Sunteți pe pagina 1din 104

ANDR8 TUGULEA

GHEORGHE

MIHAI VASILIU

FRAILOIU

MARIA CATAN

ELE' : 1 R-.1".
Manual pentru licee industriale
cu profil de eiKI.ralehnic, clasa a X-o

EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICJi., BUCURETI - 1983

Prof. dr. doc. in .-.ANDREI TUGdLEA:w~''"i ~'

. .-

ef de lucrri d:. ing; MI HAl Y;S(LftY'' ' .."


ef

de lucrri Ing. GHEORGHE FRILOIU


Ing. prof. MARIA CATANA

ELECTROTEHNlQA
Manual pentru licee industriale
cu profil de electrotehn'ic, '
clasa a X-a

:.r,iJ:

~1;~

- ,h!ii

--~

!~;'! ~,P:: . :_ "-"~,-

Editur-a didactic I pedagogic, '!B'ilcur~ti

Capitolul 1
ELECTROTEHNICA REGIMULUI ELECTROSTATIC
A. SARCINA ELECTRIC I FORA LUI COULOMB

1 . Sarcina

electric

Corpurile snt alctuite din atomi. Fiecare atom este un ansamblu de


particule microscopice, avnd un nucleu central n jurul cruia se rotesc una
sau mai multe particule identice numite electroni. Nucleul este cu mult mai
greu dect electronii, concentrnd practic ntreaga mas a atomului. Aceast
imagine a atomului este numit .,model planetar"*, datorit asemnrii ei
cu sistemul nostru planetar. In timp ce rotaia n jurul soarelui se datoreaz
ns forelor gravitaionale de atracie universal, rotaia electronilor n jurul
nucleului se datoreaz fortelor electrice. Acestea se exercit deoarece att nu
el eul ct i electronii au sarei n electricii.
Despre orice corp care are sarcin electric se mai spune c este ncrcat
cu sarcin electric. Aceasta este o mrime fizic ce se determin prin analiza
forelor electrice. Simbolurile consacrate ale sarcinii electrice sint q sau Q.

2. Forta lui Coulomb


Cel mai simplu caz n care apar .fore electrice este acela a dou mici corpuri ncrcate cu sarcin electric i situate n vid. Aceste fore aufost cercetate experimenta.! de fizicianul francez Charles Coulomb (1736 - 1806) i se
numesc forJe coulombiene. Rezultatele cercetrilor experimentale ale lui
Coulomb pot fi sintetizate astfel: dac dou mici corpuri t.ncilrcate cu sarcinile q i q' snt aezate ln vid la distana reciproc R (fig. 1. 1, a i b), asupra lor

i'~

>0

t>l

, <0

t'>O

re

...,....g

{4-l--..

IJ<-1

Il

Fig. 1.1

* Modelul planetar al atomulul a fost Imaginat de fizicianul englez Ernrsl Rulher(ord


(1871-1937).

e:xercil forele electrice F, .~i F~ (indicele "e" inseamn electric), care au


urmiltoarele proprietfi:
- for/ele sint egale i de sensuri opuse i se exercit pe directia dreptei care
unet e cele dou corpuri (se mai spune c sint "fore centrale") :

s r

-+

__.,.

-+

F; = -F, sau

_...

F: + F. =O;

- mrimile fortelor snt direct proporionale cu produsul sarcinilor


prop;rtionale cu ptratul distantei :

'
1 qq' 1 .
F.=F.---,
R2

int1ers

(1.1)

- sarcinile electrice pot fi pozitive sau negative; corpurile ncrcate cu sarcini de acelai semn (qq' > O) se resping, iar corpurile ncrcate cu sarcini
de semne opuse (qq' < O) se atrag ;
- factorul de proportionalitate din relatia ( 1.1} este o ronstanli1 univers al, adic o mrime care nu depinde dect de sistemul de uniti, fiind independent de natura micilor corpuri sali de modul n care s-au ncrcat. In
1
sistemul de uniti SI acest factor se scrie :

uniti

1
- - = 9 x lOg
47te:o
Fora

lui Coulomb este deci

dat

SI.

relaia

de

F = F' = _I_Iqq'l
'

4
Rz
:. ----~~

(1.2)

Mrimea:

Eo

.47t X 9 X 10

= 8,85

10- 12

uniti

SI*

(1.3)

este de asemenea o constant universal, care se numete permitivitate absoluld a vidului sau constanta electrictl absoluUI a vidului.

3. Unitatea efe

sarcin electric

Unitatea de sarcin electric n siste,mul SI se numete coulomb (prescurtat 1 C) i se definete astfel : doud corpuri, situate n vid i ncllrcate
identic, fiecare cu sarcina de 1 coulomb, se resping cu o forf de 9 X lOg N
cnd distanta dintre corpuri' este de 1 m.

* La studiul condensatoarelor vom vedea


F} .
farad
.- - ( prescurtat -:
metru
m

unitatea S r de permltlvltate se

numete

ln adevr, dac q = q'


lui Coulomb rezult :
F.

vent

= F; =

1 C i R = 1 m, din expresia (1.2) a forei

1 2
9 X 108 (uSI) ( C)
~ 1 m) 2

9 x. 108 N.

Coulombul este o unitate foarte mare. In practic se folosesc mai frec


urmtorii submultipli zecimali ai coulombului :
1 microcoulomb = 1 f.LC = to- 6 C ;
1 nanocoulomb = 1 nC = w-e C ;
1 picocoulomb = 1 pC = w-u C.

4. Electri:~area corpurilor

Oricare ar fi atomul unei


cu sarcina negativ

substane.,

electronii si'ii sint identici

la fel

ncrcai,

q, = -qo = -1,6

I0- 19 C.

Sarcina q0 reprezint cea mai mic valoare a sarcinii cunoscute n natur


pn in prezent.
Sarcina qn a nucleului este pozitiv i egal cu Zq0 , unde Z este num
ruJ de electroni ce compun atomul considerat. De exemplu, pentru hidrogen
Z = 1, pe~tru heliu Z = 2, pentru Iitiu Z = 3 .a.m.d. (fig. 1.2).
Deoarece sarcina nucleului este egaW i de semn con/rar cu suma sarcinilor
electronilor din acelai a/om, atomul apare in ansamblu neincrcat electric,
adic

neutru.

Dac

un atom pierde sau ctig unul sau mai muli electroni, <>1 -;e ncarc in ansamblu pozitiv sau negativ i se numete ion.
Orice corp care pierde sau ctig electroni apare la scar macroscopic
ncrcat cu sarcin electric.
De nemplu, dac o baghet de
pozitiv (pierde electroni), Iar ptnzn -

se frcac cu o plnz de
negativ (cttlg electroni).

sticl

mtase ,

bagheta se

ncarc

li
Z=3

Z=f
Fig. 1.::!

'

Jntre corpurile ncrca te ru sarei n eleei rir se exe.rri tii f ori e electrice.
Pentru a studia aceste fore se folosesc mici corpuri metalice sau metalizate
(de regul de form sferic) ncrcate cu sarcin electric. Ele se numesc corpuri de prob.

Aplll'n!ln 1. Dou corpuri ele prob aiJnd sarcinile q, = q,


1 (LC sint
distanta R = 2 m. Sti se calrulrze for/de electrice re se e:twrittl a supra lor .

a.~ezate

n vid la

Apllclnd formula lui Coulomb (rei 1.2) oh\inem :


F, 1

= F, = 9
2

<1o->

10' - - - = 2,25 x 10- ' N.

Apllcntla !!, Sd se calculeze (orfa coulombian ce se exercitii intre nucleul i electronu! unui
atom de hidro,qen, llincl r raza orl>itei circulare a r/eclronului este R= To - 0 m ; q, = - 1, 6 x
X 10-"

qn

1, li ]()-"

C.

3. Sti se l"alculcze 11itew ele micare a elet'tronului unui a/om ele hidrogen pe or2), tiind r1i masa r/trlronului este m, = 9, 1 x 1o-" kg .
Egalind fora tentrlfugi\ <'n fora de !ftracie coulmnhian, ob~inem :

Aplicaia
bit

(v .

aplicaia

q~

Tll,ll

=--- ,

4rre:, R

adicA

= 1,59

V o:= Qo

10' m .

tlrrE 0 m, R
Aplll'nln 4. S1l se ct~lculeu foro ele alracfie uni1'er.ml F, din/re eleclronul i nucleul a/omului de hidrogen , tiind cum. = 1 84U m, ; valoarea constantei de atracii universal estey.
6, 6 8 x
x 10-" Nm' tkg.

fi

m,mn
= y, - - = 6.68
R'

Raportul dintre

fora

J0-!1

Y.

atracie

de

1 840 X (9,1 X J0- 31 )'


-----'-----~-

to-

universali\

to-47 N.

for\a coulombianii raiculat:'1 n

apliraia

este:
F, = - 10-
- - - = 4,4
7

F,

2,:3 x 10-

10' 40

O Observatle. Deoarece fora de atracie universal In nivel atomic este de 10" ori mai
mic derlt for\a coulomhlani\: In studiul atomului fnrt'le de atracie universali\ s_e neglijeaz n
raport cu cele electrice. lntrcaga s1ructu r a atomu/ui 1stc tleterminalll numai tie (or{l'i1 l'icctrtCI'.
Aplleotla 5. Sarcina unui corp de prob este q = 1, 11!-'-C. Sd se calculeze numl!rul de electroni
pe care ia pierdut corpul,

dac

/ntf/al a fost neutru.

q
i

=!!..
q0

nq,

deci
=

1,6 x w-
1,6 X tQ-u

10 13 electroni.

B. CTMPUL ELECTRIC

CARACTERIZAREA LUI

1. Intensitatea cmpului electric

e Jn fizica modern, existena forelor electrice se explic prin intermediul (impu lui t' lrNril.
Orice corp electrizat produce injurullui, chiar i n vid, o stare {izicti numit
cimp eleclric fare se manifeslti prin {nr(e eleclrice; cu alte cuvinte, ori de cte
ori se aduce in cmp electric un corp incrcat CII sarcin electric , asupra
acestuia se exercitii o for electrica.
e .Cmpul electriC' este caracterizat printr-o mrime fizic numit intl.'n sitate~t limpului riNtril', a erei definiie est"e urml()area : inlensilalea cim-

pului r/eclric dintr -un fJllllfl M este n nuirimt' peclnrialti E eaalti cu raportul
din/re {or(a eleclri('(i ce se el'ercilli asupra unui corp de prn[Hi incrircat. ~i sarcina

~~~;~!l~li~rtr.--------------------~--------~--~~----------~------

IE~ ~ ~
Din

(11)

definiie rez11lt relaia echi,aten!rt

(1.5)

e Deoarece nu avem simuri speciale pentru a penepe cmpul-electric,


ni-l repnzrntfun intuitiv prin linii dl" l.'mp. O linie de emp rstc o curbli care
--+

este mereu frlll.Qenlti la vec/orul E in punc/Ple. prin care lrecP (fig. 1.3, a) . Un
mic eorp dl probtt, de mas{t foart .. miett. pornind din repaus ~i mi~cndu-se
numai sub aciunra forri l'lrdricl'. s-nr mica tu bun aproximail' chiar n
lui1gul unei linii de cmp.
Un cllllp eleclric se numrte omogen sau uniform dartt vectorul il este
peste lot, adicii an n fircare punet acera~i mrime, direcie i sens
(fig. 1.3. b). Un dmp t'lcdrie oJJwgtn sP reprrzinltt prin linii de dmp paralele
~i cehidistante.
Cmpul eler.tric st' numlte. cimp electroslalir utunci cind corpurile electrizalr nm il produc sini imobilt, iar sarcinilt lor nu variaui n timp. Aceast
stare a cmpului electric se numete regim electrostatic.
attla~i

,;f
q

b
Fig. 1.3

fi

...

2. Cmpul electric coulombian

R 11
tz>O

Formula lui Coulomb ne permile s calculm intensitatea cmpului electric produs de un mic
corp ncrcat
cu sarei na q (fig. 1.4 ).
__.

Fig. 1.4

Fie M punctul n C!lre dorim sft-1 determinm pe E .. n acest scop. aducem


n punctul M un corp de
relaiei (1.5):

__.
Dar F,, poate fi

prob

i msurm fora

cu sarcina q1
__.
F,, = q1 E.

calculat i

(1.6)

cu formula lui Coulomb:

'Fe, = _I_Iqqd" 17p'


llp

- -

este versorul (vectorul unitar)

Dac

tJiq > O, atunci

(t.7)

R-

47tE 0

_.
unde

--+

F, 1 Conform

fora

forei.

F,.1 este de respingere i din figura 1.4 rezultrt

-ll.p

- n =R=U
R

F,., -__l_qqlR
.,
17tE0

Egalnd expresiile (1.6) si (1.7')

R- R

obinem:

(l.7')

__.

q1q

!}Il~=-----

11tEo

Simplificnd cu q1 -=1 O,

obinem
--+

E =
Dac

--+

q > O vectorii E

intensitatea cmpului electric coulombian:


__.

--=---.2
17tE 0 R

(1.8)

--+

R snt paraleli i liniile de cmp ies din sar


cina q dispersndu-se radial spre infinit (fig. 1 .!i, a). Dac 11 < O vedorii

1+

(
t

a
Fig. 1.5

Fig. 1.6

+1

)
1

__.
R snt antiparaleli,

iar liniile de
cmp converg dinspre infinit spre sarcina q
(fig. 1.5, b). Proprietatea liniilor de cmp
electric de a izvor din sarcinile pozitive i
de a se scurge n sarcinile negative este general (fig. 1.6). Observm de asemenea c
mrimea intensitJii ctmpului electric, adic :

-.w
R

1
E=-

4m:0

este direct proporfional cu valoarea absolut


a sarcinii care produce cmpul i invers pro-
porfional cu ptratul distanJei (fig. 1.7).
-

'

3.

lnducia electric

Mrimea

(1.9)
se

numete inducie

tric

relaia

electricA In vid. Din


a cmpului coulombian este :
-

1
47t

q
R2

(1.8)

rezult c inducia

elec-

R
R

D=---.

e lnducia electricA lntrun mediu oarecare. Experiena arat c dac


se introduce corpul de prob cu sarcina q ntr-un mediu omogen (de exemplu
n ulei), intensitatea cimpului electric se schimb fa de vid, micorndu-se
de e:, ori (e:, > 1). Din (1.8) rezult:

1
q
R
E=---47te:0e:, R- R
Mrimea

e:, se

numete

permitivitatea

relativ

se numete permitivitatea absolut a mediului.


se definete cu relaia :
-+

.1 D

-+

e:E

(1.10) .

a mediului, iar produsul

In acest caz,

inducia electric

--+

e:0e:,E

(1.11)
9

Pentru cimpul coulombian

rezult

din (1.10)

D=-1-

._q_ R
47t R 2 R

adic aceeai

Dup

expresie ca in vid.
cum observm, cimpul electric n fiecare punct poate fi caracterizat

.....

.....

prin perechea de vectori D i E al cror factor de propor(ionalilate c: = EoEr


depinde de proprietfile mediului. O astfel de caracterizare a cimpului se numete local, deoarece se refer la fiecare punct din regiunea n care exist
cimp electric.

4. Fluxul electric. Legea fluxului electric

e Fluxul electric. Considerm un mediu omogen, n care Er este peste


tot acelai, iar in acest mediu - un cmp electric uniform. ln acest caz,
.....
.....
.....
vectorii E i D = e0erE vor fi peste tot aceiai , iar liniile lor de cmp se vor
suprapune. Considerm de asemenea o suprafa plan de arie A nclinat
fa de liniile de cmp ; aceast nclinare poate fi definit de unghiul ot
-+

pe care-I face un vector unitar n normal pe


suprafa cu linia de cmp (fig. 1.8).
Se numete flux electric prin suprafata
respectiv mrimea

j 'Y,

Se

co~~

(1.12)

observ c

(fig. 1. 9, a, b, c) :
'Y s = DA cos ot =
DA, (ot = O, cos O = 1)

O,

Fig. 1.8

= DA

-DA,

(ot = ~
(ot =

cos

7t, cos 1t

O)
-1)

JT

OC=

b
Fig. 1.9

10

Fluxul electric este diferit de zero i pozitiv cnd liniile de cmp strbat suprafaa
-+
n sensul versorului normal n (fig. 1.9, a),
este negativ cnd o strbat n sens contrar
(fig. 1.9, c) i nul cnd nu strbat (nu neap
sau nu traverseaz) suprafaa (fi.g . 1.9, b).
e Legea fluxului electric. Dac se consider un corp de prob ncrcat cu sarcina q
i o suprafa sferic ~ de raz R i concentric cu el (fig. 1.1 0), atunci n fiecare
punct al sferei

D cos IX = D cos O = D = _q_2 = const.


47tR
Fluxul electric prin

suprafaa

..

Fig. 1.10

sferei va fi :

Relaia:

(1.13)
este general, se numete legea fluxului electric i se enun astfel : fluxul
electric prin orice suprafa lnchi este egal cu sarcina electric din interiorul
suprafetei.
e Unitatea de flux i de inducie electric. Din legea fluxului electric
rezult:

<'Y> = <q> = 1 c.
.Deci, unitatea SI de flux electric este chiar unitatea SI a sarcinii.
Din definiia fluxului rezult unitatea induciei electrice :

Deci 1 u.SI de

inducie electric =

1 C/m 2

5. Tensiunea electric. Potenialul electrostat~.c

Tensiunea electricA. Dac deplasm intr-un cmp electric, intre dou


puncte A i B, un mic corp de prob ncrcat 'cu sarcina q, fora electric

F . ce se

exercit

asupra corpului de

prob

va efectua un lucru mecanic L_.B _

11

(fig. 1.11 ). Prin

definiie,

tensiunea

electric

U AB este raportul dintre lucrul mecanic efectuat


de forta electric ce se exercit asupra corpului
i sarcina sa :

(1.14)

tensiunea electric este numeric


cu lucrul mecanic efectuat de forJa electric
ce se exercit asupra unui corp de prob ncrcat
cu unitatea de sarcin (1 C). Pentru un cmp uniSe

observ c

egal

Fig. 1.i 1

form
u,.B

o traiectorie rectilinie (fig. 1.12, a):


qEI,.B cos

-=...___:.:..::..__ _ _

= El AB cos

(1.15)

sau, ca produs scalar :


u,.B
Dac ~=O

sau

1t

-+ -+

= El,.B

(1.15')

(fig. 1.12, b), atunci:


UAB = ElAB

Dac ~ = ~ (fig. 1.12, c), atunci:


2

u AB = El,.B cos

1t
2'
= o.

e Potenialul electrostatic. In cmp electrostatic, respectiv u cmpul


electric p.rodus de corpuri imobile ncrcate cu sarcini cbnstante, lucrul mecanic efectuat de fora electric la deplasarea unui corp de prob ntre dou

_ 11L~

Fr

b
1 '\J l.lL

12

puncte A i B nu depinde de traiectoria


(drumul) dup care se face deplasarea i
este egal cu diferena energiilor poteniale W P
ale corpului n cele dou puncte (fig. 1.13) ~

L,.B

(1.16)

WpA- WpB

Mrimile:

.~WpB
B=--

(1.17)

LA6

= WPA - apB

LAKB = LA SB = LATB ~ LAB

se numesc potentialele electrostatice din punctele A i !J. Din definiia tensiunii (1.14)

Fig. 1.13

rezult:

u,.B

L,.B
q

wp,.- wpB
q

V,.- VB

Aadar, n cmp electrostatic tensiunea electrici1 dintre


pinde de drum si este egal tu di erenfa poten/ialelor (sau
. ial" dintre cele dou puncte :

dou

puncte nu de:
de polen-

"diferena

(1.18)
Ilustrm aceast proprietate cu totul remarcabil n cazul unui cmp
uniform (fig. 1.14). Intre punctele A i B alegem dou drumuri: unul direct, definit de segmentul l,.B, i altul ocolit, definit de linia frnt A CB
de segmente l,.c i lcB Vom putea scrie:

L,.B
LAcB

L.4 c

= qU AB -:- qEl,.B cos ct;

+ LcB =

7t

qEl,.c cos O + q ElcB cos 2 = q El..tc


Dar l.,.c = l.,.B cos ce (vezi triunghiul dreptunghic A BC) i deci :

L.,.B
A

__._c

......

.r.--{-~

------1/ _zAc-Fig. 1.14

= L,.cB

adic

U.AB

= U.ACB = V.,.- V B

O consecin imediat a faptului c ten.siunea electric nu depinde de drum l constituie teorema potenialului electrostatic, care
se enun astfel : tensiunea electric pe un drum
_;!chis este nult f~ adevr, considernd intre

13

-/

punctele A i B (fig. 1.15) un drum nchis


care merge de Ia A la B prin M i se ntoarce
prin N avem :
UA MB

UBNA =(VA- VB)

+ (VB- VA)= o.

(1.19)
Aceasta nseamn c un mic corp de prob
care este deplasat pe o traiectorie nchis ntr-un cmp electrostatic nu primete energie
de la cmpul electrostatic, lucrul mecanic al
forei electrice fiind nul (cmpul electrostatic
este un cmp potential sau conservativ ).

Fig. 1.15

6. Unitate de tensiune electric, de potential electric


'i de intensitate a cmpului electric
Din

definiia

tensiunii electrice

rezult

<V AB>-_ (LAB)


(q)
Deci :
1 joule

1 u.SI de tensiune =

1 coulomb

= 1- .

In sistemul SI aceast unitate se numete voll:


1 voit
Multiplii
1 kilovoll

1V= 1

joule
coulomb

submultiplii cei mai uzuali ai voltului snt :

1 kV

10 3

V;

1 megavolt = 1 MV = 106 V;
1 milivolt = 1 mV =10 - 3 V;
1 micro voit = 1 fJ. V = 10-6 V.
Deoarece tensiunea electric este egal cu diferena de potenial, rezult
c i potentialul electrostatic se mlfsoar n 11olti.
O Observaie. Dei se msoar n aceleai uniti, tensiunea i potenialul snt mrimi fizice cu semnificaii diferite ca i lucrul mecanic i energia
potenial cu ajutorul crora s-au definit.
Din relaia (1.15) rezult

Deci:
.
1 u.SI de intensitate de cmp electnc =
14

1 voit
V
= 1 -.
1 metru
m

Aplleala

1. S determinm inductta elecIntensitatea cimpului electric de o parte i


de alta a unei suprafete plane de arie A lncrcaie
cu sarcina q > O (fig. 1.16).
Din motive de simetrie, liniile de cimp vor
fi normale pe plan i, deoarece sarcina este pozitiv, vor izvorl din acesta. Considerm o suprafa lnchis paralellpipedic ~ care lmbrac
simetric planul. Deoarece liniile de cimp In eap
numai bazele acestei suprafee, conform legii
fluxului electric (1.13) se poate scrie:
tric i

'l'I:

Rezult

2DA

Fig. 1.16

q.

= _!..: p,. p, fiind sarcina ce revine unitii de arie sau densitatea superficial
2 A
2
a sarcinll (C/m'). Deci, de o parte i de a/la a planului se formeaz cimpuri uniforme:
Aplleaia 2. Considerm dou suprafete plane paralele de arii egale A, ncrca/~ cu sarcini
egale i de semne opu~e. q i - q (fig. 1.17). S determinm cimpul electric compunind vec/orial
cimpurile celor dou plane.
Se observ c In regiunea din afara planelor cimpurile sint de sensuri opuse i se anuleaz
reciproc. ln regiunea dintre plane cimpurile au aceeai orientare, iar cimpul rezultant este:

D =

2_ .!!....

D = D+

+ D_

1 q

=--

2 A

1 q
q
+-=- =

2 A

p.

Deci cimpul electric dintre plane este uniform i are inducfia egal cu densitatea superficial
a sarcinll elecirice pe cele dou pt'a'ie.
:. ~
Ap/lcafle numeric: A = 1 in, q = 1fLC, d = 10 cm (distana Intre plan!), &, = 10.
Vom gsi:
D =

.J.... = 10- Cfm'

= _!!_ =
t 0 t,

tO-
8,85 X

U_.B = Ed = 1,13

to-n x 10
X

101

= 113
,

1ru
v-

~ ,
m

10- 1 = 1,13 kV .

t -e

lf_

Fig. l 17

15

C. ECHILIBRUL ELECTROSTATIC AL CONDUCTOARELOR

e Conductoarele electrice snt corpuri (substane pure sau compuse din


punct de vedere chimic) n care se gsesc particule microscopice ncrcate
libere, capabile s se mite n cuprinsul lor. Aceste particule se mai numesc
i

purtiltori de sarcini.

Conductoarele metalice snt formate dintr-o reea de ioni pozitivi


legai printre care se pot deplasa electronii cei mai deprtai de nucleee, cine
se numesc electroni de conducfie (fig. 1.18). Intr-un model simplificat, aceti
electroni pot fi considerai liberi n interiorul conductorului, micndu - se
haotic sub efectul agitaiei termice, ca particulele unui "gaz electronic".

ln conductor se
electronilor li beri

Dac

ordonat

un cimp electric, acesta


produce un curent electric.

stabilete

imprim

micare

Pentru ca s nu existe curent electric, care ar perturba regimul electrostatic, trebuie ca fora electric ce se exercit asupra electronilor i, ca
-urmare, intensitatea cmpului electric din conductor s fie nule :

fi. =

-q0 E =

o => it = o.

(1.20)

Aceast relaie constituie condiia de echilibru electrostatic al unui conductor i are dou consecine importante :
- orice conductor n echilibru electrostatic este echipotenial (fig. 1.19):

tn

adevr,

considerind

dou

puncte arbitrare A

B se

obine

:
(1.21)

deoarece
rulul au

tizeaz

fora electric

este nul i nu se produce lucru mecanic. Deci toate punctele conducto(conductorul este echlpotenlal) .

acelai potenial

sarcina electric a unui conductor n echilibru electrostatic se reparpe suprafaa sa ;

Fig. 1.18

16

Fig . 1.19

n adevr, deoarece
=
=O
In orice punct din Interiorul conductorulul, fluxul electric prin orice suprafa lnchls :E, coninut In conductor (fig. 1.20) este nul.
Conform legii fluxului electric
se obine:

D r.E

Deci, nu
interiorul

exist

sarcin

suprafeei

electric

In

1: 1

Aceasta nseamn c dac un


conductor este ncrcat negativ, adic are un surplus de eFig. 1.20
lectroni, acetia se repartizeaz
numai n vecintatea suprafeei saleexterioare; tot astfel, pentru un conductor ncrcat pozitiv, lipsesc
electroni numai la limita suprafeei exterioare.

D. CONDENSATORUL ELECTRIC.

REELE

1. Capacitatea

DE CONDENSATOARE

electric

e Se numete condensator electric un sistem de dou conduc/oare separate


printr-un izolant ( dieleclric) (fig. 1.21, a).
Dac ntre conductoarele condensatorului, numite arm/uri, echipoteniale n regim electrostatic, se aplic o diferen de potenial V1 V2 , acestea
se ncarc cu sarcini egale i de semne opuse q1 = q i q2 = -q. Se numete capacitate electric raportul :
(1 .22)

In schemele electrice, condensatorul este reprezentat cu simbolul din


figura 1.21, b.
e Cel mai simplu i mai utilizat condensator e~te condensatorul plan
(fig. 1.22), format din dou armturi plane avnd fiecare aria A, paralele ntre ele i situate la dist;;1na d, separate printr-un strat de dielectric de permitivitate e = e0e,.
Pentru condensatorul plan, cmpul electric este omogen ntre armturi
i nul in afara lor (fig. 1.17, c) . Liniile de cmp snt perpendiculare pe suprafaa armturilor. De aceea, tensiunea dintre armturi, egal cu diferena
de potenial, este (v. subcapitolul B, aplicaia 2) :
Uu
2 - Electrotehnica clasa a x-a

V1 -

Y 2 = Ed

= D d = 'b._d.
e:

~A

17

C!L~~
u,z ="!- Vt
b

Fig. 1.21
Rezult

Fig. 1.22

astfel capacitatea condensatorului plan :

~ _1t_ ~ Aq, .

C - A

q,d '

ul2

(1.23)

Capacitatea nu depinde de sarcinile armturilor i nici de diferena de


potenial dintre acestea, fiind direct proporional cu aria unei armturi i
invers proporional cu distana dintre ele.
O Obsenaie. Dac ntre armturi n loc de dieleetric este vid, atunci
capacitatea este :
_ o: 0 A
Co -

Din raportul :
-

= -

Co

se poate determina permitivitatea


capacitii unui condensator cu i

= e:,

<=o
relativ a dielectricilor,
fr dielectric.

numete

Unitatea de capacitate se

{arad (F) : 1 F

prin
1

msurarea

1V

Din expresiile capacitii condensatorului rezult unitile de permitivi


tate a vidului i de permitivitate absolut a unui corp:
(e:u)

(C) (d)

(A )

= 1m

Aplleatln 1. Sd se calc~;leu capacitatea unui conclensator .,tiind


atunci cind 1 se ap/icci tensiunea de 2 20 V .
C

~ .!J._ =

440

se

1ncarc

cu 4 4 O p.C

10- = 2 x 10- F = 2 uF .

~o

Apllea!la 2. Ce tensiune trebuie aplicalcl condensatorului din aplica/la precedentd pentru ca


ace.9la s se Incarce Cll 80 1.1.C '?
U = .!!._ = 80
C
2

18

10- = 40 V.
10-

Aplicaia 3. Care este aria armturii condensalotului cfin aplicaiile precedente,. tiind c acesta
este plan i are drept dielectric o foaie de hirtie cu e , = 3,5 i de grosime d = 0,2 mm egal cu dis
tana Intre armturi ?

Cd
2
A= - - =

10-

8,85

~.~,

0,2

10-u

10-

3,5

12,9m 1

Aplicaia .f. Care este tntensllateq. cimpului electric i inducfia electric ce se


lectricul condensatorului de mai sus, atunci cind i se aplic tensiunea de 500 V?

~.e: , E

500

=- =

1o-

0,2 x

8,85 X 10-"

3,5

kV
2 500m
X

2,5

106

.~tabilesc

in die -

kV
25- ;
cm

7,7

10- 5

c
m'

ApllcaJin 5. Ce tensiune maxim se poate aplica condensatorului tiind c intensitatea cimpului


kV
electric care produce strpungerea dielectrtcului (rigiditatea dielectrici) este E , 1 , = 2 500-?
Clll

U m z

U, 1,

E,,, d

2 500

0,02

50 kV.

2. Legarea condensatoarelor n serie

e In figura 1.23 snt reprezentate dou condensatoare de capaciti C1


Ce legate in serie. Dac Ia bornele ansamblului se aplic diferena de potenial V1- V2 , armtura pozitiv a primului condensator se ncarc cu sarcina q, iar armtura negativ a celui de-al doilea condensator se ncarc cu
sarcina -q.
Pe armturile interioare se Yor separa corespunztor sarcinile -q i q.
Ansamblul se comporti! ca un singur condensator echivalent a crui capaCitate
se definete prin raportul :
i

Deoarece:

iar:

rezult:

Y1- Yz
q

c.

.v2,- Yz
q

Vl- VI'

q
1

=-+el c2

Fig. 1.23

sau
(1.24)
Pentru n condensatoare legate in serie, se

1
1

obine

-=-+-+
+-.
C.
C
C
Cn
1

similar:

Deoarece:

rezult:

Pentru cazul particular n care C1

C2

= ... =

Cn = C, se

obine

:
(1.25)

Aplleatle. Condensatoarele C 1 = 2!J.F i C, = 4!J.F snt legate In serie. S se calculeze


capacitatea echivalent i tensiunile ce se stabilesc la bornele fiecruia atunci ctnd t se aplic ansamblului tensiunea U = 300 Y
C, =

C C
2 X 4
4
----=---=-= - - = - !J.F ;
1

4
q = C,U = 3
Ul

__ _q __

U,

u,
u,

O Se obser\'li eli -

c,
c.

c. + c,

C,

300

400

+4

10-c

10-

----- =
2

400

C,

= -- =

10-
X

10-
10-

400 fLC ;

200 V;

100 V.

= - , adicA tensiunile slnt Invers

proporionale

cu

capacltiille .

3. Legarea condensatoarelor n paralel

e
tatea

20

In figura 1.24 cele dou eondensatoare sint legate In paralel. Capacieste:

echivalent

c,

deci:

~~c~

(1.26)
Pentru n condensatoare legate n paralel se
similar :

obine

c. = CI + c2 + .. + Cn l
CI= c2 = ... = Cn = c rezult:
1

iar

dac

v.,

........ 11;
'2
2

U=~-v

Fig. 1.24

j c. =ne )

In

(1.27)

acest caz :

C,

>

max (C 1, C2, ... ,Cn)

Condensatoarele C, = 2fLF t C, = 4fLF snt legate n paralel. S se calculeze


capacitatea eclrivalent i sarcinile cu care se lncarc fiecare atunci clnd ansamblului i se aplic
tensiunra U = 1 000 \'.
Apllcnle.

C,

Observaie.

q,

C,

+ C, = 2 + 4. =

C,U

=2
C,U = 4

10-

q, = C,U

to-

q, =

10- X

+ q,.

Sarcinile q,

6 flF;

10' = 6 000 fLC;

=
10 3 =
103

2 000 fLC;
4 000 fLC.

q, sint deci direct

proporionale

cu

capacit-

lle .

4. Legarea mixt a condensatoarelor


I.n figurile 1.25, a, b snt date doi.I exemple de legtmi mixte. Aplicnd
succesiv relaiile deduse mai sus, se obine :

C, = C1(C2 + C3) ;
el+ C2 +Ca

(1.28, a)

(1.28, b)

c,-I,

T~ Cz

~o------~--~--iF~

cj

o
Fig. 1.25

21

Aplicat le. Condens'atoarele _c, = 2[J.F. C, = 4[J.F i C, = 6[J.F sint legate mixt In cele dou
moduri reprellentate In figura 1.25, a, b. S se calculeze capacitile echivalente, sarcinile i
tensiunile la bornele condensatoareior ln cele dou cazuri, atunci cind ansamblului i se aplic
tensiunea U = 6 kV.
Cazul a:

2(4
6) X 10-u
5
C,(C, + C,)
= - u.F;
3'
(2 -f- 4 -f- li) X 10-
C, + C, -f-C,
5
.
q ==' q, = C,U = - x 10- x li X 103 = 101 u.C ;
3
.

C,

U,

= !!.2_ =

10'flC

C,

2[J.F

V,

U,

U- U,

5 000 \'

C,U,

q,

C,U,

6 X 10- X 10 3

10-

ii k\';

6 000 - 5 000

q,

1 000 V = 1 k\';

X 103

4 000 f!C;

6000[J.C.

Ca:u/ b :

C,C,

r:, + --'---"-- =

C, =

c, + c,

q,

C, U

q,

q,

[ 1,

U,

C,U

4,4

10-

10-

q - q,

li

2,6'1

10 3

10 3

101

1,2

q, __ __:____:__
1,44 x 101[J.C
_
_.!..._ =
3, 6 k V ;
C,
4f!F

q,

1,44

U,

U.

X 10'f!C
ll:..tF

2,64

1,2

__

C,
U,

4 X 6 X 10-u
2 ;< 10- -1- - - - - - (4 + 6) x 10-

4,4 p.F;

101 [J.C ;

101 [J.C ;

10'

1,44

101 [J.C;

2 , 4 k\';

E.. FORELE ELECTROSTA TI CE. ENERGIA ELECTROSTATICA


1.

Fora electrostatic

Considerm

un condensator plan (fig. 1.26) cu anpturi de arie A situate


In vid la distana d, ncrcate cu sarcinile q. Fiind ncrcate cu sarci'ni de
semne. opuse, aceste armturi Yor fi supuse aciunii unor fore de atracie.

Fiecare dintre aceste forte


.<1~ .w:m<V.v.r.{l

22

.f',l'

rezult

din interacfiunea sarcinii electrice purtate

.f',wpw/ .'lt'l.'l~'<~ 1 n~O'trh:.~ u:~ unmt)'llnr o~n'mi'. D!! exempt'u

E_ fiind cmpul produs de armtura nega~ i v. Aa cum am vzut (aplica.ia 2, sub- ---~~
cr.pitolul B), o armtur plan ncrcat cu
sarcina -q produce cmpul
_
E~___..-

E_ = _q_'
2e: 0 A
orientat ca n figura 1.17, c. Deci :

I F,.~qE_~b

(1.29,a)
Fig. 1.26

La fel

rezult

:
(1.29, b)

Se observ c. foria 1111 depinde de distanta dintre armtlturi.


pe unitatea de arie se numete presiune electrostaticli i are expresia:

Fora

deoarece DA= q.conform legii fluxului electric (v.


Apllrntln 1.

aplicaia

2. subcapitolul B).

se calculeze presiunea electrostatic pentm E = 30 kV fcm in llid.

p,

0,5

' _
8,8:>

]'\
10_ " (:l
-X-10')'
- = -11-.
w-
m

. Apllentln 2. S .~e calcule:e {arfa cu care este a/rasei armtura unui condensator plan la presiunea p, de mai sus, aria armei/urii {line/ .-\ = 1 fi m.
F,

p,A

41 x 10

4101'\.

Apllentla 3. Armtura unul condensalor plan de aria A = 2 m' este atras el cu forta de 8, 8 J .Y .
.'fitilnd c dis/an/a dintre armcllurl este d = _1
.~1 cel Intre ele este llid , .~cl . se afle ce lmsiune lrl'hlli e
aplital Intre armlurl.

cm

1
F, = 2

= '101
---"

U = Ed

O NotA. Acesta este

t 0E 1 A ~

E =

2F,

t 0A

- - = 10'-:

10- = 10' \'

10 k\'.
.

principiul electrometrulul, care prin msurarea forei msoar ten-

siunea.

23

2. Energia

electrostatic

S presupunem c Ia condensatorul plan din


pozitiv s se mite sub aciunea forei F, . pn la
i

figura 1.27 lsm armtura


alipir!'a c(lor dou armturi
neutralizarea lor . Se va efectua lucrul mecanic :

Deoarece fora este produs de cmpul electric, arest Jurru meca11ic se va


efectua pe cheltuiala unei energii care trebuie atribuit cmpului electric.
Ea se numete energie eleclroslalicil sau, mai general, energie electric. Dac
W, este valoarea iniial a acestei energii, cnd armturile se gsesc la distana d, valoarea ei final Ya fi nul deoarece prin alipirea armturilor sarcinile se neutralizeaz i cmpul electric se anuleaz. Aplicnd primul principiu
al termodinamicii, Yom putea scrie :

w:- W{ 1"
(n acest proces nu se

dezvolt cldur).

= L
Deoarece W!n = W,

W{ 1n

= O,

obinem

1 q2
1 q2
W,=L=---=-2 e: 0 A
2 C

d
.
e: 0 A
(tim
c - - = C este capacitatea iniial a condensatorului).
d
innd seama c q = CU, obinem urmtoarele expresii echiYalente ale

energiei electrostatice acumulate in cimpul electric al unui condensalor.


q2
qU
CU 2
W,=-=--=-2C
2
2

(1.30)

. Din aceste expresii rezult c energia electrostatic a unui condensator


crete odat cu "'Creterea sarcinii (deci a ncrcrii) acestuia. Energia electrostatic este acumulat ntre armturi, adic n spaiul n rare se afl cmpul.
Se numete densitate de volum a energiei energia acumulat n unitatea
de volum:

w,

qU ( J )

W,

=V= 2Ad

m3

'

Deoarece ntr-un condensato r plan

Fig. 1.27

24

D =-Si E = A'
d

se poate scrie

Aceast

mai

expresie este valabil


expresiile echivalente.

obin

~ DE I

w,
i

(1.31)

in dielectrici, pentru care D = eE. Se

r--------------------------,
1
1
D2
w. =-DE= -eE 2 = 2
2
2e

ln electrotehnic condensatoarele se folosesc i ca acumulatoare de enerpe care o acumuleaz prin i1_1crcare i o retrocedeaz prin des------

electric,
crcare .

gie

Aplicaia

1.

electrostatic

se calculeze energia

dintr-un condensator avind C = 1 (.LF

V= JOkV.
1
--..
W,= -CU = 0,5 x 10- x (tO) = 50.J .

Aplicaia

2.

tiind c

mai sus,

U', = 2._
2
Aplicaia

S se determine densitatea de volum a energiei electrostatice din condensatorul de


.dielectricul su are &, = 2, 5 i d = O, 2 mm .

E0 E,E 1

3.

'-. -

0,5

2,5

8,85

10-u (

lO'

0,2 x

to-

)r

2,77

101

_:!..._.
m

se determine volumul de dielectric din condensatorul de mal sus.

V =

w.
u,

50

= 18,1 x

2,77 x 10'

to m.

Aplicaia 4. tiind c rigiditatea dielectric a izolatel este Ed = 2 500 kVfcm ,


mine ce energie maxim poate fi stocalt'i In condensatorul considerat.

1 CU 2tr = 1W,..;1
2
2

10- ( 2 f100

10' ) '

to-

(0,2

10- 3 ) 1

se deter-

1 250 J.

Probleme
1.1. Se consider trei condensatoare de capaciti C, = 2 fLF, Cr = 4 fLF, C, = 6 fLF.
tensiunea maxim pe care o poate suporta fiecare dintre ele este V",= 500 V, se

tiind c

cere :
tensiunea maxim ce poate fi aplicat cind sint legate In serie.;
b) tensiunea maxim ce poate fi aplicat cind sint legate In paralel ;
c) sarcinile condensatoarelor, tensiunile la bora)

nele lor

energiile acumulate In cazurile a

b;

d) In cite moduri distincte pot fi conectate

cele trei condensatoare (serie, paralel i mixt)


pentru a se obine capaciti echivalente distincte ;
care sint valorile acestor capaciti ?
1.2. In circuitul _cu conctensatoare din figura
P.1.2 se dauC,=C 3 =4(J.F, C 1 =61J.F, C,=1 ,6f!F
i sarcina q, = 2 (J.C .

r~;~fj
'0,
o

c.

Fig. P. 1.2

25

S se . determine :
. a) tensiunile i sarcinile tuturor condensatoarelor ;
b) tensiunea de alimentare U b;
c) capacitatea echivalent;
d) energia electrostatlc total i repartizarea ei pe condensatonre.

1.3. n circuitul din figura P.l.3 se cunosc C 1 = 2 !J.F i C, = 1 !J.F. Se cere s se


calculeze :
a) capacitatea echivalent ;
b) sarcinile, tensiunile i energiile condensatoarelor atunci cind U 0 = 10 kV.

Fig. P. 1.3

1.4.

Dou

..\~ .~e"~ie . .~ ,.\?

condensatoare de
.fUars /l~',',M

capaciti

lb-=- .1 J\.{,)9 ~~

Cl = 10 f.!.F

/A1a'{A~ A~S~""~ste

C2 = 20 f.!.F se alimenteaz legate


::re ~'\5\\"t\..'"'tes,:,t de ,1s ::fl\\...r~r :f~.1 ~.\n._'\f,..-

cate fiind se leag In ..varalel.


a) Ce tensiune se va stabili la bornele lor legate In paralel ?
b) Ce sarcin vor avea In acest caz?
c) Ce se lntlmpl dac dup coneCtarea lor In paralel se mai
lel, un condensator C, = 20 f.!.F nelncrcat?

adaug,

de asemenea In para-

1.3. Se consider circuitele lrLStea i triunghi formate din condensatoare cu capaciti egale
respectiv cu CJ... i Ca (fig. P.1.5. a, 1>). Ce. relaie trebuie s existe Intre CA i Ca pentru ca fa\i\
de orice pereche de horne capacitatea echivalent a stelei s fie egal cu capacitatea triunghi~I
lui? Aplica tie : CA = 30 !J.F.

l e"

c" t;,

~~~--------..
h

ti
Fig.P. l.5

l.G. Intre armturii~ unul condesator plan lncrcat cu sarcina q = 24 f.LC la tensiunea Uo =
6 V i decuplat de la surs (fig. P.1.6, a) se Introduce un dlelectrlc cu grosimea egal cu jum-

26

tate din distana Intre armturl. Cunoscind distana Intre armturl d = 6 mm i permltivltatea
relatlvli a dlelectricului e:, = 4 s se determine:
a) Intensitatea cimpului electric produs de
sarcina q In starea iniial ;
b) intensitatea cimpului. electric dup Introducerea dielectriculul i tensiunea u~ dintre arm
turi (fig. P . 1.6, b);
l') capacitatea condensatorului dup introducerea dielertricului. S se argumenteze rspunsul.

f (l II JIJ)~
Il

1.7. ntre armturile unul condensator plan


conectate la bornele unei surse cu t .e.m. de 6 \'
se Introduce un bloc dielectric cu grosimea egal
cu jumtate din distana dintre armturi (fig . P.1.7);
condensatorul rmlne tot timpul cuplat la surs. n
starea iniial sarcina pe armturi este de 24 fJ.C .
Cunoscind distana Intre armturi d = 6 mm i
permiti vitatea relativ a dielectrirului e:, = 4 s
se determine :
a) capacitatea condensatorului In starea inii
al i intensitatea cimpului electric Intre armturi ;
b) intensitatea cimpului electric dup introducerea dielectricului i sarcina electric pc

6
Fig. P. 1.6

armturi;

Fig. P. 1.7
c) capacitatea condensatorului cu dielectric ;
s se argumenteLe rspunsul.
1.11. Armturile unui condensator plan cu capacitatea C = 4 fLF sint conectate la bornele unui
generator cu t.e.m . U = 6 V. Condensatorul r
mlnc tot .timpul cuplat la surs . ntre nrmturl
se Introduce un dielectric de forma unui paralelipiped (fig. P . l.B) cu grosimea d = 6 mm egal cu
Fig. P. 1.8
distana Intre armturi , ce ocup jumtate din
volumul condensatorului. Se cere s se determine :
a) sarcina electric pe armturile condensatorulul ln starea Iniial;
b) intensitatea cimpului electric produs de aceast sarcin, In starea Iniial i di1p introducerea dielectricului ;
c) repartlia sarcinii pe suprafaa armturii In starea Iniial i dup Introducerea dlelectrlculul ;
d) sarcina total a armturllor In prezena dlelectrlcuml;
e) capnt'itntea echi\alent a condensatorulul cu dielectrlc ;
(permltivltntcn relativ a dlelectricului este e:, = 2).
1.9. Armturile unui co~densator plan cu
aria A = 8 cm sint lncrcate cu sarcina q = '24 fJ.C
sub o tensiune Ub = 6 V; condensatorul se decupleaz apoi de la surs. tn spaiul dintre armturl
se Introduce un dielectrlc ( E, = 4) cu grosimea .
d = 6 mm, egal cu distana Intre armtilrlle condensatorulul (fig. P.l. .9) ce ocup jumtate dlh
volumul condensatorulul. Se cere s se determine :

-s

se a.rgumenteze rezultatul

Fig. P. 1.9

27

Fig. P. 1.11

Fig. P. 1.10

a) densitatea superficial a sarcini! electrice pe armturl ;


b) repartlla densitii superficiale a sarclnll In prezena dlelectriculul;
c) repartlla cimpului electric In spaiul dintre armturl In starea Iniial i modificarea
adus de prezena dlelectrlcului ;
d) tensiunea V~ Intre armturi i capacitatea condensa.torului cu dielectrlc ; s se argumenteze rezultatul.
1.10.
i

Dou suprafee

plane conductoare, In

form

de dreptunghi, cu laturile a

= 6 cm i lncrcate cu sarcinile q, i q, sint plasate In aer ca In figura P.1.10.


S

se afle

proiecia

cimpului electric pe axa ox

a) q,

6 f.i.C,

q,

8 f.i.C;

b) q,

-8 f.i.C,

q,

6 f.i.C;

c.)

q, _=

-8f.i.C,

q,=-6f.i.C;

d)

q, =

8 flC,

q,

i s

4 cm

se reprezlnte grafle, pentru cazurile :

-6 f.i.C.

1.1. ntre armturile unul condensator plan cu aria A = 48 cm i distana d = 6 mm se


Introduce un dlelectrlc cu grosimea egal cu jumtate din distana Intre armturl (fig. P.1.11).
Se cere s se determine :
a) capacitatea condensatorulul cu dlelectrlc dac Er = 2;
.b) tensiunea maxim ce se po!lte aplica Intre armturl dac rigiditatea dlelectric a substanei este Ed = 400 kV fcm (rigiditatea aerului este de 30 kV fcm) ;
c) sarcina electric maxim cu care poate fi lncrcat condensatorul.

Capitolul 2

ELECTROTEHNICA REGIMULUI ELECTROCINETIC

A. STAREA

ELECTROCINETIC I

STAIONAR

CARACTERIZAREA El

1 . Starea electrocineticti a conductoarelor


Aa cum am artat n cap. 1, subcapilolul C, n cazul conductoarelor mepurttorii de sarcini snt electronii de conducie, adic electronii sufici-

talice

cient de dep1'tai de nucleele atomice fixe pentru ca forele coulombiene


exercitate de nuclee asupra lor s fie neglijabile.
ln cazul conductoarelor electrolitice sau gazoase, purttorii de sarcin snt
ionii pozitivi i negativi obinui prin disociaie electrolitic sau prin ionizarea moleculelor gazoase.
La echilibru termic i electrostatic, micarea purttorilor de sarcin este
dezordonat (sau haotic), fiind determinat de temperatura conductorului.
Ea se mai numete micare de agitaie termic. Ca urmare, numrul de purttori dintr-un anumit volum de conductor rmne n medie constant, ca i
sarcina pe care acetia o poart. Dac conductorul este supus unor aciuni
externe care se manifest prin fore exercitate asupra purttorilor de sarcin
ntr-un sens bine determinat, acetia capt o micare ordonat (adic efectuat numai n anumite direcii i sensuri) care se suprapune peste. micarea
de agitaie termic. Aceast micare ordonat a purttorilor determin un
transport de sarcin electric. In aceste condiii se spune despre conductor
c se afl n stare electrocinetic sau c este parcurs de un curent electric de
conducie.

2. Curentul electric de conducfie. Intensitatea


curentului electric de conducie

Aa cum am precizat mai sus, se numete curent electric de conducie

fenomenul de transport al sarcinii electrice determinat de


purttorilor de sarcin.

micarea ordonat

Pentru a caracteriza cantitativ acest fenomen, se introduce mrimea


intensitatea curentului electric de conducie, care se noteaz
cu 1. Pentru definirea acestei mrimi considerm un conductor rectiliniu

fizic numit

29

...I tJq<O
a

I<O

b
Fig. 2.1

Fig. 2.2

i o seciune transversal S prin acesta de arie A (fig. 2.1, a). Orice trecere a unui
purttor de sarcin prin aceast sec.iune reprezint un transport de sarcin
dintr-o parte n alta a seciunii. Deoarece purttorii se pot mica n ambele
sensuri, pentru a urmri sistematic fenomenul este necesar s ne alegem un
sens de referin, pe care-I indicm printr-o sgeat pe conductor. Acest sens se
numete

sensul de referintei al intensilclfii wrentului i se indic n schemele


circuitelor electrice ca in figura 2.1, b.
Orice purttor de sarcin care traverseaz seciunea n sensul de referin determin o cretere a sarcinii n partea seciunii indicat de sens dac
este pozitiv (fig. 2.1, a) i o scdere a sarcinii dac este negativ (fig. 2.2, a).
Dimpotriv, orice purttor care traverseaz seciunea n sens contrar sensului
de referin determin o scdere a sarcinii dac este pozitiv (fig. 2.3, a) i
o cretere a ei dac este negativ (fig. 2.4, a). ln concluzie, din punctul de vedere
al transportului de sarcin micarea particulelor pozitive intr-un sens este echivalenUl cu micarea partiwlelor negatiile in sens contrar.
. Ne fixm acum atenia asupra fenomenului de transport al sarcinii electrice n sensul de referin. ales, ntre dou momente de timp t 1 i t2 care
determin un interval l:lt = t 2 t 1 Fie Aq sarcina electric (ca valoare i
semn) care strbate n acest interval de timp, n s~nsul de referin considerat,
seciunea S (fig. 2.1 ).

...I11tz
a

o
b

b
Fig. 2.3

30

I~O

I<D

Fig. 2.4

-o
V-

~o

I<O

b
Fig. 2.5

Prin definiie se

numete intensitate a curentului

electric de' con-

ducie mrimea

1i

~;

(2.1)

Dup cum se vede, intt'nsitatea curentului l'lectric nu esle altceva


decit sarei na eleclricii trans porlaili n unitatea de timp prin sec(i unea S,
adic este viteza de transport a sarcinii. Deoarece !:::.q poate fi pozitiv
sau negativ, iar !:::.t este pozitiv, rezult c intensitatea curentului este de
asemenea o mrime algebric. Dac se schimb sensul de referin n
opusul su (fig. 2.5), intensitatea cmentului i schimb semnul.
e Unitatea de intensitate de eurent n sistemul SI se numete amper i
are simbolul A. Din -definiie rezult :

lA=~= 1 Cs- 1
ls

In

electrotehnic
1
1
1

megaamperul:
kiloamperul :.
miliamperul :
microamperul :
picoamperul :

se mai utilizeaz multiplii i submultiplii urmtori :


MA = 106 A ;
kA = 10 3 A;

mA

= I0-

A;

1 fLA = IQ- A ;
1 pA = IQ- 12 A.
6

ApllcatJa 1. Prin sec/lunea unui conductor metalic (linde purttorii 'de sarclntl sint numai
~ /ectroni) trec In timpul dt= 1,6 s, N = 101 0 electroni !nsensu/ de r.e(erin/ (fig. 2.2). S se ca/cu/fte intensitatea curentului electric de condurfle.

In acest caz :
I::J.q= -Nq0 = - 1020 x 1,6 x ~0- 10 = -16C
i

Intensitatea curentului de

conducle

va fi :
t:J.q

1 = - = -10 A< O.
I::J.l

31

Dac

se alege sensul de

referin

opus

micrii

electronllor (fig. 2.4), atunci:

I = 10A >O.

ApllcaJla 2. Prin sec/lunea unui conductor electrolitic (unde purttorii de sarcin sint de
exemplu ioni monovalen/i) trec In timpul llt= 1,6 s, N + = 102 ioni po:lllvl In sensul de re(erinf
i N _ = 10 10 ioni negativi ln sens contrar (fig. 2.1, a). S se calcul~:e intensitatea curentului de
eonductie.
In acest caz :
flq= N+q

-[N_(-q 0 ~ )

= q0(N+ + N_) =

1,6 x 10- 18 x 1,1 x 102C.

Rezult:

1=

17,6

-- =
1,6

11 A

>

O.

3. Densitatea curentulUI electric de

Se

numete

conducie

conducie raportul dinprin care trece acest curent :

densitate a curentului electric de

tre intensitatea curentului

aria

seciunii

~ (/ > 0).

(2.2)

Dac presupunem c toi purttorii de ace ai semn au viteze ordonate


egale, putem obine o expresie important a densitii de curent. Considerm
un conductor cu - purttori pozitivi care se mic n sensul de referin al

;+

intensitii curentului cu viteza ordonat


(fig. 2.6). Fie q+ sarcina lor i
n+ concentraia lor (adic numrul de purttori pe unitatea de Yolum). In
aceste condiii, purttorii care Yor tra\'ersa seciunea S de arie A a conductorului n intervalul de timp !:it (fig. 2.6) vor ocupa \'olumul :
1::1 V
Numrul

Av+!:lt.

lor va ~fi :

iar sarcina pozitiv transportat n sensul


de referin va fi :

!:lq

q+n+Av +!:lt.

Intensitatea curentului \'a fi:

Fig. 2.6

32

rezult

Densitatea de curent

(2.3)

Din

aceast

expresie se

observ c

cu ct concentra /ia purttorilor,


snt mai mari.

densitatea de curent este cu att mai mare


sarcina lor microscopiccl i viteza lor de micare

ordonat

In electrotehnic se mai define te i vectorul densitate de curent prin

relaia:

(2.4)
Dac purttorii

snt pozitivi (q = q+ > 0), atunci :

este orientat n sensul vitezei de


tivi (q = q ~ < 0), atunci :

micare

(fig. 2.7).

Dac purttorii

snt nega-

este orientat n sensul opus vitezei de micare (fig. 2.8) . Dac la producerea
curentului particip purttori de ambele semne, atunci suprapunrid efectele

se obine:

[J::::;++ n_qj

Unitatea de

msur

!i

densitii

(2.5)

curentului electric. Din

definiie

rezult:

<.1>= < l > =~=


<A>
1 m2

1 Am- 2

1
Fig. 2.7

3 - Electrotehnlca clasa a X-a

Fig. 2.8

33

In electrotehnic se folosete mai ales multiplul acestei uniti, numit


Afmm 2 :

-E2=~~m2

Aplicaia 1. tiind c concentra/ia de electroni li beri intr-zm conductor de cupru este n =


1 0" electroni tm, se cere s se determine viteza de mi care ordonat pent ru o densitate de curent
de 10 Afmm.

n _ 1q_ l' v_ => v_

;10 x 10'

= -- = ------- =
11 1 q!
10" X 1,6 X 10

mm

0,625 - - .
s

Aplicaia 2. tiind c<1 conductorul de cupru din aplicaia 1 (lre temperatura de


determine viteza medie de agitaie termic a e/ectroni/or liberi.

zoc.

se .

Asimillnd comportarea electronilor cu aceea a moleculelor unui ga2. perfect, energia


cinetic

medie este

dat

m;;'
~

de :

3 kT ( k

1,38 x

J
10- .K,

m, = 9,1 x 10-' kg ) .

De alei :
v

Observaie.

,/-:::y v

Viteza de

v3kT
-m,

.
m
11,5 x 10's

agitaie termic

mm

0,115 x 10' - - .
s

este de aproximativ 1 o ori mai mare dect viteza In

micarea ordonat.

~../'

~-B. LEGILE

. - - - --

ELECTROCINETICII

1. Legea lui Ohm

Legea lui Ohm. Dintre toate forele care pot imprima o micare ordode sarcin dintr-un conductor determinnd astfel apariia
un\li curent efectric, cele mai importante i mai frecvent ntlnite snt forele
electrice. Pentru a putea produce aceste fore, este necesar s crem un cmp
electric n cuprinsul conductorului. Acest lucru se realizeaz, de exemplu,
introducnd conductorul ntre armturile unui
condensator, ntre care diferena de potenial se
IJ
menine constant (fig. 2. 9). SP- spune c n acest
mod aplicm conductoruiui o tensiune sau o
diferen de potenial.
Sub aciunea cmpului
electric, .n conductor apare un curent electric de
intensitate 1 .. Deoarece cmpul electric depinde
rle tensiunea electric aplicat conductorului,
rezult c exist o legtur ntre intensitatea
curentului i tensiunea aplicat. Aceast dependen a fost cercetat experimental de ctre fizicianul german Georg Simon Ohm i se numete
Fig. 2.9
legea lui Ohm. Legea lui Ohm poate fi enunat
nat purttorilor

34

astfel : tensiunea electric (lplicat unui conductor este direct


intensitatea curentului care-[ strbate :
1U = Rl

proporfional

~ -=.. j)_

1'

cu

_11..
{ :::-- (2.6)~

'

Rezisten i rezistivitate electric. Factorul de proporionalitate R


depinde de natura i de dimensiunile conductorului i se numete rezisten
electric. Cercetrile experimentale ale lui Ohm au artat c rezistena elec-'
tric a unui conductor omogen de lungime ~ l i cu seciunea transversal
constant de aria A poate H exprimat prin relaia :

(2.7)

C2J

care arat c rezistena electric este direct proporional cu lungimea conductorulili i invers proporional cu ar'ia seciunii sale transversa]e. Factorul
de proporionalitate p se numete rezistivitate electric i depinde de natura
conductorului; adic are o valoare pentru cupru, alta pentru argint, alta pentru aluminiu etc.
e Variaia rezistivitii cu temperatura. Experiena arat c rezistivitatea conductoarelor metaJice depinde de temperatur i de r~gul crete
odat cu temperatura. Pentru temperaturi nu prea mari (fa de temperatura
ambiant) este valabil urmtoarea lege de variaie:

sau:

p = po[l

lp=

Po(l

+ cx(T-

T0 )],

+ cx6) 1

unde p0 este rezistivitat~a la temperatura T 0


cientul de variatie a rezistivitciJii cu temperatura.

e
scris

Conductan i
i

conductivitate

electric.

273 K, iar cx este coefi-

Legea lui Ohm mai poate fi

sub forma :

unde:
(2.9)

se

numete conductanJ electric.

Mrimea a

=_!_se
p

numete conductivitate
etectrictJ..
.
35

Din legea lui Ohm

rezult

<R>= <V>'
<I>

adic

1 u. SI de

rezisten=~=

Din expresia

1A

rezistenei rezult

1 n. (ohm).

< >=

(R) (A)'
(l)

adic:

1 unitate SI de rezistivifate

2
= 1 n. 1 m = 1 n.m.

1m

Unitatea de

conductan

1 unitate SI de

va fi:

eonductanf = - 1- =
n.

1 n.- 1 = 1 S (siemens).

Unitatea de conductivitate va fi:


1
1 unitate SI de conductivitale = - - - = 1 n.- 1 m- 1 = 1 S m- 1
10.m

ln electrotehnic se folosesc frecvent i urmtorii multipli ai ohm-ului:


1 kiloohm = 1 kO. = 10 3 n. ;
1 megohm = 1 MP. = 106 n..
Pentru rezistivitate se mai folosete unitatea:
2

1 n. mm
m
care este deosebit de comod cnd se
iar aria seciunii sale n mm 2
1

Aplicaia

5 A.

1. Printr-un conductor avnd


se afle tensiunea aplicat.

w-6 n.m,

msoar

rezistena

lungimea .c onductorului n metri,

1O

.n circul un curent de intensitate

U = R1 = 10 x 5 = 50 V.
Aplicaia

2. Ce curent va

strbate

conductorul de mai sus

500 V?

1=.!:!_=
R

36

500 =50A .
10

dac

i se

aplic

tensiunea

Aplicaia

x 10- .nm,

3. tiind c In aplicaiile precedente conductorul este din cupru cu p


se afle lungimea sa dac aria seciunii lui este A = 1 mm'.

R = p-

A
Aplicaia

4 X 1 o- _2_

oc

4.

, sd

tiind c

rezistivitatea din

1,75 x

RA

1 = - - = 571 m.
p
aplicaia

3 a fost

dat

pentru 20C

a. =

prin

se afle rezistivitatea cuprului la 0C.

Din :
p = Po(1
Aplicaia

5.

p
--- =
1 + 0(6
1

+ a.6) ~ Po =

Rezistena

1,75

+4

10-

10- 3

20

= 1,62

10- il m.

unui conductor de aluminiu la 0C este Ro = 1 O .n. tiind


5 .n, s se afle temperat11ra la care s-a lnclzil.

lnclzire rezistenta lui a crescut la 1

o;

O(,u

1
4 x 10-- ;

oc

1
Ro= Po - ;
A

./

1a = Pa

' 1~~ ~ 1. ._
A

."

;.

Pa

Ra

Deci:
Ra

Pa=-- Po = Po(1
Ro
Ra

R.

10,5 -1
10

e = ----=~T

+ cx6);

---- =

12,5

+ 2n =

12,5C;

285,5 K.

Pentru a nelege mai bine legea lui Ohm, vom analiza aspectele microscopice ale apariiei curentului electric. ln adevr, s considerm un conductor
rectiliniu cu seciunea constant de -ai e-A- i de lungime l, cruia. j se a lic
tensiunea U. Intensitatea cmpului electric care se stabilete n conductor- - - - va fi (fig. 2.10):

r--f E = U- .
---

Dac

qm este sarcina unui purttor


(pentru simplitate presupunem c exist
un singur tip de purttor, . de sarcin
qm < 0), atunci asupra fiecrui purttor
se va exercita fora electric :

i'.
ca urmare,

toi

'lm,
..J..

v--

-J;

qmE;

purttorii

vor

cpta

micare ordonat n sensul forei

ff.

o
Fig. 2.10

37

Dac micarea s-ar desfura fr obstacole, purttorii ar fi uniform accelera i, iar viteza lor ordonat ar crete mereu. ln realitate, purttorii se m:i
c prin intersfiiile reelei ionice a conductorului i, datorit agitaiei termice,
se ciocnesc frecvent de aceti ioni pierzndu-i micarea ordonat. Acest
mecanism foarte complicat poate fi asimilat ct1 o for de frecare vscoas
(adic dependent de vitez) care se opune accelerrii nelimitate a purt
torilor. Ca urmare, putem presupune c asupra fiecrui purttor se exercit,

n afar de fora electric F,, i o for de frecare F1 opus vitezei ordonate ;,


Atunci 'c nd fora de frecare echilibreaz fora electric

F, +FI= O,
purttorii continu s se mite ordonat uniform.
vitezei, se poate exprima astfel :

Fora

de frecare fiind
'

opus

FI=

-kl;,
unde k1 este un coeficient de frecare. Din relaia de echilibru al

forelor

re-

zult:

sau
1 qmiE

klv.
nmulind. i mprind membrul drept al acestei egaliti cu n 1qm 1
)

obinem:

kf"

= - -

nq;,

nqm

lnmul.ind aceast relaie

. 'k

z i = -1-

nq;,

k1
I
= - -.
nq;,
A

cu l (lungimea conductorului), obinem:

U = El =

_!:_t_ _z I.
nq;,

Dar conform legii lui Ohm, U RI, deci coeficientul de proporionalitate


ntre tensiune i curent este :

cu
k

p =-~-.

nq;,

Observm

aadar

rezistivitatea este direct proporional cu


coeficientul de freca rl' ~i invers proporional cu concentraia purtto rilor i cu ptratul sarrinii electrice; rezistiY ilatea nu depinde deci de se mnul sarcinii purl forilor.
o-j}r-1L------J--~o
ln circuitele electrice, concluctoarele care au
o rezisten R i la bornele crora se aplic tenFig. 2.11
siunea U se reprezint ca n figura 2.11.
38

---------

4. 1Legea lui Jo le /:J.


Experiena arat c

un conductor parcurs de curent se nclzete (fenomenul se numete efect Joule). Fizicianul englez James Joule a artat c prin
trecerea unui curent electric de intensitate I printr-un conductor electric de rezisten R, ntr-un interval de timp fl.t, se dezvolti/ o cantitate de cc1ldur
,, Qt:.t

= RJ2fl.t.

(2.10)

Aceasta este legea lui Joule.


Cldura dezvoltat

n unitatea de timp, care se mai

numete i

putere

Joule, va fi :

I P,~~ ~ RI'
i

Deoarece conform legii lui Ohm V= RI


mai poate exprima i astfel :

1 P,

(2.11)

I = GV, puterea Joule se

~ RI' ~ (Rl)J ~ Ub R(%)' ~ f~ GU'. I

V nit alea SI de putere este wattul (1 W) :


1W=1D.IA 2
Apllea!lu 1. Care este cldura degajat n zinitatea de timp de un conductor cu rezistena
R = 1 o 0 parwrs de un curent ct1 intensitatea cir. 5 A ?

= Rl' = 10 x 5' = 250 W.


are un bec de 100 W alimentat la 220 V ?

PJ

Apllea!la 2. Ce

rezisten

u = -220
-=

= --; R = -

PJ

PJ

n.

48t

100

Apllea!la 3. Ce cldur degaj n timp de 24 ore un radiator


220 V, dacrl absoarbe un curent 1 = :j A?
Qt:.t -' Rl 2 tlt

U/tlt = 220

5 x 24

3 600

funcionnd

la tensiunea ele

9, 5 x - 101__,!__;

Qt:.t = 95 000 kJ.


Apllea!la 4. tiind c 1 kilowallrmi ( 1 k \rlz) este nilcluru dc:voltat ntr-o or ele un conductor care Ia tensiunea de 1 kV absoarbe 1 A, s se a{ le aceast cei/durei, c:rprimat In jou/c.
Qt:.t - U/tll

10' x 1

5. Interpretarea

3 600 = ~.6

microscopic

106 J

1 kWh .

a legii lui Joule 1 '!

Din punct de vedere microscopic, orice cretere de temperatur este rezultatul intensificrii agitaiei termice a particulelor microscopice ale substanei.
Aa cum am artat n subcapitolul B.3, ciocnirile ntre purttorii de sarcin aflai n micare ordonat i reeaua ionic a conductorului snt inevita-

39

bile. Purttorii de sarcin care sufer


ciocmn i pierd micarea ordonat,
respectiv componenta vitezei n micarea
v_
ordonat se anuleaz. Energia cinetic
corespunztoare micrii ordonate este
transferat mic rii
termice. Deoarece
A
micarea ordonat este determinat de
o
forele electrice,
pn la urm lucrul
mecanic al acestor fore se regsete n
creterea energiei de agitaie termic a
Fig. 2.12
particulelor substanei, care se manifest
prin creterea de temperatur.
In adevr, puterea mecamca a forelor electrice dintr-un conductor de
lungime l i cu seciunea de arie A (fig. 2.12) este:

Pmec

= (nF,v)Al = n(/ q"' / Ev)Al,

unde:
/ qm / Ev este puterea pentru un singur purttor;
n
- concentraia purttorilor ;
Al
- volumul conductorului.
Aranjnd altfel ordinea factorilor, mai scriem i
Pmec

Deoarece U

RI,

= (n 1 qm / v)A(El)

obinem

JAU = IU .

Efectul Joule deci nu este altceva


efeclual.Jle GIRpHl eleetriG USJ.LP.r--ca......_,p...n....r....L...,lu.....~!--!~o!J,<Jl..\o

~
Considerm un conuctor nchis pe care l introducem ntr-un cmp electric. Constatm c n conductor nu va aprea curent i nici o transformare de
energie. In adevr, aa cum am vzut la regimul electrostatic, lucrul mecanic
al forelor electrice pe orice drum nchis este nul i deci mi c area purttorilor
de sarcin numai sub aciunea forelor electrice pe drumuri nchise nu este
posibil.
Experiena arat c

printr-un circuit nchis poate circula curent electric


pe lng forele electrice asupra purttorilor de sarcin acio
neaz fore de alt natur (neelectric) , care pot efectua lucru mecanic nenul
pe drumuri nchise (se numesc forte neconservati11e).
Se numete generator electric sau surs electric orice ansamblu de conducloare n care asupra purttorilor de sarcinii se exercit fore neelectrice capabile s efectueze un lucru mecanic.
numai

40

dac ,

a. Generatorul in gol i tensiunea electromotoare a sursei


S

ne

imaginm

fora electric
tric

--+

F ,...

--+

poriune

F,, asupra

de conductor

purttorilor

presupunem un moment

(deschis)

de . sarcin
iniial

lng

in care, pe

acioneaz i fora

neelec-

n care cimpul electric este

nul i asupra purttorilor (presupui pozitivi) acioneaz numai forele


neelectrice. Sub aciunea acestor fore, purttorii de sarcin vor fi aglomerai
la unul dintre capetele conductorului (fig. 2.13), care se va ncrca asifel
pozitiv ; cellalt capt, avind lips de purttori, se va ncrca negativ.
Aceast separare de sarcin va produce ns un cimp electric orientat dinspre
sarcinile pozitive spre cele negative. El va produce fore electrice F. orientate n sens invers fa de forele Fn care vor aciona asupra purttorilor.
Procesul de separare a sarcinilor nceteaz in momentul n care forele
electrice echilibreaz forele nrelectrice. Ecuaia dr echilibru al forelor
se scrie :
sau, scalar :
Deoar,ece F. = qmE # O, observm c n conductor se stabilete un cmp electric chiar cind purttorii nu se mic ordonat i deci nu exist curent electric,
deci cnd generatorul "funcioneaz n gol".
Existnd cmp electric, ntre capetele conductorului apar e o diferen de
potenial

:\[rimca

(2.12)
se

numete

cmp electric imprimat, iar produsul :


(2.13)

numete tensiune electromotoare (t.e.m.)


toare a sursei.

se

A
It

ft
f+-

imprimat

sau tensiune electromo-

~Fe

4l

Fig. 2.13

Aoo--~+~~~-----8oo

o---- ---oo
A
e
8

e=~8/l=o
= ~8o
Fig. 2.14

41

Deoarece diferena de potenial V A - V B este


cu tensiunea U .AB din lungul conductorului
cnd curentul este nul, folosind notaia:
egal i

V .A

VB

= u .AB~I+O = u ABO

putem scrie :

e = U .ABO
Fig. 2.15
Rezult aadar c t.e.m. a unei surse este
egal cu tensiunea electric (diferena de potenial)

de mers n gol.
. ln schemele electrice, generatoarele se reprezint ca n figura 2.14, t.e. m.
fiind orientat n sensul forelor neelectrice, adic dinspre minus spre plus,
iar tensiunea U AB - n sensul forelor electrice, adic de la plus la minus.
Cele mai vechi i mai cunoscute surse de t .e.m. snt sursele electrochimice
(pilele electrice), n care forele neelectrice se manifest pe suprafaa de contact dintre electrozi i electrolit (fig. 2.15). Particulele ncrcate pozitiv asupra crora se exercit forele neelectrice snt ionii de cupru i de zinc: Cu ++
i , respectiv, Z ++.
b. Generatorul in

sarcin

Dac ntre bornele unui generator se conecteaz un conductor, se forme az


un circuit nchis, iar forele neelectrice fac ca purttorii de sarcin s aib, pe
traiectorii nchise, o micare continu (fig. 2.16). Pentru purt torii aflai n generator, micarea este determinat de aciunea simultan a forelor neelectrice, electrice i a forelor de frecare. Micarea purttorilor n conductorul
exterior este determinat de fora de natur electric i de cea. de frecare .
ln micare staionar (cnd purttorii au viteze constante)forele snt
n echilibru :
o

F'. + .F,.. + F', = o


pentru

purttorii

din generator ;

F. + "F, =o
pentru cei din conductorul exterior.
Purttorii se mic n sensul forei neelectrice
forelor este :
F,., = k 1 u + qmE.
lmprind cu qm, obinem :

E1
lnmulind

= k, u
qm

+E =

...!!J__ nqm IJ
nq'f,.

+E =

cu l, relaia devine :
l
E 1l= p-1 +El.
A

42

deci

relaia

+ E.

p _!_

ntre

mri mile

--"TI+
n
r - .., + -V J!l7
:
,... !+ ~:::""""~
,.- 1~ 1it
'F 'ii
r-.

=:--..

,_

'

- 'It.

Fig. 2.17

Fig. 2.16

Dar : El = U A B E 1l = e

. pl

i-=

(rezisten a

R9

i obinem:

. 1e = R 9 1

intern

a generatorului)

(2.14)

U AB 1

Aceasta este ecuatia generatorului n sarcin.


Circuitul echivalent este prezentat n figura 2.17.
Dac

1 = O, se

obine a a

cum am

v zut,

e
Relaia

VM;o.

(2.14) se mai poate scrie:

\U

A B = e- R 9 1. 1
(2.14')
Ea arat c tensiunea la bornele generatorului este mai mic dect t.e.m .,
scznd pe m(/sur ce intens.itatea curentului crete (fig. 2.18 ). Mrimea R 9 1
care se scade din t.e.m. se numete cdere de tensiune intern a generatrJrului.
Explicitnd relaia (2.14) n raport cu curentul obinem :

1 = e- UAB'
Rg

de unde se vede c valoarea maxima a curen u ui este aceea la care se anutensiunea la borne. Acest lucru se poate realiza legnd bornele A i . B
ntre ele (punndu-le n scurtcircuit). Intensitatea curentului care rezult se
numete curent de scurtcircuit i se noteaz cu 1 s e :

leaz

(2.15)

c. Legea lui Ohm in circuite cu generator


Considerm un generator (fig. 2. 17) de t.e. m. e
cu rezistena intern R 9 , care alimenteaz un
conductor (pe care l vom numi receptor) de rezisten R. Fie A , B bornele lor de legtur.
Pentru generator putem scrie ecuaia :

UAB

= e- R 9 1.

r,

r,

Fig. 2.18

43

Pornind de la ecuaia de echilibru al forelor care


iri micare prin conductorul exterior :

acioneaz

asupra pur-

ttorilor

F. +F, =O,
prin transformri algebrice similare cu cele ce ne-au condus la (2.14'),
nem pentru conductorul receptor :
UAB = Rl.
Egalnd cele dou relaii obinem :
e - Rvl = Rl
sau
e

1=

cu

Aceast relaie
surs de t.e.m. i

se mai numete
receptor exterior.

obi

(2.16)

legea lui Ohm pentru un circuit nchis

In cazul generatorului n gol neexistnd curent, nu exist transformare


de energie. Un generator n gol este un sistem de conductoare n stare de echilibru
electrostatic.
e Sursa in regim de generator. Scriind ecuaia unui generator n sarcin :
e = Rl + Rvl
i nmulind cu l, ohinem o relaie ntre puteri :
el= Rl 2
Rvl2 = PJ
PJv .
Se observ c puterea J oule dezvoltat n conductor i n generator este acoperit de termenul el. De aceea :

(2.17)
trebuie considerat ca putere dezvoltat de generator. Ea se datoreaz lucrului
mecanic efectuat de forele neelectrice, degarece ele determin apari.ia t.e. m.
a generatorului.
Cum lucrul mecanic al forelor neelectrice se efectueaz pe seama cheltuirii unei energii neelectrice (de exemplu chimice), spunem c o surs n regim
de generator transform energia sa intern ( neelectric) n energie electric.
Dac procesul are loc ntr-un interval de timp !lt, obinem:
eltlt = P J!lt + P Jvflt
sau
(2.18)
adic energia dezvoltat de
efect Joule partial n surs,
torul exterior.

surs ln timpul !lt se transform n cldur prin


datorit rezistentei ei interne, i parial n conduc-

e Surs In regim de acumulator. Dac unei sursei se aplic din exterior


o tensiune la borne mai mare dect tensiunea sa la mers n gol, atunci curentul
44

va circula n sens contrar t.e.m. Schimbnd n


cu -I, obinem :
sau
lnmulind
"i nmulind i

ecuaia

e = U.AB

+ Rgl pe

u.AB = e + R,I.
cu 1 obinem o relaie ntre puteri:
U .ABI= el + Rgl 2
cu llt- o relaie ntre energii :
u.ABIIlt = elllt + R,J21lt,

adic

(2.19)
In acest caz sursa primete din exterior energia electric Il W .Ali (pe la borne),
din care o parte o transform n energie intern neelectric (o acumuleaz), iar
restul o transform n cldur prin efect Joule.
O Observaie. Un astfel de proces se numete "ncrcare" i este posibil numai la anumite surse, care se numesc acumulatoare. Spunem c n acest
caz ncrcm acumulatorul.
O De reinut ! S~em c ori e te ori_ teJm ~Un1eM.iJ. .a1ecu:..J.JJ:n!tului
.Q U acelai sens, gene"atorul cedea:z., energie electric i ori de clte ori snt de sensuri opuse, gener-alorul primete energie electric.

e , Un

sistem de corpuri se consider izolat din punct de ve,dere electric


n jurul su se poate delimita o suprafa nchis prin_..em.e nu trece
curent electric. Experiena arat c sarcina electric total a unui astfel de
sistem este invariabil n timp.Acest rezultat constituie legea conservrii
sarcinii electrice i se enun astfel : sarcina electric a unui sistem izolat de
corpuri este constant :
dac

~2.20)

Conservarea sarcinii electrice este o consecin a faptului c particulele


elementare care intr n constituia atomilor au sarcina constant i
invariabil, egal cu un multiplu al sarcinii elementare q0 = 1,6 10- 19 C. De~arece un sistem de corpuri este izolat atunci cind nu pierde i nici nu c(tig
electroni sau ioni, rezult evident c sarcina sa rmne constant.
e J:<'orma general a legii conservrii sarcinii. Un corp conductor nu
este izolat dac exist o suprafa care-I nconjoar strbtut de curent electric (fig. 2.19). Fie h:. intensitatea acestui curent i qr, (i) sarcina acestui
conductor la momentul t. Intr-un interval de timp llt cuprins intre momentele
t i t
llt, datorit circulaiei curentului prin conductorul de legtur, la
exteriorul suprafeei se va scurge sarcina :
llq = h:.llt.
Ca urmare, a acestei pier en de sarcin, sarcina conductorului din interiorul suprafeei ~ va scdea, astfel nct :

qr.(t

+ llt) =

qr.(t)- llq.

45

lr.=+l

tzr: = +q,
Fig. 2.19

Fig. 2.20

Notnd cu:
qE =
varia.ia

sarcinii din interiorul

qE(t.

t)-

qr.(t)

suprafeei, obinem:

qE = -q = -]Et.

De aici

rezult

:
(2.21)

care constituie expresia cea mai general a legii conservrii sarcinii i se


enun astfel : 11iteza de sc(idere a sarcinii electrice qE din interiorul unei suprafete !: este egal CII intensitatea totalei h a curentului electric care iese din suprafal(i.
O Not. In general, prin Ir. trebuie s nelegem suma algebric a
curenilor care strbat suprafaa !: (pozitivi cnd ies i negativi cnd intr).
Aplicaia 1. Un corp conductor avind la momentul 1 sarcina q = JOOfLC este legal cu alte
corpuri prin/rei conduc/oare prin care circule) curenii 11 = 1 A, J, = 2 A
din figura 2. 211. Care va fi sarcina eleclriccl a corpului dup S fLS .
Scriem :

lr.

11

12

+ 13 =

/:lqE = -JE/).1 = -4

1, = 5 A cu sensurile

4 A; !:li = 5 x tQ- s;
X

5 X 10- = -201.1-C.

Deci:
qr.(t

+ l:lt) =

qr.(t)

+ l:lqr.

= .100 ~.~-c

20 fLC ~

so ~.~-c: .

Apllcatla 2. Armlur(le unui condensalor lncdrcal initial cu sarcinile q = SOfLC se


leagci Intre ele printr-un C'onduclor (v. fig . 2.1 !J ). S se determine inlensilalea .curentului din conductor lllnd C'd In primele 2 1.1-s de la efectuarea legturii armturile se descarccl cu I% din sardna
iniial.

lnconjurlnd armtura pozitiv cu o suprafa :E, putem scrie :


-50

-~.~-c

l:lqr.
100
l E = - - - = - - - - = 0,25A = 250mA.

/:li

46

21.1-S

Capitolul 3

ELECTROTEHNICA CIRCUITELOR DE CURENT CONTINUU

A. ELEMENTE DE CIRCUIT
1. Caracterizarea elementelor de circuit
Prin circuite electrice de curent continuu nelegem circuitele n care
curentii i tensiunile au valori invariabile n timp. De regul, aceste mrimi se
noteaz cu litere mari : 1, E* , V etc.
Componentele unui cirwit electric se numesc elemente de circuit. De
exemplu, circuitul simplu de curent continuu cuprinznd o surs cu t.e.m.
E i rezistena intern R 1, care alimenteaz un rezistor aYnd rezistena R
(fig. 3.1), are dou elemente: sursa i rezistorul.
Elementele de circuit cu douli borne (terminale} de acces se numesc elemente
dipolare.
Atun ci cnd un element eli polar poate fi caracterizat printr-o singur mrime,
el se numete element ideal de circuit (de ext>mplu, rt>zistorul ideal este caracterizat numai de rezistena sa, R).
e Elemente de circuit pashe i acthe.
Un element de circuit de curent continuu se
numete pasiv dac nu poate ceda energie
electric n circuit oricare ar fi sensul curentului prin element (de regul, un astfel de element absoarbe energie electric). Rezistorul
este un element pasiv de circuit.
Un element de circuit se numete activ dac
E
poate genera energie de natur electric n anumite regimuri de funcionare (n alte regimuri
de funcionare, un astfel de element poate,
1
eventual, primi en~rgie electric, fiind un re- L l~l.O_ _J
~e,E!,I!'_ ..J
ceptor de energie). Sursele snt elemente acFig. 3.1
tive de circuit.

r----, r------,

In

regim e/eclroslatic s-a utlllzllt notaia E pentru Intensitatea cimpului electric.

47

LI

II

Fig. 3.2

Fig. 3.3

Un circuit electric format numai din elemente pasiYe se

numete circuit
puin un ele-

pasiv. Un circuit electric care pe lng elemente pasive are cel


ment activ se numete circuit acliiJ.

e Un element dipolar de circuit este complet caracterizat prin relaia


intre tensiunea U la borne i intensitatea I a curentului prin element. Graficul acestei relaii ntr-un plan de coordonate U-I se numete caracteristic
tensiune-curent a elementului de circuit. Elementele de circuit se numesc liniare
dac caracteristica tensiune-curent este o dreapt (fig. 3.2). Elementele de circuit se numesc neliniare cnd caracteristica tensiune-curent Este o curb (fig. 3.3).
Elementele reale de ci"rcuit snt, de regul , neliniare, dar multe dintre
ele pot fi considerate n limite suficient de largi ale curentului i tensiunii
ca fiind liniare.
Teoria simplificat a circuitelor electrice de c. c. se refer la circuite
alctuite din elemente ideale de circuit : rezistorul ideal i sursa ideal.
Utilitatea elementelor de Circuit ideale const n faptul c permit o formulare
simpl a teoriei circuitelor, iar comportarea oricrui element real de circuit
poate fi descris (modelat) printr-o schem echivalent alctuit numai din
elemente ideale. De aceea YOm ncepe studiul circuitelor de c.c. cu studiul
a dou elemente ideale de circuit.

Rezistorul ideal este elementul de circuit care are tensiunea la borne prooricare ar fi valoarea curentului. Factorul
R a rezistorului.
Ecuaia de circuit a rezistorului estr :
porional cu intensitatea curentului,
de proporionalitate este rezistena

U
Conductana

G a unui rezistor este mrimea innrs rezistenei :


G=-1
R'

48

= RI pentru orice I

IGU
Fig. 3.4

Simbolul grafic al rezistorului ideal i caracteristica tensiune-curent (o


care trece prin originea axelor) snt prezentate n figura 3.4.
Rezistorul ideal este un element pasiv :puterea Pn = U 1 = R1 2 = G U2 =
U2
= - este totdeauna pozitiv, fiind efectiv primit pe la borne. Rezistorul
R
ideal nu funcioneaz dect ca receptor de wcryie rlcrtrirci. Puterea primit pe
Ia borne se regsete sub form de cldur dezvoltat n unitatea de timp,
prin efect Joule.
dreapt

3. Sursa

ideal

de tensiune

Sursa ideal de tensiune este un element de circuit care are tensiunea la


borne independentei de curentul care trece prin surs.
Caracteristica U-1 a sursei ideale de tensiune se exprim prin relaia :
1U

Simbolul grafic
i

E, \ pentru orice 1.

caracteristica U-1 snt reprezentate n figurile 3.5, a

b.

ln raport cu sensurile precizate, sursa funcioneaz n regim de generator


cnd curentul prin surs este pozitiv i n regim de receptor cnd curentul prin
surs este negativ. Puterea la bornele sursei, Pb = UI =EI, este pozitiv
n primul caz (regim de generator) i negativ n cel de-al doilea (regim de
receptor). Energia electric schimbat de surs tt prin horne ntr-un inte:val
de timp (t, t + ~t) este~ W=
l
= Pb~t. Energia electric este
u
pozitiv (~ W > O) cnd este
efectiv cedat de surs i neE
gativ cnd este efectiv priO~n.
mit de surs.
o
l
Intensitatea I a curentului prin surs este dependent
b
a
de elementele de circuit coFig.
3.5
nectate Ia bornele sale.
4 - Electrotehllica clasa a X-a

49

, ...

'

--- '
'

B. TEOREMELE LUI KIRCHHOFF

\ li

1. Prima teorem a lui Kirchhoff


Considerm un punct de ramificaie a curentului (punct pe care-I denumim nod) dintr-un circuit
Fig. 3.6
electric (fig. 3.6). Fie I 1, I 2 i I 3 intensitile curenilor prin conductoarele care se ramific
din
nodul respectiv. nconjurm nodul cu o suprafa ~ pentru care, conform
legii conservrii sarcinii putem scrie :

(sarcina

electric existent

pe

suprafe.ele

conductoarelor parcurse de curent


tl.qr.
continuu este invariabil in timp). Inlocuind n enunul legii Ir. = - - - ,
tl.t
obinem:
1

I1

+ I2- Ia= O

(3.1)

Aceast relaie reprezint prima teoremA a lui Kirchhoff referitoare la


nodul considerat. Ea se generalizeaz i se enun astfel : suma algebricil
a intensitilfilor curenilor din laturile care .se ramificil dintr-un nod al unui circuit de curent continuu (reea de c.c.) este nulil :

(3.2)

O Precizare. Dup convenia adoptat n formularea legii conservrii


sarcinii, intensitile curenilor care pleac din nod se iau cu semnul plus,
iar cele ale curenilor care vin n nod - cu semnul minus.
Aplleatle. Din nodul (a) al unei retele de c.c. se ramifictl patru
conductoare. tiind ctl 1, = 1 A, 1, = 2 A i / 3 = 5 A, ,,1 se determine
curent11l 1.
Alegem pentru 1. un sens de referin arbitrar, ca In figura 3. 7,
si aplicm prima teorem a lui Kirchhoff. Obinem:
1,

de unde

rezult

+ 1, -

1,

+ 1.

5 - 1- 2

= O,

1.

1, - 1, -

/1

2 A.

Sensul curentului 1. coincide cu sensul de referin ales arbitrar .

50

(CI} ~~-111-""'!"'

Fig. 3.7

teorem

2. A doua

a lui

Kirchhoff
Considerm

o succesiune (un
de laturi* dintr-o reea de
c.c., care formeaz un contur nchis pe care-I denumim ochi de
reJea (fig. 3.8).
Admind c sensurile de referin ale curenilor din laturi
(fig. 3.8) coincid cu sensurile de
referin ale t.e.m. i considernd
tensiunile de la bornele laturilor cu sensurile de
putea scrie :
U1 + E1 = R1l1
lan)

U2 +E 2

U3
U,

Fig. 3.8
referin

din figura 3.8, vom

R 2 12

+E =
+ E, =

(3.3)

R 3 13

R,I,

Scriem i relaiile de legtur ntre tensiunile la bornele laturilor


bornelor, respectiv :

poten-

ialele

ul = v.. - vb
Uz=Vc-Vb
Us = Ve- Vd
U, = Vct- Va

1
lnmulind

cu (-1) relaia a doua i adunnd parte cu parte se obine:

1 U1- U2

+ U + U, =O

E,- E2 +Ea

+ E, =

(3.5)

Procednd la fel cu sistemul de ecuaii (3.3)


stabilit prin (3.5), obinem i relaia :
1

(3.4)

R1l1- R 2 12

i innd

+R

1a

cont de rezultatul

+ R,I

(3.5')

Am obinut astfel dou. formulri diferite pentru teorema a doua a hii


Kirchhoff (echivalente numai pentru circuite ce conin n exclusivitate elemente liniare de circuit). Avem deci pentru teorema a doua a lui Kirchhoff
urmto~rele enunuri :
- suma algebric a tensiunilor la bornele laturilor ce alctuiesc un ochi
de reJea este nul :
(3.6)

Prin

latur

se

Inelege

orice

poriune

de

reea nerarnlflcat cuprins

Intre

dou

no-

duri.

51

----~~~----- ~---

egal

suma algebriCll a t.e.m. ale surselor din laturile unui ochi de retea este
cu suma algebric a cderilor de tensiune pe rezistoarele laturilor :

(3.7)

Sumele snt algebrice, deoarece adoptnd un sens arbitrar n care


parcurgem ochiul, tensiunile la bornele laturilor care au sensul de referin
opus sensului ales pe ochi intervin n sume cu semnul minus. Aceeai regul
de stabilire a semnelor se aplic i pentru
t.e.m. i cderile de tensiune pe rezistoarele din laturile ochiului.
Aplicaia 1. S se aplice teorema a doua a lui
Kirchhoff pentru reeaua din figura 3. 9.
Conform primului enun vom scrie :

u, - u, + u, =o,
iar
Fig. 3.9

dup

al doilea :

E, - E,

+ E, =

R 1 11

R,I,

+ R,I,.

Apllcat1a 2. In ochiul de retea din figura 3. 1 O


se dau U, = 200 V, U, = 50 V i U, = 400 V. Se
cere tensiunea U., cu sensul de referlnf din figur.
Aplicind prima
Kirchhoff, obinem :

form

u +u
1

de unde
Fig. 3.10 .

rezult

1 -

a teoremei a doua a lui

u' - u. = o,

u, = u,- u,- u, =

400- 200- 50

150

v.

Aplicaia 3. In ochiul de reea din figura 3.11


se dau : R, = 10 Q, R, = 20 Q, R, = 1 !l i curenii i, = 5 A, I, = 1 A i I, = .10 A . Se cere
t .e.m. E,.

Scriind a doua
Kirchhoff

E,
Fig. 3.11

52

obinem

form

a teoremei a doua a lui

R,I, - R,I,
- 20

+ R,I, =

+ 10 = 40 V.

50-

C. STUDIUL CIRCUITELOR ELECTRICE DIPOLARE


CU AJUTORUL TEOREMELOR LUI KIRCHHOFF

referin

1. Reguli de asociere a sensurilor de

ale curentului Ji tensiunii la borne


S analizm

circuitul din figura 3.12 : o surs ideal de tensiune care


un rezistor liniar. Deoarece tensiunea la bornele sursei este
aceeai cu cea de la bornele rezistorului (U = E i respectiv U = Rl), putem deduce curentul prin circuit :
alimenteaz

E
1=-
R

Puterea

electric dezvoltat

de

surs

este cedat rezistorului, unde energia se


J oule. Deci :
Pg

EI = RJ2

transform

cldur

prin efect

Pn.

Fa

de bornele A, B, curentul prin borne i tensiunea ntre borne au sensurile asociate n moduri diferite, dup cum ne referim la partea din stnga
unde este sursa de energie sau la partea din dreapta unde este receptorul
de energie.
Pentru un circuit dipolar se spune c sensurile tensiunii i curentului snt
asociate dupc'i regula utilizat pentru generatoare dac sensurile lor snt cele
pentru sursa eleclrici1 n regim de generator (fig. 3.13). Tensiunea i curentul
au sensurile de referinfcl asociate dupcl regula utilizatc'i pentru receptoare daccl
sensurile lor snt cele utilizate pentru un rezistor (fig. 3.14).
O Important ! Precizarea regulii de asociere a sensurilor de referin
ale tensiunii i curentului la bornele unui element dipolar este obligatorie.
Numai n raport cu aceste sensuri au semnifica.ie valorile numerice ale acestor
mrimi , care pot fi pozitive sau negative.
I

k
~

fig. 3.12

Circvif
dipolor

u
1

Kegvlo de /o
generofoore
Fig. 3.13

Circvif
dipolor

Kegvlo tie /o
rece;Jioore
Fig. 3.14

53

2.

,.. E
Circuit

_,..

pasiv

Rezistena echivalent a unui


circuit dipolar liniar i pasiv este
raportul dintre tensiunea aplicat
la borne i intensitatea curentului prin circuit (fig. 3.15).

Fig. 3.15
Relaia

Conexiunile re:z:istoarelor

de calcul este :

R,=j
S analizm,

pe

aceast baz,

asocierea n serie

n paralel a rezistoarelor.

a. Asocierea in serie
Pentru nceput s
Deoarece V= V 1
inem:

considrrm dou

+V

2,

unde V 1

RJ

= R 11 + R 2 1

de unde, simplificnd cu 1 '# O, se


R,

Deoarece

R,

-:

G,

rezistoare legate n serie (fig. 3.16)

= R 1 1, V 2 = R 2 1, iar V= R,l, ob -

obine

Rt

+ R2

(3.8)

1
1
R 1 = - i R 2 = ....-__;:G;;.J,__ _ ___, G2
1

obinem:

-=-+Gt
G
G

(3.9)

sau :
(3 .10)
Dac

elementele s ni identice, R c = 2IJ

Gc = -

G
2

Fig. 3.16

b. Asocierea in paralel
Dac

cele dou rezistoare snt conectate n paralel, at unci rezistenta


se determin punnd condiia ca pentru aceeai t ensi une ntre
borne curentul prin borne n cele dou variante s fie acelai (fig. 3.17).
echivalent

rezistena

Curentul prin

valent

este I =

primei teoreme
este dat de:

i,

.!!_
R,

echi

conform

I,

a lui Kirchhoff,
I1

+ I2

=.!!_i

U 2 = ..!!___
R1
R2
Fcnd nlocuirile i simplifi cnd cu U 1= O, obinem :

unde I 1

l
J -

Rl

Rz

,.1

......

Re

T
Fig. 3.17

R.

R1

R2

-=-+sau sub

alt form

(3.11)

:
(3.12)

Mai

obinem,

evident,
(3.13)

Dac elementele sint identice, atunci G, = 2G

R,. =

R
2-'"

11

c. Generalizarea relaiilor de calcul


al rezistene/ar echivalente
Procednd la fel putem stabili relaiile de calcul pentru cazul n care snt:
asociate n serie sau paralel un numr n de rezistoare diferite.
Astfel, pentru n rnistoarc n scrie (fig. 3.18) teorema a do~a a lui
Kirchhoff ne d:

u=

VI

+ u2 + ... + Un,

unde U = R,I i Uk = IR, (k = 1, 2, ... , n).


Fcnd nlocuirile se obine, dup mprire prin /,
1 R. = R1
J

R1

Rz

relaia

+ R2 + ... + Rn, 1
Rk

Rn

Re

u(~ y Yj-u(:J
Fig . 3.18

55

pe care o mai scriem

sau
(3.14)
Dac

Fig. 3.19
i

Dac

atunci prima

G, =

rezistoarele snt identice, R,


G
-.
n

nR

vom considera aceleai elemente legate in paralel (fig. 3.19),


teorem a lui Kirchhoff ne d :

i = 11 + 12 + . . . + 1"'
un d e 1

u .

=-I

R,

Inlocuind

1~; = -

R~c

(k = 1, 2,

curenii i mprind

n).

prin tensiunea U

R.

R1

R2

R"

obinem

-=-+- + ... +-.


relaie

care se mai scrie :

(3.15)

sau

Dac

rezisloarele snt identice, G,

= nG

R,

R
n

= -.

Aplicaia 1. Rezlslenele rezisloarelor


din figura 3. 20 au valorile R. = 1 !1,
R, = 2 O, R, = 6 .n. Sti se afle rezl~lenfa

Rz

echivalent .

n cazul de fa Intilnim o asociere


mixtA: R 1 cu R, In serie i, ImpreunA, In
paralel cu . R, . Utilizind relaiile (3 .8) i
(3.12), aflm :

---

.-]R, = -(R. + R,)R, l

56

R 1 + R,

+ R,

...2 !1.

Fig. 3.20

Aplicaia

din

figura

2.

3. 2 1

R, = 3 il, R,
echlvalenltl .

Rezlslenele

au
6

valorile

rezlstoarelor
R, = 4 il,

IJ

I alei se identific asocierea mixt ;


R, In serie cu R, i R, In paralel. Utilizind
relaiile de asociere aflm :

R,

R,

-",

_]

il. Stl se afle rezislenfa

R,R,
+ --=--=R, + R,

+ ~=6!1 .
3 + 6

liz
~

KJ

hg . J .:2 1

3. Diviz.oarele de tensiune Ji curent


a. Divizorul de tensiune
Prin divizm de tl'nsiune se nelege circuitul alclituit din dou rezistoarc in
sene in scopul de a ubjine o tensiune mai miCli dect tensiuma V de la bor 11 1'/e
sistemului (fig. 3.22).
Curentul care trece prin df'vizor este :

iar tensiunea care ne

intereseaz, s

V2

zicem V2 , este
V
R2l = R2
,

R1

+ R2

respectiv:

V 2 -V
-

adic

fraciune

(3.16)

~-R~

din tensiunea la borne.

Aplicaie. Imaginai
i

R2
R1

un dispozitiv care stl permlttl obtinerea unei tensiuni ajusta bile intre zero

o valoare /imlttl U.

Futem utiliza un reostat cu un singur sul de rezisten R, prevzut cu un cursor mobil ..


Simbolul grafle al dispoziti vului este cel din figura 3.23. 1Tenslunea dintre cursor i horna O, pre-

supus de potenial nul, este Uz= U!...., unde

.t

este rezistena reostatulullntre Ct)rsor i borna

de

mas.

La deplasarea cursorului de jos In sus, tensiunea Uz

crete

de la zero la U .

u
u
Fig. 3.22

Fig . 3.23

57

r,

",

-
Fig. 3.24

b. Divizorul de curent

Prin divizor de curent se n e leg~ circuitul format din douii rezistoare tn


paralel plasat intr-o latur a unui circuit cu scopul de a ob/ine prin unul dintre
elemente un curent mai mic decit curentul principal 1 (fig. 3.24).
Cele dou elemente asociate n paralel prezint o rezisten
R1R2
R. =
i deci tenshmea comun Ia bornele lor este :
R1
R2

echivalent

U
Curenii

IR .

prin fiecare dintre elementele divizorului snt :

(3.17)
i

Aplicat la 1. Un galvanometru CII rezistenta de 9, 9


indicd 1 mA pe diviziune. Sct~la aparatului posedd 50 div. Sd se determi ne rezistenta untului dacd dorim ca Instrumentul sd poatd fi
folosit pentru a mdsura cureni pln d la 1 A (fig . 3.25).
Din formula dlvl:zorulul de curent
1,

R,

R,

,,

+ R,

deducem :

R,
n,. -1

R, = --;

unde n .. =

-1

este raportul tn care se demultlpllc curentul


1,
prin galvanometru tn prezena untulul. Deoarece
1, ,... =o 50 x 10- = 5 x 1o- A, rezult :
Fig. 3.25

58

101

5 1(} 1

n = --=-=20
..

deci:

R,

9,9

= --- =

,...
0,521 u .

20-1

ApllcaJia 2. S se determine rezistenta ampermetrului din problema precedent.


Rezistena ampermetrulul este rezistena echivalent a celor dou elemente conectate In
paralel : galvanometrul i untul.

RA =

R,R,
.
R,

ApllcaJia 3.

o,52t x 9 ,9 = 0495
0,521 + 9,9

+ R,

n.

se determine tensiunea la bornele ampermetrului dac acul deviaz la jumtatea

~cal ei.

Curentul prin ampermetru este jumtate din curentul maxim pe care-I poate Indica
tensiunea la borne este :
UA = 0,5 X 0,495 = 0,247 V.
AplleaJI!j. -1. Ce rezistent trebuie conectatd n serie
cu un galuanometru aulnd rezistenta de 9,9
pentru a dispune de un uollmetru capabil s msoare tensiuni pln la
30 V (fig. 3. 26)? (ICI captul scai ei cunntul este de 50 mA).
Cind acul deviaz la captul scalel, tensiunea la
bornele galvanometrulul este U 1 = 50 x 10- x 9,9= 0,495V.
Utlllztnd formula dlvlzorulul de tensiune, scriem :

deci

de unde se

Fig. 3.26

R,

R,

R 44

obine rezistena adllonal

R.a

R,(n. - 1),

u
u,

n. = - este raportul de dPmultlpllcare al dlvlzorulul de tensiune format cu R ,. i R _4 Pentru


30

n. = - - = 60,61

rezult:

0,4{'5

u =
Apllealla 5.

se determine rezistenta

R.
sau,

dup

9,\) x (60,61 - 1)

R-,

+ R. 4 =

' 11

590,1

n.

.tu up/icalia ' c/entd.

+ 9,9 = 600 O,

legea lui Ohm :

R,=

u
30
-=--1,

5 10-

4. Sursa
O

llu lttw t : u

= 590,1

3 x 1o
5

600

n.

real de tensiune

sur real

vzut c

ecuaia:

de tensiune este un generator care are rezistentii internl1. Am


un astfel de generator funcionnd il sarcin este caracterizat de

U..tB = e - R ~1,
59

~.--Rt~.,

cpE

u
1

o.O---~o

Fig. 3.27

a
sau, cu

notaiile

adoptate pentru circuitele de c.c. :

~ E-Rtl

(3.18)

unde R, = Rv este rezistenta internt'f a generalorului.


Teorema a doua a lui Kirchhoff ne permite s stabilim schema echivalent cu elemente ideale care este descris de aceast ecuaie (fig. 3.27, a).
Observm c spre deosebire de sursa ideal de tensiune, pentru care U nu
depinde de /, tn cazul sursei reale tensiunea la borne scade cnd curentul crete.
La functionarea ln .gol (1 = O) :

Ujr,.o = U0

E.

La functionarea fn scurtcircuit (U =O):


Uo
Rt

E
R,

llu=o= I,c =

-= -.

Caracteristica tensiune-curent este o

dreapt

Aplicaia 1. O sursd reald de tensiune are U, = 12 V


valenl{l cu elemente ideale.

(fig.

3~27,

b).

I,.= 120 A. Se cere schema eclli-

Elementele Ideale sint :


E

= U = 12 V;
0

U0

R, = -

1.,

12
n
= - - = 0,1u.

120

Aplicaia l!. O sursd reald de tensiune debitea:d 11 =.10 A la U1 = 100 V i 1 2 = 20 A


la U 1 = 50 V. Se cere schema ei echivalentd, tensiunea de mers In gCJl ~~ intensitatea curentului de
scurtcircuit.

Din ecuaiUe U1

=E

- R,11 i U,
R

Din prima

ecuaie

60

= E-

u.
,-- 1,u,- 1,

R,I, obinem :

100- 5o
20- 10

= 50.

rezultA :

= U 1 + R,1, =

100

+5

x 10 = 150 V= U 0

)u

Iso

lsc
Recepfor

6enerofor

o
Flg. 3.29

Fig. 3.28

Obinem

de asemenea :
lu

150

Ri

=- =-

real

5. Suna
fmprind ecuaia (3.18) cu

U
R,

R,,

30 A,

de cur nt

obinem:

E
R,

-=--1=1oc-1

sau
1,. = -

u +1 =

R,

11

+ 1.

Prima teorem a lui Kirchhoff ne permite s stabilim o schem echivalent (fig. 3.28), n care elementul ideal care debiteaz curentul 1 .. se numete surs ideal de curent. Pentru o surs ideal de curent R, = oo, (1 1
= O) i 1
1,. pentru orice U (fig. 3.29). De regul I ,. se mai noteaz_ i

cu 1 ~
Ansamblul format din sursa ideal de curent 1n paralel cu rezistenta intern a generatorului' se numete surs real de curent.
Caracteristica curent-tensiune a sursei reale de curent este reprezentat
n figura 3.30. Se observ c pe msur ce tensiunea crete, intensitatea
curentului debitat de surs scade pn la valoarea 1 = O cnd U = F 11 ~

= R,1, .
Apllcala

1. Un generator are t.e.m. E

rezistena interni! R,

O, 5

100 V

O. Sil se determine sursa echi-

valentil realii de curent.

E
100
lu = - = R,
0,5

= 200A;

R,

= 0,5 O.

2. Un generator are U, = 200 V i ---::-+-------~~~U


200 A. Srl se determine sursa realii echlvalentil df

Aplleala

I,. =

cur.ent.

I,

1,.

= 200

A; R,

= !!!_ =
11

200

200

= 1 O.

Flg. 3.30

61

Putem rezuma astfel rezultatele obinute mai inainte:

u
q

orice generator electric avtnd


tensiunea de mers tn gol U0
i
curentul de scurtcircuit
I.c poate fi reprezentat fie printr-o sursif realif de tensiune ale
cifrei elemente ideale se determinif prin:

~i IR~=R~~~Uo

Fig. 3.31

~
1,.
(fig. 3.3l,a),'- - - - - . . . J

fie printr-o sursi1 realil de curent ale ci1rei elemente i.dede !le determinif prin :
(fig. 3.31, b).

6. Asocierile surselor ideale


a. Asocierea surselor de tensiune
Dou surse de tensiune ideale i asociate tn serie n montaj adiional
(fig. 3.32, a) admit o surs echivalent cu t.e.m. E, = E 1
E 2
Dac sursele snt n opozitie (montaj diferenia)) ca n figura 3.32, b,
t.e.m. a sursei echivalente este E, = E 1 - E 2 Prin urmare, un sistem de surse

ideale de tensiune asociate n serie admit o sursi1


cu suma algebric a t.e.m. a surselor componente :

echivalent

cu t.e.m. egalif

(3.19)

O Atenie ! Dou surse ideale de tensiune se pot conecta n paralel


numai dac tensiunile lor electromotoare snt egale (E 1 = E 2 = E). T.e.m.
a sursei echivalente este atunci, E. = E.
I
El

Ez

)u-

I
Ee

{]

Fig. 3.32

62

Fig. 3.33

b. Asocierea surselor de curent


Dou surse ideale de curent asociate in paralel admit o surs echivalent
de curent cu curentul I g e = I 91 + I 92 cnd sursele snt conectate n montaj
adiional (fig. 3.33, a).
Dac sursele snt n opoziie (montaj difereniat) (fig. 3.33, b) curentul
sursei echivalente este I 90 = I 91 - I 92
Prin urmare : un sistem de surse ideale de curent asociate in paralel admit

o surs de curent echivalent a11lnd curentul egal


surselor componente :

CII

suma

algebric

a curenfilor

1g.

E lgk
k=l

(3.20)

O Atenie ! Dou surse ideale de curent se pot conecta in serie numai


au curenii egali (I 91 = I 92 = I g) Curentul sursei de curent echivalente
cu sursele n serie este curentul lor comun, I 9 , = I g
dac

7. Asocierea surselor reale


a . Asocierea n paralel a surselor de tensiune
Fie circuitul din figura 3.34 pentru care cutm elementele E, i R, ale
unei surse echivalente.
Determinarea elementelor se face pe o cale simpl, transformind sursele
de tensiune in surse de curent (fig. 3.35).
I

Fig. 3.34

Fig. 3.35

63

E 1 = E 1G1 i E:l = E 2G2


Rl
R2
se pot nlocui cu o singur surs avnd curentul E 1G1 + E 2G2 = 1 ge
Rezistena intern a sursei de curent (respectiv conductana ei) rezult
din asocierea n paralel a celor dou rezistene (conductane). Scriem deci :
Cele

dou

curenii

surse ideale de curent, cu

(3.21)

sau

Revenim acum la o
t.e.m. echivalent :

surs

de tensiune, care va avea

rezistena intern

R.

(3.22)

O Concluzie. T.e.m. a sursei echivalente este valoarea medie ponderat a


t.e.m. ale surselor componente, ponderile fiind conductan(ele interne. Rezistenta
intern a sursei echivalente se determin ca i cnd rezisten(ele surselor ar fi n
paralel.
Aplicaia 1. Sd se determine elementele sursei de tensiune echivalente cu doud surse identice

rn paralel.
Conform

relaUlor

stabilite :

2EG

E, = - - = E
2(;

R,

r----.----o

=-

2
Aplicaia 2. ln circuitul din figura

3. 36 putem considera cd sint figurate doud


surse In paralel, una dintre ele avind
t.e.m. nuld (E 2 = 0). Sd se determine
(/ elementele sursei echlPaleilte de tensiune._
Aplicm relaia :

E, =

E,
R,R,
.-=-
R R, + R
1

==

R,

E
1

este :

R, =

64

R1

R1

lnlocuiete

ln care se
Obinem :

Rezistena intern

----~----~
--+~

Fig. 3.36

1
1
E,- +E1 R1
R,

R 1R 1
R, + R 1

R1

+R

E1 . -

O,

b. Asocierea in serie
a surselor de tensiune
Dou surse de tensiune asociate n scrie admit o surs echivalent cu E. i R , (fig. 3.37)
care se determin punnd condiia ca pentru aceeai tensiune
la borne bornele s fie traversate
de acela i curent. Putem scrie relaiil e 'evidente :
'

din care

obinem

E,- R , l

Fig . 3.37

identificnd termenii :

E . = E,

+E

Pentru n surse,

relaiile

de asociere

rezult

imediat:
(3.23)

(3.24)
Dac

cele n surse snt identice atunci :


E , = nE;

R . = nR.

c. Asocierea in paralel a surselor de curent


Putem interpreta sistemul formal din n surse reale de curent conectate
in paralel ca fiind alc tuit din n surse ideale de curent i n rezistoare n
paralel. Elementele sursei echivalente rezult atunci imediat
(3.25)
i

(3 .26)

5 - Electrotehn!ca clas' a x-a ..

65

Pentru n surse identice

relaiile

devin:

1 ge = ni g

G, = nG.

v, A, a

v, .a

{/

Fig. 3.39

Fig. 3.38

Apllcnpe. S se afle sursa de tensiune echivalent cu sistemul de surse din figura 3. 3 8.


Se transform:\ sursa de tensiune n surs1 de curent, dup care se aplic regu Ilie de
asociere In paralel a surselor reale de curent. Obinem :
E
1 = -

+ 1, =

R, = 1
1

Sursa de tensiune

echivalent

E,

10

+ 6 =:: 16

0,5 = 0,5 =
1,5

+ 0,5

A;

2._ il.
3

(flg. 3.39) are deci elementele :

1.,R,

=
R,

16 X - = 5,33 V;
3

o,33 n .

D. ANALIZA CIRCUITELOR ELECTRICE


CU AJUTORUL TEOREMELOR LUI KIRCHHOFF
1. Diagrame orientate de cureni i tensiuni

Tensiunile la bor.nele laturilor i curenii prin laturile unei -reele electrice


satisfac teoremele lui Kirchhoff. Prima teorem a lui Kirchhoff se refer la
curenii prin laturile care se ramific dintr-un nod. A doua teorem se refer la tensiunile la bornele laturilor ce alctuiesc un ochi.
S urmrim modul de aplicare a teoremelor lui Kirchhoff la analiza
circuitelor de c.c.
66

a. Aplicarea primei teoreme a lui Kirchhoff


Dup

cum

tim,

tilor curenilor

prima teorem
din laturile care se

stabilete c
ramific

~ ~ 1

unde cu R s-a notat

mulimea

1.

= O,

suma algebric a intensi dintr-un nod este nul :

indicilor lalurilor care se

Apllt>o!lu 1. intr-un circuit cu trei noduri i ase laturi


( N = 3, L = 6) se cunosc valorile curenilor aa cum se indicti
In figura 3. 4 o. S se verifice prima teorem a lui Kirchhoff.
Aplicind teorema pentru fiecare nod scriem identitile

+8 5 +7 -

(a)
(b )

(c)11 -1- 1 -

ceea ce
enunul

dovedete

8 =

4 -

5 -

BA

(ajo~ o(b)

"~pA

o;

O.

(c)

intensit i'1ile curenilor

n nodul (b).

~~,: r~A/J

1 = O;

11 -

ramific

sint in acord cu

Fig. 3.40

primei teoreme a lui Kirchhoff.

O Observatie. Pentru Yerificarea primei teoreme a lui Kirchhoff nil este


necesar s se reprezinte circuitul cu toate detaliile sale. Este suficient s se figureze- numai nodurile i laturile circuitului cu sensurile curenilor figurai pe
laturi. O asemenea reprezentare simplificat a circuitului se numete diagranu1
orientat

de

Apllt>olo

cureni.

2. Se

diagrama de

cureni

elin figura 3. 41 . Se cere

se determine curen/ii necu-

noswi.

Scri1nd prima

teorem

In nodurile (a), (b)

(c)

obinem :

+ 2- 1 - 3 = O;
(b) I , + 1 + 1 - / 1 - 2 =O;
(c) 1, + 1 + 3 =O.
(a) J,

Rezolvind sistemul ,

rezult

1 1 =2A,

1, = 2A, l , =-4A.

Deoarece 13 < O, sensul reala! curentului prin latura respectiv este opus sensulul de refeales arbitrar.
n figura 3.42 se indic diagrama complet a curenilor (toate valorile sint indicate In
amperi) .
rint\

(d)

{c)
Fig. 3.41

Fig. 3.42

f.i7

(a)

Fig. 3.43

Fig. 3.44

In vederea rezolv rii unui circuit este necesar s cunoatem num rul
independente ce se obin prin aplicarea primei teoreme a lui Kirchhoff. Pentru a g si acest numr s analizm dou circuite simple, ale cror
diagrame de c ureni snt prezentate n continuare.
Se verific imediat c pentru circuitul cu dou noduri din figura 3.43 se
obine, n ambele noduri, aceeai ecuaie: I 1 I 2 + Ia= O sau, ceea ce
este acelai lucru - I 1
I 2 - Ia = O.
Pentru circuitul cu trei noduri din figura 3.44 se pot scrie ecuaiile :
ecuaiilor

(a) I1
(b) I4
(c)

+ I + Is =O;
+ I ; - I l - I2 =o;
2

-Ia-I~-1 5 = 0 .

Dintre cele trei ecuaii, numai dou snt independente (de exemplu, a treia
primele dou ecuaii cu (- 1) i adunndu-le).
intr-o reea electric cu N noduri se obin, aplicind
prima teoremcl a lui Kirchhoff, N-1 ecuaii independente. Deci :

ecuaie se obine nmulind


Rezult, prin generalizare :

>'I~:=O

(b=1 ; 2, . . . , N-1).

b. Aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff

e Reamintim aici enunul sub prima form : suma algebric a tensiunilor la bornele laturilor unui ochi este nul . Scriem deci :
1

~ U~:=o.J

unde prin P s-a notat mulimea indicilor laturilor ce intr. in componena


ochiului (p) . In suma respectiv semnul este plus dac sensul de referin
al tensiunii coincide cu sensul in care parcurgem ochiul. In caz contrar,
semnul tensiunii este minus.

68

Aplicaia 1. Sd se verifice teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiurile specificate pe diagrama de tensiuni
din figura 3.45 Toate tensiunile sint Indicate In voli .
Pentru ochiurile ( 1), ( 2), ( 3) se obin Identitile :

( I)

+ 17 +

25

O;

( 2) 15
10 - 25 = o;
(3) 17- 10- 7 =o.

O Observaie. Pentru aplicarea celei de-a doua


teoreme a lui Kirchhoff conform primului enun, nu este
necesar s se figureze circuitul electric In amnunlme .
Este suficient s se figureze numai nodurile i laturile cu
sensul tensiunilor la borne marcat pe acestea (fig. 3.45).
O asemenea reprezentare se numete diagramd orlentatd
de tensiuni.

Fig. 3.46

Fig. 3.45

Fig. 3.47

Aplicaia 2. Intr-un circuit cu L = 6 laturi i N = 4 noduri (fig. 3.46) se cunosc trei tensiuni la borne. SIJ. se determine tensiunile necunoscute i stJ. se lntocmeasc diagrama de tensiuni.
S construim direct diagrama de tensiuni (fig. 3.47). Reprezentm mal Intii tensiunile
cunoscute. Din ochiul 1 rezult apoi U, = 40- 10 = 30 V, Similar se obine U, = 10 V i
U, = U, - U , "; 30- 10 = 20 V.

Numrul ecuatiilor independente de tensiuni pe ochiuri este egal cu


ochiurilor independente.

numrul

un ochi se numet:! independent n raport cu alte ochiuri dac nu poate


fi constituit din laturile acestora. De exemplu, n figura 3.48 ochiurile formate din laturile 1, 3, 6 ; 6, 2, 4 i 3, 4, 5 snt independente deoarece fiecare

dintre ele are cel puin o latur pe care .


celelalte nu o au. In schimb ochiul format din laturile 1. 2, 5 nu mai este independent n raport cu primele trei deoarece este constituit din cte o latur a
fiecruia dintre aceste ochiuri. Deci dac
L este numrul total de laturi ale unei
reele i N numrul total de. noduri,
conform teoremei lui Euler numrul de
ochiuri independente este :
(3.27)

.--"" ' '


('f~
) .-- 11, o ~
--..,
_..."...-&] ! ~ UZ
.-.1
,
\ o
(7}
U. (21
)
, ~
~1
0
'\ \
u'fl
1
o
~
'
~
rs-/
' , ..... ~ / /
- _ __ _

f' /
/f{

f'" /

Fig. 3.48

69

In cazul reelei din figura 3A7 (L = 6, N = 4) :

e = 6-4

+ 1=

3.

Aa cum un ochi oarecare rezult din ochiurile independente, ecuaia


pe un ochi neindependent rezult printr-o sum algebric a ecuaiilor ochiurilor independente. S verificm aceast proprietate pe circuitul din figura
:~.48 cu L = 6, N = 4, e = 3 , pentru care ecuaiile pe ochiurile independente snt :

vl + v6- v3 =o,
v2- v4- v6 =o,
V3

+ V,.,....-

V:;

pentru ochiul 1 ,.
pentru ochiul 2 ;

O, pentru ochiul 3.

Pentru alte ochiuri, de exemplu ochiul 4,

obinem

Ultima ecuaie rezult adunnd ecuaiile 1, 2 i 3.


Prin aplicarea celei de-a doua teoreme a lui Kirchhoff ntr-un circuit
cu L laturi i N noduri se obine deci un sistem de e = L - N
1 ecuaii
independente de tensiuni pe ochiuri:

:E

Vm =O (p = 1, 2, ... , e).

meP

e Utilizarea teoremei a doua a lui Kirchhoff in cea dea doua formulare.


Adesea circuitele de c.c. conin numai rezistoare i surse de tensiune. Dup
echiYalarea elementelor reale de circuit cu elemente ideale, o latur oarecare m
a unui astfel de circuit poate fi compus, cel mult, dintr-un rezistor ideal
i o surs ideal de tensiune legate n serie. Putem atunci utiliza teorema a doua a lui Kirchhoff sub forma: suma
algebric a t.e.m. din laturile unui ochi de reea este egal cu suma algebric a cderilor de tensiune pe rezistenele laturilor ochiului. Putem deci
scrie :

:E Em = mEP
:E

mEP

Rmlm

(p

= 1, 2, .... e).

La aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff sub aceast form, ochiul


se parcurge de dou ori : odat pentru t .e. m., a doua oar pentru
cderile de tensiune pe rezistoare.
O Precizare. Semnul unui t.e.m. este plus dac sensul ei coincide cu sens ul
ales pe ochi {n caz contrar semnul este minus). Semnul un ei cilderi de tensiun e
Rmlm este plus dac sensul curentului prin rezistor coincide cu sensul ales p e ochi
(in caz contrar semnul este minus).
de

reea

Aplleala

1. St'i se deduct'i ecuatiile sa/isft'icute de lnten sllt'i/ile curen/ilor prin cele trei laturi

ale circuitului de c.c. din figura 3.49.

Circuitul are L = 3 lattmi i N = 2 noduri. Rezult Ci = L - N + 1 = 3 - 2 + 1 = 2


ochiuri independente. Ce!' trei cureni J" J" 10 au sensurile precizate In figur . Ecuaiile obinute

70

prin aplicarea celor


sint urmtoarele :

(O)

teoreme ale lui Kirchhoff

dou

+ 1,- 1, = O ;
E,- E , = R,/
R,1,;
E, + E, = R,J, + R,1,.

(a} 1 1

(1}
(2}

1 -

E:J

S detaliem modul de aplicare a celei de-a doua


teoreme a lui Kirchhoff, de exemplu, pentru primul

~--~~~-----J~

ochi. La prima parcurgere a ochiului se constat


c sursa E, ure acelai sens al t.e.m. cu cel ales pe
ochi, pe cind sursa E, are sensul contrar. n
membrul sting al ecuaie!, t.e.m. -E, va fi cu

Fig . 3.49

semnul plus, iar t.e.m. E , - cu semnul minus . La rezistoare, cderile de tensiune au acelai sens cu cel al curenilor. Prin urmare tensiunea R,l, are semnul plus deoarece sensul curentului 1, coincide cu cel a l ochiului, In timp ce tensiunea R,1, are semnul minus deoarece sensul
lui 1, este opus sensului ochiului. Astfel, la a doua parcurgere complet a ochiului se obine
suma algebric a celor dou cderi de tensiune pe rezistoare, CII semnele respective, sum care
reprezint membrul drept al ecuaie!.

O Obser\'Rlle. Forma particular obinut pentru cea de-a doua teorem a lui Kirchhoff
este valabil i pentru circuite linia re care au surse de curent. n acest ca?, pentru ochiurile
care conin i surse de curent se aplic forma general a celei de-a doua teoreme a lui Kirchhoff,
In care se Inlocuiesc tn funcie de cureni numai tensiunile la bornele rezistoarelor i se pstreaz
ca necunoscute tensiunile la bornele surselor de curent.
Apllcniu

2. S se obin
circuitului din figura 3. 5 O
aplicind, acolo unde este posibil,
forma parlicu/arti a celei ele-a doua
teoreme a lui 1\.irchhoff.
ecuaiile

Ecuaiile care rezult folosind prima teorem a lui Kirchhoff


rlimln nemodificate . Deci :

(a) 11 = 1,

(b) -1,

+ 1, + 1, ;

+ 1, +1, + 1

=O.

n ecul)ii s-a efectuat sub10= l g' unde lg este curentul debitat de sursa ideal de

stituia

curent. De ..uirece laturile care formeaz primele trei ochiuri nu conin surse de curent, a doua
a lui Kirchhoff poate fi aplicat direct In forma sa particular . Se obine :

teorem

(2) O= R,I,- R,l , - R,l,.;


(3) -

E,

Ultima

R,1,- R,1, .

ecuaie,

pentru ochiul 4,

re z ult

- R,l, -

pe baza formei generale


Ug

este :

O.

71

2. Rezolvarea circuitelor cu ajutorul teoremelor


lui Kirchhoff
Obinerea valorilor numerice ale intensitilor curenilor i tensiunilor
dintr-un circuit de c.c. cuprinde trei etape i anume :
- stabilirea sistemului de ecuaii al circuitului ;
- rezolvarea sistemului de ect.wii ;
- verificarea s o luiei.
Pentru stabilirea sistemului de ecuaii, rezumnd cunotinele insuite
din subcapitolul D .1, desprindem urmtoarele concluzii:
- pentru un cirwit de c.c. cu L laturi i N noduri se pot scrie :
- N-1 ecuaii ntre cele L intensitli ale wrenilor prin laturi ;
- L-N +1 ecuaii ntre cele L tensiuni la bornele lalurilor;
Se obine sistemul de ecuaii :

meA

lm =O

(a=

1,

2, ... , (N-1));

EVm=O(p=1,2, ... , (L--N+1)),

meP

rezolvat.

format din L ecuaii cu un numr dublu, 2L, de necunoscute, i


anume:
Im (m = 1, 2, ... , L) - intensit'ile curenilor prin laturi;
V m (m = 1, 2, . .. , L) - tensiunile la bornele laturilor ;
sistemul de ecuaii trebuie completat cu nc L ecuaii pentru a putea fi

Dac circuitul este liniar, sistemul se completeaz cu L ecuaii liniare


ntre perechile de mrimi 1m i V m Astfel, de exemplu, dac cirwilul are
numai rezistoare i surse de tensiune, ecuaiile de legtur snt :

E;n +V ," = Rm

Im (m = 1, 2, ... , L),

scrise .pentru toate cele L laturi. Aceste ecuaii includ i situaiile particulare n care latura este alctuit numai dintr-un rP.zistor (cnd se va considera Em = O) sau numai dintr-o surs de t.e.m. (cnd se va considera.
R 111 = 0). Pentru un astfel de circuit, prin aplicarea teoremelor Kirchhoff
se obine sistemul :

E h =O (a= 1, 2, ... , (N -1));


{ E Em = E Rmlm (p = 1, 2, ... , (L- N + 1)),
meP
meP .
. keA

(3.28)

alctuit din L ecuaii, cu tot attea necunoscute: curenii / 1 , / 2 , , IL prin


cele L laturi.
Dacii circuitul are i surse de curent, atunci :
- fiecare surs de curent determin curentul prin latura respectiv,
adic reduce numrul curenilor necunos c ui cu o unitate, dar adaug o nou
necunoscut, tensiunea la bornele sursei;
- num rul de ochiuri pe care se poate scrie a doua teorem a lui Kirchhoff n forma sa particular .se reduce, dar, pentru ochiurile rmase se
poale aplica a doua teorem a lui Kirchhoff n forma sa general. Prin ur-

72

mare, I m acest caz rezult un sistem de L ecuaii cu L necunoscute, care


snt toate tensiunile la bornele generatoarelor de curent i toate intensit
ile curenilor prin laturile de circuit care nu conin surse de curent.
S urmrim parcurgerea acestor etape prin analiza a dou circuite de
curent continuu .

Apllcntln 1. Sti se determine inten


sitdfile curenilor debitall de cele dowi
surse de t.e.m. ale circuitului din figura
3.51, In care E, = l9 V, E , = 7 l" ,
R , = 2 11, R , = 1 11, R, = 3 11.
Stabilirea sistemului efe ccuafii. Circuit ).Il are L = 3 laturi, N = 2 noduri i
deci O = L - N + 1 = 3 - 2 + 1 = 2
ochiuri Independente . Alegem sensurile
celor trei cureni. Alegem ochiurile i
precizm sensurile lor de
parcurgere .
Putem acum trece la aplicareateoremelor
lui l{irchhoff. Se obin trei ecuaii :

Iz

Fig. 3.51

(a) 1, + 1, = 1,;
(1) E, = R,1 1 + R,1,;
(2) E , = R,1, + R,1,.

Efectulnd Inlocuirile numerice se

obine

sistemul de

1,

+1

ecuaii

= 1,;

= 21, + 31, ;
7 = 1, + 31, .
19

1
S-a Incheiat astfel prima

etap,

prin

obinerea

unul sistem de trei

ecuaii

necunoscute : cel trei

cureni.

Sti re:olvtim acest sistem. Se elimin Intensitatea 1,, substltuind expresia acesteia din prima
In celelalte dou ecuaii :
Se obine sistemul :

ecuaie

19 = 21, + 3(1, + 1,) = 51, + 31, ~


{ 7 = 1, + 3(1 1 + 1,) = 31, + 41"

care are dou ecuall cu


metoda reducerii). Vom

dou

necunoscute .

S rezolvm

acest ultim sistem (de exemplu, prin

obine :

1, = 5 A. l , == -

Rezolvarea sistemului de ecuall (a


doua etap ) se Incheie cu deter:nlnarea
curentului 1,, din prima ecuaie.
Rezult :

1, = 5- 2 = 3A.

Cu valorile cunoscute ale lntensit


ilor curenilor se pot Intocmi diagramele orientate de cureni i, respectiv,
de tensiuni (fig. 3.52).

2 A.

10

(a)

(b)

~1~/
o

Fig. 3.52

73

15

.-\plll'atla 2. In circuitul din


figura 3. 5 .3 valorile tensiunilor eleei ro
motoare ale surselor de tensiune, intensitii curentului sursei .de curent i
valorile re:istenJelor sint indicate direct
In dreptul elementelor respective. S
se rfectuc:c ana/i:a cirrui/u/ui .
Deoarece / . = ti i N = i se
vor scrie trei ecuaii de cureni i trei
ecua 111 de tensiuni. Se obine sistemul :

Fig. 3.53
(a) 11 = 1,+ 1,;
(b) I ,
0,25 = I. :

(c) I, +Ia= 0,25;


( 1) 9 = 10 1 1 + 5/, ;

(2)- 6,5
(3)

u. -

51,- 151,- 20/,

15/~

=o.

Diagramele de cureni i tensiuni snt reprezentate n figurile 3.54, a,


soluiile marcate pe figuri n amperi i respectiv n voli.

b, avnd

V
G,S

fa)

(b)

)\j:-6~
. ~i)
{d)

(d}

(c}

{C)

Fig. 3.54

O serie de circuite liniare pot fi analizate direct, ntocmind concomitent cele dou diagrame, de cureni i de tensiune. S urmrim acest mod
de analiz printr-o aplicaie.
Apllratle. S se determine intensitile curenilor prin laturile circuitului reprezentat in figura 3.55, a. Xalorilcl.e.m. i al e rc:islcnrlor sint notate direct pc schem .
Circuitul are X = 3 noduri i /. = 7 laturi. Nodul (c) este conectat la mas. ntre nodui'lle (a) i (c); respectiv Intre (b) i (c) s't nt conectate cele dou surse cu t.e.m ., de 12 \'i respectiv
6 \ ' , astfel c potenialele nodurilor (a) i (b) fa de mas sint cunoscute : v. 2! 12 \' i V b =
= 6 V; diferena de potenial Intre nodurile (a) i (b) este \ ' - \ ' b = 6 \'(fig. 3.55, b).
6 kil sint legate Intre nodul (a) i mas. Intensitile curenilor
12 V
12 \'

prin aceste rezlstoare au valorile - - = 4 mA i respectiv - - = 2 mA . Similar se calculeaz


3 '<il
6 kil
curenii prin rezistorul de 1 kil legat Intre nodul (b) i mas, precum i prin rezlstoarele de 2 kil
i 6 kfl legate Intre nodurile (a) i (b) (fig. 3. 55, c) . Curenii debital de sursele de t.e.m. rezult
Rezlstoarele de 3 kil

74

(a)o~

l o(b)
(c}

Fig. 3.55
prin apllcarea primei teoreme a lui Kirchhoff pentru nodurile a i b; astfel c diagrama de curenti
este complet (fig. 3.55, d). Diagrama de tensiuni complet (dig. 3.55, e) justific valorile curenllor obinui n diagrama de cureni.

Adesea, rezolvarea unui circuit de c.c. se simplific dac elementele


conectate n serie sau n paralel snt nlocuite prin elementele echivalente.
S exemplificm aceasta pe un exemplu.
Apllea!le. S se determine cderea de tensiune la bornele rezistorului de 15 o !l i intensitatea
curentului prin rezistorul de 300 !l din circuitul de c.c. repreuntat 111 figura 3.56, a.
<;.lrcultul dat poate fl echivala t cu cel din figura 3.56, b dac se ine cont c :
- rezlstoarele de 100 !l i 200 !l sint In serie i sint echivalente cu un singur rezl!tor de

3oo n ;
de 200

re:dstoarele de 300 !l

600 !l sint legate In paralel

sint echivalente cu un rezistor

n;
75

(a)

,- -- --- .....

v,n

200

!50

Fig. 3.56
sursele de 200 V

55 V, ln serie, slnt echivalente cu una

singur ,

cu sensul celei de

200 V, de valoare 145 V.


Circuitul echivalent (fig. 3.56, b) este mai simplu
N

= 2 noduri,

dar numai L

a acestui nou circuit,


Soluia obinut

= 3 laturi,

cu una mal

prezentm soluia

poate fi rezolvat mal

puin . Fr

uor .

Are tot

a intra In detaliile de rezolvare

din figura 3.57 .

pentru circuitul echivalent este

suficient

pentru determinarea

mrimllor

terutc. n figura :l. f>i . sint repre zentate diagramele de cureni i tensiuni ale circuitului dat;
deduse direct din diagramele circuitului" echivalent.

(a)

Fig. 3.57

3. Metode

i teoreme de rezolvare a circuitelor liniare

de curent continuu

o. Metoda
Considerm

circuit este :

76

superpoziiei

circuitul din figura 3.58, a. Intensitatea curentului prin

E,
R

E2

I'

!"

=E
[]R +E,[]R

Fig. 3.58
~

1 este suma a doi termeni, 1' = E 1 / R i 1" = E 2 / R, ce


pot fi caiculai din circuitele din figurile 3.58, b i c, n care fiecare dintre
cele dou surse ideale, E 1 i E 2 , se afl pe rnd singur n circuit.
Aceast metod de calcul poate fi aplicat oricrui circuit liniar, pentru
care este valabil urmtoarea teorem de superpozitie : intensitatea curenObservm c

tului electric prin orice latur este suma algebric a intensitfilor curenti lor pe care
i-ar stabili in acea latur fiecare dintre sursele de t.e.m. ale circuitului, dac s-ar
afla singur in circuit.
Aplleatle. - V n circuit cu dou surse ideale de tensiune t trei re:tstoare are schema din
figura 3. 5 9. S se determine intensllflle curenfllor prin laturile circul/ului aplicind teorema superpozlfiei _i s se verifice solutia ob/inut cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff.
Pentru circuitul din figura 3.59 obinem dou circuite, reprezentate de asemenea In figura 3.59, In care se afl pe rind sursele de 24 V 118 V.

Fig. 3.59

fa

Circuitul cu sursa de 24 V poate fi


de bornele sursei :
R,

r~olvat

determinind mal Intii

rezistena echiv!llent

36

= 2 + - - = 4 n.
3+6

Curentul debltat de surs are Intensitatea 24 V /4 !l = 6 A. Fa de acest curent,


rezlstoarele de 3
~1 6
formeaz un divizor, astfel c 3/(3 + 6) = 1/3 din curent, adic
2 ~re'ce prin rezlstorul de 6 !l, restul de 4 A lnchlzlndu-se prin rezlstorul de 3 !l. Aceste rezultJte sint cuprinse In diagramele din figura 3.60, a. Un calcul similar conduce la valorile reprezentate In figura 3,60, b, pentru circuitul cu sursa de 18 V.

77

6Amt.A

~-5Am2,5A

4,5Af t \ 1 , 5 A

(V +\1)=9\l)
a

Fig. 3.60
Curenii reali pot fi acum calculai efectulnd sumnren algebric a curenilor corespunz
tori din cele dou circuite. Astfel, curenii ,.parlali" de 2 A i 1 A, stabilii prin rezlstorul
dt> 3 !l de sursa de 24 V, respectiv de cea de 18 V, au acelai sens prin rezlstor i deci curentul
reni, cu acelai sens, este efectiv suma lor, 2 + 1 = 3 A. Curenii ,.parinll " prin rezlstorul de
2 n nu lns sensuri opuse . n consecin, curentul real este dat de diferena lor, 6-1,5 = 4,5 A
i va avea sensul curentului mal mare, adic al celui de 6 A. Soluia corespunztoare circuitului
dat prin enun este reprezentat In figura 3.60, c.
Compararea diagramelor de tensiuni pentru cele trei circuite (fig. 3.60, d, e, () arat c
nu numai orice curent este suma algebric a curenJi/or ,.parJia/1" , ci i orice tensiune la borne este
o sum algebric a tensiunilor ,.parJiale".

O Observaii. 1) Metoda superpozi i ei se poate aplica similar i pentru


circuite coninnd surse de curent, eliminarea unei surse ideale de curent ntrerupnd latura n care este situat.
Aitllentle. In circuitul din figura 3. 61 sursele ideale de curent avind
pe rezislorul de rezislenf R . Sti se afle curentul 1 prin re:islor.
Aplicind prima teorem a lui KirchhoCC In nodul (a) obinem:

intensll/ile

debitea z

adic superpoziia curenilor

Ig,

1 = 1 ,, + 1 "
care corespund schem elor din figura 3.61, b.

(6)

~g,

I-I'+T"-I.
- - 91 +T.!Z
b
Fig. 3.61

78

111 i

1,,

2) ln cazul cnd circuitul cuprinde i surse reale de tensiune (sau de


curent), acestea trebuie considerate ca surse ideale de tensiune n serie r.u
rezistoare (sau surse ideale de curent n paralel cu rezistoare), astfel nct,
cnd se elimin din circuit o surs anulm de fapt tensiunea sa electromotoare,
rezistena intern rmnnd n circuit.
Apllenle. O surs real de tensiune avind E = 1 o \' i R 1 = 1 n.i o surs real de curent
avind 1 = 1 O A i R = 2 il debl/ea: In paralel pe un receptor cu rezistenta R = 2 il . Se
cere intensitatea 1R a curentului din receptor .

a
Fig. 3.62

aa

n figura 3.62 se prezint schema circuitului i cele dou circuite cu cite o singur surs,
cum cere teorema superpozliei. Obinem mai Intii :

1,

=
R1

Aplicind

superpoziia

R,

10

5 A; 1, = 1

rezult

11

+ 1,

Aplicind formula divizorului de curent,

R1

Considerm

10 ..!_
2

5 A.

= 10 A.

obinem

n.
2
1R = 1, ----''-- = 1 0 - -

Kirchhoff

R.

:
1,

- b. Metoda

Rt

R,

+ R

curenilor

+2

5 A.

de ochiuri (ciclici)

circuitul din figura 3.63, a. Prin aplicarea teoremelor lui


sistemul de ecuaii :

obinem

79

lt= 1;

It= Iz

IT,/tt0'
r
1'

a
Fig. 3.63
S rezolvm
obinem sistemul

sistemul prin metoda

substituiei.

Eliminnd curentul / 3

8/1 +2(11 +12)= 16;


{ 412 + 2(11 + 12) + 20,
care poate fi pus sub forma :
(8 + 2)I1 + 2I2 = 16;
{ 211 + (4 + 2)I2 = 20.
Din a doua

ecuaie

deducem :

11 =
care, nlocuit n prima

ecuaie, d

10(10- 3I2)
Calculnd

20-61.

+ 21

= 1o - 3 I 2>

= 16;

i ceilali cureni , obinem

I1

1 A

84

I. = -

28

= 3 A.

13 = 4 A.

Reducerea numrului de ecuaii, obinut prin metoda substituiei,


poate fi realizat direct prin alegerea unor nJi ne.cunuscute, astfel nct
prima teorem a lui Kirchhoff s fie automat satisfcut. Noile necunoscute
snt cureni fictivi, numii curenti de ochiuri sau curenti cicli ci ; fiecare parcurge
toate laturile ce alctuiesc un ochi independent.
S admitem c prin cele dou ochiuri ale circuitului din figura 3.63, b
circul curenii de ochiuri I~ i /~ ,cu sensurile din figur. Curenii reali prin
laturile circuitului pot fi exprimai n funcie d~ aceti cureni fictivi. Astfel
/ 1 = 1~, I 2 =
I;, iar 13 = I~
1;, deoarece prin latura a treia trec n acelai sens ambii cureni de ochiuri.
Aplicnd a doua teorem a lui Kirchhoff pe cele dou ochiuri, obinem :

8I~ + 2(1~ + 1~) = 16 ;


2(I1 + I2) = 20,

{ 412
adic :

80

(8 ,+ 2)/~ + 21~ = 16;


{ 2/1 + (4 + 2)I 2 = 20.

Acest sistem este identic cu cel obinut mai sus, prin aplicarea t ememelor lui Kirchhoff, dup substituirea curentului / 3 Sistemul admite ns o
interpretare diferit . Astfel observm c ecuaiile curenilor de ochiuri au
forma:
R 11 li
R12/~ = Ei;
(3. 29)
{ R 21/1
R 22/2 = E2,

+
+

unde R 11 i R 22 se numesc rezislen(ele proprii ale ochiurilor, R 12 = R 21 este


rezistenta comuni! a ochiurilor, iar E~ i E; snt t.e.m. de ochiuri.
Rezistena proprie a unui ochi, ntotdeauna pozitiv, este suma rezistenelor Iaturilor ochiului. Rezi~tena comun a dou ochiuri este rezisten a
laturii comune celor dou ochihri dac latura comun este parcurs n acelai sens de curenii celor dou ochiuri. Rezistena R 12 = R 21 este egal
cu rezistena laturii comune cu semn schimbat dac latura este pa rcurs
n sensuri contrare. T.e.m. de ochi este suma algebric a tuturor t .e.m.
din acel ochi i se calculeaz la
fel ca n cazul scrierii formei parTA
JA
BV
12V
ticulare a celei de-a doua teoreme ~
a lui Kirchhoff.
Soluia sistemului e c uaiilor dr
A
ochiuri este :
(]
b
1~ = 1 A ; 1; = 3 A
i poate fi verificat
ntocmind
Fig. 3.64
diagramele de tensiuni i cureni
(fig. 3.64).

"~]:Jav

Aplicaie. Considerm circuitul n punte


elin figura 3. 6 5, avnd valorile mrimi/ar
marcate pe circuit. S determinc1m wrenfli
aplicind metoda curen/ilor de ac/riuri.

Circuitul are L = 6, N = 4 deci O =


N + 1 = 6 - '1 + 1 = 3 ochiuri independente. Fie 1~. 1~ i 1~ curenii ciclici
asociai acestor ochiuri alese ca In figur .
= L -

Ecuaiile

generale pentru trei ochiuri

se vor scrie :

Fig. 3.65

In care, In conformitate cu regulile stabilite mai sus , vom avea


R 11 = R,

R 12

R,.

+ R , + R, = 10 !l ;
=

R 5 ~ 4!1

Observaie .

R"

Ru

= R,.

E~

E~ =O; E; = O

R .,

R 31

=-

R,

+ R, + R = 13 !l ;
5

-R,

R ,.

R,

=12 n;

-4 !l; R.,

R 32

+ R, + R =
6

= R, = 6 !l;

E = 80 V.

R , < O deoarece latura 2 este

parcurs

In sens opus d e

1~ i 1~.

6 - Electrotehn!ca

cla~.a

a x-a

81

Substltulnd In

ecuaii obinem

101~

41~
- 41;

+ 41; - 41~ = o ;
+ 13!; + 61~ = o;

+ 61~ + 121~ =

80.

Rezultil:
dln laturi rezultil din superclrllcl care parcurg laturile :

Intensltillle curenilor
poziia curenilor

1 1 =1~=10A.

Fig. 3.66

l,=- 1;+1~= - 10+15=5A ; 1, = - 1;=10A;

1,
1,

1~

+ 1; =

10 - 10

= 1; + 1~ = - 10 + 15 =
= o; I 6 = 1~ = 15 A.

5 A;

Diagramele orientate ale acestor cureni i ale curenilor de ochiuri sint prezentate In
figura 3.6.6.
O ObsenAru c rezolvarea aceleiai probleme cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff ar fi
necesltat rezolvarea unul sistem de ase ecuaii cu ase necunoscute .

c. Metoda

potenialelor nodurilor

S rezolvm circuitul din figura 3.67 alegind ca necunoscut potenialul


nodului (a), i considernd nul potenialul nodului (b) (V,, = 0). Tensiunile
ht bornele celor trei rezistoare i curenfi prin ele pot fi exprimai n funcie
de potenialul Va = U, aa cum se poate urmri pe diagramele de tensiuni
i cureni din figurile 3.68, a i b.
Constr.tm c a doua teorem a lui Kirchhoff este automat satisfcut
Rmine de indeplinit numai pri~a teorem a lui Kirchhoff, adic :

E 1 ........" U
R1
Ordonind,
(

_1

+E

2 -

U _

.!!._ = O.

_ ___.--.,_

obinem

:
E1

+E

~
~
~
~
~
Cu valorile numerice date (fig. 3.67.) :

(~ +: +~)u=Is6+~o.

uit u~s
:

;__.--.,__~

Rs

R2

+ _1 + ~) U =

de unde rez

Va

v.

..L

1..11.

JJ_

+L-_1_6_v_ _ _,.___

Notind nodul cu indicele 1, ecuaia:


se poate pune sub forma :

''()
lfb'=

r31

obinut

GaU 1 = I,.

82

..

Fig.

__,...._..,.---ol20 V

3~67

~z-'-U

E,-U (a}

Eru

(a)

\(ljJ
o

(b)

Rz

{b)

a
Fig. 3.68

Dac circuitul ar
. ialele nodurilor (1) i
de dou ecuaii :

fi avut trei noduri, atunci notnd cu V1 i V 2 poten(2), i alegnd V 3 = O, s-ar fi obinut similar un sistem

unde tensiunile U 1 i U2 snt respectiv egale cu potenialele V1 i V2 (U 1 =


= Vt-Va; U2 = V2-Va)
Conductanele Gu i G22 se numesc conduclanfele proprii ale nodurilor.
Ca i mai sus, o conductan proprie a unui nod, ntotdeauna .pozitiv, se
calculeaz fcnd suma conductanelor laturilor legate la acel nod. Conductana G12 _:__ G21 este conductanfa comuni! ntre nodul (1) i nodul (2), egal
cu suma cu semn schimbat a conductanelcir la.t urilor ce leag direct nodurile (1) i (2). Curenii I c 1 i I IC 2 se numesc curenti de ~curtcircuit_ Un curent de scurtcircuit se calculeaz prin adunarea. algebric a curenilor pe care
i-ar injecta n nod sursele din iaturile legate la acel nod, dac laturile ar fi
scurtcircuitate la borne.

n,v

Apllcale.

St'l se rezolve circuitul


din figura 3. 6 9 cu ajutorul metodei
tensiunilor ../a no!furl.
Ecuaiile tensiunilor la noduri
sint:

1 1 1)
(-+-+4
8
2

u, - -1 u. =322

i)

i
( -+-:-+1
1
20
--U,+
u.=-,
2
2
4 . 4
4

Fig. 3.69

adiel :

- U , - - U,
8
2

= 8;

1
-u., + u. = 5.

83

V
:J.'f

75,2

6,S

~tJ
o

b
Fig. 3.70

obinem:

Rezolvind sister

~~

Calculm curenii ;

= 16,8 V

U, = 5

+ U,

= 13,4 V.
2
h . t. ocmim diag ram ele din figura 3. 70, ma i Intii cea de tensiuni

cea de cureni.
'4
.
Deoarece teoremele lui K irchhoff sint verificate Identic,

soluia obinut

este cea

a ;Joi

corect .

d . Metode de transfigurare
A transfigura un circuit nseamn a-1 transforma ntr-un circuit echivalent cu el. De eL mplu, un lan . de rezistoare legate n serie poate fi substituit printr- un singur rezistor avin d rezistena egal cu suma rezistenelo r
rezist oarelor; un generator rea l de tensiune se poate echi v-ala cu un generator
real de cu rent . a . m .d. I n elec t rot eh ni c , metodele de transfigurare se utilizeaz pent ru simplificarea circuitelor i uura re a stu9,iului lor.
Transfigurarea
triunghi-stea i
stea-triunghi. Circuitul
din figura 3.71, a, e numete ci rwit n stea, iar cel din figura 3.71 , b se numete
ci rcnit n triunghi. Elementele lor s nt R 1 , R 2 , R 3 (pentru stea) i R 12 , R 23
i R 31 (pentru triunghi).
A transfigura triunghiul in stea nseamn a gsi elementele R 17 R 2 i
R 3 ale unei reele n stea care poate nlocui n orice condiii reeaua 1n triunghi (deci care este echivalent cu triunghiul). Prin urmare, se dau R 12 , R 23
i R 31 i se cer R 1 , R 2 i R 3 Trebuind s fie echivalente n orice condiii ,
cele dou circuite snt echivalente i atunci cnd se alimenteaz numai la
(T}

(!)

I
7

R,=G

'

(3)

(2)

. Fig. 3.71

84

cte o singur pereche de borne, de exemplu ntre bornele (1) i (2), borna (3)
fiind n gol (liber) (fig. 3. 71 ). l n acest caz cele dou rezistene echivalente
trebuie s fie egale :

R1

+R

+ R31)
R12 + R23 + Rs1
RdR~3

2-

ln mod analog, alimentnd pe la bornele (2), (3) i (3, (1) se obin:

R2

+ Rs =

Rs

R2s)

+ R 3 + R31
2

ecua.ii obinem:

R +R
1
2
Scznd

23

R~1(R12

+R =

R 12

Adunnd cele trei

+ R!2) ;
+ R + R 31

R2~ (Rsl
R 12

+ Rs =

R12R2a + R23Ra1 ~~ -R31R12


R12 + R23 + R31

pe rnd din aceast relaie cte una dintre ecuaiile precedente,

ob.inem:

(3.30)

Pentru cazul particular n care


egale:
se

rezistenele

din laturile triunghiului snt

obine:

Apllcatle. Se d triunghiul cu R,. = 2 !l, R,.


echivalente.
Obinem, cu relaiile de mnl sus :

= 3 !l i Rs = 5 !l ; se cer rezlstenele stelei

R1

1 .Q;

R2

0,6 .Q;

R, = 1,5

n.
H5

b
Fig. 3.12

Pentru a transfigura steaua in triunghi,' alimentm pe rnd cele dou


de exemplu . pe la bornele ( 1) i (2) cu bornele (2)
i (3) n scurtcircuit. Calculm conductanele echivalente, care trebuie s
fie egale; obinem .succesiv :
reele ca n figura 3.72,

G12 . + G31 _-

G1(G2 + Ga)
,
G1
G2
Ga

+
G2(Gs + G1)
,
G1 + G2 + Ga
Gs(Gl + Ge)
G1 + G2 + Ga

G23

+ G12 -

G31

+ G2 3_-

Rezolvnd acest sistem de

ecuaii

ca

in cazul preceden,t,

obinem:

(3.31)

Pentru cazul particular n care


egale:

conductanele

'

G.1 = G2 = G3 = GA =

circuitului n stea sint

- ,

RJ..

obinem:

.
G12 = Gu

de unde

86

rezult

RJ.. =

RA
3

= Gat = -

RA

ca

in

GJ..
= -

.3

= -,
3R

aplicaia anterioar.

Aplica! la 1. Se dd steaua cu G,
ghiului echiva/eni.
Gu

0,2
0,2

0,3

+ 0,3 + 1,5

= o, 2 S,

G,

= 0,06 S; G.,

= o, 3 s- i G, = o, 6 S
0,15

= -- =

0,15 S : G11

; se cer elementele triun-

0,1

=-

= 0,2 S.

Reznlt i:

R"

20

= - n ; R., =
3

n.

Aplica! la 2. Se dd reeaua In punte din figura 3. 7 3, In care valorile rezistenfelor sint indicate 1-e (igurd . Se cere sci se calculeze cur:entul debilal de sursei .

E=80V

b
Fig. 3.73

Transflgnrm
figur,

trlnnghiul format din re:..lstoarele R, ; R,

iR,

In stea

i obinem reeaua

din

In care :

R~ =

R,R,

n ;

R,R,
R,

R,R,
R,

R, =Re+ R~

= 2 x 4 = o,8
10

R,

R; =
echivalent

+ R,

+ R, +

R; =

Rezistenta

= 2 x 4 = o,8
10

n;

R,

R,

+ R, +

4 X 4
= - - = 1,6fl.
10

R,

e circuitului astfel

+ (R2 + R,)(Rs + R,) =


R2 + R, + Rs + R,

obinut

+ 0, 8 +

este si'mplu de cAlculat :

(0,8
3)(1,6 + E-)
0,8 + 3
1,6 + 6

16 il;
3

81)
= - = 15 A.
R,
16

1 = 16 = -

Se

obine acelai

rezultat ca la

apllcaut

privind

curenll

de ochiuri, dar mult mal rapid .

87

Transfigurarea reelelor in genl.'ratoare echi valentl.'.


Generatorul echivalent de tlmsiune ; teorema Hl.'lmholtz-Thevenin. Considerm o surs avnd t.e.m. E i rezistena intern R 1, care alimenteaz 5. un
recep tor de rezisten R.
Conform legii lui Ohm, intensitatea curentului va fi :

R +R1
Ne punem urnJ.:t toarea ntrebare: dac nu se cunosc parametrii sursei,
ce ncercri (msurri) ar trebui s facem pentru a putea calcula intensitatea curentului pentru orice receptor R dat? Observm c dac receptorul
este -deconectat (sursa este n gol : R = oo) obinem 1 =O, iarU ABa = E,
U Ano fiind tensiljnea la bornele sursei n gol. Da c bornele sursei snt scurtcircui tate (R = 0), atunci U An = O, iar intensita tea curentului de scurtcircuit
va fi

Ded ucem deci

Ob inem a adar:

1= _

.ABO
___:.=--:.._

UA,BO

1.oc
a di c[t es t e suficient s msurm tensiunea de mers n gol UAno i intensitatea curentului de scurtcircuit. Observ m ns c R 1 este rezistena sursei
pasi vizate, adi c rezistena ce se obine anul nd t.e.m. (p strnd numai
rezistena intern). Aceast rezisten o n otm cu R.An r1 O binem deci:
1

U A BO

R+

R .1BO

Ace ast rel a i e exprim teorema lui Helm holtz i Thevenin i este foarte
g'l'nerala in sensul u rm ttl.ur: dacii la doui'i bornc .\. lJ ale un ei rcfelc liniare active
coneclilm un receptor R , atunci intensitatea curentului din latura AH se ca lculra:zii cu relajia :

1 AB

UABO
= --C.:..::..=---

R ABO

'

._,

un de :
U Ano este tensiunea ce se stabilete la bornele A, B c nd se scoate din
circuit rezistena R (funcionare n gol) ;
88

rezistena reelei

pasivizate

fa

de bornele A, B , adic recnd se anuleaz t.e.m.


interne.

zistena reelei (mai puin latura AB}


ale suJ;selor, pstrnd rezistenele lor
Aplicaie. Considerm dou

pe un rezislor de

Rz

~~.,

<bE, <bE2
8

f,ll"

N~

~~8

cbE
8

debilind

Rr

generatoare reale (fig. 3. 74, a) legale in paralel


R. Se cere inlensilalea curentului 1 AL.

rezisten

Fig. 3.74

Aplicind transfigurarea generatoarelor de tensiune in paralel (fig. 3. 74, b)

ABO -

E,R, + E,R, i RABO


.R 1 + R,

obinem:

R,R,
R, + R,

Rezult:

+ E,R,
+ R,

E,R,
_
1AB-

R,

R+

Aplicaie numeric :

Se

E, = E ,

R,R,
R, + R,

E,R,
RR,

10 V; R, = R,

+ E,R,

+ RR, + R,R,
=

1 Q; R

9,5 O.

obine :

10

J AB

= - - - - = 1 A.
9,5

+ 0,5

Formula lui Helmholtz i Thevenin sugereaz schema echivalent din


figura 3.74, c, n care E = V ABo i R; = RABo Aceast schem echivalent
activ se numete generatorul echivalent de tensiune al circuitului tn raport
czz bornele A,B.
Putem enuna deci urmtoarea teorem a generatorului echhalent de
tensiune al unei reele aethe; n raport cu dou bor11e A ,B, orice ref ea liniari'i aciiVl1
de curent continuu se poate . transfigura intr-un generator echivalent de tensiune
avnd t.e.m. E = V ABa i rezistenta interni! Ri = RABa

89

'--------o

Generatorul echivalent de eurent ; teorema lui Norton. Transfigurnd generatorul echivalent de


tensiune n generator echivalent
de curent (fig. 3.75), obinem generatorul echivalent de curent al
reelei n raport cu bornele A, B.
Putem enuna deci i urmtoarea
teorem a generatoruhi.i echhralent
dP. eurent al unei retele active: in
raport cu dQu borne A, B orice re/ea
liniarii activ de c.c. se poate transfigura ntr-un generator echivalent de
df g= J srAn= u ABO
curen t avzn
- z. conRAna

Fig. 3.75

ductanfa

echivalent GAno =
.

Aplleatle. Generatorul ecllivalent de tensiune alune/ releie de c.c. are U,. 8 o


10 !l. S se .determine generatorul echitalent de curent .
1

UABO

R,.w
Considerm

100
10

lOA;

GABO

_1_
R,. 8 o

= !_ =

conductan G = _!_.
S calculm
R

RABO

100 V i

R,. 8 o =

0,1 s.

10

genertorul echivalent de curent al unei

pe un receptor de

. 1 .
- -.

reele

care

debiteaz

tensiunea U AB la bornele

receptorului.

Folosind teorema divizorului de curent,

obinem

Inlocuind n expresia tensiunii, obinem:


IAB RC
U A B = _ ____;.;.;;;_...;.__
G
GABO

(3.33)

Aceast relaie exprim matematic teorema lui Norton, care se enun


astfel : tensiunea la bornele unei la.turi pasive de contluctan{li G conectdte fntre
bornele A. 13 ale unei ref ele li ni are active de c.c . este egal cu raportul dintre intensitate wrentuiui care se stabilete la scurlcircuitarea bornelor i suma dintre conducLan/a G. a laturii i conduclanfa G,. 80 a retelei pasivizale {a( de bomele A, B.

90

Aplicaia 1. Douli re/de


avind U~so = 100 V, R~so==
= 2 Q i u::ao = 200 V i
R::ao = 40 debiteaz In paralel
pe la~ura AB de rezistenf R=
= 4 !l (fig . 3. 76). S se determine tensiunea U AB i intensitatea curentului din laturir.
Considerm

I'

I:li

'

~
Q.;"'

'n)'.:
8

generat 0arele

echivalente de curent avind

Fig. 3.76

parametrii :.
1 =
g

U~so

Conductanele

= 100

R,cao

50 A

1 .. =

u::ao

200
4

..

R,cso

50 A.

lor vor fi :

..

GABO = - - = - = 0,5 S i GABO = - - = - = 0,25 S.


2
R~BO
R'.:ao
4

intensitatea curentului de scurtcircuit (fig. 3.76) va fi :

1,. AB
conductana reelei

1;

1;

+ 50 =

= 50

paslvlzate va fi :
GABO = G~ao + G'.:ao

Iar

conductana

Aplicind formula lui Norton

0,75

s,

laturii AB va fL:
1
1
G= - = -

UAB

100 A,

100

0,25+0,75

= 0,25 S.

obinem :

lOOV i1AB

GUAB

O Oblervn!le. Din schema din figura 3.76 mai


,

1R

UAB

loO .

= -.- = -.- =
1/.~BO

:!

0,25

100

25A.

rezult :

- lJ
100
- 25 A '
50 A i 1" -.~B
- --R
U'..;so
4

A
dec,!.
.,.. prima

reea

nu debiteazA curent

In receptor.
Apllea!la 2, In. reeaua din figura
3. 7 7, n generatoare rea e de tensiune
diferit avind t .e.m. E,. E,, .. . , E. ~i rezisten/tle Interne R., R,, . . . R. debiteaz
In comun pe latura A B de rezisltn/6

Se cere

tet:~sl"mea

Rezolvm

Fig. 3.77

R.;~.s

la bornele laturii.

problema cu

formula

lui Norton.

91

obinem

Punind bornele A, B In scurtcircuit,

evident :

Conductuna reelei pasivizate fa de bornele A, B In gol va fi Gtt.llo=G,+G+ ..


(laturile sint paralel). Aplicind formula lui Norton obinem :

+ G.

(3.34)
Aceast relaie

mal este cunoscut


Pentru cazul particular In care

E, = E, = ...

sub denumirea de {ormula lui Millmann .

B.,G, = G, = .. = G.

R ,

se obine:
_
V AB-

nGE

nG

GE

+ GAB

deci :
VAII

IAB

=--

E
=----

RA+n

relaie cunoscut

de la legarea surselor de tensiune Identice In paralel.

Aplleatla 3. Dou surse req.le functionind In paralel alimenteaz un receptor de rezistent R.


Ce relatie trebuie s exi~te tntre t.e.m. ale surselor i rezistentele lor interne pentru ca prin receptor
sCi nu treac curent ?
Deoarece:
]AB

Din formula lui Mlllmann

VAB
=-=

rezult

0 .=> VAB

0.

sau
E,

- + E,
- = O,
R,

ele

R,

adic

E,

R,

E,

= -- -.
R,

T.e.m. trebuie s fie orientate In opoziie i s alb valori direct proporionale cu rezlstenlor Interne.

e. Teorema transferului maxim de putere

e Puterea maximA absorbitA de receptor. Considerm o surs real de


tensiune, avnd t.e.m. E i rezistena intern R,, care debiteaz pe un re92

ceptor de rezisten R (fig. 3.78). Presupunnd c sursa


este dat, se pune ntrebarea n ce situaie puterea absorbit de receptor va fi maxim.
Pentru a rspunde la ntrebare, considerm puterea
absorbit de receptor :

RJ2.

Conform legii lui Ohm :


E
1=--R +R 1

astfel

puterea se

Fig. 3.18

prin :

exprim

E~

RE 2

= -(R-+-R-t)- = (j~ + JR
2

r.

T.e.m. E fiind dat, puterea va fi maxim cnd numitorul va fi minim.


Pentru a gsi minimul numitorului, observm c produsul termenilor este
consta nt:
Rt JJR
R

R 1

Din matematic se tie c dintre toate perechile de numere al cror


produs este constant, suma numerelo~ e minim cnd ele snt egale: (de
ex. 1 x 16 = 2 X 8 = 4 X 4-+ 4
4 < 2
8 < 1
16). Prin urmare,
deoarece produsul termenilor din paranteza de la numitor este constant,
suma lor va fi minim cnd ei snt egali :

Rt
JR.

J-R-+

R = R1

! n acest caz puterea maxim va fi:


(3.35)
Ajungem astfel la
putere : un generator

cind

rezistena

urmtorul enun

transfer

rezistorului este

al teoremei transferului maxim de

unui rezistor o putere

egal

cu rezistenta

intern

EZ

- - atunci
4 R,
a generatorului.

maxim

Putem reprezenta puterea ca funcie de R, (fig. 3. 79), observnd c:


pentru R = O, P = O ;
pentru R = Rt, P = Pmaz;
pentru R = oo, P = O.
Un receptor care satisface condiia de transfer maxim de putere se numete adaptat sursei. Adaptarea receptoarelor se utilizeaz de obicei n tehnica semnalelor (radiotehnic, televiziune etc.).

93

Dac

definim randamentul transferului energiei ca :

Pdt
P,dt

P
P,

1)=--=-.

unde

total dezvoltat

este puterea

de

surs,

ob

inem :

R
Se observ c randamentul este cu atlt mai mare cu clt R,
P = Pmax R = Ri i se obine randamentul

r, (p)l p

o,;)

1 =
=-

ma:r

R. Pentru

r::oo:, o.
= ,)

Acest rezultat este natural deoarece atunci cind rezistena receptorului


este egal cu reziten~ intern a sursei, acestea fiind strbtute de acelai
curent disip pu'teri egale RF = R 1 12 i deci puterea dezvoltat de surs
se consum jumtate n surs i jumtate n receptor.
In tehnica energiei electrice,_ (centrale, reele etc.) randamentul de 50%
este total nesatisfctor i deci receptoarele nu se adapteaz surselor .
de

.\pllt'atla 1. O surs avind t.e.m. E ;= 5 O V


R. S se determine Il i P .ax

R1 =

O,

5 !l

debiteaz

pe un, receptor adaptat

rezisten

Il ,

=c

E'

=-

0,5 !l ; P mar
.

4R 1

2 500
4

0,5

= 1 250 W .

:\pllt'atJa 2. Dou surse reale de tensiune avind E 1 = 50 V; E, = 100 \' ; R11


R., = 2 !l debi;ea :<i pe un receptor adaptat . S se determine R si P ma
Generatorul echivalent va nvea :
50
100
E =

E 1G'1

G1

-+-

+ E ,G;

1
1

+ G,

-+
1

2
1

= =

1 !l

100 V;
1,5
.

R.R, . = ~ -- .3_ !l.


R' = _..,:_..:..._
R 1 + R,
3
3
Deci:

P., 40

= R 1 = - !l;
3

(100}

E
1,5
= - = - - = 1 667 W .
4R 1
8
3

Aplleatla 3. O surs avind E = 100 l' i R 1 = 1 il debiteaz pe un receptor puterea P =


1 000 W. Stl se determine rc2isttn/a receptorului .i randamentul transferului.

94

s crlem :

RE'
P=--(R

Din

aceast~ . relaie rezult ecuaia

R 1)'

de gradul 2

+ PR~ =O,

PR +(2 PK~ - E)R


avln.d

sol11llle

Ecuaia are soluU reale numai dac dlscrlmlnantul li!Ste nenegativ, adic dac este lnde

pllnlt co~:~dila

(2 PRt-- E')'- 4PR~;;. O.


Dezvoltind i Jlmpllflclnrl cu E' >O

-E'. =

obinem: .

P,..~;;.

P > O.

4RI

n cazul nostru,
E'
1001
P .,.% = - = .- - = 2 500
4R I
4
Deci problema are

dou

> 1 000 = P.

solu\11 :
R.'

7,87

n;

R " = o.121

n.

Cele douA ranttamente vor fi :


7 87

'l ' =
1

+ 7,87

Aceste dou soluii


sint evideniate clar In
figura 3.79, unde dreapta
P=const tale curba P=((R)
111 dou .Puncte, A' i
A ", crora le corespund
.w = 0,121 n i R " =:
=7,87 D.

f. Teorema conservrli
puterilor
Considerm o surs
de tensiune avnd
t.e.ni. E i rezistena
intern R 1, care debiteaz pe un receptor de
sene:

0 127
'

=0,88 (88%); 1}:' =


1

+ 0,127

=0,11 (11%).

R
Fig. 3.79
rezisten ..R.

Conform legii lui Ohm vom putea

95

lnmulind cu 1 obinem:

sau

Pg

P1

+ P,

unde:
P g este puterea. dezvoltat de surs;
P1
puterea disipat n rezisten
P
puterea absorbit de receptor.

intern

a sursei ;

Mai lum n considerare exemplul din figura 3.80 pentru care, aplicnd
a doua teorem a lui Kirchhoff, obinem :
E1- E 2 = R1l

sau,

nmulind

+R

cu I :

respectiv

sau

P!g
Observm

r----=-<----.

P2u

+ pl + P2.

ca m primul caz puterea

dezvoltat

FJg. 3.80

de generator este disi -

pat n rezistena sa intern i n receptor. 1n cel de-al doilea caz, puterea


dezvoltat de primul generator acoper puterile disipate n rezistoare i
puterea primit de cel de-al doilea generator.
Aceste relaii se numesc reia/ii de conservare a puterilor sau relatii de bilan
de puteri. Ele se pot generaliza pentru o reea cu L laturi active :

(3.36)
i reprezint

exprimarea matematic a teoremei de conservare a puterilor,


care se enun n felul urmtor: suma algebrice/ a puterilor dezvoltate de sursele de tensiune este egal w suma puterilor disipate n rezistenfele retelei.
O Observaie. Puterea unei surse intervine cu semnul ( +), adic este
efectiv cedat, dac intensitatea curentului i t.e.m. snt ~Jozitive i coincid
ca sens; puterea unei surse intervin cu semnul (-), adic este efectiv primit,
dac intensitatea curentului i t.e.m. snt pozitive i opuse ca sens; puterile
disipate n rezistene (inclusiv n rezistenele interne ale surselor) snt ntotdeauna poz itive.
De regul, pentru a verifica corectitudinea rezolvrii unui circuit electric
se alctuiete relaia de bilan de puteri. Neverificarea bilanului arat cu
siguran - c rezolvarea este incorect.

96

Aplicaie. ln reeaua din figura 3,81,


prin aplicarea teoremelor lui ](irchhof( s-au
obinut 1, = 1 A, 1, = 2 A i 1, = 3 A cu
sensurile din figur. S aplicm teorema
conservrii puterilor.

E,1,

+ E,1, ,-

Fliclnd Inlocuirile,
20

= R,Jr+

E,1,

R,1:

R,Ji.

obinem

+ 10 X 2- 2 X 3 = 12
+1 X 2 +2 X 3
1

1 1 -1

adic

Pig. 3.81
34
Bilanul

ce E,

w=

34

de puteri se
energie.

w.
verific . Observm c

numai sursele E,

E,

dezvolt

energie, In timp

consum

Probleme
3.1.

se calculeze

rezlstencle

echivalente ale

reelelor

dlpolare din figura P.3.1.


Il

r1.

: CI)

2 Q; b) 2 Q ; c) 10 Q ;

_j-

311
711

712

311

t312

sn

I:a Iasa ~sa


c

Fig. P. 3.1
-

- Electrotehnica clasa a X-a

97

3.2. Se d reeaua dlpolnrii din figura P.3.2 creia 1 se aplic In bome tensiunea U = 40 V.
se determine repartlla curelt\llor i s se deseneze diagrama orientat . Ce tensiune ar trebui
nplir~t,, pentru ca l AB = 10 A ?
S

Fig. P. 3.2
3.3. Se d reeaua din figura P.3.3 In care I, = lA. Se cer
trebuie npllrat la borne.

ceilali cureni i

Fig. P.H

Fig. P . 3.3
3.-1. Se d reenun din figura P.3.4 In care E, = 20 V; R,

n,

= 1

tensiunea ce

2 O; E,

liO V ; R,

10 O;

o.

a) S se gseasc curenii folosind teoremele lui Kirchhoff, metoda curenilor cicllci,


metodn poten\inlelor In noduri; teoremele generntonrelor echivalente.
h) S se verifice bilanul de puteri.
c) S se determine R, astfel Incit puterea dislpat In acest rezlstor s fie maxlm:l.
d) n serie cu care sur5 trebuie Introdus u rezisten suplimentar i de ce valoare pentru ca puteren dlsipnt In R; s fie nul?
3.5. Se d reeaua din figura P.3.5.
a) S se rezolve reeaua utilizind metoda potenialelor la noduri.
b) S:' se verifirt> hilnnul putt>rilor .
c) S se vt>riflre 1. cu teorema lui Helmholtz i Tn~venin.
Date nume.rice : E 1
R-1

R6

R6

12

= E2 =
il.

20 V; E 3

30 V ; R 1

R3

= 1 fl; R2 =

fl;

3.G. Se d reeaua din figura P,3.6. Sli. se determine expresia curentului 1,. SA se giseaseli.
pe care trebuie s o tndt>pllneasc rezlstenele R,, R., Rj i R, pentru ca 1, = O (echilibrul punll Wheatstone) .
R,
R,
R:
condiia

-=-
n. n.

98

Fig. P. 3.6

llbru,

3.7. tiind c R, = 10 il; R, = 20 il; R, = 30 il; E = 40 V i c puntea este In echl


s se determine 1/ i Intensitile curenilor; s se verifice teorema conservrll puterilor.

:tB. Se

d reeaua din figura P.3.8.


a) S se determine curenii i s se lntocmeascll bllan!ul de puteri.
b) Cum se vor modifica curenii dac in
laturile 4, /i, 6 se Introduc trei surse Ideale de
tenslun<> cu E = 1 000 V, orientate la fel fa
de nod'!
Date numerice : E 1 = 10 V; E 2 = 20 V ;

E 3 =30 V ;

R1 =R3 =1 0: R4 =R 5 =R6 =6 0 .

3.9. Zece rezlstoare egale slnl legate mal


lnlll In scrie i supuse unei tensiuni lJ i apoi
In paralel i alimentate cu aceea~! tensiune U. Ce
raport exist Intre puterile absorbite 111 cele dou

cazuri?

R:.!:..:...

Fig. P. 3.8

= 100

Pp

:1.10. Handamenhtl de transrer al puterii de la un generator de tensiune este lJ


0,75.
tiind c rezlsten!a Intern a generatorulul este R 1 = 1 il i E = 100 Y, se cere s se afle rezlstena receptorului i s se verlrlce teorema conserviirll puterilor.
R: R = 3 il ; P

r 68
-

Fig. P. 3.11

1 875 W; J>

2 500 W .

3.11. Jn circuitul din figura P .3.11 voltmetrul


300 mV atunci cind curentul prin circuit este fixat
la 1'0 mA (lndlcla maxim a ampermetrulul pe scara
de 10 mA).
a) S se calculeze rezistena ampermetrulul pe
scara de 10 mA.
b)' Dac tensiunea la bornele ampermetrulul rmlne
constant i egal cu 300 mV, atunci cind curentul prin
Indic

99

circuit este fiXat pe rln:lla valorile de 30 mA, 100 mA, 300 mA


i 1 A pe scrile respective ale ampermetrulul. S se determine
rezistena ampermetrului pe aceste scri.
3.12. S se determine Indicaia voltmetrului conectat In
circuitul dht figura P .3.12, dac rezistorul serie are valorile:
a) R = 0,06 !l;
b) R = 6o n;
c) R = 60 k!l .

Fig . P. 3.12

Voltmetrul are

rezistena Intern

5 000 !l/V

este utilizat pe scara de 12 V.


1

3.13. S se determine Indicaia voltmetrulul pentru circuitul din figura P.3.13. Voltme
Irul are rl'z.stena Jnternd 5 000 !l/V.

20

12V

12D

Fig. P. 3.14
3.H. Pentru circuitul din figura P.3.14 se cere:
a)

se calculeze

Intensitile curenilor

In laturi

tensiunea la bornele generatorulul de

cur.ent cu ajutorul teoremelor Kirchhoff :


l>) s se lntocmeas c diagramele orientate de cureni i tensiuni ;

c)

se calculeze , tensluneu In bornele rezlstorulul de 12 !l cu ajutorul teoremei

potenl

alelor In noduri.

:t.U. Un vollmetru v i un nmpermetru A conectate ca In figura P.3.J5


siunea la horne
fice

dac

puterea este
Indicaiil e

b)

ampermetrullndlc

Indicaiile

a)

b)

cedat

Indic

solar

de dispozitiv atunci cind :

o valoare
o valoare

negativ,
pozitiv,

Iar voltmetrul o valoare

pozitiv;

Iar voltmetrul o valoare

negativ

are caracteristica

dat

In fi gura P.3 .16:

se determine un model liniar de dlpol generator de tensiune care


cureni pln

dac

ten

se speci-

Instrumentelor sint negative.

3,16. O baterie
ria pentru

sau

Instrumentelor sint pozitive :

c) nmpermetrul

reprezlnte bate

la 40 mA ;

bateria va allmenta un rezlstor de 25 O

Soluia obinut

100

primit

a)

d)

mdsoar

Intensitatea curentului printr-un dispozitiv electronic de circuit.

cu ajutorul modelului va fi

se calculeze

verificat

pe grafle .

cur~ nlul

debitat.

.1

+
OispozlfiY
'ieclronic
tlipolor

Fig. P. 3.15

Fig. P. 3.16

3.17, O surs electronic stablllzat cu protecie la scurtcircuit are caracteristica tensiune-curent reprezentat In figura P.3.17, 1> . Ce moctel de circuit se poate adopta dac:
a) 100 !l < R < 300 !l ;
b) 10

n<

Il<. 40

n.

u
1

SurstJ
elclronicli
slti/Jllizllltl

)u

Il

30
20
10

41

43

as

a
Fig. P. J.17

3.18. O bobin, alimentat de la o surs de c.c. consum o putere de 0,25 W 1~ un curent


cu Intensitatea de 10 mA . S se calculeze rezistena boblnel.
Se va ine seama c In curent continuu puterea primit prin bome de o bobin este chiar
puterea dislpat In rezistena firului bobinel.

CUPRINS
Cap. 1. Eleetrotehnlea regimului eledrostatle . .

A. Sarcina electric i forta lui Coulomb

1. Sarcina electric . . . . . .
2. Fora lui Coulomb . . . . .
3. Unitatea de sarcin electric
4. Electrizarea corpurilor

3
3
4
5

B. Cmpul electric i caracterizarea li!i

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intensitatea cimpului electric


Cmpul electric coulombian .
Inducia electric
. . . . .
Fluxul electric. Legea fluxului electric . .
Tensiunea electric. Potenialul electrostatic
Unitatea de tensiune electric, de potenial electric
cmpului electric . . . . . . . .

7
~. '

..

de intensitate a
14

C. Echilibrul electrostatic al conductoarelor

16

D. Condensalorul electric. Refc/e de condensatoare

17

1. Capacitatea electric . . . . . . .
2. Legarea condensatoarelor n serie
3. Legarea condensatoarelor n paralel

17
19
20

4. Legarea mixt a condensatoarelor .

21

E. Forele electrostatice. Energia electrosta/ic


1. Fora electrostatic . . . . . . . . .
2. Energia electrostati~ . . . . . . . .

Cap. 2. Electrotehnlca regimului t'lt'etroelnetle staionar


A. Starea electrocine/ic i caracterizarea ei

102

7
7
9
10
11

22
22
24
29
29

1. Starea electrocinetic a conductoarelor . . . . .


. . . .
.
2. Curen,tul electric de conducie. Intensitatea curentului electric de conducie
3. Densitatea curentului electric de conducle

29
29
32

B. Legile electrocineticii . . . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . .

34

1. Legea lui Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Uniti de msur pentru rezisten, rezistivitate, 'conductan i conductivita te . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Interpretarea microscopic a legii lui Ohm
4. Legea lui Joule . . . . . . . . . . . .
5. Interpretarea microscopic a legii lut Joule
6. Generatoare electrice (surse electrice)
7. Energia electric dezvoltat de g1merator .
8. Legea conservrii sarcinli electrice

34

36
37
39
39
40
44
45

Cap. 3. Electrotehnlca elrcultelor

de

curent continuu

47

',

1. Caracterizarea elementelor de circuit

47
47

2. Rezistorul ideal
3. Sursa ideal de tensiune

48
49

A. Elemente de circuit

B. Teoremele lui Kirchhoff


1. Prima

; .

50

teorem

a lui Kirchhoff
2. A doua teorem a lui Kirchhoff

51
53

C. Studiul circuitelor electrice dipolare cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff


1. Reguli de asociere a sensurilor de
borne . . . . . . . .
2. Conexiunile rezistoarelor
3. D!vizoarele de tensiune i curent
4. Sursa real de tensiune .
5. Sursa real de curent
6. Asocierilc surselor ideale
7. Asocierea surselor reak .
D . o!nali:a ciri:uilelor electrice

c11

referin

ale curentului

tensiunii la
53
5i
57
5\:1
f\1
62
6:l
66

ajutorul teoremelor lui Kirchhoff

1. Diagrame orientale de curen!i

tcrisiuni
. . . . . .
2. R!zolvarea circuitelor cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff .
3. ~Ietode i teoreme de rezolvare a circuitelor liniare de curent continuu

66
72
76

'

,,~,,

lei 6,35