Sunteți pe pagina 1din 2

ACT CONSTITUTIV

al ASOCIATIEI DE PARINTI NEGRUT DIN GRADINITA CU PROGRAM


PRELUNGIT NR.56 BRAILA

Art.1. ASOCIATIA DE PARINTI NEGRUT DIN GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT


NR.56 BRAILA este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial,
independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt:
1. TANASA ANDREEA, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria XR nr.
330290, CNP 2871208090024, domiciliat in Municipiul Braila, str. Mircea Malaerul ,
Nr.1, Bl.A5, Sc.5, Ap.64.
2. STOIAN RALUCA-MONICA, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria XR
nr. 308467, CNP 2840115046190, domiciliat in Municipiul Braila, str. Plantelor, nr.1,
Bl. Turn, Sc.4, Ap.143.
3. FRATILA GIANINA, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______ nr.
_______________, CNP 2760605090041, domiciliat in Municipiul Braila, str. Industriei,
Nr.18, Bl.D2, Scara 1, Ap.19.
Art.2. Denumirea asociatiei este ASOCIATIA DE PARINTI NEGRUT DIN GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR.56 BRAILA, denumire rezervata prin dovada disponibilitatii
denumirii cu numarul 144728 din 20.04.2015 eliberata de catre Ministerul Justitiei Serviciul Comunicare si Relatii publice.
Art.3. Scopul Asociatiei este de a sustine activitatile sociale, administrative,
educative si pedagogice ale Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 56 Braila, fara
discriminari sau diferentieri religioase, sexuale, rasiale sau politice.
Art.4. Sediul ASOCIATIEI DE PARINTI NEGRUT DIN GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR.56 BRAILA este in incinta Gradinitei cu Program Prelungit Nr.56 Braila
din Municipiul Braila, Str. Mihu Dragomir Nr.3.
Art.5. Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata. Asociatia incepe sa
functioneze de la data dobandirii personalitatii juridice.
Art.6. Patrimoniul initial al Asociatiei este alcatuit din aportul in numerar al
asociatilor in valoare de 975 (noua sute saptezeci si cinci) lei.
Patrimoniul Asociatiei va putea fi, in conformitate cu legea, atat in lei cat si in
valuta, de natura mobiliara si imobiliara.
Art.7. Organele de conducere ale Asociatiei sunt: Adunarea Generala si Consiliul
Director .
Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
Competenta, regulile privind organizarea si functionarea Adunarii Generale se
stabilesc prin statut.
Art.8. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii
Generale.

La data infiintarii, Consiliul Director are urmatoarea componenta:


Consiliul Director:
1. TANASA ANDREEA - presedinte;
2. STOIAN RALUCA-MONICA - vicepresedinte;
3. FRATILA GIANINA - secretar general
Competenta, regulile privind organizarea si functionarea Consiliului Director se
stabilesc prin Statut.
Art.9. Subsemnatii imputernicim pe Dna TANASA ANDREEA sa desfasoare
procedura de dobandire a personalitatii juridice a prezentei Asociatii. In acest scop
ea va efectua toate demersurile necesare in fata tuturor autoritatilor competente.
Prezentul inscris a fost redactat in cinci exemplare, din care 4 s-au inmanat partilor.

MEMBRII FONDATORI:
1. TANASA ANDREEA
2. STOIAN RALUCA-MONICA
3. FRATILA GIANINA

SEMNATURA: