Sunteți pe pagina 1din 3

Una din urmatoarele regiuni este caracteristica originii fasciculelor piramidale:

A. Nucleii olivari;
B. Substanta neagra;
C. Formatia reticulata;
D. Aria premotorie;
E. Nucleii bazali.
Talamusul confine neuroni de releu pentru calea:
A. Acustica;
B. Vizuala;
C. Olfactiva;
D. Tactila grosiera;
E. Proprioceptiva de confiol a miscarii.
Nucleii vegetativi ai tnrnchiului cerebral, responsabili de secrefia salivara se afla in:
A. Numai in bulb;
B. Numai in punte;
C. Numai in mezencefal;
D. Bulb pi punte;
E. Punte gi mezencefal
Pentru sensibilitatea dureroastr a felei primul neuron se afla in ganglionul de pe traiectul
nervului cranian:
A. VII;
B. IX;
c. X;
D. V;
E. VI.
Cerebelul primegte aferenfe:
A. Tactile;
B. Interoceptive;
C. Proprioceptive;
D. Termice;
E. Dureroase.
Nervul VII asigura:
l. Sensibilitatea gustativI;
2. Secrefia glandelor sublingrrale;
3. Seuefia glandelor lacrimale;
4. Secretia glandelor parotide
Nervul oculomotor inerveaza muschii globului ocular:
l. Oblic superior;
2. Drept extern;
3. Muschiul dilatator pupilar;
4. Drept intern.

Nervul IX controleaza:
l. Senzatiile gustative in 2/3 anterioare ale limbii;
2. Seuetia glandelor lacrimale;
3. Activitatea musculaturii laringelui;
4. Activitatea musculaturii faringelui.
Care dintre urmatoarele actiuni sunt realizate de nervi cranieni mixti:
1. Ridicarea pleoapei superioare;
2. Masticatie;
3. Migcarea limbii;
4. Secretia lacrimala
Indicati unde se afla fibre motorii in enumerarea de mai jos:
l. Nervul vestibular;
2. Nervul abducens;
3. Nervul cohlear.
4. Nervul trigemen
Referitor la sensibilitatea termici 9i dureroasi:
A.Receptorii se gdsesc in piele, muschi, capsule.
B.Receptorii sunt conectafi cu dendritele protonetronului.
C.Deutoneuronul se afla in cornul anterior al miduvei.
D.Al III-lea neuron se afla in talamus sau metatalamus.
E.Proiecfia se afl[ pe scoarfa cerebrali in lobul parietal
Referitor la sensibilitatea tactila find este fals:
A.Se mai numeste si sensibilitate epicritici.
B.Este transmisa prin fasciculele gracilis si cuneat.
C.Acestea se gasesc in funiculul anterior al maduvei.
D.Este condusI impreuna cu sensibilitatea kinestezicl.
E.Protoneuronul se afltr in ganglionul spinal
Sensibilitatea proprioceptivl de conftol a migcdrii:
A.Este condusa prin tracturile Goll si Flechsig.
B.Receptorii sunt fusurile neuromusculareo corpusculii Meissner si Golgi.
C.Deutoneuronul se afla in bulb.
D.Axonul celui de-al doilea neuron formeaza tracturile spinocerebelos dorsal si
spinocerebelos ventral.
E.Doar tractul spinocerebelos dorsal ajunge in cerebel.
Care din sensibilitatile enumerate nu se proiecteaza cortical:
A.Tactila fine.
B.Termica.
C.Proprioceptiva de control a miscarii.
D.Kinestezica
E.Interoceptivi.

Care din caile enumerate nu are statie de releu in diencefal:


A.Auditiva
B.Vizuala
C.Protopatica.
D.Olfactiva
E.Kinestezica.
Care din nervii cranieni prezintil cate un nucleu in toate etajele trunchiului cerebral:
A.Facialul.
B.Trigemenul.
C.Glosofaringianul.
D.Vagul.
E.Hipoglosul.
Musculattra mimicii este inervata de fibrele motorii ale nervului cranian:
A.Facial.
B.Trigemen.
C.Vag.
D.Glosofaringian.
E.Accesor
Care dinfre reflexele enumerate nu se inchid in centrii medulari lombari:
l.De mictiune.
2.Pupilodilatator.
3.De defecatie.
4.Pupiloconstrictor.
Nervii cranieni care conduc sensibilitati speciale ( senzoriale) sunt:
l.Olfactiv.
2.Optic.
3.Vestibulo-cohlear.
4.Trigemen.
Nervii cranieni care confin fibre viscerosensitive sunt:
l.Trigemeni
2.Abducensi.
3Oculomotori.
4.Vagi.