Sunteți pe pagina 1din 3

Anex

la Regulamentul cu privire la modul de selectare


a societilor de audit i termenii de referin pentru
auditarea situaiilor financiare anuale ale ntreprinderilor
de stat i societilor pe aciuni n care cota statului
depete 50% din capitalul social

Formulele de calcul a indicatorilor economico-financiari


Nr.
Indicatori
d/o
1. Rata activelor
imobilizate (rata
imobilizrilor )
2. Rata activelor
circulante
3. Rata creanelor n
valoarea total a
activelor
4. Rata creanelor curente
n valoarea activelor
circulante
5. Rata stabilitii
financiare

6. Rata datoriilor curente


7. Rata datoriilor totale
sau rata de ndatorare
total (coeficientul de
atragere a surselor
mprumutate)
8. Rata solvabilitii
generale
9. Rentabilitatea
veniturilor din vnzri

10. Rata general de


acoperire a capitalului
propriu (rata prghiei
financiare)
11. Coeficientul corelaiei
dintre sursele

Formula de calcul
Total active
imobilizate/
Total active
Total active
circulante/
Total active
Total creane /
Total active

r.130(b1) /
r. 310(b)
r.300 (b) / r.310 (b)
(r.100+r.190+r.200+r.210+ +r.220+r.230+r.240)
(b) / r.310(b)

Total creane
curente /
Total active
circulante
(Total capital
propriu+ total
datorii pe
termen lung) /
Total pasive
Total datorii
curente/
Total datorii
(Total datorii
pe termen
lung+Total
datorii curente )
/ Total pasive
Total pasive/
Total datorii
Profit
brut(pierdere
brut) 100%/
Venituri din
vnzri
Total pasive/
Total capital
propriu

(r.190+ r.200+ r.210+ r.220+ r.230+ +r.240)


(b) / r.300(b)

Total datorii/
Total capital

(r.440+r.580)(b) / r.390(b)

( r.390 + r.440)(b) / r.590(b)

r.580(b) / ( r.440 + r.580 )(b)

( r.440 + r.580)(b) / r.590(b)

r.590(b) / (r.440+r.580)(b)
r.030 (spp) 100% /
r.010(spp)

r.590 (b) / r.390 (b)

2
mprumutate i sursele
proprii
12. Rata autonomiei
globale (coeficientul de
autonomie)
13. Numrul de rotaii ale
creanelor curente

propriu

Total capital
propriu/
r.390(b) / r.590(b)
Total pasive
Venituri din
r.010 (spp2) /
vnzri/
[(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)col.4(b)+
Valoarea medie
(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240)
a creanelor
col.5(b)] / 2
curente totale
14. Fondul de rulment net
Total active
(r.300 - r.580)(b)
circulante
Total datorii
curente
15. Lichiditatea curent
Total active
circulante/
r.300(b) / r.580(b)
Total datorii
curente
16. Rentabilitatea activelor Profit (pierdere)
(economic)
pn la
impozitare (sau
profit net/
pierdere net a
[r.100(spp) (sau r.120(spp)] 100% /
perioadei de
[(r.310 col.4+ r.310 col.5)(b) / 2]
gestiune)
100% /
Valoarea medie
a activelor
totale
17. Durata de colectare a
Valoarea medie
creanelor curente
a creanelor
[(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240 col.4+
curente 360
(r.190+r.200+r.210+r.220+r.230+r.240) col.5]
zile/
(b)) / 2] 360 /
Venituri din
r.010 (spp)
vnzri
18. Numrul de rotaii ale
Venituri din
activelor
vnzri /
r.010 (spp) /
Valoarea medie
[(r. 310 col.4+r. 310 col.5)(b) / 2]
a activelor
19. Numrul de rotaie al
Venituri din
datoriilor curente
vnzri/
Valoarea medie
r.010(spp) / [(r.580col.4 + r.580col.5)(b) / 2]
a datoriilor
curente
20. Perioada de achitare a Numrul zilelor
datoriilor curente
n perioada de
gestiune(360)/
360/
coeficientul de
r.010(spp) / [(r.580col.4 + +r.580col.5)(b) / 2]
rotaie al
datoriilor
curente
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/318183351.doc

3
21. Rata de acoperire a
datoriilor cu numerar

22. Rentabilitatea
capitalului propriu
(financiar)

Not:

Fluxul net de
numerar din
activitatea
operaional/
Total datorii pe
termen
lung+Total
datorii curente
[Profit net
(pierdere net)
al perioadei de
gestiune (sau
profit (pierdere)
pn la
impozitare)]
100% /
Valoarea medie
a capitalului
propriu

bilan (b);
situaia de profit i pierdere (spp);
3
situaia fluxurilor de numerar (sfn).

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/318183351.doc

r.080 (sfn3) /
(r.440 + r.580)(b)

[r.120(spp) (sau r.100(spp)] 100% /


[(r.390col.4 +r.390 col.5)(b) / 2]