Sunteți pe pagina 1din 62

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

Agenia pentru Finantarea Investitiilor Rurale


Programul Naional de Dezvoltare Rural
2007 2013
Manual de procedur pentru
evaluare i selectarea cererilor de finanare
pentru proiecte de investiii
pentru:

-Direcia Active Fizice, pentru masurile 112, 121, 123 i scheme de


ajutor de stat, 122, 141, 142, 41(cu exceptia submsurilor 411.111,
413.322c-studii i proiecte atipice de servicii).
-Direcia Pli Directe i Instrumente Financiare, pentru masura 221
-Direcia Infrastructur de Baz i de Acces , pentru masurile 322,
413.322,125, 411.125
-Direcia Asisten Tehnic, Leader i Investi ii Non-Agricole ,
masurile 312, 413-312,313, 413-313

CUPRINS:
1.

DEFINITII SI PRESCURTARI.......................................................................13
Definiii.........................................................................................................14
Prescurtri.........................................................Error! Bookmark not defined.

2.

REFERINE LEGISLATIVE.........................................................................16

3.

SCOP............................................................................................................18

4.

DOMENIU DE APLICARE...........................................................................18

5.

DESCRIEREA ACTIVITATII: Evaluarea cererilor de finanare.................19


Seciunea ES1: Completarea i depunerea cererii de finanare.............19
Seciunea ES2: Primirea, verificarea conformitii i nregistrarea
cererii de finanare.......................................................................................20
Seciunea ES3: nfiinarea dosarului administrativ. Transmiterea
cererilor de finanare conforme si a documentelor aferente acestora,
de la SAFPD/SLIN-OJFIR ctre CRFIR, AFIR, DE LA SIBA-CRFIR LA AFIR
.......................................................................................................................36
Seciunea ES4: Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor
de selecie. Verificarea n teren a Cererilor de finanare conforme.......41
Seciunea ES5: Finalizarea eligibilitii i seleciei..................................55
Seciunea ES6 : ntocmirea Listei Cererilor de finantare eligibile,
neeligibile si retrase la nivel OJFIR/CRFIR si a Raportului de evaluare la
nivel CRFIR...................................................................................................56

Seciunea ES7: Verificarea prin sondaj la DAF-SAF, DPDIF-SPD, DIBASIB/SIA,DATLIN-SIN...............................................................................................60


Sectiunea ES8 Procedura de selectie. Intocmirea Raportului de
Evaluare al DAF-SAF, DPDIF-SPD, DIBA-SIB/SIA,DATLIN-SIN...............70
6.

RESPONSABILITATI, FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE........78

7.

ANEXE SI FORMULARE.............................................................................78

1. DEFINITII SI PRESCURTARI
Definiii
- Analiz de risc metod tehnic de identificare a riscurilor posibile care
pot aprea n procesul de implementare a msurilor finanate prin FEADR ;
- Beneficiar organizaie public sau privat care preia responsabilitatea
realizrii unui proiect;
- Cerere de Finanare - formularul de cerere de finanare (Formular E1.1)
i documentele administrative i tehnice care sunt cerute de acest
formular;
- Eligibilitate suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie s le
ndeplineasc n vederea obinerii finanrii prin msurile finanate din
FEADR;
- Eantion stabilirea unui segment de subieci/ tranzacii, in urma unor
criterii prestabilite cu un scop bine definit;
- Pista de audit d posibilitatea unei persoane s urmreasc o tranzacie
din momentul iniierii pn n momentul n care se raporteaz rezultatele
finale -reprezint trasabilitatea operaiunilor
- Proiect orice operaiune ntreprins de un beneficiar al msurilor incluse
n PNDR finanate din FEADR.
Prescurtri
MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
AFIR Agentia pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CRFIR Centrul Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale ;
OJFIR Oficiul Judetean pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural;
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural;
DAJ Direcie pentru Agricultur Judeean i a municipiului Bucureti;
SAFPD - Serviciul Active Fizice si Plati Directe OJFIR/CRFIR;
CE-Compartimentul Evaluare
CI-Compartimentul Implementare
SLIN-Serviciul LEADER si Investitii Non Agricole OJIR/CRFIR
SIBA-Serviciul Infrastructura de Baza si de Acces-CRFIR
DAF - Direcia Active Fizice din cadrul AFIR;
SAF Serviciul Active Fizice din cadrul DAF;
SP-Serviciul Pomicultura
DPDIF-Directia Plati Directe si Instrumente Financiare
SPD-Serviciul Plati Directe
DGAAFPD - Director General Adjunct Active Fizice si Plati Directe
DIBA-Directia Infrastructura de Baza si de Acces
SIA-Serviciul Infrastructura de Acces
SIB-Serviciul Infrastructura de Baza
DATLIN-Directia Asistenta Tehnica, Leader si Investitii Non-Agricole
SIN-Serviciul Investitii Non-Agricole
DGAILIN-Director General Adjunct Infrastructura, Leader, Investitii NonAgricole
DCP - Direcia Coordonare Programe;
SM Serviciul Metodologie;
SMER-Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare;

DRP Direcia Relaii Publice din cadrul AFIR.

2. REFERINE LEGISLATIVE
1290/2005 - Regulamentul Consiliului privind finanarea Politicii Agricole
Comune, cu modificarile si completarile ulterioare;
885/2006 - Regulamentul Comisiei privind regulile pentru aplicarea
regulamentului 1290/2005, cu privire la acreditarea ageniilor de pli i a altor
organisme i lichidarea conturilor FEGA i FEADR, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
883/2006 - Regulamentul Comisiei privind regulile pentru aplicarea
regulamentului 1290/2005, cu privire la pstrarea nregistrrilor contabile de
ctre ageniile de pli, a declaraiilor de cheltuieli i a veniturilor i condiiilor
de rambursare a cheltuielilor din FEGA i FEADR, cu modificarile si
completarile ulterioare;
1698/2005 - Regulamentul Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat prin FEADR cu modificarile si completarile ulterioare;;
1974/2006 Regulamentul CE de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului nr. 1698/2005 al CE privind sprijinul pentru dezvoltarea rural
acordat prin FEADR cu modificarile si completarile ulterioare;;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 i 88 din
Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru ntreprinderi mici i mijlocii, cu
modificrile i completrile ulterioare, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001;
659/1999 Regulamentul Consiliului (EC) pentru aplicarea art.93 al Tratatului
de instituire a Comunitilor Europene, cu modificrile ulterioare;
Legea nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen nr. 13
din 22 februarie 2006 privind nfiinarea, organizarea si funcionarea Ageniei
de Plai pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Ageniei
SAPARD;
Ordinul Ministrului Agriculturii, Pdurilor si Dezvoltrii Rurale nr. 243 din
14 aprilie 2006 privind stabilirea masurilor finanate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care vor fi implementate de ctre
Agentia de Plai pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si, respectiv, Agentia de
Plai si Intervenie pentru Agricultura;
Ordinul ministrului MADR nr. 422/2006 pentru aprobarea criteriilor de
acreditare pentru Ageniile de plti pentru agricultur, dezvoltare rural i
pescuit i pentru Organismul Coordonator al Ageniilor de plti pentru
agricultur, dezvoltare rural i pescuit;

Hotrrea de Guvern nr. 725/2010 privind reorganizarea si funcionarea


Ministerului Agriculturii si Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate
n subordinea acestuia;
Hotrrea de Guvern nr. 751/2010 privind msurile de reorganizare a
direciilor pentru agricultur i dezvoltare rural judeene i a municipiului
Bucureti, precum i stabilirea numrului de posturi;
Hotrrea de Guvern nr. 1213 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite
proiecte publice i private;

Hotrre de Guvern nr. 224/ 05.03.2008 privind stabilirea cadrului general de


implementare a msurilor cofinanate din Fondul Agricol pentru Dezvoltare
Rural prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013, cu
modificarile si completarile ulterioare;
ORDIN nr. 567 din 2 septembrie 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor
de minimis "Sprijinirea activitilor economice n vederea diversificrii
economiei rurale i a creterii calitii vieii n spaiul rural" cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 12 din 25 ianuarie
2010 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat intitulat Stimularea
dezvoltrii regionale prin realizarea de investiii pentru procesarea produselor
agricole i forestiere n vederea obinerii de produse neagricole;
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 28/31.01.2011 privind
constituirea Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii, pentru
proiectele aferente masurilor din PNDR (2007- 2013), precum si aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al acestora, cu modificarile
ulterioare.
Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 prin art.17 - msura 4. Investitii n active
fizice Submsura 4.1. Investiii n exploataii agricole.
Regulamentul (UE) nr.1310/2013, art.3 cu referire la posibilitatea organizarii
de sesiuni de depunere inainte de aprobarea noului Program de Dezvoltare
Rurala 2014-2020.
O.U.G. nr. 41/2014 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei
pentru Finanarea Investiiilor Rurale, prin reorganizarea Ageniei de Pli
pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
Ordinul MADR Nr. 1068/07.07.2014 pentru aprobarea structurii
organizatorice, a regulamentului de organizare i funcionare al Ageniei
pentru Finanarea Investiiilor Rurale i a Metodologiei privind reorganizarea i
restructurarea Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i
rencadrarea personalului Ageniei pentru Finan area Investi iilor Rurale ,
Decizia nr.2875/08.08.2014 privind desemnarea responsabililor de proceduri

3. SCOP
Manualul stabilete o procedur unitar de evaluare a cererilor de finanare, a
formularelor folosite de entitile implicate n evaluare de la nivelul Oficiilor
Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale , a Centrelor Regionale pentru
Finanarea Investiiilor Rurale i nivel central, Directia Active Fizice, Directia
Infrastructura de Baza si de Acces, Directia Asistenta Tehnica,LEADER si
Investitii Non-Agricole, Directia Plati Directe si Instrumente Financiare.
4. DOMENIU DE APLICARE
Procedura stabilete modul de realizare a activitii de evaluare a cererilor de
finanare de la depunerea acestora de catre solicitant la OJFIR/CRFIR i pn
la selectarea acestora n vederea contractrii. n cadrul procedurii se
delimiteaz activitile desfurate de serviciile implicate de la nivelul Oficiilor
Judeene i Centrelor Regionale n evaluarea eligibilitii cererilor de finanare
funcie de complexitatea proiectului i tipul de beneficiar. Se prezint de
asemenea i verificarea prin sondaj efectuat de serviciile implicate de la nivel

central, pentru proiectele conforme verificate de catre Oficiile Judeene i


Centrele Regionale.
Prezentul manual se aplica tuturor masurilor din PNDR care propun proiecte
de investitii, inclusiv a schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activitilor
economice n vederea diversificrii economiei rurale i a creterii calitii vieii
n spaiul rural" aferent masurilor 312, 313, 322, proiecte depuse in cadrul
GAL-urilor, Axa 4 -LEADER, si a schemelor de ajutor de stat aferente msurii
123:
Schema XS 13/2008 "Stimularea IMM-urilor care proceseaz produse agricole
n vederea obinerii unor produse alimentare, altele dect cele prevzute n
anexa nr. 1 la Tratatul CE, precum i a celor care desfoar activiti de
procesare a produselor agricole n vederea obinerii i utilizrii surselor de
energie regenerabil i a biocombustibililor", denumit n continuare XS 13123A/2008 si Schema XS 28/2008 "Stimularea microntreprinderilor din
domeniul prelucrrii primare a produselor forestiere lemnoase i nelemnoase",
denumit n continuare XS 28-123F/2008.
Schema de ajutor de stat N 578/2009 - Stimularea dezvoltrii regionale prin
realizarea de investiii pentru procesarea produselor agricole i forestiere n
vederea obinerii de produse neagricole.
Cererea de finantare si documentatia tehnico-economica (studiul de
fezabilitate/ memoriul justificativ) fac parte din Anexa A la prezentul manual.
Formularele generale si cele specifice masurilor 112, 121, 122, 125, 123,
Schema de ajutor de stat N 578/2009, 312, 313 322, 221 si fluxul de
reevaluare pentru finantare proiecte eligibile M322 din cadrul PNDR, ramase
fara finantare, sesiunea iunie- iulie 2009, fac parte din Anexa B la prezentul
manual.
Atributiile personalului implicat in efectuarea activitatilor de evaluare selectare
de la nivel central, regional si judetean sunt descrise in Fisele post din Anexa
C aferent prezentului Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea
cererilor de finantare pentru proiecte de investitii.
5.DESCRIEREA ACTIVITATII: Evaluarea cererilor de finanare
Seciunea ES1: Completarea i depunerea cererii de finanare
Ghidul solicitantului, care st la baza completrii Cererii de finanare este disponibil
n mod gratuit la Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale (OJFIR),
Centrele Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale (CRFIR), la Agentia pentru
Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) i la Direciile pentru Agricultur Judeene
(DA).
Pentru a fi utilizate de catre solicitanti versiunile finale ale cererilor de finantare aflate
pe site se va proceda astfel:

Serviciul Metodologie comunica Directiei Relaii Publice (DRP) versiunile


modificate ale cererilor de finantare si data de la care se aplica aceste
versiuni;

DRP va informa solicitantii cu privire la versiunile finale ale cererilor de


finantare.

Solicitantul, informat cu explicaiile menionate n Ghidul solicitantului, completeaz


formularul de cerere de finanare (Formular E1.1) i anexeaz documentele
administrative i tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente
constituie Cererea de finanare.
Solicitantul va putea s apeleze, dac dorete, la consultani, pentru ntocmirea
documentaiei tehnice si completarea Cererii de finanare.
Odat finalizat cererea de finanare, aceasta, mpreun cu documentele ataate,
se constituie n dosarul cererii de finanare. Se multiplic de ctre solicitant n doua
exemplare pe suport de hrtie i un exemplar n copie electronica (prin scanare) :
Formatul electronic va contine Cererea de finantare, insotita de documentatia
justificativa, inclusiv de partea economica a studiului de fezabilitate/ memoriului
justificativ (Anexele B si C) care vor fi folosite la verificarea bugetului indicativ, a
planului financiar si a viabilitatii proiectului. Aceste documente sunt depuse la Oficiul
Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale
al judeului unde este amplasat
proiectul. In cazul in care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judete,
acesta va fi depus la Oficiul Judetean pe raza caruia investitia este predominanta din
punct de vedere valoric. Ele sunt depuse personal de ctre reprezentantul legal, aa
cum este precizat n formularul Cerere de finanare sau de un mputernicit, prin
procura legalizat (in original) a reprezentantului legal, la OJFIR, naintea datei D
care figureaz n licitaia de proiecte -n/a-D (n este numrul de ordine al licitaiei de
proiecte).
Solicitantul se asigur c are un exemplar al Cererii de finanare.
Seciunea ES1.1: Completarea i depunerea cererii de finanare prin masura 121-clasic cu
depunere on-line
Ghidul solicitantului, care st la baza completrii Cererii de finanare on-line este
disponibil pe site-ul AFIR.
In faza de depunere a cererii de finantare, solicitantul depune dosarul cererii de
finantare on-line, pe site-ul www.afir.info, conform precizarilor din Ghidul
solicitantului. Documentele depuse vor fi: formularul Cererii de Finantare atat
redactat electronic cat si scanat, semnat si stampilat (dupa caz) de catre solicitant, si
documentele ataate (conform Listei Documentelor partea E din Cererea de
Finanare), scanate, semnate si stampilate (dupa caz) de catre solicitant.
Acest dosar, in original, va fi prezentat impreuna cu o copie a acestuia, pe suport de
hartie, pentru verificarea conformitatii documentatiei depuse on-line, numai pentru
cererile de finantare selectate la finantare, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la
primirea Notificarii beneficiarului privind selectarea cererii de finanare i
semnarea contractului de finanare.

Seciunea ES2: Primirea, verificarea conformitii i nregistrarea cererii de finanare


1. Primirea cererii de finanare
Solicitantul depune cererea de finanare n dou exemplare la referentul Serviciului
SAFPD/SLIN) din cadrul OJFIR/SIBA-CRFIR, unde este amplasat proiectul mpreun
cu documentele originale (pentru care a ataat copii). Fiecare exemplar va conine
formularul E1.1 corect completat i anexele tehnice i administrative.
Solicitantul este invitat s revin la sediul SAFPD/SLIN/SIBA dup evaluarea
conformitii (2-3 ore, n funcie de complexitatea proiectului) pentru a fi ntiinat
dac cererea de finanare este conform sau i se explic cauzele neconformitii.
n cazul n care solicitantul nu accept s depun i documentele originale, acestea
vor fi verificate de expert la finalizarea verificrii conformitii, n prezena
solicitantului.
Referentul SAFPD/SLIN/SIBA inregistreaza cererea de finantare in Registrul de
Intrari/Iesiri si aplica un numar de inregistrare pe prima pagina a proiectului, iar
solicitantul primeste un bon cu acest numar de inregistrare. Numarul de inregistrare
alocat este diferit de numarul de inregistrare atribuit cererii de finantare conform
sectiunii ES2 punctul 4.
Dupa inregistrare documentaia primit de la solicitant este transmisa efului de
Serviciu, care o repartizeaz pentru verificarea conformitii unui expert din cadrul
compartimentului Evaluare al serviciului.
Verificarea se efectueaz n ziua depunerii Cererii de finanare.
2. Acceptarea/ neacceptarea cererii de finanare pentru verificare
Pentru a stabili dac cererea de finanare este acceptat pentru verificare, expertul
verific n Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare neconforme (E2.4), n
Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare conforme (E2.2), n Registrul
debitorilor, Registrul Evidene Procese i Lista contractelor de finantare reziliate.
a)Verificare n Registrul cererilor de finanare neconforme
Aceeai cerere de finanare poate fi declarat neconform de maximum dou ori
pentru aceeai licitaie de proiecte.
Expertul va verifica n Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare neconforme
E2.4 dac acelai solicitant a depus aceeai cerere de finanare de doua ori n
perioada licitaiei de proiecte i a fost declarat neconform de fiecare dat. Dac
solicitantul se prezint a treia oar cu aceeai cerere de finanare aceasta nu va mai
fi acceptat pentru a fi verificat. Dac solicitantul se regsete in Registrul de
nregistrare a Cererilor de finanare neconforme E2.4, n situaia prezentat mai sus,
expertul verificator va opri verificarea conformitii la acest stadiu, cererea de
finanare nefiind acceptat pentru verificarea ulterioar a criteriilor de conformitate.
Registrul E2.4 se completeaza la nivelul fiecarui Oficiu Judetean.
In acest caz, expertul va completa caseta prevzut pentru aceast verificare n
PARTEA I - INFORMAII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT din Fia de

verificare a conformitii E2.1; numrul de nregistrare preluat din Registrul de


nregistrare a Cererilor de finanare neconforme (E2.4) trebuie completat in caseta
destinat acestor situaii, din Partea I a Fiei de verificare a conformitii (E2.1).
Dup aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de
finanare neconforme (pct.4 Inregistrarea).

b)Verificare n Registrul cererilor de finanare conforme


Solicitantul care a renuntat, n cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanare
conform, nu o mai poate redepune n aceeai sesiune de depunere a proiectelor de
investiii.
Expertul verific n Registrul cererilor de finanare conforme E2.2 dac acelai
solicitant a depus aceeai cerere de finanare n perioada licitaiei de proiecte i a
fost declarat conform. Verific n coloana 22 Situaia final a cererii de
finanare dac s-a nregistrat o renunare sau retragere a cererii de finanare. Dac
solicitantul se regsete in Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare
conforme E2.2, n situaia prezentat mai sus, expertul verificator va opri verificarea
conformitii la acest stadiu, cererea de finanare nefiind acceptat pentru verificarea
ulterioar a criteriilor de conformitate.
c) Verificare n Registrul debitorilor i Registrul Evidene Procese
Expertul verific dac solicitantul este inscris cu debite
n Registrul debitorilor
pentru SAPARD i FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite i n Registrul Evidene
Procese, aflat pe fileserver \\Direcia Juridic\Litigii si Debite pentru litigii.
Dac solicitantul este nscris n Registrul debitorilor/ Registrul Evidene Procese,
expertul va opri verificarea conformitii la acest stadiu i va completa caseta
prevzut pentru aceast verificare PARTEA I - INFORMAII GENERALE
REFERITOARE LA PROIECT din Fia de verificare a conformitii E2.1. Expertul va
printa pagina privind debitul solicitantului/ pagina din Registrul Evidene Procese,
care va fi anexat Fiei de verificare a conformitii E2.1.
In acest caz, cererea nu este acceptata pentru finantare. Solicitantul poate depune
Cererea de finanare dup achitarea integrala a datoriei fata de AFIR, inclusiv a
majorarilor de intarziere, finalizarea litigiului cu AFIR, dup caz.
d) Verificare n Lista contractelor de finantare reziliate
Expertul verific dac solicitantul este nscris n Lista contractelor de finantare
FEADR reziliate aflat pe site-ul AFIR (Rapoarte / contractelor de finantare reziliate),
iar rezilierea are o vechime mai mica de un an.
Dac solicitantul este nscris n Lista contractelor de finantare reziliate pentru
nerespectarea obligatiilor contactuale, din initiativa AFIR , iar rezilierea are o vechime
mai mica de un an, expertul va opri verificarea conformitii la acest stadiu i va
completa caseta prevzut pentru aceast verificare PARTEA I - INFORMAII
GENERALE REFERITOARE LA PROIECT din Fia de verificare a conformitii E2.1.
Expertul va printa pagina unde se gsete proiectul reziliat din Lista contractelor de
finantare reziliate, care va fi anexat Fiei de verificare a conformitii E2.1.
In acest caz, cererea nu este acceptata pentru finantare. Solicitantul poate depune o
nou Cerere de finanare dup un an de la data rezilierii contractului de finanare.

e) Verificare daca solicitantul a finalizat proiectul FEADR anterior


Pentru ca o cerere de finantare sa fie acceptata pentru verificare expertul verifica in
Baza de Date daca solicitantul mai are un proiect FEADR in derulare pe aceeasi
masura, cu exceptia celor care aplica pe schema de ajutor de stat XS 13/2008,
XS28/2008 i N578/2009 - Stimularea dezvoltrii regionale prin realizarea de
investiii pentru procesarea produselor agricole i forestiere n vederea obinerii de
produse neagricole.
Daca solicitantul are un proiect in curs de implementare in cadrul aceleeasi masuri,
cererea de finantare nu va fi acceptata pana la finalizarea acestuia.
Daca cererea de finantare este respinsa pentru neindeplinirea unuia din punctele
mentionate anterior, aceasta se va inregistra in registrul cererilor de finantare
neconforme (E2.4) in coloana Respins si va fi declarata neconforma.
Pentru cererile de finanare acceptate, expertul SAFPD/SLIN-OJFIR/SIBA-CRFIR va
proceda la:
3. Verificarea conformitii Cererii de finanare
Controlul conformitii const n verificarea Cererii de finanare (E1.1): dac este
corect completat, prezentata pe suport de hrtie, i n format electronic i dac
anexele tehnice i administrative cerute n partea E a formularului E1.1 sunt prezente
n dou exemplare: un original i o copie.
Expertul din cadrul Compartimentului Evaluare care verific conformitatea va verifica
pe CD formatul electronic al documentelor ataate: Cererea de finantare, inclusiv
documentaia ataata acesteia (partea economica a studiului de fezabilitate/
memoriului justificativ) si copia electronic a dosarului cererii de finantare.
Expertul SAFPD/SLIN-OJFIR/SIBA-CRFIR va verifica dac fiecare exemplar din
Cererea de finanare a fost legat, paginat i opisat, cu toate paginile numerotate
manual n ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este
numrul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel
nct s nu permit detaarea i/sau nlocuirea documentelor.
Dac cererea de finanare este incomplet la depunerea anterioar, se va dezlega
dosarul i se va aduga documentul lips, paginile vor fi renumerotate (numerele
vechi vor fi tiate cu o linie orizontal), opisul se va reface i dosarul va fi legat din
nou.
Exemplarul original va avea nscris pe copert, n partea superioar dreapt,
meniunea ORIGINAL . Fiecare pagin va purta tampila solicitantului
(semntura, n cazul persoanelor fizice).
Copiile documentelor originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, bilan contabil vizat de administraia financiar), trebuie s conin
meniunea Conform cu originalul facuta de catre expertul care a verificat
concordanta copiei cu originalul, a semnat si a datat ultima pagina a documentului
COPIE Exemplarul - copie va avea nscris pe copert, n partea superioar dreapt,
meniunea COPIE.

Verificarea cererii de finanare se face conform Metodologiei de aplicat pentru


verificarea conformitii, specifice fiecrei msuri (existent la sfritul Fiei de
verificare a conformitii E2.1), completndu-se Fia de verificare a conformitii E2.1
(Anexa B la manualul de evaluare selectare).
Dup completare, la momentul atasarii la dosarul administrativ, Fia de verificare a
conformitii E2.1 nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru
verificare.
Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale i rezerva dreptul de a solicita
beneficiarului documente sau informaii suplimentare, dac pe parcursul verificrilor
se constat de expertul verificator c este necesar.
Verificarea/ atribuirea Codului unic de identificare
Toi solicitanii care depun proiecte n cadrul PNDR trebuie s fie nregistrai n
Registrul unic de identificare (RUI), gestionat de APIA.
Expertul verific n Cererea de Finanare dac solicitantul a completat cmpul aferent
Codului unic de identificare (i anul atribuirii codului pentru M112). Pe baza acestui
RO expertul poate verifica solicitantul n IACS.
n cazul n care solicitantul nu a completat acest cmp (nu este nscris n RUI),
expertul din Compartimentul Evaluare-SAFPD/SLIN/SIBA verifica completarea
formularului de inscriere in RUI, formular ca trebuie semnat de solicitant, iar prin
intermediul aplicaiei se va atribui n mod automat un numr (RO....). Expertul
completeaza in Fisa de verificare a conformitatii E2.1 numarul codului atribuit
solicitantului respectiv.
Zilnic, la sfritul programului de lucru, se ntocmete un Centralizator al codurilor
atribuite la nivelul SAFPD/SLIN/SIBA n format pdf, care se transmite de ctre eful
SAFPD/SLIN/SIBA la eful centrului judeean APIA pentru validare.
Erori de forma
n cazul n care expertul din Compartimentul Evaluare-SAFPD/SLIN/SIBA din cadrul
OJFIR/CRFIR va descoperi erori de form n completarea cererii de finanare de
ctre solicitant va aplica urmtoarea procedur:
- taie cu o linie orizontal informaia greit i scrie alturat informaia
corect;
- semneaz n dreptul modificrii i o dateaz.
Erorile de form sunt erorile fcute de ctre solicitant n completarea cererii de
finanare care sunt descoperite de experii verificatori ai Compartimentului EvaluareSAFPD/SLIN-OJFIR/SIBA-CRFIR, dar care, cu ocazia verificrii conformitii, pot fi
corectate de ctre acetia din urm pe baza unor dovezi/informaii prezentate explicit
n documentele anexate Cererii de finanare.
n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, cererea de
finantare nu este considerata neconforma.
Necompletarea unui camp din Cererea de finantare nu este considerata eroare de
forma (cu exceptia Codului unic de inregistrare, daca acesta nu este atribuit).
Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD
urmand ca CD-ul sa fie retransmis pana la verificarea in teren.

Verificarea 4 ochi

Persoana care verific munca expertului este eful de Serviciu SAFPD/SLIN/SIBA


din cadrul OJFIR/CRFIR.
Daca acesta lipseste sau nu este disponibil, verificarea va fi efectuata de un alt
expert, conform matricei de nlocuire prevzut n situaii speciale.
n urma verificrii, acesta contrabifeaz Fia de verificare a conformitii E2.1,
respectndu-se astfel principiul 4 ochi.

Medierea

Dac exist divergene ntre expert i seful de serviciu, decizia finala va fi a sefului
SAFPD/SLIN/SIBA care mentioneaza aceste divergente la rubrica Observatii (sau
a expertului desemnat conform matricei de nlocuire prevzut n situaii speciale.
Acesta va taia cu o linie orizontala decizia privind conformitatea cererii de finantare
de la cap.III/Concluzia verificarii conformitatii, cu care nu este de acord, semneaza si
scrie data cand s-a efectuat verificarea.
Pentru precizari privind decizia sa, va completa Observatiile de la cap.III din Fisa de
verificare a conformitatii E2.1.

Finalizarea conformitii

Dup finalizarea verificarii conformitii documentelor, expertul din cadrul


Compartimentului Evaluare SAFPD/SLIN/SIBA care a verificat cererea de finantare
ntiineaz solicitantul dac cererea de finanare este conform sau i se explic
cauzele neconformitii. Solicitantului i se nmneaz documentele originale i
semneaz Fia de verificare a conformitii (E2.1). Dac documentele originale au
rmas n posesia solicitantului, expertul va verifica n prezena acestuia
conformitatea documentelor copie cu documentele originale i va bifa n casuele
corespunztoare din Fia de verificare a conformitii E2.1.
Fia de verificare a conformitii E2.1 este aprobat de Directorul
Oficiului
Judetean. Dac Directorul OJFIR/CRFIR nu este disponibil pentru aprobarea Fielor
de verificare a conformitii, va funciona schema de nlocuire in situaii speciale.
4. nregistrarea
Dup verificare pot exista dou variante:
a) Cererea de finanare nu este completat corect sau lipsete unul din documente
sau a fost depusa de doua ori in cadrul aceleeasi sesiuni, ca urmare, va fi declarat
neconform. Fia de verificare a conformitii E 2.1 este nregistrat de expertul
care a efectuat verificarea n registrul de nregistrare a cererilor de finanare
neconforme (E2.4); expertul completeaz N n numrul de nregistrare din Fia
de verificare a conformitii E2.1 (caseta destinat acestei meniuni). Solicitantul
semneaz Fia de verificare a conformitii care se multiplic in 1 exemplar care va
fi dat solicitantului, iar exemplarul original se va arhiva la OJFIR/CRFIR. n cazul n
care solicitantul refuz s semneze Fia de verificare a conformitii, expertul

completeaz n dreptul reprezentantului legal refuz s semneze, semneaz i


nscrie data respectiv.
Solicitantul va pleca cu cererea de finanare neconform, original i copia pe hrtie,
i cu copia dup Fia de verificare care atest neconformitatea documentar. Copia
electronic a dosarului Cererii de finanare va rmne la OJFIR/CRFIR .
b) cererea de finanare este declarat conform. Fia de verificare a conformitii
E2.1, mpreun cu cele dou exemplare ale cererii de finanare se nregistreaz de
ctre expertul care a efectuat verificarea n Registrul de nregistrare a cererilor de
finanare conforme (E2.2.) i completeaz F n numrul de nregistrare (caseta
destinat acestei meniuni).
Solicitantul semneaz Fia de verificare a conformitii E2.1, care se multiplic n
dou exemplare din care unul va fi dat solicitantului, a doua copie se arhiveaz la
OJFIR/CRFIR.
nregistrarea cererii de finanare n registrul de nregistrare a cererilor de finanare
(formularul E2.2)
Numrul de nregistrare al cererii este compus din urmtoarele cifre:
F/N

Cerere de
finantare

Numrul msurii

0 0001

Codul Judeului

Numrul de
ordine de
nregistrare n
registru

Codul
Regiunii

Nr. de referin al
licitaiei de proiecte

* Tip cerere de finanare: F pentru cereri conforme, N pentru cereri neconforme


*

Patru cifre pentru msura (primele trei cifre reprezinta numarul masurii, a patra se
va completa astfel:
- Blank (necompletat) pentru masurile care nu au submasuri, scheme de ajutor
de stat,ajutor de minimis sau PERE (Plan European de Redresare Economica):
masura 221 si 122, sau completata functie de masura asa cum se precizeaza in
Metodologia de aplicat pentru verificarea conformitii E2.1specifica pentru fiecare
masura

Patru cifre corespunznd numarului licitaiei de proiecte i referina n formularul


-n/a-D:

- primele dou cifre reprezint nr. licitaiei din anul cnd s-a lansat,
urmtoarele dou cifre reprezint ultima cifr a anului alocaiei financiare (ex.
07 pentru 2007, 12 pentru 2012)
*

O cifr corespunznd codului regiunii, aa cum este precizat mai jos :


COD
1
2
3
4
5
6
7
8

REGIUNE
NORD EST
SUD EST
SUD
S
UD VEST
VEST
NORD VEST
CENTRU
BUCURETI - ILFOV

Dou cifre corespunznd codului judeului, aa cum este precizat mai jos :

Cod
1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jude
ALBA
ARAD
ARGE
BACU
BIHOR
BISTRIA-NSUD
BOTOANI
BRASOV
BRILA
BUZU
CARA-SEVERIN
CLRAI
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
DAMBOVIA
DOLJ
GALAI
GIURGIU
GORJ

* Cinci cifre corespunztoare numrului cererii


n ordinea nregistrrii n
Registrul de
nregistrare a cererilor de finanare, aa cum
este indicat n prima coloan a tabelului din
formularul E2.2.
Conform Ordinul MADR Nr. 1068/07.07.2014,
CRFIR 3 Sud - Muntenia, cu sediul n
Trgovite cuprinde judeele: Arge, Dambovia,
Giurgiu, Prahova i Teleorman, iar CRFIR 8
Bucureti - llfov, cu sediul n Bucureti,
cuprinde Municipiul Bucureti, judeul llfov,
Clrai i Ialomia. Oficiul Judetean Ilfov a fost
preluat, ca atributii si personal de catre Oficiul
Judetean Bucuresti.

Registrul de nregistrare a cererilor de finanare


conforme E2.2 este un format comun pentru OJFIR, CRFIR care se completeaza
manual pe suport de hrtie. Pentru fiecare msur exist un Registru E2.2. Acesta
se afl la eful de serviciu, care verific nscrierea n Registrul E2.2.

Termen de verificare :

O zi pentru fiecare cerere de finantare.


5. Renunarea la cererea de finanare
Renuntarea la cererea de finantare se poate efectua de catre reprezentantul legal
sau de un mputernicit prin procura legalizat (in original) a reprezentantului legal, in
orice moment al verificarilor prin intreruperea procesului evaluarii.
n acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va inainta la Oficiul
Judetean/CRFIR, unde a depus cerere de finantare, o solicitare de renuntare la
cererea de finantare completata, nregistrat i semnat de ctre acesta (formular E
0.2).
Solicitarea de renuntare va fi nregistrat la OJFIR/CRFIR de ctre referent n
Registrul de nregistrare a documentelor E2.3 i aprobat de ctre Directorul
Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale/CRFIR.
Seful SAFPD/SLIN-OJFIR/SIBA-CRFIR va dispune expertului din Compartimentul
Evaluare ntreruperea verificrii Cererii de finanare pentru care s-a solicitat
renunarea la finanare si mentionarea n Registrul de nregistrare a cererilor de
finanare conforme E2.2 (coloana 22 - Situaia final a cererii de finanare).
n cazul n care cererea de finanare este
n curs de verificare la DAF
/DPDIF/DIBA/DATLIN (sondaj) sau la CRFIR, eful SAFPD/SLIN-OJFIR, SIBACRFIR transmite prin fax Cererea de renuntare la cererea de finantare. La nivelul
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN
/
CRFIR
eful
Serviciului
va
dispune
referentului/expertului nregistrarea acesteia n Registrul de nregistrare a
documentelor E2.3, ntreruperea verificrii Cererii de finanare pentru care s-a
solicitat renunarea la finanare, nregistrarea n Registrul de nregistrare a cererilor
de finanare conforme E2.2 (coloana 22 - Situaia final a cererii de finanare) i
arhivarea acesteia.
6. Restituirea cererii de finantare
Un exemplar al cererii de finantare este necesar sa ramana in sistem pentru
ulterioare verificari (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale
contestatii, etc).
Daca solicitantul intocmeste formularul E 0.2 - Cererea de renuntare la cererea de
finantare, i se restituie originalul cererii depuse.
In cazul in care solicitantul renunt la cererea de finantare, iar acesta a fost evaluat
de catre entitati superioare ale sistemului (CRFIR, DAF,DPDIF, DIBA, DATLIN,
acestea fiind ultimele entitati la care a fost intocmita evaluarea) se va transmite
cererea de renuntare a solicitantului, aprobat de Director OJFIR, la entitatea unde
se gseste originalul cererii de finantare. Cererea de finantare, n original, se
transmite la OJFIR/CRFIR iar de aici, solicitantului, n baza procesului verbal de
restituire, iar copia cererii de finantare se va trimite la entitatea superioar (CRFIR,
SAF-DAF, DPDIF, DIBA, DATLIN), care a intocmit evaluarea. O copie a acestui
proces verbal este transmis entittii care a efectuat evaluarea final.
Procesul verbal de restituire se transmite expertului cu atributii de monitorizare care
va transmite informatia in sistem catre structurile implicate in procesul de evaluare.

Cererile de finantare care nu au fost selectate pentru finantare vor fi restituite


beneficiarilor conform Notificrii transmise dup parcurgerea procedurii de selec ie.
In aceasta situatie, CRFIR se va asigura ca dispune la sediul OJFIR/CRFIR de un
exemplar copie a intregii documentatii pentru o perioada de minim 2 ani, in vederea
solutionarii eventualelor petitii inregistrate- .
7. Completarea factorilor de risc si transmiterea acestora expertului
responsabil cu monitorizarea.
Expertul din Compartimentul Evaluare-SAFPD/SLIN-OJFIR/SIBA-CRFIR care a
verificat conformitatea, numai pentru cererile de finantare conforme, va completa fisa
E2.1.1, referitoare la factori de risc.
Reguli de completare:
- Factorul I1 se completeaza din bugetul indicativ al cererii de finantare (linia
aferenta ajutorului public nerambursabil) conform Fisei de completare a
factorilor de risc E 2.1.1. Pentru masura 221, pe baza informatiilor din cererea
de finantare de la pct. A5, se calculeaza factorul I1 prin impartirea suprafetei
totale propusa pentru impadurire la suprafata totala a exploatatiei si se
completeaza Fisa E2.1.1.;
- Factorul I2 se completeaza din cererea de finantare capitolul A 6.2, daca este
investitie noua sau modernizare, iar daca este cu/fara lucrari de constructii
si/sau montaj se va verifica bifa corespunzatoare din capitolul A6.1, si daca
sunt prevazute cheltuieli la cap./subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 i 5.1.1
din devizul general, conform Fisei de completare a factorilor de risc E 2.1.1.
Pentru msura 125 se completeaz din cererea de finanare capitolul A 6.2,
dac investiia reprezint drum forestier, drum de exploataie agricol, sistem
de irigaii etc. Pentru masura 221 se completeaza informatia (localizare in
zona de campie/ deal/ munte) din Fisa rezumativa a proiectului de impadurire
(Anexa 2 a cererii de finantare) corelata cu indicatorii de monitorizare din
cererea de finantare.
- Factorul I3 se completeaza din cererea de finantare capitolul A 6.3 privind
faptul ca este beneficiar public (Consiliul Local si Asociatii de dezvoltare
intercomunitare) sau privat, iar din sheet-ul Buget indicativ, capitolul Plan
financiar, se inregistreaza procentul contribuitiei publice, conform Fisei de
completare a factorilor de risc E 2.1.1. Pentru msura 125 se completeaz
procentul de finanare public din sheet-ul Buget indicativ, capitolul Plan
financiar. Pentru masura 221 se completeaza informatia (zona defavorizata
sau alte zone) din cererea de finantare, capitolul A5, corelata cu Fisa
rezumativa a proiectului de impadurire (Anexa 2 a cererii de finantare).
- Factorul I4 se calculeaza ca raport intre cheltuielile suportate de solicitant si
valoarea ajutorului nerambursabil solicitat din cererea de finantare sheet-ul
Buget indicativ valoare stabilita dupa formula:
Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect (fara TVA) Valoarea
ajutorului nerambursabil solicitat.
Total valoare proiect (fara TVA) Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat
%=

____________________________________________
Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat

x 100

Pentru masura 221 se completeaza categoria de beneficiar din cererea de


finantare, capitolul A6.
- Factorul I5 se completeaza tinand cont de urmatoarele verificari:
Daca firma este noua sau fara activitate, si nu a participat la alt proiect
SAPARD/FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara
nerambursabila din partea altui instrument financiar se acorda 5 puncte;
Verificarea se va face urmarind existenta certificatului de inregistrare
fiscala si declaratia ca nu a desfasurat nici o activitate;
Daca firma este cu experienta dar nu a participat la alt proiect SAPARD/
FEADR, comunitar sau nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila
din partea altui instrument financiar se acorda 4 puncte;
Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la
punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv
SAPARD Romanesc)/FEADR;
Daca firma este cu experienta, a finalizat un proiect SAPARD/FEADR,
comunitar sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din partea
altui instrument financiar se acorda 2 puncte;
Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la
punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv
SAPARD Romanesc)/FEADR;
Daca firma este cu experienta, a finalizat un proiect SAPARD/FEADR si un
alt proiect comunitar sau a obtinut asistenta financiara nerambursabila din
partea altui instrument financiar se acorda 1 punct.
Verificarea se va face urmarind bilantul anului anterior, completarea la
punctul C din cererea de finantare, Baza de Date SAPARD (inclusiv
SAPARD Romanesc)/FEADR;
Factorii de risc sunt adaptati conform specificului msurilor din PNDR pentru
msurile 112, 122 i 221 factorii de risc sunt diferii fa de celelalte msuri.
Dupa completarea fisei factorilor de risc E2.1.1 expertul transmite o copie a acesteia
expertului cu atributii de monitorizare pentru introducerea datelor in baza de date.
Pentru a respecta Angajamentul semnat de expertii AFIR, cererile de finantare
depuse de persoanele fizice sau juridice fata de care expertii AFIR se afla in
situatiile mentionate in Angajament, vor fi depuse la OJFIR/CRFIR -ul in care este
amplasat proiectul si se inregistreaza in documentul 16 al acestui Oficiu.
Expertul va semnala in scris conducerea ierarhica, iar Directorul OJFIR va transmite
cererea de finantare la CRFIR, in vederea evaluarii eligibilitatii si a criteriilor de
selectie. CRFIR va transmite spre evaluare unui alt Oficiu Judetean.
Dupa verificare, Oficiul Judetean transmite cererea de finantare si dosarul
administrativ la CRFIR, care il va transmite Oficiului Judetean unde a fost depus.
Oficiul judetean il va include in Raportul de evaluare cu statutul oficiului care l-a
verificat. In acest caz, in registrul E 2.2 de la Oficiul Judetean la care s-a depus
cererea de finantare vor semna expertul si seful de serviciu care au efectuat
eligibilitatea .
n cazul n care se afla in aceasta situatie un expert din cadrul CRFIR, acesta
semnaleaza in scris conducerea ierarhica, iar Directorul General Adjunct al CRFIR va

transmite cererea conducerii AFIR in vederea aprobarii verificarii acesteia la un alt


CRFIR. Dupa verificarea cererii de finantare la un alt CRFIR , se procedeaza similar
situatiei de la OJFIR.
Primirea, nregistrarea i verificarea conformit ii Cererilor de Finan are la AFIR
pentru proiectele depuse in cadrul GAL-urilor, se realizeaza conform Manualului de
procedura pentru implementarea contractelor de finantare aferente masurii 41
-Implementarea strategiilor de dezvoltare local.
Toate proiectele selectate de ctre GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi
depuse la OJFIR pe raza cruia se va realiza proiectul, dupa cum urmeaza:
Serviciul Active Fizice si Plati Directe din cadrul OJFIR primeste si verifica
conformitatea cererilor de finantare selectate de GAL prin masurile 41(cu exceptia
sub-masurilor 411.111, 413.322c-studii si proiecte atipice de servicii) conform
Manualului de procedura pentru implementarea contractelor de finantare aferente
masurii 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala.
Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole din cadrul OJFIR primeste si verifica
conformitatea cererilor de finantare selectate de GAL pentru sub-masurile 413.313,
413-312, sub-masurilor 411.111, 413.322c-studii si proiecte atipice de servicii,
conform Manualului de procedura pentru implementarea contractelor de finantare
aferente masurii 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala, primeste si
verifica conformitatea cererilor de finantare selectate de GAL pentru masura
421conform Manualului de procedura pentru implementarea contractelor de finantare
aferente masurii 421 Implementarea proiectelor de cooperare.
Exceptie: Cererile de finantare aferente msurilor: 322, 125, 413.322, 413.125 i
proiectele atipice de investitii finantate prin Axa 4 LEADER, pentru care au fost
utilizate cereri de finanare aferente acestor Msuri , se depun si se verifica din punct
de vedere al conformitatii la Comp.Evaluare-Serviciul Infrastructur de Baz i Acces
din cadrul CRFIR.
Arhivarea
La nivelul OJFIR/CRFIR se va arhiva documentatia aferenta cererii de finantare,
conform procedurii de arhivare, respectiv :
- Fisa de verificare a conformitatii pentru cererile de finantare neconforme
(E2.1)
- Cererea de finantare pentru care exista solicitare de renuntare, inclusiv
dosarul administrativ al acesteia, care va cuprinde documentele emise
pana la data renuntarii (E2.1, E0.1, E2.2.1, cererea si procesul verbal de
restituire).
La nivelul tuturor entitatilor implicate in verificarea cererilor de finantare de la nivelul
Oficiilor Judetene, Centrelor Regionale si AFIR, arhivarea temporara a documentelor
de lucru se realizeaza conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.
Verificarea conformitii i nregistrarea cererii de finanare se lucreaza in paralel si in
SPCDR.

Seciunea ES2.1: Primirea, verificarea conformitii i nregistrarea cererii de


finanare prin masura 121-clasic cu depunere on-line
1.1 Primirea cererii de finanare
In functie de informatiile privind amplasarea proiectului-Regiune-Judet , se lanseaza
fluxul de depunere al Cererii de Finantare in SPCDR, pentru judetul in care se va
implementa proiectul.
Seful SAFPD primeste cererile de finantare din serverul central al AFIR, pe care le
repartizeaza expertilor din Compartimentul Evaluare pentru verificarea conformitatii.
2.1 Acceptarea/ neacceptarea cererii de finanare prin masura 121-clasic cu
depunere on-line pentru verificare
Procedura de verificare este similara cu procedura de verificare de la Sectiunea ES2,
pct.2, iar Registrul E2.4 se completeaza la nivelul fiecarui Oficiu Judetean.
3.1 Verificarea conformitii Cererii de finanare prin masura 121-clasic cu depunere
on-line
Controlul conformitii const n verificarea Cererii de finanare (E1.1): dac este
corect completat, prezentata atat n format electronic cat i scanata, dac anexele
tehnice i administrative cerute n partea E a formularului E1.1 sunt prezentate
scanate.
Verificarea cererii de finanare se face conform Metodologiei de aplicat pentru
verificarea conformitii, specifice msurii 121-clasic (existent la sfritul Fiei de
verificare a conformitii E2.1), completndu-se Fia de verificare a conformitii E2.1
(Anexa B la manualul de evaluare selectare).
Dup completare, la momentul atasarii la dosarul administrativ, Fia de verificare a
conformitii E2.1 nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru
verificare.
Agenia pentru Finantarea Investitiilor Rurale i rezerva dreptul de a solicita
beneficiarului documente sau informaii suplimentare, dac pe parcursul verificrilor
se constat de expertul verificator c este necesar.
Verificarea/ atribuirea Codului unic de identificare
Procedura de verificare este similara cu procedura de verificare de la Sectiunea ES2pct. 3.
Erori de forma
n cazul cererilor de finantare depuse on-line, erorile de form fcute de ctre
solicitant n completarea cererii de finanare si care sunt descoperite de experii
verificatori ai SAFPD-OJFIR, nu pot fi corectate de ctre acetia.
n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, cererea de
finantare este considerata neconforma.
Singura exceptie cand un camp din Cererea de finantare poate sa nu fie completat,
este campul destinat Codului unic de inregistrare, daca acesta nu este atribuit.

Verificarea 4 ochi

Procedura de verificare este similara cu procedura de verificare de la Sectiunea ES2


pct. 3. Verificarea conformitii Cererii de finanare
Medierea
Dac exist divergene ntre expert i seful de serviciu acestea, decizia finala va fi a
sefului SAFPD care mentioneaza aceste divergente la rubrica Observatii (sau a
expertului desemnat conform matricei de nlocuire prevzut n situaii speciale).
Atentie!
In cazul cererii de finantare declarate neconforme, se va completa obligatoriu rubrica
Observatii, de catre persoana ca a declarat cererea de finantare neconforma,
respectiv, expert/sef SAFPD, cu documentele si justificarea pentru care a fost
declarata neconforma.
Informatiile din rubrica Observatii se preiau automat si se vor afisa in istoricul
proiectului aflat pe site-ul AFIR, pentru informarea solicitantului.

Finalizarea conformitii

Fia de verificare a conformitii E2.1 este aprobat de Directorul Oficiului Judetean.


Dac Directorul OJFIR nu este disponibil pentru aprobarea Fielor de verificare a
conformitii, va funciona schema de nlocuire in situaii speciale.
Dup finalizarea verificarii conformitii documentelor, si dupa validarea de catre Sef
SAFPD si Director OJFIR, expertul va genera transmiterea catre solicitant a
formularul E2.1-Partea I si Partea II.
4.1 nregistrarea cererii de finanare prin masura 121-clasic cu depunere on-line

Dup verificare pot exista doua variante:


a) Cererea de finanare a fost depusa de doua ori in cadrul aceleeasi sesiuni/
solicitantul se afla in Registrul debitorilor/Registrul Evidene Procese/
solicitantul se afl n evidena rezilierilor contractelor FEADR, din cauza
nerespectrii clauzelor contractuale, din iniiativa AFIR, iar rezilierea are o
vechime mai mica de un an/ solicitantul are un proiect nefinalizat n cadrul
msurii 121/ activitatea principal conform Certificatului de nregistrare ORC
nu aparine domeniului agricol, ca urmare, va fi declarat neconform.
Fia de verificare a conformitii E 2.1 este nregistrat de expertul care a
efectuat verificarea n registrul de nregistrare a cererilor de finanare
neconforme (E2.4); expertul completeaz N n numrul de nregistrare din
Fia de verificare a conformitii E2.1 (caseta destinat acestei meniuni).
In acest sens, se va completa obligatoriu rubrica Observatii cu justificarea pentru
care au fost fost declarate neconforme.

Informatiile din rubrica Observatii se preiau automat si se vor afisa in istoricul


proiectului aflat pe site-ul AFIR, pentru informarea solicitantului.
Expertul, dupa validarea de catre Sef SAFPD si Director OJFIR, va genera
transmiterea catre solicitant a formularul E2.1-Partea I.
Cererea de finantare va fi declarat neconform si in cazul in care lipsete unul din
documente, nu este completat corect, contine erori de forma.
b) cererea de finanare este declarat conform. Fia de verificare a conformitii
E2.1, se nregistreaz de ctre expertul care a efectuat verificarea n Registrul de
nregistrare a cererilor de finanare conforme (E2.2.) i completeaz F n
numrul de nregistrare (caseta destinat acestei meniuni).
Expertul, dupa validarea de catre Sef SAFPD si Director OJFIR, va genera
transmiterea catre solicitant a formularul E2.1-Partea I si Partea II .
Precizarile referitoare la inregistrarea cererii de finanare n registrul de nregistrare a
cererilor de finanare (formularul E2.2) si numrul de nregistrare al cererii, este
similar cu Sectiunea ES2 cap. 4, cu precizarea ca Registrul de nregistrare a cererilor
de finanare conforme (E2.2) si neconforme (E2.4) se completeaza electronic in
sistemul SPCDR.
5.1 Renunarea la cererea de finanare prin masura 121-clasic cu depunere on-line

Procedura de verificare este similara cu procedura de verificare de la Sectiunea ES2


pct. 5.
6.1 Restituirea cererii de finantare prin masura 121-clasic cu depunere on-line

Nu este cazul cererilor de finantare masura 121 depuse on-line aflate in curs de
evaluare, pana in faza de selectie cand solicitantii primesc notificarea privind
selectare..
Formularul de renuntare E0.2 se transmite expertului cu atributii de monitorizare
care va transmite informatia in sistem catre structurile implicate in procesul de
evaluare.7.1 Completarea factorilor de risc si transmiterea acestora expertului
responsabil cu monitorizarea pentru cererile de finanare prin masura 121-clasic
cu depunere on-line
Procedura de verificare este similara cu procedura de verificare de la pct. Sectiunea
ES2 pct.7.

Arhivarea

Procedura este similara cu procedura de verificare de la Sectiunea ES2, cu


precizarea ca pentru cererile de finantare-masura 121 cu depunere on-line nu exista
procesul verbal de restituire.

Seciunea ES3: nfiinarea dosarului administrativ. Transmiterea cererilor de finanare


conforme si a documentelor aferente acestora, de la SAFPD/SLIN-OJFIR ctre
SAFPD/SLIN-CRFIR si AFIR
1. nfiinarea dosarului administrativ
Dup verificarea conformitii, pentru fiecare cerere de finanare conform, expertul
care a instrumentat Cererea de finanare nfiineaz dosarul administrativ. Dosarul va
avea acelai numr cu numrul de nregistrare al cererii de finanare, o copert i un
opis (E3.5), care va fi completat de ctre expert.
Dosarul administrativ va cuprinde:
Pista de audit (E0.1);
Fia de verificare a conformitii n original (E2.1);
Fisa de completare a factorilor de risc (E2.1.1)
Se vor aduga pe msura completrii lor, in functie de entitatea care a instrumentat
cererea de finantare urmatoarele documente:
- Fia de verificare a criteriilor de eligibilitate (E3.1);
Fisa de verificare a criteriilor de selectie (E3.2);
Fisa de verificare in teren (E3.8);
Raportul
-SAFPD/SLIN-OJFIR/
SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR,
DAF/DIBA/DATLINPR asupra verificrii pe teren (E4.1);
Copia Ordinului de deplasare pentru efectuarea verificrii pe teren de
ctre experii Compartimentului Evaluare ale serviciilor respective.
Notificarea solicitantului privind reevaluarea proiectului eligibil, rmas fr
finanare n sesiunea iunie-iulie 2009 in vederea finantarii -Masura 322;
Fi de reevaluare- Msura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea
serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a
motenirii rurale pentru proiectule eligibile, rmase fr finan are n sesiunea iunieiulie 2009 in vederea finantarii Alte documente intocmite pe parcursul evalurii.
Flux de reevaluare si contractare- Msura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestierepentru proiectule eligibile, rmase far finanare din cele dou
sesiuni din 2012: 1/12-14.08.2012 si 2/12-18.01.2013, pe baza rapoartelor finale de
selecie;
La nivelul OJFIR-SAFPD, pentru cererile de finantare a beneficiarilor
privati si publici, inclusiv pentru proiectele atipice de investitii finantate prin
masura 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala (cu exceptia
msurilor: 322, 125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii
finantate prin Axa 4 LEADER similare acestor masuri, pentru care au fost
utilizate cereri de finanare aferente acestor Msuri , la care depunerea
cererilor de finantare si verificarea conformitatii se face la SIBA-CRFIR)
fara lucrari de constructii si/sau montaj, dosarul administrativ va fi
completat cu documentele ntocmite de acest serviciu: Fia de verificare a

criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fisa de verificare a criteriilor de selectieE3.2, Fia de solicitare a informaiilor suplimentare - E3.4, daca este cazul,
Fia de verificare n teren - E3.8, Raportul asupra verificrii pe teren E4.1.
La nivelul CRFIR-SIBA, pentru cererile de finantare aferente msurilor: 322, inclusiv
322e, 125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii finantate prin Axa 4
LEADER, pentru care au fost utilizate cereri de finan are aferente acestor Msuri , la
care depunerea cererilor de finantare si verificarea conformitatii se face la SIBACRFIR, dosarul administrativ se va infiinta la nivelul acestui serviciu.
La nivelul DAF-SAF, DPDIF-SPD, DIBA-SIB/SIA, DATLIN-SIN, pentru cererile de
finanare verificate pe eantion, inclusiv ale beneficiarilor publici din cadrul masurii
322 si ale tuturor beneficiarilor din cadrul msurii 125, 122, dosarul administrativ va fi
completat cu documentele ntocmite de acest serviciu: Fia de verificare a criteriilor
de eligibilitate - E3.1, Fia de solicitare a informaiilor suplimentare - E3.4, daca este
cazul, Fisa de verificare a criteriilor de selectie-E3.2, Fisa de verificare pe esantion
E7.4 si Raportul asupra verificrii prin sondaj -E7.1, dac este cazul, la care se
adaug, daca este cazul, Fia de verificare n teren - E3.8 i Raportul asupra
verificrii pe teren -E4.1, ntocmite de experii SAF, SPD, SIB/SIA, SIN care au
efectuat verificarea pe teren, cu excepia submasurii 322 e, pentru care nu se face
verificarea pe teren.
Pentru cererile de finantare ale beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si ale
tuturor beneficiarilor din cadrul masurii 125 incluse in sondaj, CRFIR- SIBA va
transmite la SIB/SIA-DIBA, cererile de finantare impreuna cu dosarul administrativ
prin intermediul borderoului E3.3, pentru verificarea criteriilor de eligibilitate si
selectie. In acest caz, dosarul administrativ va fi completat cu documentele ntocmite
de SIB/SIA-DIBA : Fia de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fia de
solicitare a informaiilor suplimentare - E3.4, daca este cazul, Fisa de verificare a
criteriilor de selectie-E3.2, Fisa de verificare in teren E3.8 i Raportul asupra
verificrii pe teren - E4.1, dup caz, Fisa de verificare pe esantion E7.4 si Raportul
asupra verificrii prin sondaj -E7.1, dac este cazul.
Pentru cererile de finantare ale tuturor beneficiarilor din cadrul masurii 122 incluse in
sondaj, CRFIR- SAFPD va transmite la SAF-DAF, cererile de finantare impreuna cu
dosarul administrativ prin intermediul borderoului E3.3, pentru verificarea criteriilor de
eligibilitate si selectie. In acest caz, dosarul administrativ va fi completat cu
documentele ntocmite de CRFIR- SAFPD: Fia de verificare a criteriilor de
eligibilitate - E3.1, Fia de solicitare a informaiilor suplimentare - E3.4, daca este
cazul, Fisa de verificare a criteriilor de selectie-E3.2, Fisa de verificare in teren
E3.8 i Raportul asupra verificrii pe teren - E4.1, dup caz, Fisa de verificare pe
esantion E7.4 si Raportul asupra verificrii prin sondaj -E7.1, dac este cazul.
Toate cererile de finantare ale beneficiarilor din cadrul masurii 112 vor fi verificate la
nivelul SAFPD-OJFIR, iar verificarea prin sondaj a acestora se va efectua la SAFPD
CRFIR.
Toate cererile de finantare ale beneficiarilor din cadrul masurii 221 vor fi verificate la
nivelul SAFPD-OJFIR, iar verificarea prin sondaj a acestora se va efectua la SAFPDCRFIR.

2. Transmiterea cererilor de finanare conforme i a documentelor aferente acestora,


de la SAFPD/SLIN-OJFIR ctre SAFPDSLIN-CRFIR
Dup verificarea conformitii, cererile de finanare conforme se impart in 3 categorii:
-

1. cereri de finanare care contin proiecte ale beneficiarilor privati si publici,


inclusiv pentru proiectele atipice de investitii finantate prin masura 41Implementarea strategiilor de dezvoltare locala (cu exceptia cu exceptia
msurilor: 322, 125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii
finantate prin Axa 4 LEADER similare acestor masuri, pentru care au fost
utilizate cereri de finanare aferente acestor Msuri) fara lucrari de
constructii si/sau montaj care sunt verificate de SAFPD/SLIN-OJFIR
(lucrrile de construcii si/sau montaj sunt cele prevzute la cap./subcapitolul
1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 i 5.1.1 din devizul general, iar solicitantul a bifat
casuta corespunzatoare A6.1 din cererea de finantare); In cazul n care, n
urma solicitrii de informaii suplimentare, proiectul fara lucrari de constructii
si/sau montaj devine proiect cu lucrari de constructii si/sau montaj,
acesta va fi instrumentat de ctre SAFPD/SLIN-OJFIR;
2. cereri de finanare care contin proiecte ale beneficiarilor privati si publici,
inclusiv pentru proiectele atipice de investitii finantate prin masura 41Implementarea strategiilor de dezvoltare locala (cu exceptia cu exceptia
msurilor: 322, 125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii
finantate prin Axa 4 LEADER similare acestor masuri, pentru care au fost
utilizate cereri de finanare aferente acestor Msuri) cu lucrari de constructii
si/sau montaj la care SAFPD-OJFIR efectueaza numai verificarea pe teren,
conform pct.7 din sectiunea ES4; In cazul in care investitia prevede utilaje cu
montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze montajul la capitolul 4.2 Montaj
utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al proiectului, chiar daca montajul este
inclus in oferta utilajului cu valoare distincta sau se realizeaza in regie proprie
(caz in care se va evidentia in coloana cheltuieli neeligibile). Verificarea
criteriilor de eligibilitate si de selectie se efectueaza de SAFPD/SLIN-CRFIR;
-3. cererile de finantare pe masurile 112 i 221 vor fi verificate toate la nivelul
SAFPD-OJFIR.

Dup nregistrarea Borderoului de transmitere a documentelor (E3.3) n Registrul de


nregistrare a documentelor E2.3, de ctre expertul SAFPD/SLIN - OJFIR, se
transmit la SAFPD/SLIN-CRFIR prin Pota, respectndu-se condiiile de ambalare
i securitate sau direct prin curier, prin intermediul borderoului E3.3, in functie de tipul
cererii de finantare urmtoarele documente:
a) Pentru cereri de finanare care contin proiecte ale beneficiarilor publici din
cadrul masurii 122 cu C+M, care se transmit la SAFPD-CRFIR :
Cererea de finanare - original si copie (E1.1)
Dosarul administrativ aferent cererii de finantare care cuprinde:
o Pista de audit (E0.1) n original, completata cu etapele parcurse
pentru fiecare cerere de finanare;
o Fia de verificare a conformitii (E2.1) original;
o Fisa de completare a factorilor de risc (E2.1.1)

b) Pentru cererile de finantare care contin proiecte ale beneficiarilor privati si


publici, inclusiv pentru proiectele atipice de investitii finantate prin masura 41Implementarea strategiilor de dezvoltare locala (cu exceptia msurilor: 322,
125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii finantate prin Axa 4
LEADER similare acestor masuri, pentru care au fost utilizate cereri de
finanare aferente acestor Msuri) cu lucrari de constructii si/sau montaj,
care se transmit la SAFPD/SLIN-CRFIR:

Cererea de finanare - original (E1.1), cu exceptia cererilor de finantare


depuse on-line prin masura 121-clasic, sesiunea 2014;

Dosarul administrativ completat cu Pista de audit (E0.1), Fia de


verificare a conformitii (E2.1), Fia de verificare a conformitii
iniiale(E1.2.1L), Fia de verificare a conformitii pentru proiecte
atipice de investiii- (G)E2.1LA
Fisa de completare a factorilor de risc (E2.1.1) si formularele specifice
vizitei pe teren se va transmite dupa efectuarea vizitei pe teren.

c) Pentru beneficiarii privati i publici fara constructii si/sau montaj inclusiv


pentru proiectele atipice de investitii finantate prin masura 41-Implementarea
strategiilor de dezvoltare locala (cu exceptia masurilor 322, 125, 413.322,
411.125 i proiectele atipice de investitii finantate prin Axa 4 LEADER similare
acestor masuri, pentru care au fost utilizate cereri de finantare aferente
acestor masuri si beneficiarii msurii 112 si 221, dupa aprobarea Raportului de
selectie de catre Comitetul de Selectie :
Cererea de finanare - original (E1.1), cu exceptia cererilor de finantare
depuse on-line prin masura 121-clasic, sesiunea 2014
Dosarul administrativ care cuprinde: Fia de verificare a conformitii
(E2.1), Fia de verificare a conformitii iniiale(E1.2.1L), Fia de
verificare a conformitii pentru proiecte atipice de investi ii- (G)E2.1LA
Fia de verificare a criteriilor de eligibilitate - E3.1, Fia de verificare a
eligibilitii pentru proiecte atipice de investi ii-(G)E 3.1 LA, Fia de
solicitare a informaiilor suplimentare - E3.4, daca este cazul, Fisa de
verificare a criteriilor de selectie-E3.2, Fisa de verificare in teren
E3.8 i Raportul asupra verificrii pe teren - E4.1, dup caz.
Zilnic, expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul OJFIR-SAFPD va transmite
ctre Centrul Regional, pn la ora 16.30, cererile de finanare depuse la OJFIR-uri
n ziua respectiv i la care s-a finalizat conformitatea pn la ora 15.00. Tabelul cu
informaii privind cererile de finanare primite dup ora 15.00, va fi transmis n ziua
urmtoare mpreun cu noile cereri de finantare depuse. Transmiterea este
autorizata de catre Seful SAFPD, conform procedurii de monitorizare. Expertul
responsabil cu monitorizarea din cadrul SAFPD-OJFIR poart ntreaga
responsabilitate cu privire la colectarea i introducerea datelor n Documentul 16.
La sfarsitul fiecarei sesiuni de depunere de proiecte expertul responsabil cu
monitorizarea din cadrul SAFPD, dupa introducerea ultimelor cereri de finantare
depuse, va revizui documentul 16 si va transmite situatia finala aferenta sesiunii
incheiate. Situatia finala a documentului 16 ( aferent fiecarei masuri) se va printa,
semna si se va pastra in evidentele SAFPD.

Termen alocat sectiunii ES3

nfiinarea dosarului administrativ i transmiterea documentelor de la OJFIRSAFPD/SLIN la CRFIR-SAFPD se efectueaz n termen de:
- 1 zi lucrtoare infiintarea si transmiterea acestuia;
- 2 zile lucratoare necesare transmiterii prin Posta.
nfiinarea dosarului administrativ, transmiterea cererilor de finanare conforme si a
documentelor aferente acestora, de la SAFPD-OJFIR ctre SAFPD/SLINCRFIR si
AFIR se lucreaza in paralel si in SPCDR.
Seciunea ES4: Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecie.
Verificarea n teren a Cererilor de finanare conforme
1. Verificarea criteriilor de eligibilitate
La nivel OJFIR, pentru cererile de finantare care se verifica la nivelul OJFIR, seful
SAFPD/SLIN va repartiza fiecare cerere de finantare conforma catre doi experi din
Comp.Evaluare, pe baza criteriului de repartizare uniforma din punct de vedere al
numrului de cereri:
- unui expert (numit expert 1) pentru verificarea eligibilitii (daca este
posibil expertului care a efectuat conformitatea cererii de finantare) si
care va efectua si verificarea pe teren, completnd coloanele
corespunztoare din registrul de nregistrare a cererilor de finanare
conforme E2.2.
- unui expert (numit expert 2) pentru studierea documentar i verificarea
pe teren, conform pct. 2 Verificarea n teren a cererilor de finanare
conforme, seciunea ES4.
eful SAFPD/SLIN va verifica activitatea de evaluare a criteriilor de eligibilitate prin
dublul control al eligibilitatii, conform principiului 4 ochi si va aproba formularul E3.8
aferent verificarii pe teren. ,
Repartizarea cererilor de catre seful de serviciu se va face pe probleme legate de
titlul similar al proiectelor, amplasarea proiectelor in aceeasi localitate, sau alte date
din care poate rezulta crearea de conditii artificiale, de preferinta catre acelasi/aceiasi
experti.
Verificarea criteriilor de eligibilitate se face pentru cererile de finantare ale
beneficiarilor privati si publici, inclusiv pentru proiectele atipice de investitii
finantate prin masura 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala (cu
exceptia msurilor: 322, 125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii
finantate prin Axa 4 LEADER similare acestor masuri, pentru care au fost utilizate
cereri de finanare aferente acestor Msuri ) fara lucrari de constructii si/ sau
montaj si toate proiectele aferente masurilor 112 si 221.

Verificarea activitatii pe teren efectuata de cei doi experti va fi realizata de seful


SAFPD/SLIN, prin aprobarea Fisei de verificare pe teren-E3.8 si prin verificarea
Raportului asupra verificarii pe teren-E4.1.
La nivelul Centrului Regional, dup primirea documentelor de la OJFIR, eful
Serviciului AFPD/SIBA/SLIN - CRFIR procedeaza astfel:
Pentru cererile de finantare ale beneficiarilor privati si publici inclusiv
msurile: 322, 125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii finantate
prin Axa 4 LEADER, pentru care au fost utilizate cereri de finan are aferente
acestor Msuri care au fost depuse si verificate din punct de vedere al
conformitatii la CRFIR cu lucrari de constructii si/ sau montaj:
Repartizarea cererilor de catre seful de serviciu se va face pe probleme legate
de titlul similar al proiectelor, amplasarea proiectelor in aceeasi localitate, sau
alte date din care poate rezulta crearea de conditii artificiale, de preferinta
catre acelasi/aceiasi experti.
Pentru cererile de finanare din cadrul sub-masurii 322e nu se efectueaz
verificare pe teren.
Seful serviciilor va repartiza fiecare cerere de finanare conform , pe baza criteriului
de repartizare uniforma din punct de vedere al numrului de cereri, si a limitei de
competenta ale expertului astfel:
- Expert 1 compartimentul Evaluare, pentru prima verificare a eligibilitatii si
evaluarii criteriilor de selectie si care va completa coloanele corespunztoare
din registrul de nregistrare a cererilor de finanare conforme E2.2.
- Expert 2-compartimentul Evaluare, pentru verificarea activitatii expertului 1
privind verificarea criteriilor de eligibilitate si evaluare a criteriilor de selectie
conform principiului ,, 4 ochi.
In functie de numarul cererilor de finantare aflate in evaluare si de incarcatura cu alte
sarcini decat cele de evaluare propriu zisa a cererilor de finantare a sefului
serviciului, verificarea conform principiului ,,4 ochi poate fi realizata de seful
serviciuluiSAFPD.
Dac n urma verificrii documentaiei n birou experii SAFPD/SIBA/SLIN consider
c unele documente prezentate (conform pct.3 Informatii suplimentare) nu conin
informaii suficiente sau sunt incomplete, vor solicita informaii suplimentare prin
intermediul formularului E3.4 (Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare) care va
fi transmis atat solicitantului cat si SAFPD/SLIN-OJFIR spre stiinta.
In functie de volumul de lucrari al serviciuluiSAFPD/SIBA/SLIN, pe baza unei Nota
intocmite de seful SAFPD/SIBA/SLIN si aprobate de Directorul CRFIR, directorul
general al AFIR poate decide verificarea cererilor de finantare de catre alt CRFIR.
Expertul 1 din cadrul SAFPD/SLIN-OJFIR/SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR va completa in
registrul E2.2 cu date si informatii din urmtoarele documente, pe msura ntocmirii
lor:
- Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate (E3.1);
- Fia de verificare a eligibilitii pentru proiecte atipice de investi ii-(G)E 3.1 LA
- Fisa de verificare a criteriilor de selectie (E3.2),
- Fia de solicitare a informaiilor suplimentare (E3.4), daca este cazul
- Raspunsul solicitantului la informatiile suplimentare (E3.4)
- Raportul asupra verificarii prin sondaj (E7.1), daca este cazul;
- Notificarea cererilor de finanare eligibile/neeligibile (E6.8.1).
- Notificarea solicitantului privind contestatia depusa E6.8.2

Notificarea cererilor de finanare neeligibil/reportate/ neselectate (daca este cazul)


E6.8.3

Notificarea solicitantului privind reevaluarea proiectului eligibil, rmas fr


finanare n sesiunea iunie-iulie 2009 in vederea finantarii -Masura 322;
-Fi de reevaluare- Msura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea
serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a
motenirii rurale pentru proiectule eligibile, rmase fr finan are n sesiunea
iunie-iulie 2009 in vederea finantarii -Masura 322;
- Flux de reevaluare si contractare- Msura 123 Cresterea valorii adaugate a
produselor agricole si forestierepentru proiectule eligibile, rmase far finanare
din cele dou sesiuni din 2012: 1/12-14.08.2012 si 2/12-18.01.2013, pe baza
rapoartelor finale de selecie;
Pentru proiectele eligibile rmase far finanare din cele dou sesiuni din 2012: 1/1214.08.2012 si 2/12-18.01.2013 pentru msura 123, SAFPD-CRFIR verifica criteriile
de eligibilitate pe baza documentelor justificative actualizate depuse de solicitanti si
de asemenea, verificarea pe teren. Precizarile referitoare la aceste verificari se
regasesc in Flux de reevaluare si contractare- Msura 123 .
Borderourile de transmitere a documentelor vor fi nregistrate in registrul E2.3 de
ctre expert/referent.
-

Verificarea eligibilitii tehnice i financiare se efectueaza de ctre:


OJFIR:
- Serviciul Active Fizice si Plati Directe OJFIR (SAFPD-OJFIR) pentru cererile
de finantare
ale beneficiarilor privati si publici
pentru masurile
112,121,122,123,141,142,41, inclusiv pentru proiectele atipice de investitii finantate
prin masura 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala (cu exceptia 411.111,
411-143,, 322c si proiecte atipice de servicii) fara lucrari de constructii si/ sau montaj,
inclusiv masura 221
- Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole (SLIN-OJFIR) pentru cererile de
finantare
ale
beneficiarilor
privati
si
publici
pentru
masurile
312,313,413.312,413.313, inclusiv pentru proiectele atipice de investitii finantate prin
masura 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala.
CRFIR:
- Serviciul Active Fizice si Plati Directe CRFIR (SAFPD-CRFIR) pentru cererile
de finantare
ale beneficiarilor privati si publici, pentru masurile
112,121,122,123,141,142,411.121,411.112, 411.123,411.142 si proiectele atipice de
investitii LEADER cu lucrari de constructii si/ sau montaj) si dupa caz verificarea prin
sondaj pentru M112 in baza listei intocmita de DAF.
-Serviciul Infrastructura de Baza si de Acces-CRFIR (SIBA-CRFIR) pentru toate
cererile de finantare aferente masurilor 322,125,411.125,413.322 si proiecte atipice
de investitii LEADER, si toti beneficiarii sub-masurii 322e.
-Serviciul LEADER si Investitii Non-Agricole-CRFIR (SLIN-CRFIR) pentru
masurile 312,313,413.312,413.313, cu lucrari de constructii si/ sau montaj) inclusiv
pentru proiectele atipice de investitii finantate prin masura 41-Implementarea
strategiilor de dezvoltare locala.

Precizari referitoare la verificarea criteriilor de eligibilitate pentru proiectele atipice


depuse prin masura 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala:
Proiectul atipic este proiectul al crui obiectiv i tip de investi ie/serviciu nu se
regsete ntr-una din msurile PNDR, dar se regse te n obiectivele Reg. CE nr.
1698/2005. Proiectul atipic poate viza i ac iuni din afara msurilor specificate n
Reg. CE nr. 1698/2005, dac acestea contribuie la obiectivele PNDR i strategia de
dezvoltare local.
Pentru proiectele atipice, GAL va prezenta cerinele de conformitate i eligibilitate ale
msurilor respective descrise n Planul de Dezvoltare Local (obiectivele i scopul,
beneficiarii, aciunile i costurile eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de
eligibilitate i criteriile de selecie). Pentru proiectele atipice de investi ii, cerin ele se
vor corela cu cele prevzute pentru msurile din PNDR, cu investi ii similare;
Solicitantii vor utiliza ca model Cererile de Finan are specifice msurilor celor 3 axe
din PNDR, cu investiii similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de
beneficiar i cu investiiile prevzute n proiectele atipice ce vor fi finan ate prin
msura 41.
n cazul proiectelor atipice, expertii vor verifica criteriile de eligibilitate pe baza Fia
de verificare a eligibilitii pentru proiecte atipice de investi ii-(G) E 3.1 LA.
AFIR:
La nivelul AFIR se verific prin sondaj cererile de finantare cu risc ridicat, n scopul
asigurrii c procedura de evaluare este respectat i aplicat unitar de ctre OJFIRuri si CRFIR-uri astfel:
- Serviciul Active Fizice Direcia Active Fizice(SAF-DAF) pentru cererile de
finantare verificate de SAFPD-OJFIR sau SAFPD-CRFIR aferente masurilor: 121,
123, scheme de ajutor de stat, 122, 142, 41 (cu exceptia 411.111, 413.322c-studii si
proiecte atipice de servicii;
- Serviciul Pomicultura-Directia Active Fizice (SP-DAF), pentru cererile de
finantare verificate de SAFPD-OJFIR sau SAFPD-CRFIR aferente masurilor: 112.
- Serviciul Infrastructura de Baza Directia Infrastructura de Baza si de
Acces(SIB-DIBA), pentru cererile de finantare din cadrul masurii 322, inclusiv 322
e si 413.322, verificate la SIBA.
- Serviciul Infrastructura de Acces Directia Infrastructura de Baza si de
Acces(SIA-DIBA), pentru cererile de finantare din cadrul masurii: 125, 411.125,
verificate la SIBA.
-Serviciul Investitii Non-Agricole-Directia Asistenta Tehnica LEADER si
Investitii Non Agricole (SIN-DATLIN) pentru cererile de finantare din cadrul
masurilor: 312,313,413.312,413.313, verificate de SLIN-OJFIR/CRFIR.
Verificarea eligibilitii tehnice i financiare const n verificarea eligibilitii
solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului,
studiului de fezabilitate i a tuturor documentelor anexate. Verificarea este fcut pe
baza documentelor provenite de la solicitant.

Verificarea criteriilor de eligibilitate pentru proiectele depuse in cadrul GAL-urilor se


realizeaza conform Manualului de procedura pentru implementarea contractelor de
finantare aferente masurii 41 -Implementarea strategiilor de dezvoltare local.
3. Verificarea cererilor de finantare n vederea evitrii dublei finanri
Evitarea dublei finanri se efectueaz astfel:
In cererea de finantare, sectiunea C referitoare la Finantarile nerambursabile este
intrebarea:
Daca Solicitatul a mai obtinut finantari nerambursabile ?
Daca DA, se completeaza tabelul cu finantarile.
In cazul in care solicitantul a beneficiat de finantare este obligat sa depuna
urmatoarele documente:
Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare nerambursabila.
Verificarea evitarii dublei finanri se efectueaz prin urmatoarele corelari:
existenei bifelor in sectiunea C si a datelor din Raportul asupra utilizrii altor
programe de finanare nerambursabil;
din Declaraia pe propria rspundere a solicitantului ca proiectul propus
asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finantare
din programe de finantare nerambursabila;
verificarea n Baza de date cu proiecte SAPARD (se atasaza print screen cu
rezultatul verificarii) /FEADR sau alte programe de finantare pentru care AFIR
prin protocoale cu alti finantatori detine Baze de Date, astfel:
In cazul in care se constata din analiza Raportului c exist suprapunere
total cu propunerile din cererea de finanare precum si faptul ca
solicitantul a beneficiat de alt program de finantare nerambursabila pentru
acelasi tip de activitate cererea de finantare va fi declarata neeligibila;
In cazul in care se constata din analiza Raportului c exist suprapunere
partiala cu propunerile din cererea de finanare, cheltuielile aferente
suprapunerii devin neeligibile daca nu sunt afectate criteriile de eligibilitate,
in caz contrar intreaga cerere devine neeligibila;
In cazul in care solicitantul a declarat ca proiectul actual prin care se
solicita finantare FEADR mai face obiectul altei finantari nerambursabile,
atunci cererea de finantare va fi declarata neeligibila.
Verificarile specifice masurii M322 sunt:
- pentru proiectele din sectoarele apa/apa uzata si deseuri, expertul va
transmite la Organismul intermediar POS Mediu (OI POS Mediu) din regiunea
respectiva, cererea de informatii (Anexa 1 din Protocolul incheiat AM PNDR si
AM POS-Mediu) procedura este detaliata in Fisa de verificare E3.1 aferenta
masurii 322, criteriul EG2;
- pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural se verifica in
Baza de date privind proiectele contractate pentru finantare prin
Programul de dezvoltarea infrastructurii din spatiul rural, procedura este
detaliata in Fisa de verificare E3.1 aferenta masurii 322.
Verificarile specifice masurii 125, 122 si 322 d se regasesc in procedurile specifice
acestor masuri.

Dac solicitantul se regsete n Baza de date privind finanri nerambursabile,


expertul ataseaza un extras din Baza de date unde se regaseste beneficiarul
respectiv.
Pentru proiectele atipice finanate prin Msura 41, expertul va analiza, la punctul de
verificare al Declaraiei pe propria rspundere a solicitantului, dac exist riscul
dublei finanri pentru aceeai investiie, prin compararea documentelor depuse
referitoare la elementele de identificare ale investi iilor finan ate prin alte programe
sau msuri din PNDR, cu elementele descrise n proiectul tehnic al proiectului sau
Cererea de Finanare. Pentru a evita decontarea aceleiai cheltuieli de mai multe ori,
din surse diferite, solicitantul este obligat s prezinte ca document suplimentar la
Seciunea C a Cererii de Finanare, extras din proiectul tehnic (pentru investi iile n
curs), sau proces verbal de recepie (pentru investi iile finalizate) ntocmit pentru
investiiile nscrise n aceast seciune. Extrasul din proiectul tehnic trebuie s
conin punctele de reper identificabile ale investi iei (de ex: nr. de kilometri care se
vor realiza, punctele de reper ale lucrrii etc).
4. Solicitarea de informaii suplimentare
Rezultatul verificrii este completarea Fiei de verificare a criteriilor de eligibilitate
(E3.1.) rezumnd verificarea efectuat de expert. Bifele din fia de verificare se fac
pe baza verificrii documentare si a informatiilor obtinute in urma vizitei pe teren.
In cazul in care, expertul considera ca pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate
sunt necesare informatii suplimentare, acestea
se solicita o singura data de catre entitatea la care se afla in evaluare cererea de
finantare, doar n urmtoarele cazuri:
o n cazul n care studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ conin
informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau
exista informaii contradictorii n interiorul lor ori fa de celelalte documente
anexate cererii de finantare.
o in cazul cand avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de catre
autoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre
AFIR si institutiile respective;
o Pentru criteriile de selectie se pot solicita numai clarificari, nu si documente
suplimentare sau corectate. Informatiile nesolicitate transmise prin E3.4 de
solicitanti nu vor fi luate in considerare;
o Daca informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectarii
bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, tot
prin doc. E3.4, cu rugamintea de a transmite bugetul rectificat conform
solicitarii expertului evaluator. In situatii exceptionale, prin aceast notificare
se pot solicita si alte clarificri, a cror necesitate a aprut ulterior transmiterii
rspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. In cazul unui refuz al
solicitantului de a corecta bugetul, expertul va intocmi bugetul indicativ corect,
solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai dupa notificare in
urma raportului Comitetului de Selectie;

o n cazul n care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe


obiect) exist diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli
eligibile/ neeligibile nu este facut corect.
Nu sunt permise att cheltuieli eligibile ct i cheltuieli neeligibile n cadrul
cap. 4.1 Construcii i instalaii, fr a se detalia n devizele pe obiect lucrrile
corespunztoare spaiilor/ instalaiilor ce se vor executa. Pentru restul
subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele /
montajul care sunt neeligibile.
Solicitantul trebuie s trimita prin posta informaiile cerute n termen de 5 zile
lucratoare de la data primirii formularului E3.4 sau sa le predea expertilor -OJFIR/
CRFIR la vizita pe teren, care le vor transmite cu restul documentelor la CRFIR .In
cazul cererilor de finantare verificate prin sondaj de DAF/ DPDIF/DIBA/DATLIN,
raspunsul la Fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4 va fi transmis si la
CRFIR sau OJFIR care a instrumentat cererea de finantare respectiva, spre tiin.
Informatiile suplimentare pentru cererile de finantare-masura 121 clasic cu depunere
on-line, se vor solicita de catre expertii evaluatori in sistem on-line, iar raspunsul va fi
transmis on line.
5. Verificarea bugetului indicativ
Verificarea const n asigurarea c toate costurile de investiii propuse pentru
finanare sunt eligibile i calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile i
neeligibile corespunztoare fiecrei msuri se gsete n Fia msurii i n Ghidul
solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se efectueaz conform metodologiei de
aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul Fisei de verificare a
criteriilor de eligibilitate E3.1, punctul 4, Verificarea bugetului indicativ.
Expertul completeaz punctul 4 Verificarea bugetului indicativ din formularul
E3.1.
6. Verificarea rezonabilitatii preturilor
In vederea stabilirii rezonabilitii preturilor utilizate de solicitant, expertul verifica prin
comparare preurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate si sursa de preturi
folosita. Detalierea verificrilor este mentionat n procedurile specifice.
Pentru servicii:
Pentru servicii se compara preturile din devizul financiar din Anexa 1 si devizele
defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora) cu cele din baza
de date. Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date
a Agentiei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore
prognozate sau prin natura investitiei, expertul va face analiza acestora si, poate
reduce, cu informarea solicitantului, costurile respective.
Pentru bunuri:
Pentru bunuri a caror valoare este mai mica de 15 000 Euro expertul verifica preturile
din devizele pe obiect cu cele din baza de date.
Pentru situatiile in care bunul respectiv sau valoarea acestuia nu se regaseste in
baza de date de preturi a Agentiei, solicitantul prezinta o oferta conforma.

Pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro expertul verifica
preturile din devizele pe obiect cu cele din baza de date.
Pentru situatiile in care bunul respectiv sau valoarea acestuia nu se regaseste in
baza de date de preturi a Agentiei, solicitantul prezinta trei oferte conforme.
Cererile de oferte conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere
la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele
caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
- sa conina preul de achiziie pentru bunuri/servicii.
In urma analizei ofertelor, daca acestea corespund cerintelor din proiect iar pretul
ofertei incluse in buget se regaseste in preturile ofertate, expertul accepta preturile.
Pentru lucrari:
Pentru categoriile de lucrri se accepta preturile prezentate de proiectant, cu conditia
ca acesta s declare baza (sursa) de preuri din zona folosit purtand stampila si
semnatura proiectantului.
Pentru proiectele depuse pe masura 125, 322 i 411.125, 413.322 se verifica
incadrarea costurilor cu investitia de baza in costul standard aprobat prin HG
nr.363/2010 cu completrile i modificrile ulterioare.
Expertul completeaz Fia de verificare a rezonabilitatii preturilor punctul 5 din
formularul E3.1.
7. Verificarea viabilitii economico-financiare a investiiei
Pentru analiza viabilitatii economico-financiare, expertul va verifica viabilitatea
investiiei conform formatului electronic al matricei de verificare a viabilitii din Fia
de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1. Verificarea viabilitii const n
verificarea ncadrrii anumitor indicatori n limitele stabilite prin procedura AFIR.
Pentru completarea matricei de verificare a viabilitatii, expertul va folosi forma scrisa
a sectiunii economice din cererea de finantare si, dupa caz, formatul electronic.
La analiza acestui punct se va verifica dac solictantul a utilizat date nesustenabile la
calculul indicatorilor economico-financiari, de ex.:, folosirea unor tarife nejustificate,
productii obtinute nerealiste etc, informaii verificate cu alte date din proiectele
evaluate la nivel OJFIR, CRFIR, SAF/SPD/SIB/SIA/SIN.
Totodat se verific dac exist neconcordane dintre cheltuielile propuse in SF/MJ
n raport cu nevoile reale ale investitiei. De exemplu: spatii propuse
supradimensionate comparativ cu numrul i dimensiunea utilajelor, achizitii
nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din
punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect, panouri
fotovoltaice nejustificate n derularea activitii propuse prin proiect), etc .

8. Verificarea in teren a cererilor de finanare conforme


Verificarea pe teren se va face pentru urmatoarele tipuri:
La nivelul Oficiului Judetean pentru beneficiarii privati, inclusiv pentru proiectele
atipice de investitii finantate prin masura 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare
locala care au investitii similare masurilor pentru care se solicita verificarea pe teren
(cu excepia M125, 322 si proiecte atipice de investitii LEADER similare acestor
masuri si 122 cu C+M) si beneficiarii publici din cadrul M313:
toate cererile de finantare referitoare la modernizari (inclusiv dotari), extinderi,
renovari; Numai n cazuri excepionale atunci cnd condiiile meteorologice nu
permit efectuarea vizitei pe teren (n perioada de iarn, cnd nu se poate intra pe
cmp etc), eful SAFPD/SLIN poate decide asupra efecturii sau nu a vizitei pe
teren, cu aprobarea Directorului OJFIR.

pentru investitiile noi, seful SAFPD/SLIN stabileste zilnic cererile de finantare


care vor fi verificate pe teren in functie de:
o valoarea eligibila a proiectului;
o daca este constructie existenta careia i se schimba destinatia sau
constructii apartinand unitatilor carora li s-au retras autorizatiile de
functionare si nu-si schimba destinatia initiala
o complexitatea proiectului

In cazul in care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta


poate contesta rezultatele verificarii. Contestatia va fi depusa in maxim 3 zile
lucratoare de la data vizitei pe teren la OJFIR-ul la care a depus cererea de
finantare, numai in cazul in care reprezentantul legal/ mputernicit al reprezentantului
legal a mentionat observatii in formularul E3.8- Fia de verificare pe teren.
In acest caz se va face o noua vizita pe teren de catre un alt OJFIR decis de catre
Directorul CRFIR, care va intocmi si completa formularele E3.8 si E4.1. Acestea se
vor atasa la dosarul administrativ impreuna cu Contestatia depusa si formularele
E3.8 si E4.1 intocmite initial.
In cazul cererilor de finantare depuse pentru masura 121 clasic cu depunere on-line,
contestatiile se vor depune de solicitant on-line.
La nivelul Centrului Regional-SIBA
cererile de finantare aferente msurilor: 322, 125, 413.322, 411.125 i proiectele
atipice de investitii finantate prin Axa 4 LEADER, pentru care au fost utilizate cereri
de finanare aferente acestor Msuri, si beneficiarii 122 cu C+M. Pentru cererile de
finanare aferente sub-masurii 322e nu se face verificare pe teren.

Daca in urma verificarii documentare a criteriilor de eligibilitate este evidenta


neeligibilitatea cererii de finantare, expertul SIBA cu avizul sefului de serviciu
si aprobarea directorului CRFIR, nu va mai efectua vizita pe teren si va
consemna motivele care au condus la aceasta decizie in Fisa de verificare a
eligibilitatii E3.1. Mentiunile respective vor fi avizate de seful SIBA si aprobate
de directorul CRFIR.

La nivelul DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN :
Seful SAF/SPD/SIB/SIA/SIN, inclusiv pentru beneficiarii publici ai masurii 322 si toti
beneficiarii masurii125, si masurii 122) va stabili, pentru fiecare sesiune de proiecte,
esantionul cererilor de finantare care vor face obiectul verificarilor pe teren in
procent de:
cel putin 50% din cererile de finantare stabilite pe esantion pentru beneficiarii
publici din cadrul masurii 322, 125 si 122, cu posibilitatea de majorare;
10% din cererile de finantare stabilite pe esantion pentru beneficiarii privati si
publici (cu exceptia celor din cadrul masurii 322, 125 i 112);
SAF/SPD/SIB/SIA/SIN
poate
solicita,
cu
aprobarea
Directorului
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, verificarea pe teren si a altor cereri de finantare
pentru care considera, in cursul evaluarii documentare, ca sunt necesare
verificari suplimentare.
Pentru masura 112, verificarea pe teren se va realiza, cu aprobarea
directorului Directiei Active Fizice- respectiv directorului CRFIR, numai pentru
cererile de finantare pentru care Serviciul Pomicultura -SP- DAF sau SAFPDCRFIR considera, in cursul evaluarii documentare, ca sunt necesare verificari
suplimentare .
In cazul acestor verificari pe teren de catre expertii Comp. Evaluare, nu sunt admise
contestatii ale solicitantului asupra rezultatelor verificarii pe teren deoarece se
considera o verificare a verificarilor facute de catre expertii OJFIR.
Alegerea cererilor de finantare se va face in functie de riscul stabilit la analiza de
risc sau de obiectul proiectului.
La nivelul Oficiului Judetean:
A. Pentru proiectele beneficiarilor privati, inclusiv pentru proiectele atipice de
investitii finantate prin masura 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
care au investitii similare masurilor pentru care se solicita verificarea pe teren (cu
excepia msurii 125, 322 si proiecte atipice de investitii LEADER similare acestor
masuri si 122 cu C+M) si publici din cadrul masurii 313 cu lucrari de constructii
si/sau montaj, fiecare cerere de finantare este repartizata de catre seful SAFPD/SLIN
la doi experti in vederea studierii documentare si verificarii pe teren, conform
Calendarului pentru verificarea cererii de finanare (formularul E3.7). Cei doi experi
desemnai de eful SAFPD/SLIN vor analiza Cererea de finanare i anexele ataate
acesteia, n vederea pregtirii vizitei pe teren.
Pentru toate cererile de finantare care prevad proiecte de modernizri se efectueaz
verificarea pe teren. Pentru proiectele de investitii noi, seful SAFPD/SLIN-OJFIR va
stabili cererile de finantare pentru care se va face verificarea pe teren conform pct.8
din sectiunea ES4.
eful SAFPD/SLIN-OJFIR stabilete telefonic, prin pot electronic sau prin fax, cu
reprezentantul legal sau reprezentantul solicitantului, ziua, ora i persoanele care vor
fi intalnite la vizita pe teren, la locul amplasarii proiectului. Reprezentantul legal va
confirma oficial prin orice mijloace scrise (i se va transmite prin fax, pentru
completare, model de confirmare formular E3.6) data la care se va efectua vizita pe
teren.

n cazuri excepionale, dac n urma verificrii documentaiei n birou experii


SAFPD/SLIN consider c unele documente prezentate nu conin informaii
suficiente sau sunt incomplete, i vor solicita acestuia prezentarea documentelor cu
informaii complete la verificarea pe teren. Solicitarea acestor documente se va face
prin intermediul formularului E3.4 (Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare)
care va fi completat cu clarificarile cerute cu ocazia vizitei pe teren in cazul
descoperirii unei neconcordate a proiectului cu situatia existenta pe teren.
Documentele solicitate vor fi predate experilor la vizita pe teren sau vor fi transmise
la SAFPD/SLIN n termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora, conform
formularului E3.4 si se vor ataa Fisei de verificare pe teren E3.8, astfel incat
expertul sa poata concluziona asupra vizitei pe teren.
Dac consider necesar, n funcie de valoarea cererii de finantare, complexitatea
investiiei, experiena experilor, eful SAFPD/SLIN poate participa alturi de cei doi
experi la verificarea pe teren.
Verificarea pe teren dureaz trei zile lucrtoare (studierea documentaiei n birou-1 zi,
efectuarea propriu-zis a vizitei pe teren-1 zi, finalizarea verificrilor cu privire la
vizita pe teren i ntocmirea Raportului asupra verificrii pe teren-1 zi).
B. Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor privati si
publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322, si toi beneficiarii
msurii 125 si 122 cu C+M) fara lucrari de constructii si/sau montaj, verificarea pe
teren se efectueaza de expertul care verifica criteriile de eligibilitate ale cererii de
finantare respective si de un alt expert numit de eful SAFPD/SLIN n vederea
respectrii principiului 4 ochi, conform Calendarului pentru verificarea cererii de
finanare (formularul E3.7). Termenul alocat verificrii pe teren este de 3 zile
lucratoare: 1 zi lucratoare studierea documentaiei n birou, 1 zi lucrtoare pentru
verificarea propriu-zis pe teren i 1 zi lucrtoare pentru finalizarea verificrilor cu
privire la vizita pe teren.
Pentru cererile de finantare care prevad proiecte cu investitii noi, seful SAFPD/SLINOJFIR va stabili cererile de finantare pentru care se va face verificarea pe teren
conform pct.7 din sectiunea ES4.
Pentru situaii excepionale n care termenul de verificare pe teren nu poate fi
respectat (ca de exemplu, solicitantul nu poate fi contactat, sunt multe cereri de
finantare depuse iar numarul de personal/ numarul mijloacelor de transport nu
permite verificarea pe teren n termenul stabilit), experii OJFIR-SAFPD/SLIN vor
solicita directorului OJFIR prelungirea acestuia, pe baza unei motivaii scrise,
ntemeiat i riguros documentat (nu mai mult de 3 zile lucrtoare).
In cazul in care, proiectul este amplasat pe raza teritoriala a mai multor judete
verificarea pe teren va fi efectuata de catre Oficiul Judetean la care a fost depusa
cererea de finantare. Seful SAFPD/SLIN-OJFIR va informa celalalt Oficiu Judetean
cu privire la instrumentarea cererii de finantare pe raza celor 2 judete.
n timpul efecturii vizitei pe teren, expertii trebuie s aib asupra lor ordinul de
deplasare ntocmit n acest scop.
De asemenea, experii vor dispune de echipament de protecie (cizme de cauciuc,
impermeabil, casc, halat), precum i de instrumentarul necesar executrii verificrii

(aparat de fotografiat, calculator de buzunar, rulet, etc.). Aparatul de fotografiat este


necesar pentru luarea de imagini doveditoare (fotografii document) pentru fiecare
stadiu al investitiei.
Scopul verificrii pe teren este de a verifica datele i informaiile cuprinse n anexele
tehnice i administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul
compara verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa
verificrii de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea rspunsurilor.
Experii verificatori pot solicita cu ocazia verificrii pe teren informaii/ documente
referitoare la cererea de finantare (conform pct.3 Solicitare de informatii
suplimentare). Acetia le vor meniona n Fia de verificare pe teren E3.8, astfel incat
expertul sa poata concluziona asupra vizitei pe teren.
Diferenele rezultate ntre precizrile solicitantului din Cererea de finanare i
constatrile experilor OJFIR se menioneaz n Raportul OJFIR-SAFPD/SLIN/
/CRFIRDAF/DPDIF/DIBA/DATLIN asupra verificrii pe teren (E4.1) n rubrica
destinat concluziilor. De asemenea, la Raportul asupra verificrii pe teren (E4.1),
se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din teren pentru toate tipurile de
proiecte pentru stabilirea unui rezultat ct mai corect al verificrii condiiilor de
eligibilitate a acestora.
Verificarea n teren se efectueaz conform Fiei de verificare n teren E3.8, iar
rezultatul verificrii pe teren este menionat n Fisa de verificare n teren E3.8 si in
Raportul asupra verificrii pe teren E4.1. Urmarind algoritmul prezentat la punctul 7Verificarea in teren a cererilor de finanare conforme vor exista cereri de finantare la
care nu se vor efectua vizita pe teren si nu vor avea atasate la dosarul administrativ
Fisa de verificare in teren.E3.8 si Raportul asupra verificrii pe teren E4.1.
La nivelul Centrului Regional-SIBA/SAFPD:
Pentru cererile de finantare aferente msurilor: 322, 125, 413.322, 411.125 i
proiectele atipice de investitii finantate prin Axa 4 LEADER, pentru care au fost
utilizate cereri de finanare aferente acestor Msuri , verificarea pe teren se
efectueaza de expertii SIBA.
Pentru cererile de finantare aferente masurii 122 cu C+M, verificarea pe teren se va
afectua de catre expertii SAFPD-CRFIR.
In cazul masurii 322, pentru proiectele depuse de beneficiarii publici in cadrul GALurilor, fr construcii montaj, efectuarea verificarii pe teren si, implicit completarea
fisei E3.8 si intocmirea raportului E4.1, este decisa functie de complexitatea
proiectului, de catre seful SIBA in consultare cu Directorul CRFIR.
Decizia privind verificarea pe teren va fi mentionata in Pista de audit a proiectului.
La nivelul Ageniei pentru Finantarea Investitiilor Rurale:
Expertii SAF-DAF, SPD-DPDIF, SIB/SIA-DIBA, SIN-DATLIN efectueaz verificarea
pe teren pentru cererile de finanare stabilite pentru sondaj conform pct 8 din
sectiunea ES4, pentru 50 % din beneficiarii publici ai masurii 322 si beneficiarii
msurii 125 si 122 si pentru 10% din beneficiarii privati si publici (cu exceptia celor
din cadrul masurii 322 si 125, 122).

9. Concluzii asupra verificrii pe teren a cererii de finantare.


Dup efectuarea verificarii pe teren, pentru fiecare cerere de finanare verificat
experii OJFIR-SAFPD/SLIN au la dispoziie o zi lucrtoare pentru finalizarea
concluziilor rezultate n urma vizitei pe teren. n cazul n care exist preri diferite
ntre cei doi experi verificatori, eful SAFPD/SLIN-OJFIR va face medierea
divergenelor i se va ajunge la o concluzie definitiv. Daca considera necesar, eful
SAFPD/SLIN-OJFIR poate efectua o vizita pe teren pentru medierea divergenelor.
Experii SAFPD/SLIN-OJFIR finalizeaz Fia de verificare in teren (E3.8) i
ntocmesc
Raportul
OJFIR-SAFPD/SLIN/
CRFIR-SAFPD/SLINSAF/SPD/SIB/SIA/SIN asupra verificrii pe teren (E4.1) pe care il inregistraza in
Registrul de inregistrare a documentelor (E 2.3)
Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor privati si publici
(cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322 si pentru toi beneficiarii
msurii 125, 122 cu C+M) cu lucrari de constructii si/sau montaj, pentru care s-a
efectuat vizita pe teren, seful SAFPD/SLIN-OJFIR transmite la SAFPD/SLIN-CRFIR,
prin intermediul Borderoului de transmitere a documentelor E3.3, pentru fiecare
cerere de finantare dosarul administrativ (E3.5) completat cu Fisa de verificare in
teren E3.8, Raportul OJFIR-SAFPD/SLIN asupra verificrii pe teren -E4.1, Fia de
solicitare a informaiilor suplimentare - E3.4, daca este cazul, in vederea verificarii
criteriilor de eligibilitate si selectie.
La nivelul Oficiului Judetean, pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale
beneficiarilor privati si publici (cu exceptia beneficiarilor publici din cadrul masurii 322
si pentru toi beneficiarii msurii 125 si 122 cu C+M), fara lucrari de constructii si/sau
montaj, expertul SAFPD/SLIN-OJFIR care a verificat criteriile de eligibilitate si a
efectuat verificarea pe teren finalizeaza verificarea eligibilitatii si selectiei cererilor de
finantare.
Pe toat durata efecturii verificrii Cererii de finanare, stadiul i responsabilitile
care revin fiecrei etape, se regsete n Pista de audit pentru cererea de finanare
(formularul E0.1). Acest formular nsoete fiecare cerere de finanare pe tot
parcursul verificrii acesteia i este completat i semnat de ctre toi factorii
implicai (experi, ef serviciu).
10. Verificarea solicitantului din punct de vedere al crearii de conditii artificiale
pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine astfel un avantaj care contravine
obiectivelor msurii
In etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate, expertul de la nivel
SAFPD/SLIN-OJFIR/SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR, SAF/SPD/SIB/SIA/SIN (in
cazul verificarilor prin sondaj), se verifica evitarea crearii conditiilor artificiale
conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conditiilor de eligibilitate,
punctul Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de
plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor
masurii ? din E3.1.
La verificarea acestor suspiciuni de conditii artificiale, expertul evaluator, dac
va considera necesar pentru clarificarea situaiei, poate solicita informaii
suplimentare de la solicitant, de la structuri ale AFIR, de la autoriti locale sau
centrale etc.

La nivel SAFPD/SIBA/SLIN - CRFIR si SAF/-DAF, SPD-DPDIF, SIB/SIA-DIBA,


SIN-DATLIN se realizeaza reverificarea cererilor de finantare privind evitarea
crearii de conditii artificiale conform Sectiunilor ES6. punctul Reverificare
privind evitarea crearii conditiilor artificiale la nivel SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR
dupa primirea raportului de evaluare (E6.0) intocmit la nivel OJFIR si
ES7.punctul Reverificare privind evitarea crearii conditiilor artificiale la nivel
DAF-SAF, DPDIF-SPD, DIBA-SIB/SIA, DATLIN-SIN dupa primirea raportului
de evaluare (E6.0) intocmit la nivel CRFIR. Stabilirea esantionului cererilor
de finantare care fac subiectul reverificarii se realizeaza conform Modelul
analizei de risc a indicilor de creare a conditiilor artificiale ( E7.3.1).

In cazul reverificarilor, cererile de finantare vor fi verificate pe baza formularului E3.1 Fia de
verificare a criteriilor de eligibilitate (specifica fiecarei masuri) numai pentru punctul :
Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine astfel
un avantaj care contravine obiectivelor msurii?. Iar, in cazul in care, la momentul verificarii acestui
punct se identifica din documentele sau informatiile prezentate in proiect si alte elemente care
conduc la neeligibilitatea cererii de finantare, se vor consemna in fisa E3.1 la criteriul de eligibilitate
respectiv.
DAF, DPDIF, DIBA, DATLIN va transminte proiecte la DCA in cazul in care
suspicioneaza existenta unor nereguli.
11. Evaluarea criteriilor de selecie
Autoritatea de Management, in consultare cu Comitetul de Monitorizare, va stabili,
inaintea lansarii sesiunii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor
de selectie, precum si criteriile de departajare a cererilor de finantare cu punctaj egal.
n functie de sistemul de punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de
selecie pentru toate Cererile de finantare eligibile prin acordarea unui numr de
puncte si se calculeaza scorul atribuit fiecarui proiect.
Evaluarea criteriilor de selectie se face de catre entitatile care au efectuat evaluarea,
numai pentru cererile de finantare declarate eligibile, pe baza Cererii de finantare,
inclusiv anexele tehnice si administrative depuse de solicitant si dupa caz, a
informatiilor suplimentare solicitate in urma verificarii documentare de birou si a
verificarii pe teren.
Pe parcursul evaluarii criteriilor de selectie se va analiza daca elementele ce fac
obiectul verificarii/scorarii corespund nevoilor reale ale investitiei propuse conform
precizarilor din cadrul MJ/SF si sunt necesare desfasurarii activitatii. De ex.:
solicitantul si-a prevazut achizitia unor panouri solare, caz in care se va verifica daca
acestea sunt necesare functionarii investitiei sau au fost incluse in proiect numai
pentru punctaj.
Seciunea ES5: Finalizarea eligibilitii i seleciei
Rezultatul verificrii eligibilitii si a criteriilor de selecie se consemneaz de expert
n Fia de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1, respectiv Fia de verificare a
criteriilor de selecie E3.2, iar fiecare etap a verificrii se nscrie n Pista de audit
pentru cererea de finanare E0.1 i n coloanele din Registrul de nregistrare a
cererilor de finantare E2.2.

Medierea

In cazul in care se constata diferente intre cei doi experti evaluatori, acestea se
mediaza de catre seful ierahic superior. Daca verificarea ,, 4 ochi a fost realizata
de seful de serviciu medierea se va realiza de Directorul OJFIR/directorul
CRFIR/directorul DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN.
In toate situatiile de divergenta, solutia finala va fi data de catre seful ierarhic.
Acesta va taia cu o linie orizontala decizia privind eligibilitatea cererii de finantare
din E3.1, cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a facut
verificarea. Pentru precizari privind decizia sa, va completa la Observatiile
OJFIR/CRFIR/DAF/ DPDIF/DIBA/DATLIN.

Termen de verificare a eligibilitatii si selectiei


a)

Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor privati si


publici (cu exceptia cererilor de finantare aferente msurilor: 322, 125,
413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii finantate prin Axa 4
LEADER, pentru care au fost utilizate cereri de finan are aferente acestor
Msuri si 122 cu C+M) fara lucrari de constructii si/sau montaj la OJFIR:
2 zile verificare documentara, evaluarea criteriilor de eligibilitate si
evaluarea criteriilor de selectie cu posibilitatea extinderii acestui termen
cu o zi in cazul verificarii cererilor de finantare din punct de vedere al
evitarii crearii de conditii artificiale
1 zi verificarea in teren
1 zi intocmirea Raportului asupra verificarii in teren E4.1
1 zi finalizarea eligibilitatii cu completarea fisei de verificare E3.1 si
evaluarea criteriilor de selectie
In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora cu 5 zile
pentru raspuns la informatii suplimentare;

b) Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor privati si publici
cu lucrari de constructii si/sau montaj, inclusiv cererile de finantare aferente
msurilor: 322, 125, 413.322, 411.125 i proiectele atipice de investitii finantate
prin Axa 4 LEADER, pentru care au fost utilizate cereri de finan are aferente
acestor Msuri si 122 cu C+M, la CRFIR-SAFPD/SIBA/SLIN:
2 zile verificare documentara si evaluarea criteriilor de eligibilitate cu
posibilitatea extinderii acestui termen cu o zi in cazul verificarii cererilor
de finantare din punct de vedere al evitarii crearii de conditii artificiale
3 zile verificarea pe teren la CRFIR
1 zi finalizarea eligibilitatii si evaluarea criteriilor de selectie
In cazul solicitarii de informatii suplimentare, termenul se va majora cu 5 zile
pentru raspuns la informatii suplimentare;
c) Pentru cererile de finantare care fac obiectul evaluarii prin sondaj la SAF- DAF,
SPD-DPDIF, SIB/SIA-DIBA, SIN-DATLIN:
2 zile stabilire sondaj;
2 zile transmiterea cererilor de finantare de la OJFIR si CRFIR prin
posta;

3 zile verificarea documentara si evaluarea criteriilor de eligibilitate si a


criteriilor de selectie cu posibilitatea extinderii acestui termen cu o zi in
cazul verificarii cererilor de finantare din punct de vedere al evitarii
crearii de conditii artificiale;
2 zile verificarea in teren de catre SAF-DAF, SPD-DPDIF, SIB/SIADIBA, SIN-DATLIN;
1 zi intocmirea raportului asupra verificarii in teren;
1 zi finalizarea eligibilitatii i seleciei
In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora cu 2 zile pentru
raspuns la informatii suplimentare

Termen alocat pentru Posta in vederea


transmiterii solicitarii de informatii
suplimentare si a raspunsului solicitantului la informatiile suplimentare 3 zile.
Pentru situatiile in care termenele de verificare nu pot fi respectate depasirea
acestora va fi permisa pe baza unei motivatii intemeiate, aprobate de Directorul
OJFIR/CRFIR/DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN.
Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecie se lucreaza in
paralel si in SPCDR.
Seciunea ES6 : ntocmirea Listei Cererilor de finantare eligibile, neeligibile si
retrase la nivel OJFIR/CRFIR si a Raportului de evaluare la nivel CRFIR
Raportul de evaluare E 6.0 contine:
Lista cererilor de finantare eligibile;
Lista cererilor de finantare neeligibile;
Lista cererilor de finantare retrase.
Raportul de evaluare se intocmeste de un expert din cadrul serviciului, desemnat de
seful de serviciu; la nivel judetean si regional, acesta se intocmeste lunar, se verifica
de seful serviciului si se aproba de Director General Adjunct/Director CRFIR.
La nivelul OJFIR
eful SAFPD/SLIN - OJFIR transmite Lista cererilor de finantare eligibile, neeligibile
si retrase ordonate cronologic n funcie de data depunerii cererii de finantare) atat in
format electronic cat si listata, semnata de directorul OJFIR. Aceasta se scaneaza i
se transmite la SAFPD/SLIN-CRFIR in vederea intocmirii Raportului de evaluare
E6.0 la nivel regional.
Incepand cu sesiunile deschise in anul 2012 (cu exceptia sesiunilor M313 si M112
aferente 2012), Lista cererilor de finantare eligibile se va completa cu urmatoarele
campuri utilizand informatiile din cadrul Doc.16: sediu social (adresa solicitant); nume
reprezentant legal; denumire consultant, precum si cu urmatorii factori in vederea
reverificarii la nivel CRFIR si eliminarii potentialului risc al crearii de conditii artificiale,
atribuindu-se pentru fiecare cerere de finantare si fiecare factor punctajul aferent
(pentru proiectele depuse pe submsura 322 e nu se va realiza aceasta completare):

I6.Solicitantul are sediul social la aceeasi adresa cu alti


solicitanti FEADR
1 solicitant
2 solicitanti
I7. Reprezentantul legal se regaseste ca si reprezentant legal
si in cadrul altor proiecte FEADR in cadrul aceleiasi masuri
1 proiect
2 proiecte
I8. Numarul de proiecte cu acelasi tip de investitii in aceeasi
comuna
2 proiecte
3 proiecte
5 proiecte
I9. Consultantul proiectului FEADR are mai multe proiecte
depuse in aceeasi comuna
1 proiect
2 proiecte
5 proiecte

Punctaj
1
5
Punctaj
1
5
Punctaj
1
3
5
Punctaj
1
3
5

Pentru completarea informatiilor preluate din cadrul Doc 16, expertii vor reverifica
concordanta informatiilor din Doc 16 cu informatiile ce se regasesc in cererile de
finantare.
La nivelul Centrului Regional:
Reverificare privind evitarea crearii conditiilor artificiale la nivel
SAFPD/SIBA/SLIN- CRFIR dupa primirea raportului de evaluare (E6.0) intocmit
la nivel OJFIR
Aceasta reverificare nu se aplic proiectelor depuse pe submsura 322 e.
La nivel CRFIR, SAFPD/SIBA/SLIN centralizeaza Listele cererilor de finantare eligibile
la nivel regional (cuprinzand si cererile de finantare verificate la CRFIR) in vederea
reverificarii evitarii crearii de conditii artificiale. In aces scop, expertul
SAFPD/SIBA/SLIN, inclusiv pentru masurile 322, 125, 122 i 221, vor stabili
eantionul cererilor de finanare ce urmeaz a fi reverificate de ctre
SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR dupa caz i vor ntocmi lista cererilor de finantare care
urmeaz s fie reverificate prin sondaj aferente fiecarei sesiuni pentru fiecare masura
in vederea evitarii crearii conditiilor artificiale.
Lista cererilor de finantare astfel rezultata va fi verificata de catre seful
SAFPD/SIBA/SLIN.
Stabilirea eantionului de cel putin 10% din valoarea totala eligibila a cererilor
de finanare eligibile la nivelul fiecarui judet, care vor fi verificate de
SAFPD/SIBA/SLIN se bazeaz o serie de reguli care s permit evaluarea
riscurilor de declarare a unor cereri de finantare eligibile care s nu
ndeplineasc condiia de eligibilitate privind riscul crearii conditiilor artificiale

n verificarea acestora la nivel CRFIR si OJFIR, denumit Modelul analizei de


risc a indicilor de creare de conditii artificiale (formularul E7.3.1).
Stabilirea esantionului va avea in vedere sa fie cuprinse toate cererile de
finantare care sunt identificate ca avand factori de risc comuni. De exemplu:
daca doua cereri de finantare au acelasi reprezentant legal, vor fi supuse
reverificarii ambele.
Totodata, in cazul in care se identifica ca cererile de finantare care au fost
verificate la nivel CRFIR (incadrate ca fiind complexe) sunt in situatia de a
avea un potential risc al crearii de conditii artificiale cu alte cereri de finantare
a caror verificare a fost realizata la nivel OJFIR (incadrate ca fiind achizitii
independente), Seful SAFPD/SIBA/SLIN le va include in esantion integral.
Cererile de finantare cuprinse in aceasta lista se verifica conform Metodologiei
de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate specifica fiecarei masuri,
punctul Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de
pli (sprijin) i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor
msurii?, intocmindu-se fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1
numai cu aceasta verificare.
Pentru efectuarea verificarii, cererile de finantare incluse in lista de mai sus si
care nu au facut obiectul verificarii eligibilitatii la CRFIR, se solicita de la
OJFIR .
Repartizarea cererilor de finantare de catre Seful Serviciului
SAFPD/SIBA/SLIN - CRFIR se face dupa elemente comune pe probleme
legate de tiltul similar al proiectelor, amplasarea proiectelor in aceeasi
localitate, sau alte date din care poate rezulta crearea de conditii artificiale, in
masura in care este posibil catre acelasi/aceiasi experti.
Pentru situatiile in care, numarul expertilor de la nivel CRFIR nu este suficient
pentru acoperirea acestei verificari, conducerea CRFIR poate decide asupra
implicarii expertilor de la nivel OJFIR in aceasta verificare in functie de
incarcarea acestora, alti experti decat cei care au facut verificarea initiala.
Dupa reverificare, SAFPD/SIBA/SLIN -CRFIR va intocmi un Raport asupra
rezultatului obtinut (E7.3.2) cuprinzand lista cererilor de finantare care au facut
obiectul acestei reverificari, concluzii, diferentele constatate. Raportul aprobat
de catre directorul CRFIR va fi inaintat Directorului general al AFIR in vederea
deciziei asupra masurilor ce se impun.
Pe baza unor criterii stabilite de Directorul CRFIR, in baza unei Note, vor
putea fi adaugate la Lista rezultata in urma aplicarii analizei de risc un numar
de cereri de finantare care sa acopere alte situatii identificate.
In cazul in care, la momentul acestei reverificari se identifica din documentele sau
informatiile prezentate in proiect si alte elemente care conduc la neeligibilitatea
cererii de finantare, se vor consemna in fisa E3.1 la criteriul de eligibilitate respectiv.
Daca in esantionul reverificat la nivel CRFIR, se regasesc cereri de finantare care fac
subiectul verificarii prin sondaj la nivel DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, fisa E3.1 intocmita
in urma reverificarii CRFIR va fi transmisa DAF/ DPDIF/DIBA/DATLIN.
Termenul alocat acestei reverificari este de maxim 20 zile.
- Dupa incheierea reverificarilor conform descrierii de mai sus, expertul din cadrul
Compartimentului Evaluare-SAFPD/SIBA/SLIN cumuleaza listele intocmite la nivel
OJFIR, iar eful SAFPD/SIBA/SLIN - CRFIR transmite Raportul de evaluare (E6.0),
care conine listele centralizate ale cererilor de finantare eligibile grupate pe judete in
ordine alfabetica, iar n cadrul unui judet, cronologic n funcie de data depunerii

cererii de finantare, neeligibile si retrase (ordonate cronologic n funcie de data


depunerii ) , care va fi aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR, constituit din
listele primite de la OJFIR si cele verificate in cadrul SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR.
- eful SAFP/SIBA/SLIN-CRFIR transmite Raportul de evaluare (E6.0) care
conine inclusiv listele pentru toti beneficiarii masurii 322, 125,122 eligibile,
neeligibile si retrase la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN.
- Expertul SAFPD-CRFIR intocmeste formularul Raportul de evaluare E6.0
cumuland listele cererilor de finantare eligibile, neeligibile si retrase (ordonate
cronologic n funcie de data depunerii) transmise de OJFIR pentru beneficiarii
msurii 221 cu informatiile din listele intocmite de SAFPD-CRFIR pentru
beneficiarii masurii 221 verificati prin sondaj, care va fi verificat de seful
SAFPD-CRFIR si aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR.
Incepand cu sesiunile deschise in anul 2012 (cu exceptia sesiunilor M313 si M112
aferente 2012), Lista cererilor de finantare eligibile se va completa cu urmatoarele
campuri utilizand informatiile din cadrul Doc.16: sediu social(adresa solicitant); nume
reprezentant legal; denumire consultant, precum si cu urmatorii factori in vederea
reverificarii la nivel DAF/DPDIF/ DIBA/DATLIN si eliminarii potentialului risc al crearii
de conditii artificiale, si cu factorii de risc: Solicitantul are sediul social la aceeasi
adresa cu alti solicitanti FEADR; Reprezentantul legal se regaseste ca si
reprezentant legal in cadrul altor proiecte FEADR; Numarul de proiecte cu acelasi tip
de investitii in aceeasi comuna; Consultantul proiectului FEADR are alte proiecte
depuse in aceeasi comuna) in vederea reverificarii la nivel DAF/DPDIF/
DIBA/DATLIN si eliminarii potentialului risc al crearii de conditii artificiale.
Raportul (E6.0) cuprinzand listele intocmite conform modelului din Regulamentul de
Organizare si Functionare privind constituirea Comitetului de selectie si a Comisiei
de Contestatii, se nregistreaz n Registrul de nregistrare a documentelor E2.3, se
scaneaz impreuna cu listele i se transmit la SAF/SPD/SIB/SIA/SINDAF/DPDIF/DIBA/DATLIN.
Termen de intocmire a Raportului de evaluare:
o 2 zile pentru CRFIR, atat pentru intocmire, verificare, aprobare si transmitere
la AFIR.
ntocmirea Listei Cererilor de finantare eligibile, neeligibile si retrase la nivel OJFIR/CRFIR si a
Raportului de evaluare la nivel CRFIR se lucreaza in paralel si in SPCDR.
Seciunea ES7: Verificarea prin sondaj la DAF-SAF, DPDIF-SPD, DIBA-SIB/SIA, DATLINSIN
Scopul evalurii prin sondaj este ca Agenia pentru Finantarea Investitiilor Rurale prin verificarea
cererilor de finantare cu risc ridicat sa verifice modul de respectare a procedurii de evaluare de
ctre OJFIR-uri si CRFIR-uri i implicit s se asigure de aplicarea unitar a procedurii de evaluare,
n condiiile n care verificarea cererilor de finanare a fost descentralizat, la nivelul CRFIR si
OJFIR.
Pentru masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri - DAF va stabili esantionul pentru
sondaj si verificarea va fi realizata de CRFIR/SAFPD la decizia Directorului General
Adjunct Active Fizice si Plati Directe.
Pentru msura 221 Prima mpdurire a terenurilor agricole DPDIF va stabili
esantionul pentru sondaj si verificarea va fi realizata de SAFPD CRFIR.

Stabilirea esantionului
Pe baza informaiilor transmise de CRFIR-uri (documentul 16- Tabel centralizator zilnic
privind situatia cererilor de finantare depuse la OJFIR-uri), Serviciul Monitorizare,
Evaluare si Raportare transmite la sfritul fiecrei sesiuni de depunere de proiecte, la
SAF si SIB/SIA/SPD/SIN documentul 16 centralizat referitor la cererile de finantare
conforme depuse in luna anterioara pentru fiecare masura, expertul SAF-DAF-pentru
masurile 121,123, 122, 142, scheme de ajutor de stat, expertul SIB/SIA - pentru
masura 322, 125, expertul SPD-DPDIF pentru masura 221, expertul SIN pentru
masurile 312 si 313, vor stabili eantionul cererilor de finanare ce urmeaz a fi
verificate de ctre serviciile respective i vor ntocmi lista cererilor de finantare care
urmeaz s fie verificate prin sondaj aferente fiecarei sesiuni pentru fiecare masura,
esantionul si lista cererilor de finantare respective fiind verificate de seful serviciului.
Stabilirea Listelor
Stabilirea eantionului de 3% din valoarea totala eligibila a cererilor de
finanare conforme, care vor fi verificate de SAF/SPD/SIB/SIA/SIN se
bazeaz pe un algoritm si o serie de reguli, care s permit evaluarea
riscurilor de declarare a unor cereri de finantare eligibile care s nu
ndeplineasc toate condiiile de eligibilitate n verificarea acestora la nivel
CRFIR si OJFIR, denumit Modelul analizei de risc (formularul E7.3.3) in
limita capacitatii de verificare a DAF-SAF, DPDIF-SPD, DIB-SIB/SIA, DATLINSINSAFPD-CRFIR.
Daca pe parcursul verificarilor cererilor de finantare sau dupa intocmirea
Raportului de Evaluare, se constata neuniformitati in modul de verificare, in
modul de interpretare al documentelor prezentate, al procedurilor de verificare
a criteriilor de eligibilitate si de evaluare a criteriilor de selectie, sau functie de
eventualele sesizari din partea institutiilor sau potentialilor beneficiari,
Directorul General poate dispune analizarea activitii Centrelor
Regionale/Oficiilor Judetene.
In urma acestei analize si pe baza unor criterii stabilite de Directorul General,
vor putea fi adaugate la Lista rezultata in urma aplicarii analizei de risc un
numar de cereri de finantare care sa acopere neconcordantele sesizate.
Aceste cereri de finantare vor fi incluse in esantion, inlocuindu-le pe ultimele
din Listele rezultate din analiza de risc din cadrul aceluiasi OJFIR/CRFIR, sau
competandu-se, dupa caz, functie de volumul de lucrari al SES.
Pentru aceasta, pe baza
criteriilor stabilite de
Directorul General,
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN va intocmi o NOTA care va fi aprobata de catre
Directorul General, dup avizarea acesteia de Directorul Direciilor si
DGAAFPD/DGAILINA. NOTA va fi insotita de Lista cererilor de finantare care
vor fi verificate de catre serviciile respective, cu precizarea daca acestea
inlocuiesc sau completeaza cererile de finantare incluse in esantion.
Aprobarea Listelor
Listele rezultate sunt aprobate de Directorul Directiei.
Verificarea
eantionului
cererilor
de
finanare
de
catre
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN si SAFPD-CRFIR (pentru msura 221) va fi
efectuata pentru un proiect numai dupa finalizarea evaluarii la nivelul

CRFIR/OJFIR si transmiterea la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN sau SAFPDCRFIR a Cererilor de Finantare insotite de dosarul administrativ.
Pentru proiectele depuse in cadrul GAL-urilor, conform Manualului de procedura
pentru implementarea contractelor de finantare aferente masurii 41 -Implementarea
strategiilor de dezvoltare local, exper ii AFIR nu vor completa Fi a de verificare a
criteriilor de selecie, aceasta fiind ntocmit de GAL i depus odat cu Cererea de
Finanare.
Pentru aceste proiecte, conform Manualului de procedura pentru implementarea
contractelor de finantare aferente masurii 41 -Implementarea strategiilor de
dezvoltare local, intocmirea Listei Cererilor de finanare eligibile, neeligibile i
retrase se realizeaza la nivel OJFIR/CRFIR, iar Raportul de evaluare se realizeaza la
nivel CRFIR.

Lista cererilor de finantare din sondaj


Descrierea modelului analizei de risc aplicate:
- Valoarea eligibila a numarului de cereri de finantare depuse in sesiunea curenta
- Cat reprezinta 3% din valoarea eligibila solicitata
- Riscul calculat pe baza factorilor de risc pentru fiecare cerere de finantare
- Ordonarea proiectelor descrescator dupa risc pe fiecare judet
- Descrierea selectarii cererilor de finantare pentru esantion

AFIR
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN SAF/SPD/SIB/SIA/SIN
M.... - Lista CF conforme, depuse in sesiunea .., verificate prin sondaj la SAF/SPD/SIB/SIA/SIN -SAFPD-CRFIR

Nr.Crt

Conform

Masura

Submasura

Licitatia

An

Regiune

Judet

Nr.ordine

Amplasare proiect
Solicitant

10

Titlu proiect

Adresa

Valoarea totala eligibila


declarata in cererea de
finantare-EURO (VE)

11

12

13

Expert
Comp.Evaluare

4 Ochi
Comp.Evaluare

14

15

Intocmit: expert Comp.Evaluare


Verificat Sef SAF/SPD/SIB/SIA/SIN
Aprobat: Director DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN

Primirea documentelor de la OJFIR/CRFIR

Dupa confirmarea finalizrii evalurii proiectelor incluse in sondaj de ctre


SAFPD/SLIN-OJFIR/SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR, se solicit, electronic, de ctre
SAF/SPD/SIB/SIA/SIN, proiectele incluse in sondaj.
In ziua urmatoare OJFIR/CRFIR transmit prin intermediul Borderoului E3.3 Originalul
Cererilor de Finantare a caror verificare s-a finalizat insotite de dosarele administrative
aferente, inclusiv cele de pe masura 322 (beneficiari publici), 122 si 125, la
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, urmand ca periodic sa fie transmise cererile de finantare a
caror verificare se finalizeaza.
Pentru cererile de finantare care prevad proiecte ale beneficiarilor masurilor 112 si
221, OJFIR transmite la SAFPD-CRFIR (prin intermediul Borderoului de transmitere
a documentelor - E3.3) cererile de finantare conforme originale si dosarele
administrative n vederea efecturii verificrii prin sondaj.
Primirea de la CRFIR/ OJFIR a cererilor de finanare originale conforme, cu exceptia
cererilor de finantare masura 121 cu depunere on line i a dosarelor administrative prin
intermediul Borderoului E3.3, se face de ctre eful SAF/SPD/SIB/SIA/SIN i seful
SAFPD-CRFIR pentru msurile 112 si 221, care verifica trimiterea integrala a acestor
documente, iar expertul Compartimentului Evaluare nscrie Cererea de Finantare si
borderoul E3.3 in Registrul de nregistrare al cererilor de finanare conforme E2.3.

Repartizarea cererilor de finantare pentru verificare prin sondaj

Seful SAF/SPD/SIB/SIA/SIN si seful SAFPD-CRFIR repartizeaza cererile de finantare


expertilor, pentru prima verificare precum si pentru verificarea conform principiului 4
ochi.

Modul de verificare

Cererile de finanare se vor verifica utiliznd explicaiile tehnice menionate n


seciunea ES4 (Verificarea criteriilor de eligibilitate) din Manualul de procedura pentru
evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii M01-02, cu
respectarea termenelor si formularelor menionate n aceast seciune.
Evaluarea se concretizeaz n completarea Fiei de verificare a criteriilor de
eligibilitate (E3.1) si a criteriilor de selectie (E3.2).
n situaia n care sunt criterii de eligibilitate care necesit lmuriri suplimentare,
expertul ntocmete Fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4, prin care se
solicita clarificari i care se va transmite solicitantului care trebuie s prezinte
informaiile cerute n termen de 2 zile lucrtoare, termen care curge incepand cu
ziua urmatoare primirii formularului E3.4, n caz contrar cererea de finantare va fi
declarata neeligibila. Spre deosebire de raspunsul la formularul E3.4 intocmit de
OJFIR/CRFIR, raspunsul solicitantului va fi intocmit in 2 exemplare:

1 exemplar (ORIGINAL), se va depune la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN/


SAFPD-CRFIR;

1 exemplar (copie) care se va transmite la entitatea unde a fost verificata


cererea de finantare, OJFIR/CRFIR si care a fost mentionat in E3.4

Aceste raspunsuri se vor atasa la Dosarul Administrativ al Cererii de Finantare.


In cazul cererilor de finantare depuse on-line prin masura 121-clasic sesiunea 2014,
informatiile suplimentare si raspunsul solicitantului se vor transmite online.Formularul E3.4 si raspunsurile solicitantului se vor printa si atasa la dosarul
administrativ.

Verificarea pe teren

Pentru
verificarea
cererilor
de
finantare
incluse
in
esantion,
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN va lua in considerare inclusiv vizita pe teren efectuata de
SAFPD/SLIN din cadrul OJFIR/ SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR.
Seful SAF/SPD/SIB/SIA/SIN va stabili cererile de finantare pentru care se va face
verificarea pe teren conform pct.8 din sectiunea ES4 de catre expertii
Compartimentului Evaluare in functie de punctele de verificat solicitate de expertul
care a efectuat eligibilitatea. Pentru masura 322 (beneficiari publici), 122 si 125,
verificarea pe teren se face pentru 50% din cererile de finantare incluse in esantion,
stabilite conform metodologiei de la ES4- pct.8.
Pentru masura 112, verificarea pe teren se va realiza, cu aprobarea directorului DAF,
respectiv directorului CRFIR, numai pentru cererile de finantare pentru care DAF
sau SAFPD-CRFIR considera, in cursul evaluarii documentare, ca sunt necesare
verificari suplimentare.
Pentru masura 221 nu se efectuaz verificri pe teren pentru cererile de finantare
incluse n eantion.

Finalizarea verificarilor

Dupa primirea rezultatelor verificarii pe teren de catre expertii Comp.Evaluare,


expertii care au efectuat eligibilitatea finalizeaza verificarea.
Dupa finalizarea verificarilor de catre expertii SAF/SPD/SIB/SIA/SIN pot sa apara
diferente:

Diferente de evaluare

n cazul diferenei de evaluare ntre OJFIR/CRFIR i DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN


privind eligibilitatea, scorarea si costuri, cheltuieli, expertii SAF/SPD/SIB/SIA/SIN
ntocmesc Raportul asupra verificrii prin sondaj E7.1- partea I, il inregistreaza in
registrul E2.3 si il transmite la OJFIR/CRFIR, prin intermediul borderoului E3.3.
Expertii SAFPD/SLIN-OJFIR/SAFPD/SIBA/SLIN-CRFIR care au evaluat cererile
de finantare pentru care s-a intocmit Raportul asupra verificrii prin sondaj E7.1,partea I vor completa partea a-II-a a Raportului cu punctele de vedere care au
condus la decizia de eligibilitate/neeligibilitate sau o anumita scorare precum si
costuri, cheltuieli diferite in buget si o vor transmite la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN cu
precizarea masurilor ce vor fi luate.

Evaluarea la nivel DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, respectiv SAFPD-CRFIR pentru


masura 221 si 112, va fi definitiv.
n cazul cererilor de finantare verificate prin sondaj la nivel CRFIR, Raportul
asupra verificrii prin sondaj E7.1- partea I va fi transmis OJFIR n vederea
completarii E7.1 partea a II a cu precizarea masurilor ce vor fi luate.
Pentru o verificare unitara la nivelul tuturor OJ-urilor si CR-urilor, Raportul asupra
verificrii prin sondaj E7.1 se va transmite tuturor subunitatilor AFIR, pe masura
verificarii prin sondaj.
Medierea
In cazul in care la SAF/SPD/SIB/SIA/SIN, SAFPD-CRFIR se constata diferente
intre evaluarea 2 ochi si cea de 4 ochi, sau intre experi i seful serviciului,
aceasta se mediaza de catre seful ierarhic al expertului care verifica pentru 4
ochi.
Solutia finala va fi data de catre seful ierarhic. Acesta va taia cu o linie orizontala
decizia privind eligibilitatea cererii de finantare din E3.1- Fisa de verificare a
criteriilor de eligibilitate, cu care nu este de acord, semneaza si scrie data cand sa facut verificarea. Pentru precizari privind decizia sa, va completa la Observatii..
In cazul in care Directorul DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN/CRFIR are o alta opinie
decat a expertilor si a sefului ierarhic al expertilor privind decizia referitoare la
eligibilitatea cererii de finantare, criterii de selectie sau cheltuieli eligibile de care a
luat cunostiinta cu ocazia avizarii/neavizarii E3.4 si E7.1, acesta mentioneaza
opinia sa in fisa E3.1 sau E 3.2 taind cu o linie orizontala decizia cu care nu este
de acord, semneaza si scrie data cand s-a facut verificarea sau daca considera
necesar poate solicita reverificarea cererii de finantare de catre alta echipa de
experti.
Raport trimestrial de analiza
Trimestrial sau dupa caz, la finalizarea verificarilor cererilor de finantare apartinand
cel putin unei sesiuni, la nivel DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN precum si la nivelul CRFIRSAFPD in cazul verificarii prin sondaj pe masura 112/ 221, se realizeaza o analiz a
rezultatului verificrii prin sondaj sub forma unui raport si a unei situatii
centralizatoare care are la baza documentele E7.1 elaborate in cursul verificarii pe
esantion, analiz prin care se urmareste desfasurarea/ evoluia procesului de
evaluare fata de Raportul trimestrial precedent, se vor preciza principalele constatri,
identificndu-se
eventual
cele
comune
mai
multor
cereri
de
finantare/msuri/CRFIR/OJFIR, gravitatea neregularitilor constatate i propuneri de
remediere ale acestora.
Acesta va cuprinde: necesitatea controlului, situatia proiectelor conforme depuse si
selectate pentru control pe esantion, obiectivele controlului si aspectele verificate,
constatari, masuri intreprinse, recomandari.
In functie de constatari, de numarul cererilor de finantare stabilite a fi verificate in
esantionul urmator se pot elimina din lista cererilor de finantare cele apartinand
OJFIR si CRFIR care nu au avut erori cu conditia incadrarii in procentul de 3% din
total valoare eligibila a cererilor de finantare conforme.

Raportul de analiza asupra verificarii prin sondaj impreuna cu situatia centralizatoare


a documentelor E7.1 se transmit la CRFIR-uri si OJFIR-uri pentru a fi dezbatute la
nivel serviciurilorSAFPD. Seful serviciilor SAFPD-CRFIR va prezenta Directorului
OJFIR/CRFIR, in urma analizei, propuneri de imbunatatire a activitatii de evaluare.
Propunerile care vizeaza imbunatatirea/completarea Fiselor de verificare vor fi
transmise catre SAF/SPD/SIB/SIA/SIN, care va suplimenta propunerile din Raportul
de analiza pe esantion cu propunerile OJFIR/ CRFIR si le va implementa in
procedura.
Masuri corective
Expertul si sefii serviciurilor SAFPD/-OJFIR/CRFIR care au verificat cererile
de finantare, vor intocmi un Raport in care vor motiva modul de evaluare fata
de Raportul asupra verificarii prin sondaj E7.1;
Trimestrial, sefii serviciilor OJFIR/CRFIR va analiza Rapoartele asupra
verificarii prin sondaj E7.1 si va prezenta Directorului OJFIR/CRFIR propuneri
de imbunatatire a activitatii de evaluare;
SAF/SP/SPD/SIA/SIB/SIN au rolul de indrumare metodologica asupra
procedurilor si de propuneri de modificare a procedurilor.. La nivel OJFIR
si CRFIR /, expertii verificatori pot face propuneri de modificare a procedurii. In
cazul OJFIR, CRFIR acestea sunt comunicate la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN.
Dupa analiza propunerilor, se opereaza modificarile necesare, conform
Manualului de procedura metodologie M02-01; de asemenea, manualele de
proceduri pot suferi modificari ca urmare a modificarilor actelor legislative
nationale si europene, modificarile efectuandu-se conform Manualului de
procedura metodologie M02-01.

Soluionarea recomandarilor din rapoartele de control

Organismele cu atribuii de control, pot face recomandri privind unele aspecte


semnalate n timpul verificrilor efectuate.
Rapoartele de audit emise de Directia de Audit Intern a AFIR sau de Curtea de
Conturi a Romaniei contin constatari si recomandari referitoare la cereri de finantare
auditate si recomandari privind procedurile de evaluare.
Raspunsurile la recomandarile privind:
1. eligibilitatea cererilor de finantare
2. a solicitantilor
3. a unor cheltuieli sunt implementate la entitatea care a hotarat asupra
eligibilitatii si anume OJFIR/ CRFIR/DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN.
Raspunsurile la recomandarile privind procedurile de evaluare sunt
implementate de Compartimentul Evaluare SAF/SP/SPD/SIA/SIB/SIN n
colaborare cu SM-Serviciul Matodologie din cadrul DCP-Directia Coordonare
ProgrameAFIR, conform Manualului de procedura metodologie M02-01.
In cazul in care in urma analizarii recomandarilor se constata ca una din
recomandari se incadreaza ca posibila neregularitate, se urmeaza procedura
din manualul Constatare nereguli recuperare datorii, M01-10.

Verificarea prin sondaj la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN/CRFIR se lucreaza in paralel si in


SPCDR.

Reverificare privind evitarea crearii conditiilor artificiale la nivel DAFSAF/DPDIF-SPD/DIBA-SIA/SIB/DATLIN-SIN dupa primirea raportului de
evaluare (E6.0) intocmit la nivel CRFIR

Aceasta reverificare nu se aplic proiectelor depuse pe submasura 322 e


DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN-SAF/SP, SPD, SIB/SIA, SIN, dupa caz, centralizeaza
Listele cererilor de finantare eligibile in vederea reverificarii evitarii crearii de conditii
artificiale. In aces scop, expertii Compartimentului Evaluare, vor stabili eantionul
cererilor de finanare ce urmeaz a fi reverificate de ctre aceste servicii, dupa caz, i
vor ntocmi lista cererilor de finantare care urmeaz s fie reverificate prin sondaj
aferente fiecarei sesiuni pentru fiecare masura in vederea evitarii crearii conditiilor
artificiale.
Lista cererilor de finantare astfel rezultata va fi verificata de catre seful Serviciului.
Stabilirea eantionului se va face in functie de incarcatura la nivelul
Compartimentului Evaluare si va fi de max 5% din valoarea totala eligibila a
cererilor de finanare eligibile la nivelul fiecarui centru regional, se bazeaz pe
un algoritm si o serie de reguli, care s permit evaluarea riscurilor de
declarare a unor cereri de finantare eligibile care s nu ndeplineasc condiia
de eligibilitate privind riscul crearii conditiilor artificiale n verificarea acestora
la nivel CRFIR si OJFIR, denumit Modelul analizei de risc a indicilor de
creare de conditii artificiale (formularul E7.3.1).
Stabilirea esantionului va avea in vedere sa fie cuprinse toate cererile de
finantare care se regasesc ca avand factori de risc comuni. De exemplu: daca
doua cereri de finantare au acelasi reprezentant legal vor fi supuse reverificarii
ambele.
Pentru o acoperire mai mare cu aceasta reverificare, in stabilirea esantionului
la nivel directiilor, in esantionul cererilor de finantare care vor fi supuse
reverificarii vor fi cuprinse si alte cereri de finantare decat cele care au facut
subiectul reverificarii la nivel CRFIR (consultandu-se listele esantioanelor CR),
chiar daca acestea nu au riscul cel mai mare.
Cererile de finantare cuprinse in aceasta lista se verifica conform Metodologiei
de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate specifica fiecarei masuri,
punctul Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de
pli (sprijin) i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor
msurii?, intocmindu-se fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1
numai cu aceasta verificare.
Pentru efectuarea verificarii, cererile de finantare incluse in lista de mai sus si
care nu au facut obiectul verificarii eligibilitatii la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, se
solicita de la CRFIR/OJFIR .
Repartizarea cererilor de finantare de catre Seful Serviciului se face dupa
elemente comune pe probleme legate de
tiltul similar al proiectelor,
amplasarea proiectelor in aceeasi localitate, sau alte date din care poate
rezulta crearea de conditii artificiale, in masura in care este posibil catre
acelasi/aceiasi experti.
In cazul in care, la momentul acestei verificari se identifica din documentele
sau informatiile prezentate in proiect si alte elemente care conduc la

neeligibilitatea cererii de finantare, se vor consemna in fisa E3.1 la criteriul de


eligibilitate respectiv.
Dupa reverificare, SAF/SP/SPFD/SIA/SIB/SIN va intocmi un Raport asupra
rezultatului obtinut (E7.3.2) cuprinzand lista cererilor de finantare care au facut
obiectul acestei reverificari, concluzii, diferentele constatate. Raportul avizat
de catre directorului directiei si aprobat de catre DGAAFPD/DGAILINA va fi
inaintat Directorului general al AFIR in vederea deciziei asupra masurilor ce se
impun. In Raportul trimestrial de analiza privind verificarea prin sondaj, se vor
mentiona si diferentele de verificare a conditiilor artificiale identificate prin
reverificare.
Sectiunea ES8 Procedura de selectie. Intocmirea Raportului de Evaluare.
Raportul de Evaluare se intocmeste de catre:
- DAF- pentru urmatoarelor msuri: 112, 121, 123 i scheme, 122, 141, 142,
DIBA-pentru masurile 322, 125,
-DATLIN- pentru masurile 312 i 313
-DPDIF-pentru masura 221
Pe baza Listelor primite de la CRFIR si in urma verificarilor efectuate in cadrul
sondajului, pentru fiecare masura si sesiune, expertul Compartimentului Evaluare
intocmeste, iar seful Serviciului verifica, Raportul de evaluare E6.0, care va cuprinde:

Lista cererilor de finantare eligibile din sesiunea curenta grupate pe judete


in ordine alfabetica si ordonate n ordine cronologic n funcie de data
depunerii cererii de finanare, conform procedurii de selectie aprobata in
Comitetul de Monitorizare;

Lista cererilor de finantare neeligibile;

Lista cererilor de finantare retrase.


La intocmirea listelor aferente raportului de evaluare E6.0 se vor respecta prevederile
Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea Comitetului
de Selectie si a Comisie de Contestatii, pentru proiectele aferente masurilor din
PNDR 2007-2013, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al acestora.
Raportul de evaluare este avizat de Directorul Directiei, Directorul DGAAFPD/
DGAILININA si aprobat de Directorul General i se comunic Directorului General al
DGDR, Autoritatea de Management pentru PNDR (AM) mpreun cu Situaia
centralizatoare a rezultatelor verificrii pe eantion, intocmita conform Ordinului
Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea Comitetului de Selectie
si a Comisie de Contestatii , pe suport hrtie i electronic (CD) pentru aprobarea
publicrii pe site-ul AFIR sau MADR.
Raportul de evaluare se transmite la Autoritatea de Management (AM) in vederea
aprobarii publicarii pe site-ul AFIR.
Dupa verificarea de catre AM, prin secretariatul Comitetului de Selecie, a Raportului
de evaluare i a analizei Situaiei centralizatoare a rezultatelor verificrii pe eantion
este posibil sa fie semnalate erori, neconcordane sau aspecte care necesit
clarificri sau reverificri privind statutul, punctajul sau alte elemente relevante
privind proiectele incluse n Raportul de evaluare pentru care AM poate solicita AFIR

intreprinderea unei serii de actiuni in conformitate cu Regulamentul de Organizare si


Functionare al Comitetului de Selectie. AFIR va comunica n scris, dup caz,
clarificrile, coreciile sau rezultatele reverificrilor care se impun precum i
documentele justificative aferente. Dupa reverificare, AFIR elaboreaz un raport
asupra rezultatelor reverificrilor, reface Raportul de evaluare si le retransmite la AM,
n vederea aprobrii i postrii pe site a Raportului de evaluare.
n baza Raportului de evaluare publicat, AFIR notific aplicanii cu privire la rezultatul
evalurii proiectului, in termen de 5 zile lucratoare.
Notificarea va include informaii cu privire la statutul proiectului n urma evalurii, i
modalitatea de depunere a contestaiilor de ctre aplicantii nemulumii de rezultatul
evalurii. n cazul n care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de
neeligibilitate care nu au fost ndeplinite precum i cauzele care au condus la
neeligibilitatea proiectului. n cazul n care proiectul este eligibil i a fost punctat,
notificarea va meniona punctajul obinut pentru fiecare criteriu de selecie, motivele
pentru care au fost sau dup caz, nu au fost punctate criteriile de selecie, precum i
precizri cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitii
sprijinului, dac este cazul.

Notificarea Cererilor de Finantare Eligibile/ Neeligibile

Solicitanii ale cror Cereri de Finanare au fost declarate eligibile/ neeligibile, vor fi
notificai de ctre expertul OJFIR-/CRFIR-/DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN care a
instrumentat cererea de finanare respectiva (decizia finala privind evaluarea), prin
intermediul documentului E6.8.1.
Notificarea se ataseaza la dosarul administrativ al cererii de finantare.
Cererile de finantare neeligibile vor fi pastrate in sistem inca max. 60 zile pana la
finalizarea contestatiilor din sesiunea respectiva, ulterior vor fi returnate solicitantilor.

Soluionarea contestaiilor

Contestaiile privind rezultatele evaluarii proiectelor rezultate ca urmare a aplicrii


procesului de evaluare vor fi depuse, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea
notificrii, dar nu mai mult de 12 zile lucratoare de la postarea pe site-ul AFIR a
Raportului de Evaluare, la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit responsabil de primirea proiectului.
Contestaiile depuse n mod eronat la sediul MADR sau AFIR
redirecioneaz la la OJFIR/n vederea inregistrarii/.

central se

Vor fi considerate contestaii i analizate n baza prezentei proceduri doar acele


solicitri care contest elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea
unui/unor criterii de selecie, valoarea proiectului declarat eligibil/valoarea sau
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiar
dominant.
Analiza contestaiilor se va face de catre CRFIR pentru proiectele verificate de catre
OJFIR si DAF-SAF/SP, DPDIF-SPD, DIBA-SIA/SIB, DATLIN-SIN pentru cele

verificate de CRFIR cat si prin sondaj. OJFIR va transmite contestatia la entitatea


care o verifica.
Daca numarul contestatiilor de analizat la nivel DAF--SAF/SP, DPDIF-SPD, DIBASIA/SIB, DATLIN-SIN este mare sau perioada de rezolvare a contestatiilor se
suprapune cu perioada de verificare pe esantion, rezolvarea acestora se va putea
realiza si la CRFIR, altul decat cel care a efectuat eligibilitatea, in baza unei note
avizate de Directorii acestor directii si aprobata de Directorul General al AFIR.
De asemenea, in cazul in care Comisia de Contestatii transmite pentru reverificare
contestatiile instrumentate la nivel AFIR, directiile pot repartiza reverificarea acestora
de catre un CRFIR, altul decat cel care a efectuat eligibilitatea sau verificarea
contestatiei, in baza unei note avizate de Directorul Directiei si aprobata de
Directorul General al AFIR.
Pentru analiza contestatiilor, CRFIR elaboreaza Raportul de analiza si transmite la
AFIR DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN Raportul asupra rezultatelor analizarii contestaiei
mpreun cu o copie a contestaiei i a documentelor justificative aferente acestuia,
dac este cazul.
La nivelul DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, pentru analiza contestatiilor se elaboreaza de
asemenea Raportul de analiza. Termenul de instrumentare a tuturor contestaiilor
depuse pentru o msur este de 15 zile lucrtoare de la expirarea termenului maxim
de depunere a contestaiilor i poate fi prelungit cu nc maxim 15 zile lucrtoare
dac la nivelul entitii responsabile de instrumentarea Contestaiilor se analizeaz
contestaiile depuse pe dou sau mai multe msuri, daca numarul de contestatii
depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestatiilor se suprapune
cu sesiuni de verificare.
Pentru proiectele atipice de investitii finantate prin Masura 41 LEADER,
contestatiile se vor solutiona functie de structura AFIR care a verificat eligibilitatea
(la nivel de OJFIR/CRFIR), respectind acelasi flux procedural precizat mai sus.
Analizarea contestatiei si intocmirea raportului privind contestatia vor fi efectuate de
alt expert decat cel care a evaluat initial Cererea de finantare.
In urma analizei pentru fiecare contestatie, se intocmeste Raportul asupra
contestatiei care contine Contestatia insotita de documentele depuse de solicitant.
Raportul asupra contestatiei propune admiterea, admiterea partiala sau respingerea
contestatiei si este intocmit de un alt expert care nu a participat la la evaluarea
initiala a proiectului, avizat de Seful de serviciu si aprobat de Directorul CRFIR in
cazul contestatiilor rezolvate de CRFIR sau de Directorul Directiei - in cazul
contestatiilor rezolvate la centru. In cazul unor divergente de opinie intre expert si
seful de serviciu medierea se va realiza la nivelul Directorului CRFIR, respectiv
Directorului Directiei , raportul de contestatie avand o singura rezolutie: admis, partial
admis sau respins. Daca solutia propusa in urma reevaluarii proiectului contestat
difera de cea din Raportul de evaluare, se vor intocmi fise E3.1 (R) sau E3.2 (R).
Rapoartele se transmit la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, impreuna cu documentele
justificative, daca este cazul.
Pentru evidenta contestatiilor depuse, OJFIR-SAFPD/SLIN intocmeste documentul
EXCEL Contestatii OJFIR pe care il transmite la CRFIR. CRFIR cumuleaza
documentele si constituie documentul
Contestatii CRFIR. CRFIR, dupa
verificarea documentului, completeaza datele referitoare la contestatiile rezolvate la

nivel CRFIR, dupa care il transmite la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN. Aceste diresctii


cumuleaza documentele si constituie documentul Contestatii- Cumulat .
Documentul Contestatii- Cumulat reprezinta situatia centralizata a contestatiilor
depuse conform Anexei 2 din Regulamentul de Organizare i Funcionare al
Comitetului de Selecie i al Comisiei de Contestaii pentru fiecare masura in parte si
va fi transmisa secretariatului DGDR-AM PNDR conform art. 7, paragraf 9,
regulament aprobat prin Ordin de Ministru.
Situaia centralizatoare a contestaiilor va fi nsoit de dosarul fiecrei contestaii
care va cuprinde:
a) contestaia depus;
b) raportul de instrumentare a contestaiei;
c) notificarea transmis aplicantului;
d) fiele de verificare E3.1 i/sau, dup caz, E3.2 iniiale;
e) fiele de verificare refcute E3.1R i/sau dup caz E3.2 R;
f) documentele justificative elocvente pentru soluia propus de expertul
evaluator.
n urma analizei raportului i a documentelor justificative aferente unei contestaii,
Comisia de Contestaii poate solicita AFIR, copii ale unor documente justificative
suplimentare din dosarul cererii de finanare.
La solicitarea Comisiei de Contestaii sau, n situaia n care pe parcursul reevalurii
de ctre expertul cruia i-a fost repartizat contestaia, se constat elemente, altele
dect cele contestate, care pot influena eligibilitatea proiectului, rezultatul scorrii
iniiale sau valoarea eligibil sau public sau intensitatea sprijinului stabilit, expertul
va sesiza imediat Directia Control si Antifrauda, in vederea verificarii aspectelor
sesizate, in acest sens AFIR notificand comisia de contestatii. In raportul de analiza a
contestatiei expertul se pronunta numai privitor la elementele contestate,
consemanandu-se faptul ca a fost sesizata DCA.
Sesizarea va fi nsoit de dosarul contestaiei care va cuprinde: contestaia depus,
raportul de analiz al contestaiei, notificarea transmis aplicantului, fiele de
verificare iniiale E 3.1 i/sau E 3.2, fiele de verificare refcute E 3.1R i/sau E 3.2R
(dac acestea au fost ntocmite pentru cererea de finanare n cauz), documentele
justificative elocvente menionate n raportul de analiz a contestaiei pentru soluia
propus de expertul evaluator. Experii DCA se vor pronuna asupra elementelor
sesizate printr-un raport de control ce va fi ntocmit conform prevederilor procedurii
de control i antifraud. Raportul de verificare a proiectului n cauz va fi comunicat
Comisiei de contestaii.
Dupa intrunirea Comisiei de Contestatii, Secretariatul Comisiei de Contestaii va
transmite
la AFIR o copie a raportului de contestatii in vederea notificarii
solicitantilor, precum si o copie a minutei semnate de Comisia de Contestaii, precum
i documentele ntocmite de Comisia de Contestaii, , conform alin (20) pentru a fi
atasate dosarului cererii de finantare care a fcut obiectul contestaiei.
Depunerea, analizarea, centralizarea, transmiterea contestatiilor vor respecta
prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea
Comitetului de Selectie si a Comisie de Contestatii, pentru proiectele aferente
masurilor din PNDR 2007-2013, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare
si Functionare al acestora.

Raportul de contestaii se public pe site-ul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii


Rurale i al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit.
AFIR rspunde de aducerea la ndeplinire a prevederilor raportului de contestaie i
de notificarea solicitanilor n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea acestuia.
Notificarile (E6.8.2) sunt facute de CRFIR si directiile DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN
pentru contestatiile analizate, care returneaza cererile de finantare si dosarul
administrativ catre CRFIR de la care a fost solicitat.
Dac pe parcursul desfurrii procesului de evaluare i selecie, precum i de
soluionare a contestaiilor se constat greeli de orice natur, AFIR are obligaia de
a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile i de a
dispune msurile administrative corespunztoare.
Pentru proiectele depuse prin masura 41-GAL, contestaiile privind decizia de
finanare a proiectelor rezultat ca urmare a verificrii eligibilit ii de ctre
OJFIR/CRFIR vor fi depuse n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea notificrii, la
Oficiul Judeean pentru Finanarea Investi iilor Rurale responsabil de primirea
proiectului.
Analiza contestaiilor se va face de ctre CRFIR pentru proiectele verificate la nivelul
OJFIR i de ctre directiile de la nivel central pentru cele verificate la nivelul CRFIR.
Pentru contestaiile aferente proiectelor a cror eligibilitate a fost verificat la nivelul
CRFIR, rezolvarea acestora se va putea realiza i la alt CRFIR dect cel care a
efectuat eligibilitatea, n baza unei note ntocmite la nivelul Direc iei respective i
aprobat de Directorul General.
Selecia partiala a proiectelor
Selectia partiala a proiectelor se realizeaza in conformitate cu Regulamentul de
Organizare i Funcionare al Comitetului de Selecie i al Comisiei de Contestaii.
Dupa data expirarii termenului de depunere a contestatiilor cu privire la rezultatul
evaluarii proiectelor, CRFIR-SAFPD/SIBA/SLIN transmite DAF /DPDIF/DIBA/DATLIN
lista contestatiilor depuse si a valorii publice totale contestate.
In termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii tremenului de depunere a
contestatiilor AFIR prin DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN SAF/SP/SPD/SIA/SIB/SIN va
inainta secretariatului DGDR-AM PNDR pentru Comitetul de Selectie, lista
contestatiilor depuse si a valorii publice totale contestate intocmita conform modelului
prevazut in Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea
Comitetului de Selectie si a Comisie de Contestatii, pentru proiectele aferente
masurilor din PNDR 2007-2013, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare
si Functionare al acestora.
.
In termen de 3 zile lucratoare de la primirea listei contestatiilor depuse si a valorii
publice totale contestate, secretariatul Comitetului de Selectie verifica daca nu exista
erori de forma, stabileste alocarea disponibila pentru selectia partiala si intocmeste
Raportul de selectie partial.
Directorul General al DGDR-AM PNDR aproba Raportul de selectie partiala in
termen de 2 zile lucratoare de la primire si comunica AFIR o copie a acestuia
impreuna cu minuta semnata de Comitetul de Selectie. AFIR va verifica imediat

conformitatea datelor din Raportul de selectie partiala, notificarea solicitantilor


efectuandu-se numai dupa aceasta verificare.
In termen de 3 zile lucratoare de la verificarea raportului de selectie partiala aprobat
sau primirii raportului de selectie partiala rectificat, AFIR va notifica solicitantii privind
rezultatele procesului de selectie, in vederea contractarii.

Selecia proiectelor
n termen de 5 zile lucrtoare de la data postrii pe site-ul AFIR i MADR a
Raportului de contestaii, Secretariatul Comitetului de Selectie intocmeste proiectul
Raportului de selectie, conform modelului din ROF, in baza Raportului de evaluare
revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestatii si il inainteaza Comitetului
de selectie.
Alocarea disponibila pentru selectie este reprezentata de diferenta dintre alocarea
sesiunii in cauza si valoarea publica totala a proiectelor selectate prin Raportul de
selectie partial.
Selecia proiectelor pentru msurile crora li se aplic procedura de selecie, se
realizeaz n euro.
Pentru realizarea seleciei proiectelor se analizeaz dac valoarea public,
exprimat n euro, a proiectelor eligibile ce ntrunesc pragul minim pentru msurile ce
prevd acest lucru, supuse seleciei, este situat sub sau peste valoarea total
alocat unei msuri n cadrul sesiunii de depunere.
Cnd valoarea public total a proiectelor eligibile ce nu prevd un prag minim de
punctaj sau cnd valoarea public total a proiectelor eligibile care au ndeplinit
punctajul minim, pentru msurile care prevd acest lucru, se situeaz sub valoarea
total alocat unei msuri n cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecie
propune aprobarea pentru finanare a tuturor proiectelor eligibile care au ntrunit
punctajul minim aferent acestor msuri.
Cnd valoarea public total a proiectelor eligibile ce nu prevd un prag minim de
punctaj sau cnd valoarea public total a proiectelor eligibile care au ndeplinit
punctajul minim, pentru msurile care prevd acest lucru, se situeaz peste valoarea
total alocat unei msuri n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie analizeaz
listele proiectelor eligibile / proiectelor eligibile care au ndeplinit punctajul minim,
pentru msurile care prevd acest lucru i ntocme te Raportul de Selec ie pentru
fiecare sesiune de depunere i msur din PNDR, conform criteriilor stabilite la
lansarea sesiunii i aprobate prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale
(procedura specific de evaluare).
Raportul de Selectie aprobat de Directorul General al Autoritatii de Management
contine:
Lista cererilor de finantare selectate pentru finantare;
Lista cererilor de finantare reportate (numai pentru masura 322);

Lista cererilor de finantare nefinantate (Proiecte eligibile fr finanare,


Proiecte care au parcurs 2 sesiuni (se completeaz doar pentru Msura 322),
Proiecte care nu au ndeplinit punctajul minim (cu excepia Msurilor 125, 312,
322);
Lista cererilor de finantare neeligibile;Lista cererilor de finantare retrase.
Comitetul de Selectie transmite la AFIR Raportul de selectie. AFIR verifica Raportul
de selectie, iar in cazul semnalarii unor erori, AFIR transmite la AM lista erorilor.
Dupa aprobarea corectiilor in Comitetul de Selectie, se elaboreaza Raportul de
Selectie rectificat.
Seful SAF/SP-DAF, SPD-DPDIF, DIBA-SIA/SIB, DATLIN-SIN transmite Raportul de
selectie scanat la:
o Serviciului Monitorizare, Evaluare i Raportare - AFIR
o Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu- AFIR,
o Centrelor Regionale,
o Directiei Relaii Publice - AFIR n vederea publicrii pe site-ul Ageniei
AFIR verifica conformitatea datelor din rapoartele de selectie, publicarea pe site i
notificarea solicitantilor in urma aprobarii Raportului de selectie efectuandu-se numai
dupa aceasta verificare.
In termen de 3 zile lucratoare de la verificarea raportului de selectie aprobat sau
primirea raportului de selectie rectificat AFIR va notifica solicitantii privind rezultatele
procesului de selectie (E6.8.3) , cu exceptia solicitantilor care au fost deja notificati
ca urmare a aprobarii raportului de selectie partiala.
Cererile de finantare neeligibile/neselectate vor fi pastrate in sistem inca max. 60 zile
(180 zile pentru solicitantii publici), urmand ca originalele acestora sa fie returnate
solicitantilor, AFIR asigurandu-se ca detine copia pentru eventuale verificari
ulterioare.Raportul de Evaluare, lista cererilor de finantare eligibile, lista cererilor de
finantare neeligibile, lista cererilor de finantare retrase, raportul de analiz al
contestaiei, notificarea transmis aplicantului, fiele de verificare refcute E 3.1R
i/sau E 3.2R se lucreaza in paralel si in SPCDR,
Evidenta Rapoartelor de Selectie
Prin anuntul de licitatie aferent unei sesiuni care urmeaza sa se deruleze, AFIR
comunica disponibilul pentru fiecare masura, pentru sesiunea respectiva.
Pentru a raspunde solicitarilor Managementului AFIR si pentru elaborarea rapoartelor
de evaluare, la nivel DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN se va tine evidenta rapoartelor de
selectie, dupa aprobarea lor de catre Directorul General al Autoritatii de
Management.
Reportarea cererilor de finantare (numai pentru msura 322)
AFIR va evidenia n listele cererilor de finantare evaluate, transmise ctre DGDR AM
PNDR cererile de finantare reportate din sesiunea anterioar.
n situaia modificrii criteriilor i/sau punctajelor de selecie aferente msurii 322,
solicitanii tuturor cererilor de finantare depuse n cadrul sesiunii de selecie
anterioare celei pentru care sunt aplicabile modificrile sau, dup caz, solicitanii
cererilor de finantare reportate, sunt informati de ctre AFIR asupra noilor criterii i

asupra opiunii de a
redepunerii acestora.

retrage cererile de finantare

n vederea actualizrii i

In cazul n care solicitanii nu opteaz pentru retragerea cererilor de finantare


acestea primesc statutul de reportate si vor fi reevaluate de ctre AFIR, conform
criteriilor aplicabile sesiunii n care sunt reportate.
Dup parcurgerea a 2 sesiuni de selecie, cererile de finantare eligibile care nu au
fost selectate pentru finanare vor fi restituite potenialilor beneficiari.
Reportarea cererilor de finantare se va face numai pentru masura 322. Pentru
cererile de finantare reportate si neselectate in ultima sesiune, se constituie, o lista
de asteptare in ordinea descrescatoare a punctajelor. Cererilor de finantare reportate
vor fi selectate conform ROF al comitetului de selecie i al comisiei de contestaii
pentru proiectele aferente msurilor din programul naional de dezvoltare rural
2007-2013 (PNDR).
Pentru cererile de finantare care vor fi selectate din lista de asteptare si pentru care
se vor incheia contracte de finantare, procedura de evaluare va fi reluata dupa
actualizarea documentatiei depuse de catre solicitantul de fonduri.
Astfel, pentru proiectele eligibile aferente msurii 322 Renovarea, dezvoltarea,
mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea n
valoare a motenirii rurale din cadrul PNDR, rmase fr finanare, sesiunea iunieiulie 2009, reevaluarea se face conform fluxului de reevaluare aprobat prin
Ord.49/05.03.2012
In urma parcurgerii sesiunilor de evaluare, contestatie si selectie, cererile de
finantare pentru care nu s-a ncheiat contract de finanare i nu s-au inregistrat
cereri de renuntare, AFIR va comunica solicitantilor prin notificarea in urma aprobrii
i publicrii Raportului de selecie, termenul de restituire a exemplarului original al
cererii de finantare. Nerespectarea acestui termen de ctre solicitant conduce la
pierderea valabilitii dosarului cererii de finanare i, implicit, casarea i distrugerea
acestora Formulare evaluare selectare M01-02 versiunea 09, pag. 25, 32, 39, 55,
63, 64, 65, 68, 78, 82
6 RESPONSABILITATI, FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE
o Fisele de post si matricele de inlocuire a personalului se gasesc in Anexa C
Fise de post la prezenta procedura.
o Instruirea personalului la toate nivelele de activitate se realizeaza in
conformitate cu Procedura de pregatire profesionala din Manualul de
proceduri pentru Resurse umane M02-05.
o In executarea atributiilor de serviciu, fiecare expert al AFIR respecta declaraia
de confidenialitate i imparialitate n executarea atribuiilor de serviciu,
declaratie care face parte din Manualul de proceduri pentru Resurse umane
M02-05.
7. ANEXE SI FORMULARE
o Formularele se gasesc in Anexa B - Formulare la prezenta procedura. In
cadrul Anexei B Formulare se gasesc si Fisele de verificare specifice
masurilor din PNDR finantate prin FEADR.