Sunteți pe pagina 1din 1

Consilliul de Administratie

Secretariat CA

Presedinte Director General

Secretariat

Compartiment audit public


Compartiment
intern
Compartiment
Control
Resurse
Biroul Tehnilogia
Umane Biroul
Informatiei
Comparti
juridic C

Directia Economica

Directia Relatii Contractuale

Compartiment planificare si relatii cu Asigur


Serviciul Buget Financiar Contabilitate

Co
Serviciu Contractare, Decontare si Statistica
Serviciu Administrare Contributii si Creante
Furnizori de servicii medicale Spitalicesti, Urgenta Prespitaliceasca si Transport Sanitar, Ingrijiri la Domiciliu

Serviciul
Compartiment Achizitii
PubliceContractare, Decontare Statistica
Furnizori de medicamente cu si fara contributie person
Biroul Logistica

Birou contractare, Decontare, Statistica, Furnizori de servicii medicale in Ambulatoriu de specialitate, Clinic, Pa