Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL DE INTERNE S.C. NBC-ARHITECT SRL. BRIGADA DE POMPIERI “DEALUL SPIRI” GUL R 16016186, Bucuresti, A CAPITALEL str. Cluj 81, bL.9, se. 3, ap. 103 sector 1, tel/ fax 665 49 08, mobil 0744 49 $1.71 Ny 195087//p of 206 FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Uni Pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor 4. DATE DEADENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1, Denumire HALA = 2. Amplasament 4. Proiect nr. 35/2005 elaborator \ ey NBC — ARHITECT as E E TEL 2.1,) Tipul cladirii: cladire de depozitare Functiune principala: hala de depozitare fier — la parter Funetiune secundara: birouri — la etaj Structura constructiei este din beton armat si beton precomprimat. 2.2.) Aria construita, aria desfasurata si regimul de inaltime a clad Ac = 5.440 mp; Ad= 6.000 mp; P + IE partial 2.3.) Numarul si volumul compartimentelor de incendiu, regimul de inaltime: ~ constructia se constituie intr-un singur compartiment de incendiului ~ yolumul compartimentului de incendiu: V = cca. 38.050 me ~ regimul de inaltime: P + 1E partial ~ inaltimea maxima fata de teren /carosabil = 8,80 m 2.4.) Numar maxim de utilizatori: 30 persoane/schimb 2.5.) Numarul eailor de evacuare: > dela parter: - 9 usi intr-un canat ~ de la etaj birowri: - 3 , cate una pentra fiecare grupare de birouri Corespunzatoare fiecarui spatiu de depozitare, mult peste necesarul de fluxuri, toate cu iesire directa in exterior la nivelul parterului. 2.6.) Nivelul riscului de incendiu: ~ categoria E de pericol de incendiu 1a hala de depozitare; risc mic de incendiu la birouri, grupuri sanitare; risc mijlociu de incendiu la centrale termice. Intrucat, pe ansamblu, spatiul incadrat in nivelul de risc mic de incendiu este Preponderent, in conformitate cu foc a constru incendiu, 2.7.) Gradul de rezistenta la foc: Pe baza nivelurilor de performanta privind combustibilitatea si rezistenta la foc a clementelor de costructie structurale, de compartimentare si inchidere, in eonformitate Gu Tabelul 2.1.9 corelat cu art 2.1.12 din Normativul de siguranta la foc al fonstructiilor, indicativ P 118 — 99, cladirea se incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc. 2.8.) Preintampinarea propagarii a. Fata de vecinatati |Limitarea propagariiincendiilor fata de construciile invecinate se asigura prin distante de siguranta care indeplinesc conditiile stabilite in Tabelul 2.2.2. din Normativul de siguranta la foe al constructiilor, indicativ P118-99, In interiorul costructiei {Limitarea propagarii unui eventual incendiu in interiorul costructiei se va asigura prin elemente verticale si orizontale (pereti si plansee) de intarziere a propagarii focului, avand nivelurile de performanta normate, in functie de gradul Il de rezistenta |a foc al cladirii, destinatile spatiilor si nivelurite de rise de incendiu ale acestora, ©. Pe fat Limitarea propagarii unui incendiu prin intermediul fatadelor prin existenta, intre zonele vitrate (ferestre), de zone pline ale panourilor de inchidere, find indeplinite conditile precizate in Normativului de siguranta la foc al constructilor, fe indicativ P 118-99. : d. Prin intermediul acoperisului I= Prin modul de amplasare si solutia constructiva a cladirii, este exclusa Posibilitaea propagarii unui eventual incendiu prin sent : 2.9.) Evacuarea fumului si a gazelor fierbint Spatiul find de categoria E de pericol de incen din Normativului de siguranta 1g foc al constructiilor, necesara prevederea desfumarii,dah auto 2.10.) Cai de acces evacuare si interventie: Accesul autospecialelor de interventie este prevazut prin : Pitesti printr-o bretea de circulatic si apoi un drum secundar, fiind posibila interventia la toate cele patru fatade ale cladirii, indeplinindu-se conditiile stabilite la art. 6.1.13 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99. Caile de circulatie existente pentru functionarea normala a cladirii asigura si cerintele Prevazute de reglementari pentru evacuarea in caz de incendiu, astfel: ; ~ 3 scari interioare inchise, cate una pentru fiecare grupare de birouri , cu debusaredirect in exterior ( scari cu rampe si trepte dtrepte, permit trecerea a | flux fiecare (conform art. 2.6.60. din P118- 99), a caror capacitate totala de evacuare, determinata conform art. 4.2.26., este C= 3 X 70 persoane /flux = 210 Persoane, mult mai mare decat necesar (F=N/C=30/70 aprox! flux); - Susi ~ evacuarea fumului din casele scarlor se va face natural organizata cu trapa in acoperis avand suprafata de S%din aria casei de scara, dar nu mai putin de I mp : prevederile art.7.1.3. din Normativul de siguranta la lor, indicativ P118-99, intreaga cladire este considerata cu rise mie de icendiilor: cu actinare automata si manuala in caz de incendiu, evacuarea se poate realiza admise (timpii maxim admi categoria E de pericol de incendi indicativ P118-99, si respectiv 30, taj; doua directii, fara a se depasi lungimile maxime corespunzatoare fiecarui tip de destinatie care la iu si gradul 2 de rezistenta la foc a constructiilor, 00 m (75 secunde), pentru zona administrativa de la Brinzile, podestele si rampele scarilor vor fi realizate din beton armat monolit, indeplinindu-se conditiile stabilite la art.2.3.33 din P118-99; usile de la nivelul parterului, ce debuseaza direct in exterior, asigura trecerea unui numar de fluxuri ( conform art.2.6.60.), mult mai mare decat cel necesar: caile de evacuare vor fi marcate corespunzator, urmand a fi intocmite si afisate Planuri de evacuare in caz de incendiu. 2.11.) Timpi de siguranta la foc impul normalizat de evacuare (Tne): vezi la pet. 2.10., in functie de destinatiile spatiilor; ~ timpul de supravietuire (T'sv): max. 3 minute in incaperea de origine a incendiului; peste 10 minute, in celeialte incaperi ; ~ timpul de dezvoltare libera a incendiului (Tali): max. 5 guint, pe timpul Programului de lucru; in celelalte situatii nu pote fi estimat ( depit 5 Sy siora de Producere aincendiului, factorul uman); impul de incendiere totala (Tit): peste 2 ore; crs ~ timpul de propagare a incendiului la constructii vecine (Ipy): peste ores Informatiile detaliate si toate datele necesare avizatorului privimd \éshi dotarea cu mijloace tehnice p.s.i. si conditiile pentru asigurarea fasesc in Scenariu de “siguranta la foc” din prezenta documentatie. 3.MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI Sunt indeplinite conditiile tehnice pentru cerinta de calitate “siguranta la foc” 4.MODUL DE INDEPLINI INDITIILO) Sunt indeplinite conditiile tehnice pentru cerinta de calitate “siguranta la foc” INTOCMIT, 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire & cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare ( PACIPAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL In vederea emiterii Acordului unic fara/cu yrmatoarele conditii: Se ONi 22a%aQ cy pad As ved PSI Data: 92.05. 2006