Sunteți pe pagina 1din 1

Reglementari legale

1.

Legea nr. 82 din 24.12.1991 Legea contabilitatii, republicata in M.Of. nr. 48 din
14.01.2005;

2.

O.M.F.P. nr. 1.826 din 22.12.2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri
referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, publicat in M.Of.
nr. 23 din 12.01.2004;

3.

O.M.F.P. nr. 1.752 din 17.11.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile


conforme cu directivele europene, publicat in M.Of. nr. 1.080 bis din 30.11.2005.