Sunteți pe pagina 1din 3

Raport macroeconomic al rii

1. Evolutia economica a rii in UE sau in alta grupare integrationista din care face parte
2. Avantajele i dezavantajele statului ca membru in gruparea integrationista respectiva

I. Analiza indicatorilor macroeconomici


Indicatori
macroecon
omici

PIB

PIB/c

.loc

Cres
tere
econ
omic
a

Rata
Somaj
ului

Dator Rata
ia
inflatiei
exter
na

Moneda %industrie %agricult


nationala
in PIB
in PIB

2012
2013
2014
2015

1. Analiza detaliata a sectoarelor economiei naionale


2. Analiza detaliata a politicii monetare, valutare, creditare i bugetar-fiscal
3. Stabilirea locului pe care il ocupa ara data n cadrul economiei mondiale

%servicii
in PIB

Salariul
mediu

Gradul de
competiti
vitate

II. Raport pe ar privind fluxurile comerciale i financiare


Denumirea
rii/
Import/
Principalii Bunuri,
indicatori mil. $

Analiza comerului exterior


Expor/
Bunuri,

Impor/
servicii

Expor/
servicii

mil. $

mil. $

mil. $

Valoarea
Balantei
comerciale

Analiza fluxurilor financiare


Intrari
ISD

Iesiri
ISD

Transferuri
curente

mil. $

mil. $

mil. $

Soldul
balantei de
plati

2012
2013
2014
2015

Comentarii la tabel:
1. Evolutia comertului exterior al rii respective n ultimii 3 ani, 2011, 2012, 2013:
principalele produse ce se importa i se exporta
principalii parteneri comerciali
principalele piete de desfacere
locul tarii in comertul intracomunitar
2. Evolutia fluxurilor financiare a tarii date:
volumul total de ISD
principalii investitori straini
principalele corporatii transnationale si rolul lor in economia nationala
2

ponderea ISD pe sectoare si caracteristica detaliata


analiza creditelor, asistentei tehnice, donatiilor, remitentelor
Colaborarea tarii respective cu tarile membre ale UE
3. Rolul fluxurile comerciale i financiare n dezvoltarea economica a rii..

III. Raport pe ar privind fluxul uman


Denumirea
Tarii/
Principalii
indicatori
2012
2013
2014
2015

HDI

Nr:
populati
ei

Gr. de
migrati
e

Gr. de
natalitate

Gr. de
mortalitat
e

Sperant
de viata

1. Analiza politicii sociale efectuate de ctre stat


2.Caracteristica pieii forei de munca
3.Studiu privind rolul generaiei tinere din ara repectiva
IV. CONCLUZII GENERALE
Sursa:
www.unctad.org
www.europa.eu
www.worldbank.org
www.imf.org
www.wef.org
www.un.org
3

Gr. de
alfabetiza
re

%
pop.urb
ana

%
pop.
rurala

Total
forta de
munca

forta de
munca
feminina

forta de
munca
masculina