Sunteți pe pagina 1din 4

1.Deschideti un registru Excel.

Rasfoiti foile registrului de calcul folosind mousul si combinatiile


de taste.
Pentru a deplasarea de la o foaie de calcul la alta executam clic pe eticheta fiecarei foi sau
utilizamcombinatia de taste :
Ctrl +Page Up
Ctrl+Page Down
2.Blocati capetele de rinduri sau de coloana,efectuati operatiunea de deblocare .Divizati foaia de
calcul (automat,manual),efectuati operatiunea de de-divizare :
Pentru a bloca capetele de rinduri/coloane este necesar de selectat coloana din dreapta sau rindul
de mai jos cu cel necesar blocarii apoi accesam :
WindowFreeze Panes(blocarea)
WindowUnFreeze Panes(deblocarea)
Divizarea foii de calcul se efectuiaza :
Manual
-facem clic pe bara de divizare verticala sau orizontala
-tragem bara de divizare in fereastra foii de calcul si eliberam coloana sau rindul necesar
Deblocarea : Daca am divizat pe vertical/orizontal pozitionam cursorul la intersectia barei de
divizare si accesam -2 clic.
Automat
-Pozitionam coloana si rindul (mai la dreapta sau mai jos necesar pentru divizare)
-Accesam WindowSplit
Deblocare :Window Remove Split(Unsplit)

3.Ascundeti registrul de calcul deschis,o coloana sau un rind arbitrar.Reafisati la ecran ceea ce a
fost ascuns.
Pentru a ascunde un registru :
Window Hide
Reafisarea :
Window Unhide
o foaie de calcul :
FormatSheetHide
Reafisarea :
Format Sheet Unhide
o coloana:
Format Columns Hide
Reafisarea:
FormatColumns Unhide
un rind:
FormatRows
Reafisarea:
FormatUnhide
Pentru reafisarea rindurilor/coloanelor va fi necesarde a selecta rindurile/colanele situate
adiacente(cu cele ascunse)apoi setam:
o Unhide
o Hide
4.Selectati foile situate adiacente/neadiacente.Selectati toate foile de calcul (automat
,combinatiile de taste)
I. Pentru a selecta o foaie se face clic pe eticheta sa.
II. Pentru a selecta mai multe foi situate adiacent se face clic prima
foaie din grup se tine apasat tasta Shift si se face clic pe ultima foaie
din grup
III. Pentru a selecta mai multe foi de calcul neadiacente se face clic pe
prima apoi apasam Ctrlsi clic pe foaia care dorim sa selectam.

IV. Pentru a selecta toate foile de calcul accesam :


Meniul Derulant a etichetei
Meniul Edit Select All Sheet
5.Introduceti o foaie de calcul noua.Mutati pozitia sa .Mai introduceti o foaie de calcul ,apoi
stergeti-o. Redenumiti foile de calcul in Page 1,Page 2..Schimbati culoare etichetei foii de
calcul.
Pentru a introduce o foaie de calcul noua accesam :
Meniul DerulantInsertWorksheet
Meniul Insert Worksheet
Pentru a muta pozitia foii de calcul se face prin doua metode :

Automat
-Se selecteaza foaia pe care dorim sa mutam

-Se deschide Meniul Edit Move or Copy Sheets sau din Meniul Derulant
Manual
Pentru mutarea foilor de calcul in acelasi registru se foloseste optiunea Drag and Drop

Pentru a sterge o foaie de calcul accesam:


Meniul Derulant Delete
Meniul Edit Delete Sheet
Pentru a redenumi foaia de calcul accesam :
Meniul Derulant Rename
Meniul Format SheetRename
Dublu clic
Pentru a schimba culoarea etichetei foii de calcul:
Meniul DerulantTab Color
Meniul FormatSheetTab Color

6.Creati un table simplu :vinzarile pe patru trimester la trei magazine.Introduceti antete pentru
linii si coloane.Mai adaugati in tabel o coloana si calculati vinzarile anuale pentru fiecare
magazin.Efectuati calculele necesare prin formule simple
7.Copiati aceasta foaie cu tabel intr-un alt registru,apoi mutati-l din registru initial intr-un al
treilea registru.(automat,manual).Lasati deschise toate trei registre si studiati comanda Arrange
din meniul Window.

8.Exersati diferite metode de deplasare prin registru :cu mousul ,tastele directionale si diferite
combinatii de taste respective, cu ajutorul optiunilor din meniul respectiv,prin intermediul barei
de formule,trecerea de la o foaie la alta.