Sunteți pe pagina 1din 4

LISTA DE PROGRAME

------------------------------------- programe generale -------------------------1. Sa se citeasca 3 numere intregi si sa se stabileasca daca sunt pitagorice.
2. Se citesc 3 numere de la tastatura. Formeaza laturile unui triunghi? In caz afirmativ sa se
calculeze aria sa.
3. Se citesc 3 numere de la tastatura. Formeaza laturile unui triunghi? In caz afirmativ sa se
determine ce fel de triunghi este: dreptunghic, isoscel, echilateral sau oarecare.
4. Calculai aria unui cerc/lungimea cercului cnd se cunoate raza cercului.
5. Ecuatia de gradul I: a*x+b=0.
6. Ecuatia de gradul II: a*x^2+b*x+c=0.
7. Se citesc de la tastatur m, n, p ntregi cu m<np. Cte numere ntre n i p sunt divizibile
cu m?
8. Determinai toate tripletele (x,y,z) mai mici dect n astfel nct x2+y2=z2, pentru un n dat.
9. Se arunc un zar de n ori. S se determine numrul de apariii ale fiecrei fete n cele n
aruncri.
10. Aruncarea zarului i afiarea doar a fetelor cu numr de apariii par.
11. Adunarea pe Z n .
12. Inmultirea pe Z n .
13. Generai tabela de adevr pentru expresia logic: e = ( x1 x 2 ) x3 .
14. Generai tabela de adevr pentru expresia logic: E = x1 x 2 x1 x 2 x 2 x3 .
15. Verificai relaiile de Morgan: x1 x 2 = x1 x 2 i x1 x 2 = x1 x 2 .
16. Pentru n suficient de mare, s se verifice formula lui Stirling: n! n n e n 2n .
17. Sa se converteasc un numr scris n baza b1 n baza b2.
18. Fie f(x)=0 o ecuaie ce are o rdcin n intervalul (a,b). Delimitarea acestei rdcini se
face cu o precizie dat. (ex. x3-x-2=0, a=1, b=2).
--------------------------------------- numere prime ------------------------19. Se citeste un numar intreg de la tastatura. Sa se stabileasca daca este numar prim.
20. Sa se determine toate numerele prime pana la un n N * dat.
21. Sa se determine primele n numere prime.
22. Sa se determine componentele prime ale unui vector de numere intregi.
23. Sa se determine componentele prime ale unei matrice de numere intregi.
------------------------------------ divizorii unui numr -------------------------------------24. Determinai cel mai mare divizor comun dintre cou numere ntregi (cu alg.Euclid sau
recursiv).
25. Simplificarea unei fractii (prin cmmdc-ul numrtorului i numitorului).
26. Det. cmmdc dintre elem. unui vector.
27. Descompunerea in factori primi a unui numar. (mai dificil)
28. Det. cmmdc dintre elem. unei matrice.
29. Sa se determine numerele perfecte pana la un n dat. (n = 1+ suma divizorilor proprii, ex:
6=1+2+3)
30. Determinai suma divizorilor unui numr natural.
------------------------------------ funcii ------------------------------31. Sa se calculeze pentru un x R dat valoarea functiei:
[x ], x 5

f ( x ) = x , x 1
{x}, x (1,5)

32. Sa se calculeze pentru un x R dat valoarea functiei:


1

3 1 + x 2 , x < 1

f ( x ) = e1+ x , x [1, 2]
log x , x > 2
3

33. Sa se calculeze pentru un x R dat valoarea functiei:


3 2 x 1 + x 5 3 , x < 0

f ( x ) = 0 , x = 0
1 + log ( x + 1) , x > 0
3

34. Sa se calculeze pentru un x, y R date valoarea functiei:

[x ] + {x}, x > 1, y 0

f ( x, y ) = ln( x + y ) , x > 1, y < 0


(mai dificil)
x
+
y
max{e , arctg xy} , altfel

35. Fie f : A B R , unde

ln (1 + x y ), x 0, y 1

,
f ( x, y ) = xy , x 0, y < 1
min e xy , arctg ( y x) , rest

unde A = {x1 , x 2 ,..., x m } i B = {y1 , y 2 ,..., y n } . S se faca tabelarea valorilor funciei.


---------------------------------------------- funcii recursive -----------------------------36. Sirul lui Fibonacci.
37. Functia Manna-Pnuelli.
38. Functia lui Ackermann.
39. Functia factorial recursiva.
40. Calculati primitiva:
I n = sin n x dx intr-un punct a dat. (dificil)
41. Calculati primitiva:
I n = cos n x dx intr-un punct a dat. (dificil)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------42. Sa se calculeze Ank , Pk , C nk .
43. Generati matricea A = (a ij ) im, ,jn=1 (m,n, date), unde:

Ai j , i > j

a ij = i!, i = j
C i , j < i
j
44. Triunghiul lui Pascal.
---------------------------------------- Sume -----------------------------------n

45. Calculati suma S = k! = 1!+2!+... + n! pentru n dat.


k =1

46. Calculai S=1+2++n, pentru n dat.


47. Calculai S=12+23++n(n-1), pentru n dat.
48. Calculai S=12+22++n2, pentru n dat.
n

49. Calculai S= k a k , pentru n i a date.


k =1

1 1
1
+ + ... + , pentru n dat.
2 3
n
------------------------------------------------------------------------------ vectori
51. Se d un ir de numere ntregi. Cte elemente din ir sunt divizibile cu 2 i sunt n
intervalul [c,d).
52. Sa se determine valoarea minima si maxima dintr-un vector.
53. Se dau 2 vectori. Sa se calculeze norma si produsul scalar ale acestora.
54. Unghiul dintre doi vectori.
55. Determinati mediile aritmetica, geometrica si armonica a unui vector de numere reale
pozitive si sa se verifice inegalitatea mediilor.
56. Suma elementelor pozitive dintr-un vector.
1 n
1 n
57. Fie x = (x1 ,..., x n ) . Sa se calculze m = xi si = ( xi m) 2 .
n i =1
n i =1
58. Ordonarea unui vector (cu metoda bulelor).
59. Sa se verifice daca un sir de numere este monoton sau nu.
60. Intersectia a doua multimi reprezentate cu vectori.
61. Reuniunea a doua multimi reprezentate cu vectori.
62. Diferenta a doua multimi reprezentate cu vectori.
63. Fie x0 i x1 date, iar xn+2 = xn+1+2xn. Generai 10 valori i determinai dac un x dat
aparine irului generat.
64. S se verifice dac un numr dat este termen al irului sau ntre ce termeni consecutivi ai
irului se afl: xn+2 = 2 xn+1 -xn , x0=2, x1=6.
65. Compunerea a doua permutari.
66. Fie x = ( x1 ,..., x n ) , y = ( y1 ,..., y m ) . Generai vectorul z astfel nct z1=x1, z2=y1, z3=x2,
z4=y2,
---------------------------------------------- polinoame -------------------------------------50. Calculai S = 1 +

67. Calculul valorii unui polinom intr-un punct (calculat ca suma P = a n X n sau recursiv:
k =0

P = (...(((a 0 x + a1 ) x + a 2 ) + ...) x + a n ) ).
68. Suma a doua polinoame.
69. Produsul a doua polinoame.
70. Derivata de ordin k a unui polinom. (dificil)
71. Schema lui Horner. (mai dificil)
72. Verificarea teoremei lui Bezout.
73. Fie P un polinom dat. Tabelai valorile polinomului pentru x [a, b] .
---------------------------------------------- matrice --------------------------------74. Fie matricea A cu elemente reale pozitive. Calculai media aritmetic i geometric a
elementelor impare, divizibile cu 3. Verificai dac mamg.
75. Fie matricea A. Ce coloan are media aritmetic maxim.
76. Determinati elementul minim si maxim dintr-o matrice.
77. Transpusa unei matrice.
78. Suma a doua matrice.
79. Produsul a doua matrice.
80. Suma pe coloane intr-o matrice.
81. Suma pe linii intr-o matrice.
82. Ordonai cresctor liniile unei matrice (n funcie de suma pe linii).
83. Suma elementelor de pe diagonala principala dintr-o matrice.
84. Suma elementelor de pe diagonala secundara dintr-o matrice.
85. Suma elementelor de sub diagonala principal.
86. Deplasai coloanele matricei A spre dreapta cu o coloan, coloana n devenind coloana 1.
3

87. Deplasai liniile matricei A n sus cu o linie, linia 1 devenind linia m.


88. Cte elemente nule are o matrice dat?
89. Cte elemente pozitive are fiecare coloan dintr-o matrice?
90. Afiai toate elementele unei matrice mai mici dect un numr dat.
91. Pentru un element oarecare din matrice, s se precizeze dac are vecini mai mari dect el
i care este numrul lor.
92. Sa se reprezinte sub forma unui vector o marice rara. Sa se reconstituie matricea rara. (mai
dificil)
93. Generai aleator elementele unei matrice i s se treac fiecare element al matricei ntr-o
baz dat.
94. Ordonarea elementelor de pe diagonala principala intr-o matrice, prin inversare de linii si
coloane. (mai dificil)
95. Sa se verifice daca o matrice este simetrica sau nu. ( a ij = a ji , i = 2, n, j = 1, i 1 )
96. Sa se verifice daca o matrice este superior triunghiulara.
97. Sa se verifice daca o matrice este inferior triunghiulara (deasupra diag. princ = zerouri).
98. Calculati inversa unei matrice. (dificil)
99. Calculai inversa unei matrice de ordin 4.
100. Calculati puterea n a unei matrice.
101. Determinai dac o matrice are pe vreo linie 3 numere pitagorice.
102. Determinai valoarea maxim/minim dintr-o matrice i poziia sa.
103. Cte linii dintr-o matrice au cel puin un numr negativ?
104.
---------------------------------------serii
--------------------------------

x x2 x3
105. Calculati valoarea e x pentru x si dati. e x = 1 + +
+
+ ...
1! 2! 3!

106.
107.
108.

x x3 x5
Calculati valoarea sin(x) pentru x si dati. sin x =
+
...
1! 3! 5!

2
4
6

x
x
x
Calculati valoarea cos(x) pentru x si dati. cos x = 1
+

...
2! 4! 6!

Fie a R *+ . Sa se calculeze

a cu precizia folosind relatia de recurenta:

a 1
x n +1 = x n + , x0 = 1 .
xn 2

109. Sa se calculeze rdcina ptrat a unui numr dat a>0, cu precizia , prin metoda
relaxrii:
(a x n2 )
, x0 citit de la tastatur.
2
--------------------------------------- grafic ------------------------------------------110. S se deseneze graficul funciei f(x)=sin x.
111. S se roteasc un ptrat n jurul unui vrf al su.
112. S se determine locul geometric al centrului de greutate al unui triunghi ABM, unde A
i B sunt fixe pe cerc i M este variabil pe cerc.
113. S se determine locul geometric al mijlocului coardelor AB ale unui cerc, tiind c
lungimea segmentului AB este constant.
x n +1 = x n +