Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DE INSTRUIRE COLECTIV

Privind securitatea i sntatea n munca


Intocmit azi ..
Subsemnatul .., avnd funcia de
. , am procedat la instruirea unui numar de .. persoane de
la .. conform tabelului nominal, n
domeniul Securitii i Sntii n Munca, pentru intrarea pe teritoriul
(perimetrul) Zona de Productie VI Muntenia Central incepind cu data de
.pentru executarea
..
n cadrul instruirii s-au prelucrat urmtoarele materiale;
1.
Legea 319 / 2006 Privind Securitatea si Sanatatea in munca ;
2.
H.G. 1425 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii
si Sanatatii in munca ;
3.
Legea 307/2006 Obligatii privind apararea impotriva incendiilor;
4.
OMAI 163/2007 Norme generale de PSI;
5.
Dispozitii generale de Prevenirea si Stingerea incendiilor;
6.
Standardul Petrom E&P- HSEQ- RO-09-01-01, Raportarea incidentelor ;
7.
Standardul Petrom E&P- HSEQ- RO-04-02-00, Evaluarea riscurilor ;
8.
Instructiune de lucru - Testarea alcoolului PE-O-HS-IST-008-03-R
9.
Standardul Petrom E&P- HSEQ- RO-06-09-00, Prevederi legale si alte
cerinte in domeniul HSEQ ;
10.
Standardul Petrom E&P- HSEQ- RO-06-08-01, Cerinte HSEQ pentru
activitatile de transport;
11.
Standardul Petrom E&P- HSEQ- RO-04-06-00,Identificarea si managementul
pericolelor;
12.
Standardul Petrom E&P- HSEQ- RO-06-11-01, Echipamentul individual de
protectie ;
13.
Norme interne de Securitate si Sanatate in munca specifice activitatii
ASSET VI MUNTENIA CENTRAL;
Prezenta fia de instructaj se incheie in doua exemplare din care unul se va
pstra la Serviciul HSSE ASSET VI MUNTENIA CENTRAL iar celalalt la conducatorul
grupului.
Verificat
.

OMV Petrom S.A.


www.petrom.com
ASSET VI MUNTENIA CENTRAL
Aleea Sinaia, Nr. 6,
Aninoasa, Dambovita

Semnatura
celui care a efectuat instruirea
.

Petrom City,
Strada Coralilor, nr. 22,
cod postal 013329,
Sector 1, Bucuresti, ROMANIA

C.I.F. RO 159 0082,


RC J40/8302/1997

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaii am fost instruiti i am luat cunostinta de materialele prelucrate i consemnate
n fia de instruire colectiv privind securitatea i sntatea n munca ,situatii de urgenta si
ne obligam sa le respectam ntocmai la realizarea lucrarii
..
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nume si Prenume

Act de identitate, grupa


sanguina

Semnatura

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar .

OMV Petrom S.A.


www.petrom.com
ASSET VI MUNTENIA CENTRAL
Aleea Sinaia, Nr. 6,
Aninoasa, Dambovita

Petrom City,
Strada Coralilor, nr. 22,
cod postal 013329,
Sector 1, Bucuresti, ROMANIA

C.I.F. RO 159 0082,


RC J40/8302/1997

Semnatura .

OMV Petrom S.A.


www.petrom.com
ASSET VI MUNTENIA CENTRAL
Aleea Sinaia, Nr. 6,
Aninoasa, Dambovita

Petrom City,
Strada Coralilor, nr. 22,
cod postal 013329,
Sector 1, Bucuresti, ROMANIA

C.I.F. RO 159 0082,


RC J40/8302/1997