Sunteți pe pagina 1din 6

Calculul produciei finale vegetale

PRODUCIA
in cadrul
PRINCIPAL
microzonei
Suprafaa Tabel
Prod. medie
Producia
Pre
39

Cultura
0
Porumb
boabe
Orz boabe
Ovz boabe
Lucern-fn
Lucern
mas-verde
Porumb pt.
nsilozare
Sfecl
furajer
Dovleci
furajeri
Pepeni
furajeri
Fn natural
de deal
Mas verde
de pe
puni
naturale
TOTAL
Revine la
ha agricolmii lei

recoltat

la ha

total

mediu

ha

t/ha

tone

lei/t

Valoarea
total a
prod. princ.
mii lei

Coef.
pt
calculul
indirect

PRODUCIA SECUNDAR
Producia
total

Pre
mediu

tone

lei/t

Valoarea
total a
prod.sec.
mii lei

Soldul prod.
neterm.

Producia
final
vegetal

mii lei

mii lei

5400

5,5

29700

360

10692

1,0

29700

20

594

10
600

11
11886

900
360
1100
600

5,0
2,0
9,0
45,0

4500
720
9900
27000

320
300
250
50

1440
216
2475
1350

1,3
1,5
-

5850
1080
-

14
15
-

81,9
16,2
-

200,1
40,8
-

1722
273
2475
1350

360

40,0

14400

46

662,4

65,6

728

270

70,0

18900

50

945

60

1005

80

45,0

3600

40

144

18

162

130

40,0

5200

40

208

27

235

1250

5,0

6250

180

1125

1125
575

1150

20,0

23000

25

575

11600

19832,4

692,1

1011,5

21536
1,85

Specia sau
categoria de
animale

Efectiv
mediu

cap

Vaci pentru
lapte

4200

TOTAL 1

Bovine tinere
pentru prsil
i la ngrat
TOTAL 2
Porcine tinere
pentru prsil
i la ngraat

6500

4600

TOTAL 3

Oi mam

7500

PRODUCIA

Denumir
ea
produsul
ui
obinut

Medie
U:M

2
Lapte

Total

Soldul
prod.
neterm

Valoarea
animalelor
cumprate i
adulte
reformate

Produc
ia
final
aniuma
l

Pre
mediu

Valoarea
total

Cantita
te

lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

10

11

105

105

17998,
68

65,5

185

65,5

185

6950

-35,6

16

-35,6

16

4545

12

20,8

U:M

3
l/cap.

pe
anima
l
furaja
t
4
5000

5
hl

6
210000

7
80

8
16800

Viei

Cap.

0,85

Cap.

3570

300

1071

Gunoi
grajd
-

Tone

9,0

Tone

37800

0,6

22,68

17893,68

Spor
greutate
Gunoi
grajd
Spor
greutate
Gunoi
grajd
Ln
Lapte
Miei
nrcai

Tone

1670

4000

6680

Tone

5,0

Tone

32500

0,6

19,5

Tone

1200

3800

6699,5
4560

Tone

2,0

Tone

9200

0,5

4,6

Kg
L
Cap.

6,0
45
1,10

Tone
hl
Cap.

45
3375
8250

1800
96
106

4564,6
81
324
874,5

Gunoi
-

Tone
-

0,6
-

Tone
-

4500
-

0,5
-

2,25
1281,75

Spor
greutate
Gunoi

Tone

120

3300

396

tone

0,3

Tone

1875

0,4

0,75

Ou
Gunoi
-

Buc.
Kg
-

220
80
-

Mii buc.
Tone
-

3300
1200
-

360
0,3
-

396,75
1188
0,36
1188,36

Spor
greutate
Gunoi
Miere
Cear

Tone

235

3200

752

Kg
Kg
Kg

30
16
1,5

Tone
Tone
Tone

5100
6,4
0,6

0,3
7500
15000

1,53
753,53
48
9

pete

Kg

2500

Tone

250

7600

Gunoi

Tone

6,0

Tone

3600

TOTAL 4

Tineret ovin
pentru prsil
i la ngrat

6250

TOTAL 5
Gini outoare

15000

TOTAL 6

Tineret aviar la
ngrat
TOTAL 7
Albine

TOTAL 8
Pete n
cresctorii
TOTAL 9
Cabaline de
munc
TOTAL 10
Valoarea
produciei
finale animale
Revine la ha
agricol

Nr.
Stupi=4
00
100 ha
luciu
ap
600

12

20,8

1272,5
5

-40,8

14

-40,8

14
-

341,95
-

1188,3
6

-85,5

330

-85,5

330

338,03

57
1900

120

57
-

0,5

1900
1,8

120
38,4

14,4

2020
-

1,8
34736,07

38,4
74,0

14,4
685,9

25,8
34125,
07

Determinarea produciei finale neagricole la unitaile de procesare


Tabelul 41
MATERIA PRIM

Denumirea ctivitii

Cantit
.

Ran
d.

PRODUSE OBINUTE

Valoare
a total

Pre de
aprovizio
nare
Lei/U.M

Denumirea
produsului

Cantit.

Pre
mediu

Valoarea
total
Mii lei

Mii lei

6
6345

Lei/U.
M
7
700

8
4441,5

38655
7500
67500
2880

20
8500
8
5500

773,1
5214,6
63750
540
64290
15840

15120

120,96

Mii lei

0
Prelucrat lapte vac cu
3,5% u.g. (hl)

1
45000

2
14,1

3
80

4
3600

TOTAL 1
Prelucrat lapte vac cu
3,5% u.g. (hl)
TOTAL 2
Prelucrat lapte vac cu
3,5% u.g. (hl)

75000

10

80

3600
6000

18000

16

80

6000
1440

5
Smntn cu 25% u.g
(hl)
Lapte smntnit (hl)
Telema vac (tone)
Zer lichid (hl)
Brnz gras
proaspt de vac
(tone)
Zer lichid (hl)

Prod.
Final
neagricol

1614,6

58290

TOTAL 3
Prelucrat lapte vac cu
3,5% u.g. (hl)
TOTAL 4
Prelucrat lapte oaie (hl)

35000

5,4

80

1440
2800

2600

13,5

96

TOTAL 5
Ou la incubator (mii
2300
buc.)
TOTAL 6
I.Producie industrial- total, din
care
II.Producie din industria mictotal
III.Prestri servicii - total
IV.Venituri din cooperarea cu alte
uniti economice- total
Producia final neagricol- total

2800
249,6

Unt cu 65% u.g (tone)


zer lichid (hl)
Telemea oi (tone)

1890
33110
351

16000
8
11000

15960,96
30248
264,88
30504,88
3861

14520,26

249
-

8
1400

17992
3878,992
2898

1518
107277,832

27704,88

90,0

600

249,6
1380

Zer lichid
Pui de o zi (mii buc.)

1380
15469,4

2898
122747,43
2
-

180
270

10817

3629,392

450

Calculul produciei finale totale i a structurii acesteia pe ramuri


Tabelul 42
Specificare

Producia final total, din care :


1. Producia final neagricol
2. Producia final agricol, din care:
a) Producia final vegetal
b) Producia final animal

Producia final total


Mii lei
66478
10817,7
55661
21536
34125

% fa de
Total producie final
Total producie final
agricol
100,0
100,0

Calculul valorii adugate i a profitului total realizat n agricultur


Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Specificare
Producia final total
Consumuri intermediare (cheltuieli materiale)
Valoarea adugat brut
Amortizarea activelor fixe
Valoarea adugat net
Salarii i sporuri salariale
Contribuii asupra salariilor (C.A.S)
Contribuia unitii la fondul de somaj
Impozite, taxe, dobnzi la credite
Contribuii la fondul de solidaritate
Contribuii la fondul de sntate
Asigurarea calamitii naturale
Fond de pensii i asigurri sociale ale agricultorilor
Alte contribuii i fonduri
Profitul brut total
Impozit pe profit
Profitul net total
Revine pe ha
Producie final
V.A.B
agricol
Profit net
(lei/ ha)

Tabel 43
Valoarea total
mii lei
66748,7
39887,22
26591,48
3988,7
22602,78
11301,38
3164,38
565,07
2260,28
339,04
791,09
3323,93
2326,75
2659,14
-4128,28
-660,52
-3467,76
5,7
2,29
-0,29

Observaii

60% din 1
3=1-2
6% din 1
5=3-4
17% din 1
28% din 6
5% din 6
20% din 6
3% din 6
7% din 6
5% din 1
3,5% din 1
4% din 1
5-(6+....+ 14)
16% din 15
15-16
1:11600
3:11600
17:11600