Sunteți pe pagina 1din 56

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Ordin
pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2014

n baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanele publice, cu
modificrile i completrile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) i art. 84 din Legea nr. 273 /2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 4 din Legea
contabilitii nr. 82 / 1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ,
n temeiul prevederilor art. 10 alin (4) din Hotarrea Guvernului nr. 34 / 2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1
Se aprob Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale
instituiilor publice la 31 decembrie 2014, prevzute n Anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art.2
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog orice prevederi contrare acestuia.
Art. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice


Darius Bogdan Vlcov

Bucureti,
Nr. 96 / 28.01.2015

Anexa
1

NORME METODOLOGICE
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la
31 decembrie 2014
CAPITOLUL I
Prevederi generale
1.1. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale
i locale, instituiile publice autonome i instituiile publice subordonate au obligaia, potrivit
Legii contabilitii nr. 82 / 1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, s
ntocmeasc situaii financiare trimestriale i anuale.
1.2. Situaiile financiare ale anului 2014 reprezint documente oficiale de prezentare a
situaiei patrimoniului aflat n administrarea statului i a unitilor administrativ-teritoriale,
precum i a execuiei bugetului de venituri i cheltuieli la data de 31 decembrie 2014.
1.3. Situaiile financiare anuale se compun din: bilan, contul de rezultat patrimonial,
situaia fluxurilor de trezorerie, situaia modificrilor n structura activelor nete / capitalurilor
proprii, conturile de execuie bugetar i anexe la situaiile financiare care includ politici
contabile i note explicative.
1.4. Situaiile financiare se ntocmesc n moneda naional, respectiv n lei, fr
subdiviziuni ale leului. Pentru necesiti proprii de informare i la solicitarea unor organisme
internaionale se pot ntocmi situaii financiare i ntr-o alt moned.
1.5.(1) Situaiile financiare anuale se ntocmesc pe modelele aprobate prin:
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629 / 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2009, cu modificrile i
completrile ulterioare (anexele 1 - 7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 i 40a - 40c la
situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 79 / 2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31 - 34, 35a i 35b la situaiile financiare anuale);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 980 / 2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2010, cu completrile ulterioare
(anexele 27 i 28 la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.865 / 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
2

publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 - 13, 29,
31b la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 24 / 2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
decembrie 2011 (anexele 20a i 20b la situaiile financiare);
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 71 / 2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor
publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505 / 2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2013 (anexa 16 la situaiile
financiare);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014 (anexa 41 la situaiile
financiare), cu completrile ulterioare.
1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobai n Legea bugetului de
stat pe anul 2014 nr. 356 / 2013, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340 / 2013, cu modificrile i completrile
ulterioare, i altor reglementri n vigoare.
1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situaiile financiare la 31 decembrie 2014 i
corelaiile

dintre

acestea

sunt

afiate

pe

site-ul

Ministerului

Finanelor

Publice:

www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.


1.6. n baza art. 56 alin.(1) i alin.(5) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanele publice, cu
modificrile i completrile ulterioare: Pe baza situaiilor financiare prezentate de ordonatorii
principali de credite, a conturilor privind execuia de cas a bugetului de stat, bugetului
asigurrilor sociale de stat i a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care,
potrivit legii, au aceast sarcin, i n urma verificrii i analizrii acestora, Ministerul
Finanelor Publice elaboreaz contul general anual de execuie a bugetului de stat i,
respectiv, contul de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat, care au ca anexe
conturile anuale de execuie a bugetelor fondurilor speciale i bugetele ordonatorilor principali
de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezint Guvernului. Dup verificarea
efectuat de ctre Curtea de Conturi, acestea se aprob de Parlament.
1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Legea nr. 82 / 1991, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, Ministerul Finanelor Publice ntocmete anual bilanul
instituiilor publice.
3

Bilanul anual al instituiilor publice, n structura stabilit de Ministerul Finanelor Publice,


se prezint Guvernului odat cu contul general anual de execuie a bugetului de stat.
CAPITOLUL II
Inventarierea, evaluarea, nregistrarea i prezentarea elementelor patrimoniale n bilan
2.1. Inventarierea anual se efectueaz de ctre instituiile publice potrivit prevederilor
Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861 /
2009.
2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii cu ocazia
inventarierii i la nchiderea exerciiului financiar se efectueaz potrivit prevederilor Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de
conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare i ale
Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor
publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei i finanelor nr.
116 / 2008.
2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz de ctre instituiile publice,
potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonana Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea i
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice, aprobat prin Legea nr. 493 /
2003, cu modificrile i completrile ulterioare, conform crora: Reevaluarea activelor fixe
corporale se efectueaz cu scopul determinrii valorii juste a acestora, inndu-se seama de
inflaie, utilitatea bunului, starea acestuia i de preul pieei, atunci cnd valoarea contabil
difer semnificativ de valoarea just, precum i ale art. 2^2, conform crora: ncepnd cu
data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construciilor i terenurilor aflate n
patrimoniul instituiilor publice vor fi reevaluate cel puin o dat la 3 ani, n condiiile prevzute
la art. 2^1, de o comisie numit de conductorul instituiei publice sau de evaluatori autorizai
conform reglementrilor legale n vigoare, rezultatele reevalurii urmnd a fi nregistrate n
contabilitate pn la finele anului n care s-a efectuat reevaluarea.
2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizai se efectueaz n conformitate cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337 / 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare. Evaluatorii autorizai pot fi selectai din cadrul
evaluatorilor acreditai de ctre organismele profesionale de profil.
4

2.3.(3) n cazul reevalurii efectuate de specialiti din cadrul instituiilor publice, pentru
desfurarea n bune condiii a operaiunilor de inventariere i reevaluare, n comisii vor fi
numite persoane cu pregtire corespunztoare economic i tehnic n domeniu, care s
asigure efectuarea corect i la timp a inventarierii activelor fixe corporale i s poat aprecia
starea, respectiv gradul de uzur fizic i moral, utilitatea i valoarea de pia a acestora.
2.4. La ntocmirea bilanului contabil se vor avea n vedere urmtoarele:
a) nregistrarea cronologic i sistematic a operaiunilor consemnate n documente
justificative;
b) ultima balan de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2014, pus de acord
cu balanele de verificare ale conturilor analitice;
c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel nct acestea s reflecte operaiunile
patrimoniale ale instituiei publice i s corespund funciunii stabilite n planul de conturi.
Se va analiza soldul contului 215 Alte active ale statului, astfel nct acesta s
evidenieze resursele minerale situate pe teritoriul rii, n subsolul rii i al platoului
continental n zona economic a Romniei din Marea Neagr (zcmintele, resursele
biologice necultivate, rezervele de ap);
d) clarificarea sumelor ce se menin nejustificat n conturile: 232 Avansuri acordate
pentru active fixe corporale, 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale, 401
Furnizori, 404 Furnizori de active fixe, 409 Furnizori-debitori, 411 Clieni, 428 Alte
datorii i creane n legtur cu personalul, 461 Debitori, 462 Creditori, 473 Decontri din
operaii n curs de clarificare, etc., urmrindu-se achitarea obligaiilor i ncasarea creanelor
n lei i n valut, dup caz;
Sumele nregistrate n contul 473 Decontri din operaii n curs de clarificare trebuie
clarificate de ctre instituie n termen de 3 luni, n sold putnd fi pstrate numai sumele ce se
justific n mod obiectiv, prevzute n normele metodologice specifice. Peste termenul de 3
luni pot fi reinute sume n contul 473 Decontri din operaii n curs de clarificare numai pe
baza unei note de fundamentare aprobat de ordonatorul de credite;
e) n situaia n care operaiunile i extind efectele pe mai muli ani, iar veniturile i
cheltuielile trebuie s fie atribuite anului n care au fost realizate, se impune utilizarea
conturilor 471 Cheltuieli n avans i 472 Venituri n avans, dup caz;
f) nregistrarea dobnzilor de primit aferente disponibilitilor pentru care Trezoreria
Statului sau instituiile de credit acord dobnzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766,
dup caz). Pentru dobnzile datorate de Trezoreria Statului se utilizeaz documentul Situaia
dobnzilor acordate la data ..............., eliberat de unitile Trezoreriei Statului;
g) corectarea erorilor contabile aferente exerciiilor precedente, aprute n urma unor
greeli matematice, a greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii
greite a tranzaciilor i altor evenimente, se efectueaz n conturile corespunztoare de
5

active, datorii i capitaluri, iar cele referitoare la venituri i cheltuieli se efectueaz n contul
117 Rezultatul reportat.
2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectueaz att contabilizarea
tranzaciilor n valut, ct i evaluarea la cursul Bncii Naionale a Romniei, utilizndu-se:
a) pentru contabilizarea tranzaciilor efectuate n ultima zi a perioadei de raportare,
cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, din ultima zi
bancar anterioar operaiunii, disponibil ca informaie la momentul efecturii operaiunii
(ncasare, plat, emitere de documente);
b) pentru evaluarea creanelor i a datoriilor n valut, a disponibilitilor n valut i a
altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat n valut, acreditivele i depozitele n valut,
existente n sold la sfritul lunii, cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca
Naional a Romniei, din ultima zi bancar a perioadei de raportare (afiat pe site-ul Bncii
Naionale a Romniei i al Ministerului Finanelor Publice).
2.5.(2) Pentru nregistrarea n contabilitatea instituiilor publice a operaiunilor privind
contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene, precum i evaluarea
elementelor monetare exprimate n euro, se aplic prevederile cap. I Dispoziii generale pct.
1.3 Moneda i cursul de nregistrare din Normele metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1.917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia fondurilor pentru care
exist reglementri specifice.
2.6.(1) Pentru realizarea cerinei prevzute n funciunea contului 8067000 Angajamente
legale, respectiv ca la finele anului soldul contului s reprezinte totalul angajamentelor
rmase neachitate n limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament
aprobate, se vor efectua urmtoarele:
a) analiza i regularizarea sumelor reprezentnd angajamente legale aferente drepturilor
salariale ale personalului i obligaiilor aferente, astfel nct soldul contului s reflecte obligaii
rmase neachitate nscrise n documentele de lichidare nregistrate n conturile 421 Personal
- salarii datorate, 431 Asigurri sociale, 437 Asigurri pentru omaj etc., pentru care au
fost prevzute credite bugetare.
Potrivit cerinelor contabilitii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii n bani i
n natur i contribuiile aferente acestora) se recunosc n perioada n care munca a fost
prestat. Astfel, drepturile cuvenite i neachitate personalului, precum i contribuiile aferente
exerciiului bugetar, evideniate n conturile precizate mai sus, pot depi valoarea
angajamentelor legale neachitate.
Potrivit Legii privind finanele publice nr.500 / 2002 cu modificrile i completrile
ulterioare, obligaiile de plat nregistrate la nivelul unui an reprezentnd drepturi salariale, pot
6

depi creditul bugetar, cu diferena dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent i
cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum i a altor cauze independente de voina
ordonatorilor de credite.
b) analiza i regularizarea sumelor reprezentnd angajamente legale individuale aferente
bunurilor i serviciilor, astfel nct soldul contului s reflecte obligaii rmase neachitate ce
decurg din:
- angajamente legale individuale ncheiate cu furnizori i ali creditori, n limita creditelor
bugetare aprobate i/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate n bunuri
livrate, lucrri executate i servicii prestate pn la sfritul anului;
- angajamente legale individuale ncheiate cu furnizori i ali creditori, n limita creditelor
bugetare aprobate i / sau a creditelor de angajament, materializate n bunuri livrate, lucrri
executate i servicii prestate, care nu au fost achitate pn la finele anului, evideniate n
conturile: 401 Furnizori, 404 Furnizori de active fixe, 408 Furnizori - facturi nesosite i 462
Creditori.
Potrivit cerinelor contabilitii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc n
perioada cnd serviciile au fost prestate i lucrrile executate, astfel nct facturile privind
furnizarea de energie electric, termic, ap, canal, salubritate, telefon etc., care reflect
consumuri aferente lunii decembrie i care au fost primite de instituiile publice pn la data
ntocmirii bilanului, vor fi nregistrate n contabilitate n luna decembrie.
Ca urmare a acestor nregistrri, obligaiile datorate furnizorilor i creditorilor evideniate
n conturile precizate mai sus pot depi valoarea angajamentelor legale neachitate.
Potrivit Legii nr. 500 / 2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, obligaiile de plat nregistrate la nivelul unui an reprezentnd serviciile privind
furnizarea de utiliti pot depi creditul bugetar, cu diferena dintre cheltuielile lunii
decembrie a anului curent i cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum i a altor
cauze independente de voina ordonatorilor de credite.
nregistrarea n contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii i executarea de
lucrri aferente anului 2013 primite de instituie n anul 2014, dup ntocmirea bilanului
contabil se efectueaz n conturi de cheltuieli, dup natura acestora i nu n contul 117
Rezultatul reportat ntruct nu reprezint corectarea unei erori din anii anteriori.
c) analiza i regularizarea sumelor reprezentnd pensii i ajutoare sociale stabilite
conform legilor n vigoare, precum i cheltuielile cu dobnzile i alte cheltuieli aferente datoriei
publice, care au fost nregistrate n contul 8067000 Angajamente legale, astfel nct soldul
contului s reflecte obligaii rmase neachitate nscrise n documentele de lichidare
nregistrate n conturile contabile corespunztoare, conform Planului de conturi pentru
instituiile publice.
7

2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile i ajutoarele sociale precum i


cheltuielile cu utilitile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate
n bugetul anului urmtor, nu se nregistreaz la finele anului n contul 8067000 Angajamente
legale i nu se raporteaz n Anexa 7 Contul de execuie a bugetului instituiilor publice Cheltuieli i Anexa 7b Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli ca i
angajamente legale, dar se nregistreaz ca i cheltuieli efective (6XX) i se raporteaz n
Anexa 7 i Anexa 7b la coloana cheltuieli efective.
2.7.(1) Creditul de angajament rmas neangajat (n cazul n care valoarea
angajamentelor legale ncheiate n exerciiul bugetar este mai mic dect valoarea creditelor
de angajament aprobat n acest exerciiu) va fi avut n vedere la elaborarea proiectului de
buget pentru anii urmtori, pn la finalizarea aciunii multianuale, i poate fi angajat n
exerciiile bugetare urmtoare, n condiiile legii.
La finalizarea aciunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu
creditele bugetare, nsumate corespunztor perioadei de implementare a programului /
proiectului.
2.7.(2) n situaia n care pe parcursul derulrii unui program multianual sunt necesare i
cheltuieli pentru care se ncheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajeaz n limita
creditelor de angajament aprobate.
2.8.(1) n vederea prezentrii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat n
administrarea ordonatorului principal de credite, la ntocmirea situaiilor financiare centralizate
se vor avea n vedere urmtoarele operaiuni:
a) eliminarea conturilor 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile
subordonate i 482 Decontri ntre instituii subordonate din activele i datoriile bilanului
centralizat la nivelul instituiei superioare pentru instituiile subordonate;
b) compensarea soldurilor creditoare i debitoare ale conturilor 117 Rezultatul reportat
i 121 Rezultatul patrimonial la nivelul ordonatorului principal i secundar de credite, astfel
nct n bilanul i contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal i
secundar de credite conturile respective s prezinte numai sold creditor sau debitor;
c) compensarea soldurilor creditoare i debitoare ale conturilor 117 Rezultatul reportat
i 121 Rezultatul patrimonial la nivelul Ministerului Finanelor Publice pentru bilanul, contul
de rezultat patrimonial i situaia modificrilor n structura activelor nete / capitalurilor proprii
agregate pe fiecare subsector al administraiei publice i pe total administraie public, astfel
nct conturile respective s prezinte numai sold creditor sau debitor;
d) compensarea contului 489 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat din
anul curent la nivelul Ministerului Finanelor Publice, din bilanul centralizat al subsectorului
administraiei centrale precum i din bilanul centralizat al instituiilor publice. n contabilitatea
trezoreriei centrale se evideniaz plile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea
8

Romn de Radiodifuziune i Societatea Romn de Televiziune prin nregistrarea 658 (682)


= 770;
e) opional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adugat de
plat, respectiv de recuperat.
2.8.(2) Soldul contului 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate
i al contului 482 Decontri ntre instituii subordonate, care evideniaz valoarea
neamortizat a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se nchide att la
instituia care a transferat, ct i la instituia care a primit bunurile, dup amortizarea integral
a activului fix, dup consumul stocurilor sau dup casarea obiectelor de inventar respective,
prin contul 117 Rezultatul reportat.
Soldul contului 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate, care
evideniaz sumele transmise de instituia superioar ctre instituiile din subordine pentru
efectuarea unor cheltuieli aprobate se nchide la finele perioadei, att la instituia care a
transferat, ct i la instituia care a primit sumele, cu suma plilor efectuate, prin contul 117
Rezultatul reportat. Sumele rmase neutilizate i restituite instituiei superioare se
nregistreaz n debitul contului 481 la instituia subordonat i n creditul contului 481 la
instituia superioar.
Excepie fac instituiile care i-au schimbat subordonarea n urma unor procese de
reorganizare, n aceast situaie conturile de decontri 481 i 482 nchizndu-se la momentul
ntocmirii bilanului de nchidere, conform termenelor prevzute de actele normative prin care
s-au aprobat reorganizrile.
Instituiile publice implicate n astfel de operaiuni efectueaz punctaje reciproce privind
sumele nscrise n conturile de decontri, iar instituia care a primit bunurile i le-a consumat
va solicita n scris instituiei care le-a transferat nchiderea contului de decontare.
2.9.(1) Intrarea n patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit ntre
instituii sau redistribuiri ntre uniti aflate n subordinea aceluiai ordonator de credite se
nregistreaz la valoarea rmas neamortizat ori la valoarea just n situaia n care este
complet amortizat.
2.9.(2) Intrarea n patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit ntre
instituii care nu se afl n subordinea aceluiai ordonator de credite se nregistreaz la
valoarea just.
2.10. n bilanul contabil ncheiat la 31 decembrie 2014, urmtoarele conturi nu pot
prezenta sold:
2.10.(1) La instituiile publice finanate integral de la bugetul de stat (sector 01,
sursa A):

- contul 5120102 Conturi la instituii de credit n lei (cu excepia situaiilor prevzute de
Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 5120402 Conturi la instituii de credit n valut (cu excepia situaiilor prevzute
de Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014);
- contul 52001 Disponibil al bugetului de stat (se nchide la sfritul exerciiului financiar
prin contul 52002 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent cu soldul conturilor de
venituri ale bugetului de stat din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificaiei bugetare pe
care au fost evideniate veniturile ncasate);
- contul 52002 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent (se nchide la
sfritul exerciiului financiar prin contul 489 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului
de stat din anul curent);
- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide prin creditul contului 52002 Rezultatul
execuiei bugetului de stat din anul curent, cu soldul plilor nete de cas efectuate din
bugetul de stat n anul curent);
- conturile 6xx Cheltuieli ............ (efectuate din finanarea de la bugetul de stat se
nchid prin debitul contului 121 Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri ................... (ale bugetului de stat se nchid prin creditul contului
121 Rezultatul patrimonial).
2.10.(2) La unitile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):
- contul 5120102 Conturi la instituii de credit n lei (cu excepia situaiilor prevzute de
Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 5120402 Conturi la instituii de credit n valut (cu excepia situaiilor prevzute
de Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014);
- contul 52101 Disponibil al bugetului local (se nchide la sfritul exerciiului financiar
prin contul 52102 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent);
- contul 52102 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 52103 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni la
10

unitatea administrativ-teritorial, dup preluarea deficitului de la instituiile publice de


subordonare local finanate integral din bugetul local prin contul 48109 Alte decontri);
- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide la unitatea administrativ-teritorial i la
instituiile publice de subordonare local finanate integral din bugetul local, cu soldul plilor
nete de cas efectuate din bugetul local n anul curent, prin creditul contului 52102 Rezultatul
execuiei bugetare din anul curent);
- contul 4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de cas i pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare;
- contul 5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de cas i pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare;
- conturile 6xx Cheltuieli .......... (efectuate din finanarea de la bugetul local se nchid
prin debitul contului 121 Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri ........... (ale bugetului local se nchid prin creditul contului 121
Rezultatul patrimonial).
2.10.(3) La instituiile publice finanate din bugetul asigurrilor sociale de stat
(sector 03, sursa A):
- contul 5120102 Conturi la instituii de credit n lei (cu excepia situaiilor prevzute de
Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 5120402 Conturi la instituii de credit n valut (cu excepia situaiilor prevzute
de Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014);
- contul 52501 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 52502 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent);
- contul 52502 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 52503 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni);
- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin
creditul contului 52502 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent, cu totalul plilor nete
de cas efectuate din bugetul asigurrilor sociale de stat n anul curent, la Casa Naional de
Pensii Publice i instituiile subordonate, precum i casele de pensii sectoriale);
- conturile 6xx Cheltuieli ............... (efectuate din finanarea de la bugetul asigurrilor
sociale de stat se nchid prin debitul contului 121 Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri ................ (ale bugetului asigurrilor sociale de stat se nchid
prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial).
11

2.10.(4) La instituiile publice finanate din bugetul asigurrilor pentru omaj


(sector 04, sursa A):
- contul 5120102 Conturi la instituii de credit n lei (cu excepia situaiilor prevzute de
Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 5120402 Conturi la instituii de credit n valut (cu excepia situaiilor prevzute
de Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014);
- contul 57401 Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj (se nchide la
sfritul exerciiului financiar prin contul 57402 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent);
- contul 57402 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 57403 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni);
- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide prin creditul contului 57402 Rezultatul
execuiei bugetare din anul curent cu soldul plilor nete de cas efectuate din bugetul
asigurrilor de omaj n anul curent);
- conturile 6xx Cheltuieli ................ (efectuate din finanarea de la bugetul asigurrilor
pentru omaj se nchid prin debitul contului 121 Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri ............... (ale bugetului asigurrilor pentru omaj se nchid prin
creditul contului 121 Rezultat patrimonial).
2.10.(5) La instituiile publice finanate din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate (sector 05, sursa A):
- contul 5120102 Conturi la instituii de credit n lei (cu excepia situaiilor prevzute de
Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 5120402 Conturi la instituii de credit n valut (cu excepia situaiilor prevzute
de Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014);
- contul 57101 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin contul 57102 Rezultatul execuiei
bugetare din anul curent);
12

- contul 57102 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 57103 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni);
- contul 770 Finanarea din buget (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin
creditul contului 57102 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent, cu soldul plilor nete
de cas efectuate din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate n anul
curent);
- conturile 6xx Cheltuieli .............. (efectuate din finanarea de la bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate se nchid prin debitul contului 121 Rezultatul
patrimonial);
- conturile 7xx Venituri .............. (ale bugetului Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate se nchid prin creditul contului 121 Rezultatul patrimonial).
2.10.(6) La instituiile publice finanate integral din venituri proprii sau instituiile
publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la buget, activitatea de
privatizare (sectoarele 01, 02, 03, 04, 05 sursele F, G, H):
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014) ;
- contul 5600101 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate integral din venituri
proprii - Disponibil curent la trezorerie (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin contul
56002 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent);
- contul 56002 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 56003 Rezultatul execuiei bugetare din anii preceden i);
- contul 56101 Disponibil n al instituiilor publice finanate din venituri proprii i
subvenii (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin contul 56102 Rezultatul execuiei
bugetare din anul curent);
- contul 56102 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 56103 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni);
- contul 56201 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii (se nchide la
sfritul exerciiului financiar prin contul 56202 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent pentru bugetul activitii de privatizare);
- contul 56202 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 56003 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni pentru bugetul activitii de privatizare);
- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin
creditul contului 56002 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent pentru bugetul
instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, al contului 56102 Rezultatul execuiei
bugetare din anul curent pentru bugetul instituiilor publice finanate din venituri proprii i
13

subvenii i al contului 56202 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent - pentru bugetul
activitii de privatizare, cu soldul plilor nete de cas efectuate din bugetele respective);
- contul 4680109 Alte mprumuturi acordate pe termen scurt;
- contul 5190190 Alte mprumuturi pe termen scurt;
- conturile 6xx Cheltuieli .............. (efectuate din bugetul de venituri proprii sau venituri
proprii i subvenii, bugetul activitii de privatizare se nchid prin debitul contului 121
Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri .............. (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau venituri
proprii i subvenii, bugetul activitii de privatizare se nchid prin creditul contului 121
Rezultatul patrimonial).
2.10.(7). La instituiile publice finanate din bugetul Fondului pentru mediu (sector
01, sursa I)
- contul 5120102 Conturi la instituii de credit n lei (cu excepia situaiilor prevzute de
Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 5120402 Conturi la instituii de credit n valut (cu excepia situaiilor prevzute
de Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014);
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014);
- contul 57501 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 57502 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent);
- contul 57502 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 57503 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni).
- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin
creditul contului 57502 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent cu soldul plilor nete de
cas efectuate din bugetul respectiv);
- conturile 6xx Cheltuieli .............. (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se
nchid prin debitul contului 121 Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri .............. (ale bugetului Fondului pentru mediu se nchid prin
creditul contului 121 Rezultatul patrimonial).
2.10.(8) n contabilitatea Trezoreriei Centrale i n contabilitatea unitilor
trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):
- contul 52002 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent (se nchide la
sfritul exerciiului financiar prin contul 489 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului
de stat din anul curent);
14

- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide la sfritul exerciiului financiar prin
creditul contului 52002 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent);
- conturile 6xx Cheltuieli ... (se nchid prin debitul contului 121 Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri ... (se nchid prin creditul contului 121 Rezultatul patrimonial).
n contabilitatea Trezoreriei Centrale i n contabilitatea unitilor trezoreriilor
teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):
- contul 52401 Disponibil al bugetului trezoreriei statului (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin debitul contului 52402 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei
statului din anul curent cu soldul conturilor de venituri ale bugetului trezoreriei statului din anul
curent, pe fiecare subdiviziune a clasificaiei bugetare pe care au fost evideniate veniturile
ncasate);
- contul 770 Finanarea de la buget (pentru bugetul trezoreriei statului se nchide la
sfritul exerciiului financiar prin creditul contului 52402 Rezultatul execuiei bugetului
trezoreriei statului din anul curent cu soldul plilor nete de cas efectuate din bugetul
trezoreriei statului n anul curent);
- contul 52402 Rezultatul execuiei bugetul trezoreriei statului din anul curent (se nchide
la sfritul exerciiului financiar prin contul 48109 Alte decontri);
- conturile 6xx Cheltuieli ... (se nchid prin debitul contului 121 Rezultatul patrimonial);
- conturile 7xx Venituri ... (se nchid prin creditul contului 121 Rezultatul patrimonial).
n contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului
execuiei bugetare se realizeaz astfel:
- preluarea la sfritul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de unitile
Trezoreriei statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria operativ central prin
formula contabil 52002 = 489;
- preluarea la sfritul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de unitile
Trezoreriei statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria operativ central prin
formula contabil 489 = 52002;
- soldul creditor al contului 52002 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent
se preia la sfritul anului n creditul contului 1660202 Sume primite pentru acoperirea
deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare), reprezentnd sumele utilizate din
disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului curent al
bugetului de stat.
n contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului
execuiei bugetare se realizeaz astfel:

15

- preluarea la sfritul anului a excedentelor bugetului trezoreriei statului transferate de


unitile Trezoreriei statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria operativ central
prin formula contabil 52402 = 48109;
- preluarea la sfritul anului a deficitelor bugetului trezoreriei statului transferate de
unitile Trezoreriei statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria operativ central
prin formula contabil 48109 = 52402;
- contul 52402 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din anul curent se
nchide la sfritul exerciiului financiar prin contul 52403 Rezultatul execuiei bugetului
trezoreriei statului din anii precedeni.
2.10.(9) La instituiile publice finanate din bugetele creditelor interne, bugetele
creditelor externe i din bugetul fondurilor externe nerambursabile
- contul 531 Casa (cu excepia situaiilor prevzute de Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014);
- contul 5130101 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de stat
la trezorerie (se nchide la sfritul exerciiului financiar, cu veniturile ncasate la codurile
bugetare de venituri 41.02.00 Sume aferente creditelor interne i 41.03.00 Sume aferente
creditelor externe, prin contul 5130301 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de
stat i prin contul 5130302 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de stat);
- contul 5140101 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de stat la
trezorerie (se nchide la sfritul exerciiului financiar, cu veniturile ncasate la codurile
bugetare de venituri 41.02.00 Sume aferente creditelor interne i 41.03.00 Sume aferente
creditelor externe prin contul 5140301 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi garantate de
stat i prin contul 5140302 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi garantate de stat);
- contul 5160101 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de
autoritile administraiei publice locale la trezorerie (se nchide la sfritul exerciiului
financiar, cu veniturile ncasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 Sume aferente
creditelor interne i 41.03.00 Sume aferente creditelor externe, prin contul 5160301
Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate n anul curent i reportate
n anul urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile administraiei publice locale i
prin contul 5160302 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate n
anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contract ate de autoritile
administraiei publice locale);
16

- contul 5170101 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de


autoritile administraiei publice locale la trezorerie (se nchide la sfritul exerciiului
financiar, cu veniturile ncasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 Sume aferente
creditelor interne i 41.03.00 Sume aferente creditelor externe, prin contul 5170301
Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate n anul curent i reportate
n anul urmtor - din mprumuturi garantate de autoritile administraiei publice locale i prin
contul 5170302 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate n anul
curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi garantate de autoritile administraiei
publice locale);
- contul 770 Finanarea de la buget (se nchide la sfritul exerciiului financiar cu soldul
plilor nete de cas efectuate din bugetele creditelor interne i bugetele creditelor externe,
prin creditul conturilor: 5130301 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de stat,
5130302 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate n anul curent i
reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de stat, 5140301 Disponibil n lei al
bugetului creditelor interne din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din
mprumuturi garantate de stat, 5140302 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi garantate de
stat, 5160301 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate n anul
curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile administraiei
publice locale, 5160302 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate
n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi contractate de autoritile
administraiei publice locale, 5170301 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi garantate de
autoritile administraiei publice locale, 5170302 Disponibil n lei al bugetului creditelor
externe din sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi
garantate de autoritile administraiei publice locale);
- contul 5150103 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie
venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 51504 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent n
situaia n care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri i respectiv prin contul 51506
Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate n anul curent i
reportate n anul urmtor n situaia n care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget
de venituri iar sumele ncasate au fost evideniate la codul bugetar de venituri 41.04 Sume
aferente FEN);
- contul 51504 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (se nchide la sfritul
exerciiului financiar prin contul 51505 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni);
17

- contul 770 Finanarea de la buget (aferent bugetului fondurilor externe


nerambursabile (sursa D) se nchide prin creditul contului 51504 Rezultatul execuiei
bugetare din anul curent n situaia n care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri i
respectiv prin contul 51506 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor n situaia n care bugetul FEN
(sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri iar sumele ncasate au fost evideniate la codul
bugetar de venituri 41.04 Sume aferente FEN);
- contul 4680109 Alte mprumuturi acordate pe termen scurt (n situaia n care
bugetul FEN - sursa D, este aprobat cu venituri);
- contul 5190190 Alte mprumuturi pe termen scurt (n situaia n care bugetul FEN sursa D, este aprobat cu venituri);
- conturile 6xx Cheltuieli ................. (efectuate din bugetele creditelor interne, externe i
din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se nchid prin debitul contului 121 Rezultatul
patrimonial);
- conturile 7xx Venituri ................ (aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile
- sursa D se nchid prin creditul contului 121 Rezultatul patrimonial).
2.11.(1) La data de 31 decembrie 2014 instituiile publice vor nregistra sumele prevzute
prin hotrri judectoreti definitive avnd ca obiect acordarea unor drepturi de natur
salarial stabilite n favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pn la
data de 31 decembrie 2014, a cror plat se va efectua ealonat, potrivit prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 71 / 2009 privind plata unor sume prevzute n
titluri executorii avnd ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr. 230 / 2011, ale art.14 din Ordonana
Guvernului nr. 17 / 2012 privind reglementarea unor msuri fiscal-bugetare, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 280 / 2013, ale art. XI din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
92 / 2012 privind luarea unor msuri n domeniul nvmntului i cercetrii, precum i n
ceea ce privete plata sumelor prevzute n hotrri judectoreti devenite executorii n
perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2013, precum i prin art.21 alin.(1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 103 / 2013 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice
n anul 2014, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice, aprobat cu completri
prin Legea nr. 28 / 2014, cu modificrile i completrile ulterioare, ca provizioane, potrivit
cap. III Prevederi referitoare la elementele de bilan lit.B pct. 3 Provizioane din Normele
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de
conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare i ale
pct.2.11 din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale
18

instituiilor publice la 31 decembrie 2011 aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
24 / 2012.
2.11.(2) La data de 31 decembrie 2014 Autoritatea Naional pentru Restituirea
Proprietilor va nregistra sumele prevzute prin hotrri validate de ctre aceast instituie i
nepltite, reprezentnd despgubiri acordate persoanelor ndreptite potrivit prevederilor
Legii nr. 9 / 1998 privind acordarea de compensaii cetenilor romni pentru bunurile trecute
n proprietatea statului bulgar n urma aplicrii Tratatului dintre Romnia i Bulgaria, semnat la
Craiova la 7 septembrie 1940, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legii nr.
290 / 2003 privind acordarea de despgubiri sau compensaii cetenilor romni pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reinute sau rmase n Basarabia, Bucovina de
Nord, i inutul Hera, ca urmare a strii de rzboi i a aplicrii Tratatului de pace ntre
Romnia i Puterile Aliate i Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 cu modificrile i
completrile ulterioare i Legii nr. 393 / 2006 privind acordarea de compensaii cetenilor
romni pentru bunurile trecute n proprietatea fostului Regat al Srbilor, Croailor i Slovenilor,
n urma aplicrii Protocolului privitor la cteva insule de pe Dunre i la un schimb de comune
ntre Romnia i Iugoslavia, ncheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, i a Conveniei dintre
Romnia i Regatul Srbilor, Croailor i Slovenilor, relativ la regimul proprietilor situate n
zona de frontier, semnat la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificrile ulterioare, ca
provizioane, potrivit cap. III Prevederi referitoare la elementele de bilan lit.B pct. 3
Provizioane din Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii
instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917 / 2005, cu modificrile i
completrile ulterioare.
2.11.(3) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaz s fie pltite n exerciiile
viitoare se raporteaz n Bilan (cod 01) la datorii necurente, rndul 55 Provizioane.
2.12. Instituiile care nregistreaz cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor, vor
avea n vedere respectarea prevederilor pct. 3 din Ordinul ministrului delegat pentru buget
nr.2021/2013 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917
/ 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, conform cruia: Dobnzile datorate i
calculate n baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezint dobnda
aferent perioadei de raportare care se calculeaz prin aplicarea ratei de dobnd la soldul
zilnic a datoriei n fiecare zi din perioada de raportare.
CAPITOLUL III
ncheierea execuiei bugetare
19

3. Reflectarea n contabilitate a operaiunilor privind ncheierea exerciiului bugetar


al anului 2014, cuprinse n Normele metodologice privind ncheierea exerciiului
bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 /
2014, se efectueaz dup cum urmeaz:
3.1. La bugetul de stat: instituiile publice finanate integral de la bugetul de stat,
Agenia Naional de Administrare Fiscal, Trezoreria Central, (sector 01, sursa A)
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului
execuiei bugetare a bugetului de stat se efectueaz n conformitate cu urmtoarele prevederi:
- CAPITOLUL X CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT din
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare
(pct. 10.3 din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021 / 2013 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea
contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005).
3.2. La bugetele locale: uniti administrativ-teritoriale, instituii publice de
subordonare local finanate integral din bugetul local (sector 02, sursa A)
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului
execuiei bugetare a bugetului local se efectueaz n conformitate cu urmtoarele prevederi:
- CAPITOLUL V: ncheierea execuiei bugetelor locale i operaiuni specifice unitilor
administrativ-teritoriale din Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al
anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014;
- CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE
din Ordinul ministrului finanelor publice nr.1917/2005, cu modificrile i completrile ulterioare
(pct. 11.4. din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021 / 2013 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea
contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005).
3.3. La bugetul asigurrilor sociale de stat: Casa Naional de Pensii Publice i
casele de pensii sectoriale ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii, (sector 03, sursa A)
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului
execuiei bugetare a bugetului asigurrilor sociale de stat se efectueaz n conformitate cu
urmtoarele prevederi:
- CAPITOLUL VI: ncheierea execuiei bugetului asigurrilor sociale de stat i sistemului de
asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale din Normele metodologice privind
ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1780 / 2014;
20

CAPITOLUL

XII:

CONTABILITATEA

OPERAIUNILOR

SPECIFICE

BUGETULUI

ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 /
2005, cu modificrile i completrile ulterioare (pct. 12.4. din Anexa la Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 2021 / 2013 pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de
conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005).
3.4. La bugetul asigurrilor de omaj: Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc i unitile teritoriale (sector 04, sursa A)
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului execuiei
bugetare a bugetului asigurrilor de omaj se efectueaz n conformitate cu urmtoarele
prevederi:
- CAPITOLUL VII: ncheierea execuiei sistemului asigurrilor pentru omaj i a Fondului de
garantare pentru plata creanelor salariale din Normele metodologice privind ncheierea
exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1780 / 2014;
-

CAPITOLUL

XIII:

CONTABILITATEA

OPERAIUNILOR

SPECIFICE

BUGETULUI

ASIGURRILOR DE OMAJ din Ordinul ministrului finanelor publice nr.1917/2005, cu


modificrile i completrile ulterioare (pct. 13.3. din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 2021 / 2013 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile
publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1917 / 2005).
3.5. La bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate: Casa
Naional de Asigurri de Sntate, casele teritoriale i casele sectoriale aprare, ordine
public, siguran naional i justiie (sector 05, sursa A)
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului execuiei
bugetare a bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate se efectueaz n
conformitate cu urmtoarele prevederi:
- CAPITOLUL VIII: ncheierea execuiei bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale
de sntate din Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului 2014,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014;
-

CAPITOLUL

XIV:

CONTABILITATEA

OPERAIUNILOR

SPECIFICE

BUGETULUI

FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE din Ordinul


ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare (pct.
14.3. din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021 / 2013 pentru modificarea
i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii
21

instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a


acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005).
3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) i bugetul creditelor interne (sursa C)
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului
execuiei bugetare se efectueaz n conformitate cu urmtoarele prevederi:
a) pentru sectorul 01: Buget de stat
- CAPITOLUL XI: ncheierea execuiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor
creditelor interne i bugetelor creditelor externe ale instituiilor publice, indiferent de
modalitatea de organizare i finanare a acestora din Normele metodologice privind ncheierea
exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1780 / 2014;
- CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIA privind nregistrarea n contabilitate a principalelor
operaiuni , pct.1. Litera E MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE, punctul 1 mprumuturi
interne i externe contractate de stat (cont 164) din Ordinul ministrului finan elor publice nr.
1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, (pct IV. din Anexa la Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr.845/2014 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1917 / 2005);
b) pentru sectorul 02 Buget local
- CAPITOLUL XI: ncheierea execuiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor
creditelor interne i bugetelor creditelor externe ale instituiilor publice, indiferent de
modalitatea de organizare i finanare a acestora din Normele metodologice privind ncheierea
exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1780 / 2014;
- CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE,
punctul 2. Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice, lit. a),
punctul mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale
pe termen lung din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i
completrile ulterioare, (pct. V. din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845 /
2014 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1917 / 2005).
3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele 01
i 02: nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului
execuiei bugetare, se efectueaz n conformitate cu urmtoarele prevederi:
22

- CAPITOLUL XI: ncheierea execuiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor


creditelor interne i bugetelor creditelor externe ale instituiilor publice, indiferent de
modalitatea de organizare i finanare a acestora din Normele metodologice privind ncheierea
exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1780 / 2014;
-

CAPITOLUL XVII:

CONTABILITATEA OPERAIUNILOR

SPECIFICE

FONDURILOR

EXTERNE NERAMBURSABILE INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU


AGRICULTUR I ALTE FONDURI din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, (pct. VI. din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 845 / 2014 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile
publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare).
3.8. La bugetele instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri
proprii, sectoarele 01, 02 i 04, sursele F i G:
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului execuiei
bugetare a bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii, se
efectueaz n conformitate cu urmtoarele prevederi:
- CAPITOLUL X: ncheierea execuiei bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial
din venituri proprii, a bugetelor instituiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de
instituiile publice din Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului
2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014;
-

CAPITOLUL

XVI:

CONTABILITATEA OPERAIUNILOR

SPECIFICE

BUGETELOR

INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII,


ACTIVITI FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII din Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare (pct. 16. din Anexa
la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021 / 2013 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice,
Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005 i pct. VII. din Anexa la Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 845 / 2014 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare).
3.9. La bugetul Fondului pentru mediu: Administraia Fondului pentru Mediu
(sectorul 01, sursa I),
23

nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului execuiei


bugetare a bugetului Fondului pentru mediu, se efectueaz n conformitate cu urmtoarele
prevederi:
- CAPITOLUL IX: ncheierea execuiei bugetului Fondului pentru mediu i alte operaiuni
specifice bugetului Fondului pentru mediu din Normele metodologice privind ncheierea
exerciiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
1780 / 2014;
-

CAPITOLUL

XV:

CONTABILITATEA

OPERAIUNILOR

SPECIFICE

BUGETULUI

FONDULUI PENTRU MEDIU din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare (pct. 15. din Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 2021 / 2013 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile
publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1917 / 2005);
3.10. La Bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), n conformitate cu
prevederile

CAPITOLULUI

XVIII

CONTABILITATEA

OPERAIUNILOR

SPECIFICE

TREZORERIEI CENTRALE din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1917 / 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare (pct. 18. din Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
2021 / 2013) i CAPITOLULUI XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAIUNI SPECIFICE
UNITILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI din Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare (pct. 19. din Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 2021 / 2013).
3.11. La bugetele privind activitatea de privatizare (sector 01, sursa H):
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli bugetare precum i stabilirea rezultatului execuiei
bugetare la bugetele privind activitatea de privatizare, se efectueaz n conformitate cu
urmtoarele prevederi:
- CAPITOLUL X: ncheierea execuiei bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial
din venituri proprii, a bugetelor instituiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de
instituiile publice din Normele metodologice privind ncheierea exerciiului bugetar al anului
2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1780 / 2014;
-

CAPITOLUL

XVI:

CONTABILITATEA OPERAIUNILOR

SPECIFICE

BUGETELOR

INSTITUIILOR PUBLICE FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII,


ACTIVITI FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII din Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare (pct. 16 din Anexa
la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021 / 2013 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice,
24

Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005 i pct. VII. din Anexa la Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 845 / 2014 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare).
3.12. La Bugetul Fondului de Risc (sectorul 01, sursa L):
- conturile 6xx Cheltuieli......... (efectuate din Fondul de risc, se nchid prin contul 121
Rezultatul patrimonial);
- contul 777 Veniturile Fondului de risc (se nchide prin contul 121 Rezultatul
patrimonial).
CAPITOLUL IV
ntocmirea situaiilor financiare anuale
4.1.(1) n formularul Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaiile financiare)
corelaiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaional, activitatea de investiii i
activitatea de finanare i clasificaia bugetar, prevzute n Normele metodologice privind
ntocmirea, semnarea, depunerea, componena i modul de completare a situaiilor financiare
trimestriale ale instituiilor publice n anul 2006, precum i modelele acestora, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 616 / 2006, nu se respect n situaia plilor efectuate
de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,
titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014 - 2020 i de la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil.
Plile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de
trezorerie: din activitatea operaional, din activitatea de investiii i din activitatea de
finanare, n funcie de natura acestora.
Sumele ncasate la codul bugetar 40.16.00 Sume primite n cadrul mecanismului
decontrii cererilor de plat se raporteaz n Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la
situaiile financiare) la activitatea operaional.
4.1.(2) Instituiile publice au obligaia s prezinte la unitile Trezoreriei Statului la care au
deschise conturile Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaiile financiare) pentru
obinerea vizei privind exactitatea plilor nete de cas i a soldurilor conturilor de
disponibiliti dup caz, pentru asigurarea concordanei datelor din contabilitatea instituiilor
publice cu cele din contabilitatea unitilor Trezoreriei Statului.
Datele nscrise n Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaiile financiare) trebuie
s corespund cu datele din evidena Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaia
25

instituiei publice respective pentru a introduce coreciile corespunztoare. Viza Trezoreriei


Statului se acord pentru datele nscrise pe rndurile 14 i 15 coloana 3 i urmtoarele.
La completarea formularului Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaiile
financiare) n anul 2014, se vor avea n vedere urmtoarele:
Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurrilor
sociale de stat (sursa A), bugetului asigurrilor pentru omaj (sursa A), bugetului Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu
(sursa I), bugetului trezoreriei statului (sursa J), bugetului instituiilor publice finanate integral din
venituri proprii (sursa F), bugetului instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii (sursa
G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului
fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activitii de privatizare (sursa
H), se completeaz n Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaiile financiare) cu
ncasrile diminuate cu restituirile din venituri, evideniate n conturile 5130101, 5140101,
5150103, 5160101, 5170101, 5200100, 5210100, 5240100, 5250100, 5600101, 5610100,
5620100, 5710100, 5740100, 5750100.
Plile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurrilor
sociale de stat (sursa A), bugetului asigurrilor pentru omaj (sursa A), bugetului Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu
(sursa I), bugetului trezoreriei statului (sursa J), bugetului instituiilor publice finanate integral
din venituri proprii (sursa F), bugetului instituiilor publice finanate din venituri proprii i
subvenii (sursa G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa
C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activitii de
privatizare (sursa H), se completeaz n Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaiile
financiare) cu soldurile conturilor de finanare bugetar 770 Finanare de la buget aferente
fiecrei surse de finanare, nainte de nchidere.
Soldul pentru conturile de finanare bugetar se stabilete ca diferen ntre pli
efectuate i ncasri (sume recuperate din finanarea anului curent reprezentnd
reconstituirea creditelor bugetare i sume recuperate din finanarea anilor precedeni) i
reflect totalul plilor nete de cas.
Coloana 10 la ncasri, se completeaz cu veniturile ncasate diminuate cu restituirile
din venituri, pentru sursele de finanare: venituri proprii, venituri proprii i subvenii, credite
externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08 / D), activitatea de
privatizare, evideniate n conturile: 5600101 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate
integral din venituri proprii Disponibil curent la trezorerie, 5610100 Disponibil al instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii, 5620100 Disponibil al activitilor finanate
din venituri proprii, 5150103 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie
venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), 5130101 Disponibil n
26

lei din mprumuturi interne i externe contractate de stat la trezorerie, 5140101 Disponibil n
lei din mprumuturi interne i externe garantate de stat la trezorerie, 5160101 Disponibil n lei
din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale la
trezorerie, 5170101 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de
autoritile administraiei publice locale la trezorerie, precum i cu ncasrile n conturile de
disponibil rmase deschise pe numele instituiilor publice dup efectuarea operaiunilor de
regularizare prevzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720 / 2014, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Coloana 10 la pli, se completeaz cu soldul contului 7700000 Finanarea de la buget
reprezentnd plile nete de cas, pentru sursele de finanare: venituri proprii, venituri proprii
i subvenii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08 / D),
activitatea de privatizare, precum i cu plile din conturile de disponibil rmase deschise pe
numele instituiilor publice dup efectuarea operaiunilor de regularizare prevzute de Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 720 / 2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
Rezultatele din anii precedeni ale bugetului local, bugetului asigurrilor sociale de stat,
bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul trezoreriei statului, bugetului instituiilor
publice finanate integral din venituri proprii, bugetului instituiilor publice finanate din venituri proprii
i subvenii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activitii de
privatizare, se raporteaz la rndul 14 Numerar i echivalent de numerar la nceputul anului
pe coloanele bugetelor respective n formularul Situaia fluxurilor de trezorerie.
Rndurile 14.1 Sume recuperate din excedentul anului precedent i 14.2 Sume
utilizate din excedentul anului precedent se completeaz pentru bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu, bugetul instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, bugetul
instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii, bugetul fondurilor externe
nerambursabile sursa D n situaia n care este aprobat cu buget de venituri i cheltuieli,
bugetul aferent activitii de privatizare.
Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub form de mprumut evideniate la
rd.14.2, se raporteaz n cursul exerciiului la ncasri la Numerar din activitatea de
finanare. Plile efectuate n cursul exerciiului din aceste sume se raporteaz la Numerar
din activitatea operaional sau Numerar din activitatea de investiii n funcie de natura
cheltuielilor, dup caz.
La sfritul exerciiului financiar, sumele raportate la rd.14.1 i 14.2 trebuie s fie egale.
4.1.(3) Instituiile publice finanate integral din bugetul de stat i instituiile publice de
subordonare local finanate integral din bugetul local nregistreaz sumele rambursate n
conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului elibereaz
extrase de cont beneficiarilor / partenerilor pe ale cror coduri de identificare fiscal sunt
27

deschise conturile respective), n creditul contului 8077000 Sume solicitate la rambursare


aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget. Aceste
sume nu se raporteaz n anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie.
4.1.(4) n formularul Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 4 la situaiile financiare), la
rndurile 15 i 16 se nscriu numai diferenele de curs valutar favorabile / nefavorabile
rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar i echivalent de numerar la sfritul
perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direciile generale ale finanelor
publice judeene i a municipiului Bucureti, dup caz, formularul Situaia fluxurilor de
trezorerie (anexa 4 la situaiile financiare) va fi nsoit de copii ale extraselor de cont pentru a
confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibiliti deschise la instituiile de credit.
4.2.(1) Conturile de execuie bugetar - venituri, la raportarea anual, coloanele 1 i 2 se
completeaz cu:
- prevederi bugetare iniiale;
- prevederi bugetare definitive.
4.2.(2) Formularele Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri (anexele
5, 9, 12 i 17 la situaiile financiare) se ntocmesc numai pentru veniturile ncasate n anul
curent (fr cuprinderea excedentului rezultat din anii precedeni), n structura bugetului
aprobat.
n formularele Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri (anexa 5, 9, 17
la situaiile financiare) vor fi evideniate att veniturile ncasate prin trezorerie ct i veniturile
n valut ncasate prin instituiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din
trezorerie.
4.2.(3) Formularele Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri (anexele
5, 9, 12 i 17 la situaiile financiare) se ntocmesc de instituiile publice care au calitatea de
creditori bugetari i administreaz veniturile bugetului general consolidat potrivit legii, cu
informaii privind veniturile realizate n structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
Nu se ntocmesc formularele Contul de execuie a bugetului instituiei publice Venituri
pentru sumele ncasate n bugetele creditelor interne i externe pe codurile bugetare: 41.02
Sume aferente creditelor interne i 41.03 Sume aferente creditelor externe, precum i
pentru sumele ncasate n bugetul fondurilor externe nerambursabile sursa D, pe codul
bugetar 41.04 Sume aferente FEN.
4.2.(4) Cu privire la raportarea informaiilor privind drepturile constatate se vor avea n
vedere urmtoarele:
- preluarea datelor din soldurile din anii precedeni i rulajele curente ale conturilor de
creane purttoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461,
51807 etc.), dup caz;
28

- pentru veniturile ncasate fr evidenierea anticipat a drepturilor constatate (fr


debit), ca urmare a nedeclarrii i nenregistrrii n contabilitate a creanelor potrivit legii,
coloana de drepturi constatate (total i an curent) se completeaz cu sume la nivelul
ncasrilor realizate; coloana se completeaz astfel i pentru sumele ncasate necuvenit, care
urmeaz a fi restituite;
- stingerea debitelor pe alte ci dect ncasarea are n vedere anularea sau prescripia,
conversia n aciuni etc., precum i diminuarea ncasrilor ca urmare a restituirii sumelor
ncasate necuvenit, restituirea subveniilor rmase neutilizate la finele anului i alte diminuri
de disponibiliti n condiiile legii;
- drepturile constatate de ncasat se determin ca diferen ntre total drepturi constatate
i drepturile stinse i trebuie s corespund cu soldurile conturilor de creane de la sfritul
perioadei de raportare.
Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri i servicii primite cu titlu
gratuit, venituri din reluarea ajustrilor de depreciere, venituri din reluarea ajustrilor pentru
pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implic
nicio ncasare monetar n bugetul instituiei i se vor raporta numai n formularul Contul de
rezultat patrimonial (anexa 2 la situaiile financiare).
4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creanelor bugetare din cadrul direciilor
generale regionale ale finantelor publice vor centraliza i vor transmite formularul Contul de
execuie a bugetului instituiilor publice Venituri (anexa 5 la situaiile financiare) avand ca
anexe formularele ce poart viza Trezoreriei Statului pentru administraiile judeene ale
finanelor publice pe care le coordoneaz.
4.3.(1) Formularele Contul de execuie bugetar - Cheltuieli (anexele 6, 7, 7b, 11, 13,
15, 16 i 18 la situaiile financiare), la raportarea anual, se completeaz dup cum urmeaz:
- credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente aciunilor multianuale
cuprinse n anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate
parte integrant a respectivelor bugete;
- credite bugetare iniiale (coloana 2);
- credite bugetare definitive (coloana 3).
4.3.(2) Cu privire la raportarea informaiilor n formularele Contul de execuie bugetar Cheltuieli (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 i 18 la situaiile financiare) se vor avea n vedere
urmtoarele:
- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depi creditele bugetare definitive
(coloana 3);
- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depi creditele bugetare definitive (coloana
3) pentru celelalte aciuni, altele dect cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal,
cheltuieli cu bunuri i servicii, subvenii, transferuri etc.);
29

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depi angajamentele bugetare (coloana 4)


pentru celelalte aciuni, altele dect cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal,
cheltuieli cu bunuri i servicii, subvenii, transferuri etc.);
- angajamentele legale (coloana 5) pot depi creditele de angajament (coloana 1) cu
valoarea angajamentelor legale rmase neachitate la data de 31 decembrie 2013, evideniate
n soldul contului 8067000 Angajamente legale;
- plile efectuate (coloana 6) trebuie s se ncadreze n creditele bugetare definitive
(coloana 3) i n angajamentele bugetare (coloana 4);
- angajamentele legale de pltit (coloana 7) reprezint valoarea angajamentelor legale
efectuate n limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rmase
neachitate la 31 decembrie 2014, evideniate n soldul contului 8067000 Angajamente
legale;
- cheltuielile efective (coloana 8) pot depi creditele bugetare definitive (coloana 3),
angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile
efective reprezint costul bunurilor i serviciilor utilizate n vederea realizrii serviciilor publice
sau veniturilor.
Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustrile pentru depreciere,
cheltuieli cu ajustrile pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt
cheltuieli care nu implic o plat monetar din bugetul instituiei i, prin urmare, nu se
raporteaz n conturile de execuie bugetar - coloana 8 Cheltuieli efective, ci doar n
formularul Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situaiile financiare).
Cheltuielile cu diferenele de curs valutar se raporteaz n conturile de execuie bugetar
n coloana 8 Cheltuieli efective, numai n situaia n care pot fi identificate codurile de
clasificaie bugetar aferente.
Cheltuielile cu amortizarea i cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raporteaz n
coloana 8 Cheltuieli efective.
4.3.(3) n formularele Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Cheltuieli
(anexele 6, 11, 15, 16, 18 la situaiile financiare) i Contul de execuie a bugetului instituiilor
publice - Cheltuieli (anexa 7, 7b la situaiile financiare) vor fi evideniate att cheltuielile pltite
prin trezorerie ct i cheltuielile bugetare pltite n valut prin instituiile de credit, dar care nu
s-au efectuat din sume n lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.
4.4. Formularul Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Venituri ( anexa 5 la
situaiile financiare) se completeaz de ctre instituiile publice care au calitatea de creditori
bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului asigurrilor pentru
omaj, bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetului Fondului
pentru mediu, bugetul activitilor pentru privatizare, bugetul trezoreriei statului, de ctre
instituiile publice finanate integral sau parial din venituri proprii / activiti finanate integral
30

din venituri proprii (altele dect cele de subordonare local), bugetul fondurilor externe
nerambursabile - sursa D, n situaia n care n acest buget au fost aprobate venituri (altele
dect cele de subordonare local), cu informaii privind veniturile realizate potrivit bugetului
aprobat (clasificaia funcional).
4.5. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale,
alte autoriti publice, precum i instituiile publice din subordinea acestora, care ncaseaz,
administreaz i utilizeaz venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuia bugetului astfel:
a) execuia bugetului activitilor finanate integral din venituri proprii cuprinse n anexa
nr. 2 la Legea nr. 356 / 2013 cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit structurii
bugetului aprobat (codul 10);
b) execuia bugetului instituiilor publice finanate parial din venituri proprii, cuprinse n
anexa nr. 2 la Legea nr. 356 / 2013, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i n
anexa nr. 5 / 04 la Legea nr. 340 / 2013, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit
structurii bugetului aprobat (codul 10);
c) execuia cumulat a bugetului instituiilor publice finanate integral sau parial din
venituri proprii i a activitilor finanate integral din venituri proprii, care va include execuia
att a bugetelor prevzute la lit. a) i b), ct i a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii
i cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
4.6. Formularul Contul de execuie a bugetului instituiei publice - Cheltuieli (anexa 6 la
situaiile financiare) se completeaz de ctre instituiile publice din administraia central i de
asigurri sociale, indiferent de sursa de finanare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe
structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe capitole, titluri, articole
i alineate n formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa
7 la situaiile financiare).
n formularele de situaii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanelor
Publice se va completa i coloana 8 Cheltuieli efective.
4.7. Formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7
la situaiile financiare) se completeaz de instituiile publice din administraia central i de
asigurri sociale, indiferent de sursa de finanare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe
structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se ntocmete distinct pe
fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole i alineate (clasificaia economic).
n formularele de situaii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanelor
Publice se va completa i coloana 8 Cheltuieli efective.
4.8. Formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7b
la situaiile financiare) se completeaz de unitile administrativ-teritoriale i instituiile publice
de subordonare local, indiferent de modul de finanare a acestora, cu informaii privind
31

cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct


pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole i alineate (clasificaia economic).
4.9. La ntocmirea formularelor de raportare a execuiei bugetare se vor avea n vedere
i urmtoarele:
- instituiile publice care n anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de
nvmnt vor depune formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice Cheltuieli (anexa 7 la situaiile financiare) i formularul Contul de execuie a bugetului
instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7b la situaiile financiare) ntocmite pe titluri, articole i
alineate n cadrul subcapitolelor i paragrafelor capitolului 65.00 nvmnt, indiferent de
bugetul din care acestea au fost efectuate, pn la 31 martie 2015;
- instituiile publice care n anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de aprare
vor depune formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7
la situaiile financiare) ntocmit pe titluri, articole i alineate n cadrul subcapitolelor capitolului
60.00 Aprare, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pn la 31 martie
2015;
- instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de finanare, care n anul 2014
au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 Protecia mediului vor raporta la finele anului 2014
formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7 la situaiile
financiare) sau formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli
(anexa 7b la situaiile financiare) ntocmite pe titluri, articole i alineate n cadrul subcapitolelor
i paragrafelor capitolului 74.00 Protecia mediului, indiferent de bugetul din care acestea au
fost efectuate, pn la 31 martie 2015.
- instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de finanare, care n anul 2014
au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 Ordine public i siguran naional vor raporta la
finele anului 2014 formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli
(anexa 7 la situaiile financiare) sau formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor
publice - Cheltuieli (anexa 7b la situaiile financiare) ntocmite pe titluri, articole i alineate n
cadrul subcapitolelor i paragrafelor capitolului 61.00 Ordine public i siguran naional,
indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pn la 31 martie 2015.
4.10. Formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice i activitilor
finanate integral sau parial din venituri proprii (de subordonare local) - Venituri (anexa 9 la
situaiile financiare) se completeaz de ctre instituiile publice i activitile finanate integral
din venituri proprii sau din venituri proprii i subvenii, de subordonare local, cu informaii
privind veniturile realizate i subveniile primite de la bugetul local, pe structura bugetului
aprobat (clasificaia funcional).
4.11. Formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice i activitilor
finanate integral sau parial din venituri proprii (de subordonare local) - Cheltuieli (anexa 11
32

la situaiile financiare) se completeaz de ctre instituiile publice i activitile finanate


integral din venituri proprii sau din venituri proprii i subvenii, de subordonare local, cu
informaii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
La seciunile de funcionare i dezvoltare se completeaz informaiile numai la
nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe capitole, titluri, articole
i alineate n formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa
7b la situaiile financiare).
4.12. Formularul Contul de execuie a bugetului local - Venituri (anexa 12 la situaiile
financiare) se completeaz de ctre unitile administrativ-teritoriale (comune, orae,
municipii, judee), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaii privind veniturile realizate,
pe structura bugetelor aprobate (clasificaia funcional).
4.13. Formularul Contul de execuie a bugetului local - Cheltuieli (anexa 13 la situaiile
financiare) se completeaz de ctre unitile administrativ-teritoriale (comune, orae,
municipii, judee) i instituiile subordonate finanate din bugetul local, cu informaii privind
cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
La seciunile de funcionare i dezvoltare se completeaz informaiile numai la
nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe capitole, titluri, articole
i alineate n formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa
7b la situaiile financiare).
4.14. Formularul Disponibil din mijloace cu destinaie special (anexa 14a la situaiile
financiare) se completeaz de ctre instituiile publice de subordonare central.
Rndul 12 Alte fonduri cu destinaie special se detaliaz pe fonduri n raportul de analiz pe
baz de bilan.
La completarea formularului se vor avea n vedere prevederile pct.2.(11) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014 aprobate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014, aa cum au fost completate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 1400 / 2014.
4.15. Formularul Disponibil din mijloace cu destinaie special (anexa 14b la
situaiile financiare) se completeaz de ctre instituiile publice de subordonare local.
La completarea formularului se vor avea n vedere prevederile pct.2.(12) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014 aprobate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014, aa cum au fost completate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 1400 / 2014.
33

4.16. Formularul Contul de execuie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli (anexa 15


la situaiile financiare) se completeaz de unitile administrativ-teritoriale i instituiile
subordonate care efectueaz cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat
(clasificaia funcional). Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe
capitole, titluri, articole i alineate n formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor
publice - Cheltuieli (anexa 7b la situaiile financiare).
4.17. Formularul Contul de execuie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli ( anexa 16
la situaiile financiare) se completeaz de unitile administrativ-teritoriale i instituiile
subordonate care efectueaz cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat
(clasificaia funcional). Detalierea cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe
capitole, titluri, articole i alineate n formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor
publice - Cheltuieli (anexa 7b la situaiile financiare).
4.18. Formularul Contul de execuie a bugetului fondurilor externe nerambursabile Venituri (anexa 17 la situaiile financiare) se completeaz de unitile administrativ-teritoriale
i instituiile subordonate cu informaii privind veniturile realizate din fonduri externe
nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaia funcional).
4.19. Formularul Contul de execuie a bugetului fondurilor externe nerambursabile Cheltuieli (anexa 18 la situaiile financiare) se completeaz de unitile administrativteritoriale i instituiile subordonate cu informaii privind cheltuielile efectuate din fonduri
externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaia funcional). Detalierea
cheltuielilor pe clasificaia economic se realizeaz pe capitole, titluri, articole i alineate n
formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7b la situaiile
financiare).
4.20. Formularul Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte
aferent cheltuielilor finanate din FEN postaderare (anexa 19 la situaiile financiare) se
completeaz de ctre toate instituiile publice care au calitatea de beneficiari i care deruleaz
proiecte cu finanare extern nerambursabil postaderare.
Formularul Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent
cheltuielilor finanate din FEN postaderare (anexa 19 la situaiile financiare) se completeaz
distinct pe fiecare surs de finanare (mai puin sursa 08 bugetul fondurilor externe
nerambursabile).
Plile raportate de instituiile publice la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare raportate n anexa 7 i anexa 7b, ntocmite potrivit
bugetului aprobat se coreleaz cu plile raportate n formularul Situaia plilor efectuate i a
sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor finanate din FEN postaderare
(anexa 19 la situaiile financiare).
34

n cazul proiectelor derulate n parteneriat, instituiile publice n calitate de lideri sau


parteneri completeaz anexa 19 cu informaii privind plile efectuate potrivit bugetului aprobat
pentru activitile pe care s-au angajat s le asigure n scopul implementrii proiectului,
conform acordului de parteneriat precum i cu informaii privind sumele rambursate /
neautorizate / deduse din sumele solicitate aferente propriilor activiti.
Anexa 19 se completeaz potrivit prevederilor punctului 4.20 din Normele metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie
2012 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 71 / 2013 i ale
punctului 5 al Capitolului I din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare
lunare n anul 2013 aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505 / 2013.
4.21.(1) Formularul Situaia sumelor primite direct de la Comisia European / ali
donatori i a plilor din FEN postaderare (anexa 20a la situaiile financiare), se completeaz
de ctre toate instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de finanare, care
primesc direct de la Comisia European / ali donatori fonduri externe nerambursabile
postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare i plat, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice etc.) i apoi efectueaz pli
ctre autoritile de management, agenii de pli, instituii publice subordonate n calitate de
beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectueaz cheltuieli pentru
propriile proiecte cu finanare extern nerambursabil postaderare.
Anexa 20a se completeaz potrivit prevederilor punctului 4.21.(1) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
decembrie 2012 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 71 /
2013.
4.21.(2) Formularul Situaia sumelor primite indirect de la Comisia European / ali
donatori i a plilor din FEN postaderare (anexa 20b la situaiile financiare), se completeaz
de toate instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de finanare, care primesc
fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autoriti de certificare, instituii publice
ierarhic superioare, dup caz, i care ulterior efectueaz pli din aceste sume (de exemplu:
autoriti de management, agenii de pli, operatori de program, alte instituii publice).
Anexa 20b nu se completeaz de ctre instituiile publice care au calitatea de beneficiari
sau de lider de proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care
primesc prefinanri i rambursri prin autoritile de management din Romnia, n conturile
de venituri ale bugetelor proprii.
Anexa 20b se completeaz potrivit prevederilor punctului 4.21.(2) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
35

decembrie 2012 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 71 /
2013.
4.22. Formularul Contul de execuie a donaiilor / sponsorizrilor primite i utilizate n
anul... (anexa 23 la situaiile financiare anuale) se completeaz pe structura modelului
prevzut n anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de ncasare i utilizare a
fondurilor bneti primite sub forma donaiilor i sponsorizrilor de ctre instituiile publice,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.661 bis / 2003.
4.23. Formularul Situaia privind veniturile i cheltuielile bugetelor locale pe uniti
administrativ-teritoriale (anexa 24 la situaiile financiare anuale) nu se completeaz de ctre
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obine ca rezultat al prelucrrii
automate a datelor la administraiile judeene a finanelor publice precum i la direciile
generale regionale ale finanelor publice.
4.24. Formularul Sinteza finanrii programelor i formularul Fia programului
(anexele 25 i 26 la situaiile financiare anuale) se completeaz de ministere, celelalte organe
de specialitate ale administraiei publice centrale, de alte autoriti publice, care au obligaia
s ntocmeasc i s anexeze la situaiile financiare anuale rapoarte de performan n care
se prezint, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate i cele obinute, indicatorii
i costurile asociate.
4.25. Formularul Situaia plilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare (anexa 27 la situaiile financiare) se
completeaz de instituiile publice care deruleaz proiecte finanate din fonduri externe
nerambursabile postaderare.
Totalul plilor raportate n anexa 27 se coreleaz cu plile raportate n formularul
Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7 sau anexa 7b la
situaiile financiare, dup caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.
4.26. Formularul Situaia plilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu
finanare rambursabil (anexa 28 la situaiile financiare) se completeaz de instituiile
publice finanate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare central, cu
informaii privind plile efectuate pentru programele cu finanare rambursabil.
4.27. Formularul Situaia plilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri, lucrri,
servicii la finele perioadei (anexa 29 la situaiile financiare) se completeaz de toate instituiile
publice, indiferent de subordonare i de sursa de finanare.
Rndul 16 se completeaz cu soldurile altor conturi de disponibil n lei deschise la
trezorerie sau disponibil n lei i valut deschise la instituiile de credit, al cror sold provine
din finanarea bugetar (contul 770 Finanare de la buget).
4.28.(1) Formularul Pli restante (anexa 30 la situaiile financiare) se completeaz de
autoritile publice, ministere, celelalte organe ale administraiei publice centrale, instituiile
36

publice autonome i instituiile publice aflate n subordinea, n coordonarea sau sub


autoritatea lor, cu sumele reprezentnd pli restante din: bugetul de stat, bugetul asigurrilor
sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul
Fondului pentru mediu, ale instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii /
activiti finanate integral din venituri proprii. Se completeaz cte un formular distinct pentru
fiecare cod nscris n subsolul acestuia.
4.28.(2) Formularul Pli restante (anexa 30b la situaiile financiare modificat conform
prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 1248 / 2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr.
273 / 2006 privind finanele publice locale i de modificare i completare a Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2009, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 629 / 2009) se completeaz de unitile administrativteritoriale, precum i de instituiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de
finanare.
4.28.(3) Pentru plile restante ctre furnizori i creditori din operaiuni comerciale se vor
prelua din soldurile conturilor 4010100, 4030100, 4040100, 4050100 i 4620101, numai acele
sume care au depit termenul de plat prevzut n contract sau factur (nu se vor prelua
sumele din soldul contului 462 care reprezint alte operaiuni dect cele comerciale).
4.28.(4) Pentru plile restante fa de bugetul general consolidat se vor prelua din
soldurile conturilor 4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310700, 4370100,
4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460000 i 4480100, numai acele sume care au
depit termenul de plat prevzut de actele normative.
4.28.(5) Pentru plile restante fa de salariai i alte categorii de persoane se vor prelua
din soldurile conturilor 4210000, 4220100, 4220200, 4230000, 4240000, 4260000, 4270100,
4270200, 4270300, 4280101, 4290000 i 4380000, numai acele sume care au depit
termenul de plat prevzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de
raportare i contribuiile aferente acestora, cu termen de plat n luna urmtoare, nu
reprezint pli restante.)
4.28.(6) Pentru plile restante reprezentnd mprumuturi nerambursate la scaden i
dobnzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1610100, 1620100, 1630100, 1640100,
1650100, 1670101,1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1680100, 1680200, 1680300,
1680400, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 1690100, 5180605,
5180606, 5180608, 5180609, 5180800, 5190101, 5190102, 5190104, 5190105, 5190106,
5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190140, 5190180 i 5190190 numai acele sume
care au depit termenul de plat prevzut n contractul de mprumut.
37

4.28.(7) Pentru plile restante reprezentnd creditori bugetari se vor prelua din soldul
contului 4620109, 4670100, 4670200, 4670300, 4670400, 4670500, 4670900, numai acele
sume care au depit termenul prevzut de actele normative pentru a fi restituite
contribuabililor sau compensate.
4.29.(1) Formularul Situaia aciunilor deinute de instituiile publice, n numele statului
romn, la societi comerciale, societi / companii naionale, precum i n capitalul unor
organisme internaionale i companii strine (anexa 31 la situaiile financiare anuale) se
completeaz de ctre instituiile publice care dein n numele statului romn aciuni la societi
comerciale, societi / companii naionale, precum i n capitalul unor organisme internaionale
i companii strine.
4.29.(2) La finele exerciiului se raporteaz separat valoarea aciunilor cotate i a celor
necotate la valoarea de pia, valoare care se determin potrivit prevederilor pct. 1.7 din
Normele metodologice privind nchiderea conturilor contabile, ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 40 / 2007.
4.29.(3) Formularul Situaia aciunilor / prilor sociale deinute direct/indirect de unitile
administrativ-teritoriale la operatorii economici (anexa 31b la situaiile financiare anuale) se
completeaz de ctre unitile administrativ-teritoriale care dein aciuni i pri sociale la
operatorii economici, direct sau indirect, cu informaiile de la 31 decembrie 2014.
n cazul municipiului Bucureti, autoritile administraiei publice locale de la nivelul
sectoarelor raporteaz operatorii economici la care administreaz / controleaz aciuni sau
pri sociale, potrivit hotrrilor Consiliului General al Municipiului Bucureti, n numele
municipiului Bucureti.
4.30. Formularul Situaia sumelor evideniate n conturi n afara bilanului rezultate din
operaiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat (anexa 32 la
situaiile financiare) se completeaz de ctre creditorii bugetari (Ministerul Finanelor Publice,
Casa Naional de Pensii Publice, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, Casa
Naional de Asigurri de Sntate) care, potrivit legii, gestioneaz veniturile bugetului de stat,
bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului asigurrilor pentru omaj, bugetului Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate, n vederea raportrii prin situaiile financiare a
bunurilor sechestrate ca msur asiguratorie dispus prin procedur administrativ i ca
modalitate de executare silit a garaniilor depuse de contribuabili pentru nlesnirile acordate
etc.
Aceast anex se completeaz cu soldurile conturilor n afara bilanului specifice
operaiunilor respective.
4.31. Formularul Situaia modificrilor n structura activelor nete / capitalurilor proprii
(anexa 34 la situaiile financiare anuale) se completeaz cu informaii privind evoluia activelor
38

nete/capitalurilor proprii ale instituiilor publice pe parcursul exerciiului financiar. Datele trebuie
s fie nsoite de informaii prezentate n notele explicative referitoare la:
- natura modificrilor;
- natura i scopul constituirii rezervelor;
- orice informaii semnificative.
Coloana 2 Creteri se completeaz cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri iar
coloana 3 Reduceri se completeaz cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.
4.32. Formularele Situaia activelor fixe amortizabile i Situaia activelor fixe
neamortizabile (anexele 35a i 35b la situaiile financiare anuale) se completeaz de
instituiile publice care au n administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului i al
unitilor administrativ-teritoriale, dup caz.
Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoate ajustarea pentru
depreciere.
4.33. Sectoarele instituionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi
(SEC 95), sunt urmtoarele:
- Societi nefinanciare (S.11);
- Societi financiare (S.12):
- Banca central (S.121);
- Alte instituii financiare monetare (S.122);
- Ali intermediari financiari (S.123);
- Auxiliari financiari (S.124);
- Societi de asigurare i fonduri de pensii (S.125);
- Administraia public (S.13):
- Administraia central (S.1311);
- Administraii locale (S.1313);
- Administraiile sistemelor de asigurri sociale (S.1314);
- Gospodriile populaiei (S.14);
- Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei (S.15);
- Restul lumii (S.2).
4.34.(1) Formularul Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de .................. (anexa 40a la situaiile financiare) se
completeaz de ministere i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,
alte autoriti publice autonome i instituii publice de subordonare central, indiferent de
sursa de finanare a cheltuielilor.
4.34.(2) n subsectorul administraie public central (cod S1311) - reprezentnd
organisme centrale a cror competen se ntinde pe tot teritoriul rii cu excepia
administraiilor sistemelor de asigurri sociale - se cuprind instituiile publice definite n Legea
39

nr. 500 / 2002, cu modificrile i completrile ulterioare, incluznd Parlamentul, Administraia


Prezidenial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte
autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile publice din subordinea
acestora, indiferent de modul de finanare a acestora.
4.35.(1) Formularul Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de .................... (anexa 40b la situaiile financiare) se
completeaz de unitile administrativ-teritoriale i instituiile publice de subordonare local,
indiferent de sursa de finanare a cheltuielilor.
4.35.(2) n subsectorul administraie public local (cod S1313) reprezentnd
administraiile publice a cror competen se ntinde numai pe o unitate administrativ local se cuprind instituiile publice locale definite n Legea nr. 273 / 2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, incluznd comunele, oraele, municipiile, sectoarele municipiului
Bucureti, judeele, municipiul Bucureti, instituiile i serviciile publice din subordinea
acestora, cu personalitate juridic, indiferent de modul de finanare a acestora.
4.36.(1) Formularul Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ............. (anexa 40c la
situaiile financiare) se completeaz de instituii i autoriti publice finanate din bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate.
4.36.(2) n subsectorul asigurri sociale (cod S1314) se cuprind autoritile care
administreaz sistemele de asigurri sociale (sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale, sistemul asigurrilor pentru omaj, sistemul asigurrilor sociale de sntate,
sistemul asigurrilor pentru accidente de munc i boli profesionale i altele asemenea)
precum i instituiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanare, dup
cum urmeaz:
- Casa Naional de Asigurri de Sntate i instituiile subordonate;
- Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i
Autoritii Judectoreti;
- Casa Naional de Pensii Publice i instituiile subordonate;
- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de Informaii.
- Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc i instituiile subordonate.
4.37 n sfera de cuprindere a sectoarelor instituionale potrivit manualului
Sistemului European de Conturi (SEC 95) se mai cuprind:
4.37.(1) Societi nefinanciare ( cod S11 ) reprezentnd societi i cvasisocieti a
cror activitate principal const n producerea de bunuri i servicii nefinanciare pentru pia,
cum sunt: regii autonome, companii naionale, societi naionale, societi comerciale cu
40

capital public sau privat, societi cooperatiste, societi agricole, instituii fr scop lucrativ
aflate n serviciul societilor nefinanciare (asociaii patronale, ale meteugarilor) i alte
asemenea.
4.37.(2) Societi financiare (cod S 12), unde se includ:
a) Banca central (cod S121) Banca Naional a Romniei;
b) Alte instituii financiare monetare (cod S122) societi i cvasisocieti a cror
funcie principal const n furnizarea de servicii de intermediere financiar ce constau n
primirea de depozite i/sau substitute de depozite din partea unitilor instituionale altele
dect societile financiare monetare i acordarea de credite i/sau n efectuarea de
plasamente n nume propriu, cum sunt: instituii de credit, alte instituii financiare monetare,
fondurile de pia monetar.
c) Ali intermediari financiari, exclusiv societile de asigurare i fondurile de pensii
(cod S123) societi i cvasisocieti financiare a cror funcie principal const n furnizarea
de servicii de intermediere financiar (exclusiv cele furnizate de instituiile financiare
monetare) cum sunt: fonduri de investiii (fonduri deschise de investiii, societi de investiii i
alte asemenea), instituii financiare nebancare (societi de leasing financiar, societi de
credit de consum, societi de credit ipotecar, uniti cu personalitate juridic emitente de
carduri de debit, societi de factoring, case de ajutor reciproc, societi de microfinanare,
fonduri de garantare a creditelor i alte asemenea), instituii de plat, societi de servicii de
investiii financiare, case de compensare cu funcie de contraparte central.
d) Auxiliari financiari (cod S124) societi i cvasisocieti financiare, a cror funcie
principal const n exercitarea de activiti financiare auxiliare, cum sunt: registrele
acionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare far funcie de
contraparte central, societi de administrare a fondurilor mutuale, ali auxiliari financiari a
cror activitate este asociat cu intermedierea financiar.
Tot la codul S124 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiar.
e) Societi de asigurare i fonduri de pensii (cod S125) - societi i cvasisocieti
financiare, a cror funcie principal const n furnizarea de servicii de intermediere financiar
rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societi de asigurri, grupuri financiare de
asigurri, fonduri de pensii private sau administrate privat.
4.37.(3) Gospodriile populaiei (cod S14) persoane fizice sau grupuri de persoane
fizice consumatori de bunuri i servicii ce folosesc aceeai locuin, utilizeaz n comun o
parte sau totalitatea veniturilor i a patrimoniului, consum n colectiv bunuri i servicii i,
eventual, produc bunuri i / sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.
Acest sector instituional cuprinde, de asemenea: asociaiile familiale i persoanele fizice
care desfoar activiti economice n mod independent, asociaiile de persoane fr
personalitate juridic (altele dect cvasisocietile) care sunt productori de bunuri i servicii
41

pentru pia, instituiile fr scop lucrativ i fr personalitate juridic aflate n serviciul


gospodriilor populaiei, persoanele instituionalizate (n mnstiri, uniti de asisten social
i alte asemenea).
4.37.(4) Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei (cod S.15)
persoane juridice ce servesc gospodriile populaiei furniznd bunuri i servicii nedestinate
pieei, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societi tiinifice, asociaii de consumatori,
biserici, i comuniti religioase, cluburi sociale, recreative, culturale i sportive, organizaii de
caritate, asociaii i fundaii de binefacere finanate prin transferuri voluntare (n numerar sau
n natur), provenite de la alte entiti i alte asemenea.
4.37.(5) Restul lumii (cod S2) unitile nerezidente, n msura n care acestea
efectueaz operaiuni sau au alte relaii economice cu uniti instituionale rezidente.
4.38. n vederea ntocmirii corecte a formularului Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia central la data de ............... (anexa 40a la situaiile
financiare), a formularului Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de .................... (anexa 40b la situaiile financiare) i a
formularului Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ................... (anexa 40c la situaiile
financiare), instituiile publice trebuie s dezvolte conturile contabile n analitice distincte,
astfel nct acestea s poat furniza informaii detaliate pe sectoare, precum i pe
subsectoarele administraiei publice: subsectorul administraie public central, subsectorul
administraie public local, subsectorul asigurri sociale.
4.39. n scopul identificrii cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale n
mprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat, se vor avea n vedere
urmtoarele:
4.39.(1) n cazul refinanrii fr regres a unei creane asupra unei entiti a
administraiei publice deinut de ctre unul dintre furnizorii si
n cazul n care un furnizor de bunuri i servicii, care deine o crean asupra unei uniti
a administraiei publice rezultat dintr-un credit comercial, transfer n totalitate i n mod
irevocabil creana sa ctre o instituie financiar, unitatea administraiei publice reclasific i
raporteaz datoria comercial iniial ca un mprumut dac se ndeplinesc simultan
urmtoarele condiii:
a) unitatea administraiei publice nu mai are nici o obligaie de plat ctre furnizorul de bunuri
i servicii, i
b) instituia financiar nu are drept de regres (reprezint aciunea ndreptat de ctre o
instituie financiar fa de furnizorul de bunuri i servicii pentru recuperarea unei sume
pltite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri i servicii n cazul n care unitatea
administraiei publice nu-i poate ndeplini obligaiile de plat la scaden.
42

4.39.(2) n cazul restructurrii creditelor comerciale


Datoria comercial a unei uniti a administraiei publice se reclasific i raporteaz ca
un mprumut dac, n urma negocierilor unitatea administraiei publice i furnizorul de bunuri i
servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dac
se aplic o rat de dobnd i/sau se introduce un grafic de plat n rate a datoriei. Nu se
reclasific datoria comercial dac se modific doar termenul de plat a datoriei (de ex. se
modific termenul de plat al datoriei de la o lun la 3 luni).
4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificat n mprumuturi se efectueaz n:
- anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ...... la rndurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;
- anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
local la data de ...... la rndurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1,
284.2, 298, 299, 300, 301, 302;
- anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ...... la rndurile cu codurile: 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300, 301, 302, 303, 304.
Prezentarea acestor informaii se va efectua ntr-o not explicativ.
Datoria comercial reclasificat n mprumuturi se evideniaz dup caz, astfel:
401, 404 = 5190110 (1670108;1670208) / analitice distincte
Dobnda aferent datoriei comerciale reclasificat n mprumuturi se evideniaz dup
caz, astfel:
666 = 5180800 (1680708) / analitice distincte
4.40. Unitile sanitare publice cu paturi de subordonare central vor raporta creanele
fa de casele de sntate n anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ..., la rd. 306.1, respectiv n anexa 40b
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data
de ......., la rd. 171.1, cele de subordonare local.
Casele de sntate vor raporta datoriile fa de unitile sanitare publice cu paturi n
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ......., la rd. 319.4.1 pentru cele de
subordonare central, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare local.
Creanele raportate de unitile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile
din evidena caselor de sntate.
Eventualele diferene vor fi explicate att de unitile sanitare publice cu paturi, ct i de
casele de sntate n raportul ce nsoete situaiile financiare, n notele explicative referitoare
la creane i, respectiv, datorii.
43

Casele de sntate vor prezenta n raportul ce nsoete situaiile financiare explicaii cu


privire la sumele nregistrate n contul extrabilanier provenind din depirea contractelor
ncheiate cu unitile sanitare publice cu paturi.
4.41.(1) Formularul Corelaiile ntre formularele de situaii financiare (anexa 41 la
situaiile financiare) aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014 cu
completrile ulterioare, se modific i se completeaz potrivit anexei nr.1 la prezentele norme.
4.41.(2) Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor Interne i Serviciul Romn de
Informaii vor respecta corelaiile dintre formularele de situaii financiare pentru fiecare
subsector al administraiei publice.
4.42. Conturile de venituri (7xx) i conturile de cheltuieli (6xx) raportate n Contul de
rezultat patrimonial (anexa 2 la situaiile financiare) ntocmit la 31 decembrie 2014, vor fi
prezentate detaliat n formularul Informaii privind soldurile conturilor de venituri i finanri
precum i soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial, pe modelul
prevzut n anexa nr. 2 la Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare anuale ale instituiilor publice la 31 decembrie 2013 aprobate prin Ordinul ministrului
delegat pentru buget nr. 116 / 2014, pe fiecare subsector (administraie central, administraie
local, asigurri sociale) i surs de finanare, precum i pe total.
Formularul actualizat cu conturile noi aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 2021 / 2013 i prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845 / 2014 se public
pe site-ul Ministerului Finanelor Publice.
Situaiile vor fi depuse la Ministerul Finanelor Publice pn la 30 iunie 2015.
4.43.(1) Plile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE,
ISPA) de ctre agenii / autoriti de implementare n numele instituiei publice, care se
raporteaz n Conturile de execuie a bugetului - Cheltuieli (anexele 6 i 7 la situaiile
financiare), ntocmite de autoritile publice, ministere, celelalte organe ale administraiei
publice centrale, instituiile publice autonome i instituiile publice aflate n subordine, n
coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza ageniilor / autoritilor de implementare
prin care se confirm exactitatea plilor raportate n conturile de execuie de ctre instituiile
publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
4.43.(2) Plile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE,
ISPA) de ctre agenii / autoriti de implementare n numele instituiei publice, care se
raporteaz n formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa
7b la situaiile financiare) i n formularul Contul de execuie a bugetului fondurilor externe
nerambursabile - Cheltuieli (anexa 18 la situaiile financiare), vor fi puse de acord cu datele
din evidena ageniilor / autoritilor de implementare.
4.44. Situaiile financiare anuale vor fi nsoite de Raportul de analiz pe baz de
bilan, care va cuprinde: note explicative prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice
44

nr. 616 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea, semnarea,
depunerea, componena i modul de completare a situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice n anul 2006, precum i modelele acestora, privind activele fixe, stocurile,
creanele, datoriile, capitalurile proprii, execuia bugetelor de venituri i cheltuieli,

note

explicative prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.941 / 2009 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n
anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629 / 2009, note explicative
prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 479 / 2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2012, note explicative prevzute
de Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanelor publice nr. 71 / 2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor
publice la 31 decembrie 2012, note explicative prevzute de Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 556 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare
lunare n anul 2014, cu completrile ulterioare, note solicitate prin prezentele norme precum i
alte note considerate necesare.
4.45. Instituiile publice care s-au reorganizat n cursul anului 2014 n baza unor acte
normative vor ntocmi o not explicativ pentru diferenele dintre soldurile finale de la 31
decembrie 2013 i soldurile iniiale de la 1 ianuarie 2014.
4.46. n cazul n care din centralizarea datelor se constat existena unor obligaii
neachitate la scaden pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate,
ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de
respectare a dispoziiilor legale n vigoare la ncheierea angajamentelor legale, avnd
obligaia de a prezenta n raportul de analiz pe baz de bilan msurile luate.
4.47. Instituiile publice care n anul 2014 au inclus pe cheltuieli, n condiiile legii,
contravaloarea unor pagube care nu se datoreaz culpei unei persoane menioneaz n
Raportul de analiz pe baz de bilan natura i valoarea pagubelor respective.
4.48. Autoritatea de Supraveghere Financiar este autoritate de supraveghere a pieei
financiare nonbancare i este clasificat de ctre Biroul de Statistic al Uniunii Europene
(EUROSTAT) n lista S 124 Subsector auxiliar-financiar. Aceast clasificare are numai scop
statistic, fr s aib consecine asupra ncadrrii administrative, a modului de organizare a
sistemului contabil i de raportare a situaiilor financiare. n consecin, aceasta va aplica n
continuare reglementrile contabile referitoare la instituiile publice, respectiv prevederile
Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice,
Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
45

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i normele metodologice referitoare la ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
trimestriale i anuale i, respectiv, a raportrilor financiare lunare.
4.49. Unitile de nvmnt preuniversitar ai cror conductori au calitatea de
ordonatori teriari de credite depun la unitatea administrativ-teritorial formularul Bilan
cuprinznd toate activele, datoriile i capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanare a
acestora. Formularele Situaia fluxurilor de trezorerie i Contul de rezultat patrimonial ce se
depun la unitatea administrativ-teritorial vor cuprinde veniturile, finanrile i cheltuielile
instituiei efectuate din bugetul local.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitile teritoriale ale Ministerului
Educaiei i Cercetrii tiinifice, unitile de nvmnt preuniversitar ntocmesc formularele
Contul de execuie a bugetului de stat (anexele nr. 6 i 7 la Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 629 / 2009), Contul de rezultat patrimonial (anexa nr.2 la Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 629 / 2009) i Situaia fluxurilor de trezorerie (anexele nr. 3 i 4 la
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629 / 2009) pe care le prezint inspectoratelor colare.
Formularele Situaia fluxurilor de trezorerie i Contul de rezultat patrimonial ce se depun la
inspectoratele colare vor cuprinde veniturile, finanrile i cheltuielile instituiei efectuate din
bugetul de stat.
De asemenea, vor avea n vedere prevederile pct. 2.(6) i 2.(7) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014 aprobate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014, cu completrile ulterioare.
4.50. Precizrile privind dezvoltarea conturilor sintetice n conturi analitice n scop de
raportare a Balanei de verificare la Ministerul Finanelor Publice, prevzute la pct.10, lit.b.5) i
b.6), Capitolul III, din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n
anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556 / 2014, cu
completrile ulterioare, rmn valabile i n anul 2015.
4.51. Pn la intrarea n vigoare a Ordinului ministrului finanelor publice pentru
aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2015,
autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice centrale, precum i
instituiile publice autonome, vor efectua raportrile financiare lunare la termenele prevzute la
cap. II Raportri financiare lunare din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare
lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505 / 2013.
46

4.52.(1) La CAPITOLUL XVIII CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE


TREZORERIEI CENTRALE, punctul 2 Monografia privind nregistrarea n contabilitatea
Trezoreriei centrale a principalelor operaiuni - poziia XVIII Bugetul trezoreriei statului din
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
contul 481Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate se nlocuiete cu
contul 48109 Alte decontri.
4.52.(2) La CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAIUNI SPECIFICE
UNITILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, punctul 2 Monografia privind
nregistrarea n contabilitatea unitilor trezoreriei statului a principalelor operaiuni derulate
prin bugetul Trezoreriei Statului i a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul
Finanelor Publice - Aciuni generale, din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1917 / 2005,
cu modificrile i completrile ulterioare, contul 481 Decontri ntre instituia superioar i
instituiile subordonate se nlocuiete cu contul 48109 Alte decontri.
4.53.(1) Casa Naional de Pensii Publice preia deficitul bugetului asigurrilor sociale de
stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului
Afacerilor Interne i Serviciului Romn de Informaii, pe baza Contului de execuie a bugetului
instituiei publice - Cheltuieli (anexa 6 la situaiile financiare), a Contului de execuie a
bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7 la situaiile financiare), pe baza Contului de
execuie a bugetului instituiei publice Venituri (anexa 5 la situaiile financiare) transmise de
aceste instituii. Odat cu conturile de execuie venituri i cheltuieli, casele de pensii sectoriale
depun la Casa Naional de Pensii Publice i formularul Situaia fluxurilor de trezorerie
(anexa 3 la situaiile financiare).
Casa Naional de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanelor Publice: Contul de
execuie a bugetului instituiei publice Venituri (anexa 5 la situaiile financiare), Contul de
execuie a bugetului instituiei publice - Cheltuieli (anexa 6 la situaiile financiare), Contul de
execuie a bugetului instituiilor publice - Cheltuieli (anexa 7 la situaiile financiare) i Situaia
fluxurilor de trezorerie(anexa 3 la situaiile financiare), ntocmite distinct pentru activitatea
proprie i centralizat mpreun cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Aprrii
Naionale, ale Ministerului Afacerilor Interne i ale Serviciului Romn de Informaii.
4.53.(2) Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor Interne i Serviciul Romn de
Informaii vor prezenta la Ministerul Finanelor Publice situaiile financiare anuale centralizate
pentru total activitate, precum i situaiile financiare anuale ntocmite distinct pe subsectorul
S1311 Administraia central i S1314 Asigurri sociale, care s cuprind conturile de
execuie elaborate n structura bugetelor de venituri i cheltuieli aprobate prin legea bugetului
de stat, respectiv n structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurrilor sociale de
stat.
47

CAPITOLUL V
Semnarea i depunerea situaiilor financiare anuale
5.1. Situaiile financiare anuale se semneaz de conductorul instituiei publice i de
conductorul compartimentului financiar-contabil sau de alt persoan mputernicit s
ndeplineasc aceast funcie.
n conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, situaiile financiare anuale vor fi nsoite de o declaraie scris a
persoanelor de mai sus, prin care i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor
financiare anuale i confirm c:
a) politicile contabile utilizate la ntocmirea situaiilor financiare anuale sunt n
conformitate cu reglementrile contabile aplicabile;
b) situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei financiare, a performanei
financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat;
c) persoana juridic i desfoar activitatea n condiii de continuitate.
Ordonatorii principali de credite anexeaz la situaiile financiare centralizate declaraia
pentru activitatea proprie iar n Raportul de analiz pe baz de bilan se va preciza dac
instituiile subordonate au ntocmit i anexat declaraiile la situaiile financiare proprii.
5.2. Reprezentanii autoritilor publice, ai ministerelor i ai celorlalte organe ale
administraiei publice centrale i instituiilor publice autonome au obligaia s se prezinte la
Direcia general a tehnologiei informaiei din cadrul Ministerului Finanelor Publice pentru a
primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaiilor financiare
pentru instituii publice, n vederea depunerii situaiilor financiare centralizate la Ministerul
Finanelor Publice i pe suport magnetic.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligai s depun situaiile
financiare la Administraiile Judeene ale Finanelor Publice i la Direciile generale regionale
ale finanelor publice i pe suport magnetic.
Nu se admite depunerea situaiilor financiare la 31 decembrie 2014 fr prezentarea
acestora i pe suport magnetic.
5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82 / 1991, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, termenul de prezentare a situaiilor financiare anuale la
Ministerul Finanelor Publice este de 50 de zile de la ncheierea exerciiului financiar.
Astfel, situaiile financiare centralizate ntocmite de ministere, celelalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoriti publice i instituiile publice
autonome, precum i situaiile financiare privind execuia bugetelor locale pe anul 2014,
ntocmite de administraiile judeene ale finanelor publice judeene i Direciile generale
regionale ale finanelor publice se depun la Ministerul Finanelor Publice - Direcia general
trezorerie i contabilitate public, pn la data de 19 februarie 2015.
48

5.4. Situaiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevzute la


art. 36 din Legea contabilitii nr. 82 / 1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Nedepunerea situaiilor financiare la termenul prevzut de lege atrage rspunderea
persoanelor vinovate, potrivit legii.
5.5. Situaiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanelor Publice de ctre
conductorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuii n activitatea de
analiz i centralizare a acestora, care s poat oferi informaiile necesare n legtur cu
structura i coninutul informaiilor din situaiile financiare prezentate.
5.6.(1) Situaiile financiare anuale centralizate ale autoritilor publice, ministerelor,
celorlalte organe ale administraiei publice centrale i locale ai cror conductori au calitatea
de ordonatori principali de credite se afieaz pe pagina de internet proprie sau, n lipsa
acesteia, la sediul autoritii ori instituiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544 /
2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile
ulterioare.
5.6.(2) Situaiile financiare anuale (bilan, cont de rezultat patrimonial, situaia fluxurilor
de trezorerie, situaia modificrilor n structura activelor nete / capitalurilor proprii, conturile de
execuie venituri i cheltuieli) centralizate pe total administraie public, precum i pe fiecare
subsector al administraiei publice (administraie central, administraie local i asigurri
sociale)

se

afieaz

pe

site-ul

Ministerului

Finanelor

Publice

la

adresa:

www.mfinante.ro/acas/transparen decizional/proiecte de acte normative.


5.7. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119 / 1999 privind
controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i cele ale pct. 3.2 din Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 946 / 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,
cuprinznd standardele de control intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificrile ulterioare, ordonatorii de
credite au obligaia de a transmite odat cu situaiile financiare anuale pe anul 2014, Raportul
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014. Potrivit
pct.3.3 din aceeai anex, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului
asigurrilor sociale de stat sau ai bugetului oricrui fond special, transmit Ministerului
Finanelor Publice - Unitatea central de armonizare a sistemelor de management financiar i
control, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie
2014.
Capitolul VI

49

ntocmirea, semnarea i depunerea situaiilor financiare la 31 decembrie 2014 i a


raportrilor financiare lunare de ctre instituiile / autoritile publice reorganizate
conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86 / 2014 privind stabilirea
unor msuri de reorganizare la nivelul administraiei publice centrale i pentru
modificarea i completarea unor acte normative
6.1. Situaiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 ale instituiilor / autoritilor publice
reorganizate n baza prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86 / 2014, se
ntocmesc de ctre autoritile i instituiile publice existente nainte de intrarea n vigoare a
prevederilor ordonanei de urgen.
6.2. Termenele pentru depunerea situaiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 sunt
cele prevzute de art. 36 din Legea contabilitii nr. 82 / 1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
6.3. Semnarea situaiilor financiare ale anului 2014 ale autoritilor i instituiilor publice
existente nainte de intrarea n vigoare a prevederilor ordonanei de urgen, se efectueaz de
ctre ordonatorii de credite ai instituiilor nou-nfiinate.
6.4. Raportrile financiare lunare la 31 decembrie 2014 ntocmite de autoritile i
instituiile publice reorganizate, se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de
credite sau la Ministerul Finanelor Publice, dup caz, la termenele stabilite la cap.II Raportri
financiare lunare din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n
anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505 / 2013.
6.5. Raportrile financiare lunare la 31 ianuarie 2015 ntocmite de autoritile i instituiile
publice reorganizate, se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de credite n
subordinea cruia au funcionat sau la Ministerul Finanelor Publice, dup caz, numai n
situaia n care pn la 31 ianuarie 2015 nu au fost introduse modificri n structura bugetului
de stat i n bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015.

Anexa nr.1
la normele metodologice
(Anexa 41 la situaiile financiare)
Corelaii ntre formularele de situaii financiare pentru subsectorul Administraia
central (S1311)
Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Contul de rezultat
patrimonial (cod 02):

50

Rd. 87 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
La textul: NOT:
- la punctul 2) cuvntul coli se nlocuiete cu sintagma uniti de nvmnt
preuniversitar;
- la punctul 3) se completeaz cu urmtorul text: excepia prevzut pentru unitile teritoriale
ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nu este valabil pentru situaiile financiare
centralizate la nivelul Ageniei, unde corelaia de mai sus trebuie respectat.
Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
Rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
La textul: NOT:
- la punctul 1) cuvntul coli se nlocuiete cu sintagma uniti de nvmnt preuniversitar
Bilan (cod 01) i anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03):
Corelaia: (rd. 33) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din
formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03), se modific dup
cum urmeaz:
(Rd. 33) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (rd. 15 col. 01) (rd.15 col.03) din
formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
La textul NOT:
a) se elimin textul de la punctul 1) cu urmtorul cuprins:
1) La Ministerul Educaiei Naionale, cu soldul contului 7700000 Finanarea de la buget
bugetul de stat, n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din bugetul
de stat i din bugetul local (de exemplu: coli).
b) la punctul 2) n cazul Trezoreriei centrale a statului:
Corelaia: (rd. 41) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 15 (col. 01) din
formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) + rd. 17 col. 01 din
formularul anexa 4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04), se modific dup
cum urmeaz:
(Rd. 41) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 15 (col. 01) (rd.15) col. 03 din
formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) + (rd. 17) col. 01
din formularul anexa 4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
51

Anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie (cod 03) i anexa 40a Situaia activelor
i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ...
(cod 17):
Corelaia: (Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data
de .... (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de ... (cod 17) se modific dup cum urmeaz:
(Rd. 15 col. 01 Rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie
la data de .... (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la
data de ... (cod 17).
Se elimin textul cu urmtorul cuprins:
NOT:
Corelaiile nu se respect n urmtoarele situaii:
1) La Ministerul Educaiei Naionale, cu soldul contului 7700000 Finanarea de la buget
bugetul de stat n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din bugetul de
stat i din bugetul local (de exemplu: coli).
La textul NOT corelaiile de mai sus nu se respect n cazul Trezoreriei centrale a
statului, corelaia: (Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de .... (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17) se
modific dup cum urmeaz:
(Rd. 15 col. 01 Rd.15 col.03) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la
data de .... (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Dup textul de mai sus, se introduce textul cu urmtorul cuprins:
(Rd.14 col.2) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = (Rd.4 col.1) din din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(Rd.15 col.2) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = (Rd.4 col.2) din din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).

52

Corelaii ntre formularele de situaii financiare la subsectorul Administraia local


(S1313)
Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Contul de rezultat
patrimonial (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
La textul NOT, la punctul 2 cuvntul coli se nlocuiete cu sintagma uniti de
nvmnt preuniversitar.
Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
Rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
La textul NOT, la punctul 2 cuvntul coli se nlocuiete cu sintagma uniti de
nvmnt preuniversitar.
Bilan (cod 01) i anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03):
Corelaia: Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul
anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul
anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de.... (cod 03) se modific dup cum
urmeaz:
Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
Dup textul de mai sus, se introduce textul NOT cu urmtorul cuprins:
NOT: Corelaia nu se respect n urmtoarele situaii:
1) La unitile administrativ - teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de
mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n
bilanul centralizat i care nu sunt raportate n Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora.
2) La unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din
buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilan i care nu sunt raportate n
Fluxul de trezorerie ale acestora.

53

Corelaia: Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul
anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul
anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) se modific dup cum
urmeaz:
Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
Dup textul de mai sus, se introduce textul NOT cu urmtorul cuprins:
NOT: Corelaiile nu se respect n urmtoarele situaii:
1) La unitile administrativ - teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de
mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n
bilanul centralizat i care nu sunt raportate n Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora.
2) La unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din
buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilan i care nu sunt raportate n
Fluxul de trezorerie ale acestora.
La unitile de nvmnt preuniversitar se va respecta urmtoarea corelaie:
Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 Rd. 15 col.4) din
formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
Anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) i anexa 40b
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local
la data de ... (cod 18):
Corelaia: Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data
de .... (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data
de .... (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ...
(cod 18) se modific dup cum urmeaz:
Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ....
(cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor
i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
Dup textul de mai sus, se introduce textul NOT cu urmtorul cuprins:
NOT: Corelaiile nu se respect n urmtoarele situaii:

54

1) La unitile administrativ - teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de


mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n
Anexa 40b i nu sunt raportate n Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora.
2) La unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din
buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n Anexa 40b i nu sunt raportate n
Fluxul de trezorerie ale acestora.
Corelaia: Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data
de .... (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data
de .... (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ...
(cod 18) se modific dup cum urmeaz:
Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ....
(cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ...
(cod 18).
Dup textul de mai sus, se introduce textul NOT cu urmtorul cuprins:
NOT: Corelaiile nu se respect n urmtoarele situaii:
1) La unitile administrativ - teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume de
mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n
Anexa 40b i nu sunt raportate n Fluxul de trezorerie centralizat ale acestora.
2) La unitile de nvmnt preuniversitar care au finanare i din buget de stat i din
buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care provin din finanarea
de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n Anexa 40b i nu sunt raportate n
Fluxul de trezorerie ale acestora.
Dup textul de mai sus, se introduce textul cu urmtorul cuprins:
(Rd.14 col.2) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = (Rd.4 col.1) din din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 18).
(Rd.15 col.2) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = (Rd.4 col.2) din din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 18).

55

Corelaii ntre formularele de situaii financiare din subsectorul Asigurri sociale


(S1314)
Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Contul de rezultat
patrimonial (cod 02):
Rd. 87 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
Rd. 88 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02).
La textul NOT:
- punctul 2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
La Casa Naional de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03
Asigurri i asisten social preluat de la Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Romn de
Informaii la finele exerciiului, precum i cu deficitul preluat de la Ministerul Aprrii Naionale
provenind din diferena dintre contribuia pltit la fondul de pensii administrate privat (cod
bugetar 21.03 .07) i plile de la capitolul 68.03 Asigurri i asisten social;
- dup punctul 2) se introduce punctul 3) cu urmtorul cuprins:
3) La Ministerul Aprrii Naionale cu deficitul provenind din contribuia pltit la fondul de
pensii administrate privat (cod bugetar 21.03 .07) evideniat n Contul de rezultat patrimonial.
Excepia nu este valabil pentru situaiile financiare centralizate ntocmite la nivelul
Ministerului Finanelor Publice, pentru subsectorul S1314 Asigurri sociale, unde corelaia
de mai sus trebuie respectat (dup eliminarea contului 770 sector 03, de la casele sectoriale
de pensii).
Anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) i anexa 40c
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19):
Se introduce textul cu urmtorul cuprins:
(Rd.14 col.2) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = (Rd.4 col.1) din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 19).
(Rd.15 col.2) din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = (Rd.4 col.2) din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 19).

56