Sunteți pe pagina 1din 1

In dr. civil sunt cunoscute trei modalitati ale dr.

de prop:
-prop.rezolubila
-prop. anulabila
-prop. comuna
PROP. REZOLUBILA Dr. de prop transimis sub condtii rezolutorie are o existenta n
esigra in patrimoniul dobanditorului, pentru ca, daca nu se indeplineste condit
ia, el va trebui sa restituie bunul transmitatorului.
PROP. ANULABILA Dr. de prop. este anulabil atunci cand acesta a fost a fost dob
andit printr-un act juridic translativ lovit de nulitatte relativa.. Actiunea de
nulitate relativa este prescriptilbila in termenul general de 3 ani
PROP. COMUNA Este modalitatea dr de prop ce se caract prin aceea ca dr de prop a
partine concomiten asupra aceleiasi mase de bunuri mai multor titulari.Ei exerci
ta, tot concomitent atributiileoferite de dr de prop asupra bunului sau dr care
formeaza ob acestuia
PROP. PE COTE-PARTI
PROP. IN DEVALMASIE
PROP. PE COTE-PARTI
Acelasi bun, nefractionat in materialitatea sa, apartine concomitent mai multor
titulari, fiecare dinte acestia avand o cota-parte ideala si abstracta din dr d
e prop asupra bunului respectiv
Felurile: prop. pe cote-parti obisnuita sau temporara si prop. pe cote parti for
tata
Prop. fortata partile comune ale unui imobil, despartiturile cumune, bunurile as
upra carora se exercitaa prop periodica, bunurile care constituie amintiri de fa
m, bunurile necesare sau utile pentru folosirea a douaa imobile vecine situate
pe linia de hotar intre acestea, cum sunt potecile fantanile drumurile si izvoar
ele, buurile comune afectate utilizarii unuia sau mai multor bunuri
PROP. IN DEVALMASIE
Este forma prop. comune ce se caracterizeaza prin aceea ca bunul apartine tuturo
r corpoprietarilor, fara ca acaestia sa aiba precizata vreo cota-parte ideala di
n dreptul de prop asupra bunului
Ia nastere prin efectul legii, in temeiul unui act jurid sau prin vointa partilo
r.
INCETAREA PROP. COMUNE
Prin imparteaala se intelege operatiunea juridica prin care se pune capat starii
de coproprietate ori de indiviziune, in sensul bunului sau bunurilo stapanite i
n comun pe cote-parti saunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare dintr
e acestia devenind proprietarul exclusiv asupra unui anume bun sau parti maerial
e din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii.
COMPARATIE INTRE CELE DOUA PROP. COMUNE
ASEMANARI: ambele sunt modalitatiale ale dreptului de prop ce implica prezenta
concomitenta a cel putin doi titulari asupra aceluiasi bun sau asupra aceleiasi
mase de bunuri, raman fiecare in parte subiecte de sinne statatoare, in ambele c
azuri actul final de incetare a prop comune il reprezinta partajul
DEOSEBIRI:una are precizata o cota partea ideala si abstracta din bun cealalt nu
specifica in niciun fel astfel de cote, unde este specificata cota parte poate
face ce vrea cu cota lui parte sa o instraineze dar, prop pe cote parti se naste
prin lege, uzucapiune , succesiune devalmasia se naste prin alegerea de catre s
oti a regimului matrimonial