Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE PERSONAL Marca: Numele si prenumele: Data de

angajare Funcia
Data naterii

(x) Permanent

Localitatea

Jude

Cod numeric personal


Adresa Localitatea
Strada

Nr.

Jude
Se afla momentan in state.

Nr crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL GENERAL
Director General,
Contabil ef,
ntocmit.

se Salari ul tarifar
incepe cu luna
naterii copilului
LUNA/AN

Total
Ore
Nr.
dublu
Zile ore
lucra lurate
te

Ore de Zile
noapte CA.
S.S.

Zile CO Zile
pltite C.F.P
/Abse
ne
nemo
tivate

Salariul
tarifar la
timpul
efectiv
lucrat

Ore Spor de Drepturi


suplime noapte CO
ntare
lei

Conce Prime
diu
Medica
I

Salariul CAS
Alte
reinut
sporuri/ brut
Tichete realizat

Ajutor de Fond
omaj
de

sanat
ate

Venitul
net
impoza
bil

Deduce
re

Salariul Impozit
impoza
bil

Venit
net
realizat/
Salariul
net/Rest
plat

S-ar putea să vă placă și