Sunteți pe pagina 1din 5

Sibiu 25

Complexul Naţional Muzeal ASTRA Program:


18.00 – 19.00 – Biserica din Bezded
- Vecernie şi Concert de toacă  (Ionuţ
Dumbrava Sibiului Lăpădat)
Noaptea muzeelor 2008 în Dumbrava 20.00 – 23.00 - Cârciuma din Bătrâni –
Sibiului. Visul unei nopţi de mai în Muzeul Atelier de dansuri populare tradiţionale
„ASTRA” - plimbări nocturne în Muzeul cu ansambluri folclorice din Mărginimea
„ASTRA” în căutarea ineditului - 17 mai Sibiului; Seară tematică culinară: „La
2008 plăcinte înainte!” (vor fi invitate gospodine
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale din Mărginimea Sibiului, care vor delecta
„ASTRA” din Dumbrava Sibiului, unul oaspeţii – contra cost – cu specialităţi
dintre cele mai mari şi mai frumoase muzee culinare tradiţionale dulci)
în aer liber din Europa se alătură şi în 19.30 – 20.30 - Etno Tehno Parc - Concurs
anul 2008 programului cultural european interactiv de căutarea a comorii (concursul
dedicat „Nopţii Muzeelor”. Noaptea se va desfăşura pe bază de întrebări
Muzeelor din acest an, dedicată în special din modul de funcţionare al sistemelor
tineretului, oferă publicului prilejul unei hidraulice prezentate în muzeu, juriul va
”petreceri” magice sub clar de lună şi a unei decide dacă răspunsul a fost corect, iar
plimbări în Muzeul „ASTRA” în căutarea concurentul va „ocupa” o machetă. Fiecare
ineditului. Programul se va desfăşura în concurent va acumula, deci, un număr de
mai multe puncte din muzeu şi va cuprinde machete în „teritoriul” său, apoi va putea
un atelier de dansuri, un concurs interactiv „ataca” machetele celorlalţi concurenţi şi
de căutare a „comorii”, o piesă de teatru va reuşi să „cucerească” o machetă dacă,
popular, un concurs de „karaoke” pe linii în războiul cu celelalt concurent, va reuşi
melodice tradiţionale, un concert al unei să răspundă corect la mai multe întrebări.
formaţii muzicale în vogă, proiecţii de film Câştigă cel care va obţine cele mai multe
documentar antropologic şi o degustare machete şi astfel va avea acces la „Castel” şi
culinară de bucate tradiţionale. Participanţii la premiul cel mare din „Castel”, care se află
la concursul de fotografie digitală în în căsuţa suedeză)
nocturnă vor scăpăra steluţele blitzurilor
20.00 – 21.00
într-un joc de lumini care ar putea culmina
la sfârşitul serii cu un spectacol de proiecţii Gospodăria de instrumente muzicale din
lasere pe cer. Câmpulung Moldovenesc - piesă de teatru
popular (păpuşi, măşti ş.a.) ce reliefează
Ce urmărim: Proiecţia în conştiinţa
viaţa spirituală tradiţională a poporului
publicului tânăr asupra valorii deosebite
român 
a muzeului ca spaţiu de cunoaştere,
autoeducare şi agrement, prin prezentarea 20.00- 21.00
unor activităţi de divertisment cultural Amfiteatrul de pe lac - Concurs de karaoke
într-un spaţiu feeric şi într-o perspectivă cu melodii cunoscute din folclorul românesc
non-conformistă, sugerată de prezentarea adresat publicului larg
programului la ore târzii din noapte. Mai 21.00 – 22.00
mult, tematica programului ales în acest an Amfiteatrul de pe lac - Concert etno/pop/
presupune realizarea activităţilor de către rock
tineri ... pentru tineri.
26 Sibiu

19.00 – 02.00 Unităţi Pavilionare


Sala de conferinţe a Pavilionului Central Noaptea Muzeelor în Unităţile
– proiecţii de film documentar: Pavilionare ale Complexului Naţional
Dark Prince: The True Story of Dracula, Muzeal „ASTRA”
regia Joe Chapelle (2000) Titlurile acţiunilor:
Rasputin: Dark Prince of Destiny, regia Uli • O NOAPTE EGIPTEANĂ LA
Edel (1996) MUZEU – la Muzeul de Etnografie
Pianistul, regia Roman Polanski (2002) Universală „Franz Binder”
The Man Who Would Be King, regia John • ICOANĂ ŞI PRĂZNICAR ÎN
Huston (1975) SATUL ROMÂNESC – la Muzeul
Civilizaţiei Transilvane „ASTRA”
19.00 – 22.00 • POVESTEA CAHLELOR – la
Concurs de fotografie artistică: „Nocturna Muzeul de Etnografie Populară
muzeală”. Juriul va fi format din dr. Dumitru Săsească „Emil Sigerus”
Budrala şi fotograf Alexandru Olănescu. Pentru Noaptea Muzeelor din acest an, cele
trei muzee pavilionare ale Complexului
etnomuzeal „ASTRA” din Sibiu propun
vizitatorilor sibieni o abordare inedită a
patrimoniului pe care îl posedă, creând un
dialog atractiv între colecţiile cu expunere
permanentă şi activităţile punctuale,
special organizate cu această ocazie.
Astfel, Noaptea Muzeelor este organizată
în baza unui program care prevede vizite
ghidate în expoziţiile deschise în cele trei
muzee pavilionare, prezentări şi conferinţe,
ateliere, puneri în lumină, sesiuni de
fotografiere. Acţiunile au loc în trei incinte
diferite, dar plasate într-o aceeaşi Piaţă Mică
medievală, cu iluminare nocturnă şi spoturi
de lumină care inundă faţadele clădirilor.
Orarul manifestărilor permite vizitatorilor
participarea la fiecare dintre ele, sugerând
un itinerar ce presupune mobilitate cu
sugestie de promenadă nocturnă, precum şi
posibilitatea unei alegeri libere în paleta de
oferte simultane.
Sunt organizate vizite ghidate pentru
expoziţia Cahle transilvane din Piaţa Huet,
şi ghidaje asemănătoare pentru expoziţia
Iconografie ritualică. Icoana şi Prăznicarul,
din noul sediu al Muzeului „Emil Sigerus”.
Ore diferite ale serii marchează ghidajele şi
Sibiu 27

începerea conferinţelor Expoziţia de cahle scop crearea unui loc de convivialitate,


transilvane şi Spiritualitate românească în care muzeul devine spaţiu de animaţie
între cuvânt şi magie, care au loc în muzeele menit să încurajeze un public cât mai larg să
deja amintite. participe la vizita muzeală, într-un context ce
Mai mult decât oricând, în noaptea de 17 permite prin mobilitate, lumină şi varietate
spre 18 mai 2008, incinta Muzeului de modificarea obişnută a habitudinilor şi
Etnografie Universală „Franz Binder” din percepţiilor implicate în receptare.
Sibiu va deveni un loc al surprizelor. În Program:
cadrul temei O Noapte Egipteană la muzeu, 20,00
în afara vizitelor ghidate, în expoziţia Vizită ghidată în expoziţiile Din cultura şi
permanentă Din cultura şi arta popoarelor arta popoarelor lumii şi Egiptul de ieri şi de
lumii sunt prevăzute puneri în lumină cu azi în lucruri, imagini şi cuvinte
efecte de mister, care evidenţiază piesele
Loc: Muzeul de Etnografie Universală
egiptene foarte valoroase din colecţiile
„Franz Binder”, Piaţa Mică, nr. 11
muzeului, cu deosebire mumia egipteană
cu sarcofag pictat din Perioada Ptolemaică
şi „tunica de înfăşurat”. În convorbire cu 20,20
ele, expoziţia temporară Egiptul de ieri şi Deschiderea atelierelor cu demonstraţii
de azi în lucruri, imagini şi cuvinte, va da practice: În salonul de înfrumuseţare
naştere unor sesiuni punctuale de „lectură egiptean şi Atelierul fotografic
publică”, desfăşurate în cadrul parcurgerii Loc: Muzeul de Etnografie Universală
spaţiului de vizitare „cu lanterna”. „Franz Binder”, Piaţa Mică, nr. 11
Prezentarea cu titlul Jertfa lui Osiris la
Sibiu va aduce informaţii vizuale şi narative
20,30
despre istoricul contemporan al mumiei şi
sarcofagului. Deosebit de atractive credem Vizită ghidată în expoziţia Cahle
că sunt cele două ateliere cu demonstraţii transilvane
practice deschise pe tot parcursul serii: Loc: Expoziţia de cahle, Piaţa Huet, nr. 12
În salonul de înfrumuseţare egiptean şi
Atelierul fotografic, unde participanţii 21,00
vor afla cum se îmbrăcau, se pieptănau şi Vizitare şi „lectură publică” cu lanterna în
îşi pictau chipul vechii egipteni, sau vor expoziţia Egiptul de ieri şi de azi în lucruri,
putea face fotografii împreună cu personaje imagini şi cuvinte
coafate şi îmbrăcate în costume inspirate din
Loc: Muzeul de Etnografie Universală
portul egiptean, fotografii care vor constitui
„Franz Binder”, Piaţa Mică, nr. 11
ulterior o expoziţie ce va fi publicată pe site-
ul muzeului.
De asemenea în incinta Muzeului „Franz 21,15
Binder” şi în noul sediu al Muzeului „Emil Prezentare vizuală şi narativă – Jertfa lui
Sigerus” se desfăşoară „non stop” proiecţii Osiris la Sibiu
de filme pe teme aferente subiectelor Loc: Muzeul de Etnografie Universală
propuse ca titluri pentru noaptea muzeelor. „Franz Binder”, Piaţa Mică, nr. 11
Oferta de acţiuni a muzeelor pavilionare
din C. N. M. „ASTRA” Sibiu, are drept
28 Sibiu
21,30
Vizită ghidată în expoziţia Iconografie • Gală de filme documentare –
ritualică: Icoana şi Prăznicarul Spiritualitate românească între cuvânt
Loc: Muzeul de Etnografie Săsească „Emil şi imagine
Sigerus”, Piaţa Mică, nr. 21-22 Loc: Muzeul de Etnografie Săsească „Emil
Sigerus”, Piaţa Mică, nr. 22
22,00
Prezentare-conferinţă: Expoziţia de cahle
transilvănene
Loc: Expoziţia de cahle, Piaţa Huet, nr. 12

22,30
Prezentare-conferinţă: Spiritualitate
românească între cuvânt şi imagine
Loc: Muzeul de Etnografie Săsească „Emil
Sigerus”, Piaţa Mică, nr. 22

23,00
Vizită ghidată în expoziţiile Din cultura şi
arta popoarelor lumii şi Egiptul de ieri şi de
azi în lucruri, imagini şi cuvinte
Loc: Muzeul de Etnografie Universală
„Franz Binder”, Piaţa Mică, nr. 11

23,30
Vizită ghidată în expoziţia Cahle
transilvane
Loc: Expoziţia de cahle, Piaţa Huet, nr. 12

24,00
Vizită ghidată în expoziţia Iconografie
ritualică. Icoana şi Prăznicarul
Loc: Muzeul de Etnografie Săsească „Emil
Sigerus”, Piaţa Mică, nr. 22

Pe tot parcursul serii:


• Gală de filme documentare – Egiptul
de ieri şi de azi în imagini şi sunet
Loc: Muzeul de Etnografie Universală
„Franz Binder”, Piaţa Mică, nr. 11
Sibiu 29

Muzeul Naţional Brukenthal diferite prezentări realizate de către


MuZOOland aceştia pe teme legate despre dinozauri
şi viaţa acestora, urmate de dezbateri
pe temele prezentate.
Acţiunile proiectului MuZOOland fac parte
• 3. În intervalul orar 2100-2300 activităţile
din programul cultural european “Noaptea
se adresează tinerilor şi cuprind vizionări
Muzeelor”. Evenimentul este adresat
de filme, powerpoint-uri realizate de
copiilor, tinerilor dar şi adulţilor, se va
către elevii liceelor participante dar şi
organiza în colaborare cu grădiniţe, şcoli
de către organizatorii evenimentului pe
generale, licee şi facultăţi din Sibiu.
teme de ecologie, etologie, curiozităţi
din mediul înconjurător, superlative
Activităţile se vor desfăşura la Muzeul din lumea animalelor etc.
Naţional Brukenthal, în cadrul Muzeului de Cele mai reuşite prezentări vor fi promovate
Istorie Naturală din Sibiu. şi popularizate pe site-ul Muzeului Naţional
Programul este structurat pe intervale orare, Brukenthal
fiecare interval orar fiind adaptat diferitelor Toţi participanţii vor putea vizita expoziţia
categorii de vârstă prin activităţi specifice. permanentă a muzeului unde vor putea
În cadrul programului propunem activităţi beneficia de ghidaje de specialitate dar şi de
diverse de la concursuri şi activităţi sonorizări specifice animalelor din cadrul
interactive la prezentări de filme realizate de expoziţiei.
către participanţi, pe diverse teme specifice,
Programul cultural propus se adresează
urmate de dezbateri.
tuturor categoriilor de vârstă, respectiv
Activităţile propuse în cadrul programului copiilor de la grădiniţe, şcoli generale,
sunt următoarele: liceu, dar şi părinţilor, bunicilor şi întregii
• 1. În intervalul orar 1600-1900, activităţi comunităţi locale
ce se adresează preşcolarilor cu
vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani. Copii
Muzeul de Istorie Naturală - Muzeului
şi părinţii, în echipe, vor participa la
Naţional Brukenthal
un concurs de identificare a diversele
animale din cadrul expoziţiei Strada Cetăţii nr. 1
permanente a muzeului. De asemenea, Sibiu
în paralel, vor parcurge un traseu
interactiv, în cursul căruia vor putea 17 Mai 2008, între orele 16 şi 24
intra în contact cu diverse animale
şi vor răspunde la întrebări legate de
animalele reprezentate pe o fişă pe
care o vor primi la sosirea în muzeu.
Cei care vor răspunde corect la cât mai
multe întrebări vor fi recompensaţi.
• 2. Activităţi ce se adresează elevilor cu
vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani, se vor
desfăşura în intervalul orar 1900-2100,
când participanţii vor putea expune