Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

Fundatii speciale
Tema3

~~TEMA3~~

Consolidarea tereneurilor de fundare cu coloane de balast


Rambleul din figura este alcatuit dintr-o argila prafoasa
compactata si este asezat pe un teren de fundare alcatuit dintr-un strat de
argila prafoasa saturate, un strat de nisip saturat si un strat de praf argilos
saturat.
Ansamblul rambleu, teren de fundare reazema pe un strat practic
nedeformabil constutuit dintr-un material permeabil.
Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare sunt urmatoarele:
1. Argila prafoasa compactata din rambleu:
- rambleu = 19 kN/m3
- coeziunea c=40kPa
- =22
2. Stratul de argila prafoasa saturata:
- greutate volumica in stare saturata = 19 kN/m3
- Coeficientul lui Poisson determinat in conditii nedrenante u=0,5;
- Coeficientu lui Poisson determinat in conditii drenante u`=0,35;
- Modului de deformatie liniara determinat in conditii nedrenante
Eu=6200+80*9=6920 kPa;
- Modulul de deformatie edometrica determinat in conditii drenante
E`=20200+400*9=23800kPa
- Coeficientu de consolidare vertical cv=cr=1,4-9/20=0,95 m2/an
3. Stratul de nisip saturat:
- greutate volumica saturata sat = 18.5 kN/m3
- unghi de frecare interna = 280
- coeficientul lui Poisson determinat in conditii drenate = 0.3
- modulul
de
deformatie
liniara
in
conditii
drenate
E=30200+800*9=37400kPa
4. Stratul de praf argilos saturat:
- greutate volumica in stare saturata sat = 19 kN/m3
- coeficientul lui Poisson determinat in conditii nedrenate u = 0.4
- coeficientul lui Poisson determinat in conditii drenate = 0.35
- modulul
de
deformatie
liniara
in
conditii
nedrenate
Eu=8100+80*9=8820kPa
- modulul de deformatie in conditii drenate E = 30100 +
400*9=33700kPa
- coeficientul de consolidare vertical si radiala c v = cr = 2,4 9/20=1,95
m2/an
Variatia coeziunii in adancime pentru straturile de argila prafoasa
saturate si praf argilos saturat a fost determinate prin incercari de
teren de tip Vane si este prezentata in figura.

Se cere:
1. Analiza stabilitatii ansamblului rambleu teren de fundare in functie
de eforturile totale cunoscand ca suprafata cilindro-circulara de
alunecare este tangenta la stratul practic impermeabil si are centrul
O pozitionat ca in figura.
2. Determinati valorile finale si a variatiei in timp a tasarii rambleului
3. Determinarea diametrului, numarului si distanta interax a
coloanelor vertical de balast necesar a fi realizate in cuprinsul
terenului de fundare pentru grabirea procesului de consolidare
astfel incat in 12 luni de la terminarea executiei rambleului sa se
atinga 80% din valoarea tasarii finale.

Lucrarea va cuprinde:
A. Piese scrise
Note de calcul referitoare la analiza stabilitatii ansamblului rambleu teren de fundare, in cazul terenului de fundare neconsolidat, precum si
in cazul terenului de fundare consolidate cu coloane de ballast folosind
metoda Bishop de analiza a stabilitatii.
Note de calcul privind determinarea valorii finale sau totale a tasarii
rambleului, precum si variatia in timp a acestora.
Note de calcul privind determinarea diametrului, a numarului si a
distantei interax a coloanelor de balast vertical.
B. Piese desenate
Sectiune vertical prin ansamblul rambleu-teren de fundare cu
pozitionarea suprafetei de alunecare si a elementelor ce intra in
analiza stabilitatii (ansamblul rambleu-teren de fundare) Sc 1:200;
Asezarea in plan a coloanelor vertical de balast si sectiune vertical prin
rambleu si prin terenul imbunatatit cu coloane de ballast Sc 1:200;

Bibliografie
Normativ C29-85 Imbunatatirea trenurilor slabe de fundare prin
procedee mecanica.

REZOLVARE
1. Note de calcul referitoare la analiza stabilitatii ansamblului rambleu
- teren de fundare, in cazul terenului de fundare neconsolidat,

precum si in cazul terenului de fundare consolidate cu coloane de


ballast folosind metoda Bishop de analiza a stabilitatii.
Coloanele de balast se vor executa prin vibro indesare, iar
diametrul coloanei astfel obtinute este egal cu 32cm si se instaleaza in
rondurile unei retele patrate.
R = 0.564 S raza de influenta a unei coloane
S = 3d distant interax
d = 32cm
Acoloana
Se calculeaza un coefficient = A influenta
tg =
c

= tgcoloana

= 1 - cu

coloana = 450
Cu se ia din diagrama din desen

, c se va considera de la talpa fasii


s (m)=

0,96

Ainf=S*S=

0,9216

mp

d (m)=

0,32

Acol=

0,080424772

mp

Acoloanei
0,08

0,087266
Ainf
0,9216

c (1 ) cu coloanei 45o
tg tgcoloana 0,087266 * tg 45 0,087266

2. Note de calcul privind determinarea valorii finale sau totale a tasarii


rambleului, precum si variatia in timp a acestora.
Si - tasare
instantanee
Sc - tasare din
consolidare
ST - tasare
totala
ST=Si+Sc

Si

P
2
(1 u ) b I
Eu

Sc

i
hi
`
Ei

Presiunea transmisa de rambleu in axul acestuia: P =*h=19*13,5=256,5


KN/m
= 19 KN/m
Inaltimea rambleului: h =13,5 m
Semiampriza: b=60,28m
i=P
I 0.94

h
13,5
0,94 *
0,210518
b
60,28
hi grosimea stratelor din terenul de fundare

Evolutia in timp a tasarilor


cv - coeficient de consolidare verticala
t - timpul la care se realizeaza calculele

ti
ti
S cti3 U vti S c S c1 U v S c S citi U vti S ci

Tv

cv t
d i2
di - drumul

parcurs de apa prin mediul poros catre suprafata de drenare

Tasarea la un anumit timp ti

di

hi
2

Distanta pe care o parcurge apa pana la drenaj:

Presupunem ca procesul de consolidare s-a incheiat 100% Uv=100%


durata Tv=2 ani
2

1
max

Tv d1
2*2*2

8,42
cv1
0,95

ani
2

3
max

Tv d 3
2 * 2,5 * 2,5

6,41
cv 3
1,95

ani

Suma Si=Si1+Si2+Si3=0,669637026m
3. Note de calcul privind determinarea diametrului, a numarului si a
distantei interax a coloanelor de balast vertical.

1 U (1 Uv) (1 Ur )

1an

Uv1an

Tr cr

1an

Sc Sc3
1
Sc1 Sc3

t
D inf

cr

t
n Dcol 2

cr t

Tr Dcol 2
Tr

cr t
Dcol 2

( di ) 2
cr
di 2
(
)
cvi

Uv1an=0,562041292=56,2%
U=80%

Ur=0,543335944=54,33%
dcol=0,32m
cr =1,338888889
t=1 an (12luni)

=13,07508681
strat
1
3

cr

hi
(m)

0,95

1,65

1,3388
cr=
89

Noptim=11
dcol (m)=0,32
optim
Dinf
N optim Dcol 11 * 0,32 3,52m

optim
inf

optim
Dinf
3,52

1,76m
2
2

R otpim
inf
S
optim
0.564
S 3 d 0,96m