Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Cererea proprietarului
2. Certificatul de inmatriculare;
3. Actul de identitate al proprietarului in original si copie;
4. Cartea de identitate a vehiculului in original si copie;
5. Copia unui document care atesta depozitarea vehiculului intr-un spatiu adecvat (curte, garaj,
teren) detinut in conditiile legii;
6. Dovada achitarii impozitului aferent (fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent
teritorial sau certificatul de atestare fiscala);
7. Certificat de radiere completat in 3 exemplare;
8. Placutele cu numarul de inmatriculare, cu exceptia cazului in care se doreste pastrarea
combinatiei si se achita tariful corespunzator (30 lei);
9. In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii
juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat de inregistrare la Registrul
Comertului), precum si imputernicirea reprezentantului legal al acestora.