Sunteți pe pagina 1din 1
Uersitatea de Medicnd yi Famucie“Gr.1-Pop” din ts Get tsa de maser forma devant os y \ Q e STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2015/2016 3 MASTERATE 28 SAPTAMANI DE ACTIVITATE DIDACTICA PERIOADA. ACTIVITATE MASTERANZI SEMESTRUL I- AN I STII - 14 siptamani cursu ri silucrari practice 28 Septembrie 2015-18 Decembrie 2015 12 saptmani activitate didactic 119 Decembrie 2015-03 lanuarle 2016 16 zile vacant de iarnd 04 lanuarie 2016 - 15 lanuarie 2016 2 saptamani activitate didactic 16 lanuarie 2016 - 07 Februarie 2016 23 zile sesiune ordinar’ de examene ned (08 Februarie- 14 Februarie 2015, 7 rile vacant& dupa prima sesiune SEMESTRUL II- AN I- 14 saptaméni cursuri si lucrari practice 15 Februarie 2016 — 29 Aprilie 2016 11 saptamani activitate didactic’ 30 Aprilie 2016 - 08 Mai 2016 9 rile vacanta de Paste (09 Mai 2016 ~ 27 Mai 2016 3 siptimani activitate didacticd ze 28 Mai 2016 — 18 lunie 2016 22 zile sesiune ordinard de examene nr.2 19 lunie 2016 — 26 lunie 2016 8 zile vacant& dupa a doua sesiune 27 lunie 2016 — 10 lulie 2016 sesiune ordinara de examene nr.3 11 julie 2016 — 20 lulie 2036 10 zile vacant 21 lulie 2016 = 29 julie 2016 Sesiune extraordinara- modificari de celificative, examene credit, examene restante (in afara activitatii curente din structura anului universitar) 30 lulie 2016 - 30 septembrie 2016 Vacant de vara SEMESTRUL U- AN I-14 saptiméni cursuri si lucrari practice 15 Februarie 2016 ~ 29 Aprilie 2036 11 saptamani activitate didactic’ 30 Aprilie 2016 — 08 Mai 2015 9 zile vacant de Paste (09 Mai 2016 ~ 27 Mai 2016 3 sdptméni activitate didactic’ 28 Mai 2016 ~ 18 lunie 2016 22 zile sesiune ordimard de examene nr.2 19 lunie 2016 — 27 lunie 2016 Sesiune extraordinara- modificari de calificative, examene credit, examene restante Elaborare proiect de disertati 28 lunie 2016-20 lulle 11 lulie 2016 -17 lulie 2016 Observatii -Examenul de disertatie constd in sustinerea luerairi ‘inscriere pentru sustinerea examenului de disertatie Sustinere lucrare de disertatie lide disertatie