Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN PITETI

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


MASTERAT: Managementul Strategic al Resurselor Umane

PROIECT
MANAGEMETUL GRUPULUI DE MUNCA CU STUDIUL
DE CAZ LA REGIA AUTONOM DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC I PRIVAT AL JUDEULUI
ARGE

Coordonator:
Conf. univ. dr. GRDINARU Dorulet

DASCLU Oana-Andreea
JIAN Andrei-Silviu

Piteti, 2016

CUPRINS
Capitolul I. Prezentarea de ansamblu a organizaiei
1.1 Profilul si obiectul de activitate al firmei.......................................3
1.2 Organizarea structurala..........................4
1.3 Prezentarea nomeclatorului de produse.................................5
1.4 Analiza SWOT.......8
Capitolul al II-lea. Studiul grupului de munca
2.1. Formarea si dezvoltarea grupului, obiective, structura, dinamica, norme de grup si rolurile in
cadrul grupului...............................................................................................................................10
2.2. Climatul intern si opinia colectiva in cadrul grupului de munca............................................12
2.3. Comportamentul de grup........................................................................................................14
2.4. Motivatie si performanta in cadrul grupului...........................................................................16
2.5. Relatiile umane si starea de spirit a personalului din cadrul grupului de munca...................19
2.6. Munca si viata in echipa. Team building................................................................................23
Capitolul al III-lea. Procesul de comunicare in cadrul grupului de munca
3.1. Aspecte de ordin psihologic referitoare la procesul de comunicare.......................................25
3.2. Comunicarea verbala si nonverbala in cadrul grupului de munca..........................................28
3.3.Structura afectiva a grupului. Metode de comunicare.............................................................30
Capitolul al IV-lea. Leadership-ul, starile conflictuale si stresul in cadrul asociatiei
4.1. Comportamentul etic al liderului............................................................................................32
4.2. Abordarea psihosociala a conflictelor si a stresului in cadrul grupului .................................34
4.3. Raporturi conflictuale existente in cadrul grupului. Surse de conflict...................................36
4.4. Activitatea echipei manageriale pentru evitarea raporturilor conflictuale..............................39
4.5. Modalitati de combatere a stresului in cadrul grupului..........................................................44
Bibliografie....................................................................................................................................51
Anexe.............................................................................................................................................52