Sunteți pe pagina 1din 7

Societatile de capitaluri

Societatea pe actiuni 156


Trasaturi :
1.persoana juridica
2.sa poate fi constituita de 1 sau mai multe personae
3.cap social poate fi divizat in actiuni care sunt titluri negociabile si transmisibile
4.Cuantumul este nu mai putin de 20000 lei
5.Raspunderea asociatilor este limitata
6.Isi asuma riscul pierderilor
7.Pers, juridica ii permite sa fie titular de drepturi si obligatii
8.Art, 60 din codul civil prevede ca persoana poate

Constituirea :
ART 31, din lege aliniatul 1134, fondatori ai societatii pot fi pers fizice capabile din
Rm , din alte state, apatrizi precum si state straine si oganizatii internationale.
Procedura de constituire
1.Etapa de pregatire : intocmirea actului constitutiv, subscrierea actiunilor,
tinerea adunarii constitutive.
2.Etapa de dobindire a personalitatii juridice prin inregistrarea de stat

In contractul de societate:
Articolul 33. Contractul de societate
(1) Contractul de societate stabilete condiiile activitii comune a fondatorilor n vederea
nfiinrii societii.
(2) Contractul de societate va cuprinde:
a) numele, prenumele, numerele actelor de identitate (denumirile,numerele certificatelor cu
privire la nregistrarea de stat) ale fondatorilor, domiciliul (sediul) lor, cetenia (locul de
nregistrare), precum i alte date despre fondatori necesare pentru a fi nscrise n Registrul de stat
al comerului;

b) denumirea ntreag i cea prescurtat a societii care se nfiineaz, sediul ei;


c) scopul i obiectul de activitate al societii;
d) mrimea prezumtiv a capitalului social;
e) clasele i numrul de aciuni plasate la nfiinarea societii;
f) caracteristicile fiecrei clase de aciuni plasate la nfiinarea societii;
g) suma, modul i termenele de plat a aciunilor achiziionate de fondatori;
h) modul i termenele de nfiinare a societii, obligaiile fondatorilor i rspunderea
acestora;
i) lista fondatorilor mputernicii s depun cererea de nregistrare a societii;
j) modul i termenele de pregtire i de inere a adunrii constitutive;
k) modul i termenele de restituire a cheltuielilor de nfiinare i nregistrare a societii.
(3) Contractul de societate poate cuprinde i alte date ce nu snt n contradicie cu legislaia.
(4) Contractul de societate se ntocmete n limba de stat, se semneaz de ctre toi fondatorii i
se autentific notarial.
(5) Declaraia de constituire a societii va cuprinde aceleai date i se va perfecta n acelai
mod ca i contractul de societate.

Statutul societatii cuprinde : denumirea scopul, marimea, numarul de actiuni


plasate
Conf art 159
Plasarea actiunilor intre actonari si reprezinta valoarea aporturilor in numerar si in
natura, varsate proportional numarului si valorii actiunilor subscrise
Actiunile emise la constituirea societatii se plaseaza integral intre fondatori,
fondatorii sunt obligati sa plateasca pina la inregistrarea societatii daca aportul
este in numerar sau in termen de 30 zile de la inregistarrea de stat, daca aportul
este in natura.
Capitalul social care reprezinta valoaea bunurilor aduse ca aport in scoietate, prin
subscrirea actiunilor indeplpineste urmatoarele functii.
1.garantie
2.de repartitie a puterilor si drepturilor in societate
3.de calcul al rezervelor legale, are obligatia de a constitui un fond de rezerva
Capitalul de rezerva se constitie prin varsamintele anuale in proportie de minim 5
% din beneficiul net
Ce este actiunea: Partile in care sunt divizate capitalul social al SA, in
conformitate cu actul de constituire.

Actiunil nu pot fi emise pt o suma mai mica decat valoarea lor nominala
Actiuni noi nu pot fi emise pina cind nu sunt platite cele din emisiunea
precedenta.
Actiunea atesta dreptul actionarului de a participa la conducerea societatii, de a
primi dividende si o parte din valoarea bunurilor societatii in cazul lichidarii
acesteia precum si alte drepturi prevazute de lege sau de actul de constituire.
Cum functioneaza SA .Organele
1.
2.
3.
4.

Adunarea generala
Consiliul societatii
Comisia de cenzori
Organul executive

Atributiiile adunrii generale:


1.
2.
3.
4.

Aproba statutul societatii, hotaraste modificarea capitalului social


Aproba regulamentul comisie de cenzori si a consiliului
Confirma organizatia de audit
Hotaraste cu privire la repartizarea profitului, inclusiv plata dividendelor
anuale sau acoperirea pierderlor societatii
5. Decide cu privire la prelungirea duratei societatii modificarea obiectului de
activitate a societatii, reorganizarea sau modiicarea ei
6. Toti actionari care la data adoptarii generale a adunarii, au dreptul sa
participle la sedinte
Sunt informati cu 30 de zile inainte de tinerea sedintei
Lucrarile adunarii generale sunt hotarite de presedintele adunarii
DACA la adunarea generala sunt mai mult de 50 de personae

Consiliul societatii, atributii:


1. Decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor, aproba
valoarea de piata a bunurilor care constitue obiectul soietatii
2. Incheie contracte cu organizatia getionara a societatii
3. Aproba fondul de salarizare si normativele de retribuire a muncii
personalului societatii

Membrii consiliului pot fi alesi din actionari si personae straine


Conf Art 66, membrii consiliului societatii sunt alesi de adunarea generala a
societatii si pot fi alesi de un nr nelimitat de ori.
Sedintele oridnare se tin o data pe trimestru, iar cele extra ordinare, de cite ori
este necesar.
Organul executive al SA, este organul care exercita conducerea curenta a
societatii , asigura indeplinirea hotarorilor adunarii generale a actionrilor si
deciziile consiliului societatii fiind subordonat acestui consiliu
Sa poate avea un organ executive collegial- comitet de conducere sau comitet de
directive sau unipersonal : drector general
Adunarea generale poate delega imputernicirea unei perosane juridice sau
autorizata
Atributiile organului executiv
1. Aproba structura organizatorica
2. Elaboreaza aproba, realizeaza programul de activitate a societatii, incheie
contract de muca cu salariatii
3. Incheie numele socieatii tranzactiiei in limitele premise de actele normative
4. Asigura executarea hotaririlor adunarii generae si a consiliului societatii,
5. Intocmeste darile de seama,bilantul si inventariera in moduls tabilit de
legislatie
6. Asigura controlul asupra utilizarii eficiente a resurselor financiare si
materiale
7. Asigura crearea conditiilor neceare de munca

Comisia de cenzori include orgn de control al gestiunii societatii


Cenzorii controleaza si supravegheaza respectarea legalitatii in actele de gestiune
Verificarile lor se finalizeaza prin rapoarte, in care cenzorii ii informeaza pe
actionari de rezultatele obtinute
Cenzorii au acces la toate documentele, evidentele si registrele socieatii
Membrii pot fi actionari
Pot fi de la 2- 5 ani

Societatea cu Raspundere Limitat


Societate creata prin vointa a unei sau mai multe personae exprimata in actul de
constituire in care exista in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate
de antreprenoriat a realiza si a obtine beneficiile anuale, in acelasi timp
responasbil pentru obligatiile societatii in limitele contributiilor lor.
Personalitatea juridica o dobindeste din momentul inreg
Se constituie prin actul de constituire : contract de constituire sau statutul
Pers juridical constituita de catre un singur fondator functioneaza in baza
statutului.
In baza contractului intocmeste o declaratie:
Actul de constituire poate fi modificat numai prin hotarirea adunarii generale.
CAPITALUL SOCIAL AL srl , art 21 , legea nr 53 din 03042014, in vigoare a intrat
25042014
In al 2 marimea cap social il decide fondatorul.
In calitate de aport al capitalului social pot fi bunuri sau bani.
Se elibereaz un certificate prin care se atesta partea sociala a cunatumul acestuia
Asociatul care intentioneaza sa instraineze partial sau integral partea sociala
trimite o cerere o oferta scrisa administratorului, care adduce la cunostinta
tuturor asociatilor interment de 15 zile, daca in termenul de 30 zile asociatii sau
societatatea nu au porcurat partea sociala, aceasta poate fi instrinata unui tert la
un pret nu mai mic decat cel indicat in oferta.

MODIFICAREA capitalului social se efectueaza in baza actului de constituire.


Societatea distribuie annual beneficiul ramas dupa achtarea impozitelor
Beneficul se distribuie proportional marimii partii sociale, se plateste in forma
banescaa in decurs de 30 zile
Excluderea din SRL este posibile la cererea adunarii generale.
Drept temei pentru excludere urmaresc urmatoarele cnditii :
Nevarsarea in termen a portului subscris in actul de constituire precum si
folosirea in scopul propriu a bunurilor societatii de catre administrator sau
comiterea unor fraude de catre acestia

Organele de conducere :
1. Adunarea generala
2. Cenzorii
Aociatii se convoaca de catre administrator in adunari generale, ordinare
Administratorul spune data si locul
Asociatii se convoaca in adunari generale in cazuri extraordinare prevazute in
actul de constituire
Se convoaca de catre consiliul societatii sau de catre administrator din propria
initativa sau in forma scrisa la cererea unuia dinre asociati care detin cel putin 10
5 din voturi, ori a cenzorilor.
In cazul in care adunarea generala este ceruta de catre cenzori, sa decida in cadrul
de 5 zile
Cosiliul societatii se stabileste decatre actl de constituireConsilui atributii
Desemnarea s eliberarea inainte de termen a administratorului
Darile de seama si rapoartele
Urmarirea pe cale judiciara a dministratorului pt prjudiciile cauzate societatii
Aprobarea marimii si modului de achitare a remunerarii administratorului.
Aprobarea planului de faceri ale societatii

Aprobarea regulamentelor interne


Convocare adunarii generale
Membrii si presedintele consiliului societatii sunt alesi de adnaurea generala p1
un an si pot fi eliberati oricind
Htarirea dea desemnare sea dopta cu majoritatea voturilor asociatilor
c.s se 3 persoane cel putin, de catre presedintele consiliului de cate pri este
necesar, nu mai rar de o data pe trimestru
srl administrated eorganul executive
poatefi collegial si unipersonal
Poate avea mai multi adminitratori
DE catre adunarea generala sau de consiliul societatii daca actu de const nu
prevede altfel.
Poate fi desemnat un asociat sau tert
Trebuie sa dispuna la camera inreg de stat specimentul semnaturii
Obligat saL
Gestioneze societatea