Sunteți pe pagina 1din 8

APROB

PRORECTORUL PENTRU ACTIVITATEA DIDACTIC a USM


Dr. hab., prof. univ.
O. DANDARA

ORARUL EXAMENELOR

SESIUNEA DE VAR

ANUL I LICEN
ZIUA, DATA

ORA

23.05.16 luni

11.00

24.05.16 mari
25.05.16miercuri
26.05.16 joi
27.05.16
vineri

08.0
0

CURS PRACTIC DE
LIMB NEOGREAC
l.sup. E. Junghietu
biblioteca

08.0
0

CULTURA I
CIVILIZAIA GRECIEI
conf. A. Manolii
sala 30

28.05.16 sb
29.05.16 dum.
30.05.16 luni

31.05.16 mari

08.0
0

Romn-greac
23 st.

Romn-englez I
(E) 17 st.

Romn-englez II
(E) 20 st.

TEHNOLOGII INFORMAIONALE DE COMUNICARE


prof. S. Cataranciuc
conf. T. Capcelea
sala 18

Rus-englez (E)
12 st.
TIC
conf. G. Rbacova
sala 25

LITERATURA ROMN
(oral)
conf. L. Usati lect. D. Rotari
sala 23

LEXICUL I
GRAMATICA LIMBII
LATINE
conf. C. Cemrtan sala 30

LEXICOLOGIA LIMBII
RUSE
conf. N. Donu
sala 7

LEXICUL I GRAMATICA
LIMBII LATINE
l.sup. E. Junghietu
biblioteca

LITERATURA ROMN
(oral)
conf. L. Usati
lect. D. Rotari
sala 30

FONETICA I
DIALECT. L. RUSE
l.sup. N. Bolcevschi
sala 7

01.06.16
miercuri
02.06.16 joi
03.06.16 vineri

04.06.16 sb.
05.06.16 dum.
06.06.16 luni
07.06.16 mari

08.0
0

LITERATURA ROMN
(oral)
conf. L. Usati
lect. D. Rotari
sala 30

08.0
0

LEXICUL I GRAMATICA LIMBII ENGLEZE


lect. sup. N. Srghi
lect. I. Gncu
lect. M. Nia
sala 40

sala 41

LEXICOLOGIA LIMBII ROMNE


conf. A. Manolii lect. L. Dolgan
sala 13

08.06.16
miercuri
09.06.16 joi
10.06.16 vineri

11.06.16 sb.
12.06.16 dum.
13.06.16 luni
14.06.16 mari
15.06.16
miercuri
16.06.16 joi
17.06.16 vineri

08.0
0

CURS PRACTIC DE
LIMBA ROMN
conf. V. Molea sala 30

08.0
0

PSIHOLOGIA
lect. M. Vlcu sala 18

08.0
0

CO LA PSIHOLOGIE
lect. M. Vlcu sala 18

CURS PRACTIC DE LIMBA


ROMN
conf. S. Corniciuc sala 23

CURS PRACTIC DE
LIMBA ROMN
conf. A. Gherasim sala
13

sala 23

ISTORIA LIT. RUSE,


SEC. XVIII. INTROD. N
TEORIA LITERATURII
lect. I. Remizov sala 7

LEXICUL I
GRAMATICA L.
LATINE
conf. S. Maznic s.lectur

LIMBA ROMN
lect. A. Sobol sala 30

Decanul Facultii de Litere

Claudia Cemrtan, dr., conf. univ.

APROB
PRORECTORUL PENTRU ACTIVITATE DIDACTIC a USM
Dr. hab., prof. univ.
O. DANDARA

ORARUL EXAMENELOR

SESIUNEA DE VAR

ANUL II LICEN
ZIUA, DATA

ORA

23.05.16 luni

08.0
0

DIDACTICA LIMBII I LITERATURII ROMNE


lect. M. Adam
lect. E. Banari
sala 13

08.0
0

CO la DIDACTICA LIMBII i LITERATURII ROMNE


Lect. M. Adam
lect. E. Banari
sala 13

24.05.16
mari
25.05.16miercuri
26.05.16 joi

Romn-francez
18 st.

Romn-englez
16 st

27.05.16
vineri
28.05.16 sb
29.05.16 dum.
30.05.16 luni

01.06.16
miercuri

CURS SPECIAL LA PEDAGOGIE


lect. V. Reaboi sala 18

PEDAGOGIA
lect. V. Reaboi
sala 18

08.0
0
31.05.16 mari

Romn-englez (E)
17 st.

LINGVISTICA TEXTULUI
FRANCEZ. DIDACTICA
LIMBII FRANCEZE
l.sup. L .Cznescu lect. V. Duca
sala 41

SINTAXA LIMBII ROMNE


(oral)
prof. Gh. Colun
sala 23

CIVILIZAIA RILOR
ANGLOFONE
lect. sup. N. Srghi
sala 40

02.06.16 joi
03.06.16 vineri

04.06.16 sb.

08.0
0
08.0
0

ANALIZA LINGVO-STILISTIC A
TEXTULUI ENGLEZ
lect. S. Calara
sala 7
T E O R I A LI T E R AT U R I I
lect. A. Susanu
sala 13

05.06.16 dum.
06.06.16 luni
07.06.16 mari
08.06.16
miercuri

08.0
0

09.06.16 joi

08.0
0

10.06.16 vineri
11.06.16 sb.
12.06.16 dum.
13.06.16 luni

14.06.16 mari
15.06.16
miercuri
16.06.16 joi
17.06.16 vineri

STILISTICA TEXTULUI
ENGLEZ. DIDACTICA LIMBII
ENGLEZE
lect. sup. N. Srghi lect. I. Gncu
sala 13

SINTAXA LIMBII ROMNE


(oral)
prof. Gh. Colun
sala 30

SINTAXA LIMBII ROMNE


(oral)
prof. Gh. Colun
sala 30

08.0
0

L I T E R A T U R A R O M N , SEC. XX
conf. E. au lect. C. Gabura
sala 13

08.0
0

C U R S U R I O P I O NALE
PO 2 ETNOLOGIE CULTURAL. POETICA RITURILOR
POPULARE
lect.sup. N. urcanu
sala 13
PO 3 FRAZEOLOGIA LIMBII ROMNE. NORM I UZ N LIMBA
ROMN ACTUAL
prof. Gh. Colun
conf. V. Molea sala 32

LITERATURA ROMN. MARII


CLASICI
lect. D. Rotari
sala 41

Decanul Facultii de Litere

Claudia Cemrtan, dr., conf. univ.

APROB
PRORECTORUL PENTRU ACTIVITATE DIDACTIC a USM
Dr. hab., prof. univ.
O. DANDARA

ORARUL EXAMENELOR

SESIUNEA DE VAR

ANUL III LICEN


ZIUA, DATA
23.05.16 luni
24.05.16 mari
25.05.16miercuri
26.05.16 joi

27.05.16 vineri
28.05.16 sb
29.05.16 dum.
30.05.16 luni

31.05.16 mari
01.06.16 mrc.
02.06.16 joi
03.06.16 vineri

04.06.16 sb.

ORA

Romn francez
(E) 6 st.

Romn-englez (E)
18 st.

Rus-englez (E)
10 st.

08.0
0

DIDACTICA LIMBII I LITERATURII ROMNE N COLILE


ALOLINGVE. DIDACTICA LIMBII FRANCEZE/DIDACTICA
LIMBII ENGLEZE
lect. M. Adam
lect. E. Banari lect. V. Duca lect. I. Gncu
sala 13

DIDACTICA LIMBII I LITERATURII


RUSE N COLILE ALOLINGVE.
DIDACTICA LIMBII ENGLEZE
lect. N. Bolcevschi lect. V. Pamirschi lect. I.
Gncu
sala 7

08.0
0

CIVILIZAIA RILOR
FRANCOFONE
lect. V. Duca
sala 7

INTERPRETAREA TEXTULUI ENGLEZ


lect.sup. N. Srghi
lect. I. Gncu
sala 13

08.0
0

PRAGMATICA TEXTULUI
FRANCEZ
lect. V. Duca
sala de lectur

SOCIOLINGVISTIC. CIVILIZAIA RILOR ANGLOFONE


conf. T. Matei
lect. sup. N. Srghi
sala 13

05.06.16 dum.
06.06.16 luni
07.06.16 mari
08.06.16
miercuri
09.06.16 joi
10.06.16 vineri

11.06.16 sb.
12.06.16 dum.
13.06.16 luni
14.06.16 mari
15.06.16
miercuri
16.06.16 joi
17.06.16 vineri

08.0
0
08.0
0

TEORIA LITERATURII
conf. V. Nosov sala 17
LITERATURA ROMN, SEC. XX
conf. E. au
lect. C. Gabura
biblioteca

08.0
0

08.0
0
08.0
0

08.0
0

CURENTE STILISTICE N POEZIA RUS A


ANILOR 60-70. ANALIZA TEXTULUI
POETIC
conf. V. Nosov lect. I. Remizov sala 17
INTRODUCERE N TEORIA TEXTULUI
conf. A. Gherasim
sala 30
ISTORIA LITERATURII RUSE, SEC. XX
conf. V. Nosov
sala 17

C U R S U R I O P I O NALE
PO 2 ETNOLOGIE CULTURAL. POETICA RITURILOR
POPULARE
lect.sup. N. urcanu
sala 13
PO 3 FRAZEOLOGIA LIMBII ROMNE. NORM I UZ N
LIMBA ROMN ACTUAL
prof. Gh. Colun
conf. V. Molea
sala 32

Decanul Facultii de Litere

Claudia Cemrtan, dr., conf. univ.