Sunteți pe pagina 1din 3

Principiile de organizare si exercitare a auditului financiar

Audit vine de la cuvntul italian "audire", a asculta; cuvnt de origine


latin, ce semnific azi, n sens strict, revizia conturilor realizat de experti
independenti n vederea exprimrii unei opinii asupra regularittii si sincerittii
acestora.
Prin audit, n general, se ntelege examinarea profesional a unei informatii n
vederea exprimrii unei opinii responsabile si independente prin raportarea
la un criteriu de calitate.
Obiectivul oricrui tip de audit l constituie mbunttirea utilizrii
informatiei.
Elementele principale care definesc auditul, n general sunt:
-examinarea unei informatii trebuie s fie exclusiv o examinare profesional;
-scopul examinrii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra
acesteia;
-opinia exprimat asupra unei informatii trebuie s fie responsabil si
independent, ceea ce presupune c persoana care face aceast examinare
are anumite responsabilitti pentru activitatea sa si trebuie s fie o persoan
independenta;
-examinarea trebuie sa se faca dupa reguli dinainte stabilite cuprinse intrun standard ,norma legala ori profesionala care constituie criteriu de
calitate.
-statutul de independent al persoanelor care realizeaz aceste misiuni de
audit si autonomia organismului din care face parte auditorul.
1. Conceptul de imagine fidel
Notiunea de imagine fidel n audit nu este clar definit; de o manier
general, ns, imaginea fidel este un concept ce nu poate fi disociat de
regularitatea si sinceritatea contabilittii.
REGULARITATEA presupune conformitate la regulile si procedurile contabile,
deci la principiile contabile general admise;reglementrile contabile romne
prevd, de altfel, c pentru a da o imagine fidel patrimoniului, situatiei financiare
si rezultatelor obtinute trebuie respectate regulile privind evaluarea patrimoniului
si celelalte norme si principii contabile, cum sunt:
- principiul prudentei; prudenta presupune o apreciere rezonabil a faptelor n
scopul evitrii riscului de a transfera n viitor incertitudini prezente susceptibile
de a greva patrimoniul si rezultatele financiare ale ntreprinderii. Potrivit acestui
principiu, nu este admis supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor,
respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinnd cont de
deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfsurarea activittii
exercitiului curent sau anterior;

-principiul permanentei metodelor - care conduce la continuitatea aplicrii


regulilor si normelor privind evaluarea, nregistrarea n contabilitate si
prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurnd comparabilitatea
n timp a informatiilor contabile;
-principiul continuittii activittii - potrivit cruia se presupune c unitatea
patrimonial si continu n mod normal activitatea;
-principiul independentei exercitiului - care presupune delimitarea n timp a
veniturilor si cheltuielilor aferente activittii unittii patrimoniale pe msura
angajrii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refer;
-principiul intangibilittii bilantului de deschidere a unui exercitiu care
trebuie s corespund cu bilantul de nchidere a exercitiului precedent;
-principiul necompensrii - potrivit cruia elementele de activ si de pasiv
trebuie s fie evaluate si nregistrate n contabilitate separat, nefiind admis
compensarea ntre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si ntre
veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.
SINCERITATEA presupune aplicarea cu bun credint a regulilor si
procedurilor contabile, n functie de cunoasterea pe care responsabilii conturilor
trebuie s o aib despre realitatea si importanta operatiilor, evenimentelor si
situatiilor din ntreprindere.
2. Forme de exprimare a imaginii fidele
Obiectivul auditrii situatiilor financiare este s permit auditorului s
exprime o opinie conform creia situatiile financiare au fost stabilite, sub
toate aspectele lor semnificative, n conformitate cu un sistem contabil de
referint identificat.
Pentru a exprima aceast opinie, auditorul va folosi una din urmtoarele dou
formule, care sunt echivalente:
"dau o imagine fidel";
"prezint n mod sincer, n toate aspectele lor semnificative".
3. Criterii de apreciere a imaginii fidele
Pentru a putea s se pronunte cu privire la imaginea fidel, auditorul trebuie s se
asigure c urmtoarele 6 criterii au fost respectate cu ocazia elaborrii situatiilor
financiare:

Exhaustivitatea (integralitatea): toate operatiile care privesc ntreprinderea


sunt nregistrate n contabilitate.
Termenul de "operatii" cuprinde toate drepturile si activele ntreprinderii ct si
toate obligatiile si pasivele sale si, de o manier general, orice eveniment sau
decizie care antreneaz o modificare a patrimoniului, situatiei financiare sau
rezultatului financiar al ntreprinderii respective.
Realitatea: criteriul realittii operatiilor presupune c toate elementele
materiale din scripte corespund cu cele identificabile fizic si c toate elementele
de activ, de pasiv, de venituri sau de cheltuieli reflect valori reale si nu fictive
sau care nu privesc ntreprinderea n cauz; altfel spus, toate informatiile
prezentate prin situatiile financiare trebuie s poat fi justificate si verificate.
5.Obiectivele auditului financiar
Sunt:
- credibilitate ;
- profesionalism;
- calitatea serviciilor;
- incredere.
Pentru realizarea acestor obiective trebuie sa se respecte urmatoarele
principii:
a.Integritatea auditorilor;
b.Obiectivitate;
c.Competenta profesionala si atentie cuvenita;
d.Confidentialitate;
e.Conduita profesionala;
f.Standardele tehnice.