanenta pe Pamént. {n toate timpurile ei au fost cei ce |-au servit pe Dumnezeu si umanitatea prin aducerea ilumin&rii in lume. Ast&zi nu este necesar ca Preotii s8 aib8 un rol traditional. Ast8zi este nevoie de un tip diferit de Preot, unul care este dispus s& primeasca si s& actioneze conform Cuvantului Viu al Lui Dumnezeu, nu numai s& aib& ‘incredere in cuvintele din trecut. Aceste noi invataturi sunt necesare s& ajute umanitatea sé progreseze, in loc ca oamenii s8 fie tinuti in trecut repetnd mereu acelasi tipar si aceleasi greeseli. Botezul Lui Ca preot poate doriti s& oferiti Botezul Luminii. Acest botez poate fi facut de oricine, indiferent de varsti. 'b) Scopul Botezutul Lumini Poate fi daruit si in cea de a saptea zi de lucru a studentului cu energia lui Melchizedec. Botezurile Luminii ajuté oamenii in procesul de trezire. Botezul ajuta la deschiderea chakrei coroana si a intregului sistem de chakre din organism. Timp de 2000 de ani oamenii au fost botezati in ap3 pentru curdtarea “paicatului stramogesc” sau a proprillor pacate. Botezurile Luminii au un scop cu totul diferit. Ele doresc si dechida coamenii direct spre Dumnezeu, spre Sinele Superior si Ghid8rile lor, creand o leg’tura energetic’ si constient’ existent’ de-a lungul sistemului chakrelor. Aceasta leg’turd divin’ poate ajuta persoana sa castige un sentiment mai puternic de dragoste si calm, 0 ghidare mai clara si 0 constientizare mai mare a Lui Dumnezeu, a Sinelui Superior, a Ghidului Superior, a lui Christos si a Flintelor Luminii in viata sa de zi cu zi. Etapele Botezului Lumini &, Pregatirea pentru bo Stabilifi un spatiu sacru pentru botez. Puteti folosi lumaniri si parfum pentru a creea un spatiu sacru. Dac persoana ce urmeaza a fi botezata este un adult sau este indeajuns de maturé si ‘inteleag’, cereti-i sé se pregiteasc rugandu-se si meditand cateva minute inainte de botez. B, Ceremonia de botez Acordati un minut conectérii cu Melchizedec. Apoi cu o mic’ cantitiate de ulei al lui Melchizedec pe degetele dumneavoastré, atingeti fiecare punct al chakrei si mainile si picioarele persoanei. Cum incepeti acest proces spuneti: “ (Nume) V4 botez in Lumina Lui Dumnezeu. Va deschid cStre Dumnezeu, cétre Sinele Superior si cdtre Familia dumneavoastra si constientizati faptul c4 sunteti una cu Dumnezeu si una cu ei.” Dupa ce ati terminat de spus conectati-va profound cu Melchizedec si expirati energia lui spre chakra coroana a acelei persone. Contemplar! 1. Care este diferenta dintre Botezul Luminii si Botezul traditional ? 2. Ce se realizeaz3 prin Botezul Luminii ? 3. Ce beneficil are 0 persoand care a primit Botezul Luminii ? 8 4, Ce dezvoltare si crestere spirituala veti avea dacd oferiti Botezul Luminii ? fn meditatie intrebati Sinele Superior daca oferirea Botezului Luminii reprezint& ceva ce ar trebui si fie 0 parte a muncii dumneavoastra in Ordinul lui Melchizedec. Dacé ati fost sfatuit s& oferiti Botezul Luminii rugati-| pe Melchizedec s& vi pregdteasc pentru acest serviciu, dedicéndu-v 0 sesiune de o ora acestui scop. 1 in 1 lui izedec S& devil initiat si hirotonisit in Ordinul lui Melchizedec sunt acte si credinte sacre ce nu ar trebui fScute cu usurinté sau férd a fi intelese. Noi am incercat s& va furnizim mai mult informatie pentru a v8 ajuta in pregatirea pentru aceasta Initiere si Hirotonisire prin lucrul direct cu Melchizedec in sesiouni de cate 22 si respective 33 de ore, fiecare trebuind a fi complet pentru a intra in Ordinul lui Melchizedec. Ceremonia de Initiere in Ordinul lui Melchizedec Toate persoanele sub 21 de ani pot fi initiate in Ordinul lui Melchizedec, si apoi pot alege s& fie hirotonisiti in acest ordin dup’ ce devin adulti. Altii pot alege initierea ca prim pas spre introducerea lor in ordin, folosindu-se ca indltare a spiritului si deschidere spirituald inainte de a se hiritonisi Ceremonia de initiere se bazeaz’ pe ceremonia de introducere in ordin. Jurimintele sunt blénde si concentrate intr-un fel usor diferit. Ele sunt concentrate ca o obligatie a indltarii si strduintei spirituale mai mult decat o obligatie de a sustine idealurile preotiel. V8 rog s& va familarizati cu termenii ceremoniei inainte de a intra in ordin ca s& v8 puteti accepta jurémintele intelegandu-le si respectindu-le. mi ere (Nume) Doriti s& fiti initiat in Ordinul lui Melchizedec ? R&spuns cu voce tare: Da sau Doresc. Stati in spatele persoanei cu mainile pe umerii s&i: “(N) Va rog s va pregatiti pentru a fi initiat in Ordinul tui Melchizedec. (N) Va prezint drept candidat in Ordinul tui Melchizedec inaintea tuturor celor ce sunt astazi aici". Deschideti sticla cu uleiul lui Melchizedec si puneti o cantitate mic’ pe degetele dumneavoastra: *(N) va pronunt in numele lui Melchizedec’. Atingeti fiecare punct al chakrei (varful capului, frunte, gat, inim, stomac, burt, coccis) de pe corp, mainile si varfurile picioarelor. ‘Anunt: ‘(N) fie ca dumneavoastra si fiti pregatit pentru initierea in Ordinul tui Melchizedec’. Atingeti varful / lateralele capului : “ Fie ca mintea dumneavoastra sa fie intotdeauna deschisa catre Cuvantul lui Dumnezeu”. Atingeti o parte din fat’, 0 Dumnezeu”. “Fie ca dumneavoastra si vedeti si s4 intelegeti cdile Lui 9 ‘Atingeti in apropierea buzelor: “Fie ca dumneavoastra s& vorbiti cu dragoste si respect pentru toti’. Atingeti piept Dumnezeu”. “Fie ca inima dumneavoastra sé fie intotdeauna deschisa Dragostei L Oprit-v mainile pe umerii si: "Fie ca dumneavoastra sé cresteti in fiecare zi in Lumina”. “Fie ca dumneavoastra sa aflati care va este intregul potential in Plan Divin. fl invoc pe Melchizedec pentru a va initia’. Stati in spatele persoanei si acordati céteva momente conectarii profunde cu Melchizedec, apoi expirati energia lui Melchizedec spre chakra sa coroana. Pauza, apoi anunt: “(N) va pronunt initiat in Ordinul lui Melchizedec, Fie ca Melchizedec Sa paseascd cu dumneavoastré pe calea dumneavoastra spiritual, ghidandu-va in tot ceea ce faceti”. Hi in Pi Melchiz« Cine a dezvaluit ceremonia de hirotonisire ? Melchizedec este cel care a scris ceremonia noastr’ de intrare in ordin. EI ne-a spus c& este foarte aseméndtoare ceremoniei de initiere in ordin, iar in ceea ce priveste cuvintele acestea sunt frumoase in simplitatea lor, puternice in inteles si intentie. Ce se intémpla in cursul acestei ceremonii ? in timpul ceremoniei, Melchizedec si sinele Superior vor intra in leg’turé cu dumneavoastr’ energetic si constient pentru a va ajuta s& v8 pregatiti pentru acceptarea energillor ce sunt introduse atunci cdnd sunteti initiat in ordin, lucru inféiptuit spre sfarsitul ceremoniei.. in timpul celei de-a doua parti a ceremoniei, Melchizedec, prin intermediul Preotului dumneavoastr’ de introducere in ordin, va trimite energii in interiorul dumneavoastra ce vi vor aduce in legtur’ total cu El si in Ordinul lui Melchizedec. Va rog s& alocati suficient timp pentru a va familiariza cu termenii inclusi in ceremonie inainte de intrarea dumneavoastré in ordin ca s8 va puteti accepta proprille juraminte intelegandu-le si respectandu-le. Co de hi Bun venit ! Ne-am adunat astézi aici pentru a invoca Preotii din Ordinul Melchizedec. ‘ordinal all ichizeds Chemati prima persoana pentru a fi introdus’ dumneavoastra cu privirea spre cei din camera: Melchizedec?” Raspuns cu voce tare: “Doresc sau Da” ordin; persoana std pe un scaun in fata “(N) doriti s& fiti introdus in Ordinul tui Stati in spatele persoanei cu mainile pe umerii sai: "Va rog s& vi pregatiti pentru (numele) a fi acceptat in Ordinul lui Melchizedec’. Deschideti sticla cu ulelul lui Melchizedec (dac’ nu aveti uleiul cu inalta vibratie al lui Melchizedec 11 puteti inlocui cu alt tip de ulel; inainte de a folosi uleiul pentru introducerea in ordin stati in meditatie cu Melchizedec si ceretj-i s& va transmit energie in ulel) si agezati-vi cantitati mici pe degete: "V ung in numele lui Melchizedec”. Atingetj fiecare punct al chakrei de pe corp, maini si varful picioarelor. Atingeti varful si partile laterale ale capului: “Fie ca mintea dumneavoastr s& fie intotdeauna deschisa cdtre Adevarul cel mai inalt al Lui Dumnezeu’. Atingeti partea din fat, pe ochi: “Fie ca ochii dumneavoastra si vada mult mai departe decat valul si mintea Lui Dumnezeu’. Atingeti in apropierea buzelor: “Fie ca limba dumneavoastra s& graiasca intotdeauna Cuvantul Lui Dumnezeu’, Atingeti pieptul: “Fie ca inima dumneavoastra sé fie intotdeauna deschisa si si accepte Dragostea Lui Dumnezeu pe care sé o trimiteti lumii Opriti-va mainile pe umerii s&i: “Fie ca dumneavoastra sé fiti intotdeauna un instrument al Lui Dumnezeu, in cel mai inalt serviciu, claritate si Dragosteneconditionata”. Stati in spatele persoanei si acordati céteva minute conect8rii profunde cu Melchizedec, apoi expirati energia lui Melchizedec in chakra coroand. Spuneti-i persoanei: “S& aderati intotdeauna pozitiei dumneavoastra in Ordinul lui Melchizedecd si serviti umanitatii dupa binele cel mai inalt in conformitate cu binele divin”. Contemplari 1. Ati luat in considerare sacralitatea Initierii sau Hirotonisirii dumneavoastra ? 2. Ati luat in considerare responsabilitatea si angajamentele care decurg din initierea sau ordinarea dumneavoastra ? 3, Sunteti pregatit s& duceti o viata integr’, in care veti oferii servicil ? 4. Cum mai puteti s& va pregatiti pentru acest pas ? 5. Ce crestere si dezvoltare spirituala veti avea dupa initiere si ordinare ? Lucrati cu Sinele Superior in timpul medi ti-| sé lucreze in modul cel mai potrivit in care consider’ s8 v3 pregitesacd pentru it tonisire. Realizaticd Sinele superior este ‘ntotdeauna present in munca dumneavoastri cu Melchizedec. Melchizedec lucreaz cu dumneavoastra prin intermediul sinelui Superior construind 0 conexiune puternica si constienta cu Sinele superior care nu numai c& v8 ajut in munca cu Melchizedec dar vi va ajuta in fiecare aspect al vietii dumneavoastra. Faceti o listé a ceea ce doriti sé realizati in primul dumneavoastra an ca Preot in Ordinul lui Melchizedec. u Slujba de rugaciune A. Instructiut Tinem slujba de rugciune in comun cu ceilalti si in comuniune cu Dumnezeu. Nota: La celebrarea siujbei de rugciune puteti folosi un termen pentru Dumnezeu ce vi se pare dumneavoastra si congregatiei dumneavoastra resonant. Dumnezeu Mama /Tatd, zeu / zeit’, Surs8, Atotfitorul, Spirit sau un nume ce reprezinté Dumnezeu pentru dumneavoastr’: Yahweh, Allah, Iehova, Brahma, Krishna, Buddha, Christos. B. Crearea unui spatiu sacru. Este important s8 creati un spatiu sacru pentru slujbele de rugéciune. Atunci cdnd c&nd aranjati spatiul spuneti o rugéciune ca spatiul si fie plin cu energia Lui Dumnezeu si sé fie sacru si corespunzator slujbei de rugiciune din acea zi. Rugaciunea poate fi rostit inainte sau in timpul pregatirii spatjului. Detinerea unui altar de unde s& lucrati si unde s& vi pregatiti comuniunea este un lucrurecomandat. Alegeti muzica ce faciliteaz’ rugiciunea si meditatia. All putea alege cAteva selectii si cAnte in diferite momente ale slujbei. CAntecul, recitalul sau intonatul sunt optiuni care pot fi luate in considerare. Toate acestea pot fi folosite pentru a amplifica energia divind a persoanelor ce particip’ si a camerei. Ei pot de asemenea s& alture persoanele pentru a crea sentimental de unitate si comuniune. Puteti delega un om sau o anumit persoand s& fie responsabil’ cu muzica sau care s8 dea tonul si s8 conducé actul céntari. C. Deschiderea slujbei de rugaciune. Salutati congregatia si faceti-i sa se simtd bine veniti. Apoi va puteti prezenta dac& doriti in cazul in care se afia si personae noi si s8-i bine veniti individual dac& vi se pare potrivt. D. Citirea prin inspirare. Alegeti un pasaj din slujba pecare il considerati pertinent pentru ziua respectiva, un subiect pe care doriti s8-1 subiiniati sau in care doriti s8 oferiti incursiuni ulterioare. Poate doriti sé alegeti tun pasaj din Scrieri sacre cum ar fi: Biblia, Kabala, Sutras, Vedas, Bhagavad-gita, Koran, Tao. E. Discutia Pregatiti un mic discurs despre ceea ce considerati important in Citirea Spiritual. Scoateti in evidenta intelesurile interioare sau aplicatiile mai putin evidente. Puteti incuraja intrebari si comentarli_ din partea congregatiei. Discutia poate reprezenta momente de impartasire a ‘intelepciunii si a incursiunilor. F. Comuniunea In liturghia noastr& avem doua optiuni pentru Comuniune: a) Comuniunea Luminii celebraté direct in rugiciune si meditatie in fiecare individ si Dumnezeu. Puteti alege intre a incheia comuniunea in acel moment sau s& continuati cu b) Cuminecarea cu paine si vin. Cuminecarea este cea mai sfant8 parte a liturghiel. Dup& discutie cereti congregatiei si stea ‘in liniste medit&nd, preg’tindu-se pentru comuniune. Pentru acest moment este potrivité muzica usoar’. Folositi aceste momente de meditare si vA pregatiti a oferi cuminecdtura. Cereti a fi pregatit energetic pentru a face rugiciunile de cuminecare si a va fi facilté conexiunea energeticé facuté cu Dumnezeu in timpul Comuniunii Luminii, Dac’ folositi 2 optiunea a doua, cereti s& fiti pregatit pentru a transmite LuminaDivinaé a Lui Dumnezeu (Energie, Har Divin) in paine si vin. Cuminecarea cu pine si vin. Simbolurile lui Melchizedek sunt painea si o cup’. A fost primul din Biblie care a prezentat conceptual de simbolizare a comuniunii cu Dumnezeu folosind painea si vinul. Facerea 14: 18-20 (circa 1913 i.C., acum aproape 4000 de ani): “Zar Melchizedek, regele Salemului, I-a adus pdine si vin. Melchizedek acesta era preotul Dumnezeului celui Preainalt". a) Pai Painea poate fi de orice fel, t8iatS in buc&ti mici pentru a fi usor de impartit. P8inea poate fi asezati intr-un bol sau servitd pe o tava ca sé fie usor pasat’ la tot din congregatie. Dacé congragatia este mare, cateva personae pot ajuta la impértirea painii si a vinulul, Painea este prima impartit&, urmata direct de vin. inmanati bolul sau tava primei personae din jul rand ca apoi fiecare s& se serveasci dnd mai departe. Repetati acest lucru cu c&nile de vin. Este mai usor dac’ c&nile de vin sunt mai mici. Dup& ce fiecare a luat parte la cuminecare, pesat fave cn spate in fat, colectand toate cdnile folosite pe cum trece tava. in Slubete noastre folosim vin ce reprezint& Puritate si Lumina si o reuniune cu Dumnezeu, Puteti turna vinul intr-o cup’ de metal, sticli sau alt material pentru binecuvantare. Dupé binecuvantare turnati vinul in c3ni mici ca s8 ajung& la toti cel din camer care doresc $8 participe. ‘Not&: Puteti folosi un substituit f&r& alcool din suc de struguri albi. Dupa cuminecare este necesara o perioad’ pentru ca cei din congregatie s8 mediteze in liniste cateva minute. in acest timp pregatiti-vi pentru a conduce cercul de Rugéiciune. G. Cercul de Rugaciune Cercul de Rugdciune este imprtit in dou’ sectiuni: 3} vinde in timpul Rugdciunilor de Vindecare rugati-vé_dac’ exist vreun nume ce doreste s& fie inscris grupului. in acel moment persoanele pot spune cu voce tare sau in gand numele celor pentru care rostesc rugiciunile de vindecare. ce sero Dupa aceea intrebati daca cineva doreste s8 auda alte rugaciuni sau intentii. in acel moment pot fi inscrisi cei ce se roaga din inteaga lume sau cei care se roag& pentru Pamant. La Cercul de Rugiciune congregatja trebuie adunat& impreun’ intr-un grup de rugciune cu aceleasi intentii. Combinarea rugaciunii cu energie si intentie este o sursd foarte puternicd de ajutor si sustinere pentru cei catre care este rostita rugiciunea, dar si pentru cei ce se roaga in cer. Cereti congregatiei si se ridice si s8-si uneascd méinile. Dac& spatiul va permite ceretj tuturor s stea in cerc. Spuneti oamenilor c8 pot rosti numele celor iubiti care au nevoie de rugaciuni de vindecare sau mai mult sprijin in viata lor sau c& pot rosti cu voce tare o rugiciune pentru un anumit grup de personae, pentru c toti apartinem umanitatii, sau chiar pentru P&mant. Lisati ‘camenii 8 stie c& rugaciunile lor in gnd in acest timp sunt de asemenea auzite de cétre Dumnezeu si de ingerii care ne ghideaza. H. Rugiciunile de incheiere Rugaciunile de incheiere sunt pentru iluminarea intregli umanitati si pentru transformarea PAmntului in Epoca de Aur. Rugaciunile de incheiere confera un sentiment de finalitate a procedurii. B Dupa ce au fost rostite Rugaciunile de incheiere multumiti congregatiei pentru participare si invitati- la urmatoarea slujb3. Amintiti-e ct de puternice sunt rugciunile si intentile lor si cum pot ei schimba lumea cu ajutorul acestora. Dupa incheierea slujbei de rugciune este o bund ocazie pentru congregatie s& se cunoascé din punct de vedere social. Puteti fixa putin timp pentru congregatie s8 stea sa vorbeascd. Aceasta poate fi foarte scurt si informal, sau puteti pregati racoritoare dupa slujb&. Puteti de asemenea profita de aceast ocazie fiind toti impreun’ pentru a organiza cursuri, seminarii sau intalnirea unui grup de tineri, ul lui Melchizedek_ Christos este un aspect al Lui Dumnezeu care a adus bundstarea si evolutia pe Pamant. El este legatura dintre omenire si Dumnezeu facand accesibilé umanitatii vastitatea divind. El sta la baza tuturor religillor fiind incarnate ca si Krishna, Buddha, Tisus, Melchizedek. Christ a coborat pe Pamant ca si Melchizedek cu 4000 de ani in urma. El nu s-a nascut in acea vreme ci a coborat si a urcat din nou cand munca Sa a fost complet realizat3. Joia reprezintd ziua in care a avut loc cina cea de Tain’ cénd Iisus a folosit pine si vin pentru a simboliza uniunea si comuniunea dintre Dumnezeu si umanitate prin intermediul Lui Christos, exact cum a facut si Melchizedek cu 2000 de ani inaintea sa. Iisus a urmat traditiel comuniunit din Preotia lui Melchizedek dnd o noua intelegere si semnificatie in acea viat’. Tisus a facut disponibil pentru intreaga omenire ceea ce Melchizedek a facut disponibil doar pentru Preoti. Astézil, dup& alti 2000 de ani, not oferim din nou paine si vin semnificand comuniunea cu Dumnezeu. in aceast’ nou’ forma pe care att Melchizedek cit si Christ ne-au transmis-o, noi onoram traditia, munca gi invataturile spirituale ale amandurora. Astzi noi folosim vin alb pentru a simboliza un nou inceput, unul al puritatii si comuniunii cu Dumnezeu, si reintoarcerea la adevarata noastr§ Natur’ diving, f&r& fricd, fr superstiti, fr’ invataturile vinovatiei si pacatului din trecut. Contemplari 1, Care este scopul pentru tinerea serviciilor de rugaciune in Ordinul lui Melchizedek ? 2. Reprezinté 0 necesitate in zona dumneavoastr’ oferirea de servicii de rug’ciune intercredinte ? 3. Ce dezvoltare si crestere spirituala veti avea daca oferiti servicii de tugaciune ? in meditatie intrebati Sinele Superior daca oferirea Serviciului de Rugaciune reprezintd o parte a viitoarea dumenavoastrd munci in Ordinul lui Melchizedek. Dac& ati fost sfétuit s8 oferiti Serviciul de Rugaciuni rugatil pe Melchizedek s& v8 pregiteasc& pentru acest serviciu, dedicdndu-va o sesiune de o or8 acestui scop. Pregatiri suplimentare sunt necesare dac& doriti s oferiti Comuniunea Luminii si Comuniunea Painii si Vinului. Liturghia Mic iscursuri de deschidere pentru a bineveni congregatia. Salutati nolle persoane si multumiti tuturor pentru participare. B. Rugiciunea de deschidere “poamne, Te rugdm, deschide-ne sufletele spre Lumind, Dragoste si {ntelepciunea Ta. Uneste-ne cu voi, Christoase, Stdpani si Familii Angelice, pentru a trai cu 4 sufletele deschise si pline de Dragostea, fnfelepciunea $i Slava Voastré. Te rog pregateste-ne pe toti sd fim in deplind comunitate cu Slava Voastré. Te rog, pregateste-ne pe toti sé fim in deplind comuniune cu Tine astazi. Lumineazé-ne si fé-ne una cu Dragostea Ta, devenind din ce in ce mai constienti de prezenta Ta si Lumina ce ne cétauzeste vietile”. Not8: puteti ad3uga propriile rugaciuni de deschidere, sau s& includeti rugciuni speciale potrivite unei ocazii spirituale, sarb&toare, zi sfant’. c. ¢ sph Alegeti un pasaj din ori gita, Koran, Tau. carte a Scrierilor Sacre: Biblia, Kabbalah, Sutras, Vedas, Bhagavad- Discutati importanta pasajului sau interpretati-i semnificatia spirituala sau subintelesul. Implicati congregatia cu intrebéri, comentarii, contributi. E. Comuniunea Lun Cel ce celebreazé: “Jin acest moment vi rog sé vd pregatiti sé acceptati comuniunea completa cu Dumnezeu. Respitati adénc $i ldsati Lumina Lui Dumnezeu sé va intre in trup $i minte. Cereti Lui Dumnezeu sa fie prezent in intregime in interiorul dumneavoastra si sé vi mentind intr-o stare de Dragoste si fmpacare. Va rog sé acordati aceste minute legaturii profunde cu Dumnezeu si cereti ca legdtura prezentd sé fle sustinuté permanent in interiorul dumneavoastra (pauzd). Fie ca Lumina Lui Dumnezeu din interiorul dumneavoastra sé va sustind $i sé fie in mod liber impartita cu cel din viata dumneavoastra’. (Dac nu aveti de gand s& continuati cu cuminecarea cu paine si vin, treceti direct la Cercul de Rugaciune). } Binecuvantarea pain si vinulul “Acum celebrém $i rostim comuniunea noastré cu Dumnezeu prin impartirea painii si vinului , aga cum ne-a invdtat Melchizedek acum aproape 4000 de ani. Preot al Lui Dumnezeu cel Preainalt, a fost primul care a prezentat conceptual de simbolizare a comuniunii dintre Dumnezeu si omenire folosind painea si vinul, iar Preotii din Ordinul lui Melchizedek duc mai departe traditia si munca lui. Binecuvanteazd Doamne, te rog, aceasté pdine si acest vin. Trimite Energia Ta Divind in ele ca noi sé ne putem impartasi cu Tine’. tirea painii si vinului Péinea si vinul sunt pasate printre cei din congregatie. Dup’ aceasta, cel care celebreaz spune: “Fie ca aceasta paine sd simbolizeze Dragostea Lui Dumnezeu ce ne sustine si care ne ajuté in tot ceea ce facem in viata, Fle ca acest vin s& simbolizeze Lumina Lui Dumnezeu care ne ajutd la totala Indeplinire a Lui Dumnezeu si a Divinitatii din nor’. Dupa cuminecare congregatia se ageazé in liniste pentru meditatie in timp ce painea si vinul sunt puse de-o parte. G, Corcul Ruglciy Toaté lumea se prinde de maini si fiecare din congregatie are ocazia s8 i cheme in cerc pe cei care au nevoie de cate ceva in viat’, pentru cei iubiti sau pentru lume in general. Cel care celebreaz’:"V rog luati-vd de mind, din acest moment puteti rosti nume de personae care au nevoie de vindecare. Trebuie sé stiti cd si numele celor rosti gand vor fi incluse’. Cand rugiciunile de vindecare sunt complete spuneti: “We rugdm acum pentru intreaga omenire $i pentru Pémant. Toatd lumea este invitatd sd inscrie 0 rugaciune pentru anumite persoane, tari ce au nevoie de sprijin si ajutor’. Incheierea Rugaciunii : “Fie ca Dumnezeu sd ia in considerare toate rugdciunile cu cea mai mare bundtate’. H, Rugdciunes de incheiere “fn incheiere ne rugém pentru toti de pe Pémént. Fie ca pacea adevarata, sd stépdneascé asupra acestui Pimént. Fie ca fiecare nevole sd fie implinité, orice boald sd fie vindecatd, toaté durerea sd fie consolata, toatd frica $i iluzia sd fie indepértatd, fiecare inima sd fie deschisé in intregime si reunité cu Dumnezeu, Christos, Stép4nii ce ne servesc $i Familiile noastre Angelice. Tar daci noi ne despartim aici, fie ca Dumnezeu sé réméand cu noi $i sé ne lumineze Gile spirituale, acum si de-a lungul intregii noastre vieti. Amin’. dati ce ati invatat s8 lucrati cu energia puteti s& v3 imp&rtiti aceasta cu partenerul de viat’, pentru iubire. Aduceti energie din Sinele Superior ca si cum v-ati impmanta. Imaginat energia iubirit concentrat& in chakra inimii, V8 puteti imagina culoarea _chakreistrélucind luminos si m&rindu-se pe cum se umple cu emergie. Priviti energia lubiril curgand intre dumneavoastra si partener. Partenerul se poate concentra si primeasc energie si sé 0 vizualizeze, s& 0 simt& umplindu-i propria chakra a inimii cu dragoste. Este o metoda placuté de a practica munca cu energia si o metodé foarte intima de a impSrti dragostea Informatii Mi Lumina Cele de mai jos sunt scurte descrieri ale Maestrilor de Lumina. Informatiile urmatoare v8 prezint modul in care Maestrii au sprijinit in trecut multi oameni de pe pamt. ‘Suntem cu totii o parte din Dumnezeu ~ extensii de constiint& ale Lui Dumnezeu i ale fiecdruia. Suntem o Familie de Lumina iar Maestrii sunt mereu prezenti ca s& ne ajute s& tréim experienta creatiei fizice pe Pamant. Cine sunt Maestrii de Lumina ? : Noi folosim termenul de Maestrii de Lumina pentru a descrie toti Arhanghelii, ingerii si Maest Ascendenti care au lucrat pe P&mént. Ei toti au fost Maestrii ai Luminii pe care au ales-o Termenul de Lumin’ reprezint& Lumina Lui Dumnezeu, Constiinta Divind, Cunoasterea si Energia Divina. ri, Zeitati, Elohimi, Strabuni ®iohimi — muttiplele fatade ale Lui Dumnezeu luate ca Unitate. vataruri — incarnari divine vii. arsinici, StrSbuni —fiinte care ajut& mentinerea Creatiel. ristos — Dumnezeu incarnate. Aspectul Lui Dumnezeu care are intreaga rSspundere pentru progresul spiritual si bunastarea Paméntului. El s-a incarnate de mai multe ori pe Pamant ca Tisus, Buddha, Krishna si alti mari dascli 16 Babaji — Avatar al lui Yogi. A ap8rut in India de-a lungul ultimilor 5000 de ani. Ajut& la progresul evolutiv lent al omului de-a lungul secolelor. Buciatna — Este 0 incamare a lui Christ. Buddha nu este reprezentat ca supraom. Iluminarea apare doar atunci cand el a fost martor si a strbatut intunericul negativatatii universale, Este depozitar al intelepciunii pentru totj acei care s-au pregatit s8 o primeasc&. Elohim ~ Splendoarea multipli a Dumnezeului Creator. Tot ceea ce Este. Acest nume a tot cuprinz’tor apare de peste 25.000 de ori in Biblie. Enoch - Strabun, Cel care initiaz in Lumin8, Ajut8 oamenil s& se trezeasc3 si fi ilumineaza in drumul lor spiritual. Ganests - indepartorul de obstacole. Este o divinitate popular si indragit’ in India. Ne deschide drumul atét in vietile spirituale cat si in cele seculare, ajutdndu-ne s& inlaturam barierele care ne retin. isis ~ Zeita-mama egiptean’. Ca doctor divin, Isis le-a invatat pe preotesele sale tehnici de vindecare, inclusive pregatirea de leacuri pentru contraceptie, fertiitate si inlaturare a dureril Ea ne conecteaza cu puterile noastre vindec3toare inn8scute. ail — Zeifa hindusd a transformérii. Tripla zeit a creatiel, distrugerii si renasteri, Kali cuprinde trei aspecte ale spiritualit3ti. a intelege misterul, c& moartea si nasterea sunt parti ale aceluiasi ciclu, c& noua viat3 incepe cu distrugerea formelor vect Krishna ~ Zeu hindus incarnat. Este o incarnare a lui Christos. El ne invat despre sensul viet, despre subtilele lucr&ri ale creatiei si despre intelegerea sufletelor realizate prin ele insele. El ne vorbeste despre stiinta yoga, in toate formele ei, calea lucrarli, cunoasterea, misticismul si devotarea. Kwan Yin ~ Zeifa buddhist’ a compasiunii. Ea este chintesenta bodhisattva, specialista buddhist’ descris& s& ji ajute pe altii prin compasiune, iubire, sperant§, transformare si sprijin. Lakshmi Zeita hindus’ a abundentei. Lakshmi, care inseamn& semn al norocului, este zeita succesului si prosperit&tii si este venerat3 pentru frumusete, bogatie, abundent si pace. Maria — Mama divin’ in religia crestin3. Mama lui Iisus. Ea revars energiile intelepcunii intuitive asupra femellor care aspir& la conducere. Maria Magdalena — Sotie a lui Tisus si “discipol al apostolilor”. Ea a fost puternicé la inceputul Crestinismului. Este pufin cunoscut faptul cB ea a fost sotia lui Iisus si ci, dup moartea lui, i-a raspandit invataturile. Ea este autoarea Evangheliei Mariel si a altor scrieri spirituale. Datoriti puterii si populatrit&tii ei, p&rinti timpuril ai bisericii au defaimat-o si au facut tot ce le-a stat in Putint’ pentru a ascunde adevarata ei relatie cu Tisus. Ea nu are ins legatura cu adultera al C&rei nume nu se mentioneaz& in Biblie. Meichizedek — ins&rcinat cu Preotia Spiritual si Planetar8. Ordinul Ceresc al lui Melchizedek pregateste pentru Transformarea Spiritual’ a Pmantului si a doua venire a lui Christos. Arhanghel ~ Arhanghelul comunicarii. EI ne ajuta cu alchimia organismului, intuitia, receptivitate si functit psthice. El aduce vestile noi si releveaz’ rspunsurile. = supraveghetorul Arhanghelilor. El este una dintre cele mai mari puteri ale abundentei. Metatron ne invat& cum s& lucrim ca s8 ne dezvoltiim viata spiritualé si ne ajut’ si gasim cei mai potriviti invatatori. — Arhanghelul protectiei. £1 guverneaza carierele, curajul, acumularile, ambitiile, motivatia. Chemati-! jos pe Mihail pentru a v3 motiva si imputernicii in munca dumneavoastré. ~ Arhanghelul vindecarii. El este ingerul vindec&rii, luminii, stiintei si cunoasterii, El este ingerul Patron al c3litorillor. Chemati-l jos pe Rafael pentru a v8 vindeca sau a-i vindeca pe alti la nivel fizic, mental, spiritual. 7 — Arhanghelul Salvarii. Flacdra iubirii lui Uriel, Focul Lui Dumnezeu, Lumina Lui Dumnezeu purificd infelegerea emotionalé si mentalé , transmutand vibratile de frecventé joasé in frecvente care pot asimila Intelegerea Spirituals. M: ii indent Maestrii Ascendenti sunt Fiinfe de Lumin care s-au incarnat pe Pémant. Au avut aceeas| infatigare ca si noi, si au urcat in starea lor divin8. Ei au servit umanittii ca invatétori din alte dimensiuni, Ei au sfatuit, inspirit si ajutat la vindecarea omenirii, Ei reprezint& Adevdratil ‘nvatatori in sensul cel mai pur al cuvantului. Ei ne-au ajutat s& ne dezvoltém in multe din arile Vietii noastre si realiz&rii adevaratului scop al vietii: constientizarea, unirea cu Sinele Superior si realizarea divina, Hilarion — asist& transformarea energiilor inferioare. Stiind c& Sinele Spiritual rémane pur si inocent, el ajuté prin curatarea si vindecarea stérilor fizice, mentale i emotionale. Kathumt - asist’ la exprimarea Tubirii Neconditionate. EI are o puternic’ conexiune cu Tisus $i Invtaturile Sale. El este initjat in intelepciune si dragoste. EI incurajeazi o puternic’ conexiune cu energia Christic’. Saint Germain — supraveghetorul dezvolt3rii constiintel. £1 oferd asistentS tuturor celor care sunt pringi in concepte traditionale rigide si ne ajuté s& realizim ceea ce este cu adevarat important in viata noastr’. Seraphis Bey — incurajeaza si stimuleaz’ ideile creative. El fi ajut& pe toti cei care sunt implicati in munca arhitecturald, artistic’, muzicald sau teatral&, — a fost santificat in anul 1999. EI a fost cunoscut in sfera vindecarilor, levitatiei in fata unei mase de oameni si ca stigmatizat pe o perioad’ de peste 50 de ani. ~ a lucrat pentru a-i ingriji pe cei s&raci si bolnavi. El este cunoscut pentru Vindecérile sale, inclusive vindecari ale animalelor. ~ este patronul oamenilor Tineri. “Micuta Floare” la 15 ani s-a célugirit, A realizat multe vindecéri pe Pamént ldsnd intotdeauna un trandafir ca semn al prezentei si ajutorul ei. Vin pr nal jutorul Ai jui Rafael Cea mai buna modalitate de a-I ruga pe Arhanghelul Rafael s8 lucrezecu dumneavoastra este facuté intr-o stare meditativa. Pentru a va pregati efectuati cdteva respiratii lente si profunde, apoi spuneti 0 rugaciune c&tre Divinitate rugandu-1 s& fiti deschis vindecdrii at&t cat de mult puteti. Ceret/-i sé va sprijine si s& va ofere ajutorul in decursul acestul proces. Cnd sunteti pregatit pentru tratament spuneti mental numele Arhanghelululi Rafael imginandu- V8 c& acesta este lang’ dumneavoastr3. Simtiti cum Lumina coboar8 prin mainile Arhanghelult Rafael in corpul dumneavoastr’. Efectuati acest tratament de cteva ori pezi. Multumiti- pentru ajutor dup ce ati incheiat tratamentul, im sa lucr: rul Arhanghelului | pe o alté persoana Rugati persoana asupora caruia doriti s& lucrati s8 stea comoda, intins’, cu ochil inchisi. Spuneti o rugaciune adresaté Divinitatii, impreun’ cu acea persoan’. Dup& ce ati terminat rugaciunea, rugati pacientul, si accepte energia vindecdtoare care ji va fi transmis’ prin intermediul dumneavoastra. inainte de a incepe rugati- pe Arhanghelul Rafael s asiste in acest proces de vindecare. Plasati-va mainile deasupra capulul pacientului si lésati energia s& curg’ atat timp c&t este necesar. Apoi opriti-vi méinile deasupra altor eventuale zone afectate. Lasati intuitia s8 fie ghidul dumneavoastré. 18 ridicd frecventa vibratillor si instaleazi energia Divina si esenta Maestrilor Luminii in Uleiul pentru vindecare si meditatie. Putem chema fiecare Maestru in parte rugandu-I s& dispund o parte din energia sa in acest ulei. Uleiul este un instrument care fi ajut pe oameni sd lucreze cu Maestrii de Lumina si cu propriul lor Sine Superior intr-un mod mai concentrat si mai personalizat. Tabi Lani Reprezint& un limbaj Universal din dimensiuni superioare folosit pentru a transmite Energie si Constiint’ Divina care este apoi transformat in cuvinte vorbite, tonuri muzicale, cantece si respiratie, ym pozi leiului il i 4 Acest Ulel contine témaie care a fost folosita din timpurile stravechi pentru a ajuta la cresterea comunicérii cu Dumnezeu, mir care promoveazi constienta spiritualé si smirn care dezvolté constienta si puterea minti. Uleiul poate fi utilizat dup’ ceremonia Luminii si Transformérii in tratamente, botezuri, ungerea zonelor bolnave, meditatii sau ceremonii specifice preotilor. Servicii ministeriale oferite de P1 1, Botezuri — dou’ tipuri de botezuri pot fi daruite de cel instruiti in acest Ordin (traditional, cu ap, sau Botezul Luminil). WLF elibereazé certificate de botez pentru cei ce doresc acest lucru. 2. Consiliere psihologic’. 3. Tratamente alternative. 4. Lucrul in cadrul unui spital 5. Initiere in Ordinul lui Melchizedek 6. Hirotonisire Preoti 7. Diverse servicii ministeriale (liturghie, rugaciuni diverse, funeralii, nunti, Comuniunea Luminii, Ceremonia Binecuvant&rii Painii si Vinului, Cercul de vindecare si rugaciune).. 8. Deschiderea unei biserici afliate. Conduits morala a Preotilor din Ordinul lui Melchizedek 1. Asteptdm de la toti Preotii s& actioneze cu dragoste, respect si intearita 2. V8 rug’im ca prezentarea dumneavoastr’ in timpul initierii sau Ordindrii sau in alte activitati ce implic& WLF s& fie cu dragoste si intrajutorare a celorlalt 3. Cerem ca nimeni sé nu fie indepartat de la hirotonisire. Nu este datoria noastra sé judecém pe alti, nici nivelul lor spiritual si nici la obligatille ce le revin aici pe Pmant. 4. V& rugim s& folositi informatiile cuprinse in handbook ca ghid atunci cdnd predati despre Melchizedek, Ordinul lui Melchizedek si World Light Fellowship. 5. Suntem dedicati misiunii de a aduce oamenii impreun’ deasupra superstitilor, frici,iluziilor si de a-i ajuta si rupa vechile modele ale credintei care ji retin din evolutia lor spiritual. Va rug’m 8 nu predati nici un material aditjonal in afara celui al WLF referitor la demoni, diavoli, satan, spirit demonic, entitati negative, posesie, r&piri, ET, Armaghedon , frica de Dumnezeu in orice fel a) Ce este World Light Fellowship b) Scopurile World Light Fellowship ©) Informatii despre chakre d) Meditatia cu globul energetic simplu e) Cine este Melchizedek ) Note biblice despre Melchizedek 4) Meditatia cu energia lui Melchizedek 22 de ore hh) La 7 zile dup’ demararea acestui program de pregatire oferiti Botezul Luminii i) La 22 de zile dup demararea acestui program oferiti Initierea in Ordinul lui Melchizedek a) Lucreaz’ cu energia lui Melchizedek pentru el sau pentru alti, de aproape sau de la distant b) Este angajat pe drumul monastic — drumul cunoasteri si ilumingri ©) Poate participa la Hirotonisire ca Preot, cursurile on-line, chat, forum, discutil d) Nu poate desfasura nici una din activitatile sau ceremonile ministeriale. Pre mul ire tru_hirotonisire_ca_P1 in_Ordinul_lui Melchizedek a) Este instruit legal sub WLF pentru a realize servicii ministeriale comunitare b) La 55 de zile dup’ demararea acestui program de pregitire il oferiti Hirotonisirea ca Preot al lui Metchizedek ©) di explicati indatoririle si drepturile care le are d) fi ardtati toate ceremoniile ministeriale e) firdspundeti la eventualele intrebari f) il ajutati mai departe daca situatia o impune ivitati Pi it inul tui i a) Poate oferi toate serviciile ministeriale b) Poate instrui initiati si Preoti sub WLF C) Poate fi moderator al unei discutii on-line d) Poate tine clase on-line €) Poate participa cu articole 20 Cine intruchipeaz Constiinta divin’ a Ra jubirea Creatorului [ ARHANGHELII $1 ARHEII LACASURI SFIINTE Luni Roz: iubire ‘Samuil si Caritate (indurare) (Raza a Ill-a) | SUA, statul Missouri, Saint Louis Marii___| Albistrui: protectie ‘Mihail si’ Vera (Raza 1) Canada, statul Alberty, Banif (in apropierea lacului Luiza) Miereuri_| Verde: sindtate Rafuil si Maria (Raza a V-a) Portugalia, Fatima Joi Rubin: violet, auriu pace | Uriil si Aurora (Raza a Vi-a ) Polonia, muntii Tatra, la sud de Cracovi Vineri__| Alb: puritate ‘Gavriil si Nadejda Speranta) (Raza a 1V-a) | SUA, statul California, intre orasele Shasta si Sacramento ‘Simbati_| Violet: bucurie Zadkiel si Sfanta Ametista (Raza a Vila) | Cuba, Templul purifict Duminic& | Galben: revelaie Jofill si Hristina (Raza a Il-a) Nordul Chinei centrale, Kinga Laneijan, la sud de Marele Zid Cine sunt purtitorii Mai i, Puterea Creatorului ELOHIM LACASURI SFINTE Luni Eros si Amora Canada, locul Winnipeg. Marti Hercule si Amazonia SUA, statul California, Sierra Nevada, Osemit Park Miercuri_| Ciclop si Virginia ‘Muntii Altai, unde se intalnesc Siberia, China si Mongolia, in apropiere de Tabin-Bogdo Joi Pace si Aloha Insulele Hawé _| Vineri | Puritate si Astrea Rusia, in apropierea Marit Albe ( Golful Dvina, sud-est ) Sambi |"Arctur $i Vietoria Africa (Angola, in apropiere de Rhuanda ) Dumineed | Apolo si Lumina ‘Germania, Saxonia de vest eazi Constiinta divin a Razei, Iubirea Creatorului [ CHOHANUL RAZEI LACASURISFINTE Tuni | Raza 3 — Anahata, Pavel Venetianul -lubire | FRANtA DE SUD Mari___| Raza 1 Vishuda, eat El Moyra — Putere Cu voia lui Dumnezeu, Darjeiling in Himalaia Miercuri_| Raza 5— Ajna, frunte Tarion = Adevar insula Creta Joi [Raza 6 Muladhara, baza coloanei_| Nada — Pace "Templul ui lisus din Arabia Vineri_| Raza 4 Swadhistana, coceis Serapis Bei — Puritate Templul din Luxor, Egipt ‘Simbaiai_| Raaza 7 Maniputra, plex solar | Saint Germain — Libertate _| Pestera Simbolurilor din America ‘Duminec& | Raza 2— Sahasrara, crestet Lanto — Injelepeiune Royal Teton, SUA, statul Wyoming 2