Sunteți pe pagina 1din 1

Integrarea economica si economia europeana

Tema1: Caracteristici ale integrarii economice internationale

Scopul integrarii economice: accelerarea cresterii economice


Avantaje: unde-s multi puterea creste
1. Permite membrilor sai sa participle mai active la schimburi economice regionale si
internationale. Valorificare mai eficienta a pietei commune si proprii.
2. Rezolvarea mai legala a problemelor de politica comerciala.
3. Costuri de tranzitie mai mici
4. Ofera avantajele economiei la scala
5. Restructurari economice prin o mai buna adaptare la conditiile de conjuctura
6. Accesibilitate mai mare a agentilor economici la resursele repartizate neuniform
7. Gruparile regionale sunt mai attractive pentru investitii straine decit economiile luate
aparte. ISD-urile sunt insotite de transferul de tehnologii si tehnica.
8. Depasirea subdezvoltarii
9. Intensificarea concurentei
10. Crearea unor medii favorabile de politica externa, asigurarea securitatii externe, etc.

Premisele