Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Invatamintului Tineretului si Sportului

Universitatea Tehnica din Moldova


Facultatea de Inginerie Mecanic, Industrial i Transporturi
Catedra :Electromecanic i Metrologie

Lucrare de laborator Nr.1


Tema: Reglarea vitezei MA cu ajutorul
convertorului de frecventa Lenze

A efectuat:

Mutu Mihai
St. gr. IMT-141

A controlat:

Vadim Cazac
Lector universitar
Chisinau 2015