Sunteți pe pagina 1din 6

OBIECTIV CADRU: Scopul proiectului a fost acela de a desfăşura activităţi

care să permită îmbunătăţirea comunicării, a încrederii, a înţelegerii, a solidarităţii


şi a toleranţei reciproce; facilitarea accesului liber la educaţie şi exprimare a
copiilor prin intermediul activităţilor multiculturale şi educative în spiritul
respectului faţă de diversitate.
Îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe cu informaţii despre Uniunea Europeană:

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

™ Să - şi formeze reprezentări, despre Globul Pământesc, harta Europei, să


intuască locul central ocupat de România în acest spaţiu;
™ Să denumească câteva ţări despre care au auzit ( ţări din UE );
™ Să cunoască câteva steaguri reprezentative ale unor ţări mai cunocute;
™ Stimularea copiilor în vederea definirii propriei identităţi ca parte integrantă
a societăţii;
™ Cunoaşterea şi respectarea valorilor culturii naţionale şi a altor naţionalităţi;
™ Cultivarea capacităţii de comunicare, colaborare şi cooperare;
™ Să manifeste prietenie, toleranţă, armonie faţă de alte popoare ale Europei;

RESURSE MATERIALE:

™ Globul Pământesc;
™ Harta Europei, României;
™ Enciclopedii;
™ Atlas;
™ Steaguri reprezentative;
™ Costume naţionale;
™ CD,DVD, combină muzicală;
™ Calculator şi imprimantă;
™ Imagini de pe internet;
™ Ustensile pentru desen ,pictură, activităţi practice;
™ Hârtie glase, lipici, cartoane, foarfeci, sârmă, dopuri şi sticle plastice, cuti de
cartoane;
METODE:

™ Brainstorming-ul;
™ Învăţarea prin descoperire;
™ Observarea;
™ Povestirea;
™ Explicaţia;
™ Demonstraţia;
™ Problematizarea;
™ Jocul;

ARGUMENT

Punctul de pornire al proiectului l-a constituit discuţia liberă dintre copii, care
povesteau de Spania, Germania, Italia, etc..
Văzând interesul copiilor pentru această temă m-am hotărât să derulez
proiectul CĂLĂTORIE ÎN EUROPA ,,TRENUL PRIETENIEI’’, timp de o
săptămână..
Am considerat că este important ca preşcolarii să intre în contact cu noţiunile
elementare referitoare la Uniunea Europenă, tradiţii, cultură pentru că le vor
aprofunda odată cu trecerea timpului şi creşterea nivelului de exigenţă.
Copiii au cunoştinţe legate de Uniunea Europeană mai ales datorită faptului că
majoritatea părinţilor, rudelor lucrează sau au lucrat în acest spaţiu.

ALEGEREA TEMEI: Educatoare împreună cu copiii.

SCRISOARE DE INTENŢIE

Dragi părinţi,

Vă aducem la cunoştinţă că, în săptămâna, ( 8-11 aprilie 2008 ) ne-am propus să


abordăm un proiect tematic cu tema CĂLĂTORIE ÎN EUROPA
,, TRENUL PRIETENIEI’’, temă prin intermediul căreia dorim să oferim
copiilor cât mai multe informaţii despre Uniunea Europeană ,insemnele, cultura,
obiceiurile, tradiţiile şi viaţa copiilor din unele ţări mai cunoscute de ei.
Vă rugăm să ne acordaţi sprijinul dumneavoastră în realizarea proiectului, prin
furnizarea de materiale pentru o cât mai bună desfăşurare a activitatii (reviste, cărţi,
ilustrate, atlase, albume, afişe, poze din călătoriile de prin Spania, Italia, Germania,
CD etc)
Vă mulţumim pentru inţelegere şi colaborare.
Împreuna cu copiii am alcătuit harta proiectului, pornind de la lucruri cunoscute de
copii (despre ţară şi despre alte ţări în special Spania, simboluri ) iar pe parcurs am
adăugat ce mai vor sa afle.

CU CE MIJLOACE DE
ŢĂRILE ŞI TRANSPORT
SIMBOLURILE CĂLĂTORIM
DIN UE.
SPANIA, ITALIA - TREN
UNGARIA, - MAŞINI
GERMANIA - AVIOANE
AUSTRIA,
FRANŢA

ACTIVITATEA CULTURĂ ŞI TRADIŢII


COPIILOR

- JOCUL COSTUME POPULARE


- GRĂDINIŢĂ CÂNTECE POPULARE
- ŞCOALĂ DANSURI POPULARE
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

Ziua Jocuri şi activ. Activ. Activităţi


Data Alese Comune Tema Distractive
Biblioteca:
Luni Citim imagini din Vizită la
UE. cabinetul de
Artă: Confecţi - Cunoaşteria COSTUME POPULARE informatică de
onăm coşuleţe mediului Observare – CD. la şcoală
Joc de rol:
,,Să primim
musafirii’’
Act. Jocuri
Ştiinţă: Matematică ,, JOCUL STELUŢELOR’’ distractive:
Marţi Cu ce călătorim? - joc didactic ,,Orăşelul’’
Educ.
Construcţii: Muzicală IMNUL EUROPEI - audiţie Cântece
Casa de cultură HORA PRIETENIEI prezentate de
- joc muzical şcolari în limba
engleză
Educ. TELEFONUL
Artă - desen Limbajului ,,ALO,AICI ROMÂNIA’’ Compunerea
Miercuri Conturul - joc didactic unei scrisori
palmelor împreună cu
Educ. Fizică DANSURI POPULARE şcolarii, pentru
Construcţii: ,,Frunză verde’’ prietenii din
Parcul de joacă ,, Hora’’ Spania.

Biblioteca:
Joi Recunoaşte şi Act. artistico
denumeşte plastică PRIMĂVARĂ, FLORI, Copacul
steagurile. CULORI PENTRU COPIII prieteniei’’
EUROPEI
Joc de rol: - pictură - colaj
La spectacol !

Ştiinţă: - fişă
Vineri Colorează steagul Ed. moral - civică Vizionarea şi
UE. Educ. pt. evaluarea
Joc de masă: societate ,,TRENUL PRIETENIEI’’ expoziţiei cu
,,Puzzle’’ lucrările
Joc senzorial: copiilor
,,Ce culoare
are?’’

5.
In urma discuţiilor cu copiii am stabilit inventarul de activităţi pentru o
săptămână. Am selectat mijloacele de realizare a activităţilor ţinând cont de
preferinţele copiilor, dar şi de a face cât mai atractivă tema proiectului.
Jocurile, vizitele, observaţia, activităţile pe sectoare, plimbările, întâlnirile
cu şcolarii, desenele, confecţiile etc – toate au condus la descifrarea unor
necunoscute. Dar activităţile cele mai îndrăgite de copii au fost cele din etapa a
treia, în special jocul muzical ,,TRENUL PRIETENIEI’’

BENEFICIILE PROIECTULUI PENTRU COPII SUNT:

ƒ cunoaşterea lumii europene


ƒ cunoaşterea şi respectarea drepturilor tuturor copiilor
ƒ cunoaşterea şi înţelegerea diferenţelor etnice, culturale şi economice
ƒ familiarizarea cu activităţi multiculturale şi educative în spiritul
respectului faţă de diversitate
ƒ libertatea de a-şi exprima propriile opinii
ƒ învaţă să recunoască şi să accepte diversitatea culturală
ƒ facilitează accesul copiilor la acţiunile comunităţii
ƒ familiarizarea cu Internetul {viitorul învăţământului românesc}

EVALUAREA

ƒ album de fotografii din timpul derulării proiectului;


ƒ organizarea unei expozitii cu lucrarile copiilor pe holul gradinitei ;