Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicaii tipul STRUCT

structelev{
Fie declarrile alturate. Dac variabila x reine
charnume[30];
informaii despre un elev, precizai care este arianta
corect ce afieaz prima liter din numele acestuia?
floatnota;};
(4p.)
elevx;
a. cout<<nume;
c. cout<<x.nume;
b. cout<<x;
d. cout<<x.nume[0];
Considerm declararea alturat folosit pentru a
memora numele, prenumele i media unui elev. Care
dintre expresiile de mai jos are ca valoare prima liter
a numelui unui elev ale crui informaii sunt memorate
n variabila p? (4p.)

structelev{
charnume[10],prenume[20];
floatmedie;
}p;

a. p.nume[1]b. p.nume[0]c. p.numed. nume[1]


Considerm declararea alturat folosit pentru a
memora numele, prenumele i cele 2 note ale unui
elev. Care dintre instruciunile de mai jos calculeaz n
variabila real mmedia aritmetic a notelor elevului ale
crui informaii sunt memorate n variabila x? (4p.)

structelev{
charnume[10],prenume[20];
floatnota1,nota2;
}x;

a. m=(x.nota1+x.nota2)/2;b. m=(nota1+nota2)/2;
c. x.m=(x.nota1+x.nota2)/2;d. m=(x,nota1+x,nota2)/2;
Considerm declararea alturat. Care dintre
urmtoarele instruciuni este corect din punct de
vedere sintactic? (4p.)

structpunct{
intx,y;
}p;

a. p>y=p>y+1;b. p=9;c. p.x=7;d. p=p+1;


Variabila x este utilizat pentru a memora numele, prenumele i salariul unei persoane. Numele i
prenumele pot avea cel mult 20 de litere fiecare, iar salariul este un numr natural nenul mai mic
dect 30000. Care dintre urmtoarele declarri este corect? (4p.)
a. floatx[3][21];
b. intx[3][21];
c. structpersoana{
charnume[21],prenume[21];
intsal;}x;
d. structx[
charnume[21],prenume[21];
intsal;]x;
Variabila teste utilizat pentru a memora valoarea i numele autorului unei cri. Valoarea crii este
un numr natural de cel mult 3 cifre, iar numele autorului nu poate avea mai mult de 20 de litere.
Care dintre urmtoarele declarri este corect? (4p.)
a. structcarte{intval;charnume;}t;
b. structcarte{intval,nume;}t;
c. structcarte{intval;charnume[21];}t;
d. structcarte{intval[21][21];charnume;}t;
Variabila t este utilizat pentru a memora numrul de exemplare disponibile ntr-o bibliotec i titlul
unei cri. Numrul de exemplare este un numr natural de cel mult 2cifre, iar titlul nu poate avea mai
mult de 20de litere. Care dintre urmtoarele declarri este corect? (4p.)
a. structcarte{floatnr,titlu;}t;
b. structcarte{intnr;chartitlu[21];}t;
c. structcarte{charnr;inttitlu;}t;
d. structcarte{longnr,titlu;}t;

Considernd declarrile alturate, care dintre urmtoarele


referiri este corect din punct de vedere sintactic ? (4p.)
structcomplex

{floatre,im;};
complexx,y;

a. complex.reb. x.rec. complex.xd. re.x


Considernd declarrile alturate, care dintre urmtoarele
referiri este corect din punct de vedere sintactic ? (4p.)
structdatan{intzi,ln,an;};
a. e.datan.lnb. nume.ec. e.dn.an[2]d. e.dn.zi

structelev{charnume[30];
datandn,da;}e;

Considernd declarrile alturate, care dintre urmtoarele


referiri este corect din punct de vedere sintactic ? (4p.)

structpunct{floatx,y;};
structcerc
{floatraza;
punctcentru;}c;
a. c.punct.yb. c.raza.punctc. c.centru.xd. c.y.centru
Cum se poate accesa prima liter a denumirii unui produs ale
crui caracteristici sunt memorate n variabila p, declarat
alturat? (4p.)
a. produs.denumire[0]b. denumire.p[0]
c. p.denumire[0]d. p>denumire[0]

structprodus{
chardenumire[15];
intpret;}p;

Cum se poate accesa prima liter a numelui unei persoane


ale crei date de identificare sunt memorate n variabila p,
declarat alturat? (4p.)
structpersoana{
a. p.nume[0]b. persoana.nume[0]
c. p>nume[0]d. nume.p[0]

char
nume[20],prenume[20];
intvarsta;}p;

Cum se poate accesa prima liter a denumirii unui material


ale crui caracteristici sunt memorate n variabila m, declarat
alturat? (4p.)
a. denumire.m[0]b. m>denumire[0]
c. material.denumire[0]d. m.denumire[0]

structmaterial{
chardenumire[20];
intpret;}m;

Cum se poate accesa prima liter a numelui unui elev ale crui
date de identificare sunt memorate n variabila e, declarat
alturat? (4p.)
structelev{
a. e>nume[0]b. e.nume[0]
c. elev.nume[0]d. nume.e[0]

char
nume[20],prenume[20];
intvarsta;}e;

structelev
tiind c fiecare dintre variabilele var1, var2 memoreaz
{charnume[30];
numele i nota cte unui elev n forma dat de declararea
alturat, indicai care dintre urmtoarele instruciuni
floatnota;
determin, n urma executrii, memorarea n variabila real m
}var1,var2;
a mediei aritmetice a notelor celor doi elevi. (4p.)
a. m=(var1.nota+var2.nota)/2;b. m=var1.nota+var2.nota/2;
c. m=(var1+var2).nota/2;d. m=nota(var1+var2)/2;
Se consider declarrile alturate. Care este tipul expresiei
x.x.y? (4p.)

structA
{intx;
chary;
};
structB
{floatx;
longy;

};
structC
{structAx;
a. longb. intc. chard. float

structBy;
}x,y;.

n declararea alturat, variabila p memoreaz n cmpul x


abscisa, iar n cmpul yordonata unui punct din planul xOy.
Dac punctul se afl chiar n originea axelor, care dintre
expresiile de mai jos are valoarea true? (4p.)
a. (p.x==0)&&(p.y==0)b. (x.p==0)&&(y.p==0)
c. p==0d. (p(x)==0)&&(p(y)==0)

struct
{floatx;
floaty;}p;

struct
n declararea alturat, variabila p memoreaz n cmpul x
{floatx;
abscisa, iar n cmpul yordonata unui punct din planul xOy.
floaty;}p;
Dac punctul se afl pe cel puin una dintre axele de
coordonate, care dintre expresiile de mai jos are valoarea 1?
(4p.)
a. p.x*p.y==0b. (p.x==0)&&(p.y==0)c. x.p+y.p==0d. (p(x)==0)||(p(y)==0)
n declararea alturat, variabila p memoreaz n cmpul x
abscisa, iar n cmpul yordonata unui punct din planul xOy.
Dac punctul se afl pe cel puin una dintre axe, care dintre
expresiile de mai jos are valoarea 1? (4p.)
a. p.x*p.y==0b. (p.x==0)&&(p.y==0)
c. x.p==y.pd. p(x)==0

struct
{floatx;
floaty;}p;

n declararea alturat, variabila p memoreaz n cmpul x


abscisa, iar n cmpul yordonata unui punct din planul xOy.
Dac punctul se afl n interiorul suprafeei dreptunghiulare
determinate de punctele A(1,1), B(4,1), C(4,3), D(1,3), care
dintre expresiile de mai jos are valoarea 1? (4p.)
a. (p.x>1)&&(p.x<4)&&(p.y>1)&&(p.y<3)
b. (x.p>1)&&(x.p<4)&&(y.p>1)&&(y.p<3)
c. (p.x>1)&&(p.x<4)||(p.y>1)&&(p.y<3)
d. (p(x)>1)&&(p(x)<4)||(p(y)>1)&&(p(y)<3)

struct
{floatx;
floaty;}p;

struct
n declararea alturat, variabila p memoreaz n cmpul x
{
abscisa, iar n cmpul yordonata unui punct din planul xOy. Dac
floatx;
punctul se afl n semiplanul din dreapta axei Oy (dar nu pe
floaty;
aceast ax), care dintre expresiile de mai jos are valoarea 1?
}p;
(4p.)
a. p.x>0b. p.y>0c. x.p+y.p>0d. p(x)+p(y)>0
b.
d. structpunct
c.
n declararea alturat, cmpurile x i y ale
e. {
nregistrrii pot memora coordonatele carteziene ale unui
punct din planul xOy. Care dintre urmtoarele expresii are
f. floatx,y;
g. }P;
valoarea 1dac i numai dac punctul Peste situat pe axa
Ox? (6p.)
h. a. P.x==0b. P.y==0c. P.x+P.y==0d. P.x==P.y
i.
k. structelev
j. Pentru declaraia alturat precizai
care din instruciunile de atribuire este
l. {charnume[20];
greit: (6p.)
m. intnota1;
n. intnota2;}e1,e2;
o. a. e1=e2+1;b. e1.nume[2]=x;c. e1=e2;d. e1.nota1=e2.nota2+1;
p.
q. Care dintre urmtoarele variante reprezint o declarare corect pentru o variabil x care
memoreaz simultan numrtorul i numitorul unei fracii ireductibile: (4p.)

r.

a. floatx;b. charx[2];c. structx{intn1,n2;};d. structfractie{int


n1,n2;}x;

s.
t. Care dintre urmtoarele variante reprezint o declarare corect pentru o variabil x care
memoreaz simultan coordonatele reale (abscisa i ordonata) ale unui punct n planul xOy?
(4p.)
u. a. structpunct{floatox,oy;}x;b. charx[2];
v. c. structx{floatox,oy;};d. floatx;
w.
x. Care dintre urmtoarele variante reprezint o declarare corect pentru o variabil x care
memoreaz simultan codul de identificare al unui candidat la un examen, exprimat printr-un
numr natural de cel mult 4cifre i media obinut de acesta la examen, exprimat printr-un
numr real? (4p.)
y. a. structx{intcod;
ac.
c. intx.cod;
z. floatmedia;};
ad.
floatx.media;
aa.
b. struct{intcod;
ae.
d. struct candidat {int
ab.
floatmedia;}x;
x.cod;
af.
floatx.media;};
ag.
ah.
ai. Care dintre urmtoarele variante reprezint o declarare corect pentru o variabil x care
memoreaz simultan vrsta n ani mplinii i media la bacalaureat a unui elev? (4p.)
aj.
a. struct{floatmedia;
an.
c. floatx.media;
ak.
intvarsta;}x;
ao.
intx.varsta;
al.
b. structx{floatmedia;
ap.
d. struct elev {float
am.
intvarsta;};
x.media;
aq.
intx.varsta};
ar.
as.
au.
struct{
at. Considernd declararea alturat, care dintre
urmtoarele secvene de instruciuni afieaz
av.
inta,b;
valorile memorate n cele dou cmpuri ale
aw.
}x;
variabilei x, separate printr-un spaiu? (4p.)
ax.
a. cout<<x.a<<<<x.b;
az.
c. cout<<x;
ay.
b. cout<<a.x<<<<b.x;
ba. d. cout<<a>x<<<<b>x;
bb.
bd.
struct{
bc. Considernd declararea alturat, care dintre
urmtoarele secvene realizeaz n mod corect
be.
inta;
citirea de la tastatur a valorilor celor dou
bf.
intb;}x;
cmpuri ale variabilei x? (4p.)
bg.
a. cin>>x.a>>x.b;
bi.
c. cin>>x;
bh.
b. cin>>a.x>>b.x;
bj. d. cin>>a>x>>b>x;
bk.
bm.
structdreptunghi
bl. Variabila d, declarat alturat, memoreaz n
bn.
{
cmpurile ai blimea i, respectiv, lungimea
bo.
floata,b,aria;
unui dreptunghi. Care dintre urmtoarele
bp.
}d;
instruciuni atribuie cmpului ariaal variabilei d
valoarea ariei dreptunghiului respectiv? (4p.)
bq.
a. d.aria==d.a*d.b;b. aria.d=a.d*b.d;
br. c. aria.d=d.a*d.b;d. d.aria=d.a*d.b;
bs.
bu.
structtriunghi
bt. Variabila t, declarat alturat, memoreaz n
bv.
{
cmpurile a, b i c lungimile laturilor unui
bw.
floata,b,c,p;
triunghi. Care dintre urmtoarele instruciuni
bx.
}t;
atribuie cmpului p al variabilei t valoarea
perimetrului triunghiului respectiv? (4p.)
by.
a. p.t=t.a+t.b+t.b;b. p.t=a.t+b.t+c.t;
bz. c. t.p=t.a+t.b+t.c;d. t.p==t.a+t.b+t.c;
ca.

cc.
structpunct
cb. n declararea alturat, cmpurile x i y ale
cd.
{
nregistrrii pot memora coordonatele carteziene
ale unui punct din planul xOy. Scriei o secven
ce.
floatx,y;
cf.
}A,B,C;
de instruciuni prin executarea creia se
memoreaz n variabila C coordonatele
mijlocului segmentului cu capetele n punctele
ale cror coordonate sunt memorate n
variabilele Ai B. (6p.)
cg.
ch.
cj.
structfractie
ci. n declararea alturat, cmpurile x i y ale
ck.
{
nregistrrii pot memora numrtorul, respectiv
numitorul unei fracii. Scriei secvena de
cl.
intx,y;
instruciuni
prin
executarea
creia
se
cm. }f,f1,f2;
construiete n variabila fo fracie obinut prin
nsumarea fraciilor memorate n variabilele f1
i f2. (6p.)
cn.
cp.
structpunct{
co. Fiecare dintre variabilele a i b, declarate
cq.
floatx,y;}a,b;
alturat, memoreaz simultan coordonatele reale
ale cte unui punct n planul xOy.
cr. Completai punctele de suspensie din secvena urmtoare de program, astfel nct, n urma
executrii ei, s se afieze cuvntul DAdac dreapta determinat de punctele cu coordonatele
memorate n variabilele ai beste paralel cu axa Ox, respectiv cuvntul NUn caz contrar.
cs.
if()cout<<DA;
ct. elsecout<<NU;
cu.
cv. Se consider declarrile de mai jos, n care variabila ev memoreaz date despre un anumit
elev. Scriei instruciunea C/C++prin care se iniializeaz anul naterii acestui elev cu valoarea
1990. (6p.)
cw.
structdata{
cx.
intzi;
cy.
intluna;
cz.
intan;
da.
};
db.
structelev{
dc.
charnume[30];
dd.
structdatadata_nasterii;
de.
floatmedia;
df. }ev;
dg.
di.
structfractie
dh. n declararea alturat, cmpurile x i y ale
dj.
{
nregistrrii reprezint numrtorul, respectiv
dk.
intx,y;
numitorul unei fracii de forma x/y. Scriei
dl. }F,G,H;
instruciunile prin executarea crora se memoreaz
n variabila H fracia obinut prin adunarea
fraciilor reinute n Fi G.(6p.)
dm.
do.
struct punct3D
dn. Pentru declaraiile alturate, care este numrul
maxim de numere ntregi ce pot fi memorate n
{
variabila a? (6p.)
dp.
int x; int y;
intz;};
dq. struct punct3D a[10]
[10];
dr.
ds. Tipul de date structurat COLETpermite reinerea a dou numere reale, reprezentnd valoarea
exprimat n euro a unui colet potal, respectiv greutatea exprimat n kilograme, i un ir de
caractere reprezentnd numele oraului expeditorului, format din cel mult 30 de caractere.
Scriei n limbajul C/C++o declarare pentru tipul de date COLETi o secven de instruciuni

care permite citirea valorilor componentelor variabilei x de tipul COLET. Denumii sugestiv
componentele tipului de date COLET.
dt.
du. Scriei definiia corect a unui tip de date necesar pentru a memora simultan ntr-o singur
variabil de acest tip, urmtoarele caracteristici ale unui cerc: abscisa i ordonata centrului
cercului (numere ntregi cu cel mult 4 cifre) i raza acestuia (numr real), astfel nct expresia
de mai jos s calculeze diametrul cercului ale crui caracteristici sunt memorate n variabila x.
dv. 2*x.raza
dw.
dx. Scriei definiia corect a unui tip de date necesar pentru a memora simultan, ntr-o singur
variabil de acest tip, urmtoarele caracteristici ale unui autoturism: marca (cuvnt de
maximum 20caractere) i anul fabricaiei (numr natural format din exact 4cifre), astfel nct
expresia C/C++ de mai jos s aib ca valoare vechimea mainii ale crei caracteristici sunt
memorate n variabila x.
dy. 2008x.anul_fabricatiei
dz.
eb.
structelev{
ea. Variabila x, declarat alturat, memoreaz n
ec.
intmatricol;
cmpurile med1 i med2 mediile semestriale
ed.
floatmed1,med2;
ale unui elev. Scriei o expresie a crei valoare
va fi media anual a acestui elev. (6p.)
ee. }x;
ef.
eh.
structpunct
eg. n declararea alturat variabila a reine n
ei.
{floatx,y;
cmpurile x i y coordonatele unui punct n
ej. }a;
planul xOy. Care este expresia a crei valoare
reprezint distana punctului respectiv fa de
originea axelor de coordonate? (6p.)
ek.
en.
structrap
el. n declararea alturat, cmpurile a i b ale
eo.
{ int a, b; }
nregistrrii reprezint numrtorul, respectiv
numitorul unei fracii. Care este expresia cu care
f;
se pot nlocui punctele de suspensie n secvena
ep. intk;
de mai jos astfel nct dac fracia memorat n
variabila fse simplific prin numrul natural nenul
kse afieaz mesajul DA?
em.
if()cout<<DA;(6p.)
eq.
es.
structpunct{floatx;
er. Scriei o expresie logic C/C++ care s
floaty;};
codifice condiia ca variabila v din
et.
structsegment{
declaraiile
alturate
s
reprezinte
eu.
structpunctorigine;
segmentul nul (segmentul care are
originea identic cu extremitatea). (4p.)
ev. struct punct extremitate;}
v;
ew.
ex. Fiecare dintre variabilele declarate alturat
memoreaz numele i nota cte unui elev. Scriei
secvena de instruciuni prin care se citesc de la
tastatur numele i nota pentru fiecare dintre
variabilele e1 i e2 i apoi se afieaz numele
elevului cu nota cea mai mare. Dac cele dou
note sunt egale, se va afia numele elevului
memorat n variabila e1.(6p.)

fd.

ey.
ez.
fa.
fb.
fc.

structelev{
charnume[20];
floatnota;
};
eleve1,e2;

S-ar putea să vă placă și