Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 177 (XXI) Nr. 729

Miercuri, 28 octombrie 2009

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

1.043. Hotrre pentru modificarea i completarea unor


anexe la Hotrrea Guvernului nr. 1.359/2001 privind
atestarea domeniului public al judeului Prahova,
precum i al municipiilor, oraelor i comunelor din
judeul Prahova ..........................................................
1.243.

Hotrre privind suplimentarea bugetului


Ministerului Transporturilor i Infrastructurii din Fondul
de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, prevzut
n bugetul de stat pe anul 2009, pentru Compania
Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din
Romnia S.A. ........................................................

29

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
1.767. Ordin al ministrului economiei privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea auditorilor
energetici i a Regulamentului pentru atestarea
managerilor energetici................................................

1022

2.910/C. Ordin al ministrului justiiei i libertilor


ceteneti privind modificarea Regulamentului de
punere n aplicare a Legii notarilor publici i a activitii
notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului
justiiei nr. 710/C/1995................................................

23

2.911/C. Ordin al ministrului justiiei i libertilor


ceteneti privind aprobarea Regulamentului de
organizare i desfurare a concursului de schimbare
a sediilor birourilor notariale ......................................

2331

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea unor anexe la Hotrrea Guvernului nr. 1.359/2001
privind atestarea domeniului public al judeului Prahova, precum i al municipiilor, oraelor
i comunelor din judeul Prahova
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Hotrrea Guvernului nr. 1.359/2001 privind
atestarea domeniului public al judeului Prahova, precum i al
municipiilor, oraelor i comunelor din judeul Prahova, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 128 i 128 bis din
18 februarie 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Anexa nr. 3 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al municipiului Cmpina se modific i
se completeaz dup cum urmeaz:
a) la seciunea I Bunuri imobile Uniti de nvmnt
(grdinie, coli generale, grupuri colare, colegiu naional) se
abrog poziia nr. 4;

b) la seciunea I Bunuri imobile Uniti de nvmnt


(grdinie, coli generale, grupuri colare, colegiu naional),
dup poziia nr. 21 se introduc cinci noi poziii, poziiile nr. 2226,
prevzute n anexa nr. 1.
2. La anexa nr. 5 Inventarul bunurilor care aparin
domeniului public al oraului Bicoi, la seciunea I Bunuri
imobile, dup poziia nr. 267 se introduc aptezeci i patru
noi poziii, poziiile nr. 268341, prevzute n anexa nr. 2.
Art. II. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul administraiei i internelor,
Dan Nica
Bucureti, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.043.
ANEXA Nr. 1

COMPLETRI

la inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al municipiului Cmpina, judeul Prahova
Seciunea I Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobndirii
sau, dup caz,
al drii n
folosin

Valoarea
de inventar
(lei)

Situaia juridic actual


(Denumirea actului
de proprietate
sau alte acte doveditoare)

22

1.6.2.

Grup colar
Cldire liceu
Industrial Petrol Adresa: Str. Griviei nr. 91,
Suprafa teren 7.324,00 m2
Regim nlime: D+P+1E;
Suprafaa construit 1.872,17 m2;
Suprafaa desfurat 5.616,51 m2

1927

325,70

Domeniul public al
municipiului Cmpina,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 16/2009

23

1.6.2.

Grup colar
Cldire anex
Industrial Petrol Adresa: Str. Griviei nr. 91
Regim nlime: P;
Suprafaa construit 179,92 m2

1956

0,95

Domeniul public al
municipiului Cmpina,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 16/2009

24

1.6.2.

Grup colar
Corp administrativ (Pavilion 1);
Industrial Petrol Adresa: Bulevardul Nicolae Blcescu nr. 45;
Regim nlime: S+P+1E;
Suprafaa construit 2.019,30 m2;
Suprafaa desfurat 4.407,93 m2;
Suprafa teren 12.286,43 m2

1940

793.173,65

Domeniul public al
municipiului Cmpina,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 16/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


0

25

1.6.2.

Grup colar
Spaiu activiti sportive i pregtire colar
Industrial Petrol Adresa: Bulevardul Nicolae Blcescu nr. 45;
Regim nlime: P+1E;
Suprafaa construit 2.671,46 m2;
Suprafaa desfurat 3.552,07 m2;
Suprafa teren 32.786,23 m2;
Sli de sport 2 buc;
Terenuri de sport (fotbal, atletism);
8 sli curs + anexe.

1950

355,37

Domeniul public al
municipiului Cmpina,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 16/2009

26

1.6.2.

Grup colar
Corp cmin (Pavilion 3)
Industrial Petrol Adresa: Bulevardul Nicolae Blcescu nr. 45;
Regim nlime: P+3E;
Suprafaa construit 722,82 m2;
Suprafaa desfurat 2.868,78 m2;
Suprafa teren 8.571,27 m2;

1973

2.611.575,13

Domeniul public al
municipiului Cmpina,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 16/2009

ANEXA Nr. 2

COMPLETRI

la inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al oraului Bicoi, judeul Prahova
Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobndirii sau,
dup caz, al
drii n
folosin

Valoarea
de inventar
(lei)

Situaia juridic actual


(Denumirea actului
de proprietate
sau alte acte doveditoare)

268 1.3.7.1. Strada


Agriculturii

Lungime = 1.850 m
ncepe din Strada nfririi pn la
intersecia cu De 1644.

1948

7.400

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

269 1.3.7.1. Strada


Alexandru Ioan
Cuza

Lungime = 1.375 m
Prelungirea strzii Alexandru Ioan Cuza
de la strada Carpai pn la Strada
nfririi

1948

16.500

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

270 1.3.7.1. Strada Forajului Lungime = 250 m


ncepe din Strada nfririi i se nfund.

1948

1.500

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

271 1.3.7.1. Strada Movila


Vulpii

Lungime = 575 m
ncepe din Strada nfririi pn la strada
Carpai.

1948

2.300

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

272 1.3.7.1. Strada


Teleajenului

Lungime = 900 m
ncepe din Strada Oltului pn n strada
Alexandru Ioan Cuza
(prelungire).

1948

3.600

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

273 1.3.7.1. Aleea


Tineretului

Lungime = 120 m
ncepe din Strada Plevnei i se nfund.

2009

840

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

274 1.3.7.1. Strada Baraolt

Lungime = 290 m
ncepe din Strada Oltului i se nfund.

1948

1.140

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

4
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


1

275 1.3.7.1. Strada


Cricovului

Lungime = 140 m
ncepe din Strada Oltului i se nfund.

1948

560

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

276 1.3.7.3. Strada Valea lui Lungime = 1.650 m


Dan
ncepe din Strada Independenei pn la
ferma avicol.

1948

12.375

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

277 1.3.7.1. Aleea


Margaretelor

Lungime = 905 m
ncepe din Strada Buzului i se nfund.

1948

5.430

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

278 1.3.7.1. Strada Piatra


Mare

Lungime = 400 m
ncepe din strada Piatra Craiului pn la
pdure.

1948

2.400

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

279 1.3.7.1. Aleea Pdurii

Lungime = 130 m
ncepe din Strada Tufenilor pn la
pdure.

1948

780

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

280 1.3.7.1. Strada Bilor

Lungime = 720 m
ncepe din Strada Baicului pn la lacuri
nmol Livede.

1948

4.320

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

281 1.3.7.1. Aleea colii

Lungime = 95 m
ncepe din Strada Unirii i se nfund.

1975

380

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

282 1.3.7.1. Strada Livede

Lungime = 197 m
ncepe din strada Baicului pn la izlaz.

1964

1.182

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

283 1.3.7.3. Aleea Ficusului

Lungime = 105 m
ncepe din strada C.D. Gherea i se
nfund.

1948

788

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

284 1.3.7.1. Aleea Prului

Lungime = 75 ml
ncepe din Strada Independenei i se
nfund.

1948

450

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

285 1.3.7.1. Fundtura Vlad


epes

Lungime = 535 m
ncepe din Strada 9 Mai i se nfund.

1994

3.210

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

286 1.3.7.1. Strada tefan


cel Mare

Lungime = 880 m
ncepe din Strada 9 Mai pn la DE 2131.

1994

5.280

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


0

Lungime = 880 m
ncepe din Strada 9 Mai pn la DE 2131.

1994

5.280

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

288 1.3.7.1. Strada Lotusului Lungime = 175 m


ncepe din Strada Nuferilor pn la Strada
Trandafirilor.

1948

1.050

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

289 1.3.7.1. Strada Hagica

Lungime = 300 m
ncepe din Strada Victoriei pn la strada
Tudor Vladimirescu.

1948

1.800

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

290 1.3.7.1. Fundtura


Metalurgiei

Lungime = 310 m
ncepe din Strada Oelului (stnga) i se
nfund.

1948

1.860

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

291 1.3.7.1. Fundtura


Siderurgiei

Lungime = 120 m
ncepe din Strada Oelului (dreapta) i se
nfund.

1948

720

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

292 1.3.7.1. Fundtura


Salcmului

Lungime = 165 m
ncepe din Strada Violetelor (paralel cu
Strada Mioriei) i se nfund.

1964

990

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

293 1.3.7.1. Fundtura


Magnoliei

Lungime = 117 m
ncepe din Strada Violetelor i se nfund.

1964

702

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

294 1.3.7.1. Strada Lunca


Dmbului

Lungime = 525 m
ncepe de la Strada Paltinului pn la
staia de epurare.

1964

3.150

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

295 1.3.7.2. Strada Schelei


1.3.7.3.

Lungime = 920 m
ncepe din Strada Republicii pn la trg.

1948

7.350

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

296 1.3.7.3. Strada Parcului

Lungime = 165 m
ncepe de la Strada Lebedei pn la
strada Vrful cu Dor.

1948

1.238

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

297 1.3.7.1. Aleea Revoluiei Lungime = 95 m


ncepe din Strada Independenei pn la
Strada Libertii

1964

380

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

298 1.3.7.1. Strada


Alexandru
Lpuneanu

1948

1.860

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

287 1.3.7.1. Strada Mihai


Viteazul

Lungime = 310 m
ncepe din strada Alexandru cel Bun pn
la Strada Postvarului.

6
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


1

299 1.3.7.1. Fundtura


Irisului

Lungime = 70 m
ncepe din Strada Margritarului i se
nfund.

1948

420

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

300 1.3.7.1. Aleea Bunea

Lungime = 120 m
ncepe din DE 1679 i se nfund.

2007

720

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

301 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 651

Lungime = 1.375 m
ncepe de la Strada nfririi pn la DE
1644.

1972

5.500

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

302 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1644

Lungime = 1.625 m
ncepe de la DE 1651 pn la DE 1578.

1972

6.500

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

303 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1674

Lungime = 875 m
ncepe de la Strada Agriculturii, prul
Dmbu, pn la DE 1675.

1972

3.500

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

304 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1675

Lungime = 350 m
ncepe de la DE 1674 pn la Strada
Paltinului.

1972

1.400

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

305 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1679

Lungime = 1.650 m
ncepe de la Strada Paltinului pn la
Strada Independenei.

1972

6.600

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

306 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1578

Lungime = 550 m
ncepe de la Strada Paltinului pn la DE
1566.

1972

2.200

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

307 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1649

Lungime = 1.125 m
ncepe din DN 1 pn la DE 1651.

1972

4.500

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

308 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1903

Lungime = 1.000 m
ncepe din DN 1 pn la strada Alexandru
Ioan Cuza.

1972

4.000

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

309 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1897

Lungime = 870 m
ncepe din Strada nfririi pn la strada
Alexandru Ioan Cuza prelungire.

1972

3.480

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

310 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2255

Lungime = 370 m
ncepe din strada Horia pn la strada
Vrful cu Dor.

1972

1.480

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


0

311 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2255/1

Lungime = 250 m
ncepe din DE 2309 pn la DE 2259.

1972

1.000

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

312 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2259

Lungime = 622 m
ncepe din Strada Lebedei pn la
DE 2255/1.

1972

2.488

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

313 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2398

Lungime = 900 m
ncepe din strada Horia pn la Strada
Schelei.

1972

3.600

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

314 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2244

Lungime = 260 m
ncepe din Strada Schelei pn la
DE 2259.

1972

1.040

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

315 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2183

Lungime = 640 m
ncepe din Strada Schelei pn la
DE 2415.

1972

2.560

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

316 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2207

Lungime = 970 m
ncepe din Strada Schelei pn la DE 12.

1972

3.880

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

317 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 12

Lungime = 2.120 m
ncepe din strada Horia pn la livada
DN 1.

1972

8.480

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

318 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2415

Lungime = 500 m
ncepe din DE 2183 pn la DE 2410.

1972

2.000

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

319 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2163

Lungime = 400 m
ncepe din DN 1 (Conpet) pn la
DE 2415.

1972

1.600

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

320 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2410

Lungime = 300 m
ncepe din DN 1 pn la DE 2415.

1972

1.200

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

321 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2167

Lungime = 400 m
ncepe din Strada Republicii (post trafo)
pn la DE 2171.

1972

1.600

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

322 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2171

Lungime = 170 m
ncepe din DE 2167 pn la DE 2183.

1972

680

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

8
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


1

323 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2195

Lungime = 270 m
ncepe din DE 2183 pn la DE 2182/1.

1972

1.080

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

324 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2182/1

Lungime = 350 m
ncepe din DE 2167, DE 2171 i se
nfund.

1972

1.400

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

325 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2207/1

Lungime = 960 m
ncepe din DE 12 pn la DE 11.

1972

3.840

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

326 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 11

Lungime = 1.910 m
ncepe din DE 12 pn la DE 9.

1972

7.640

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

327 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 9

Lungime = 230 m
ncepe din DE 11 pn la DE 8.

1972

920

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

328 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 8

Lungime = 620 m
ncepe din DE 9 pn la limita teritoriului
administrativ comuna Bneti.

1972

2.480

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

329 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal)
2140/29/1

Lungime = 460 m
ncepe din Strada 9 Mai pn la
DE 2140/29.

1972

1.840

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

330 1.3.7.1. Drum


Lungime = 627 m
exploatare
ncepe din DE 2140/29/1 pn la
(vicinal) 2140/29 DE 2131.

1972

2.508

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

331 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2131

Lungime = 925 m
ncepe din Strada Alexandru Ioan Cuza
pn la DN 1.

1972

3.700

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

332 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2143/1

Lungime = 352 m
ncepe din strada 9 Mai pn la DE 2143.

1972

1.408

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

333 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2143

Lungime = 568 m
ncepe din DE 2143/1 i se nfund.

1972

2.272

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

334 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1906

Lungime = 1.000 m
ncepe din DN 1 pn la strada Alexandru
Ioan Cuza.

1972

4.000

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


0

335 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 1821

Lungime = 1.100 m
ncepe din DN 1 pn la strada
Alexandru Ioan Cuza.

1972

4.400

336 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2309

Lungime = 740 m
ncepe din Strada Republicii pn la
DE 2255.

1972

2.960

337 1.3.7.1. Drum


exploatare
(vicinal) 2448/5

Lungime = 1.300 m
ncepe din DN 1 pn la CF Bucureti
Braov.

1972

5.200

338 1.3.7.1. Drum


Lungime = 3.240 m
exploatare
ncepe din DE 2448/5 pn la trup
(vicinal) 2443/21 intravilan fosta Avicola.

1972

12.960

339

1972

78.092

1977

3.750

2008

2.539.509

1.6.2.

Cldire
atelier coal

340 1.8.12. Teren limitrof


staie de
epurare

341

1.6.2.

Sala de Sport
Tineretului

Bicoi, Strada Unirii nr. 12, parter


Suprafaa construit = 221,48 m2
Suprafaa teren aferent = 319 m2
Vecinti: Strada Unirii, Spitalul Hepatit,
Serviciul Impozite i Taxe, Grdinia
Suprafaa teren = 2.500 m2
Vecinti: staia de epurare existent,
strada Lunca Dmbului, prul Dmbu,
teren aflat la dispoziia comisiei locale de
aplicare a legilor fondului funciar
Bicoi, Strada Republicii nr. 10
P, P+1
Suprafaa construit = 1.627,92 m2
Suprafaa desfurat = 1.779,91 m2

Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009
Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009
Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009
Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009
Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009
Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009
Domeniul public
al oraului Bicoi,
conform Hotrrii
Consiliului Local
nr. 46/2009

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor i Infrastructurii
din Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, prevzut n bugetul de stat pe anul 2009,
pentru Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A.
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de
rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, prevzut n bugetul
de stat pe anul 2009, cu suma de 100.000 mii lei, la capitolul
84.01 Transporturi, titlul Alte transferuri, poziia Investiii ale
agenilor economici cu capital de stat.

Art. 2. Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s


introduc, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificrile corespunztoare n structura bugetului de stat i n
volumul i structura bugetului Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureti, 21 octombrie 2009.
Nr. 1.243.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici
i a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
n conformitate cu prevederile art. 13 lit. f) din Ordonana Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i promovarea
utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,
n temeiul art. 9 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei,
cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul economiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulamentul pentru autorizarea
auditorilor energetici, prevzut n anexa nr. 1, i Regulamentul
pentru atestarea managerilor energetici, prevzut n anexa nr. 2.
Art. 2. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Art. 4. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se


abrog Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 245/2002
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
persoanelor fizice i juridice care au dreptul s realizeze bilanuri
energetice i a Regulamentului pentru atestarea responsabililor
cu atribuii n domeniul gestiunii energiei, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 836 din 20 noiembrie 2002.

p. Ministrul economiei,
Tudor erban,
secretar de stat
Bucureti, 6 octombrie 2009.
Nr. 1.767.
ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

pentru autorizarea auditorilor energetici


I. Scop i domeniu de aplicare
Art. 1. (1) Prezentul regulament pentru autorizarea
auditorilor energetici, persoane fizice i juridice, denumit n
continuare regulament, stabilete cadrul legal pentru autorizarea
persoanelor fizice i juridice crora li se atribuie calitatea de
auditor energetic autorizat, n vederea ntocmirii auditurilor
energetice, cu identificarea soluiilor de cretere a eficienei
energetice.
(2) Aceast calitate se obine prin emiterea de ctre Agenia
Romn pentru Conservarea Energiei, denumit n continuare
ARCE, a autorizaiei de auditor energetic, act ce dovedete
competena tehnic a persoanelor fizice i juridice care
efectueaz audituri energetice n Romnia.
Art. 2. (1) Auditurile energetice se execut cu respectarea
prevederilor din Ghidul de elaborare i analiz a bilanurilor
energetice, aprobat prin Decizia preedintelui ARCE
nr. 56/2003.
(2) Calitatea de auditor energetic se dovedete prin
autorizaia de auditor energetic, tampil i legitimaie.
Autorizaia de auditor energetic se ntocmete conform
modelelor prezentate n anexele nr. 1A i 1B. Legitimaia proprie
i tampila proprie se vor confeciona de ctre persoana
autorizat dup modelele stabilite conform Ghidului de
elaborare i analiz a bilanurilor energetice. Autorizaiile,
legitimaiile i tampilele de auditor energetic sunt nominale i
netransmisibile.
Art. 3. Definirea unor termeni de specialitate din prezentul
regulament este realizat n anexa nr. 1C.

II. Organismul competent s autorizeze auditorii


energetici
Art. 4. n conformitate cu art. 13 lit. f) din Ordonana
Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i
promovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie, ARCE are ca atribuii i responsabiliti
autorizarea auditorilor energetici.
Art. 5. (1) n cadrul ARCE funcioneaz Comisia de
autorizare a auditorilor energetici, denumit n continuare
Comisia de autorizare, cu urmtoarele atribuii:
a) aprobarea proceselor-verbale de analiz a dosarelor
depuse de persoanele fizice i juridice care doresc s fie
autorizate n calitate de auditor energetic sau care doresc
prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic;
b) deciderea suspendrii i/sau a retragerii autorizaiei de
auditor energetic;
c) aprobarea Sintezei anuale a activitilor auditorilor
energetici.
(2) Pentru soluionarea contestaiilor depuse de cei interesai
se poate constitui, atunci cnd este cazul, o comisie de
soluionare a acestora. Trebuie precizat faptul ca refuzul
acordrii autorizaiei trebuie motivat i trebuie precizate cile de
atac disponibile.
Art. 6. Comisia de autorizare are un secretariat tehnic, cu
urmtoarele atribuii:
a) inerea evidenei cererilor de autorizare, respectiv a
contestaiilor;
b) analizarea dosarelor depuse de persoanele fizice i
juridice care doresc s fie autorizate n calitate de auditor

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


energetic, precum i a dosarelor depuse n vederea prelungirii
valabilitii autorizaiilor de auditor energetic;
c) ntocmirea proceselor-verbale, cuprinznd concluziile
analizei documentelor depuse de candidai;
d) monitorizarea activitii de autorizare a auditorilor
energetici prin constituirea i actualizarea permanent a
Registrului de eviden a auditorilor energetici;
e) monitorizarea realizrii auditurilor energetice, prin
elaborarea Sintezei anuale a activitilor auditorilor energetici,
pe baza rapoartelor primite de la acetia;
f) redactarea i transmiterea ntiinrii de suspendare, a
deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a
autorizaiei de auditor energetic; redactarea rspunsurilor date
contestaiilor i transmiterea acestora celor interesai;
g) radierea din Registrul de eviden a auditorilor energetici
a persoanelor crora le-a expirat perioada de autorizare sau
crora li s-a retras autorizaia de auditor energetic.
III. Clase i tipuri de audituri energetice
Art. 7. (1) Se definesc dou clase i 3 tipuri de audituri
energetice:
Clasa

Tipul de audit energetic


Audit
electroenergetic

Audit
termoenergetic

Audit complex

P 1.000 kW P 2.000 kW P 3.000 kW

II

P > 1.000 kW P > 2.000 kW

Nelimitat

(2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de


omologare, audituri de recepie, audituri reale i audituri
optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea
consumurilor existente i pentru stabilirea soluiilor de cretere
a eficienei energetice.
Art. 8. (1) Persoanele fizice avnd calitatea de auditor
energetic sunt autorizate s efectueze audituri energetice de
clasa I.
(2) Persoanele juridice avnd calitatea de auditor energetic
sunt autorizate s efectueze audituri energetice de clasa I sau
clasa a II-a.
IV. Cerinele care trebuie ndeplinite la solicitarea
autorizrii
Art. 9. Cerinele care trebuie ndeplinite de ctre
persoanele fizice:
1. Cerine de natur juridic:
a) persoanele fizice care solicit s fie autorizate n calitate
de auditor energetic trebuie s aib capacitate deplin de
exerciiu;
b) persoanele fizice care solicit s fie autorizate n calitate
de auditor energetic trebuie s nu fi suferit condamnri penale
definitive i irevocabile pentru fapte ce au relevan n domeniul
energetic.
2. Cerine de natur tehnic:
a) Pregtirea profesional, specializarea i experiena
acumulat n domeniu
Experiena profesional trebuie s fie dobndit prin
activitate acumulat n nvmnt, cercetare, proiectare,
execuie sau exploatare, n urmtoarele domenii tehnice:
energetic industrial, instalaii, mecanic, alte domenii tehnice
cu conotaie energetic, pe durata specificat n tabelul urmtor:

Pregtirea profesional i specializarea

Durata minim necesar


a experienei profesionale
de specialitate, acumulat
de ctre persoana fizic

Absolveni ai unei faculti tehnice cu


profil energetic sau asimilat acestuia

2 ani

Absolveni ai unei faculti tehnice cu


profil diferit de cel energetic sau
asimilat acestuia, care au absolvit
cursuri de perfecionare n domeniul
energetic

3 ani

b) Pregtirea n domeniul elaborrii auditurilor energetice


Aceast cerin se satisface prin absolvirea unui curs de
specialitate organizat de o universitate tehnic cu profil
energetic, agreat de ctre ARCE n conformitate cu prevederile
Ghidului de pregtire i examinare a cursanilor n domeniul
elaborrii bilanurilor energetice, aprobat prin Decizia
preedintelui ARCE nr. 57/2003.
Art. 10. Cerinele care trebuie ndeplinite de ctre
persoane juridice:
1. Cerine de natur juridic:
a) s prezinte certificatul de nregistrare eliberat de oficiul
registrului comerului;
b) s aib prevzut n obiectul de activitate prestarea de
servicii energetice.
2. Cerine de natur tehnic:
a) s dein minimum 3 auditori energetici autorizai conform
legii, cu statut permanent pe baz de contract;
b) s fac dovada, pe baza documentelor ce atest
patrimoniul, c are n dotare echipamente de msurare specifice
auditurilor energetice pentru care solicit autorizarea i/sau c
este n posesia unui contract cu un operator economic care are
astfel de dotri.
Art. 11. (1) Cerinele menionate la art. 9 i 10 constituie
condiii obligatorii ce trebuie ndeplinite de ctre persoanele
fizice i juridice care solicit obinerea autorizaiei de auditor
energetic.
(2) Nendeplinirea uneia dintre aceste cerine atrage
respingerea cererii de autorizare.
V. Documentele necesare la solicitarea autorizrii
Art. 12. (1) Autorizarea persoanei fizice n calitate de
auditor energetic se face de ctre Comisia de autorizare,
compus din specialiti ai ARCE i numit prin decizie a
preedintelui ARCE.
(2) n cazul n care persoana fizic care solicit autorizarea
provine din cadrul societilor comerciale care sunt n
subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei ori n care
ministerul este acionar, Comisia de autorizare va fi compus
din specialiti ai ARCE i reprezentani ai direciei de specialitate
din cadrul Ministerului Economiei.
(3) Autorizarea se face prin verificarea ndeplinirii cerinelor
prevzute la art. 9, pentru clasa I, i pe tipuri de audit energetic,
pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere de obinere a autorizaiei de auditor energetic
persoane fizice, conform modelului prevzut n anexa nr. 1D;
b) copie de pe chitana sau ordinul de plat a tarifului de
autorizare;
c) documente care atest calificarea profesional.
(4) Documentele menionate la alin. (3) lit. c) trebuie s
conin urmtoarele:
a) copie de pe diploma de absolvire a unei faculti tehnice;

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

b) memoriu tehnic de activitate care s justifice experiena


profesional dobndit pe o perioad cel puin egal cu cea
stabilit conform art. 9 alin. (2) lit. a);
c) copie de pe carnetul de munc sau alte documente
echivalente, din care s rezulte vechimea n munca de
specialitate cerut pe o perioad cel puin egal cu cea stabilit
conform art. 9 alin. (2) lit. a);
d) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de
pregtire n domeniul elaborrii auditurilor energetice, organizat
de o universitate tehnic cu profil energetic, conform art. 9
alin. (2) lit. b).
(5) Solicitanii pot depune la ARCE n vederea autorizrii
documente echivalente celor menionate la alin. (4) emise de
autoritile competente omoloage dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau din Spaiul Economic European, precum
i traduceri autorizate ale acestora.
(6) Persoanele fizice care au obinut autorizarea ntr-un stat
membru al Uniunii Europene sau din Spaiul Economic
European trebuie supuse unui examen, care const n
cunoaterea legislaiei naionale n domeniul energetic. Acestea
vor prezenta la ARCE o copie a autorizaiei de auditor energetic
obinute ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaiul
Economic European i referine privind activitatea desfurat n
ultimii 3 ani ca auditor energetic.
(7) Documentele menionate la alin. (3)(6) vor fi cuprinse
ntr-un dosar i nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu meniunea Dosar pentru solicitarea
obinerii autorizaiei de auditor energetic clasa I, tipul ......,
numele persoanei fizice solicitante, data solicitrii;
b) o pagin de cuprins, cu denumirile documentelor incluse
n dosar, n ordinea menionat conform alin. (3) i (4).
Art. 13. (1) Autorizarea n calitate de auditor energetic a
persoanei juridice solicitante, avnd activitate n domeniul
serviciilor i/sau al consultanei energetice, se face de ctre
Comisia de autorizare.
(2) n cazul n care persoana juridic care solicit autorizarea
provine din cadrul societilor comerciale care sunt n
subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei ori n care
ministerul este acionar, Comisia de autorizare va fi compus
din specialiti ARCE i reprezentani ai direciei de specialitate
din cadrul Ministerului Economiei.
(3) Autorizarea se face prin verificarea ndeplinirii cerinelor
conform art. 10, pentru clasa II, i pe tipuri de audit energetic, pe
baza urmtoarelor documente:
a) cerere de obinere a autorizaiei de auditor energetic
persoane juridice, conform modelului prevzut n anexa nr. 1E;
b) copie de pe chitana sau ordinul de plat a tarifului de
autorizare;
c) documente referitoare la statutul juridic al persoanei
juridice solicitante;
d) documente referitoare la ndeplinirea cerinelor
profesionale i de natur tehnic.
(4) Documentele menionate la alin. (3) lit. c) trebuie s
conin urmtoarele:
a) copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, din care
s rezulte c desfoar activitate n domeniul serviciilor
energetice i/sau al consultanei energetice;
b) copie de pe certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul
Naional al Registrului Comerului.
(5) Documentele menionate la alin. (3) lit. d) trebuie s
conin urmtoarele:
a) copii de pe contractele individuale de munc ale auditorilor
energetici autorizai, angajai n cadrul persoanei juridice
solicitante;
b) copii de pe carnetele de munc sau alte documente
echivalente ale auditorilor energetici autorizai, angajai n cadrul
persoanei juridice solicitante, din care s rezulte vechimea n

munca de specialitate, cerut pe o perioad cel puin egal cu


cea stabilit conform art. 9 alin. (2) lit. a);
c) copii de pe autorizaiile de auditor energetic clasa I ale
auditorilor energetici autorizai, angajai n cadrul persoanei
juridice solicitante;
d) lista cu echipamentele din dotarea persoanei juridice
solicitante, nsoit de documentele ce atest apartenena
acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrrile
specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridic
solicit autorizarea, i/sau copie de pe contractul cu un operator
economic care are astfel de dotri.
(6) Persoanele juridice din alt stat membru al Uniunii
Europene sau din Spaiul Economic European vor prezenta
urmtoarele documente:
a) copia, respectiv traducerea autorizat a diplomei de
absolvire a unei faculti tehnice pentru fiecare persoan fizic
angajat care desfoar activiti de audit energetic; diploma
de absolvire trebuie s fie nsoit de documentul de
recunoatere/echivalare emis de ctre Ministerul Educaiei,
Cercetrii i Inovrii, n condiiile legii;
b) copie de pe autorizaia emis de autoritile competente
omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din
Spaiul Economic European;
c) referine privind activitatea desfurat de persoana
juridic n ultimii 3 ani, n calitate de auditor energetic n industrie
i/sau n alte sectoare economice, cu excepia sectorului
Cldiri;
d) lista echipamentelor din dotare, utilizabile pentru lucrrile
specifice auditurilor energetice pentru care solicit autorizarea,
i/sau copie de pe contractul ncheiat cu un operator economic
care are astfel de dotri.
(7) Documentele menionate la alin. (3)(6) vor fi cuprinse
ntr-un dosar i nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu precizarea Dosar pentru solicitarea
obinerii autorizaiei de auditor energetic clasa a II-a, tipul ......,
numele persoanei juridice solicitante, data solicitrii;
b) o pagin de cuprins, cu denumirile documentelor incluse
n dosar, n ordinea precizat conform alin. (3)(6).
Art. 14. Persoanele juridice avnd calitatea de auditor
energetic autorizat au urmtoarele obligaii:
a) s nfiineze i s actualizeze permanent registrul propriu
de eviden a auditurilor energetice elaborate;
b) s ntocmeasc i s transmit Comisiei de autorizare
raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor
energetice, cuprinznd informaii despre activitatea desfurat
n anul anterior raportrii. Coninutul i modul de ntocmire a
raportului se stabilesc conform Procedurii de monitorizare a
activitilor de elaborare a auditurilor energetice, aprobat prin
Decizia preedintelui ARCE nr. 29/2009;
c) s pstreze documentaiile aferente auditurilor energetice,
la a cror elaborare au participat pe baz contractual, o
perioad de minimum 5 ani.
Art. 15. Persoanele fizice i juridice autorizate vor semna
pentru respectarea prevederilor Codului de conduit a
auditorului energetic autorizat, prevzut n anexa nr. 1F.
VI. Perioada de valabilitate a autorizaiei de auditor
energetic
Art. 16. (1) n termen de 30 de zile de la data depunerii
documentaiei complete, ARCE va emite ctre solicitant
autorizaia de auditor energetic persoan fizic sau juridic.
Perioada de valabilitate a autorizaiei de auditor energetic att
pentru persoanele fizice, ct i pentru persoanele juridice este
de 3 ani.
(2) Persoanele fizice i/sau juridice autorizate au obligaia s
informeze ARCE asupra oricrei modificri a condiiilor care au
stat la baza acordrii autorizaiei.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


Art. 17. (1) Valabilitatea autorizaiei de auditor energetic se
poate prelungi pe o perioad de 3 ani pentru persoanele fizice,
respectiv 3 ani pentru persoanele juridice. Fiecare prelungire a
valabilitii se semneaz de preedintele ARCE, la
recomandarea scris a Comisiei de autorizare, pe baza
urmtoarelor documente:
a) cerere prezentat anterior datei de expirare a valabilitii
autorizaiei, ntocmit conform anexei nr. 1G, pentru auditorul
energetic persoan fizic, i conform anexei nr. 1H, pentru
auditorul energetic persoan juridic;
b) copie de pe chitana sau ordinul de plat a tarifului de
autorizare pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor
energetic;
c) autorizaia de auditor energetic deinut anterior (n copie
i n original);
d) memoriu de activitate al auditorului energetic persoan
fizic, respectiv Raportul multianual privind activitatea de
elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic
persoan juridic;
Nr.
crt.

e) minimum dou referine obinute de la beneficiarii


auditurilor energetice elaborate, inclusiv lista msurilor rezultate
n urma auditului i care au fost implementate de beneficiar;
f) lista cu echipamentele din dotarea auditorului energetic
persoan juridic, nsoit de documentele ce atest
apartenena acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru
lucrrile specifice auditurilor energetice pentru care persoana
juridic solicit autorizarea, i/sau copie de pe contractul cu un
operator economic care are astfel de dotri.
(2) Documentele menionate la alin. (1) vor fi cuprinse ntr-un
dosar i nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu precizarea Dosar pentru solicitarea
prelungirii valabilitii autorizaiei de auditor energetic clasa ...,
tipul ..., numele persoanei fizice/juridice solicitante, data
solicitrii;
b) o pagin de cuprins, cu denumirile documentelor incluse
n dosar, n ordinea precizat conform alin. (1).
(3) Evaluarea activitii solicitantului se face conform
punctajului din tabelul de mai jos.
Punctaj acordat

Realizri
Persoan fizic

Persoan juridic

1.

Audituri energetice efectuate (din clasa i tipul de audit


pentru care este solicitat prelungirea valabilitii
autorizrii)

20 de puncte/audit

20 de puncte/audit pe contur
cu P 2.000 kW
50 de puncte/audit pe contur
cu P > 2.000 kW

2.

Cursuri absolvite, specializri n domeniul realizrii de


audituri energetice

10 puncte/curs

10 puncte/curs/om

(4) Pentru fiecare prelungire a valabilitii autorizaiei de


auditor energetic este necesar realizarea de ctre solicitant a
cel puin 50 de puncte, pentru persoan fizic, i a cel puin
100 de puncte, pentru persoan juridic.
VII. Suspendarea i retragerea autorizaiei de auditor
energetic
Art. 18. (1) Suspendarea autorizaiei de auditor energetic
a persoanei fizice sau juridice se face de ctre Comisia de
autorizare n una dintre urmtoarele situaii:
a) nerespectarea Codului de conduit a auditorului energetic
autorizat;
b) nerespectarea reglementrilor tehnice n vigoare,
referitoare la elaborarea auditurilor energetice;
c) necompletarea la zi a registrului propriu de eviden a
auditurilor energetice elaborate sau completarea acestuia cu
date false;
d) nendeplinirea de ctre solicitant a prevederilor art. 17.
(2) Constatarea i notificarea situaiilor menionate la alin. (1)
lit. a)c) se face de ctre reprezentanii mputernicii ai ARCE,
ca urmare a controalelor efectuate.
(3) Comisia de autorizare:
a) analizeaz n cazul uneia dintre situaiile descrise la
alin. (1) lit. a)c) informaiile primite i, dac acestea se
confirm, n termen de 10 zile de la data notificrii decide
suspendarea autorizaiei de auditor energetic a persoanei n
cauz;
b) analizeaz situaia descris la alin. (1) lit. d), iar n termen
de 10 zile de la data expirrii valabilitii autorizaiei de auditor
energetic decide suspendarea autorizaiei de auditor energetic
a persoanei n cauz.
(4) n termen de 30 de zile de la data transmiterii ntiinrii
de suspendare, Comisia de autorizare emite o decizie de
suspendare a autorizaiei de auditor energetic persoan fizic,
pe care o transmite auditorului energetic respectiv.
(5) Auditorul energetic persoan fizic cruia i s-a emis o
decizie de suspendare a autorizaiei de auditor energetic poate

face contestaie n termen de 30 de zile de la comunicarea


acesteia.
(6) Contestaia se depune la sediul ARCE i va fi soluionat
n termen de 30 de zile de la depunerea ei de ctre o comisie de
soluionare a contestaiilor constituit n acest scop.
Art. 19. (1) Dac n termen de 180 de zile de la data
comunicrii deciziei de suspendare se constat persistena
uneia dintre situaiile prevzute la art. 18 alin. (1), Comisia de
autorizare retrage autorizaia de auditor energetic persoanei
fizice.
(2) Comisia de autorizare emite o decizie de retragere a
autorizaiei de auditor energetic persoanei fizice, iar
Secretariatul tehnic radiaz persoana n cauz din Registrul de
eviden a auditorilor energetici.
(3) Auditorul energetic persoan fizic cruia i s-a emis o
decizie de retragere a autorizaiei de auditor energetic poate
face contestaie n termen de 30 de zile de la comunicarea
acesteia.
(4) Contestaia se depune la sediul ARCE i va fi soluionat
n termen de 30 de zile de la depunerea ei de ctre o comisie de
soluionare a contestaiilor, constituit n acest scop.
(5) Persoana creia i s-a retras autorizaia de auditor
energetic are dreptul de a solicita obinerea unei noi autorizaii,
dup minimum 2 ani de la data deciziei ARCE de retragere a
celei deinute anterior, cu respectarea cerinelor prevzute n
cadrul prezentului regulament.
Art. 20. (1) La retragerea autorizaiei de auditor energetic
persoanei fizice ARCE transmite o ntiinare de suspendare a
autorizaiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare,
dac n condiiile date numrul total de auditori energetici
autorizai angajai s-a redus sub cel prevzut de art. 10 alin. (2)
lit. a).
(2) Suspendarea autorizaiei de auditor energetic a
persoanei juridice angajatoare se face la 90 de zile de la
emiterea deciziei de retragere a autorizaiei de auditor energetic

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

unuia dintre auditorii energetici autorizai din cadrul acesteia,


dac n acest interval de timp se menine situaia prevzut la
alin. (1).
Art. 21. Autorizaia de auditor energetic a unei persoane
juridice se retrage de ctre ARCE la 30 de zile de la
comunicarea deciziei de suspendare, dac n intervalul de timp
artat se menine situaia prevzut la art. 20 alin. (1).

VIII. Dispoziii tranzitorii i finale


Art. 22. Anexele nr. 1A1H fac parte integrant din
prezentul regulament.
Art. 23. Registrul de eviden a auditorilor energetici este
publicat prin intermediul paginii de internet a ARCE,
www.arceonline.ro, i actualizat permanent.
ANEXA Nr. 1A
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
MODEL

de autorizaie de auditor energetic


(persoan fizic)
Nr. ............... din ................
n baza Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie i a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului
economiei nr. 1.767/2009, ca urmare a verificrii documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de ctre
solicitant, prezenta autorizaie de auditor energetic se acord domnului (doamnei) .................., de profesie ..........., cu domiciliul
n localitatea .............., str. .............. nr. ..., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ....., judeul/sectorul ............., i confer calitatea de:
AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA I
ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX

(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)


Autorizaia de auditor energetic este valabil numai pentru tipul i clasa de audit energetic precizate mai sus, servind
pentru dovedirea competenei tehnice de specialitate a posesorului, n vederea elaborrii de audituri energetice pe baz
contractual.
Autorizaia de auditor energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.
Prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic se face la cererea titularului, cu respectarea prevederilor
Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici.
Autorizaia de auditor energetic este netransmisibil.
Preedintele Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei,
...................................................................................................................
Autorizaie nou

Prelungire

Prelungire

Prelungire

Prelungire

Prelungire

LS

LS

LS

LS

LS

LS
ANEXA Nr. 1B
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
MODEL

de autorizaie de auditor energetic


(persoan juridic)
Nr. ................. din ................
n baza Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie i a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului
economiei nr. 1.767/2009, ca urmare a verificrii documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de ctre
solicitant, se autorizeaz persoana juridic ............................................, avnd sediul n ...................................., numrul de
nregistrare n registrul comerului ............... i codul fiscal ................................
AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA a II-a
ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX

(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)


Autorizaia de auditor energetic este valabil numai pentru tipul i clasa de audit energetic menionate mai sus, servind
pentru dovedirea competenei tehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, n vederea elaborrii de audituri energetice pe
baz contractual.
Autorizaia de auditor energetic are valabilitate o perioad de 3 ani de la data emiterii.

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

Prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic se face la cererea persoanei juridice titulare, cu respectarea
prevederilor stipulate n Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici.
Autorizaia de auditor energetic este netransmisibil.
Preedintele Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei,
..........................................................................................
Autorizaie nou

Prelungire

Prelungire

Prelungire

Prelungire

Prelungire

LS

LS

LS

LS

LS

LS
ANEXA Nr. 1C
la regulament

G L O S A R D E T E R M E N I D E S P E C I A L I TAT E

n contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, urmtorii termeni se definesc astfel:
Audit energetic procedura sistematic de obinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei
cldiri sau al unui grup de cldiri, al unei activiti i/sau instalaii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare i
cuantificare a oportunitilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie i de raportare a rezultatelor;
Audit electroenergetic tip de audit energetic care urmrete contabilizarea fluxurilor de energie electric;
Audit termoenergetic tip de audit energetic care urmrete contabilizarea fluxurilor de energie termic;
Audit complex tip de audit energetic care urmrete contabilizarea tuturor formelor de energie ale cror fluxuri sunt
monitorizate n interiorul conturului de audit;
Auditor energetic autorizat persoan fizic sau juridic autorizat n condiiile legii, care are dreptul de a realiza auditul
energetic. Auditorii energetici i desfoar activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajai ai unor persoane juridice,
conform legislaiei n vigoare;
Autorizare procedura i activitatea desfurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea i confirmarea
scris a competenelor persoanelor fizice sau juridice care doresc s obin calitatea de auditor energetic, n conformitate cu
Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici i cu reglementrile tehnice n vigoare;
Eficien energetic raportul dintre valoarea rezultatului performant obinut, constnd n servicii, mrfuri sau energia
rezultat, i valoarea energiei utilizate n acest scop;
Economii de energie cantitatea de energie economisit, determinat prin msurarea i/sau estimarea consumului
nainte i dup aplicarea uneia sau mai multor msuri de mbuntire a eficienei energetice, asigurnd n acelai timp
normalizarea condiiilor externe care afecteaz consumul de energie.
ANEXA Nr. 1D
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
MODEL

de cerere de obinere a autorizaiei de auditor energetic


Nr. ........./............
PERSOAN FIZIC AUDITOR ENERGETIC CLASA I

Tipul de audit pentru care se solicit autorizarea:
Electroenergetic

Termoenergetic

Complex

Informaii personale
Numele ............................., iniiala tatlui ...., prenumele ........................, data naterii .................., locul naterii
.............................., actul de identitate ............ seria ......... nr. ................., eliberat de ....................... la data de ..............................,
codul numeric personal .................................
Locul de munc ...........................................,
Adresa locului de munc ..............................................., telefon/fax/e-mail ..................................................
Domiciliul ................................................., telefon/fax/e-mail .............................................
Subsemnatul/Subsemnata, ........................, solicit autorizarea mea pentru clasa I i tipul de auditor energetic menionat
mai sus i nscrierea mea n Registrul de eviden a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a
coordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie n acest registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat
prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009. Toate informaiile furnizate sunt corecte.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic autorizat i voi aciona pentru respectarea
acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Educaie, cursuri de instruire
Se vor ataa copii de pe diplomele de absolvire.
Nr.
crt.

Perioada

Diploma obinut

Instituia care a eliberat diploma

Situaia profesional actual


Profesia ....................., vechimea n munc ........................., funcia ...................................., vechimea n funcie ............,
responsabiliti: ........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Experiena profesional
Nr.
crt.

Din anul

Denumirea operatorului
economic

Pn n anul

Funcia deinut

Responsabiliti

Semntura solicitantului ............................... Data .......................


Ctre:
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici
ANEXA Nr. 1E
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
MODEL

de cerere de obinere a autorizaiei de auditor energetic


Nr. ............/...........
PERSOAN JURIDIC AUDITOR ENERGETIC CLASA A II-A

Persoana juridic ..........................................................................., codul fiscal ..............., nregistrat la registrul comerului


(denumirea)

cu nr. ............, cu sediul n ..............................................., str. ........................... nr. ........, judeul/sectorul .........................,
telefon/fax..................................., reprezentat legal prin director/manager .........................................................................................
(numele i prenumele)

Tipul de audit pentru care se solicit autorizarea:

Electroenergetic
Termoenergetic
Complex
Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., n calitate de reprezentant delegat*), solicit eliberarea autorizaiei
de auditor energetic pentru persoana juridic: ......................................................................................................................................
..............................................................................................................., pentru clasa a II-a i tipul de audit energetic menionat i
nscrierea persoanei juridice pe care o reprezint n Registrul de eviden a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea
denumirii persoanei juridice, a coordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie n acest registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat
prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic autorizat i voi aciona pentru respectarea
acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Data ...................
Semntura i tampila persoanei juridice
.............................................................................
(numele, prenumele i funcia)

Ctre:
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici
*)Persoana juridic va fi reprezentat n relaia cu organismul de autorizare de ctre un reprezentant delegat.

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

ANEXA Nr. 1F
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
C O D U L D E C O N D U I T A L A U D I T O R U L U I E N E R G E T I C A U T O R I Z AT

Realizarea auditurilor energetice se desfoar pe baza principiilor precizate n continuare, a cror respectare de ctre
auditorii energetici autorizai ca persoane fizice i juridice este obligatorie, pentru evitarea unor incompatibiliti i/sau conflicte de
interese ce ar putea fi generate n desfurarea acestei activiti.
Auditorul energetic autorizat:
1. Acioneaz profesional, fr discriminare.
2. Acioneaz n sensul creterii competenei proprii i asist pe cei aflai n subordinea sa pentru a-i dezvolta abilitile
relaionale n activitatea de realizare a auditurilor energetice.
3. Nu are raporturi juridice de munc i civile cu operatorul economic pentru care elaboreaz auditul energetic, cu excepia
contractului de realizare a acestuia.
4. Nu are raporturi juridice de munc i civile cu operatorii economici care urmeaz s implementeze aciunile rezultate
ca urmare a realizrii auditului energetic.
5. Nu are alte interese materiale directe sau indirecte n raport cu operatorul economic pentru care elaboreaz auditul
energetic, cu excepia onorariilor cuvenite pentru munca prestat n calitate de auditor energetic.
6. Nu activeaz ca reprezentant al unor productori de echipament energetic.
7. Pstreaz confidenialitatea datelor obinute sau rezultate n urma auditului energetic, cu excepia cazurilor n care este
obligat s le fac cunoscute n condiiile legii ori obine consimmntul scris al beneficiarului auditului energetic n acest sens.
8. Nu comunic informaii eronate care s compromit activitatea de realizare a auditului energetic sau procesul de
autorizare.
9. Nu prejudiciaz prin activitile sale reputaia organismului de autorizare.
ANEXA Nr. 1G
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
MODEL

de cerere de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic


Nr. ............./.............
PERSOAN FIZIC AUDITOR ENERGETIC CLASA I

Tipul de audit pentru care se solicit prelungirea autorizrii:Electroenergetic


Termoenergetic


Complex

Numele ............................., iniiala tatlui ..................., prenumele ........................, data naterii ..............................., locul
naterii ..................................., actul de identitate ............................... seria ......., nr. ...................., eliberat de ...................................
la data de .............................., codul numeric personal ................................, locul de munc ............................................................,
adresa locului de munc ......................................................................., telefon/fax/e-mail .............................................................,
Domiciliul ............................................................................., telefon/fax/e-mail ...................................................................
Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., n calitate de auditor energetic autorizat, solicit prelungirea
valabilitii autorizaiei de auditor energetic pentru clasa I i tipul menionat mai sus, precum i meninerea nscrierii mele n Registrul
de eviden a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie
n acest registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat
prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic autorizat i voi aciona pentru respectarea
acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Semntura solicitantului ...................................... Data ....................

Ctre:
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


ANEXA Nr. 1H
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
MODEL

de cerere de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic


Nr. ........../.............
P E R S O A N J U R I D I C A U D I T O R E N E R G E T I C C L A S A a II-a

Persoana juridic ................................................................, codul fiscal ..........................., nregistrat n registrul comerului


(denumirea)

cu nr. ..............., cu sediul n ......................................., str. .............................. nr. ............., judeul/sectorul .........................,
telefon/fax ..............................., reprezentat legal prin director/manager ..........................................................................................
(numele i prenumele)

Tipul de audit pentru care se solicit prelungirea autorizrii:

Electroenergetic
Termoenergetic
Complex
Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, n calitate de reprezentant delegat*), solicit prelungirea
valabilitii autorizaiei de auditor energetic pentru clasa a II-a i tipul menionat mai sus, pentru persoana
juridic ...................................................................., precum i meninerea nscrierii persoanei juridice pe care o reprezint n Registrul
de eviden a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor i a detaliilor nscrise
n autorizaie n acest registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat
prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic autorizat i vom aciona pentru respectarea
acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Data ...................

Semntura i tampila persoanei juridice


.............................................................................
(numele, prenumele i funcia)

Ctre:
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici
*) Persoana juridic va fi reprezentat n relaia cu organismul de autorizare de ctre un reprezentant delegat.
ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

pentru atestarea managerilor energetici


I. Scopul i domeniul de aplicare
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabilete cadrul legal
pentru atestarea managerilor energetici.
(2) Managerii energetici sunt ncadrai pe baz de contract
individual de munc la operatorii economici care consum mai
mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an.
(3) Operatorii economici care consum mai mult de 1.000
tone echivalent petrol pe an pot s ncheie un contract de
management energetic cu o persoan fizic/juridic prestatoare
de servicii energetice. n cazul persoanei fizice, aceasta trebuie
s fie atestat ca manager energetic de ctre Agenia Romn
pentru Conservarea Energiei (denumit n continuare ARCE),
iar n cazul persoanei juridice, aceasta trebuie s aib ncadrai
n baza unor contracte individuale de munc minimum
2 manageri energetici atestai de ctre ARCE.
Art. 2. Aceast calitate se obine prin emiterea de ctre
ARCE a atestatului de manager energetic, denumit n
continuare atestat, act ce reprezint recunoaterea oficial la
nivel naional a competenei tehnice de specialitate a
managerilor energetici.
Art. 3. Termenii de specialitate din prezentul regulament
sunt prezentai n anexa nr. 2A.

II. Organismul competent s atesteze managerii


energetici i modul de desfurare a atestrii
Art. 4. n conformitate cu art. 13 lit. f) din Ordonana
Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i
promovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie, ARCE are ca atribuii i responsabiliti
atestarea managerilor energetici.
Art. 5. (1) n cadrul ARCE funcioneaz Comisia de
atestare a managerilor energetici, denumit n continuare
Comisia de atestare, format din specialiti ai ARCE i, dac
este cazul, de reprezentani ai direciei de specialitate din cadrul
Ministerului Economiei. Componena Comisiei de atestare este
aprobat prin decizie a preedintelui ARCE.
(2) n cazul n care candidatul la atestatul de manager
energetic provine din cadrul societilor comerciale care sunt n
subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei ori n care
ministerul este acionar, Comisia de atestare va fi compus din
specialiti ai ARCE i reprezentani ai direciei de specialitate
din cadrul Ministerului Economiei.
(3) Comisia de atestare are urmtoarele atribuii:
a) analizarea studiilor de caz anexate dosarelor depuse de
cei care doresc atestarea ca manager energetic i transmiterea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


ctre Secretariatul tehnic a observaiilor sau a completrilor
necesare, atunci cnd este cazul;
b) aprobarea proceselor-verbale de analiz a dosarelor
depuse de persoanele care doresc s fie atestate n calitate de
manager energetic sau care doresc prelungirea valabilitii
atestatului de manager energetic;
c) deciderea suspendrii i/sau a retragerii atestatului de
manager energetic.
(4) Examinarea candidailor n domeniul managementului
energetic i acordarea atestatului se fac de ctre Comisia de
atestare.
(5) Pentru soluionarea contestaiilor depuse de cei
interesai, se poate constitui, atunci cnd este cazul, o comisie
de soluionare a acestora.
Art. 6. Comisia de atestare are un secretariat tehnic, cu
urmtoarele atribuii:
a) inerea evidenei cererilor de atestare, respectiv a
contestaiilor;
b) analizarea dosarelor depuse de persoanele care solicit
obinerea atestatului de manager energetic, precum i a
dosarelor depuse n vederea prelungirii valabilitii atestatului
de manager energetic;
c) afiarea listei candidailor crora li s-a aprobat participarea
la examenul de atestare i a datei de desfurare a acestuia;
d) ntocmirea pe baza documentelor primite a referatului de
prezentare a candidatului la examenul de atestare;
e) convocarea Comisiei de atestare, n funcie de numrul
cererilor primite;
f) ntocmirea proceselor-verbale ale ntrunirilor Comisiei de
atestare, cuprinznd concluziile verificrii documentelor depuse
de candidai i rezultatele examinrii acestora;
g) monitorizarea activitii de atestare a managerilor
energetici prin constituirea i actualizarea permanent a
Registrului de eviden a managerilor energetici;
h) redactarea i transmiterea ntiinrii de suspendare, a
deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a
atestatului; redactarea rspunsurilor date contestaiilor i
transmiterea acestora celor interesai;
i) radierea din Registrul de eviden a managerilor energetici
a persoanelor crora li s-a retras atestatul.
III. Cerine pentru atestare
Art. 7. (1) Cerine de natur juridic:
Persoanele fizice care solicit s fie atestate n calitate de
manager energetic trebuie s aib capacitate deplin de
exerciiu.
(2) Cerine de natur tehnic
Cerinele tehnice ce trebuie ndeplinite pentru admiterea la
examenul de atestare a managerilor energetici sunt pregtirea
profesional, specializarea i experiena acumulat n domeniu,
dup cum urmeaz:

Pregtirea profesional i
specializarea

a)

b)

Absolveni ai unei faculti


tehnice cu profil energetic
sau asimilat acestuia
Absolveni ai unei faculti
tehnice cu profil diferit de
cel energetic sau asimilat
acestuia, care au absolvit
cursuri de perfecionare n
domeniul energetic

Durata minim
Curs
necesar
de pregtire
a experienei
n domeniul
profesionale
managementului
de specialitate
energetic
acumulat

2 ani

Necesar

3 ani

Necesar

19

(3) Experiena profesional trebuie s fie dobndit pe durata


specificat mai sus, prin activitate n nvmnt, cercetare,
proiectare, execuie sau exploatare, n urmtoarele domenii
tehnice: energetic industrial, instalaii, mecanic, alte domenii
tehnice cu conotaie energetic.
(4) Pregtirea n domeniul managementului energetic se
satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de
o universitate tehnic cu profil energetic, agreat de ctre ARCE
n conformitate cu prevederile Ghidului de pregtire i
examinare a cursanilor n domeniul elaborrii bilanurilor
energetice, aprobat prin Decizia preedintelui ARCE
nr. 57/2003.
Art. 8. Cerinele menionate constituie condiii obligatorii
ce trebuie ndeplinite de ctre persoanele fizice care solicit
obinerea atestatului. Nendeplinirea uneia dintre aceste cerine
atrage respingerea cererii de atestare.
IV. Documentele necesare la solicitarea atestrii i
examinarea candidailor
Art. 9. (1) Pentru nscrierea la examenul de atestare
solicitanii trebuie s prezinte Secretariatului tehnic urmtoarele
documente:
a) cererea de nscriere la examenul de obinere a atestatului,
conform modelului prezentat n anexa nr. 2C;
b) copie de pe chitana sau ordinul de plat a tarifului de
atestare a calitii de manager energetic;
c) documente referitoare la ndeplinirea cerinelor
profesionale i de natur tehnic.
(2) Documentele menionate la alin. (1) lit. c) trebuie s
conin urmtoarele:
a) copie de pe diploma de absolvire a unei faculti tehnice;
b) copie de pe carnetul de munc sau alte documente din
care s rezulte vechimea n munca de specialitate cerut pe o
perioad cel puin egal cu cea stabilit conform art. 7 alin. (2);
c) copie de pe contractul individual de munc;
d) memoriul de activitate n domeniu, coninnd i lista
lucrrilor i proiectelor elaborate personal sau n colaborare;
e) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de
pregtire n domeniul managementului energetic organizat de o
universitate tehnic, agreat de ctre ARCE, sau diploma de
absolvire a unui masterat energetic;
f) n cazul persoanelor fizice, trimise spre atestare de ctre
o persoan juridic prestatoare de servicii energetice, acestea
vor trebui sa prezinte o copie de pe actul constitutiv al persoanei
juridice, din care s rezulte c desfoar activiti n domeniul
serviciilor energetice i/sau al consultanei energetice.
(3) Solicitanii pot depune la ARCE n vederea atestrii
documente echivalente celor menionate la alin. (2) emise de
autoritile competente omoloage dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau din Spaiul Economic European, nsoite
de traduceri autorizate.
(4) Persoanele fizice care au obinut atestarea ntr-un stat
membru al Uniunii Europene sau din Spaiul Economic
European trebuie supuse unui examen, care const n
cunoaterea legislaiei naionale n domeniul energetic. Acestea
vor prezenta la ARCE o copie a atestatului de manager
energetic obinut ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau
din Spaiul Economic European i referine privind activitatea
desfurat n ultimii 3 ani ca manager energetic.
Art. 10. (1) Examenul de atestare const ntr-o prob
scris, urmat de un interviu.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

(2) Candidatul este considerat admis pentru susinerea


interviului dac ntrunete minimum 75 de puncte dintre cele
100 de puncte posibile.
(3) La proba scris testul de examinare va cuprinde subiecte
corespunztoare cu profilul operatorului economic la care este
angajat solicitantul, conform prevederilor Deciziei preedintelui
ARCE nr. 16/2005 privind aprobarea coninutului-cadru al
Proiectului de gestiune a energiei. Pentru persoanele fizice,
trimise la atestare de ctre o persoan juridic prestatoare de
servicii energetice, testul de examinare va cuprinde un proiect
de management energetic pentru un operator economic
consumator de energie dintr-un sector economic liber ales.
Art. 11. (1) Contestaiile cu privire la rezultatele
examenului de atestare se depun la sediul ARCE n termen de
3 zile de la data afirii rezultatelor i se soluioneaz n termen
de 10 zile de la data depunerii.
(2) Rezultatele contestaiilor se afieaz la sediul ARCE i
se public pe pagina de internet a acesteia.
Art. 12. (1) ARCE emite atestatul de manager energetic n
termen de 30 de zile de la data afirii rezultatelor examenului
de atestare la sediul acesteia i de la publicarea pe pagina de
internet a acesteia sau, dup caz, de la data afirii/publicrii
rezultatelor la contestaiile depuse.
(2) Atestatul are forma prezentat n anexa nr. 2B.
V. Perioada de valabilitate; suspendarea i retragerea
atestrii
Art. 13. (1) Perioada de valabilitate a atestatului emis de
ARCE este de 3 ani. Atestatul rmne valabil chiar i n cazul n
care posesorul i schimb locul de munc la un alt operator
economic sau la o persoan juridic prestatoare de servicii
energetice.
(2) Persoanele fizice atestate au obligaia s informeze
ARCE asupra oricrei modificri a condiiilor care au stat la baza
acordrii atestatului.
Art. 14. Prelungirea la fiecare 3 ani a valabilitii atestatului
se face de ctre Comisia de atestare din cadrul ARCE, pe baza
urmtoarelor documente:
a) cererea de prelungire a valabilitii atestatului, ntocmit
conform anexei nr. 2D;
b) copie de pe chitana sau ordinul de plat a tarifului de
atestare ca manager energetic;
c) atestatul deinut anterior (n copie i n original);
d) memoriul de activitate al managerului energetic, cu
prezentarea realizrilor din perioada de dup obinerea
atestatului, avizat de ctre filiala teritorial ARCE n raza creia
i desfoar activitatea operatorul economic.
Art. 15. (1) Suspendarea atestatului se face de ctre
Comisia de atestare n una dintre urmtoarele situaii:
a) nendeplinirea atribuiilor n calitate de manager energetic,
n cadrul operatorului economic angajator, sau necooperarea cu
reprezentanii ARCE;
b) la solicitarea operatorului economic angajator, pentru
nendeplinirea atribuiilor de serviciu n calitate de manager
energetic;
c) pentru nerespectarea reglementrilor tehnice n vigoare,
referitoare la exploatarea optim a utilajelor i echipamentelor
din dotarea operatorului economic angajator, n scopul asigurrii
eficienei energetice;
d) managerul energetic atestat nu solicit prelungirea
valabilitii atestatului;

e) la prezentarea documentelor pentru prelungirea


valabilitii atestatului, solicitantul nu respect prevederile
art. 14.
(2) Constatarea i notificarea situaiilor menionate la alin. (1)
lit. a)c) se fac de ctre personalul mputernicit de conducerea
ARCE, ca urmare a controalelor efectuate la operatorii
economici.
(3) Comisia de atestare:
a) n cazul uneia dintre situaiile descrise la alin. (1) lit. a)
c), analizeaz veridicitatea informaiilor primite i, dac acestea
se confirm, n termen de maximum 10 zile de la data notificrii
transmite persoanei n cauz o ntiinare de suspendare a
atestatului;
b) n cazul situaiei descrise la alin. (1) lit. d), n termen de
maximum 10 zile de la data expirrii valabilitii atestatului
transmite persoanei n cauz o ntiinare de suspendare a
atestatului;
c) n cazul situaiei descrise la alin. (1) lit. e), n termen de
maximum 10 zile de la data nregistrrii cererii pentru
prelungirea valabilitii atestatului transmite persoanei n cauz
o ntiinare de suspendare a atestatului.
(4) n termen de 30 de zile de la data constatrii situaiilor
prevzute la alin. (1), Comisia de atestare emite o decizie de
suspendare a atestatului de competen n ndeplinirea
atribuiilor din domeniul managementului energetic.
(5) Managerul energetic cruia i s-a emis o decizie de
suspendare a atestatului poate face contestaie n termen de
30 de zile de la comunicarea acesteia.
(6) Contestaia se depune la sediul ARCE i este soluionat
n termen de 30 de zile de la depunerea ei de ctre o comisie de
soluionare a contestaiilor constituit n acest scop
Art. 16. (1) Dac n termen de 180 de zile de la data
comunicrii deciziei de suspendare se constat persistena
uneia dintre situaiile prevzute la art. 15 alin. (1), Comisia de
atestare retrage atestatul managerului energetic.
(2) Comisia de atestare emite o decizie de retragere a
atestatului, iar Secretariatul tehnic radiaz persoana n cauz
din Registrul de eviden a managerilor energetici.
(3) Managerul energetic cruia i s-a emis o decizie de
retragere a atestatului poate face contestaie n termen de 30
de zile de la comunicarea acesteia.
(4) Contestaia se depune la sediul ARCE i va fi soluionat
n termen de 30 de zile de la depunerea ei de ctre o comisie de
soluionare a contestaiilor, constituit n acest scop.
(5) Persoana creia i s-a retras atestatul are dreptul de a
solicita reatestarea dup cel puin 2 ani de la data deciziei ARCE
de retragere a acestuia, cu respectarea cerinelor prevzute n
cadrul prezentului regulament.
VI. Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 17. Activitatea managerului energetic atestat va fi
verificat periodic de ctre personalul mputernicit din cadrul
ARCE.
Art. 18. Tematica unitar de pregtire i procedurile
specifice de examinare a cursanilor sunt prevzute n Ghidul
de pregtire i examinare a cursanilor n domeniul gestiunii
energiei, aprobat prin Decizia preedintelui ARCE nr. 58/2003.
Art. 19. Registrul de eviden a managerilor energetici
este publicat prin intermediul paginii de internet a ARCE,
www.arceonline.ro, i va fi actualizat periodic.
Art. 20. Anexele nr. 2A2D fac parte integrant din
prezentul regulament.

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

ANEXA Nr. 2A
la regulament

G L O S A R D E T E R M E N I D E S P E C I A L I TAT E

n contextul Regulamentului pentru atestarea managerilor


energetici, urmtorii termeni se definesc astfel:
Atestare procedura prin care un organism cu autoritate
conferit prin lege recunoate oficial faptul c o persoan este
competent s efectueze sarcini specifice;
Consum total anual de energie suma tuturor cantitilor
de combustibili i carburani (gaze, lichid, solid) i a cantitilor
de energie electric i termic (luate n calcul cu evitarea dublei
contabilizri) consumate pe durata unui an calendaristic de
operatorul economic i exprimate n tone echivalent petrol
(tep/an);
Manager energetic persoana fizic sau juridic atestat,
prestatoare de servicii energetice, al crei obiect de activitate
este organizarea, conducerea i gestionarea proceselor
energetice ale unui consumator;
Management energetic ansamblul activitilor de
organizare, conducere i gestionare a proceselor energetice ale
unui consumator;

Eficiena energetic raportul dintre valoarea rezultatului


performant obinut, constnd n servicii, mrfuri sau energia
rezultat, i valoarea energiei utilizate n acest scop;
Serviciu energetic activitatea care conduce la un beneficiu
fizic, o utilitate sau un bun obinut dintr-o combinaie de energie
cu o tehnologie i/sau o aciune eficient din punct de vedere
energetic, care poate include activitile de exploatare,
ntreinere i control necesare pentru prestarea serviciului care
este furnizat pe baz contractual i care, n condiii normale,
conduce la o mbuntire a eficienei energetice i/sau a
economiilor de energie primar verificabil i care poate fi
msurat sau estimat;
Economii de energie cantitatea de energie economisit,
determinat prin msurarea i/sau estimarea consumului nainte
i dup aplicarea uneia sau mai multor msuri de mbuntire
a eficienei energetice, asigurnd n acelai timp normalizarea
condiiilor externe care afecteaz consumul de energie.
ANEXA Nr. 2B
la regulament

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
MODEL

de atestat de manager energetic


Nr............ din...............
n baza Ordonanei Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie i a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului
economiei nr. 1.767/2009, ca urmare a obinerii de ctre candidatul examinat a calificativului Admis, prin acumularea a ...............
puncte la examenul de atestare, prezentul atestat de manager energetic se acord domnului (doamnei) ..............................., de
profesie ............, cu domiciliul n localitatea ........................, str. ............................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. .....,
judeul/sectorul ......................., i i confer calitatea de:
MANAGER ENERGETIC

Atestatul de manager energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.


Prelungirea valabilitii atestatului de manager energetic se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor
stipulate n Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici.
Atestatul de manager energetic este netransmisibil.
Preedintele Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei,
.....................................................................................
Atestat nou

Prelungire

Prelungire

Prelungire

Prelungire

Prelungire

LS

LS

LS

LS

LS

LS
ANEXA Nr. 2C
la regulament

MODEL

de cerere de nscriere la examenul de obinere a atestatului de manager energetic


Informaii personale:
Numele .............................., iniiala tatlui ..............., prenumele .............................., data naterii .........................., locul
naterii ...................................., actul de identitate ......... seria ...... nr. ...................., eliberat de .................... la data de .....................,
codul numeric personal .........................................
Locul de munc ..................., adresa locului de munc ................, telefon/fax/e-mail ...........................
Domiciliul ..............................................................................., telefon/fax/e-mail ...................................................................
Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., solicit nscrierea la examenul de obinere a atestatului de
manager energetic n cadrul unitii .................................................................................................................................................. .

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

n cazul n care n urma examinrii primesc atestatul de mai sus, solicit nscrierea mea n Registrul de eviden a
managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele n acest registru.
Anexez documentele necesare, n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici,
aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Educaie, cursuri de instruire:
(Se vor ataa copii de pe diplomele de absolvire.)
Nr.
crt.

Perioada

Diploma obinut

Instituia care a eliberat diploma

Situaia profesional actual:


Profesia ..........................., vechimea n munc ...................., funcia ....................., vechimea n funcie .........................,
responsabiliti: ..........................................................
Experiena profesional:
Nr.
crt.

Perioada

Denumirea
operatorului economic

Funcia deinut

Responsabiliti

Semntura solicitantului ....................


Data ...................

Ctre:
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
Comisia de atestare a managerilor energetici

ANEXA Nr. 2D
la regulament

MODEL

de cerere de prelungire a valabilitii atestatului de manager energetic


Numele ........................................., iniiala tatlui ........, prenumele .........................., data naterii ..................................,
locul naterii ........................................., actul de identitate ........... seria ...... nr. ......................, eliberat de .......................................
la data de .................................................., codul numeric personal ...................................
Locul de munc......................, adresa locului de munc .............., telefon/fax/e-mail .........................
Domiciliul ..................., telefon/fax/e-mail ..........................
Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., posesor/posesoare al/a atestatului de manager energetic, angajat n
cadrul operatorului economic sau al persoanei juridice prestatoare de servicii energetice ...................................................., solicit
prelungirea valabilitii atestatului, precum i meninerea nscrierii mele n Registrul de eviden a managerilor energetici.
Sunt de acord cu publicarea datelor mele n acest registru.
Anexez documentele necesare, n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici,
aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.

Semntura solicitantului .........................


Data .....................

Ctre:
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei
Comisia de atestare a managerilor energetici

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

23

MINISTERUL JUSTIIEI I LIBERTILOR CETENETI

ORDIN
privind modificarea Regulamentului de punere n aplicare a Legii notarilor publici i a activitii
notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 710/C/1995
Avnd n vedere Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici nr. 319 din 6 octombrie 2009 de aprobare a
propunerilor privind modificarea Regulamentului de punere n aplicare a Legii notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995,
adoptat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 710/C/1995, cu modificrile i completrile ulterioare,
n conformitate cu dispoziiile art. 13 din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Justiiei i Libertilor Ceteneti,
ministrul justiiei i libertilor ceteneti emite urmtorul ordin:
Art. I. Articolul 27 din Regulamentul de punere n aplicare
a Legii notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995,
adoptat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 710/C/1995, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 176 din 8 august
1995, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup
cum urmeaz:
Art. 27. (1) Schimbarea sediului biroului notarului public
din localitatea n care i desfoar activitatea ntr-o localitate
din cadrul aceleiai circumscripii sau din alt circumscripie
judectoreasc se face prin concurs pe post vacant, prevzut
n ordinul de actualizare, cu excepia situaiei n care pentru
ocuparea unui post vacant se depune o singur cerere de
schimbare a sediului biroului notarial. n cazul decesului sau
ncetrii calitii de notar public a unuia dintre asociai, locul
rmas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii,
a fost numit n alt localitate, la cererea acestuia. n cazul
existenei mai multor asociai care, anterior asocierii, i-au
desfurat activitatea n alte localiti, locul rmas vacant va fi
ocupat prin concurs organizat de Uniunea Naional a Notarilor
Publici. La concurs pot participa numai notarii publici care au
avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau cruia
i-a ncetat calitatea. n cazul n care n localitatea din care
urmeaz s i schimbe sediul notarul public nu i mai
desfoar activitatea un alt notar public, Colegiul director al
Camerei notarilor publici este obligat s asigure continuitatea
serviciului notarial, precum i preluarea arhivei.

(2) Concursul de schimbare de sedii se organizeaz anual de


ctre Uniunea Naional a Notarilor Publici i const ntr-o prob
scris de practic notarial. Concursul de schimbare de sedii se
susine n faa unei comisii formate din 3 sau 5 notari publici
desemnai de ctre Consiliul Uniunii Naionale a Notarilor
Publici.
(3) Rezultatele concursului de schimbare de sedii se
valideaz de Consiliul Uniunii Naionale a Notarilor Publici.
(4) Procedura de organizare i desfurare a concursului de
schimbare de sedii este stabilit prin regulament, aprobat prin
ordin al ministrului justiiei i libertilor ceteneti.
(5) Dup emiterea ordinului ministrului justiiei i libertilor
ceteneti de schimbare a sediului, notarul public are obligaia
de a face nscrierile corespunztoare potrivit prevederilor art. 8
din prezentul regulament; cu privire la arhiv sunt aplicabile
dispoziiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament.
(6) Locurile rmase vacante dup actualizare, n urma
concursului prevzut la art. 4 din prezentul regulament, a
concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, precum
i ca urmare a decesului sau ncetrii calitii de notar public vor
fi prevzute n urmtorul ordin de actualizare, n situaia n care
meninerea acestora se mai justific.
Art. II. Uniunea Naional a Notarilor Publici i Direcia
servicii conexe vor duce la ndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. III. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul justiiei i libertilor ceteneti,


Gabriel Tnsescu,
secretar de stat
Bucureti, 23 octombrie 2009.
Nr. 2.910/C.

MINISTERUL JUSTIIEI I LIBERTILOR CETENETI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare i desfurare a concursului de schimbare
a sediilor birourilor notariale
Avnd n vedere Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici nr. 319 din 6 octombrie 2009 de aprobare a
propunerilor privind modificarea Regulamentului de organizare i desfurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor
notariale, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 2.159/C/2007,
n baza dispoziiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor
normative, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale dispoziiilor art. 27 din Regulamentul de punere n
aplicare a Legii notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 710/C/1995, cu
modificrile i completrile ulterioare,

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

n conformitate cu dispoziiile art. 13 din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Justiiei i Libertilor Ceteneti,
ministrul justiiei i libertilor ceteneti emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulamentul de organizare i
desfurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor
notariale, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul ministrului justiiei nr. 2.159/C/2007 privind
aprobarea Regulamentului de organizare i desfurare a
concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale,

publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 610


din 4 septembrie 2007, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 3. Uniunea Naional a Notarilor Publici i Direcia
servicii conexe vor duce la ndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul justiiei i libertilor ceteneti,


Gabriel Tnsescu,
secretar de stat
Bucureti, 23 octombrie 2009.
Nr. 2.911/C.
ANEX

REGULAMENT

de organizare i desfurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale


CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Uniunea Naional a Notarilor Publici, denumit
n continuare Uniunea, organizeaz anual, de regul n termen
de 60 de zile de la data comunicrii ordinului de actualizare a
posturilor vacante, concursul de schimbare a sediilor birourilor
notariale.
(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din
localitatea n care i desfoar activitatea ntr-o localitate din
cadrul aceleiai circumscripii sau din alt circumscripie
judectoreasc se face prin concurs pe post vacant, prevzut
n ordinul de actualizare, numai n situaia n care pentru
ocuparea postului s-au nscris mai muli candidai.
(3) n cazul n care pentru postul vacant cu aceast destinaie
exist o singur cerere, schimbarea sediului biroului notarial se
va face la cererea notarului public, fr a susine proba scris de
practic notarial.
Art. 2. (1) Data concursului de schimbare a sediilor
birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al Consiliului
Uniunii.
(2) Data desfurrii concursului, precum i lista tuturor
posturilor vacante destinate schimbrilor de sedii se vor publica
pe pagina de internet a Uniunii i se vor afia, la sediul tuturor
camerelor notarilor publici, la loc vizibil i accesibil publicului, cu
cel puin 30 de zile nainte de data susinerii concursului,
ntocmindu-se n acest sens un proces-verbal.
(3) Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale
const ntr-o prob scris de practic notarial, cu durata de
3 ore.
CAPITOLUL II
Procedura de nscriere
Art. 3. (1) Sub sanciunea decderii, cu cel puin 15 zile
calendaristice nainte de data concursului, notarul public va
depune la Camera notarilor publici n circumscripia creia se
afl postul pentru care candideaz cererea de nscriere la
concurs, prevzut n anexa nr. 1, nsoit de copia ordinului de
numire n funcia de notar public, dovada nregistrrii biroului la

curtea de apel n circumscripia creia i desfoar activitatea,


precum i dovada eliberat de Camera notarilor publici c
exercit funcia de notar public. n cererea de nscriere la
concurs se va meniona n mod obligatoriu, sub sanciunea
respingerii acesteia, localitatea n care se afl postul vacant
prevzut n ordinul de actualizare pentru care i exprim
opiunea candidatul.
(2) Pentru verificarea condiiilor care trebuie ndeplinite de
candidai pentru a putea participa la concurs, Colegiul director al
Camerei Notarilor Publici va constitui o comisie format din
3 membri ai Colegiului director. n termen de 48 de ore de la
mplinirea termenului de depunere a cererilor de nscriere la
concurs, comisia va ntocmi un proces-verbal n care se vor
consemna numrul cererilor, numrul i data nregistrrii
acestora, numele candidailor, rezultatul verificrii cererilor de
nscriere i a documentelor anexate i, dup caz, motivele care
au stat la baza respingerii.
(3) Comisia ntocmete situaia centralizat a notarilor publici
care s-au nscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau
respinse, i menionarea motivelor care au stat la baza
respingerii cererilor. n situaia centralizat se menioneaz i
candidaii admii conform dispoziiilor art. 1 alin. (3), cu
meniunea c schimbarea sediului biroului notarial se face fr
susinerea probei scrise de practic notarial. Procesul-verbal i
situaia centralizat a candidailor se vor publica pe pagina de
internet a Camerei notarilor publici, se vor afia la sediul
acesteia i se vor nainta Comisiei pentru organizarea i
supravegherea desfurrii concursului, prevzut la art. 4 lit. a),
mpreun cu contestaiile celor respini.
(4) mpotriva respingerii cererii de nscriere la concurs notarul
public poate face contestaie n termen de 48 de ore de la data
afirii situaiei centralizate prevzute la alin. (3).
(5) Cu cel puin 5 zile nainte de data desfurrii concursului
Comisia pentru organizarea i supravegherea desfurrii
concursului va soluiona contestaiile formulate de notarii publici
mpotriva respingerii cererii de nscriere la concurs, soluia fiind
definitiv.
(6) Dup soluionarea contestaiilor, cu cel puin 3 zile nainte
de data desfurrii concursului, Comisia pentru organizarea i

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


supravegherea desfurrii concursului va proceda la afiarea
pe pagina de internet a Uniunii a situaiei centralizate finale cu
notarii publici care vor participa la concurs.
(7) Dac n urma admiterii contestaiei unui notar public
pentru un post pentru care mai exist o alt cerere de nscriere
admis, cellalt notar public, care se afla n situaia ocuprii
acestui post n condiiile art. 1 alin. (3), va fi ntiinat de ndat
c urmeaz s participe la concurs.
(8) n situaia n care n urma admiterii contestaiei unui notar
public nu mai exist o alt cerere pentru acelai post, dispoziiile
art. 1 alin. (3) se aplic n mod corespunztor.
CAPITOLUL III
Organizarea, funcionarea i competena comisiilor
constituite pentru concursul de schimbare a sediilor
birourilor notariale
Art. 4. Pentru organizarea i desfurarea concursului de
schimbare a sediilor birourilor notariale vor funciona
urmtoarele comisii, constituite de ctre Consiliul Uniunii:
a) Comisia pentru organizarea i supravegherea desfurrii
concursului, format din 35 notari publici. Comisia va avea
urmtoarele atribuii:
1. cu cel puin 5 zile nainte de data desfurrii concursului,
soluioneaz contestaiile formulate de candidai mpotriva
respingerii cererii de nscriere la concurs;
2. cu cel puin 3 zile naintea nceperii concursului, afieaz
situaia centralizat a candidailor, cu repartizarea acestora pe
sli, dac este cazul;
3. cu 24 de ore naintea nceperii concursului, pregtete
seturile de hrtie care vor fi distribuite candidailor i
consemneaz ntr-un proces-verbal numrul acestora. La
sfritul concursului, consemneaz n procesul-verbal prevzut
la pct. 7 numrul seturilor de hrtie rmase neutilizate, pe care
se nscrie meniunea Neutilizat, precum i al celor anulate, pe
care se nscrie meniunea Anulat;
4. verific identitatea candidailor la intrarea acestora n sala
de concurs;
5. distribuie seturile de hrtie pentru concurs;
6. sigileaz colurile lucrrilor, cuprinznd datele de
identificare ale candidailor, i aplic tampila Uniunii pe toate
filele lucrrilor;
7. completeaz procesul-verbal cu data, ora nceperii i ora
ncheierii concursului i pred lucrrile Comisiei de examinare;
8. anun candidailor momentul nceperii celor 3 ore, cu
precizarea c timpul de concurs ncepe s curg dup dictarea
i scrierea de ctre candidai a subiectelor pe colile de hrtie
puse la dispoziie de organizator;
9. cu 30, respectiv 15 minute nainte de expirarea timpului
de concurs, anun candidailor timpul efectiv rmas;
10. supravegheaz candidaii n timpul concursului i asigur
respectarea tuturor condiiilor de organizare i desfurare a
concursului, stabilite prin prezentul regulament. La predarea
lucrrilor, comisia va verifica dac tampila este aplicat corect,
se va asigura c datele de identificare ale candidatului nu sunt
vizibile i i va solicita s semneze borderoul de predare a
lucrrii. Dup ce va amesteca lucrrile, comisia le va numerota
n spaiul anume delimitat pe prima fil a lucrrii, ncepnd cu
cifra 1 (unu), fr a fi desfcute colurile, i le va preda Comisiei
de examinare, pe baz de proces-verbal semnat de ctre toi
membrii Comisiei pentru organizarea i desfurarea
concursului i de ctre preedintele Comisiei de examinare;
b) Comisia de examinare, constituit n vederea elaborrii
subiectelor i a notrii lucrrilor, va fi format din 3 sau 5 notari

25

publici, dintre care unul va fi preedintele comisiei. Preedintele


Comisiei de examinare este i preedintele concursului.
Preedintele comisiei particip la notarea lucrrilor numai n
cazurile n care ntre notele acordate de cei 2 sau 4 corectori,
membri ai comisiei, sunt diferene de cel puin 1,5 puncte i are
ca atribuii supravegherea organizrii i desfurrii activitii
acestei comisii i a comisiei prevzute la lit. a), convocarea la
termenele prevzute de prezentul regulament a comisiilor de
concurs i ntocmirea listei rezultatelor finale, prevzut n
anexa nr. 9. Atribuiile comisiei sunt cele prevzute la art. 68;
c) Comisia de soluionare a contestaiilor mpotriva notrii
lucrrilor va fi format din 3 sau 5 membri, dintre care unul este
preedintele acestei comisii. Preedintele particip la notarea
lucrrilor numai n cazurile n care ntre notele acordate de cei
2 sau 4 corectori, membri ai comisiei, sunt diferene de cel puin
1,5 puncte i are ca atribuii supravegherea desfurrii
activitii acestei comisii.
Art. 5. (1) Numrul membrilor comisiilor prevzute n
prezentul regulament i componena acestora se stabilesc prin
Hotrre a Consiliului Uniunii, n funcie de numrul candidailor
nscrii la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale.
(2) Comisiile prevzute n prezentul regulament vor avea n
componen i cte un membru supleant.
CAPITOLUL IV
Stabilirea subiectelor i desfurarea concursului
Art. 6. (1) Cu cel puin 24 de ore nainte de ora fixat pentru
nceperea probei, Comisia de examinare formeaz 5 seturi a
cte 5 subiecte de practic notarial.
(2) Seturile de subiecte se semneaz de ctre membrii
Comisiei de examinare, se introduc n plicuri care se sigileaz i
se tampileaz cu tampila Uniunii, apoi se depoziteaz,
lundu-se msurile de siguran care se impun.
(3) Asigurarea i rspunderea pentru securitatea subiectelor
revin preedintelui concursului.
Art. 7. (1) La ora stabilit pentru nceperea concursului,
preedintele Comisiei de examinare, n prezena membrilor
comisiei, prezint candidailor cele 5 plicuri cu seturile de
subiecte i invit un candidat s extrag unul dintre plicurile cu
subiecte. Dup extragere, se ncheie procesul-verbal, cu
menionarea subiectelor, care va fi semnat de ctre membrii
Comisiei pentru organizarea i supravegherea desfurrii
concursului i ai Comisiei de examinare, precum i de
candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2) Dup ora stabilit pentru nceperea concursului, accesul
candidailor i al oricror altor persoane n sala de concurs este
interzis. Dup aceast or, candidatul care prsete sala de
concurs va preda lucrarea, neavnd posibilitatea s revin n
sal pentru continuarea concursului. n cazuri excepionale,
candidatul poate prsi sala de concurs nsoit de un membru al
Comisiei pentru organizarea i supravegherea desfurrii
concursului. n cazul n care, dup nscrierea subiectelor pe
tabl, Comisia pentru organizarea i supravegherea desfurrii
concursului constat c pentru un post s-a prezentat un singur
candidat, va proceda la ncheierea unui proces-verbal, cu
meniunea c sunt aplicabile dispoziiile art. 1 alin. (3),
candidatul urmnd a prsi sala de concurs.
(3) Dup intrarea n sal, candidailor le este interzis
deinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a
telefoanelor mobile ori a oricror altor mijloace de comunicare.
(4) Nerespectarea dispoziiilor alin. (3) atrage eliminarea din
concurs. Comisia pentru organizarea i supravegherea
desfurrii concursului, constatnd deinerea sau utilizarea

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite


materiale, din lucrrile celorlali candidai, transmiterea
informaiilor de la distan etc.), va elimina candidatul din sal,
va nscrie pe lucrare meniunea Anulat i va consemna cele
ntmplate n procesul-verbal prevzut la art. 4 lit. a) pct. 7.
Art. 8. (1) Lucrrile vor fi redactate, sub sanciunea
anulrii, doar pe seturile de hrtie asigurate de Uniune, purtnd
pe fiecare fil, n colul din stnga sus, tampila acesteia aplicat
pe semntura unui reprezentant al Comisiei pentru organizarea
i supravegherea desfurrii concursului. Prima fil, al crei
model este prevzut n anexa nr. 10, dup nscrierea n colul din
dreapta a numelui, prenumelui i a camerei din care provine
candidatul, va fi lipit n faa acestuia de ctre unul dintre
membrii Comisiei pentru organizarea i supravegherea
desfurrii concursului, astfel nct datele nscrise s nu poat
fi identificate, i se va aplica tampila Uniunii. Spaiile libere din
cuprinsul i de la sfritul lucrrii se bareaz la predarea
acesteia de ctre unul dintre membrii Comisiei pentru
organizarea i supravegherea desfurrii concursului.
(2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are
obligaia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea i
supravegherea desfurrii concursului, semnnd borderoul de
predare a lucrrii, n care se va meniona i numrul paginilor
scrise ale lucrrii predate.
(3) Dup predarea lucrrii, candidatul va prsi sala de
concurs. Revenirea acestuia n sal este interzis pn la
ncheierea tuturor formalitilor de concurs. n sala de concurs
va rmne cel puin nc un candidat pn la predarea lucrrii
de ctre ultimul candidat.
CAPITOLUL V
Notarea lucrrilor
Art. 9. (1) Dup comunicarea subiectelor, Comisia de
examinare se ntrunete i stabilete baremul de notare, avnd
n vedere complexitatea i gradul de dificultate ale fiecrui
subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte
se va stabili, cu majoritate de voturi, ntre 1 i 3 puncte (fraciuni
sau puncte ntregi), n raport cu complexitatea subiectului, astfel
nct suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte s fie
10.
(2) Baremul va fi afiat la expirarea timpului de concurs,
pentru a putea fi consultat de ctre candidai.
Art. 10. (1) La finalul probei, dup preluarea lucrrilor pe
baz de proces-verbal de la Comisia pentru organizarea i
supravegherea desfurrii concursului, membrii Comisiei de
examinare ncep notarea lucrrilor conform baremului ntocmit.
Predarea-primirea lucrrilor se face n prezena tuturor
membrilor celor dou comisii. Preedintele concursului
repartizeaz lucrrile pe corectori, astfel nct fiecare lucrare s
fie corectat independent de cei 2 sau 4 membri ai Comisiei de
examinare, dup caz, i apreciat separat cu note de la 1 la 10,
conform baremului de corectare.
(2) Fiecare corector trece n borderoul de notare prevzut n
anexa nr. 2, sub semntur, punctajul acordat la fiecare subiect
i nota lucrrii, reprezentnd suma punctajelor acordate la cele
5 subiecte.
(3) n cazul n care, verificnd borderourile celor 2 sau 4
corectori, preedintele Comisiei de examinare constat c ntre
notele acordate de acetia nu sunt diferene mai mari de 1,5
puncte, nota final a lucrrii este media aritmetic, cu dou
zecimale, a notelor acordate de cei 2 sau 4 corectori. n situaia
n care nota final este cuprins ntre 0 i 1, aceasta va fi 1.

(4) n cazul n care, verificnd borderourile celor 2 sau 4


corectori, preedintele comisiei constat c ntre notele acordate
de acetia sunt diferene mai mari de 1,5 puncte, procedeaz la
corectarea lucrrii, nota final a acesteia fiind media aritmetic,
cu dou zecimale, a notelor acordate de cei 3 sau 5 corectori.
(5) Nota individual a fiecrui corector, precum i nota final,
stabilite conform dispoziiilor alin. (3) i (4), se nscriu n
Centralizatorul comun prevzut n anexa nr. 3, semnat de
membrii comisiei.
(6) nainte de deschiderea lucrrii, nota final va fi trecut pe
lucrare, n spaiul anume delimitat, sub semntur, de ctre
preedintele Comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
(7) Media minim de promovare este 7,00.
Art. 11. (1) Candidaii care efectueaz pe lucrare
nsemnri evidente n scopul identificrii vor fi sancionai prin
anularea lucrrii, care nu se mai corecteaz. Existena acestor
nsemnri se constat de Comisia de examinare, care va hotr,
cu majoritate de voturi, dac se va proceda la corectarea sau la
anularea lucrrii. Meniunea Anulat se va face att pe lucrare,
ct i pe borderoul de notare i pe centralizatoare.
(2) Lucrrile anulate se vor deschide n prezena tuturor
membrilor comisiei.
Art. 12. (1) Dup terminarea notrii lucrrilor i a ntocmirii
centralizatorului comun al lucrrilor, prevzut n anexa nr. 3,
preedintele Comisiei de examinare, n prezena tuturor
membrilor, dezlipete colurile lucrrilor n ordinea numerotrii.
La fiecare lucrare se citesc numrul acesteia, numele i
prenumele candidatului i nota obinut, ntocmindu-se
centralizatorul nominal, prevzut n anexa nr. 4, care va fi
semnat de toi membrii comisiei.
(2) Pe baza centralizatorului nominal se ntocmete lista
rezultatelor concursului, prevzut n anexa nr. 5, care va fi
semnat pe fiecare fil de membrii Comisiei de examinare. Lista
va cuprinde numele i prenumele candidailor i notele obinute
de acetia, n ordine descresctoare.
(3) Lista prevzut la alin. (2) se va publica de ndat pe
pagina de internet a Uniunii i se va comunica tuturor camerelor
notarilor publici n vederea afirii la sediul acestora, la loc vizibil
i accesibil publicului, ntocmindu-se proces-verbal, cu
precizarea datei i a orei la care a fost afiat.
(4) Lucrrile de concurs mpreun cu borderourile,
centralizatoarele i lista rezultatelor concursului vor fi depozitate
de ctre preedintele Comisiei de examinare mpreun cu
directorul general al Uniunii la sediul acesteia, n locuri de
depozitare sigilate, pn la ntrunirea Comisiei pentru
organizarea i supravegherea desfurrii concursului. Locul de
depozitare va fi desigilat n prezena tuturor membrilor Comisiei
pentru organizarea i supravegherea desfurrii concursului,
potrivit art. 14 alin. (1).
CAPITOLUL VI
Soluionarea contestaiilor
Art. 13. (1) Candidaii nemulumii de nota obinut pot
face contestaie, n termen de 5 zile lucrtoare de la data afirii
rezultatelor, la sediul Camerei notarilor publici n a crei
circumscripie se afl postul vacant pentru care au optat, sub
sanciunea decderii din acest drept.
(2) Termenul de 5 zile ncepe s curg din ziua afirii
rezultatelor i se sfrete n cea de-a cincea zi, la ora la care
se termin programul de lucru al Camerei notarilor publici.
(3) Pe contestaie se menioneaz numrul i data i ora
nregistrrii acesteia.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


(4) n termen de 3 zile de la expirarea termenului prevzut la
alin. (1), camerele notarilor publici vor comunica Uniunii
contestaiile depuse.
Art. 14. (1) n termen de 48 de ore de la primirea
contestaiilor, preedintele concursului va solicita ntrunirea
Comisiei pentru organizarea i supravegherea desfurrii
concursului. Comisia va selecta lucrrile cu privire la care s-au
formulat contestaii i le va resigila prin aplicarea unor etichete,
astfel nct s nu fie vizibile identitatea candidatului, numrul
lucrrii i nota acordat de Comisia de examinare. Lucrrile a
cror notare a fost contestat vor fi amestecate i renumerotate.
Preedintele concursului nu particip la activitatea de resigilare
a lucrrilor a cror notare a fost contestat.
(2) Preedintele concursului va preda lucrrile preedintelui
Comisiei de soluionare a contestaiilor, constituit conform
art. 4 lit. c), pe baz de proces-verbal semnat de acesta.
(3) Comisia pentru soluionarea contestaiilor va analiza i
va soluiona contestaiile n termen de 5 zile de la primirea
lucrrilor.
(4) Preedintele Comisiei de soluionare a contestaiilor
repartizeaz lucrrile pe corectori, astfel nct fiecare lucrare s
fie corectat independent de cei 2 sau 4 membri ai comisiei i
apreciat separat, conform baremului de corectare.
(5) Fiecare corector trece n borderoul de notare, prevzut
n anexa nr. 2, sub semntur, punctajul acordat.
(6) n cazul n care, verificnd borderourile celor 2 sau 4
corectori, preedintele comisiei constat ca ntre notele acordate
de acetia nu sunt diferene mai mari de 1,5 puncte, nota final
a lucrrii este media aritmetic, cu dou zecimale, a notelor
acordate de cei 2 sau 4 corectori. n situaia n care nota final
este cuprins ntre 0 i 1, aceasta va fi 1.
(7) n cazul n care, verificnd borderourile celor 2 sau 4
corectori, preedintele comisiei constat c ntre notele acordate
de acetia sunt diferene mai mari de 1,5 puncte, procedeaz la
corectarea lucrrii, nota final a acesteia fiind media aritmetic,
cu dou zecimale, a notelor acordate de cei 3 sau 5 corectori.
(8) Nota individual a fiecrui corector, precum i nota final,
stabilite conform dispoziiilor alin. (6) i (7), se nscriu n
Centralizatorul comun prevzut n anexa nr. 6, semnat de
membrii comisiei.
(9) Comisia de soluionare a contestaiilor, reexaminnd
lucrarea, nu poate micora nota iniial obinut de candidat. n
situaia n care, n urma analizrii contestaiei, nota obinut de
candidat este inferioar notei acordate iniial, contestaia va fi
respins. Soluia dat de Comisia de soluionare a contestaiilor
este definitiv.
(10) Dispoziiile art. 12 alin. (1)(3) se aplic n mod
corespunztor, Comisia de soluionare a contestaiilor
completnd centralizatorul nominal, prevzut n anexa nr. 7, i
ntocmind lista rezultatelor contestaiilor, prevzut n anexa
nr. 8.
(11) Lista rezultatelor contestaiilor, prevzut n anexa nr. 8,
se va publica de ndat pe pagina de internet a Uniunii i se va
comunica tuturor camerelor notarilor publici, n vederea afirii
la loc vizibil i accesibil publicului.
Art. 15. Preedintele concursului, pe baza listei
rezultatelor concursului, prevzut n anexa nr. 5, i a listei
rezultatelor contestaiilor, prevzut n anexa nr. 8, ntocmete
lista rezultatelor finale ale concursului dup soluionarea
contestaiilor, prevzut n anexa nr. 9, care se va publica de
ndat pe pagina de internet a Uniunii i se va comunica tuturor
camerelor notarilor publici, n vederea afirii la sediul acestora
la loc vizibil i accesibil publicului.

27

CAPITOLUL VII
Validarea rezultatelor i ocuparea posturilor
Art. 16. (1) n termen de cel mult 3 zile de la soluionarea
contestaiilor, preedintele concursului nainteaz lista final a
rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor
notariale Consiliului Uniunii. Acesta va proceda la validarea
rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor
notariale i le va publica pe pagina de internet a Uniunii.
Hotrrea de validare a rezultatelor concursului va fi
comunicat, de ndat, tuturor camerelor notarilor publici.
(2) Ocuparea posturilor de ctre candidaii admii se va face
potrivit opiunii exprimate n cererea de nscriere la concurs,
prevzut n anexa nr. 1, n ordinea mediilor obinute i, dup
caz, a ordinii de prioritate prevzut la alin. (3), i se va
consemna de ctre preedintele concursului ntr-un procesverbal.
(3) La medii egale are prioritate candidatul care:
a) nu a fost sancionat disciplinar n ultimii 5 ani;
b) are vechimea mai mare n funcia de notar public;
c) nu i-a schimbat sediul biroului notarial n ultimii 5 ani.
(4) Preedintele concursului va stabili ordinea de prioritate
n baza criteriilor prevzute la alin. (3), a actelor depuse de
candidat la nscrierea la concurs i a referatului ntocmit de
serviciul de specialitate al Uniunii, conform mapei profesionale
a notarului public.
Art. 17. Dup validarea rezultatelor concursului,
preedintele Uniunii va nainta ministrului justiiei i libertilor
ceteneti hotrrea de validare a rezultatelor, nsoit de copia
dosarelor de nscriere la concurs ale candidailor i de procesulverbal prevzut la art. 16 alin. (2), n vederea emiterii ordinelor
de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici
admii la concurs.
Art. 18. (1) Locul rmas vacant ca urmare a decesului sau
a ncetrii calitii de notar public a unui notar public asociat va
fi ocupat, la cerere, de ctre notarul public asociat cu acesta,
care nu este numit n localitatea respectiv.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i n cazurile n care notarul
public menioneaz n contractul de asociere faptul c, n situaia
decesului su ori n caz de ncetare a activitii sale din funcia
de notar public, postul su va fi ocupat de ctre notarul asociat
menionat n contractul de asociere.
(3) n cazul n care notarul public decedat sau cruia i-a
ncetat calitatea a fost asociat cu mai muli notari publici i nu a
precizat n contractul de asociere notarul public care va ocupa
postul su, Uniunea va organiza concurs, n condiiile
prezentului regulament. La concurs, n acest caz, vor putea
participa numai notarii publici care solicit schimbarea sediului
biroului notarial pe locul rmas vacant i care au avut calitatea
de asociat al notarului public decedat sau cruia i-a ncetat
calitatea.
Art. 19. Membrii comisiilor prevzute la art. 4 beneficiaz
de indemnizaii stabilite prin hotrre a Consiliului Uniunii i,
dac este cazul, de decontarea cheltuielilor de cazare i
transport. Pentru participarea la concurs, Consiliul Uniunii poate
stabili o tax de nscriere. n cazul n care notarul public se
nscrie, dar nu particip la concurs, taxa se restituie integral.
CAPITOLUL VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 20. Anexele nr. 110 fac parte integrant din
prezentul regulament.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

Art. 21. Pe tot parcursul organizrii i desfurrii


concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, comisiile
prevzute la art. 4 vor fi sprijinite de angajai ai Uniunii, numii
prin dispoziie a preedintelui Uniunii.
Art. 22. (1) Ducerea la ndeplinire a dispoziiilor privind
afiarea, publicarea i comunicarea datelor prevzute de
prezentul regulament se asigur de ctre angajaii Uniunii sau ai
Camerei, prin grija preedintelui concursului i, dup caz, a
preedintelui Camerei.

(2) Procedurile privind afiarea datelor prevzute de


prezentul regulament se consemneaz n procese-verbale
ntocmite de ctre persoanele prevzute la alin. (1).
Art. 23. Cererile de nscriere la concursul de schimbare a
sediilor birourilor notariale care va avea loc n anul 2009, depuse
anterior aprobrii prezentului regulament, rmn valabile, fr a
se mai relua procedura de nscriere la concurs, prevzut de
art. 3 alin. (1).

ANEXA Nr. 1
la regulament

Doamn/Domnule Preedinte,
Subsemnatul/Subsemnata, .......................................... , nscut/ n localitatea ........................... la data de ..........................,
cu domiciliul n ......................................................................................................., telefon ........................, numit/ notar public n
localitatea ....................................... ,circumscripia Judectoriei ......................................, Camera Notarilor Publici......................,
n baza Ordinului ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. ................................., solicit nscrierea la concursul de schimbare
a sediilor birourilor notariale n vederea ocuprii postului vacant de notar public din localitatea ......................................,
circumscripia Judectoriei ..............................., Camera Notarilor Publici ......................... .
Data
........................

Semntura
.............................

Doamnei/Domnului preedinte al Uniunii Naionale a Notarilor Publici


ANEXA Nr. 2
la regulament

B O R D E R O U D E N O T A R E*)

Data ........................................
Numrul lucrrii

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Subiectul 4

Numele i prenumele membrului comisiei:


..................................................................

Subiectul 5

Total

Semntura
......................

*) Se completeaz de fiecare membru al comisiei.


ANEXA Nr. 3
la regulament

C E N T R A L I Z A T O R C O M U N*)

Data .....................................
Nota acordat lucrrii de membrii Comisiei de examinare
Numrul de ordine al lucrrii
Corector 1

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
...........................................
*) Se va completa n cazul comisiei formate din 3 membri.

Corector 2

Semntura
........................

Corector 3
(Preedintele Comisiei
de examinare)

Nota acordat lucrrii


de Comisia
de examinare

Preedinte,
......................

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


C E N T R A L I Z A T O R C O M U N*)

Data ........................................
Nota acordat lucrrii de membrii Comisiei de examinare
Numrul de ordine
al lucrrii

Corector 1

Corector 2

Corector 3

Corector 4

Semntura
......................

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
............................

Corector 5
(Preedintele
comisiei)

Nota acordat lucrrii


de Comisia
de examinare

Preedinte,
..........................

*) Se va completa n cazul comisiei formate din 5 membri.


ANEXA Nr. 4
la regulament

C E N T R A L I Z AT O R N O M I N A L

Data

.
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
............................

Numrul de ordine al lucrrii

Semntura
......................

Nota acordat lucrrii

Preedinte,
..........................

ANEXA Nr. 5
la regulament

L I S TA R E Z U LTAT E L O R C O N C U R S U L U I

Data

.
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
............................

Semntura
......................

Nota acordat lucrrii

Preedinte,
..........................

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009


ANEXA Nr. 6
la regulament

C E N T R A L I Z A T O R C O M U N C O N T E S T A I I*)

Data

.
Nota acordat lucrrii de membrii Comisiei de soluionare a contestaiei
Numrul de ordine al lucrrii
Corector 1

Corector 2

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
...........................................

Corector 3
(preedintele comisiei)

Semntura
........................

Nota acordat lucrrii


dup contestaii

Preedinte,
......................

*) Se va completa n cazul comisiei formate din 3 membri.

C E N T R A L I Z A T O R C O M U N C O N T E S T A I I**)

Data

.
Nota acordat lucrrii de membrii Comisiei de soluionare a contestaiei
Numrul de ordine
al lucrrii

Corector 1

Corector 2

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
...........................................

Corector 3

Corector 4

Semntura
........................

Corector 5
(preedintele
comisiei)

Nota acordat lucrrii


dup contestaii

Preedinte,
......................

**) Se va completa n cazul comisiei formate din 5 membri.

ANEXA Nr. 7
la regulament

C E N T R A L I Z AT O R N O M I N A L L A S O L U I O N A R E A C O N T E S TA I I L O R

Data ........................................
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
...........................................

Numrul de ordine al lucrrii

Semntura
........................

Nota acordat lucrrii dup contestaii

Preedinte,
......................

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 729/28.X.2009

ANEXA Nr. 8
la regulament

L I S TA R E Z U LTAT E L O R C O N T E S TA I I L O R

Data ..............................
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Membrii comisiei:
numele i prenumele:
...........................................

Contestaie admis/respins

Semntura
........................

Nota final dup contestaii*)

Preedinte,
......................

*) n cazul n care nota obinut n urma contestaiei este mai mic dect nota iniial, se va trece nota iniial obinut de candidat.
ANEXA Nr. 9
la regulament

L I S T A R E Z U L T A T E L O R F I N A L E A L E C O N C U R S U L U I,

dup soluionarea contestaiilor


Data ............................
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Nota final

Rezultatul concursului
admis/respins

Semntura

....................

Preedintele concursului,
......................
ANEXA Nr. 10
la regulament

Nr. lucrare ..................................

Nume .......................................

Nota final .................................

Prenume ..................................

Semntura preedintelui Comisiei


de examinare .............................

Camera Notarilor Publici .................

CONTESTAII

Nr. lucrare ............................


Nota final ...........................
Semntura preedintelui Comisiei
de contestaii ..........................

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2009
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

Monitorul Oficial, Partea I


Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecia Legislaia Romniei
Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

Zile de
apariie/
sptmn

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Greutate
medie/apariie
(grame)

5
1
5
5
5
5
1

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lun

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOT:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplic pe baz de comand.


ncepnd cu anul 2009 se sisteaz apariia publicaiei Repertoriul legislaiei Romniei.

Abonamente la publicaiile oficiale i comenzi ctre Monitorul Oficial R.A. se pot efectua prin urmtoarele societi
de distribuie:
 COMPANIA NAIONAL POTA ROMN S.A.

prin oficiile sale potale

 ACTA LEGIS S.R.L.

Bucureti, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,


(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
Bucureti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
Bucureti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
Otopeni, str. Flori de Cmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
Bucureti, str. Pictor Dimitrie Hrlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
Rmnicu Vlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
Ploieti, str. Elena Doamna nr. 6264
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
Braov, str. Traian Grozvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
Curtea de Arge, str. Valea Iaului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
Galai, Str. Domneasc nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1 (OP 33 CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
Constana, bd. I.C. Brtianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
Clrai, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
Ploieti, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

 INFO EUROTRADING S.A.


 INTERPRESS SPORT S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX S.R.L.
 PRESS EXPRES S.R.L.
 ZIRKON MEDIA S.R.L.
 ART ADVERTISING S.R.L.
 CALLIOPE S.R.L.
 DIFSTARPRESS S.R.L.
 CURIER PRESS S.A.
 ROESTA S.R.L.
 VIAA LIBER S.A.
 UNITATEA S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
 CUGET LIBER S.A.
 SIMPEX LOGISTIC S.R.L.
 CIPSOFT DESIGN S.R.L.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 729/28.X.2009 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|434516]
ISSN 14534495