Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCIUNI

de completare a formularului 230 Cerere privind destinaia sumei reprezentnd


pn la 2% din impozitul anual i deducerea cheltuielilor efectuate pentru
economisirea n sistem colectiv pentru domeniul locativ
cod 14.13.04.13
1. Formularul se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care
realizeaz venituri din salarii i asimilate acestora, n urmtoarele situaii :
- au efectuat n anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificrile i completrile
ulterioare i solicit restituirea acestora ;
-

opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul

anual, pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n


condiiile legii sau unitilor de cult;
Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei
sume ctre o singur entitate nonprofit sau unitate de cult.
- contribuabilii solicit deducerea din veniturile impozabile din salarii, obinute la
funcia de baz, a cheltuielilor efectuate pentru economisire n sistem colectiv pentru
domeniul locativ, potrivit legii, n limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
2. Termen de depunere:
- anual, pn la data de 25 mai a anului urmtor celui de realizare a venitului;
Formularul se completeaz n dou exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este
diferit de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal n Romnia;
b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru ceilali
contribuabili persoane fizice;
- copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul acestuia.
3. Formularul se depune n format hrtie, direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire.
Data depunerii formularului este data nregistrrii acestuia la organul fiscal sau
data depunerii la pot, dup caz.
Formularul se pune gratuit la dispoziie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal - se nscrie codul numeric


personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de
Administrare Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz.
II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE
DIN SALARII, OBINUTE LA FUNCIA DE BAZ
Denumire instituie de credit se nscrie denumirea bncii de economisire i
creditare n domeniul locativ cu care a fost ncheiat contractul de economisire creditare,
potrivit legislaiei n materie.
Sum pltit - se nscrie suma pltit de contribuabil reprezentnd cheltuielile
efectuate pentru economisire n sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate

se menioneaz documentele privind contractul de

economisire-creditare n sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor


reprezentnd cheltuielile efectuate pentru economisire n sistem colectiv pentru
domeniul locativ , etc.
Documentele se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile
acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n cazul n care declaraia se
transmite prin pot, documentele de mai sus se anexeaz n copie.
III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL
ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat: csua se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat
cheltuieli n cursul anului de raportare cu burse private n conformitate cu Legea
nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcrile i completrile ulterioare.
Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului privind acordarea
bursei private.
Sum pltit - se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de
raportare pentru bursa privat.
Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care
atest plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei
se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce
verific conformitatea cu originalul. n cazul n care declaraia se transmite prin pot,
documentele de mai sus se anexeaz n copie.

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult - csua se bifeaz de ctre


contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul anual pentru
susinerea unei entiti nonprofit sau uniti de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se nscrie de ctre contribuabil
denumirea complet a entitii nonprofit/unitii de cult.
Codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult - se nscrie de
ctre contribuabil codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult pentru
care se solicit virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)- se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii
nonprofit/unitii de cult.
Sum - se completeaz cu suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul
entitii nonprofit/unitii de cult.
n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va
completa rubrica Suma, caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis,
conform legii.
Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat
cu suma platit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul anual,
atunci suma total luat n calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate
cheltuielile efectuate n cursul anului de raportare cu bursa privat.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI
Se completeaz numai n cazul n care formularul se completez de ctre
mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal a
mputernicitului.

S-ar putea să vă placă și