Sunteți pe pagina 1din 7

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Page 1 of 7

Marţi, 09 februarie 2010

.ORGANIZATI

Relatii
Home Agentia Galerie Colaboratori Contacte English
internationale
Home » Relatii internationale » Organizatii internat...

Organizatii internationale
Actualitate

 
Stiri
Evenimente EUROGEOGRAPHICS
Comunicate de presa
Newsletter  

Informare publica  

 
Informatii utile
Informatii publice  
Angajare
Program audiente EuroGeographics este o organizaţie ce conectează activitatea Agenţiilor Naţionale de
Declaratii de avere Cadastru şi Cartografie din Europa, principalul său deziderat fiind realizarea
Declaratii de interese interoperabilităţii informaţiilor geografice din întreaga Europă, în beneficiul atât al
partenerilor săi din domeniul public sau privat cât şi al Comisiei Europene.
Programe finantate
B.I.R.D.  
Programe Phare
Transformari  
coordonate
  EuroGeographics a luat fiinţă în septembrie 2000, prin fuzionarea a două organizaţii  
Resurse internaţionale de profil, şi anume CERCO (Comité Européen des Responsables de la
Cartographie Officielle) şi MEGRIN (Multi-purpose European Ground Related Information
Network)
Harti si planuri
Legislatie  
Autorizati
Documente specifice  
Proiecte
În prezent EuroGeographics reuneşte activitatea a 52 organizaţii din 43 de ţări, care
Link-uri utile conlucrează cu membrii, partenerii şi Comisia Europeană pentru realizarea următoarelor
Server imagini obiective: dezvoltarea produselor şi serviciilor europene; promovarea unei bune colaborări
Intrebari frecvente între ţările membre; reprezentarea unei concepţii comune a ţărilor membre în domeniul
Harta site cadastrului; sprijinirea programelor şi directivelor Comisiei Europene.
Webmail
Download  
Urmarire cerere RGI
 
Societate civila Activitatea EuroGeographics se desfăşoară în cadrul următoarelor grupuri de experţi:

Solicitari conform •  
Legii 544/2001 Grupul de lucru pentru interoperabilitatea în afaceri,
E-Petitie
•  
  Grupul de experţi în probleme referitoare la calitate,
     Logare angajati
•  
  Cautare in site:
Grupul de experţi în informaţii şi specificaţiile datelor,

•  
  
Grupul de experţi în structura (arhitectura) serviciilor de distribuţie,
Numar accesari site
•  

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\ASOCIAÅ¢IA EUROPEANÄ‚... 05/05/2010


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Page 2 of 7

Numar accesari
site Grupul de experţi în cadastru şi publicitate imobiliară,
Numar accesari
site •  
Numar accesari
site Grupul pentru coordonare la nivelul Uniunii Europene
Numar accesari
site
Numar accesari
 
site
Numar accesari  
site
Numar accesari În prezent, Eurogeographics dezvoltă Programul EuroSpec, ce include proiecte de
site dezvoltare – vizând concepte, procese sau servicii – şi proiecte de implementare şi de
Numar accesari întreţinere - vizând realizarea sau întreţinerea unui produs sau serviciu.  
site
 
Din categoria proiectelor de dezvoltare fac parte următoarele proiecte EuroGeoNames,
RISE, Pricing and Licensing, EuroRoads, EuroBoundaries, iar proiectele de implementare
şi de întreţinere sunt reprezentate de EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, EuroMapFinder şi
EuroBoundaryMap. 

Eurogeographics participă la implementarea diferitelor programe, politici, iniţiative şi


directive ale UE relevante pentru activitatea membrilor săi cum ar fi: INSPIRE, GMES, e-
ContentPlus, PSI şi Galileo. 

Asociaţia Eurogeographics este condusă de către un Consiliu de Management format din


şapte membri, unul dintre aceştia îndeplinind rolul de Preşedinte. Cu ocazia Adunării
Generale 2007 în funcţia de preşedinte al organizaţiei a fost ales dl Magnus Gudmundsson.

Cu ocazia Adunării Generale din anul 2008 s-a luat decizia să se mărească numărul de
membri ai Consiliului de Conducere, acesta urmând să numere 9 persoane.  

ANCPI este membru activ al Eurogeographics începând cu anul 2004 şi are drept de vot la
adunările generale organizate anual unde se discută şi se iau hotărâri cu privire la strategia
şi bugetul asociaţiei, regulamentele cu privire la managementul intern al asociaţiei şi
managementul proiectelor asociaţiei, rapoartele de activitate ale grupurilor de lucru şi ale
proiectelor.  

 
ANCPI participa la realizarea urmatoarele proiecte: EuroBoundaryMap, EuroGlobalMap,
EuroRegionalMap şi EuroDem. Astfel au fost constituite baze de date geospaţiale la nivelul
României pentru scările 1:250000 şi 1:1000000 care respectă principii şi standarde
internaţionale agreate la nivelul Comunităţii în acest domeniu şi permit realizarea de analize
spaţiale comprehensive. De reţinut este şi faptul că prin proiectul EuroDem - destinat
modelului digital al elevaţiilor terenului – s-a realizat o contribuţie la iniţiativa GMES.
 

 
Începând cu 1 septembrie 2008 ANCPI participă în calitate de beneficiar alături de alte 18
instituţii la proiectul ESDIN coordonat de Eurogeographics. Proiectul se înscrie în
programul eContentPlus şi îşi propune să sprijine statele membre în implementarea
Directivei INSPIRE şi îmbunătăţirea accesului la date. În acest mod se va încuraja utilizarea
informaţiilor geografice din sectorul public, prin îndepărtarea obstacolelor tehnice şi
accesarea acestora într-o manieră sigură şi economică. 

De asemeni vă invităm să consultaţi şi pagina de web a EuroGeographics:

www.eurogeographics.org

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\ASOCIAÅ¢IA EUROPEANÄ‚... 05/05/2010


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Page 3 of 7

GRUPUL DE LUCRU PENTRU ADMINISTRAREA TERENURILOR (WPLA)

 
Grupul de Lucru pentru Administrarea Terenului (WPLA) a fost înfiinţat în anul 1999 şi
funcţionează sub auspiciile Comitetului pentru locuinţe şi managementul terenurilor din
cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE) - prima organizaţie
internaţională care a adus în discuţie şi a definit problema administrării terenurilor în Europa
într-o manieră multilaterală. WPLA reuneşte funcţionari de rang superior din cadrul
autorităţilor naţionale din domeniu din ţările membre ale CEE şi îşi propune să promoveze
administrarea terenurilor prin îmbunătăţirea securităţii posesiei terenurilor, înfiinţarea
pieţelor imobiliare în ţările aflate în tranziţie şi modernizarea sistemelor de înregistrare a
terenurilor în ţările cu economie avansată.

Cu o experienţă bogata în promovarea privatizării şi pieţelor imobiliare prin intermediul


sistemelor moderne de înregistrarea terenurilor în regiunea CEE, WPLA doreşte să
constituie o bază de informaţii la nivelul Europei prin analizarea sistemelor de administrare
a terenurilor în statele membre ale CEE. 

Domeniile principale de activitate ale WPLA sunt: legislaţia de bază cu privire la


administrarea terenurilor, măsuri legate de administrarea terenurilor, sisteme informaţionale
asupra terenurilor şi probleme de organizare şi management. 

 
Activităţile prorpiu-zise sunt legate de cercetare şi dezvoltare, schimburi de politici şi
consultanţă şi au în vedere problemele legislative, instituţionale, financiare, procedurale şi
tehnice ale sistemului de administrare al terenurilor.

 
Acestea sunt corelate cu activităţile CEE în domeniul protejării mediului, facilitării
comerţului, investiţiilor străine, dezvoltării industriale. 

 
Pentru a răspunde cererilor venite din partea statelor membre CEE WPLA organizează
ateliere de lucru şi elaborează documente de politică şi de îndrumare, recomandări cu
privire la programele naţionale ce se referă la dezvoltarea pieţelor imobiliare şi a
înregistrării terenurilor.  

WPLA lucrează în strânsă colaborare cu Uniunea Europeană, Organizaţia pentru


Cooperare Economică şi Dezvoltare, Consiliul Europei, Programul Naţiunilor Unite pentru
Aşezări Urbane şi alte comisii regionale şi agenţii specializate ale Naţiunilor Unite. WPLA
cooperează cu FAO, FIG, CINDER, EUROGI, PCC, EuroGeographics, INSPIRE, EULIS 

 
În cadrul sesiunilor oficiale Grupul de Lucru îşi alege Biroul, organ care supervizează
implementarea programului de lucru. Începând cu anul 2007 preşedenţia Biroului şi implicit
a WPLA este asigurată de dl. Peter Creuzer din Germania. În fiecare an, WPLA
organizează câte două ateliere de lucru.  

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesaţi link-ul: http://www.unece.org/hlm/wpla

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\ASOCIAÅ¢IA EUROPEANÄ‚... 05/05/2010


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Page 4 of 7

 
COMITETUL PERMANENT PENTRU CADASTRU ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (PCC)

 Comitetul Permanent pentru Cadastru în Uniunea Europeană, (PCC) a fost înfiinţat în


anul 2002 ca un rezultat al deciziei comune a reprezentanţilor din 15 state membre. 

Misiunea PCC este de a crea un spaţiu adecvat în care să se promoveze activităţile legate
de cadastru din ţările membre UE, dezvoltând strategii şi propunând iniţiative comune cu
scopul de a obţine o mai bună coordonare între diferitele sisteme de cadastru europene şi
utilizatorii acestora. 

 
Principalele obiective ale PCC in UE se referă la constituirea unei reţele de informaţii
cadastrale în vederea facilitării schimbului de informaţii, a experienţelor şi a celor mai bune
practici între membrii PCC precum şi obţinerea unei legături privilegiate între instituţiile de
cadastru, alte organizaţii şi entităţi ale UE care au nevoie de informaţii cadastrale pentru a-
şi desfăşura activitatea. Principala funcţie a PCC va fi să studieze şi să prezinte organelor
UE propuneri asupra diferitelor aspecte care afectează bazele de date teritoriale. Această
funcţie este importantă atunci când se dezbat regulamente europene propuse spre
aprobare. PCC poate juca de asemenea un rol important ca punct de contact pentru
companiile dezvoltatoare de software sau alte produse în vederea standardizării cererii. 

 
Pentru atingerea acestor obiective PCC are în vedere concentrarea activităţii sale exclusiv
pe activitatea de cadastru şi pe utilizatorii informaţiei cadastrale, limitarea activităţii sale
exclusiv în ţările membre UE şi a celor candidate, limitarea reprezentării fiecărui stat
membru la o singură instituţie/stat; selectarea instituţiei constituind prerogativa statului
membru. 

Membrii PCC sunt instituţii/agenţii din Uniunea Europeană responsabile în domeniul


cadastrului, cartografiei şi publicitatăţii imobiliare. Preşedenţia PCC este asigurată de
instituţia de profil din statul mebru care asigură preşedinţia UE. 

 
ANCPI participa la evenimentele organizate de PCC şi a devenit membru o dată cu
aderarea României la Uniunea Europeană. 

Pentru mai multe informaţii vă invităm să accesaţi http://www.eurocadastre.org 

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A GEODEZILOR (FIG)

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\ASOCIAÅ¢IA EUROPEANÄ‚... 05/05/2010


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Page 5 of 7

Fondată în 1878 la Paris, FIG este federaţia internaţională a asociaţiilor naţionale a


persoanelor autorizate să efectueze măsurători terestre. FIG este o organizaţie non
guvernamentală recunoscută de ONU din care fac parte asociaţii din peste 110 de ţări şi al
cărei cărei obiectiv este deservirea nevoilor pieţei de către geodezie şi cei ce o practică.
Acest lucru se realizează prin promovarea practicării profesiei de geodez şi încurajarea
dezvoltării de standarde profesionale în domeniu. 

 
Activitatea tehnică a Federaţiei este condusă prin intermediul a 10 comisii tehnice. Acestea
sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor tehnice şi profesionale ale FIG prin
implementarea planurilor de lucru care sunt adoptate la terminarea unui congres FIG.
Comisiile organizează seminarii, conferinţe pe teme profesionale şi tehnice fie individual
sau în colaborare cu alte societăţi profesionale. De asemenea caută oportunităţi pentru
participarea la evenimente sponsorizate de Naţiunile Unite sau alte agenţii finanţatoare în
vederea asistării dezvoltării profesionale în ţările în curs de dezvoltare şi a celor în
tranziţie. 

 
Începând cu octombrie 2006, ANCPI este membru afiliat al Federaţiei Internaţionale a
Geodezilor, având reprezentanţi în 7 din cele 10 Comisii după cum urmează:

Comisia 1 pentru practică profesională şi standarde, Comisia 2 pentru educaţie


profesională, Comisia 3 pentru managementul informaţiilor spaţiale, Comisia 5 pentru
sisteme de poziţionare şi măsurători, Comisia 7 pentru cadastru şi managementul
terenurilor, Comisia 9 pentru evaluarea şi managementul proprietăţii. 

Din punct de vedere organizatoric FIG este administrată de: Adunarea Generală (delegaţi
ai membrilor), Consiliu, preşedintele comisiilor, reprezentanţi ai membrilor afiliaţi, corporaţii
şi membri academici.

În cadrul Adunării Generale se dezbat şi aprobă politicile organizaţiei care sunt apoi
implementate de către Consiliu. Activitatea Adunării Generale şi a Consiliului este asistată
de către un Comitet Consultativ.  

Preşedinţia FIG pentru perioada 2007 - 2010 a fost încredinţată dlui prof. Stig Enemark din
Danemarca. 

Pentru mai multe informaţii vă invităm să accesaţi: www.fig.net

 
ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A REGISTRATORILOR DE PROPRIETATE (ELRA)

 
Este o asociaţie internaţională non-profit, constituită în octombrie 2004 din organizaţii de
carte funciară din diferite ţări ale Uniunii Europene. Formată iniţial din 12 membri, ELRA
reprezintă în prezent instituţiile de carte funciară din 18 state membre, numărul acestora
fiind în continuă creştere. 

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\ASOCIAÅ¢IA EUROPEANÄ‚... 05/05/2010


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Page 6 of 7

Misiunea ELRA o constituie dezvoltarea şi înţelegerea rolului înregistrării terenurilor în


cadrul pieţei de capital. ELRA promovează colaborarea eficientă în cadrul Uniunii Europene
şi se ocupă de problemele de înregistrare din punct de vedere juridic, această iniţiativă fiind
sprijinită şi de Comisia Europeană.  

 
Activitatea ELRA este îndreptată în sensul realizării următoarelor obiective: studierea
aspectelor legale ce privesc transferul proprietăţii imobiliare, înregistrarea bunurilor imobile
şi securitatea tranzacţiilor, participarea activă la dezvoltarea noului cadru legislativ
european în domeniul terenurilor şi proprietăţii, contribuţia la dezvoltarea politicii UE. 

ELRA îşi propune promovarea cunoaşterii diferitelor Sisteme de Înregistrare a Terenurilor


în Europa precum şi creării condiţiilor pentru o colaborare profitabilă cu instituţiile din
Europa. 

 
Sistemele de Înregistrare a Terenurilor joacă un rol important în crearea pieţei creditului
ipotecar european. În acest context, ELRA a avut o contribuţie deosebită la Cartea Verde a
creditului ipotecar în UE prezentată de Comisie pe data de 19 iulie 2005, prin care
Comisia invită la discuţii cu privire la fezabilitatea şi dezirabilitatea proiectului de
euroipotecă. În data de 18 decembrie 2007 Comisia Europeană a publicat Cartea Albă a
creditului ipotecar în UE ce conţine măsuri care au drept scop creşterea competitivităţii şi
eficienţei pieţelor creditului ipotecar de care vor beneficia consumatorii, creditorii şi
investitorii. 

Preşedintele ELRA este domnul Jose Simeon Rodriguez Sanchez.

Membrii se reunesc de câte două ori în fiecare an, cu ocazia adunărilor generale.  

ANCPI este membră ELRA din 2007 şi participă la evenimentele organizate de asociaţie.  

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi www.europe-elra.eu 

COMITETUL DIRECTOR INTERNAŢIONAL PENTRU GLOBAL MAPPING (ISCGM)

Ministerul pentru Terenuri, Infrastructură şi Transporturi a început în anul 1992 promovarea


conceptului Global Mapping, al cărui obiectiv este dezvoltarea unui set de informaţii la
scară globală prin cooperare internaţională. Global Map reprezintă un set de date
geografice cu specificaţii tehnice standardizate accesibile publicului la un preţ modic. Acest
set de date este realizat de Agenţiile Naţionale de Cartografie care participă la proiectul
Global Mapping.

 
Comitetul Director Internaţional pentru Global Mapping (ISCGM) a fost înfiinţat în februarie
1996 la Tsukuba, Japonia.  

 
Scopul principal al acestui Comitet este de a examina măsurile pe care organizaţiile
naţionale, regionale şi internaţionale le pot lua pentru dezvoltarea Global Mapping, în

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\ASOCIAÅ¢IA EUROPEANÄ‚... 05/05/2010


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Page 7 of 7

vederea facilitării implementării acordurilor globale şi a convenţiilor pentru protecţia


mediului şi încurajării creşterii economice în contextul dezvoltării susţinute. 

Comitetul promovează importanţa Global Mapping, schimbul de experienţă, facilitează


coordonarea şi furnizează recomandări periodice pentru atingerea obiectivelor. Comitetul
va coordona diverse studii şi activităţi de cercetare şi va face publice rezultatele acestora. 

Membrii Comitetului Director sunt reprezentanţii agenţiilor naţionale de cartografie şi ai altor


organizaţii internaţionale. Activitatea membrilor este îndreptată spre dezvoltarea şi
promovarea Global Mapping în concordanţă cu viziunea Comitetului Director. Printre ţările
reprezentate se numără: Australia, Antarctica, Bangladesh, Canada, China, India, Japonia,
Mexic, SUA. Comitetul Director este condus de un Preşedinte. Această funcţie este
deţinută în prezent de dl Fraser Taylor din Canada. Există patru grupuri de lucru cu
următoarele obiective: strategie, specificaţii, politici de date, dezvoltarea de date raster. 

 
Activitatea este sprijinită de un Secretariat General organizat la Institutul de Măsurători
Geografice din Japonia. Acesta se ocupă de problemele administrative în coordonarea
Preşedintelui. Funcţia de Secretar General este ocupată în prezent de dl Yoshikazu
Fukushima. 

Comitetul Director organizează în fiecare an o Adunare generală. În anul 2008 în luna iunie
a fost organizat odată cu întâlnirea anuală şi Forumul Global Mapping, ocazie cu care a fost
lansat produsul Global Mapping versiunea 1.0.  

 
ANCPI participă la proiectul Global Mapping iar la începutul anului 2008 setul de date
aferent contribuţiei României a fost publicat pe site-ul ISCGM. 

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi www.iscgm.org

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

file://I:\Franz\Documenti\Archidata\Documenti nuovi\ASOCIAÅ¢IA EUROPEANÄ‚... 05/05/2010

S-ar putea să vă placă și