Sunteți pe pagina 1din 4
Engerul Victoriei ‘Acoasta carte sta foat inforosant si are doua sonsuri caro duc In cect dere. Caro exact exe semnicaja peru dvs. depnde de situais species cin vista, precum scare sunt carte din jur In orice caz, cartea este poiva i prime asocere cu ee este o victor sau un tezula bine-mefiat de elorur consecvenie =i perseverenja. Acest luca inseamn’ ca vei ‘btn succesul lsat Tnke un aspect important din vieta des. unde va invest eneraa, bile si munca dia grou. Ea nu spune c8 acest aspoct pivosto unicd st rumal carira profesional, poate logat do upto porsonale (do exomglu,cornia do ava sehimo in mod Samaic). educa, educate « coptlr,relatie dicla, etc Unmstora 3i foarte interesaria defi in care duce carta este ~0 vias nous. O nou8 vai poate insemmna att un copi in {amie cat un loc de munca nou sal © noua rela Cartes, etunct cand vine voiba de cop este legata in speciale fare, care de ul ia au pul avea cop i au dus opt lungd pentru scoasts Ingerul Tertanii Ionarea esto cea mel mare vndocator,Woratsa de fick gl toate centmentol duoroaso. Cova fra co pacea inenoar ete posta, No miamplatr problema feral esto etecaté ‘nvwte doctine st invastoy se opese la ea ea 0 apa ineutaia In desvotaroe Spittal @ inh Cand vehi sa ef pe cineva, hte pedepsest pe tne rs pein: fegele sac A eta ra tne a San ise pe les Matec hue od Eopttl torn ste 9 peer pasta ar go efor doa to re lard o Sh Deceana, eorear om bag] enona de mateo ese shgua cle dogo an foie Incieae. Ets mol mate tonic oftono pon ste de sontmortonogatve ¢ Serax do chi sl oameni dn trocar Ingrt va pofers ncorat urmatoroa.Age2a9 orod gh cortabl ino camera Init, unde rimeni nu va inleren face) o ets toate persoanee (ce sa ou) pe care sgh ca ave) nevoie de wera Nu ah 38 ve includ spe dren acest En carl mca cede cd exis tpl su si CraCISNs pave oa pull sta: Each door aaa Reeve, opal hs $f ap od ope pel rule piles pacar pu foal Uhl constr itp. Spook CS eta State incl drive rune hy fta da tu doar tec iceea 8 Sh co Stevia coca ce apne] si Hecrecohla dh corp dv. sada lnare. Pe an plop ide, ma los dacd Taco) asomonea exorci spl, vo§ abe Buse o scud / wxpale doa uno dire camont, eave au rant woot eau vo) obcova oschinbar Buse drecjepockvs in comporsmem cia, caren gener se para ine cus. ingerul Providentei ‘Camani! nu pot injelageTrtotdeauna lagicalueruor care se Intmpla, mal alas dact aceste Iucrur la prima vedere, nu sunt considerate in mad radijonal ca find poziive. Aceasta carte vine 28 v3 spun cd nu exist nici o modaltae de a g cand un lucru se intimpla, dal este bur sau rau pentu des, pent ca nu ati planure providenel Cel mal bine rol soarte s= poate stra prin exemple. De exempt, rebule si calor undeva, dar intra sou pute Pend tren Mai trv fla 3, pe drum sa flémplal un accident cu tren sau cl pun ©& Esltorid arf fost iil, din caura crcumstantelordezvaluite mai tériu.Uneor. nu este dar care sunt motvele peniru o ase! de stuai, poste [a stata se af hofi de buzunare care ‘ar jefit sau era 88 se intémple ceva foarte specific si personal doar la dvs, dac& af fi alton Inger Regretulut Una dint cele mai grave sentimentele care omul duce in sine este sentimentul de vinovate Inge va timit aceasta carte pent c& vor s& acordalio atenje deosebia a tot ceea ce v8 face SA regrelai pent ceva si va incarca cu o mulime de bagej emotional negativ Confruntaiva cu problema si rezoWva-o, Inante ca aceste emofi negative sé evolueze $ $8 deviné mai diicie pentru depasire. Trebuie subloiat faptl c8, simul de vind si simul responsablitafi sunt dou’ lucrr dere g trebuie s8 face o dierents Daca cede logic, nu vel imi de regretat. Daca nu putet scnimba rimic in tect, este 0 rsipa de energic 28 va yal nt-un mod care va face 38 va simi vinovat. Sa regretal de ucrur trecute, inseamna ‘38 piedef timp si eneroie devastrind prezentl. i acesta este singurul ucru care conteaza, ingerul Judecatei de apoi ‘Aceasta carte sund stresant. dar adevarul este c@ auntel cel mai mare judecdtorulinsui i Singur va decode) soarta. Nimeni nu sta cu sabia in mana pe cer uimarindfecare “eroare™ ‘uman8, penis imparf dreplatea in univers, este doar o regula general, care se numeste " ages cauzei $ efectlui " Energi mu se pierde in spafsiflecare acfune are consecinie si comtracarare, ase net energia pe care o punel ih ceea ce facal, mal devreme sau ai UWrzu so tntoatco la dvs. Oru robuie 28 50 gindoace bine sn porspadtiva,atune cdnd ia ddeczk importante, mal ales atunel cAnd acesto daca sa rferagila alte perscane. Deoaraca cartea aduce si o nuanta neasteptata. este posibl sa se indice spre o situale in care unele facfun din recut- a dvs. sal a ake persnane vor gasio rezonanta surprinzatoare in prezent - Se pot dervalilucnal pe care eineva a flcut in secret sau in detrimental altora. acd inamplater ave evenimente de care v3 face gif in aceasta dnecie, incercali si depasi everimentee ss clariica relate cu patie inetesate, iar In cazul in care wste de ce ~ 53 VE coral scuzo gi s¥ corel frtaro. Oamoni, tn gonoral, reaconeaz’ tnt-un mod mult mai Pozi la ase de vecunoastris emugcdr sincere, dacal "vinovalu” asieaptd. asfel de siuatio octo 0 gansi da curstaro a blocajlor de cnorgo in roll gl atingoro do armonie, ‘Acest Inger af dori sa acorda atone sila obicelul dvs. de a condamna sia cries - pe sine nSUSi sip afl. cerca sa nu introduce hicrurle si ozmeni in catego cadre, ci ncercat 88 V8 acceptal pe sine $i pe afi cu gratie fara prehudic Angerut fnpelepciunti Respect frumusefes $i imensitates universul, amint-va c8 exist Intotdeauna ceva mai ‘mult de invatat si fi url in fate vasitaiintelepclni uriversele Cu aceasta care Inger doresc 88 va teamintesc o@ niciodata nu este prea trzlu om s8 inceapa s8 se antreneze, recaltice sau s8 aprotundeze eunostintele sale, ini-an anumit dameniu, asa ca poate acum tte momentul penbu a se inscvie pentru gradu de master, specilzare sao educalie noua ‘in domeniul care va icant De asemenea. iogeti ar dori s8 menfonez din nou 8 Cunogtniole¢nfelepcunea sunt dous cru efor sca sa) capabl dea va num un cm Infolopt, sto nocesar in afara cunogtintolor pur rafonalo g logco, £8 rfracta tou prin axporionta do viat, intalgonta omojonala si sistomul dvs. volt do valor Dacd cunt in lublu Toten subloct Important, acoasti carta oferd un somn clar cava oste data Ingelopciunea nacesara pentru a Wa dadila corecia sau King’ dvs. aveli un om foarte Infolopt, gata 28 va doa stati potrivit. Dock, nu ozitat Ingerul Justitiei * Dacd sunt! fustat de nedreptatea umand, increintay v8 Leg infalbile— cell angelic LUneor. in vats sa, omul cade in situa de nedumerte sau se sie rantgsi neputincios in {ata lucrutlor caro so nidmpli gp carol gisesta nocinst,Fiscar ost inlnat 3 croada a, ments mai mult iar acneva cere esta necnatt rebuie <8 fe pedepsit pentru pacate ‘svdrgle. Acoasla carte aratd ca nak nu webule 28 chutdm rebunate personala po cineva cate credem ca nea ‘anit, si nu trebuie sa ne auto-vatamam, in Incearcarea nostra 8 ‘scumparim unole din yrogollo noasro.”Justifo" sau logea fed o enorgol. cara tis lindeva se inoarce cu seaengi fora in sensu opus, sistas fnebonears, indent daca Ccnova credo In oa cau nu. Dec, vay 8 va rizbunall pe enava, unc! singurul cru, caro ‘yet face este sa 82 v3 fecel tau singur la sine Fecare poata rSspundere aciunile sa fata de univers gnu esti un caz, aciunle ocarora sa aman far consectne Angerul Dragostei " lubirea este crumul principal spre Dumnezeu: subestei pe celal si vein mod natural Th vagatura cu Dumnazel" Aceasta asia una cine cele ma umoase caf} da Inger $1 poate wid ta max multe aspecto. Pe do 0 para, arala cd in vila dvs. po fiontl mbit, lucunla ‘erg forte bine. Daca ave o rele pe fermen lung, aceasta poate rece la nivel urmator ‘asstore / cop, sau aiungel la reelizarea une No, mai mari adanc de unitate situa cu partanerul dvs. Daca nu ave o asfe! de rele, este foarte posi i cura a inant o persoana foarte pola. Nu reuzat) nv fa excusi, infin cu osment nor si cunostinte ‘niémplaioare ~lumea este mare s dragostea pandeste de prelutinden. Urmaiorul aspect al aceste! cat mdica la feptul ca tos am face, rebuie 8 0 face cu Sragoste, pent c8 aceasta este energia cestoare a vel si sentimentul care ne poate face fencih Ingerul Sperantei Dac’ o situate este cea mai neferict, doar 0 perioad de vats sau ceva oe aduce benef, \depinde de modul n care va ial la ea ! de aliucinesinevoara. Parity ca acas cru vine ‘58 v8 spuna aceasta carte 3, de mile o doa staroa buna @spitul poate ft afrongs Int ‘umf $1 egec 51 prin urmare orice se va intémpla, nu trebuie sa pirdalaludinea optimist ‘rium, (elu este temporar Inger sunt nfoldeauna disponbik si zboara Intodaauna pe ‘arplosporantol, asa ca daca woll sava ajut, nu va plerdot sporanta, S-ar putea Inala ‘cova cao alfol si doin) ca un ovoniment nogatw, dar acum doja, c&nd avol acest at in prognza des. personal, amit c& rimic iv este chiar asa de rau Cum pate $A cal mai Irnunecat esto nainte de urea zoner. ingerul Bundvestirii Luli cu donna si cu recunogtin{ caea co vata vi aduco gnu va opunetieslor co se va Intampla, chiar daca se vor Intampla Tn mod neasleptat Acsasla carte este pozava in natura (11 pina ingon vor sv spun cf vel primi un mesa car, chiar dacd esto o SuPrizH, va f mn favoarea dvs. Esto posibi sa prio scrisoare noobisnuta, apo, SMS sau s3 va via In aid un caspelo, cao nu esto asloptal gi SA v8. aduc’ vost inloresanto. Chiat dacd la Inceput, informatia primi $8 fe o nedumerare, au va facet gil impul va dovedi c8 aduce rezultatepozitve. In general, acest Inger este responsabil pantru comunicare s informe, 08, dad eral sau studi in acest domenis, cares prevesteste succes, ingerul Pazitor ‘Aceast carta este inlaresants i, in general, prezinla ngerul -paztor de informal. Paztorul WB avotizoaz’ ca osto mai bine $8 v8 iforesal) do fol gi & ncoarcali si patrundot Profunzimea lucruor, dar Ingor spun ci ext lucru Caro-nu sunt 0 vedere adocvata penis och unui om muntor st Webule s@ contol cunoatatea dvs Evia) sApalul In Inlimitatoa ator, sau in orca povest secundare, caro nu sunt toaba des, curtoziatoa prea mare va poale Taco rau, pantry e& mai davreme Saul mau lariu ve) ata coea co wel), dar at Dulea s8 nu Tip gata de a pri aceasta informatie. De exemplu, mul amen atuncl cand at. Inceput o relaje cu un partenet nou, au obicelul de a pune flveban aioase despre toate folail saloantonoare, pentru intimplat din val sa si once alts lucrut din recut ‘in prima r2nd, un astiel da comportamont poate N interptat ca o ips incrodaro sau chiar arogania din partea parteneruiu dupa aosea patent poate ala Tape care sunt neplcute, 3 In cele ain uma sa nu se poals scutura de ee st elalile recproce s& fe intunecale. Vita slo coed co so tnlémpla In prozent si oameni trebuio 8 se perceapa reciprec, 1818 prejudich Daca va ula a cartea in directa trecutlun dvs. i ume intima, nu a viea tot cea ce credall ca este int sa le accesibl penu toatd umea. Paznicul aja gn acest az, prolejandu-va dela inruziuite nedonta $1 aspraile in uerun foarte personae