Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru constituirea ca parte civila in procesul penal

Domnule Presedinte,
Subsemnatul ............................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. ..., bl. ..., ap. ...,
judetul ............, in calitate de parte vatamata in dosarul penal nr. ..../........... aflat pe
rolul .........................., cu termen de judecata la ............, dosar in care figureaza ca inculpat
numitul ........................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ............., declar
ca ma constitui ca parte civila in cauza penala sus-mentionata.
Rog ca instanta de judecata sa il oblige pe inculpat sa-mi plateasca suma de .......... lei cu titlu de
despagubiri civile, reprezentand prejudiciul pe care inculpatul ni l-a cauzat prin savarsirea
infractiunii de ..........., prevazuta si pedepsita de art. ... C. penal.
Astfel, la data de ............., inculpatul, prin fapta penala savarsita, mi-a cauzat prejudiciul susmentionat.
In dovedirea actiunii, inteleg sa ma folosesc de urmatoarele probe: proba cu inscrisuri si urmatorii
martori:
- .........................., domiciliat in ............, str. ............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul .............;
- .........................., domiciliat in ............, str. ............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul .............;
- .........................., domiciliat in ............, str. ............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ..............
Data ................ Semnatura reclamantului
...................
DOMNULUI PRESEDINTE AL ..............................

Cerere pentru constituirea ca parte civila in procesul penal