Sunteți pe pagina 1din 2

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

a termenilor utilizați pentru identificarea surselor de finanțare a costurilor în cadrul unor documente
elaborate pentru evaluarea / contractarea / monitorizarea operațiunilor

Nr. Regulamentul de punere în aplicare SMIS2014+ Nota privind aprobarea Nota de aprobare a transmiterii Contractul de finanțare Cererea Raportul de autorizare
curent (UE) nr. 1011 / 2014 al Comisiei / Anexa proiectelor (preliminară/finală) la CE a proiectului major de rambursare a cheltuielilor
I Formatul de notificare a unui proiect (Sector mediu / energie) (Sector transport) (Transport / Mediu / Energie) (Transport / Mediu /
major selectat Energie)
(Tabel C.3 Calcularea venitului net
actualizat / Tabel D.1 Surse de
finanțare)
Costuri de investiție totale Cheltuieli totale Valoarea totală Total proiect Valoarea totală Valoarea din factură (1,2,3 etc) 2.0 Valoare cheltuieli
proiect aferentă fiecărei subcategorii incluse (exclusiv TVA)
de cheltuieli (TOTAL) +
1
+ 2.4 Valoare TVA
TVA aferentă valorii din factură aferentă cheltuielilor
incluse
Cheltuieli totale Valoarea totală eligibilă N/A Valoarea totală eligibilă Valoare cheltuieli N/A
eligibile eligibile(înainte de aplicare
2 N/A
neactualizate funding gap)
proiect
Costurile eligibile totale ținând seama de Cheltuieli totale Valoarea necesară de finanțare Valoarea totală eligibilă Valoarea necesară de finanțare Valoare cheltuieli eligibile după Contribuția aferentă
cerințele prevăzute la articolul 61 din eligibile aplicarea funding gap fondurilor UE
regulamentul UE nr. 1303/2013 actualizate +
proiect/Public Contribuția aferentă
3
bugetului de stat
+
Contribuția aferentă
surselor proprii
Cheltuieli totale Valoarea eligibilă nerambursabilă N/A Valoarea eligibilă Contribuție din fonduri UE Contribuția aferentă
nerambursabile din FC/FEDR nerambursabilă din FC/FEDR + fondurilor UE
+ + Contribuție din bugetul statului +
4 N/A
Valoare eligibilă nerambursabilă Valoare eligibilă nerambursabilă + Contribuția aferentă
din bugetul național din bugetul național Contribuție proprie (bugetul bugetului de stat
local sau alte surse)
Cheltuieli totale Valoarea cofinanțării eligibile a N/A Valoarea cofinanțării eligibile a Contribuție proprie (bugetul Contribuția aferentă
5 N/A contribuție beneficiarului beneficiarului local sau alte surse) surselor proprii
proprie
Cheltuieli totale Valoarea neeligibilă (inclusiv TVA) TVA proiect Valoarea neeligibilă (inclusiv N/A 3.1 Valoare cheltuieli
neeligibile + + TVA) neeligibile (exclusiv TVA)
proiect Valoarea veniturilor nete generate Cheltuieli neeligibile fără TVA +
6 N/A
(NFG) Valoarea veniturilor nete 3.2 Valoare TVA
generate (NFG) aferentă cheltuielilor
neeligibile
Nr. Regulamentul de punere în aplicare SMIS2014+ Nota privind aprobarea Nota de aprobare a transmiterii Contractul de finanțare Cererea Raportul de autorizare
curent (UE) nr. 1011 / 2014 al Comisiei / Anexa proiectelor (preliminară/finală) la CE a proiectului major de rambursare a cheltuielilor
I Formatul de notificare a unui proiect (Sector mediu / energie) (Sector transport) (Transport / Mediu / Energie) (Transport / Mediu /
major selectat Energie)
(Tabel C.3 Calcularea venitului net
actualizat / Tabel D.1 Surse de
finanțare)
Ajutorul Uniunii Valoarea eligibilă nerambursabilă FC/FEDR Valoarea eligibilă Contribuție din fonduri UE Contribuția aferentă
7
din FC/FEDR nerambursabilă din FC/FEDR fondurilor UE
Participare publică națională (sau Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de stat Contribuție din bugetul statului Contribuția aferentă
echivalentă) din bugetul național + + bugetului de stat
+ TVA proiect Contribuție proprie (buget local +
Valoarea cofinanțării eligibile a + sau alte surse) Contribuția aferentă
beneficiarului (după caz) Cheltuieli neeligibile fără TVA + surselor proprii
8
+ + TVA aferentă valorii din factură +
Valoarea veniturilor nete generate TVA aferentă cheltuielilor Valoare TVA aferentă
(NFG) neeligibile cheltuielilor incluse
+
Valoarea neeligibilă (inclusiv TVA)
9 Contribuția privată națională N/A N/A N/A N/A N/A